fbpx
9 C
София

ФнФ

Фонд на фондовете подписа договор за нови 35.6 млн. лв. за стартиращи компании и ускоряване

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране II (ФУНФ II), със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и...

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер

Фонд на фондовете (ФнФ) започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ). Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Предоставеният публичен...

Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия

Фонд на фондовете избра посредник за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките...

Фонд на фондовете избра мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании

Фонд на фондовете (ФнФ) излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК). Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, в чието предложение като ключови лица са посочени Павел...

Нови ревюта

Най-четени