Alcohol 120% – инсталация и ръководство за работа

0
969

Alcohol 120% е мощно средство, с чиято помощ може да създавате копия на вашите DVD-та или CD-та и да ги складирате на твърдия си диск. И това не е всичко. Alcohol 120% представя значението на думата мултимедия по различен начин. Няма съмнение, че е водещият софтуер в своята област. Позволява на потребителите да емулират и записват CD/DVD медия с невероятна лекота. Скоростта на възпроизвеждане на вече създадените файлове е с около 200 пъти по-голяма отколкото на обикновено CD или DVD устройство.

Официална страница: http://www.alcohol-soft.com/
Лиценз: Shareware (Платен)
– 39 USD – една година безплатни обновления
– 79 USD – безплатни обновления завинаги
Линк за изтегляне: Alcohol 120%
Размер: 7.79 MB

Системни изисквания:

 • Процесор: Intel/AMD
 • Операционна система: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Server2003/XP Professional x64 Edition/Server 2003 x64
  Потребителите на Windows 95 или Windows NT трябва да обърнат внимание на:
  1. Internet Explorer 5.0 или по-нова версия
  2. Window NT 4.0 Service Pack 5 или по-нова версия
  3. Windows 95 OSR2 или по-нова версия

 • 32MB (или повече) RAM
 • Интернет връзка
 • 10GB (или повече) твърд диск (74 минутно CD изисква 650-700MB)
 • Едно или повече CD-ROM/DVD-ROM устройства. Може да използвате CD/DVD записвачка като четец ако разполагате с достатъчно дисково пространство.
 • Една или повече CD записвачки (ако имате две или повече CD записвачки е препоръчително 700MHz процесор и 128MB RAM)
 • Една или повече DVD записвачки (ако искате да записвате DVD).

Инсталация на Alcohol 120%

След като изтеглите програмата, стартирайте инсталатора. Ще ви се появи следният прозорец:

За да започнете инсталацията трябва да натиснете бутона Next > (Напред).

Ще ви се появи съобщение, че системата трябва да бъде рестартирана, за да продължи инсталацията. За да направите това натиснете бутона OK. Ако пък искате да прекратите инсталацията натиснете Cancel (Отказ). Системата ви се рестартира и след като зареди продължава инсталацията на Alcohol 120%.

От следващия екран може да изберете дали искате да инсталирате Alcohol toolbar за Internet Explorer. Ако не желаете да го инсталирате просто махнете отметката пред него. Но ако искате да продължи инсталацията е необходимо да приемете лицензното споразумение. За целта натиснете бутона I Agree (Приемам). Ако натиснете Cancel (Отказ) инсталацията ще прекъсне.

Choose components / Избор на инсталационни файлове:

От тук може да изберете кои компоненти от програмата искате да бъдат инсталирани. Възможните избори са следните:

 • Alcohol Core Files (required) – Това са системните файлове на програмата. Отметката пред тях е сложена и не може да бъде премахвана.
 • Multi-Language Files – Инсталира много-езикова поддръжка, включително и български.
 • iSCSI Service – Ако искате да споделяте виртуалното устройство по мрежата ще трябва да инсталирате този сървис.
 • Online manual – Онлайн ръководство
 • Desktop Shortcut – Създава пряк път към програмата на работния ви плот.

Ако искате да инсталирате или не някои от тези опции просто слагате/махате отметката пред тях. По подразбиране са избрани всички.
Choose Install Location / Изберете място за инсталацията:

Избирате мястото, където искате да се инсталира програмата. По подразбиране инсталационната папка е в Program Files, както при повечето програми. Но това не означава, че не може да я инсталирате някъде другаде. Ако искате да промените мястото, натиснете бутона Browse (Преглед) и изберете желаната от вас директория. След това натиснете бутона Install (Инсталирай) за да продължите с инсталацията. Необходимото място за пълна инсталация (включва всички горе споменати опции) е 7.8 MB.

Инсталацията не трае много дълго време. След като приключи ще ви се появи следният екран:

Тук имате възможност да изберете следните възможности:

 • Run Alcohol 120% – Стартиране на програмата
 • Add Alcohol Virtual Drive at first run – Добавяне на виртуалното устройство при първото стартиране на програмата

Ако желаете да се възползвате от тези опции, оставете отметките пред тях както са по подразбиране. Ако пък не желаете някои от тях просто махнете отметките. За да приключите с инсталацията е необходимо да натиснете бутона Finish (Край).

Работа с Alcohol 120%

Това е главният прозорец на програмата:

В лявата част виждате панел с различни опции. Ще разгледаме всяка една опция по отделно:

Main – Главно меню

1.Image Making Wizard – Помощник за създаване на имидж файлове

За да създадете имидж файл, трябва да поставите някакъв диск в устройството си. Ако имате повече от едно оптично устройство на компютъра си, може да изберете желаното от вас от падащото меню CD/DVD Device (CD/DVD устройство). Под него се намира и другото падащо меню, отнасящо се до скоростта на четене (Read Speed). Следващият раздел включва малко информация за диска:

 • Disc Type – Тип на диска
 • Recordable – Показва дали може да се записва върху диска, поставен в устройството
 • Session – Сесии (ако дискът е записван на няколко пъти, тук ще се отбележат всичките сесии)
 • Track – Данни
 • Free Space – Свободно място на диска
 • Used Space – Използвано място на диска

Може да избирате дали желаете следните опции да бъдат включени или не:

 • Skip reading errors – Прескача грешките при четене (ако при четене на диска се появи грешка, просто се игнорира)
 • Fast skip error blocks – Бързо прескачане на блоковете с грешки (Не всяко устройство притежава тази функция)
 • Advanced Sector Scanning – Задълбочено сканиране на секторите (Фактор 100)
 • Read Sub-Channel Data from current disc – Прочети Sub-Channel данните от диска
 • Data Position Measurement – Позиция на данните и мярка (Прецизност: Висока)

Долу в левия ъгъл се намира едно падащо меню DataType (Тип на данните). Тук имате голям избор от възможности. Ето и само някои от тях – AudioCD, General Protected CD, Normal CD, Play Station, Securom, VideoCD, ваши собствени настройки и още много други. В зависимост от това кой профил изберете се променят и позволените опции. По подразбиране е Customize (Ваши настройки), което ви позволява пълен контрол над опциите.

За да започнете създаването на имиджа натиснете бутона Next > (Напред).Ще ви се появи следният екран – Select Destination Directory / Избор на директория за имиджа.

От тук може да изберете директорията, където да се запише създаденият имидж файл. В лявата част на екрана се вижда малък браузър, откъдето много лесно може да направите избора си. Ако искате да създадете пък нова папка, натиснете бутона New Folder. Под него се намира и полето Image Name, където може да зададете името на имидж файла.

В дясната част от прозореца виждате състоянието на текущия си дял от твърдия диск. Показва се използваното дисково пространство (Used Space), свободното дисково пространство (Free Space) както и целият капацитет (Capacity) на твърдия ви диск. Под него се намира един бутон Disk Cleanup…, чрез който може да почистите диска си от временни файлове и по този начин да увеличите свободното си пространство.

Най-отдолу се намира и падащото меню Image Format / Формат на имиджа. От тук може да изберете в какъв формат да бъде записан имидж файла. Възможностите са:

 • Media Descriptor Image File (*.mds)
 • CloneCD Image File (*.ccd)
 • CDRWIN Image File (*.cue)
 • Standard ISO Image File (*.iso)

По подразбиране програмата работи с първият файлов формат Media Descriptor Image File (*.mds). Но всичко зависи от вас. Изборът е във вашите ръце. За да започне създаването на имиджа натиснете бутона Start. Появява се следният екран:

На него може да видите информация за текущия процес, включваща характеристика на процесора ви, къде записвате имидж файла, колко процента от процесора се използват, колко време остава до края на процеса и други. Най-отдолу на прозореца има отметка Close this dialog box after process finished (Затвори текущия прозорец когато процесът завърши).

2. Image Burning Wizard – Помощник за записване на имидж файлове

Чрез Alcohol 120% може не само да създавате образи на файлове, а и да записвате вече създадени такива. Процедурата е много лесна. За да изберете имидж файла, който желаете да запишете, натиснете бутона Browse (Преглед). Отдолу се появява информация за файла, включваща:

 • Type – Тип на файла (*.mds, *.ccd, *.cue, *.iso)
 • Path – Местоположение на файла на твърдия ви диск
 • Name – Име на файла
 • Size – Размер/Големина на файла
 • Session – Сесии
 • Track – Данни

Най-отдолу на прозореца се намира следното – Delete image file after recording / Изтриване на имидж файла след запис. Ако искате може да сложите тази отметка ако искате да премахнете файла от твърдия си диск след като завърши процеса на запис.

За да продължите натиснете бутона Next > (Напред). Появява се следният екран:

 • CD/DVD Recorder – Ако имате повече от една записвачка на компютъра си от тук може да изберете желаната от вас.
 • Write Speed – Скорост на запис – Избирате на каква скорост да бъде записан файлът. От страни има един бутон Information (Информация). При натискането му се появява информация за оптичното устройство, което сте избрали. По този начин може да разберете какви скорости поддържа вашата записвачка, ако не знаете разбира се, и да изберете най-подходящата за запис.
 • Using Multiple CD/DVD-Recorders – Използване на повече от една CD/DVD записвачки
 • Write Method – Метод на запис
 • Number of copies – Брой копия – може да изберете колко бройки от дадения файл искате да запишете. Отстрани има две опции: Write (Запис) и Simulation (Симулация).
 • Enable Buffer Underrun Technology – Активира технологията Buffer Underrun
 • Don’t Close the last session of current disc – Не затваря последната сесия на диска
 • Bypass EFM Error – Компресира EFM грешки
 • Rectify Sub-Channel Data – Коригира Sub-Channel данните
 • Burn “RMPS” to recordable media – Записва “RMPS” върху медия за запис
  Ако активирате тази опция оптичното устройство ще работи само при наличието на инсталиран Alcohol или друг софтуер за емулация и активирана RMPS емулация.

В дъното на прозореца отново се намира падащото меню DataType (Тип на данните), откъде може да избирате готови профили за споменатите по-горе настройки. По подразбиране е на Customize (Ваши настройки). За да започне записът на имиджа натиснете бутона Start.
3. Copy Wizard – Помощник за копиране

От тук може да направите копие на даден диск 1:1 без значение дали има някакви защити или не и да го запишете веднага на друг носител. За целта избирате оптичното устройство, което ще копирате. Опциите са идентични с тези при създаване на имидж файл, описани по-горе. След като направите нужните настройки натискате бутона Next > (Напред), за да продължите. Ще ви се появи следният екран:

Тук избирате къде да се запази имидж файла, който създавате, името на файла и разширението, под което се записва. След това отново натискате бутона Next > (Напред). Отвежда ви при вече познатият ви прозорец за записване на имидж файл. Избирате устройството, върху което ще записвате, избирате скоростта на запис, променяте някои от опции ако желаете и натискате бутона Start. Записът започва и след като приключи имате копие на желания от вас диск 1:1 без каквито и да е било промени по него.

4. Image Finder – Помощник за търсене на имидж файлове

От това меню имате възможност да претърсвате твърдия си диск за имидж файлове. Просто избирате желаната от вас дестинация, където да търсите. Това става от падащото меню Location. Може да изберете отделен дял от твърдия си диск или всички заедно. Под него се намира Image File Type (Вид на имидж файла). Тук може да слагате/премахвате отметки пред различните файлови формати, които ще бъдат включени в търсенето. Ако просто не искате да търсите имидж файлове от даден формат, махате отметката пред него и всичко е ОК. За да започне търсенето натискате бутона Search (Търси). Резултатите се появяват в дясната част на екрана.
В дъното на прозореца има Extra Options (Допълнителни настройки):

– Add selected files to Alcohol 120% – Добавя избраните файлове към Alcohol 120%
– Execute Windows Explorer Finder – Стартира Windows-кото търсене

5. CD/DVD Manager – CD/DVD Мениджър

Тук може да намерите подробна информация за оптичните и виртуални устройства във вашата система. Наличните устройства се появяват в менюто Devices (Устройства). В дясната част на екрана се появява информацията за даденото устройство, която включва:

 • Vendor Identification – Информация за продавача
 • Product Identification – Информация за продукта
 • Product Revision Level – Степен на автентичност
 • Location – Място на устройството в системата
 • Device Letter – Буква на устройството
 • DVD Region Info – Информация за DVD региона
 • Region Reset Change – Връща регионалните настройки
 • Buffer Size – Размер на буфера
 • Maximum Read Speed – Максимална скорост на четене
 • Current Read Speed – Моментна скорост на четене
 • Maximum Write Speed – Максимална скорост на запис
 • Current Write Speed – Моментна скорост на запис
 • Read ISRC – Чете ISRC
 • Read UPC – Чете UPC
 • Burn-Free Technology – Технология Burn-Free
 • Auto-Selected best write speed – Автоматично избиране на най-добрата скорост за запис
 • Read ATIP – Чете ATIP

Под всичко това забелязвате три бутона:

 • Basic – Това е основната информация, която се предоставя;
 • Disc – Появява се информация за диска, намиращ се в устройството. Информацията включва:

  • Disc Type – Тип на диска
  • Recordable – Показва дали може да се записва върху диска, поставен в устройството
  • Session – Сесии (ако дискът е записван на няколко пъти, тук ще се отбележат всичките сесии)
  • Track – Данни
  • Free Space – Свободно място на диска
  • Used Space – Използвано място на диска

 • Load/Eject – Зареди изхвърли. Този бутон кара вашето оптично устройство да се отвори и затвори след това. Ако натиснете този бутон, когато сте избрали виртуално устройство със заредена в него медия, тогава медията ще се изхвърли от устройството.

Най-вляво на този екран има един бутон System Info (Системна информация). При натискането му се появява прозорец, съдържащ информация за системата ви – версия на операционната система, вид на процесора, налична системна памет, информация за програмата, списък с наличните оптични устройства в системата ви, инсталираните драйвъри за устройствата и още много друга информация. Има възможност за запазване на тази информация във файл. Това става чрез натискането на бутона Save (Запази).
6. Erase Wizard – Помощник за изтриване на дискове

С помощта на тази опция може да изтривате вашите презаписваеми носители.

 • CD/DVD Recorder – Избирате CD/DVD устройството, в което сте поставили презаписваемия диск
 • Using Multiple CD/DVD-Recorders – Използване на повече от една CD/DVD записвачки
 • Erasing Speed – Скорост на триене

  Erase Method – Метод на изтриване – Имате възможност да избирате между два вида изтриване:

  • Quick Mode (TOC Only) – Бързо изтриване – въпреки, че диска изглежда празен, той не е физически изтрит. Да се използва много внимателно ако диска съдържа важна информация.
  • Full Mode (Erase/Format full disc) – Пълно изтриване. Данните физически се изтриват от носителя. Процесът трае по-дълго време.

 • Ignore illegal TOC (always erase) – Пренебрегва невалидни TOC (винаги изтрива)
 • Eject disc after erasing – Изкарай диска след изтриването

Options – Настройки

7. General – Общи настройки

 • Allow only 1 copy of Alcohol 120% Manager at a time – Позволява само едно стартирано копие на Alcohol 120% Manager
 • Auto Check current version status via Internet at start – Автоматична проверка на настоящата версия през Интернет при стартиране на програмата
 • Enable System Screen Saver function – Разрешаване на Screen Saver функцията
 • Delete Image File directly! Do NOT move it to the Recycle Bin! – Изтрива имидж файловете директно! Не ги мести в Кошчето!
 • Enable System Auto-Play function – Разрешава автоматично-стартиращия се режим

  • Show “Read Disc” when a CD Audio disc is inserted – Показва „Прочети диска”, когато е поставен аудио диск
  • Show “Read Disc” when a DVD movie disc is inserted – Показва „Прочети диска”, когато е поставен DVD диск с филм
  • Show “Burn Disc” when a Blank Media is inserted – Показва „Записи диска”, когато е поставен празен диск

 • Device Control Interface – Интерфейс на контрол на устройствата

  • Default Device Control Interface (Recommended) – Интерфейс за контрол на устройствата по подразбиране (Препоръчителен)
  • Windows NT/2000/XP ATAPI/SCSI Control Interface – Windows NT/2000/XP ATAPI/SCSI контролен интерфейс

7.1 Display

 • Autostart Alcohol 120% when Windows starts – Автоматично стартиране на Alcohol 120% със стартирането на операционната система
 • Execute Alcohol 120% in FULLSCREEN Mode – Стартира Alcohol 120% в пълно екранен режим
 • List Physical Devices BEFORE Virtual Devices – Показва физическите устройства преди виртуалните
 • Clear current image file list before importing new list – Изчиства моментния списък с имидж файловете преди зареждането на нов списък
 • Notify discrepancies with image files – Съобщава ако има нередности с имидж файловете
 • Show Alcohol 120% in (Показва иконата на Alcohol 120% в):

  • Taskbar Only – Само в Таскбар-а
  • System Tray Only – Само в системната лента
  • Both Taskbar and System tray – И на двете места едновременно

 • When clicking in Windows Close (X) of Alcohol 120% Window (При натискане на бутона за затваряне на Alcohol 120%):

  • Exit Alcohol 120% – Затваря Alcohol 120%
  • Minimize Alcohol 120% Window – Минимизира Alcohol 120%

7.2 Sound Effects – от тук може да изберете звуците, които ще се чуват при успешно или неуспешно записване/копиране на имидж файлове. Ако пък изобщо не искате да имате такива звуци, просто махнете отметката през Play Sounds (Възпроизвеждай звуци).
7.3 Log Files

 • Saving dumping log with image file automatically – Автоматично съхраняване на dumping лог файла заедно с имидж файла
 • Saving recording information to log file – Запазва информацията при процеса на запис

Може да изберете къде да се запазват съответните файлове. По подразбиране директорията е C:Program FilesAlcohol SoftAlcohol 120alcohol.log.

8. Recording – Настройки за записване

 • Eject disc after Recording is complete – Изхвърля диска след като приключи записването
 • Eject disc after Erasing is complete – Изхвърля диска след като приключи изтриването
 • Overburn disc(s) (Some drives do NOT support this item) – Включване на опцията Overburn (изпичане на дисковете) – някои устройства не поддържат тази функция
 • Turn off “Auto-Select best write speed” function if possible – Изключва „Автоматично избиране на най-добра скорост за запис” ако в възможно
 • Fill memory buffer before recording discs – Запълва буфера преди запис
 • Memory Buffer Size (MB) / Размер на буфера (МБ)
  Минималният размер на буфера е 4MB. Препоръчително е буферът да е 40% от оперативната памет. Максимален размер на буфера – 256 MB.

 • CPU Priority Level – Ниво на приоритет на процесора – Възможните избора са три – High (Висок), Normal (Нормален) и Low (Нисък).

9. Virtual Drive – Настройки на виртуалното устройство

 • Number of Virtual Drives – Брой на виртуалните устройства
 • Remount images upon system reboot – Презарежда имидж файла след рестартиране на системата
 • Mount image to Device 0 on Double-Click of image file – Зарежда имиджа в устройство 0 при двойно щракане върху имидж файла
 • Vendor Identification – Задава идентификацията за продавача
 • Product Identification – Задава идентификацията за продукта
 • Product Revision Level – Задава степента на автентичност

Горните настройки могат да бъдат върнати към фабрично заложените такива чрез натискане на бутона Reset To Default Device Name.

9.1 Drive Parameters – Параметри на устройството – Има възможност за задаване регион на устройството, но препоръчително е да остане на Not Set (Не е зададен).

9.2 Drive Letter – Буква на устройството – Може да смените буквата на виртуалното устройство. За целта избирате устройството и натискате бутона Edit (Промени). Избирате желаната буква и натискате ОК.

9.3 Shell Extension

От тук може да изберете файловите разширения, с които искате да се асоциира Alcohol 120% и да ги отваря директно, когато щракнете върху тях. Възможните избори са следните – Media Descriptor Image File (mds), CloneCD Image File (ccd), Cue-sheet Image File (cue), Standard ISO Image File (iso), Blindread Image File (bwt), DiscJuggler Image File (cdi), Nero Image File (nrg), Instant CD/DVD Image File (pdi), BlindWrite V5 Image File (b5t), Compressed ISO File (isz).

 • Exchange icon for the Alcohol default – Сменя фабричната икона на Alcohol 120%
 • Other extensions – Може да зададете други разширения, които не са включени в списъка по-горе. Окончанията трябва да бъдат разделени с празно място.

10. Emulation – Настройки на емулацията

 • Ignore Media Type – Игнорира типа на медията
  Тази опция кара софтуера да игнорира записваемите типове медия и ги разпознава като CD-ROM или DVD-ROM медия.

 • Launch “Burning Features of Alcohol 120%” without “Ignore Media Type” function
  “Ignore Media Type” ще бъде временно изключена по време на записването/изтриването на медия. Препоръчително е да изключите тази опция в други програми (ако ползвате такива). В противен случай опцията няма да работи в Alcohol 120%.

 • RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation
  Позволява на дисковото устройство да чете автоматично физическия запис, който „МОЖЕ да е съхранен от Alcohol по време на процеса на записване”. Позволява емулацията на повече защити, базирани на физическа информация, която иначе не може да бъде записана върху нормална медия.

10.1 Extra Emulation

 • Bad Sector Emulation – Емулация на лоши сектори
  Ако дискът ви не е копие 1:1, тази опция трябва да е активирана ако искате да използвате CD-ROM-и, защитени с технологиите SafeDisc и SafeDisc 2.

 • Sub-Channel Data Fixed and Emulation – Sub-Channel Data поправяне и емулация
  Ако дискът ви не е копие 1:1, тази опция трябва да е активирана ако искате да използвате CD-ROM-и, защитени с технологията SecuROM.

 • LaserLock Emulation – LaserLock емулация
  Ако дискът ви не е копие 1:1, тази опция трябва да е активирана ако искате да използвате CD-ROM-и, защитени с технологията LaserLock.

За да добавите имидж файл в програмата трябва да я отворите и да щракнете с десен бутон на мишката в дясната част на екрана. Ще видите следното меню:

Избирате Add Images (Добавете имидж файлове) и намирате имидж файла във вашият компютър. Натискате бутона Open (Отвори). След това той се появява в менюто, откъде имате бърз достъп до него. За да заредите имидж файл във виртуално устройство просто щракнете два пъти върху избрания от вас файл.

Ако искате да премахнете имидж файл от виртуално устройство, щракнете на устройството с десен бутон и изберете Un-mount Image (Изхвърли имидж файла).

Сега ще разгледаме и менютата на програмата:

1. File – Файл

 • New -> Ctrl+N – Отваря помощника за създаване на имидж файлове
 • Open -> Ctrl+O – Отваря готов имидж файл
 • Image Making Wizard – Отваря помощника за създаване на имидж файлове
 • Image Burning Wizard -> Ctrl+B – Отваря помощника за записване на имидж файлове
 • Copy Wizard – Отваря помощника за копиране на имидж файлове
 • CD/DVD Erase Wizard – Отваря помощника за изтриване на имидж файлове
 • Image File List – Възможност за зареждане или запазване на списъка с имидж файлове
 • Exit – Изход от програмата

2. Device – Устройства

 • Properties -> Ctrl+P – Свойства
 • System Device Properties – Свойства на системното устройство
 • Change Drive Letter – Промяна буквата на устройството
 • Mount Image -> Ins – > Зареждане на имидж файл
 • Un-Mount Image -> Del – Изхвърляне на имидж файл
 • Load -> Ctrl+L – Зарежда
 • Eject -> Ctrl+J – Изхвърля
 • Rescan all CD/DVD Devices -> Shift+F5 – Сканира отново всички CD/DVD устройства

3. View – Преглед

 • CD/DVD Manager -> Ctrl+M – CD/DVD Мениджър
 • Image File Finder -> Ctrl+F – Търсачка на имидж файлове
 • System Info – Системна информация
 • Options – Настройки
 • File Explorer -> Ctrl+E – Стартира Windows Explorer
 • Device Manager – Мениджър на устройствата
 • Disk Manager – Мениджър на твърдия диск
 • Microsoft System Information – Системна информация от Майкрософт
 • Language – Избор на език

4. Help – Помощ

 • Help Topics -> F1 – Помощни файлове
 • Official Online Support – Официална онлайн поддръжка
 • Check/Download the latest update – Проверка/Изтегляне на последното обновление
 • About Alcohol 120 – Относно програмата

Alcohol 120% е една незаменима програма. Единствено тя предлага възможността да създадете до 31 на брой виртуални устройства. Всичко, от което имате нужда е само компютър със CD/DVD записвачка. Вече няма да се налага постоянно да търсите и зареждате любимите си дискове. По този начин ги предпазвате и от надраскване. И най-важното – скоростта ще бъде около 200 пъти по-голяма отколкото при физическите CD/DVD устройства.

Приятни мигове с Alcohol 120%.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари