Какво е да си Финансов Инженер в България

0
820

Радослав Илел, Senior Delivery Manager в EPAM Systems, има 18 години опит в сферата на софтуерните разработки за финансови институции в глобален мащаб. Неговите ключови компетенции обхващат мениджмънт и администрация на комплексни проекти, високо ниво на познания в сферата на инвестиционното банкиране, управление на финансови ресурси, капиталови пазари, както и техники, технологии и методологии използвани за разработката на технически решения за финансовата сфера.

 

Напоследък, едно от интересните развития в българският ИТ пазар са позициите, които се нуждаят от изключително добри специалисти, успели да комбинират дълбоки технически умения с отлични теоретични познания и да ги приложат в сфера, където такова взаимодействие на знания и опит е все още рядкост в България. Такъв е случаят с опитите на ЕПАМ да изгради екип от компетентни технически анализатори на количествени методи за финансовите пазари. Трябва само да се отворят първите страници на финансовата преса за да се убедим, че финансовите институции днес са изправени пред една голяма дилема – въпрос, който не само ще определи бъдещата им роля на пазарите, но и до голяма степен ще дефинира тяхното съществуване. Големите финансови институции,  са подложени на постоянен бараж от идеи и иновативни решения отвън, които ограничават техните приходи и постепенно задушават техните традиционни източници на капитал.

Всяка от тези организации се бори за оцеляване, като всяка от тях избира и прилага своята рецепта от иновативни методи и неутвърдени технологии в желанието си да се наложи в тези нови и неустановени пазарни отношения. Паралелно с това, самите финансови пазари ежедневно ускоряват и подобряват своето темпо и ефективност, продукт на постоянното подновяване на техническата инфраструктура,  на ускореното разработване на изобретателни решения и нови механизми, които да позволяват финансовите сделки да се сключват още по бързо, активите да се прехвърлят още по ефективно и организациите да управляват и отговарят на регулатори и правителствени организации без това да влияе на техният икономически просперитет.

В този контекст, един от популярните въпроси към ЕПАМ е, какво точно е естеството на работата свързана с тези организации. За да отговоря, сравнението, което често правя е с работата на астронавт, с познанията и уменията на ракетен инженер, който не само умее да управлява своето летателен апарат, но активно е участвал в неговият дизайн, конструкция и тестване. Това на практика се превежда в задачи, изискващи дълбока теоретическа подготовка във висша математика, която позволява практически разработки на количествени методи и алгоритми за оценка и управление на финансови инструменти. Тези решения често се имплементират технически, използвайки модерни технологии и солидна техническа база, които дават практически неограничени възможности за успешна реализация на иновативни разработки и печеливши решения.

Друг популярен въпрос е свързан с това защо тази дейност се извършва точно от ЕПАМ и точно в България и на какво се дължи ниската популярност на такъв тип роли. Това за нас добре илюстрира феноменът, чрез които някои неясно формулирани но модерни феномени като fintech, machine learning, distributed cryptographic systems, успява да привлече много повече интерес, от конкретни разработки с ясни цели и цялостни модели за подновяване и модернизиране на бизнес отношенията във международните финансови пазари. ЕПАМ България намира точният баланс между това да създаде структури за финансовите си клиенти да изградят и успешно да участват в динамичната надпревара, докато дава възможност на млади и талантливи специалисти поле за изява извън сферата на тривиалните прищевки на голяма част от участниците на пазара днес.