Премини към съдържанието
  • публикации
    2
  • коментари
    0
  • прегледи
    9783

СпОмЕнЧеТаАаа

the_mistery1

378 прегледа

Аз СъМ МаЛка и СлаДка ИнТрИга ... Аз УмЕя ЧаРоВно Да МиГаМ ... НиЩо ЧуДно Че ХлЪтНа По МеНе - ИмАм СтиЛ КоЙто Тя Не ВлаДеЕ ...! Аз ОбиЧаМ ВкУсА На СкаНдАла ... Аз ХиЛяДа СъРца СъМ ПрЕдАла ...!

ЛюБов Ли !? ТЯ нЕ съЩеСтвУва ... КурВи Ли !? ку****як коЛкОто сИ Щеш ... Аз Ли !? аЗ щЕ тЕ зАбрАвЯ - ТакИва кАто Теб СА мнОго ... Ти лИ !? тИ нАпрАви ГрешКа - ИДи Си , СкоРо щЕ я пРоумЕeш ... Тя лИ !? сЛед треТоТо ЕбанЕ щЕ тИ е оМръЗнАлА ... зАщоТо тЯ е бИЛа n0PegHaTa , A a3 EguHcTBeHa ... !!!

оБичАш мЕ ?! зА тЕБ БилА сЪм вСиЧко ?! сАмО тЕ пОглЕждDм и сИ оСъзнАвDш грЕшкАтA ... влЮБен лИ сИ ?! кОгАтО оБичАш трЯБвА нA вСичкО дА сИ гОтОВ ! кАжИ мИ рЕАлнИ лИ сА дУмИтЕ тИ ... и лЮБоВ лИ е тАзИ тФоЙтА лЮБоВ ?!?

оБиЧаМ дА сТаВаМ в СлЕдОбЕдИтЕ кЪсНи ! ОбИчАМ дА гОвАрЯ с ДуМи SexY , яКо МрЪсНи ! ОбИчАм Да КаРаМ жЕнА тИ дА рЕвНуВа ! ФлИрТуВаМ САМО с КоГоТо Си СтРуВа !!!

До вчЕра пИЕх сОк ВмеСТо ПиТие ... АлА дНеС мИ пИсНа От тОвА - жИВоТа Мой Ще ПроМенЯ ! По клУбОвеТе ВечНо Ще вИсЯ ... Ще бЪда ДоЛна КуЧкА беЗ дУша - Да рАзБиВам мЪжКите сЪрЦа мИ Е сТрАсТТа ... зАщОто МРазЯ ЛюБовтА !!!

Ще Ме ЗаГуБиШ , Но Ще ОсЪзНаЕш - БеЗ МеН Не МоЖеШ Да Си Ти ! Ще Ти ЛиПсВаМ И Ще Ме ЖеЛаЕш - ВиНаТа В СеБе Си ТъРсИ !!!

МрАзЯ тЕ уЖаСнО мНоГо ! МрАзЯ оЧиТе Ти , ТяХ и ДуМиТе , С кОиТо Ме ЛъЖеШe ! мРаЗя И тОвА , чЕ бЯх ВлЮбЕнА в ТеБ ! тИ нЕ сИ лЮбОвТа И сИ тОлКоВа ДаЛеЧ оТ иСтИнАтА ...

Часовникът се смее от стената - пропуснала съм най-щастливия си час , когато някой дълго ме е чакал , а аз съм чакала да чуя твоя отговор и глас ...

ОгЛеДаЙ Ме БаВнО, ВиЖ Ме ДоБрЕ, СъРцЕтО Си ДрЪж, Да Не ВзЕмЕ Да СпРе. МоГа Да ОбИчАм, МоГа И Да МрАзЯ, ВсИчКо ДеТо Е ПрЕд МеН, ЗнАеШ, Че Го ГаЗя…

МоГа Да Те НаКаРаМ Да Се РаЗтОпИш , ЕдВа Ли По ДоБрА От МеН щЕ нАмЕрИш ... ВсЕкИ пИч На ОпАшКа За МеНе Се НаРеЖдА ... СаМо ТоЗи , КоЙтО сИ сТрУвА сЕ нАрЕжДа !!! ВсЕкИ яК иСкА дА мЕ вИжДа ... ВсЯкА ВтОрА Ми ЗаВиЖдА !!!

мNоГо ЛиЦа СмЕNиХмЕ ... В мNоГо LоШи ХоРа DоБроТо ПреОDКрИХмЕ ... ЛъЖиТе иМ Do ЕдNиЧка ПрОсТиХмЕ ... и LюБоВтА Sи ПаК иМ DаРиХмЕ ... И аКо оТнОVо DоЙДе DеN В КоЙТо NяКоЙ ПоSтЪпИ оТноVо ТаКа С нАс ... ПъРвО Ще оТмЪсТиМ и ПоSлЕ Ще Му ПроСтиМ !

Аре Не Се ПрАй На НаДуФкА Ше Те СмАчКаМ С тОкЧеТо На МоЯтА оБуВкА . пРЕд МеН Не Се ОтВаРяЙ , а УсТаТа Си ЗаТвАрЯй . ПиЧ Аз СъМ дРуГа КлАсА - МаХаЙ Се ЩоМ Не Ти ИзНаСя !!!

КоГаТо Си ЛеСеН нЕ Си ИнТеРеСеН ! А аКо МиСлИш Да Ми Се ПрАиШ , пО-ДоБрЕ Да Ме ЗабРаИш ! НаПеРеНо ВъРвЯ дУпЕтО ВъРтЯ ... нО НЕ Си МиСлИ Че КрАкАтА сИ На 2 бЕз 10 За ТеБ Ше ДъРжА !

Мога да казвам : " КаКвО оТ тОвА ?! " за нещо , което до болка ми пука ! Научила съм се да забравям " НеЗаБрАвИмИ нЕщА " ! Мога да казвам : " Не " , дори когато искам да изкреща : " Да " и съм научила очите си да сияят , когато се пълнят със сълзи !!!

кАзвАш мИ чЕ сИ гОспОдИн ИгрАч ... мнОгО сИ ОтвОрЕн гОлЕмИЯт свАлЯч ... нО кИнтИтЕ знАй , чЕ свОй имАм сИ ... sОrrУ bАbУ щЕ тИ кАжА нАлИ ... зАпОвЯдАй ... тАзИ нОщ щЕ сИ мОй ...

CмEнЯШш Гu ПpEз ДeH HaЛu ... XaX ... Ho Бe3 3a TяX Дa Te БoЛu ... И Tu Cu CЪЩuЯ Бe3mO3ъЪЧeH KpEтEнH Au He Mu Ca ПpЪъИ Ha Bь3mУTeH ... ДoБpE Tu 3нAм HoMepAтЪъ И ПoBe4e HяМа Дa Tu ИгPaЯя Пo ИгPaTаА ...

SаМо ГоLеМи DуМи ZаЩо ГоVоРиШ - нЕ sТаVаТ иSтIнА д0рI дА гI п0vТоРиШ !? нЕ мI sЕ sLуШа Zа LюБоVтА нI ... нЕ сЕ г0v0рI - LюБоV sЕ пРаVи !

оТ иЗгуБэнАтА лЮбоВ оСтаВа сАмО..БолКа..и СамОта..оГраБэнА дУшА..рАзБитО сЪрЦэ...и вЪпрОса...ЗащОо...?

AkO HяКоЯ тЕ пОгЛеДнЕ - кАжИ , Че СъЩеСтвУвАм ... AkO НяКoЯ тИ КаЖе , Че те ОбИчА - кАЖи , Че РевНуВаМ ... Ако НяКoЯ Ти КажЕ , Че ИСка дА е С ТеБ - КаЖи Че щЕ Я УбИя ... !

ПрЕз ТеБ щЕ мИнАТ кУпИщА жЕнИ , н0 нЯмА дРуГа кАт0 мЕн рАзБеРи ! нЕ sЪм ЕдНа 0т Тv0иТе ЖеНи - т0vА доБрЕ г0 зАп0мНи ... НиМа Не ЗнАеШ зА тОvА , чЕ sАм0 аЗ и V тЪмНоТо БлЕsТя ?!?

Ще Искаш Да Ме Забравиш , Но Няма Да Можеш - Погледът Ми Ще Те Преследва В Мрака ... Гласът Ми Ще Убива Тишината ... Ще Искаш Да Се Върна , Но Ще Бъде Късно !!!

НеНаVиЖдАм Sе ТоLкОvА sLаБа , РаНиМа , РеVнИvА ... МрАзЯ цЕлИя SвЯт , Че Те НяМа И тОvА мЕ уБиVа ...

уТ сАмОзАгУбЕнИ , пРаЗнОгЛаВи , аНтИиНтЕлИгЕнТнИ , мАлОуМнО - уМоЗаКлЮчИтЕлНи , пРоСтИ мОрАлНо - дЕгРаДиРаЛи , мАтЕрИаЛнО иЗвИсЕнИ , нЕсЪсТоЯтЕлНо оРиЕнТиРаНи , кРиТиЧнО оТбЛъСкВаЩи мОмЧеТа мИ пИсНа ! ! !

Щастлив ли си ... ?! НЕ...след една погубена любов не съществува щастие ! Няма пабедители , нито победени ... Има само излъгани и наранени !0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.