Видео, показващо работата на човешкия мозък в реално време

0
21

За работата на човешкия мозък учените все още не знаят много. Подробния анализ и обяснение на самия процес на мислене, работата на човешкия „изчислителен център“ засега са невъзможни. Прекалено много са нюансите, отделните факти, които е сложно да бъдат обединени в стройна система, обясняваща човешкото мислене.

Въпреки това, може да се следи в реално време работата на човешкия мозък, благодарение на електрическата активност на този орган и неговите отделни съставни елементи.

В началото на седмицата, специалистите от Neuroscape Lab показаха 3D-визуализация на работата на човешкия мозък. Видеото е получено по следния начин: първоначално мозъка на доброволец е сканиран чрез MRI (Magnetic resonance imaging) – магнито-резонансна томография, едновременно с това са поставени електродите на електронния енцефалограф за запис на електрическата активност на мозъка. След направения мониторинг на мозъка, получената информация е наложена върху сканирания модел на човешкия мозък.

Крайният резултат е анатомично реалистична 3D визуализация на мозъка, изобразяваща в реално време протичащите локални процеси. Всеки цвят изобразява различен ритъм на мозъка: тета, алфа, бета и гама вълните.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за