Тодор Ташев, A1: Амбициите ни са за 5G във всички населени места над 10 000 души през 2021 година

5G технологията дава основания за оптимизъм за икономическото развитие в Европа

8
2023

В края на ноември А1 обяви, че дава старт на своята мрежа от пето поколение. Мрежата на телекома работи с 5G честоти в спектъра от 3,6GHz и 5G базови станции, което позволява на телекома да предложи гигабитов широколентов достъп и много ниско времезакъснение. За да ни разясни някои неща се свързахме с най-подходящия човек за това – Тодор Ташев, старши директор „Мрежа и услуги“, А1 България, който любезно отговори на нашите въпроси.

Тодор Ташев започва своята кариера в А1 преди повече от 15 години като инженер инсталации. През годините преминава последователно през няколко ръководни позиции, свързани с развитие и поддръжка на мрежата. През февруари 2011 година поема поста директор „Мрежа за достъп и пренос”, а от октомври 2016 година е старши директор „Мрежа и услуги“ и член на Лидерския екип на А1. Тодор Ташев притежава магистърска степен по радиокомуникационна техника и технологии от Техническия университет в София и е завършил редица квалификационни програми в областта на телекомуникационните технологии в международни учебни центрове в Германия, Англия, Италия и Португалия.
Колко време отне на A1 изграждането на първия етап от 5G мрежата?

Ако под първия етап на 5G мрежата имате предвид физическото изграждане – монтирането на базовите станции до момента на старта й в София, то ни отне по-малко от месец. Но за да се стигне до този етап, преминахме през сериозно планиране и подготовка за 5G, които стартирахме още през февруари 2018 година. Тогава направихме първата демонстрация на технологията в България. През последните две години проведохме редица изпитания на технологията, включително в сферата на гейминга, предаването на мултимедия, роботизацията, крайните устройства и други, което сега ни позволява да я внедрим бързо и ефективно.

 Част от читателите ни са наясно, но бихте ли разяснили какво означава първата „истинска“ 5G мрежа в България? И как вие го постигнахте първи?

Има три неща, около които можем да изведем дефиниция за „истинска“ 5G мрежа. Това са 5G честоти, 5G оборудване и 5G скорости. Мрежата от пето поколение на А1 е единствената в момента, която отговаря и на трите критерия. Тя оперира на тестови честоти в спектъра от 3,6 GHz, използва радиомрежа, изградена от 5G базови станции, и достига скорости над 1000Mbps, за разлика от други решения като динамичното споделяне на спектъра (DSS), където ресурсът между 4G и 5G е споделен. Посредством комбинацията на тези три елемента ние можем да предложим гигабитов широколентов достъп и много ниско времезакъснение, a чрез тях се постига истинско 5G мобилно преживяване, което надхвърля в пъти възможностите на 4G.

С какви темпове ще се развие покритието на 5G мрежата и от какво зависи?

Ние имаме амбициозна инвестиционна програма за следващите 4 години на стойност 780 милиона лева, с помощта на която ще продължим да развиваме нашата мрежа като цяло,. Част от тези средства ще бъдат вложени именно в изграждането на 5G мрежата ни. Вече имаме такава в София, а към този момент и над 90% покритие на населението на открито в град Бургас, което го превръща в първия изцяло покрит 5G град в България.

Амбициите ни са през 2021 година да разполагаме с 5G покритие във всички населени места в България с население от над 10 000 души, включително и основните курорти на страната. Дотогава очакваме да придобием и постоянни честоти от КРС. Разбира се, работата ще продължи и след това. Изграждането на 5G мрежата е дългосрочен приоритет за нас и ще работим непрекъснато по нея в следващите години.

Как се отрази пандемията на изграждането на мрежата? Забави ли я?

Пандемията оказа влияние във всички области на живота и то в целия свят, включително и на пускането на мобилните мрежи от пето поколение. Не бих казал, че забави нашите планове за изграждане на мрежата, но със сигурност ефектът от промяната на пазарните условия ще окаже влияние върху навлизането на 5G технологията както при индивидуалните потребители, така и при бизнесите, тъй като техните приоритети бяха и ще бъдат съсредоточени в други посоки. Смятам, че в настоящия момент 5G технологията дава основания за оптимизъм за икономическото развитие в Европа.

Какви са трудностите, с които се сблъсква един оператор при изграждане на ново поколение мрежа?

Трудностите са от най-разнообразен характер – нормативни, административни, технологични, пазарни и социални. Новото поколение мрежа, какъвто е случаят с 5G, е свързано с придобиването на нов честотен спектър. Фактическото му придобиване пък е обусловено от сериозна финансова инвестиция. Тази инвестиция не свършва само със закупуването на честоти, а има своето продължение и в набавянето на необходимото оборудване за стартирането на новата мрежа. Допълнителните технологични затруднения идват и от сложните и комплексни процеси по настройка на оптималните параметри на мрежата и създаването на прецизни взаимодействия с вече работещите технологии.

Възприятието от страна на обществото за една нова технология или услуга също не е едностранно и често варира между двете крайности – на голям ентусиазъм и пълно недоверие или дори отрицание. Въпреки скорошното си зараждане, вече има достатъчно примери за поляризацията в обществото по отношение на възприемането на 5G. За едни тя е символ на технологичния просперитет и дигитално развитие, а за други е олицетворение на пагубния ефект на технологиите върху човешкото здраве. Изграждането на коректно възприятие в потребителите за смисъла и ползите от една нова технология със сигурност е едно от големите предизвикателства пред операторите и отнема по-дълго време. Това обаче в дългосрочен план предопределя и доверието, с което една компания ще се ползва.

Може ли малко повече технически подробности за мрежата, нейния вид и скоростите, които могат да се постигнат в момента?

Мрежата е от вида Non-standalone (NSA) и работи в спектъра от 3,6GHz (n78). Повечето устройства на пазара, които в момента поддържат 5G честоти, са предвидени за работа именно в такъв тип мрежа. В момента спокойно могат да бъдат постигани гигабитови скорости или над 1000Mbps при сваляне на данни.

На каква честота и с какъв лиценз е изградена 5G мрежата на A1?

Спектърът в България е технологично неутрален, което предполага изграждане на 5G мрежа във всеки един диапазон, но за 5G мрежата на А1 ние ще използваме допълнително закупен спектър в обхвата от 3,4-3,8GHz. Текущо имаме временно разрешение за ползване на 100MHz от тази лента. Към момента това е честотният обхват, който предполага най-доброто съотношение между широчина на честотната лента и респективно капацитет и скорости на предаване на данни, които могат да се постигнат, и покритие, което да се получи. Не случайно този честотен диапазон е приоритетният за ЕС.

Чие е оборудването, защо избрахте него и мислите ли, че може да има регулации в това отношение? За промяна на марката да речем.

Мрежата на А1 е изградена от европейски производители, а конкретно за момента работим с Nokia по изграждането на мрежата. Предполагам, че подтекстът на въпроса ви е свързан с инициативата „Чиста мрежа“, която повдигна доста въпроси, а и вече има страни, които предприеха мерки за регулацията на избора на доставчици на 5G оборудване.

А1 ще изчака решението и препоръките на работната група, която е сформирана от Министерски съвет, за да разгледа въпроса. Сигурността на телекомуникационните мрежи напълно разбираемо е стратегически приоритет за държавата. В същото време стесняването на кръга от доставчици ще намали конкуренцията на този пазар, което има своите негативи. Сигурен съм, че регулаторите и държавните органи ще намерят начин да балансират това.

Да развенчаем веднъж завинаги съмненията за здравето. Опасно ли е 5G? Какви са нормите, които трябваше да покриете, изграждайки новата мрежа?

Всички вече сме чували всевъзможни конспиративни теории, свързани с  5G. Истината е, че има утвърдени правила и стандарти за работа. Международната комисия за предпазване от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) създава препоръки за максимални електромагнитни излъчвания. ICNIRP е независима комисия от експерти, която актуализира международните указания за безопасност при излагане на електромагнитно поле (ЕМП) от смартфони, мобилни устройства, домашните Wi-Fi рутери, телевизията и дори бебефоните. Консенсусът сред учените е, че за да има риск, радиовълните трябва да предизвикат увеличение на телесната температура на човек с повече от 1 градус по Целзий в рамките на 24 часа.

В България и по света има и горна граница за т.нар. „плътност на излъчване“. Тя се измерва в микроват на кв. см (μW/cm2), а максималните лимити, посочени от организацията, са 450 μW/cm2 или 4,5 W/m2 при честоти от 900 MHz, 900 μW/cm2 за 1800 MHz и 1 000 μW/cm2 за електромагнитните вълни от 2 GHz до 300 GHz, където попадат част от съществуващите и 5G мрежите. В България таванът на плътността на излъчване е фиксиран на 10 μW/cm2 (при препоръчителните 450 μW/cm2), независимо от честотите, които се използват. Тоест в България изискванията са между 45 и 100 пъти по-стриктни спрямо тези в западноевропейските страни.

Освен високите скорости и ниска латентност – ще видим ли скоро специално разработени услуги на компанията, базирани на 5G?

Нашата компания постоянно развива портфолиото от услуги, които предлага. Една част от тях ще бъдат базирани и на 5G технологията. Тези услуги ще покриват нуждите както на бизнеса, така и на частните клиенти. За корпоративния бизнес ще се предлагат и цялостни решения, като изграждането на частни мрежи с пълен набор от функционалности. Работим в няколко направления в областта на VR/AR, Gaming, Industry 4.0. Възможностите са наистина много. Допълнително проучваме всяка добра идея, реализирана в други държави и търсим приложението и на нашия пазар. Посредством 5G ще надградим и предлаганите IoT услуги, като ще е възможна още по-масивна комуникация между по-голям брой устройства при по-голяма надеждност на връзката.

В момента поддържаните апарати са няколко, какви са плановете за разширението на тяхната бройка? Каква е причината да се пускат поетапно, а не всички наведнъж?

Преди да обявим, че дадено крайно устройство поддържа 5G, ние го тестваме и верифицираме, че работи безпроблемно в нашата мрежа. Производителите на устройства изискват тези тестове, за да могат да коригират софтуера си при евентуални проблеми. След успешно приключили тестове, производителите на телефони правят софтуерен ъпдейт, след което конкретният модел телефон се разрешава за ползване в 5G мрежата ни. Повечето производители на телефони тепърва развиват продуктите си за Европейския пазар поради по-късното навлизане на 5G в този регион, в сравнение с Азия и Америка. Поради новостта и ранния етап на разпространение на технологията, пазарната необходимост също не е висока. С нарастването на търсенето ще се увеличи и разнообразието на апарати, като ще се появят и все повече и по-достъпни модели. А1 полага всички усилия, за да може да предложи по-голям набор от 5G устройства и съвсем скоро портфолиото ни ще бъде обогатено с още модели.

Какви са скоростите, които можем да очакваме занапред?

Ние вече показахме практически резултати от приложения за измерване на скоростите, при които се постигат стойности от над 1000Mbps. Това са наистина отлични резултати, съпоставяйки ги и със статистики от други мрежи, където 5G е в употреба по-отдавна. Въпреки, че не всички скорости ще са такива, работим в посока да затвърдим и подобрим цялостната устойчивост на скоростите към по-високи средни и максимални нива. В крайна сметка това са максимални скорости, кои,то се достигат в зависимост от приложението, за което се използва технологията.

2G продължава да работи и в момента – не отива ли постепенно в историята?

Не. А1 ще поддържа 2G технологията в следващите години. План за спиране все още нямаме, като ще разчитаме 2G мрежата да продължи да обслужва machine to machine комуникациите и гласовите повиквания от терминали, които поддържат само 2G. В бъдеще планираме първо да спрем 3G мрежата.

 

1 8 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
8 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари