Премини към съдържанието
  • публикации
    37
  • коментари
    12
  • прегледи
    27958

НОВ ОСНОВЕН ЗАКОН (КОНСТИТУЦИЯ)


Лиляна Благоева Андреева

675 прегледа

 Сподели

blog-0519215001345532406.jpg

Нов основен закон (конституция)

и нов държавен стандарт за

урбанизация на човешкото битие

1. Гражданство

Всеки човек има право на гражданство, което му осигурява достатъчно средства за достойно човешко съществуване. Количествата и валутната равностойност на тези средства са описани в новия държавен стандарт, който представлява основен закон или конституция.

2. Изпълнителна власт

Изпълнението на новия конституционен закон е задължително за органите на държавната власт, която строго и стриктно спазва държавния стандарт.

3. Лични (индивидуални, персонални, частни, еднолични) права и свободи:

Стокова пирамида на човешките достояния (частна собственост)

1 - 1

2 - 1.1

3 - 1.1.1

4 - 1.1.1.1

5 - 1.1.1.1.1

6 - 1.1.1.1.1.1

7 - 1.1.1.1.1.1.1

8 - 1.1.1.1.1.1.1.1

9 - 1.1.1.1.1.1.1.1.1

10 - 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

? „1 хляб” дневно се полага всекиму – това е условна мярка за килокалории, които се съдържат в 1 кг бял хляб и се равнява на 2750 килокалории,т.е. всеки човек има право на 2750ккал. храна дневно.

? 11 декара площ от сушата – това е брутна мярка, която включва 6 (шест) декара ниви (заедно със синорите), 1 (един) декар градска площ

(заедно с улици и общински площи) и 4 (четири) декара горско сечище.

?111 м2 РЗП (разгърната застроена площ) жилище.

?1111 м3/г вода, от които 111 м3 годишно за битови нужди и 1000 м3 годишно за земеделско-скотовъдни, промишлено-индустриални, строително-транспортни и енергийни нужди.

? $ 11 111 – пожизнен, годишен, валутен доход, който се дава всекиму по рождение и се изплаща до смъртта му при цени на стоките и услугите от 2000-та година в по-развитите западни страни (Германия, Англия и САЩ).

? $ 111 111 - валута, осигурена всекиму за 15-годишен курс на образование или за 16 100 учебни часа по 40 минути.

?1 111 111 км пробег с превозни средства всекиму за 100 години живот или по 11 111 км с пробег годишно (личен, обществен, промишлен и производствен транспорт).

?11 111 111 квтч електроенергия за 100 години или по 111 111 квтч годишно.

?111 111 111 секунди комуникации – телефон, телекс, мобифон, интернет и пр. за 100 години или по 51 минути дневно.

?1 111 111 111 – капацитет на личния (персонален) компютър или ЛАП – ТОП.

4. Трудово-правни отношения

А. Работните дни в една календарна година са 225 дни.

Б. Почивните дни в една календарна година са 140 дни.

В. Работният ден е 6 (шест) часа по часовник с 24 часа в денонощието или 8 (осем) часа по часовник с 32 часа в денонощието или 10 (десет) часа по часовник с 40 часа в денонощието или 5 (пет) часа по часовник с 20 часа в денонощието.

Г. Жените работят 20 години по 6 часа дневно 225 дни годишно или общо 27 000 работни часа трудов стаж.

Д. Мъжете работят 25 години по 225 дни по 6 часа дневно или общо, 33 750 работни часа трудов стаж

Е. Жените ползват 8 (осем) години платен отпуск по майчинство за отглеждане на две деца.

Ж. Мъжете ползват 3 (три) години платен отпуск по бащинство за отглеждане на две деца.

З. Всеки град има по 560 фабрики с по 65 работника.

И. Постоянно е заето с трудова дейност една четвърт от населението в зряла възраст.

К. Всяка фамилна къща има право на дребен частен бизнес и търговска дейност по собствено желание.

Л. Всяка фамилна къща има право на зеленчукова градина с площ един декар бруто ( с пътища, тротоари и огради).

М. Населението на всеки град се изхранва с поливно земеделие, което се обработва машинно.

Н. Формата на обработване на земеделските земи е лична, фамилна, кооперативна, ТКЗС, АПК и прочие и се определя с народно допитване (плебисцит, референдум).

5. Училище

А. Всеки човек учи 15 години, за което обществото осигурява средства на стойност $ 111 111 по цени от 2000та година.

Б. Учебните часове годишно са 175 учебни часа

В. Дневно децата се обучават по следния начин:

-
4 начални години по 5 учебни часа дневно (основно образование)

-
5 години по 6 учебни часа дневно (средно образование)

-
6 години по 7 учебни часа дневно (висше образование)

Г. Всяко дете носи САМО един енциклопедичен учебник, включващ учебния материал за една седмица, тетрадки и учебни помагала, които заедно с чантата тежат колкото едно пиле или 1-2 кг (средно килограм и половина).

Д. Всички училища са университети с 15 класа обучение за 900 ученика. Това са 15 класа с по три паралелки с по 20 ученика. Всяка класна стая има размери 20 м х 4 м и към нея има учителска стая за класния с размери 4 м х 4 м и съблекалня с гардеробчета и тоалетна с размери 4м х 4 м. Площта на училищната зона е 340м х 340м.

Е. Всички ученици отиват на училище само по пешеходни пътеки без моторни превозни средства.

Ж. Един учебен час е 40 минути

- разпределение на часовете в основното училище дневно е: 4 часа по 60 минути или 5 учебни часа по 40 минути и 4 междучасия по 10 минути:

-основно образование:

4 ч х 60 мин = 240 мин

5 уч.ч х 40 мин + 4 межд. х 10 мин. = 200 + 40 = 240 минути

- средно образование:

5 часа х 60 мин = 300 мин

6 уч.ч х 40 мин + 4 м.х 10 мин + 1м х 20 мин =

= 240 + 40 + 20 = 300 мин

- висше образование:.

6 часа х 60 мин = 360 мин

7 уч.ч х 40 мин + 4 межд.х 10 мин + 2межд х 20 мин =

= 280 + 40 + 40 = 360 мин

З. Всяко училище има по 900 ученика и обучава децата на шест жилищни квартала с по 880 души или 5280 души.

И. Средно 15-20% от населението са учащи се.

6. Семейство

А. Семейството се състои само от един мъж и една жена, тъй като жените и мъжете винаги се раждат равен брой и следователно това е основен природен закон, чието нарушаване е геноцидно престъпление.

Б. Всяка жена има право да роди само две деца за целия си живот, тъй като светът е пренаселен и заплашва природата с екокатастрофа следствие човешката ни дейност.

7. Фамилия

А. Фамилията се състои от шест до осем души – родствени двойки – като:

„пра-минало” – пра-баба и пра-дядо

„минало” – баба и дядо

„настояще” – мъж и жена (родители)

„бъдеще” – две деца на родителите

Б. Всяка фамилия живее във фамилна къща с РЗП 260-400 м2 с дворно място 600-800 м2

В. Всяка фамилия има плод-зеленчукова градина (отделно от дворното място) с площ 600-800 м2 .

Г. Нивите на една фамилия са сбор от нивите на всеки член от семейството или 8 души х 6 дка = 48 декара.

8. Жилищен квартал

А. Площ 340 м х 340 м

Б. Всеки квартал има 10 реда с по 11 къщи с 8 души в една къща.

В. Всеки квартал има плод-зеленчукови градини с площ 340 м х 340 м (отделно от жилищната зона), които се напояват с промишлени води (а не питейни).

9. Жилищен блок

А. Състои се от 6 квартала.

Б. Всеки блок има училище с 15 класа образование и площ 340 м х 340 м.

В. Всеки блок има градска градинка с площ 340 м х 340 м, в която се намират: пожарна, полиция, поща, община, печатница (администрация).

Г. всеки блок има градска градинка с площ 340 м х 340 м, в която се намират: поликлиника, болница, хипермаркет, пазар, стадион, банка, хотел, плаж,”ЛУНА-ПАРК” и пр. по желание на жителите.

10. Градът -( виж чертежа в края на проекта):

А. Градовете са унифицирани и типизирани.

Б. Градовете са три вида:

- за 190 080 души

- за 95 040 души

- за 47 520 души

В. Градът за 47 520 души като строително-архитектурен план представлява календар за една календарна година (виж чертежа в края на обяснителната записка). Всеки ден от календара представлява строителна квадра с площ 340 м х 340 м. Работните дни в календара са жилищни квартали и оранжерии, а почивните дни на календара са площи, в които са разположени фабрики, заводи, комбинати за производство на стоки за широко потребление. Площта на цялата жилищно-промишлена зона е 42 км2, а земеделските му земи са седем пъти повече, т.е 7 х 42 км2 = 294 км2. Този град има 9 блока с 9 училищни комплекса за 900 ученика с 15 класа образование.

Г. Един жилищен блок с шест жилищни квартали се строи за 10-12 години. Срокът на годност е 80 години. След приключване строителството на последния квартал, първият се е амортизирал и започва да се строи отново. Така градът се строи кръгово блок по блок до безкрайност.

11. Световни параметри

А. В целия свят постоянно живеят 3 200 милиона души, които произвеждат стоки за 4 200 милиона души. Така никога няма дефицит на стоки, инфлация и дефлация, които са характерни за хаотичния пазар.

Б. Човешкият род може да ползва 1/6 част от сушата за орна земеделска земя или 16 %, т.е около 24 000 000 км 2 .

В. човешкият род има право да ползва 6 % от речния отток на сушата или 1/16 част, т.е 3 000 км3/год. вода за всичките си човешки нужди.

Г. Човешкият род може застрои и ползва като урбанизирана земя само 1/5 част от сушата или 20 %, т.е около 32 000 000 км2. Това означава, че на всеки човек се падат по 10-11 декара урбанизирана и култивирана земя.

Д. Останалите 4/5 части от сушата или около 120 000 000 км2 се обявяват за неприкосновени природни резервати, в които е забранено да се извършва промишлено-индустриална дейност, скотовъдно-земеделска дейност, лов и риболов, строеж на големи спортни и туристически комплекси.

Е. Не се правят никакви компромиси с чистотата и честотите в природата.

Ж. Хипократовата клетва е държавен закон, който задължително се спазва от:

-- медицинските работници спрямо пациентите

-- родителите спрямо децата

-- възрастното население спрямо подрастващото поколение

-- държавната администрация спрямо цивилните граждани

10. ПРАВА

А. Всеки има право на свобода на мисълта, словото и печата!

Б. Всеки има право да информира и да бъде информиран!

В. Всеки има право на свободно придвижване, туризъм, образование!

Д. Всеки има право на самоотбрана и неизбежна самоотбрана!

Е. Всеки има право на собственост,образование, трудов стаж, пенсия, медицинско обслужване и обществена сигурност!

13. Аморални деяния, които са подсъдни

- лъжа, лъжесвидетелстване

- кражба, обир, грабеж, агресия,абордаж,инвазия,конкиста

- насилие, тормоз, терор, линчове,инквизиция

- убийство,екзекуция

- кастова сегрегация,търговия с роби

- дискриминация – полова и расова

- жертвоприношения и репресия,суеверие и сатанизъм

- полигамия и полиандрия

- проституция и сутеньорство

- содомия

мъж с мъж

жена с жена

човек с животно

- педофилия и воайорство

- шантаж, рекет, интриги

- милитаризъм

- саботаж, атентати, метежи

- преднамерено унищожение или замърсяване на околната среда

- порнография и нудизъм,ецхибиционизъм

Всички норми и параметри в този план съвпадат с държавния стандарт на България, както и с държавния стандарт на по-развитите страни в Европа и света. Тази конституция решава всички човешки проблеми едновременно, поради което е наложително незабавно да стане достояние и реалност за широката общественост в целия свят.

Одобрението и става с плебисцит и се подписва от всички светски и религиозни власти, както и от всеки човек поотделно, след което той получава документи за собственост, за правата и задълженията си.

14. Деяния, които са позволени

- Разводите са позволени и безплатни.

- Противозачатъчните средства са позволени.

- Сеч на дървесина само след като е посадена нова гора.

- Риболов само от собствени развъдници на риба.

Съставил: инж. Лиляна Андреева
 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...