Информационното моделиране на сгради революционизира строителната индустрия

0
94
Smart Buildings, für die Siemens Gebäudeautomatisierungs- und Sicherheitstechnik anbietet, sind eine zusätzliche Möglichkeit des dezentralen Energiemanagements. Der Datenaustausch via intelligente Zähler ermöglicht es Energieversorgern, Einrichtungen der angeschlossenen Gebäude als dezentrale Energiepuffer nutzen zu können, zum Beispiel mit Hilfe thermischer Speicher oder thermoaktiven Baumaterialien. Damit übernehmen Smart Buildings die Funktion von Energiespeichern für Strom aus regenerativen Energiequellen, womit sich Lastspitzen reduzieren und Primärenergie sparen lassen. Siemens supplies building automation and security technology for smart buildings, offering an additional opportunity for decentralized energy management. The use of smart meters to exchange data allows energy providers to use the equipment, such as cooling units, located in the buildings that are connected to their systems as decentralized energy buffers. This means smart buildings can serve as energy storage units for electrical power generated from renewable energy sources, reducing peak loads and conserving primary energy.

Градовете имат проблем. В повечето случаи те са твърде стари, твърде тесни, твърде шумни, твърде големи, а ресурсите им се използват твърде разточително. Тъй като често инфраструктурите им са недостатъчни и това пречи на насърчаването на икономическата им конкурентоспособност, градовете са зле подготвени за бъдещето.

През 2050 г. , според прогноза на ООН, 66 процента от световното население ще живее в градове и градски агломерации. Строителната индустрия, градските проектанти и архитектите трябва да променят начина си на мислене, ако искат да вървят в крак с тези тенденции и да подготвят градовете за бъдещето.

Виртуално планиране на строителството

Решение на тези предизвикателства вече съществува. То се нарича информационно моделиране на сгради (Building Information Modeling – BIM). Това е дигитален, компютъризиран метод, който чрез триизмерни модели позволява виртуално планиране още преди началото на същинския строителен проект.

BIM трябва да направи строителството по-бързо, по-сигурно, по-икономично, по-екологично и преди всичко по-добро, както и да помогне да се идентифицират и изключат грешки още по време на самото планиране. В идеалния случай всички аспекти на една сграда, включително управлението на енергията, отпадъците и противопожарната защита, в бъдеще ще се планират изцяло виртуално на компютъра, преди да започне конструирането. По този начин обработените данни могат да се използват за планиране и управление на експлоатацията и поддръжката, при това през целия жизнен цикъл на сградата.

Методиката вече отдавна се прилага при конструирането на кораби и в автомобилната индустрия. Но благодарение на революционното развитие на IT тя вече намира приложение и в строителството.  Държави като САЩ, Холандия, Норвегия, Великобритания или Германия, а и ЕС като цяло, водят политика за насърчаване на BIM и искат да въведат метода като стандарт през следващите години – при строителството на сгради или проекти като тунели, както и при транспортни проекти, които се финансират с обществени средства.

„В момента започваме да разбираме планирането на сградите като цялостен процес“, казва Волфганг Хас. Програмният мениджър в отдела за BIM технологии в Siemens от много години се занимава с въпросите на енергийната ефективност в строителството, с интелигентните сгради и с BIM. „BIM ни е необходим, за да можем да вървим в крак с бъдещите предизвикателства пред градовете“, казва той.  В бъдеще все повече от стария сграден фонд в градските центрове ще бъде разрушаван или модернизиран.

Строителните площадки са шумни и мръсни, причиняват всякакви възможни логистични проблеми за града и следователно струват много пари. Затова с оптимизацията на времето за строителство могат да се спестят големи суми. За Хас следващата логична стъпка е и градът да се разглежда цялостно, както и градската инфраструктура и градоустройството. А това може да се осъществи само с BIM.

Сингапур например е град, за чието оцеляване BIM играе  важна роля предвид факта, че разполага със съвсем ограничено географско пространство за бъдещо градоустройство и вследствие на това трябва да планира много ефективно. Затова от инвеститори и изпълнители в града-държава още сега се изисква да подават определени данни за дадена сграда до градски сървър.

Интересно за Google и Disney

Че ролята на BIM при градоустройството на бъдещето ще привлича все по-широки кръгове, се вижда и от факта, че гиганти в събирането на данни като Google се занимават с това. Flux, spin-off на бизнес инкубатора Google X, разработи софтуер, с който архитекти и строителни проектанти чрез 3D-модели могат да обменят строително-технически данни. Тези модели на градове могат да се използват и като платформа за маркетинг, като софтуерът препоръчва на потребителя например подходящите соларни инсталации от определени производители – пазар за милиарди. И световни концерни като Disney проучват заедно с реномирани университети разработването на BIM.

Мартин Е. Фишер, професор по гражданско строителство и технологии за опазване на околната среда в Университет Станфорд в Калифорния, подчертава: „В края на краищата с по-ефективно планиране на комплексното управление на енергията или водата в тематичните си паркове компанията Disney би могла да спести много пари”. Фишер, швейцарец по рождение, се смята за един от най-важните BIM експерти в световен мащаб. Резултатите от работата му са оказали влияние върху строителни проекти в Азия, в САЩ и в Европа. „Като начало се нуждаем от обща информационна база, т.е. директен обмен на данни между мениджърите на сградите и градските служби. От друга страна е необходим обмен между самите градски служби”. Факторът „доверие”, смята Фишер, не бива да се подценява при разработването на BIM. „Много органи, които контролират определени инфраструктурни системи в града, работят независимо един от друг и много често никога не са сядали на една маса“. А BIM може да успее само чрез обмен и сътрудничество между тях. Този начин на мислене трябва да бъде приет от всички заинтересовани страни. В това отношение, според Фишер, BIM е в начален стадий.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари