AVG Anti-Virus Free – ръководство за бърза и лесна начална инсталация

0
416

Ръководство за бърза и лесна начална инсталация на AVG Anti-Virus Free

Резюме: Това ръководство е предназначено да помогне на потребителя на Windows да инсталира сам бързо и лесно софтуерния пакет AVG Anti-Virus Free на фирмата Grisoft

Необходим софтуер и хардуер:

Компютър, покриващ минималните изисквания за инсталация на AVG Anti-Virus (компютър с процесор 486; 32 MB RAM; 15 MB свободно място на хард диска)

Инсталационен файл на AVG Anti-Virus:
Download: AVG AntiVirus Free

Операционна система Windows 95/98/NT4/2000/XP

Част 1. Инсталиране от инсталационния файл

1. Стартирайте инсталационния файл. При стартирането може евентуално да се получи съобщение от системата за сигурност, както може да се види от екрана по-долу. В случая е стартиран файл с име avg70free_338a597.exeот папка D:AVG_Antivirus_workavg70free_338a597.

Моля, изберете бутона „Run“

2. Следва началният екран от инсталирането на AVG Anti-Virus.

Моля, натиснете бутона „Next“

3. Следва лицензното споразумение за ползване на AVG Anti-Virus Free.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Accept“.

На екран се вижда бележката за приемане на предназначението на AVG Anti-Virus Free, а именно: за лични цели, само за домашна некомерсиална употреба. Ползването на тази версия в друга среда – комерсиална, образователна, правителствена, сдружения с идеални цели и други, е нарушение на лицензното споразумение.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Accept“.

4. Избор на тип на инсталацията

4.1. За стандартна инсталация, моля изберете радио-бутона „Standard Installation“ и натиснете бутона „Next“. Моля, преминете на т. 5.

4.2. За инсталация по личен избор, изберете радио-бутона „Custom Installation“ и натиснете бутона „Next“.

5. Екран за потвърждение.

Моля, натиснете бутона „Next“. Ако в т. 4 сте избрали стандартна инсталация, моля, преминете на т. 9. В противен случай продължете с т. 6.

6. В тази стъпка избирате папка, където AVG Anti-Virus ще се инсталира.

6.1. Ако сте съгласни с пътя и папката по подразбиране, моля, натиснете бутона „Next“. Преминете на т. 8.

6.2. Ако желаете да инсталирате продукта в папка различна от избраната по подразбиране, имате две възможности:

* да промените името на папката за инсталиране (а също така и устройството) в реда, където е указан настоящия път до папката.
* Ако предварително сте подготвили папка, където ще инсталирате AVG Anti-Virus, моля, изберете папката чрез бутона „Browse“ (вижте следващата картинка). Натиснете „OK“, когато изберете желаната папка. Продължете с т. 7.

След като изберете папката по единия или другия начин, натиснете бутона „Next“. Ако папката, която сте избрали като място за инсталиране, не съществува (т.е. избрали сте първия начин на указване на пътя), ще бъдете попитани дали желаете тя да бъде създадена. Можете да видите това на следващата картинка:

Отговорете с „Yes“.7. Екран за избор на компоненти, които желаете да бъдат инсталирани.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“ .

8. Избор на сканиране на електронната поща.

8.1. За избор на личен скенер на електронната поща, моля, изберете радио-бутона „Personal E-mail Scanner“, както е показано на картинката по-долу.

Продължете към стъпка 10 с натискането на бутона „Next“.

8.2. За избор на ръчна настройка на скенера за електронна поща, моля, изберете радио-бутона „Advanced configuration“.

За да продължите, моля, натиснете бутона „Next“.

8.3. Избор на допълнителни компоненти за клиенти за електронна поща.

Моля, изберете това, което е необходимо за Вашата система, и продължете с „Next“.
9. Обобщение на настройките по инсталацията. В зависимост от Вашия избор Вашата картинка маже да се различава малко от тази. Ако идвате на тази точка направо от т.6, не би следвало да има разлики.

Моля, за да завършите процеса на инсталация, натиснете бутона „Finish“.

На следващата картинка виждате част от процеса на самото инсталиране на програмата.

10. Инсталацията е завършена. След натискането на бутона „OK“, ще настроите програмата за работа.

Моля, натиснете бутона „OK“, за да преминете към първото стартиране на вече инсталираната програма.

Част 2. Първоначални настройки на инсталираната програма

Първоначални настройки на AVG Anti-Virus

11. Поздравления за успешното инсталиране на AVG Anti-Virus. В следващите точки ще пропуснем помощника, тъй като целта е да завършим бързо настройките за работа. (помощникът включва обновяване на базата данни (което ние ще направим ръчно), създаване на Rescue Disk, който вие можете да направите при желание самостоятелно по-нататък (не се разглежда в това ръководство), сканиране на компютъра за вируси (не се разглежда в това ръководство) и регистрацията ви като потребител на AVG Free в сайта на Grisoft (не се разглежда в това ръководство). Препоръчваме ви да следите форумите на www.avgbulgaria.com и секцията за Често Задавани Въпроси, където всички въпроси и отговори са на български)

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“.12. Следващият екран Ви пита дали желаете да проверите за осъвременявания на базата данни на вирусните дефиниции. Тъй като осъвременяването ще го направим малко по-късно, сега ще го пропуснем.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“.

13. Създаване на Rescue Disk. Пропускаме го, понеже е извън темата на това ръководство.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“.

14. Настройване на скенера за електронна поща. Пропускаме го, понеже е извън темата на това ръководство.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“.

15. Сканиране на компютъра. Пропускаме го, понеже е извън темата на това ръководство.

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“.

16. Регистриране на AVG Free. Пропускаме го, понеже е извън темата на това ръководство. Препоръчваме ви да следите форумите на www.avgbulgaria.com и секцията за Често Задавани Въпроси, където всички въпроси и отговори са на български)

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Next“.

17. Вашият компютър е защитен! Правете осъвременявания често, за да сте защитени.

Моля, за да завършите, натиснете бутона „Continue…“.

Част 3. Осъвременяване на базата данни, настройка на автоматичното сканиране и автоматичното обновяване.

18. Следващият екран, който се появява е Test Center (Център за проверка). В следващите няколко стъпки ще направим осъвременяването на базата данни с вирусни дефиниции.

За да осъвременим базата данни, моля, натиснете бутона „Check for updates“!

Появява се следния екран:

Тук избирате от къде ще се изтеглят осъвременяванията – дали от Интернет или от локална, разположена на Вашия компютър, папка (за съответния избор натиснете бутон Internet или Folder ). Ако желаете да запазите този избор по подразбиране, моля, сложете отметка в квадратчето (екран с отметка можете да видите по-долу)

Моля, натиснете бутона „Internet“ или „Folder“, за да продължите.

* Ако сте избрали осъвременяване от Интернет, моля, продължете с т.18.1.
* Ако сте избрали осъвременяване от папка, моля, продължете с т. 18.2.

18.1. Обновяване от Интернет

*

След натискането на бутона „Internet“ се появява следния екран, в зависимост от това, дали има нови осъвременявания:

При липса на ново осъвременяване се появява този екран:

Моля, натиснете бутона „OK“ и продължете към т. 20.

При наличност на ново осъвременяване ще видите следния екран:

Ако натиснете на бутона „More information“ се появява следния екран:

Той Ви информира, че информация за осъвременяването е налична само с платената версия на AVG Anti-Virus. Натиснете „OK“, за да продължите.
За да изтеглите обновяването, моля, натиснете бутона „Update“. При това ще видите следния екран, който показва самото изтегляне на осъвременяването:

Моля, продължете към т. 19.

18.2. Осъвременяване от папка – след натискането на бутона „Folder“ се появява следния екран:

Преминете в папката, в която сте разположили файла с осъвременяването от тип BIN. (Тези файлове се изтеглят от сайта на компанията Grisoft – www.grisoft.com – и служат за осъвременяване на базата данни с вирусни дефиниции и обновяване на кода на програмата, при компютри, които нямат връзка с Интернет).

В този пример папката се казва AVGupdate. При Вас най-вероятно тя ще бъде на друго място и с друго наименование.

Появява се следния екран, който Ви уведомява, че е намерено осъвременяване.

За да продължите, отговорете с Да („Yes“ ) на въпроса дали желаете да осъвремените AVG Anti-Virus Free.

19. Екран със самото осъвременява на AVG Anti-Virus и завършване на осъвременяването.

На следващия екран можете да видите самия процес на осъвременяването, както и файловете, които се осъвременяват. Вашият екран може да се различава от този. Процесът е сравнително бърз, и може и да не се забележи.

След като е протекло самото осъвременяване, ще видите следния екран, при който, до буквите „OK“ се вижда брояч, отброяващ от 30 секунди към 0 секунди.

Ако не реагирате, броячът стига до 0, и този екран изчезва и остава екрана на контролния център на AVG Anti-Virus. В този случай, моля, преминете към т. 20.

А ако натиснете клавиш, ще го видите точно по този, показан тук, начин.

За да продължете, натиснете бутона „OK“.
20. Последното, което ще настроим в това ръководство, е времето за автоматично сканиране и осъвременяване на AVG Anti-Virus Free.

Моля, отворете Контролния център на AVG Anti-Virus чрез бутона „Control Center“ на Центъра за Проверки Test Center.

От контролния панел на AVG Anti-Virus изберете еднократно с ляв бутон на мишката подпанела „Scheduler“. Екранът с избран „Scheduler“ изглежда така:

Моля, за да продължите, натиснете бутона „Scheduled Tasks“ („Задачи по разписание“).

Появява се следния екран:

Редът Update plan in Basic mode, който е маркиран, отговаря за времето на обновяване и осъвременяване на програмата. За да променим това, натискаме бутона „Edit Schedule“. Разбира се, екрана при Вас може да изглежда малко по-различно.

За да продължите, натиснете бутона „Edit Schedule“.

Появява се следният екран:

Първата отметка е „Periodically check for Internet updates“ (Проверявай периодично за осъвременявания от Интернет). Препоръчително е да я оставите така.

От падащото меню Check daily (Проверявай всеки ден), указвате в кой времеви интервал от денонощието програмата да проверява за тези осъвременявания.

Втората отметка е „If Internet connection is not available, check when it goes on-line“ (Ако няма връзка към Интернет, провери [за осъвременявания] когато има връзка). Препоръчително е да я оставите така.

Ако желаете да промените времевия интервал, направете го.

За да продължите, моля, натиснете бутона „OK“.

Последната стъпка е настройване на времето за автоматично стартиране на проверката за вируси на AVG Anti-Virus.

Изберете с ляв бутон на мишката горния ред Test plan in Basic mode. Екранът изглежда така:

За да промените времето на стартиране на проверката за вируси, натиснете бутона „Edit Schedule“.

Появява се следния екран:

Карето Schedule (Разписание) съдържа два радио-бутона Complete Test (Пълна проверка)и User Test (проверка по предпочитанията на потребителя). В AVG AntiVirus Free може да се извършва само пълна проверка. Проверка с настройка от страна на потребителя е достъпна само в платените версии на програмата.

Настройките за автоматичната проверка за вируси са разположени в карето Scheduled time.

Първата отметка е Periodically start scheduled anti-virus test (Стартирай периодично проверка за вируси). Желателно е да я оставите отметната. Точното време на начало на автоматичната проверка се настройва от кутийката „Start daily at“ („Стартирай ежедневно в“). Тук можете, с помощта на стрелките да настроите точния час и минути, когато да започне проверката.

Втората отметка е If missed, start immediately when computer start-up.(Ако е пропусната [проверка], започни [проверка], когато компютъра бъде включен). По Ваше желание можете да изберете дали желаете или не желаете това.

След като сте направили настройките, натиснете бутона „OK“, за да ги потвърдите и запазите, или, за да ги откажете, натиснете бутона „Cancel“ (Откажи).

С това се връщате на екрана на Контролния панел на AVG Anti-Virus Free.

Тъй като вече сте завършили всички начални настройки, можете да затворите контролния панел чрез натискането на кръстчето в горния ляв ъгъл на екрана.

Програмата автоматично ще започне проверка в зададеното време.

С това ръководството по начална инсталация и настройки на софтуерния пакет AVG Anti-Virus Free завърши.

Екипът на www.kaldata.com благодари на www.AVGBulgaria.com за любезно предоставената статия.

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари