На международния симпозиум по микроархитектури специалистите на MIT, Intel и Швейцарската висша школа представиха нова система за управление на кеш-паметта, увеличаваща скоростта за обмен на данните с DRAM паметта с 33-50%.

DRAM има може да има голяма пропускателна способност, но обменът на метаданните я изчерпва напълно. Сега бе представен нов метод, чрез който се избягва обмена на тези данни, което става чрез неголяма промяна в системата за управление на паметта, използвана във всички съвременни чипове.

Всяка програма, изпълнявана в компютърния чип работи със собствена област памет. На практика във всеки чип памет се изпълняват няколко програми едновременно. Налага се използването на таблици с указатели към виртуалните адреси, които се използват от различните програми, за да получат достъп до основната памет.

Новата система за кеширане носи името Banshee и добавя по три допълнителни бита към всеки запис в таблицата. Единият бит указва, дали на този виртуален адрес в DRAM кеша е възможно да бъдат намерени данните, а другите два бита определят мястото относно другите модули данни със същия хеш индекс. Този метод рязко намалява трафика на мета данните в DRAM и се избягва излишното изразходване на пропускателна способност.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за