fbpx
18.9 C
София

Какви ползи могат да имат социалните мрежи върху общуването на подрастващите?

Най-четени

Социалните мрежи ни отварят ежедневно безкрайно много възможности за свързване с хора, включително и с такива, които едва ли някога сме подозирали, че ще имаме комуникация. В същото време те помагат и на безброй много хора по света всеки ден да намерят себеподобни и да не остават с усещане за самота. На практика днес в интернет съществуват както гиганти в социалните мрежи, в които потребителите се свързват и групират сами по интереси, познанства и контакти, каквито са лидерите като Facebook, Twitter и други, така и много нишови социални мрежи, които макар и с времето да загубиха една част от атрактивността си, все още остават популярни сред много потребители, особено когато последните са по-силно дефинирани в личния си живот от някакъв интерес, хоби, професионална или друга принадлежност. Появиха се и много нови играчи през последните години, които дадоха форми на комуникация и съдържание извън масово приетите преди това – като Instagram, TikTok, а нека не забравяме и поизгубилата от своята начална слава Tumblr. Всички групи в големите социални мрежи и всички комуникационни пространства в по-нишовите и нетипични такива позволяват на хората да разбират по-добре себе си, помагат на хората да не се чувстват самотни и изолирани, да се свързват със сродни души, с които иначе не биха се запознаели в ежедневието си, както и да се създават цели обединени и понякога мобилизирани общности.

Над 90% от тийнейджърите в САЩ използват ежедневно социални мрежи, а 75% от тях имат един или повече активни профили в петте най-популярни социални мрежи в света. Същите подрастващи прекарват около 9 часа на ден онлайн. В групата на подрастващите е включено поколението Z – т.е. всички родени между 1997 и 2002 година, или иначе казано, навършилите между 9 и 24 години към днешна дата. Младите хора днес имат по-голям достъп до платформи от когато и да било, които им позволяват да разберат какво се случва в света, от който се вълнуват, както и да изберат с какво да запълнят своя собствен такъв изцяло на либерален принцип – без да се подчиняват непременно на насоките възрастните. И въпреки че през последните години се говори все повече и по-шумно за всички възможни негативни последици от социалните мрежи, както и трайни негативни изменения върху живота на подрастващите, които те могат да причинят, то все още въпросните платформи си остават безценно средство за свързване и комуникация между хора от практически всички възрастови групи.

Независимо от това обаче, често пропуснати и недостатъчно отразени остават различните предимства и възможности, които социалните мрежи носят в живота на младите хора ( и не само). Освен клиширано известните и до болка познати ефекти и феномени върху живота на младите хора, които те могат да имат, социалните мрежи могат да донесат и много позитиви, които да спомогнат за повишаване на най-общо казано качеството на живота на младите хора, тяхното социално и личностно благополучие, на възможностите за развитие и изпитване на удовлетворение от различните ежедневни дейности в живота. В настоящата статия си поставихме за цел да разгледаме различните позитивни психологични и социални ползи, които социалните мрежи и всички платформи за интернет свързаност и комуникация, могат да донесат в живота на младите хора, като преместваме обичайния фокус от темата за високото ниво на „социално увреждане“, „намаляване на интереса и уменията за реално, физическо общуване“, „ощетяване на присъствието във физическия, реално заобикалящ тийнджърите свят“, както и всички други познати ни негативни ефекти, за които ежедневно слушаме, че социалните мрежи носят.

С какво социалните мрежи могат да помогнат на тийнейджърите?

Известният психоаналитик Ерик Ериксън постулира осем етапа на развитие на човека през неговия живот. Когато подрастващите влязат в етапа на юношеството, те попадат във фазата на развитие, наречена „Идентичност срещу дифузия“. През този етап тийнейджърите започват да придобиват независимост и да гледат към бъдещето – фазата още е свързана и с осъзнаването на личната роля в социума и света, както и в установяването на личните граници на Азът. В теорията за личностовото развитие на Ериксън въпросната фаза заема кулминационен момент – това е етапът от живота, в който юношите започват да синтезират собствения опит, за да оформят своето стабилно усещане за лична идентичност и заемана роля в обществото, като това е възможно благодарение на намирането на принадлежност към социални групи, идентификация с авторитети от външния свят (юношеството в крайна сметка е онзи етап от живота, в който родителите спират да бъдат авторитет за подрастващия), изясняване на лични ценности и вярвания, както и съпоставянето им с тези на определени социални групи. Според Eриксън преминаването във всеки един от осемте етапа на развитието на личността е съпътствано с преживяване на криза.

Принадлежността към дадена група и/или субкултура винаги идва с наличието на определени маниери, отличителни белези, начин на поведение, обноски, интереси и много други. Докато намерят своята идентичност, тийнейджърите в този етап могат да изпробват различни идентичности, за да определят коя от тях най-много подхожда на трайните им личностни черти и особености, а това идва и с промяна на описаните външни белези за принадлежност към дадени групи, тъй като социалната приетост в дадена група/субкултура върви ръка за ръка с определена идентичност, така например вероятно много от вас помнят „емо културата“. Социалните мрежи от своя страна дадоха възможността дадена идентичност, възприета като присъща на даден етап от развитието от тийнейджъра, да върви заедно с принадлежност към социална група, която физически (и не само) може да бъде много далеч от прякото, ежедневно обкръжение и социална среда на тийнейджърите.

На практика в социалните мрежи могат да бъдат наблюдавани хиляди социални групи или субкултури, за които не може да се каже, че имат конкретно назовимо физическо пространство, тъй като често те могат да бъдат съставлявани от хора, свързани от различни точки на света. Освен това, социалните мрежи направиха много по-лесно и изпробването на коренно различни идентичности анонимно, в интернет пространството, от тази, която тийнейджърите обичайно имат в очите на хората, които ги заобикалят ежедневно. Нека наречем това опипване на почвата от страна на подрастващите, експериментиране с границите или валидиране на ново поведение и имидж сред нова аудитория. Както и да бъде описан този изцяло дигитален социален феномен, той има няколко безапелационни предимства, които могат да бъдат обобщени в това, че дава възможност на младите хора да проверят дали могат да успеят да си намерят място в различни социални групи и субкултури, които са много далечни от рутината и ежедневието, които имат, както и да разберат как биха били приети определени модели на поведение в определени социални групи, без да рискуват да увредят трайните си отношения с хората, които познават от много години, които ги заобикалят физически всеки ден, и от които до голяма степен зависи ежедневното им благополучие и представляват базовите им социални контакти.

Социалните мрежи също имат странната способност да накарат всеки да се почувства разбран със своите специфични, единствени по рода си странности, което е следващото им безпрекословно предимство. По време на юношеството тийнейджърите също влизат във фазата, която тривиално наричаме „никой не ме разбира“ – състоянието, в което юношите се чувстват до голяма степен или напълно изолирани от външния свят, неспособни да намерят общ език с връстниците и възрастните си, нито да открият признаци на това, че техните емоции могат да бъдат идентифицирани и отразени от околните. Именно поради това за юношите е толкова вълнуващо, когато успеят да се запознаят с някого през интернет, който ги кара да се чувстват така, сякаш са намерили някой, който в действителност е близък до тях – било то по характер, интереси, поведение, начин на мислене или личностни особености.

Освен всичко изброено, социалните мрежи дават възможност и за изграждане на по-парциално фрагментирана (отграничена) идентичност в различните социални кръгове, в които членуват, били те онлайн или офлайн. В групите с учебните класове, от които са част, те могат да се държат много различно и да представят в себе си в коренно различна светлина, спрямо тези, които използват, когато трябва да привлекат вниманието в група свързана с рок музика, фентъзи книги, компютърни видео игри, косплей или друга сфера, която ги свързва с хора, които са на почти същата възраст като тях самите и като останалите им връстници. Това води до отварянето на допълнителни възможности за експериментална себеизява по нови и неочаквани начини от юношата, които отново служат за верификация на това кои черти, поведение и форми на експресия на дълбоко заложените личностни характеристики на един млад човек, срещат благоприятна за тях реакция в определена социална група, като в същото време това може да се случи, без да са заложени личните контакти от физическия живот, които са пряко обкръжаващи тийнейджърите, както и без да изменя трайно и значително образа, който те изграждат сред хората, от които са заобиколени от години наред и ще продължат да бъдат.

Разбира се, във всички изброени досега дейности в социалния дискурс от страна на юношите, за които социалните мрежи помагат, може нещо да се обърка – напълно възможно е един млад човек да бъде увлечен от злоупотребяващи възрастни, сексуални насилници, вредоносни насилнически групи, религиозни или други манипулативни организации, както и да стане обект на онлайн тормоз или булинг, или самия той да се превърне в системно упражняващ такъв, а защо не и разпространител на фалшиви новини, интернет трол или посланик на езика на омразата. Но всички изброени негативни развои могат да бъдат овладени или избегнати с помощта на развиването на подходящата култура за комуникация, онлайн поведение и образоване по отношение на използването на интернет, възможните рискове и неблагоприятни последици, психологична култура за общуване в мрежата и други. Независимо от тези рискове обаче, това не елиминира преимуществата, които социалните мрежи могат да донесат на младите хора, и които могат да бъдат ключови за тяхното личностово израстване и развитие като самостоятелни, разсъждаващи и благополучно живеещи възрастни.

Разбира се, всичко това не опровергава по никакъв начин доказаните негативни социални ефекти, които социалните мрежи могат да носят. Но целта на това разглеждане всъщност е да покаже, че онлайн комуникацията може да има безапелационни предимства в немалко случаи спрямо офлайн комуникацията, както и да идва със своите безпрекословни възможности, като рискът от негативни лични последици за тийнейджърите може да бъде сведен до минимум, чрез подходящата информираност.


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!

Абонирай се
Извести ме за
guest

8 Коментара
стари
нови
Отзиви
Всички коментари

Нови ревюта

Подобни новини