Power Video Converter – бързо и лесно конвертиране на видео файлове

0
1314

Въведение:

Power Video Converter е предназначен за конвертиране на видео файлове от един формат в друг. Програмата поддържа всички популярни видео формати: AVI, MPEG, WMV, VCD, SVCD, DVD, VOB и DAT. Power Video Converter конвертира файловете по – бързо в сравнение с подобните на него приложения. Освен конвертиране, налице са и други функции: изрязване и съединяване на клипове, възможна е също и пакетна обработка на видео клипове. Една от особеностите на програмата е възможността за извличане на аудио потока от поддържаните формати и записването му в mp3, wav и wma.

Основни характеристики:

Много бързо конвертиране;
Поддържани формати AVI, Divx, xvid, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, VOB, DAT;
Едновременно конвертиране на няколко видео файла;
Конвертиране на всички поддържани формати в MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD(PAL, NTSC), AVI(DivX, XviD, MPEG-4), Windows Media Format (WMV).
Сливане на няколко файла в един.
Разделяне на огромни видео файлове на по-малки клипове;
Задаване на начална и крайна точка на конвертиране или сливане;
Извличане на звук в следните формати mp3, wav, wma;
Извличане на изображения в bmp формат;
Конвертиране на DVD Disk(.VOB) в AVI, Divx, xvid, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, DAT;
Конвертиране на DVD звук (.VOB) в mp3, wav, wma;
Създаване на собствен wmv профил;

Информация за програмата & изтегляне:

• Абонамент: Уведомяване за промени
• Официална страница: http://www.apussoft.com/
• Лиценз: Платен (Shareware)
• Линк за изтегляне: Power Video Converter
• Размер: 2.57 MB

Изисквания към системата:

Windows 98/ME/2000/XP
CPU 300MHZ или повече
RAM64MB или повече
Windows Media Format Runtime Library
DirectX 8.1 или по-нова версия

Инсталация:

Преди да започнете работата с програмата, трябва да изтеглите и инсталирате последната версия на софтуера. След като я изтеглите, стартирайте инсталационният файл. Показва се този прозорец:

Тук инсталатора ви уведомява, че ще бъде инсталиран Power Video Converter. За да продължите, натиснете Yes.
Ще ви се появи този прозорец:

Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на Power Video Converter.
Препоръчвам да затворите всички други приложения, преди да започнете с инсталацията. Това се прави за да се избегнат нежелани конфликти. Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следното:

Това е (License Agreement) Лицензно споразумение на програмата. Прочетете го, и ако сте съгласни с него, маркирайте I accept the agreement (Приемам условията на лицензното споразумение). Натиснете върху I do not accept the agreement (Не приемам условията на лицензното споразумение), ако не приемате условията на лиценза.

Бележка: Ако искате да инсталирате Power Video Converter, трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук помощникът за инсталиране на програмата показва, че Power Video Converter ще се инсталира в директорията C:Program FilesPower Video Converter. Ако искате да я промените използвайте диалоговия прозорец за да зададете друга директория.Бележка: Трябва да имате поне 7 MB свободно пространство на твърдия диск.
Бележка 2: Ако ще инсталирате програмата на Windows Vista, трябва да го инсталирате от потребителски акаунт, който има администраторски права, а също така трябва да го инсталирате в различен дял от този, в който е инсталирана операционната система, за да се избегнат нежелани конфликти.

От тук трябва да напишете името на папката, която ще бъде добавена в старт менюто на системата. Тя ще включва преки пътища до програмата. По подразбиране ще се създаде папка Power Video Converter. Може да промените името ако желаете
Ако не искате да се създава пряк път към програмата в старт менюто маркирайте опцията Don’t create a Start Menu folder (Не създавай папка в старт менюто).

Натиснете Next (Следващ > ), за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук може да направите няколко допълнителни настройки:
• Create a Desktop icon – Създаване на пряк път към програмата на работния плот. Тази опция е маркирана по подразбиране.
• Create a Quick Launch icon – Създаване на пряк път към програмата в лентата с програмите за бърз достъп (т. нар. Quick Launch). Тази опция не е маркирана по подразбиране.
Натиснете върху Next (Следващ > ), за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Инсталатора е готов да инсталира Power Video Converter. От тук може да видите цялата информация, която сте попълнили по време на инсталацията.
Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез < Back (< Назад), а ако всичко е наред, може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Install (Инсталирай).

След натискането на бутона, програмата ще започне да се инсталира на вашият компютър. Процеса на инсталиране отнема 20 секунди. След завършването на процеса, ще видите следният прозорец:

Ако видите този прозорец може да бъдете сигурни, че Power Video Converter се е инсталирал успешно на компютъра ви.

Натиснете върху Finish (Финал). Инсталацията завърши!Главен прозорец на програмата:

Има три начина, чрез които може да стартирате програмата:
1. От иконата на работния плот (ако сте я създали по време на инсталацията).
2. От старт менюто (ако сте създали папка по време на инсталацията).
3. От C:Program FilesPower Video Converter.

Това е главния прозорец на Power Video Converter. Към изображението е добавена номерация за по лесно ориентиране. Поясненията са приложени под изображението:

Main Functions (Главни функции):
• Convert files (Конвертиране на видео файлове): Конвертиране на следните видео файлове: avi,mpeg, wmv, vcd, dvd, vob, dat.
• Joint files (Сливане на видео файлове файлове): От тук може да слеете няколко малки файла в един голям.
• Split files (Раздробяване на видео файлове): Опция, противоположна на предишната. Тук може да разделите един огромен видео файл на няколко по-малки части..
• Extract audio (Извличане на звук от видео файлове): От тук може да извлечете звука от видео файл. Готовия резултат може да бъде записан в следните формати: mp3, wma, wav.
• Extract images (Извличане на изображения): Тази опция служи за извличане на даден кадър от видео файл. Изображението ще бъде с разширение .bmp .

Actions (Действия):
• Execute tasks (Стартиране на задачите): Програмата започва да конвертира/слива/извлича звука/извлича изображение.
• Create WMV Profile (Създаване на собствен WMV Profile): От тук може да създадете собствен WMV профил, който може да го използвате отново по-късно.

Help (Помощно меню):
• Help (Помощ): От тук може да разгледате помощните файлове на програмата.
• Registration (Регистрация): Ако имате ключ за програмата и искате да я регистрирате, натиснете тук.
• Buy now (Купи сега): Ако искате да купите програмата, натиснете тук.
• About Power Video Converter (За Power Video Converter): От тук може да видите информация за текущата инсталирана версия (номер на версията, на чие име е лицензирана…).
• Mail support (Поддръжка): Ако искате да се свържете с поддръжката на програмата, натиснете тук.

Бутони и полета:

1. Add (Добавяне) – От тук добавяте видео файловете, който ще обработвате.
2. Edit time (Редактиране на времето) – Тук може да зададете начална и крайна точка за крайния видео файл.
3. Move up (Преместване нагоре) – Преместване на дадена задача нагоре.
4. Move down (Преместване надолу) – Преместване на дадена задача надолу.
5. Delete (Изтриване) – От тук може да премахнете дадена задача/файл от списъка.
6. Output path (Път към изходния файл) – Тук е изписан пътят, където изходния файл ще бъде записан.
7. Browse (Преглед) – Тук се въвежда пътя за изходния файл.
8. Source file (Източник) – В това поле са изписани всички файлове, които обработвате.
9. Start time (Начална точка) – Тук е изписана началната точка.
10. End time (Крайна точка) – Тук е изписана крайната точка.
11. Set video output format (Задаване на формат за изходния файл) – От тук трябва да изберете видео формат за изходния файл.
12. Done (Готово) – Тук натискате, ако вече сте готови с всички настройки и искате да добавите видео файла като задача за изпълнение.

Работа с програмата:

Конвертиране на видео файлове

1. Натиснете върху Convert files (Конвертиране на видео файлове). Ще ви се покаже форма за конвертиране.

2. Натиснете върху бутона Add (Добавяне) за да добавите видео файлове. Ако искате след това да изтриете даден файл, натиснете върху Delete (Изтриване). За да зададете начална и крайна точка за видео файла, натиснете върху бутона Edit time (Редактиране на видео файла). С бутоните Move up (Премести нагоре) и Move down (Премести надолу) може да променяте позициите на видео файловете.
3. Натиснете върху бутона Browse (Преглед) за да зададете в коя директория да се запише изходния файл.
4. Изберете формат за изходния файл от полето Set video output format (Задаване на формат за изходния файл).
5. Натиснете върху бутона Done (Готово), за да добавите видео файла към списъка със задачи.Сливане на видео файлове

1. Натиснете върху Join files (Сливане на видео файлове файлове). Ще ви се покаже форма за сливане на видео файловете.

2. Натиснете върху бутона Add (Добавяне) за да добавите видео файловете, които ще сливате. За да премахнете някой файл, натиснете върху бутона Delete (Изтриване). След това кликнете върху бутона Edit time (Редактиране на видео файла) за да зададете начална и крайна точка за видео файла. С бутоните Move up (Премести нагоре) и Move down (Премести надолу) може да променяте позициите на видео файловете.
3. Натиснете върху бутона Browse (Преглед) за да зададете път за изходния файл.
4. Изберете формат за изходния файл от полето Set video output format (Задаване на формат за изходния файл).
5. Натиснете върху бутона Done (Готово), за да добавите видео файла към списъка със задачи.

Разделяне на видео файл на отделни части

1. Натиснете върху Split files (Раздробяване на видео файлове). Ще ви се покаже форма за разделяне на видео файл.

2. От полето Source file (Източник) трябва да изберете файлът, който ще разделяте.
3. След това от Target file (Изходен файл) трябва да изберете директорията, в която ще се запишат другите файлове.
4. С помощта на плъзгача може да зададете начална и крайна точка за видео файла.
5. Изберете формат за изходния файл от полето Set video output format (Задаване на формат за изходния файл).
6. Натиснете върху бутона Done (Готово), за да добавите видео файла към списъка със задачи.

Извличане на аудио от видео файл

1. Натиснете върху Extract audio (Извличане на звук от видео файлове). Ще ви се покаже форма за извличане на аудио от видео файлове.

2. Натиснете върху бутона Add (Добавяне) за да добавите видео файлове. Ако искате след това да изтриете даден файл, натиснете върху Delete (Изтриване). За да зададете начална и крайна точка за видео файла, натиснете върху бутона Edit time (Редактиране на видео файла). С бутоните Move up (Премести нагоре) и Move down (Премести надолу) може да променяте позициите на видео файловете.
3. Изберете формат за изходния файл от полето Set audio output format (Задаване на формат за изходния файл).
4. Натиснете върху бутона Done (Готово), за да добавите аудио файла към списъка със задачи.

Извличане на изображения от видео файл

1. Натиснете върху Extract images (Извличане на изображения). Ще ви се покаже форма за извличане на кадри от видео файлове.

2. От полето Source file (Източник) изберете файлът, от който ще извличате изображение.
3. В Target file (Изходен файл) трябва да изберете директорията, в която ще се запишат изображение.
4. С помощта на плъзгача изберете интервала, от който ще се извличат изображения.
5. От панела Settings (Настройки) задайте размер за изображенията и по колко да се извличат на секунда.
6. Натиснете върху Extract images (Извлечи изображенията) за да започне процеса на извличане.

Като заключение:

Както се убедихте, Power Video Converter е един прекрасен и лесен за употреба видео-редактор и конвертор. Програмата успешно може да изреже даден участък от файла или пък да обедини две клипчета в един цял файл. Освен това, много полезна функция е възможността да извлича аудио пътечки в WAV, WMA и MP3 формат. Въпреки липсата на превод на приложението на роден език, като допълнителен плюс може да се отбележи опростения интерфейс на програмата. Работата с програмата е изключително улеснена. Power Video Converter може би е една от най-добрите по рода си. Все пак трябва за пореден път да уточня, че за съжаление програмата не е безплатна, но това по никакъв начин няма да ви попречи да изтеглите и изпробвате настоящата версия.

СПОДЕЛИ
Предишна новинаSoftPerfect Network Scanner 3.8 Build 174
Следваща новинаA1 Website Download 1.4.1
Калин Карабойчев е управител на Kaldata.com - най-големият български IT портал. Повече от 15 години се занимава активно с разработка и популяризация на услуги в българския интернет.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

Коментирай това преди всички други

Извести ме за
avatar
wpDiscuz