Успешни първи тестове на LISA – проектът за търсене и регистриране на гравитационни вълни

0
115

Извеждането на космическия апарат LISA в космоса се осъществи през месец декември 2015 година, а от 1-ви март тази година устройството започна да функционира и бе калибрирано. Това е свръхчувствителна измервателна система, която регистрира и най-малките промени в пространствено-времевия континуум.

 

В основната си част LISA се състои от два 4,6-сантиметрови куба, направени от сплав на злато с платина. Разликата в масите на тези обекти е от порядъка на земен вирус. Те са поставени в две отделни вакуумни камери, където се намират в пълна неподвижност. За поддържането на абсолютна неподвижност се налага да се избегне влиянието на всякакви външни сили, като една от най-големите от подобен род е кулоновото притегляне или отблъскване между двата куба.

 

Разстоянието между кубовете се измерва с помощта на лазерна система с точност до една милиардна част от милиметъра. Промяната на разстоянието между кубовете показва преминаването на гравитационна вълна.

 

Калибрирането на LISA бе успешно и сега започва използването на апаратурата. Мисията LISA Pathfinder бе стартирана предимно за да се провери новата технология за засичане на гравитационни вълни. При успех, в космоса ще бъдат изведени още три идентични апарата.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за