XYplorer – инсталация и конфигурация

0
262

Въведение

XYplorer е много удобен, малък и лек файлов мениджър, достоен заместник на Windows Explorer . Една от силните страни на XYplorer се състои във възможностите за търсене според множество критерии. Възможност за предварителен преглед на графични, аудио и видео файлове. Програмата разполага с удобен интерфейс и десетки настройки за автоматизиране и улесняване на ежедневната ви работа. Възможностите, които предоставя, не са никак малко. С продукта може да се работи и от USB флаш-памет. Смея да твърдя, че програмата ще задоволи изискванията дори и на най-претенциозните потребители.

Възможности на програмата

XYplorer е портативен файлов мениджър. Не е нужно да го инсталирате, за да работите с него. Програмата е идеална за USB флаш-памет.
• Файловият мениджър е разделен на няколко таба, което многократно улеснява работата ви с програмата.
XYplorer разполага с нова, по-добра търсачка, с която ще откривате много бързо файловете, които търсите. Имате възможност да търсите по много критерии.
• Друга екстра на програмата е възможността да зададете различни клавишни комбинации за изпълняване на дадени команди.
• Чрез информационният панел в програмата имате възможност да получите повече информация за даден файл. Информацията за файловете се експортира във формат CSV.
• Има широки възможности за визуализация (ако файла е музикален или видео, имате възможност да го прегледате).
• Показва HEX и ASCII файлове, работи с mp3-тагове.

Изтегляне

Официална страница: http://www.xyplorer.com/
Лиценз: Shareware (Платен)
Линк за изтегляне: XYplorer
Размер: 2.86 MB
Операционна система: Windows All

Инсталация

След като изтеглите програмата, стартирайте инсталационният файл. Ще видите следният прозорец:

Чрез този прозорец, инсталационният помощник на програмата ви съобщава, че тя не е безплатна. Въпреки това , имате 30-дневен период, в който имате възможност да се възползвате от всичките възможности на програмата.
Натиснете върху OK за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на програмата. Препоръчително е да затворите всички други програми, преди да започнете с инсталацията. По този начин ще избегнете появата на различни конфликти и рестартиране след инсталацията. Натиснете Next (Следващ > ) за да продължите. Ще се появи следният прозорец:

Това тук е стандартното (License Agreement) Лицензно споразумение на програмата. Прочетете го и ако сте съгласни с него натиснете върху I Agree (Приемам лицензното споразумение) или натиснете върху Cancel(Не приемам лицензното споразумение) ако не приемате споразумението.

Бележка: Ако искате да инсталирате XYplorer трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Ще видите следният прозорец:

В този прозорец трябва да определите в коя директория на твърдия диск да бъде инсталирана програмата. По подразбиране е избрана папката C:Program FilesXYplorer, но ако искате да я промените, натиснете върху бутона Browse…(Преглед…) и изберете директория по ваш избор.

Бележка: Където и да инсталирате XYplorer, трябва да имате поне 3 MB свободно дисково пространство на твърдия диск.

Натиснете върху Next (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук трябва да изберете с какво име да фигурира програмата в Старт менюто. По подразбиране е избрано XYplorer. Натиснете върху Install(Инсталирай) за да продължите.

Това е последният прозорец преди да започне инсталирането на програмата. Инсталаторът е готов да инсталира XYplorer на вашия компютър. Все пак, ако мислите че сте объркали нещо или сте забравили нещо по време на инсталацията, е добре да се върнете назад и да поправите грешките чрез бутона < Back (< Назад). Но ако мислите че всичко е наред, натиснете върху Install(Инсталирай) за да започне инсталацията. Ще видите следният прозорец:

Програмата се инсталира… Инсталацията отнема не повече от 10 секунди. След като завърши, ще се появи следният прозорец:

От тук разбираме, че програмата е инсталиран успешно на вашия компютър. Натиснете върху Finish (Финал) за да излезете от инсталатора и приключите с инсталацията.
Имате още една опция в прозореца, а именно Run XYplorer. Тя ще стартира програмата след като натиснете върху бутона Finish(Завършване на инсталацията).

Пръв преглед

От тук програмата отново ви напомня, че тя не е безплатна, и че имате 30 дневен пробен период, в който имате възможност да се възползвате от всичките възможности на програмата. За да стартирате, натиснете върху Continue Evaluation(Продължи с използването на програмата). Ако тя ви харесва и желаете да си купите лиценз за нея натиснете върху Buy Now Online(Купи онлайн сега).

Ето това е началният екран на програмата! Както виждате XYplorer се отличава със стилен и приятен интерфейс, с който работата е много лесна и удобна. Програма е разделена на два панела. В левия панел, главните директориите са подредени в дървовидна структура, а в десния, съдържанието на всяка директория и поддиректория.

Меню

File(Файл):

To Clipboard – Чрез тази опция може да копирате само определени детайли от файловете, например: името на файловете, големината им, датата на последната им промяна и други.
Rename Special – Специално преименуване, чрез което може да преименувате няколко файла наведнъж, както и да добавяте автоматично различни символи в имената им.
Move/Copy/Backup to – От тук може да копирате, премествате, бекъпвате по няколко файла наведнъж в специално създадени за това папки, или в избрани от вас папки.
Open Selected Item(s) – Стартира избраните от вас файлове.
Open Focused Item – Отваряне на маркираният файл.
Copy Here (“Copy of…”) – Копира даден файл с същата папка, а името му ще е Copy of <името на файла>.<разширението на файла>
Copy Here with Suffix Number – Копира даден файл в същата папка, но името му ще е пореден номер. Например: <името на файла>-01.<разширението на файла>
Copy Here with Suffix Date Now – Копира даден файл в същата папка, но името му ще съдържа датата, когато е създадено копието. Например: <името на файла>_10-10-07.<разширението на файла>
Copy Here with Suffix Date Modifed – Копира даден файл в същата папка, но името му ще съдържа датата, когато е променян файла. Например: <името на файла>_19-06-07.<разширението на файла>
Copy Here As… – Копира даден файл с избрано от вас име в избрана от вас директория.
Create Shortcuts – Тази опция служи за създаване на преки пътища на избраните файлове.
Delete – Изтриване на избраните файлове.
Delete (No recycle bin) – От тук също може да изтриете дадените файлове, но те няма да отидат в кошчето, а ще изчезнат напълно и безвъзвратно.
Delete (Skip Locked) – Чрез това изтриване се прескачат заключените файлове.
Rename – Тази опция служи за преименуване на файлове.
Properties – Отваря прозореца с настройките на даденият файл.
Preview – Тази опция служи за преглеждане на даден файл, стига да е картина или друг мултимедиен файл.
Restart without Saving – Рестартиране, без да се запазват промените.
Exit without Saving – Излизане от програмата, без да се запазват промените при работата с нея.
Exit (Saving) – Излизане от програмата. Ще се запазят всички промени, които сте направили.

Edit(Редактиране):

Cut – От тук може да „изрязвате” файлове.
Copy – Най-вероятно сами се досещате, че тази опция служи за копиране на файлове.
Paste – Тази опция служи за „поставяне” на файлове, като преди това са били „изрязани” или „копирани”.
Paste Special – Тази опция отново служи за поставяне на файлове, но в имената на файловете може да се вмъкнат номера, дати и други.
Move to… – От тук може да премествате няколко файла наведнъж в избрана от вас директория.
Copy to… – С тази опция ще копирате много файлове наведнъж в дадена папка.
Backup to… – От тук може да създадете резервни копия на файловете си, като изберете къде да бъдат записани те.
New – Тази настройка служи за създаване на нова папка, като в името й може да се вмъкнат различни символи, дати и други.
New Shortcut… – Натиснете тук, ако искате да създадете пряк път до даден файл.
Select all – Натискайки върху тази опция ще маркирате абсолютно всички файлове в директорията.
Deselect all – От тук се премахва селекцията.
Invert Selection – Тази опция е от рода „undo&redo”, т.е ако сте маркирали селекцията, тази опция ще я отмаркира, и съответно ако сте отмаркирали селекцията, тази опция ще маркира файловете отново.
Selection Filter – От тук може да зададете по какъв начин да се филтрира селекцията.
Select By Selected Type(s) – Селектира файловете в зависимост от файловете, които сте избрали.
Find Files – Отваря прозореца за търсене файлове.
Find Now – Показва колко файла има в папката, в която се намирате в момента.
Repeat Last Search – Повтаря последно търсените файлове.
Search Templates – Търсене на темплейти…

View(Изглед):

Current Tab – От тук може да настроите, по какъв начин да се виждат табовете в програмата.
Columns – Тази опция служи за избиране на колони в табовете, например Size(Големина на файла), Type(Тип/вид на файла) и Modified(Дата на промяна на файла) и други.
Tree style – Тук се намират настройките за дървовидната част на програмата(т.е. лявата част).
List Style – А от тук са настройките на дясната част на прозореца.
Size Column Format – Чрез тази опция избирате в какъв формат да се показва големината на файловете(например MB, KB и други).
Date Column Format – Избирате под какъв формат да се показва датата на създаване и датата на последното редактиране на файловете.
Font – Шрифт. Избор на шрифта, с който се показват имената на файловете и останалият текст.
Auto-Refresh – Автоматично обновяване на файловете във файловият мениджър.
Suspend Auto-Refresh – Ръчно обновяване на файловият мениджър.
Refresh Tree – Обновяване на левия панел на програмата.
Refresh Current Folder – Обновяване на отворената папка.
Rebuild Tree – Извеждане в началната папка на файловият мениджър.
Refresh File List – Обновяване на десния панел на прозореца.
Refresh and Reset File List – Обновяване и изчистване на файловият списък.
Calculate Folder Sizes – Пресмятане големината на директориите.

Go (Иди в…):

Go to Previous Location – Връщане в предишната директория.
Go to Previous Item in List – Връща се на последният маркиран файл в мениджъра.
Go to Last Target – От тук може да се върнете в папката, която сте отваряли последно.
Top –Тази опция ще ви върне най-отгоре в панела с файловете.
Up – От тук може да се качите нагоре в списъка с файлове.
Down – А от тук може да продължите надолу в списъка с файлове.
Drives… – Показва всички дялове на твърдия диск.
Back – Връщане назад във файловият мениджър.
Forward – Преминаване напред в списъкът с файлове.
History – Показване на историята на браузването.
Hotlist… – Показва списък с най-често използвани файлове и папки.
Go to… – Отиди в (дадена папка) …
Go to Line… – Отиди на ред…
Go to Application Folder – Отваря папката, където е инсталиран файловият мениджър, а именно C:Program FilesXYplorer или папката, която вие сте задали при инсталирането на програмата.

Favorites (Любими):

Favorite Folder – Тази опция ще ви изведе списък с любимите ви папки. След като инсталирате програмата, в това меню няма да има никакви директории, но с течение на времето сами ще може да ги добавяте в списъка.
Special System Folder – Тук са изведени специалните/главните системни директории, които са My Computer(Моят компютър), Desktop(Работният Плот), Start Menu(Старт меню), Documents(Потребителската ви папка в Windows), Windows folder(Това е папката C:Windows) и други.
Favorite Files – Тази опция ще ви изведе списък с любимите ви файлове. След като инсталирате програмата в това меню няма да има никакви файлове, но с течение на времето сами ще може да ги добавяте в списъка. За да добавите даден файл в това меню, просто натиснете върху Toogle Favorite file.
Toogle Favorite Folder – Добави отворената папка. Ако желаете да добавите някоя папка в списъка ви с любими папки, трябва да я отворите и да натиснете върху тази опция.
Toogle Highlighted Folder – Добави маркираната папка. Ако желаете да добавите някоя папка в списъка ви с любими папки, трябва да маркирате дадената папка и да натиснете върху тази опция.
Set Highlight Color … – Избери цвят на маркирането. От тук може да изберете в какъв цвят да бъдат файловете и папките, които сте задали като „любими”.

User (Потребителски команди):

Manage Commands… – Отваря прозорец, в който трябва да изберете какви опции да се появяват в това меню. Може да добавяте нови, да ги променяте или просто да ги изтриете.
Go to – Иди в… Чрез тази опция може да идете в папка по ваш избор.
Open – Отваряне на даден файл.
Open with – Отвори с… Отваряне на файл, с програма по ваш избор. Тази опция ще ви потрябва ако имате файл, който например се отваря с MS FrontPage, но искате да го отворите с Dreamwaver.
Move To – Натиснете тук ако искате да преместите даден файл или директория.
Copy To – Използвайте тази опция когато желаете да копирате файл или папка.
Backup To – От тук може да създавате резервни копия на файлове.
Rename – Тази опция служи за преименуване на файлове.

Tools (Инструменти):

Configuration… – Отваря прозореца с настройки на програмата.
Edit Configuration File… – От тук може да редактирате конфигурационният файл, но внимавайте. Ако не разбирате достатъчно не го променяйте, защото може да повредите програмата, и да се наложи да я инсталирате наново.
Customize Keyboard Shortcuts… – Тук се намират настройките за бързите клавиши.
Customize Toolbar… – Настройки за лентата с инструменти. Може да добавяте нови бутони, както и да премахвате съществуващите.
Control Panel… – Отваря контролният панел на Windows.
Open Recycle Bin… – Отваря кошчето(recycle bin) на Windows.
Empty Recycle Bin… – Чрез тази опция може да изпразните кошчето.
Recycle Bin Stats… – Показва подробни статистики за работата ви с кошчето.
Map Network Drive… – Използвайте тази опция, ако искате да добавите мрежов дисков дял към списъка с дялове на твърдия диск.
Бележка: Мрежовият дял ще се вижда дори и в Windows Explorer(файловият мениджър на Windows).
Disconnect Mapped Network Drive… – Натиснете тук ако искате да разкачите връзката си към мрежов диск.
Reconnect Mapped Network Drive… – Тази опция служи за повторно свързване към мрежов диск.
Browse for Network Drives – Натиснете тук ако искате програмата да сканира за нови файлове в мрежата(само ако имате мрежа естествено).

Window (Инструменти):

Show Address Bar – От тук избирате дали да оставите Address лентата включена.
Show Toolbar – Показване/изключване на лентата с инструменти.
Show Tabs – Тази опция служи за включване/изключване на работата с табове.
Show Navigation Panel – Показване/скриване на навигационният панел.
Show Catalog – От тук може да изберете дали да включите каталога. Чрез него може да правите каталози с избрано от вас съдържание.
Show Info Panel – Показване/изключване на информационният панел. От него може да виждате подробната информация за файловете и папките, както и да ги преглеждате, ако са мултимедийни. По подразбиране тази опция е включена, и ви препоръчвам да я оставите така.
Wide Info Panel – Тази опция ще разтегне информационният панел по дължината на цялата програма.
Tabs – От тук може да избирате, колко таба да използвате.

Help (Помощ):

Contents and Index – Отваря помощният файл на програмата. От тук ще получите много информация за всичките възможности на програмата. Имате възможност да търсите в помощният файл, както и да разгледате често задаваните въпроси за програмата.
Keyboard Shorcuts – Може да видите списъка със всички клавишни комбинации. Те многократно улесняват работата.
Tip of the Day… – От тук може да видите полезни съвети за работата с програмата.
XYplorer on the Web – Отваря интернет страницата на програмата.
Unlock Trial Version… – Натиснете тук ако имате лицензен ключ и желаете да го впишете в програмата.
About… – Показва допълнителна информация за производителя.
Конфигурация:

Има два начина, чрез които може да се отворят главните настройки на XYplorer: От Tools > Configuration или с клавиша F9.

General (Главни):

Show floppy drives – Показвай дискетните устройства.
Show hidden drives – Показване на скритите дялове.
Show hidden files and folders – Показване на скрити файлове и папки.
Show system files and folders – Показване на системни файлове и директории.
Show My Network Places – Показвай My Network Places в мениджъра.
Show folders in list – Показвай папките в списък.
Synchronize tree with search location – Синхронизирай папките с търсещата машина.
History without duplicates – Не записвай повтарящите се действия в историята на програмата.
Show folder size on Properies tab – Показване на големината на файловете в таба Properties.
Show folder sizes in file list – Показване на големината на директориите във списъка с папки.
Report the disk space used – Показване на заетото пространство в твърдия диск.

Advanced (Разширени):

Auto-refresh on file system changes – Автоматично обновяване на информацията, при промени в системата.
In network locations as well – Обновяване също и в мрежовите устройства.
No refresh during file operations – Не обновявай при файлови операции.
Cache specific icons – Тази опция активира кеширането на иконите.
Use generic icons for super-fast browsing – Използвай обикновени икони за по-бързо движение по папките.
Show icon overlays – Показвай настилка под иконите.
Show embedded icons on Properties tab – Показвай икони в таба Properties.
XYplorer in shell context menu – Показвай XYplorer в контекстното меню на Windows.
Keep folders on top – Дръж директориите най-отгоре в списъка.
Natural numeric sort order (XP/Vista) – Естествен числов вид нареждане при XP/Vista.
Sort size columns descending by default – Сортирането по големина, е низходящо по подразбиране.
Sort date columns descending by default – Сортирането по големина, е низходящо по подразбиране.
Dbl-click on empty space goes up – При двоен клик празните места изчезва.
Exclude extension on rename – При преименуване, ще присъства и разширението на програмата.
Resort list immediately after rename – Автоматично преподреждане на файловете след преименуване.
Turn off delete confirmation – Изключване на потвърждаването при изтриване на файлове. Така файловете ще отиват директно в кошчето.
Disallow dragging from tree and list – Забранява местенето на файловете от левия и десния панел на файловия мениджър.

Startup & Exit (Стартиране и излизане):

Open new instance always – Винаги отваряй програмата в нов прозорец.
Startup minimized – Ако активирате тази опция, програмата ще се стартира минимизирана.
Minimize to tray – При минимизиране, програмата отива в трей зоната.
Minimize to tray on X close – При натискане на бутона X програмата ще се минимизира в трей зоната.
Cache network servers between sessions – Кеширане на мрежовите сървъри между сесиите.
Don’t save history – Не записвай историята.
Don’t save tabs – Забраняване на записването на табовете.
Save settings on exit – Запазване на настройките при изключване на програмата.
Interface Colors (Интерфейсни цветове):

От тук може да избирате различни цветове, с които да се оцветяват текстовете в програмата.
Text – От тук се регулира цветът на текста в лявата част на програмата.
Background – От тук се определя цвета на фона в лявата част на програмата.
Highlighted – Това е цветът когато е маркиран даден файл или директория.
Sorted Column – Това е цветът на сортирана колона.
Focused Item – Това е цвета на файла/папката, когато тя е фокусирана.
Selected Rows – Такъв е цветът на маркираните редове.
Grid – От тук избирате в какъв цвят да бъде оцветена мрежата.
Open Tab Text – От тук избирате цвят на таба, в който се намирате в момента.
Other Tabs Text – В такъв цвят са оцветени останалите табове.
Marked Text – Може да изберете в какъв цвят да бъде оцветен маркираният текст.
Reset Colors – Чрез този бутон имате възможност да възстановите оригиналните цветове.

Color Filters (Филтър на цветовете):

Apply all checked attribute patterns to the Tree – Прилагане на всички цветове към лявата част на програмата.
Apply all checked patterns to the List – Приложи всички маркирани цветове към десния панел.
New… – От тук може да създадете нов филтър.
Rename… – Може да преименувате филтъра.
Recolor… – От тук трябва да изберете цвета на филтъра.
Delete – Изтриване на филтъра.
Up – Преместване филтъра нагоре.
Down – Преместване филтъра надолу.

Report (Докладване):

Output file options (Външни файлови опции):

Default name to “[Current folder].txt” – Ако активирате тази опция, изходният файл ще се казва по този начин: [Име на папката].txt .
Date/time as filename suffix – Тази опция добавя моментната дата в името на файла.

Classic directory dump:

Table width … characters – От тук трябва да изберете колко символа да бъде широка таблицата. По подразбиране са избрани 80 символа.

Create detailed log file for each backup (Създаване на подробен лог файл за всеки бекъп):

Create detailed log file for each backup – Създавай лог файл за всеки архив.

File name templates :

Number Suffix – Избирате по какъв начин да се показват номерата, при имената на файловете.
Date Suffix – Избирате по какъв начин да се показва датата, при имената на файловете.
Preview (Преглед):

Audio/Video preview – Позволява възпроизвеждането на аудио и видеофайлове.
Autoplay – Включване на опцията за автоматично стартиране.
Play with panel down – Стартирай в долният панел.
Preview static frame, skip… – От тук имате възможност да изберете, на колко милисекунди да се сменят кадрите на видеофайловете.
Zoom smaller originals to fit preview area – Уголемява малките изображения, като ги прави по-големи, за точният размер на рамката във файловият мениджър.
1. No border – Няма да има рамки около изображенията.
2. 2D border – Ще име 2D рамки около изображенията.
3. 3D border – Ще име 3D рамки около изображенията.
High quality image resampling – Висококачествено показване на изображенията.
Show grid under transparent areas – Показва мрежа около прозрачните пространства.
Shrink larger originals to fit window – Тази опция ще намали големите изображения за да се поместят в прозореца за визуализиране.
Black background – Ако изберете тази опцията, фонът на файловете при full screen ще бъде черен.
Show filename – Показва името на файла.

Previewed Formats :

• От този прозорец трябва да изберете кои файлови разширения да бъдат преглеждани от визуализатора на програмата.
• Програмата може да визуализира Картинни файлове(например .bmp, .jpg, .png, .gif и други), Аудио/Видео файлове(например .mp3, .mp4, .avi, .mpeg и други), Уеб/Офис файлове(например .htm, .html, .asp, .doc, .docx и други) и други.
• За да изберете даден файл го маркирайте, а за да премахнете даден файл го отмаркирайте.

File Info Tips:

Show file info tips (2K/XP/Vista only) – Показвай помощна информация за файловете.
Show MP3 info tips – Показвай помощна информация за mp3 файловете(Информацията ще се черпи от ID3 таговете).

Thumbnails (Картинки):

Thumbnail widths and heights in pixels – Големина на малките визуализации във файловият мениджър.
Super-fast thumbnail creation (at slightly lesser quality) – Активира опцията за бързо създаване на малки изображения, което обаче намалява тяхното качество.
Cache thumbnails – Ако активирате тази опция ще разрешите кеширането на малки изображения.
Cache thumbnails of search results, too – Ще бъдат кеширани също и файловете от резулатите от търсенията.
Cache folder – От тук трябва да изберете папката, където ще се поставят кешираните изображения.
Show dimensions of original image on thumbnail – Показване на оригиналния размер на изображението, върху смаленото му копие.

Tabs (Табове):

Open new tab next to current – Отваряне на таб, точно до предишния.
Activate left tab on closing current – При затваряне на таба, в който се намирате в момента, ще се отвори най-близкия от лявата му страна.
Max number of tabs – От тук може да изберете колко да бъдат максимум табовете, които може да отворите. Напишете нула за без огранчение.
Visual style – От тук може да изберете в какъв визуален стил да бъдат показвани табовете.
On dbl-click – Какво да се случва при двойно натискане върху даден таб (нищо, да се отвори нов таб, да се преименува, да се затвори).

Заключение:

XYplorer е един сериозен файлов мениджър, който ще ви смае със своята функционалност. Макар, че сама по себе си програмата е изключително малка като обем, мога да кажа, че това е един добър и пълноценен помощник за всеки един потребител. Както сами ще се убедите, програмата осигурява не само по-комфортна, но и много по-бърза работа с файловете. Естествено, всичко това се дължи не само на възможностите за пълна персонализация на приложението, но и на разширената му функционалност в сравнение с Windows Explorer. Ако често ви се налага да губите време в търсене на нужните директории или файлове, работният ви плот е претрупан до неузнаваемост или просто искате да се забавлявате, тогава опитайте XYplorer.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари