Какво ново предлага софтуерът с отворен код за професионален 3D дизайн и анимация Blender 2.83

5
894

Официално бе представена новата версия на Blender 2.83 – софтуерния пакет с отворен код за 3D моделиране и професионален дизайн. В новата версия са направени над 1250 промени и подобрения, подготвени три месеца след излизането на предишната версия Blender 2.82. Основният акцент в новата версия е поставен върху повишаването на производителността – ускорена е работата на undo, на четката за ескизите и предварителния преглед на рендираното изображение. В енджина Cycles е добавена поддръжката на адаптивно семплиране. Добавени са новите инструменти за скулптурно моделиране Cloth Brush и Face Sets. Реализирана е система за погасяване на шумовете с помощта на графичните ускорители NVIDIA RTX. Представена е началната поддръжка на виртуална реалност на базата на OpenXR стандарта и възможност за импортиране на OpenVDB файлове.

Blender 2.83 е маркиран като първата версия с дългосрочна поддръжка – LTS (Long Term Support) в историята на този продукт, която вече може да се разглежда като стабилна база – версия, в която в продължение на две години ще бъдат изчистени всички по-сериозни грешки. Коригиращите компилации ще бъдат номерирани като 2.83.1, 2.83.2 и т.н. Същата практика ще се използва и при следващите стабилни версии. Така например, след Blender 2.83 ще започна разработването на Blender 2.9x, в рамките на което са планирани четири версии – 2.90, 2.91, 2.92 и 2.93, като версия 2.93 също като 2.83 ще бъде LTS. През 2021 година е планирано излизането на версия 3.0, при която ще бъде осъществен преход към номерация на компилациите без прекъсвания.

Основни промени в Blender 2.83:

Добавена е поддръжката на импорта и рендирането на OpenVDB файловете с използването новия обект „Volume„. Файловете OpenVDB могат да се генерират от Blender от кеша на системата за симулация на газ, дим, огън и течности, или да се подават от външни приложения, като например Houdini. Форматът OpenVDB  е предложен от студиото DreamWorks Animatio и дава възможност за ефективно съхраняване и манипулиране на разредени обемни данни, дискретизирани в триизмерни мрежи.

Добавена е специалната поддръжка на виртуална реалност, която засега е ограничена до възможността за инспектиране на триизмерните сцени с помощта на VR шлемове директно от Blender. Работи се само в режим на разглеждане и засега няма възможност да се правят промени с помощта на VR шлем. Поддръжката се базира на реализацията на стандарта OpenXR, който предлага универсален API за създаването на приложения за виртуална и допълнена реалност, както и програмни слоеве за взаимодействие с хардуера, с абстрахиране на конкретните особености на различните компютърни устройства. Blender може да работи с всякакви платформи, поддържащи OpenXR, като например Windows Mixed Reality и Oculus Rift в ОС Windows и Monado в Linux (SteamVR засега не се поддържа, понеже в него няма реализация на OpenXR).

В енджина Cycles е реализирана възможност за използването на механизма за погасяване на шумовете OptiX в 3D Viewport при предварителния преглед, както и при финалното рендиране. Реализацията на OptiX на Nvidia се базира на нови методи методи на машинно обучение, работи по-бързо от всички досега използвани методи за погасяване на шумовете и използва хардуерното ускорение на NVIDIA RTX графичните карти.

Добавен е новия инструмент за скулптурно моделиране Cloth Brush, използващ методи за симулация на физически процеси за създаването на реалистични гънки на дрехите и автоматично формиране на естествено изглеждащи извивки.

В настройките на четките са реализирани свойства за симулация на масата и на амортизацията, допълнителни плъзгачи за ограничаване влиянието на симулацията, налични са седем режима за деформация на четката с радиален и плосък вид на спада.

Освен това, в инструментите за скулптурно моделиране е добавена новата четка Clay Thumb, имитираща деформацията на глината с помощта на пръстите и акумулираща материала по време на удар. Добавена е и четката Smooth Brush достъпна в Mesh Filter, която скрива повърхности, но запазва обема на обекта. Изцяло е променена четката Layer Brush, която е допълнена с предварителен преглед на височината на слоя, указан чрез курсора и включващ подобрената поддръжка на маски. Избегната е появата на артефакти при многократна промяна на една и съща област. Във филтъра за полигоналните мрежи е добавен нов режим на за обработка на кантовете (Sharpen), който притиска краищата и по този начин автоматично изглажда плоските повърхности.

Предложена е новата система Face Sets за управление видимостта на отделните сегменти на полигоналната мрежа (mesh) в режим на слепяне и рисуване. Face Sets функционалността е подходяща за режими фокусирани върху използването на четки, като автоматично скрива част от повърхнините и дава възможност за постигането на по-голям контрол при работа с полигоналните мрежи със сложни форми и припокриващи се повърхности.

 

Изцяло е преписана функцията на Grease Pencil, дава възможност за лесното създаване на скици за 2D анимации. Този инструментариум е станал значително по-бърз и по добре е интегриран в Blender. При манипулации с обекти в Grease Pencil, сега се използва обикновения стандартен работен процес, който е познат от работата с полигонални мрежи в Blender. Цветовете на кантовете не са ограничени до само един материал, а и за всяка точка може да бъде заден собствен цвят. Добавен е нов енджин за рисуване, предоставя се възможност за комбиниране на  маски. Модификаторите на ефектите са подобрени за постигане на високи качество, производителност и гъвкавост на използването. В режим на бързо рисуване е осигурено автоматичното изглаждане на линиите за предотвратяване възникването на прекъсвания и остри ъгли. С над два пъти е повишена производителността за работа с файлове, включващи голям брой елементи. Ускорено е изглаждането при бързо рисуване.

В енджина за рендиране Eevee, поддържащ физически коректното рендиране в реално време и използващ само възможностите на графичните процесори (OpenGL) за визуализация, е добавена поддръжката на 10 допълнителни паса. Обновената реализация на кеша на осветяването е дала възможност да се избегнат артефактите по шевовете и при ефекта за разтягането на тъкани. В режим на предварителен преглед на материала е опростено коригирането на нивото на размиване на HDRI фона. При обработването на геометрията на косите е осигурено смесването с алфа кеша, режима на прозрачност и режима за смесване на сенките.

Разширени са възможностите на вградения видео редактор (Video Sequencer). Предложена е реализацията на дисков кеш, който съхранява на диска вместо в оперативната памет всички кадри, които подлежат на кеширане. Дадена е възможност за предварителното прослушване на звука. Добавен е нов панел за коригиране на последната операция.

В енджина за рендиране Cycles е добавена поддръжката на адаптивно семплиране, даващо възможност за автоматичното намаляване броя на семплите в областите с ниско ниво на шума. В крайна сметка е постигнато повишаване скоростта на рендиране и по-равномерно разпределение на шума.

Подобрена е реализацията на шейдърните възли. Във Wave Texture са добавени нови режими за избор на направлението на движението на вълната, възможност за управление отместването на фазата и увеличение детайлността на текстурите с повече шум. Направени са подобрения и в модулите White Noise Texture, Math и Vector Math. Добавени са настройки за опростяване въртенето на векторите. В генератора на шум е добавен цветен изход.

В плъгина за управление на колекциите е добавена поддръжката на колекции от сцени и е реализиран нов QCD (Quick Content Display) екран, даващ възможност за настройка на до 20 колекции във вид на слотове, достъпни за бърз преглед чрез уиджет.

Направена е значителна оптимизация на производителността. Значително са ускорени операциите по връщане на промените (undo) в режимите Object и Pose. В режима за скулптурно моделиране е реализирано обновяване на Viewport-а, чрез което е ускорена навигацията в полигоналните мрежи с голям брой клетки. Новият механизъм за разрешаване на колизиите дава възможност за пет пъти по-бърза симулация на тъканите. Осезателно е ускорена симулацията на течностите и газовете в Effector обектите. Намалено е времето за зареждане на файловете с частици и полигонални мрежи в системите за симулиране на  течности и газове.

5 4 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
5 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари