Reg Organizer 8.25 Beta 3 / 8.20 Final

0
4036

Reg Organizer е мощна програма за управление на регистъра на Windows. Тя предоставя множество инструменти, сред които редактор за регистъра, инструмент за почистването му и др. Можете да наблюдавате избрани ключове за промени, има Search and replace опция, можете да премахвате всички записи за дадена програма и много други.

Освен това, Reg Organizer позволява да се откриват и променят по подходящ начин необходимите данни в регистъра, способен е автоматично да чисти регистъра, оптимизирайки производителността на системата, работи с конфигурационни файлове (включително INI), представя конфигурацията в дървовиден вид за улеснение на навигацията по файловете, а също така има достъп до недокументирани свойства на регистъра позволяващи да се добавят нови функции – например, можете самостоятелно да редактирате контекстното меню.

Дава се възможност да се чисти регистъра, чрез извършване на задълбочено търсене и откриване на всички ключове на регистъра, отнасящи се до определено приложение. Програмата поддържа функции за управление на конфигурационни файлове от различен тип и възможност за откриване и отстраняване на грешни връзки към общи DLL в регистъра, а също и грешни деинсталационни връзки. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Reg Organizer 8.20 Final:

A new system cleanup location: Windows Upgrade Logs.
Notifications about adding applications to the startup including their cloud antivirus analysis. Disabled by default. To enable, open the Startup Applications tool and turn on the corresponding option.
The ability to completely exclude from the scanning any of the predefined cleanup locations (they are located on the left side of the window) in the Private Data Cleanup tool. To do this use the new context menu command added to the predefined cleanup locations list.
Improved the deleted applications traces lookup algorithm.
The program’s look has been enhanced if using the Classic theme under Windows XP-7.
Some modifications to the new startup applications notifications function.
Chinese language is now suppported in the interface. (In total the program is now available in 15 languages.)
Bugs fixed:Sometimes if making the rescan right after the System Cleanup function was in operation, a small number of unnecessary files were found again.
The Back button in the Startup Applications tool does not work.
Applications Uninstaller: The Settings and Commands button was not displayed.
When cleaning the Recycle Bin, an overestimated size of the freed space could be shown due to the incorrect calculation of the NTFS reparse point items sizes.
A message „System Error. Code 1400: Invalid window handle“ could occasionally occur.
If Classic Registry Cleanup is enabled, the corresponding button did not dissapear from the tool selection panel when collapsing its section.

Купи Reg Organizer сега!

Официална страница
Изтегли: Reg Organizer 8.20 Final (13.6 MB)
Изтегли: Reg Organizer 8.25 Beta 3 (13.6 MB)

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за