jetAudio – инсталация, конфигурация и работа

0
290

От тази статия ще разберете как се инсталира и конфигурира безплатната версия на плеъра JetAudio

Предполагам, че всички сте чували за JetAudio. Това е един прекрасен мултимедиен център. Чрез него се възпроизвеждат MP3, MP2, WAV, MID, REAL AUDIO/VIDEO, S3M, MOD, MPG, AVI, MOV, Video/Audio CD, RealPlayer G2 и много други мултимедийни формати. Разполага с много кожи и е лесен за работа. Няма никакви проблеми със субтитрите, дори и да са на български. Разликата му от всички други плеъри е тази, че JetAudio използва свои собствени 3D-звукови филтри. JetAudio има вградени инструменти за рипване и конвертиране на музикални и видео файлове, дори може да записвате дискове с него! Като цяло JetAudio е приятен и удобен за използване софтуер. Изискванията за програмата са минимални.

Официална страница: http://www.jetaudio.com
Лиценз: Безплатен (Freeware)
Линк за изтегляне: JetAudio
Размер: 22.1 MB
Операционна система: Windows All

Инсталация

След като стартирате инсталаторът ще видите следният прозорец:

Това е началният екран на помощника за инсталирането на плеъра. Натиснете върху Next > (Напред > ), за да продължите. Ще видите този прозорец:

Следващия прозорец е за лицензното споразумение на програмата. След като го прочетете изберете I accept the terms of the license agreement (Приемам лицензното споразумение) и натиснете върху Next > (Напред > ). Ще видите следната фигура:

Тук трябва да изберете в коя папка да бъде инсталиран плеъра JetAudio. Папката по подразбиране е C:Program FilesJetAudio. Ако искате да я промените, кликнете върху Change… (Промени…) .
След като изберете директория, натиснете Next > (Напред > ), за да продължите. Ще видите следната картина:

От този прозорец трябва да изберете кои видео разширения да бъдат разпознавани и изпълнявани от плеъра. След като ги изберете натиснете Next > (Напред > ). Ще видите следният прозорец:

Тук избирате кои аудио разширения да бъдат разпознавани и изпълнявани от JetAudio След като ги изберете натиснете Next > (Напред > ).

Избирате на кои места да бъдат поставени преки пътища към програмата:

Add a shortcut of JetAudio on the Desktop – Добавя пряк път на JetAudio на работния плот.
Add a shortcut of JetAudio on the Quick Launch – Добавя пряк път на JetAudio на лентата за бързо стартиране.

След като изберете дали да имате преки пътища на програмата на екрана и в лентата за бързо стартиране, Next > (Напред > ). Ще видите следната фигура:

Като видите този прозорец помислете, дали искате да промените нещо, което сте настроили по време на инсталацията (преки пътища, къде ще се инсталира програмата и др.) и ако има такова, натиснете < Back (< Назад) и направете нужните промени. Ако всичко е готово може да натиснете върху Install (Инсталиране).

Тук, изчакате инсталационния процес да завърши. Инсталацията трае не повече от 2-3 минути. След като инсталацията завърши, ще видите следният прозорец:

Честито! Току що инсталирахте успешно JetAudio. Кликнете върху Finish (Край) за да приключите с инсталирането на програмата и да се наслаждавате на нейните възможности.

След като стартирате програмата ще видите следният прозорец:

Ще бъдете попитани дали JetAudio да сканира вашия твърд диск за всички медийни файлове, като след това ги добави в медия центъра си. Други опции:

Search on – От тук може да изберете определени места на твърдия диск по ваш избор, които да бъдат претърсени.
Folder 1,2,3 – Може да добавите няколко папки, като по този начин само те ще бъдат претърсени.
Add searched media files to “My Media Files” album – Добавя намерените файлове в албум “My Media Files”
Add searched media files to “My music” and “My video” albums separately – Добавя намерените файлове в отделни папки (Моята музика и Моите видеоклипове)

След като настроите всичко натиснете OK.

Програмата вече започна да търси за мултимедийни файлове. След като завърши ще се отвори главният прозорец на JetAudio.Пръв преглед

Това е началният екран на плеъра. Както виждате всичко е описано и не вярвам да срещнете някакви проблеми при използването му.

Главни опции на плеъра

1. File name – Показва името на изпълняващия се файл и неговата големина.
2. Always on top – Тази опция активира режима „винаги отгоре”. По този начин JetAudio ще стои винаги над другите отворени прозорци.
3. Preferences – Отваря прозореца с настройките.
4. Choose skin – От тук може да избирате различни кожи за плеъра.
5. Rip CD – Отваря прозорец, чрез който може лесно да рипвате цели CD-та или част от музикалните файлове в него.
6. Convert – Отваря прозорец, чрез който може да конвертирате аудио и видео файлове.
7. Record – Тази опция служи за записване на звук от микрофон, радио или от други източници.
8. Burn Audio CDs – Тази опция служи за записване на аудио дискове. Съдържа много други настройки, като една от тях е триенето на CD-RW.
9. Broadcast – Чрез тази опция може да слушате онлайн радио.
10. Get music – Отваря интернет сайт от който може да си купите музика.
11. About – Показва информация за програмата.
12. Toolbar Mode – Стартира умаления режим на JetAudio.
13. Go to tray – Скрива плеъра в tray зоната.
14. Minimize – Минимизира плеъра в лентата на задачите.
15. Exit JetAudio – Затваря плеъра.
16. Visualizations – Настройки и конфигурация на визуализациите.
17. Timer – Включване/изключване на таймера.
18. Alarm – Включване/изключване на алармата.
19. Select track – От тук може да избирате коя песен от списъка да се изпълни.
20. Playlist – Отваря прозореца на плейлиста.
21. Media – Отваря прозореца на медийната библиотека.
22. Volume – Увеличаване/намаляване на звука на плеъра.
23. Open file – От тук може да избирате файлове, които да изпълнява плеъра.
24. Next – Изпълняване на следващата песен от списъка.
25. Play/Pause – Стартиране/паузиране на изпълнението.
26. Stop – Спиране на изпълнението.
27. Prevois – Изпълняване на предишната песен от списъка.
28. От тук може да стартирате песента от определено място.
29. Time – Показва времетраенето на файла.
30. Preset – Стартиране/спиране на звуковите ефекти.

Това са всички опции около плеъра, сега нека да разгледаме настройките му.

Конфигурация

В настройките може да влезнете чрез бутон 3 описан по-горе.

General (Главни настройки):

Това са General (Главните настройки) на плеъра. Ето и по-използваните от тях:
Resume playback after stop – Продължава изпълнението на файла от там, откъдето е било спряно.
Enable Fade-in when resume – Активира опцията Fade-in преди изпълнението изпълнението на файла (добавяте ефекта, който искате).
Enable Fade-out when stop – Активира опцията Fade-out след спиране на изпълнението (добавяте ефекта, който искате).
Move (числа) seconds when pressing FF/REW button – От тук може да настроите с колко секунди да се превърта изпълнението назад или напред.
Show internet radio listing in JetAudio InfoViewer window – Показва всички радиа в прозореца за информация на плеъра.

Auto Update (Автоматично обновяване):

Това са настройките за автоматична актуализация на плеъра.

Use Auto-Update to check if new version is available – Разрешава използването на автоматичната актуализация.
Check everytime when JetAudio starts – Проверява за актуализации всеки път когато се стартира JetAudio.
Check every 15 days – Проверява на всеки петнадесет дни, като дните могат да се променят(от стрелките, нагоре и надолу).

Check for lastest version now – Започва веднага проверка за нова версия. Използвайте го от време на време в случай, че не използвате автоматичното обновяване.Hot Keys (Бързи клавиши):

Тук се намира една от най-използваните от мен функции в плеъра, а именно бързите клавиши. Те са много, и ако желаете може да изключите повечето от тях или тези, които не използвате.
– За да вкючите/изключите даден бърз клавиш – сложете/махнете отметката.
– В Current hotkey e написано каква команда се използва за изпълняването на даден бърз клавиш. За да го промените изплозвайте бутона Update (Актуализирай).

Sound (Звук):

Тук се намират най-важните настройки за звука на плеъра.

Output Resolution – Тук трябва да изберете какво качество искате да бъде възпроизвеждано от JetAudio. Възможностите са две:

16bit Output (Default) – Тази опция възпроизвежда 16 битов звук и е сложена по подразбиране.
32bit Output (High Definition)(Sound Extension Pack) – Тази опция възпроизвежда висококачествен 32 битов звук. Не всички формати обаче могат да бъдат възпроизвеждани на 32 битов звук. В момента, 32 битовия звук е поддържан само от MP3, OGG, MPC и FLAC. Възможно е и 32Bit Output да не работи на някои звукови карти.

DRC (Dynamic Range Control) – (Sound Extension Pack)

Enable DRC – Тази опция служи за автоматичното настройване на нивото на звука. Тази опция е много удобна при гледане на филми.
Бележка: Тази опция работи само при възпроизвеждане на видео файлове.

Display (Дисплей):

Menu (Меню):
Browse Albums in context menu of tray icon – Преглеждате албумите в контекстното меню на трей иконата.
Browse Tracks in context menu of tray icon – Чрез тази опция ще можете да преглеждате песните от менюто на трей иконата.
Don’t display icons in menu (faster) – Активирането на тази опция ще премахне всички икони от менюто. По този начин ще го направите по-бързо.

Trasparency (Прозрачност):
Бележка: Тази опция е активна само при Windows 2000/XP.
Display main window transparently when mouse is not on it (0 msec) – Показва главния прозорец прозрачен за определено време, когато мишката не е върху него.
Opacity – От тук може да настроите в какъв процент да е прозрачността на прозореца.

Others (Други):
Display title/time in Taskbar during playback – Тази опция ще показва името на песента/нейното времетраене в лентата на задачите, докато тя се изпълнява.
Scroll track information of JetAudio main window – Скролира информацията за песента, която се изпълнява в главния прозорец на JetAudio.
Shrink video window size automatically when it is bigger than screen – Настройва големината на видео прозореца, според монитора ви.

File type associations (Асоциация на файловите типове):

Смело мога да кажа, че JetAudio поддържа абсолютно всички известни и непознати за вас файлови типове.

Popular file extensions – От тук може да изберете кои по-популярни файлови разширения да бъдат просвирвани от плеъра. Това става чрез маркирането им. За да изключите разпознаването просто отмаркирайте избрания тип файл.

Other file extensions – Ще намерите други по-неизвестни файлови разширения. За да разрешите разпознаването, ги маркирайте, а за да забраните ги отмаркирайте и натиснете върху Update(Обнови) за да се запомнят настройките.

Това бе всичко по-интересно от конфигурирането на плеъра. Сега ще ви покажа какво още може да правите с плеъра освен да слушате музика и да гледате филми.Работа с JetAudio

Rip

JetAudio има вграден инструмент за рипване на музикални файлове.

От Drive трябва да изберете диска, в който се намират музикалните файлове. След това в долният прозорец може да изберете само някои песни от диска, които да бъдат рипнати.

Rip continuous selected tracks as one file – Тази опция рипва всички избрани песни в един файл.

След като изберете кои песни желаете да рипнете намерете Output format. Тук трябва да изберете в какъв формат да бъдат записани песните. Изборът е доста голям. Освен това, от Folder трябва да изберете в коя папка да бъдат съхранени файловете.

Като направите всичко може да натиснете Start и процесът на рипване ще започне. След като процесът завърши, ще може да намерите песните в папката, която сте избрали за съхранение.

Convert

Друг полезен инструмент в JetAudio е Convert. Чрез него ще може бързо и лесно да конвертирате различни аудио и видео формати по много лесен начин.

Add files трябва да добавите файловете, които желаете да конвертирате. След като ги вкарате в списъка, изберете папката, в която ще бъдат записани. Това става с избирането на Create new files in the following folder. След това избирате в какъв формат да бъдат записани файловете от Output format.
Като направите всичко трябва да натиснете върху бутона Start и да изчакате процеса да завърши. Файловете ще ги намерите в папката, която сте задали.

Recording

Още един полезен инструмент в JetAudio e Recording. От тук може лесно да запишете някоя песен от радиото или да запишете разговора си с някой приятел по skype или някоя друга програма.
От Source избирате източникът, от който ще запишете звук, а от Encoder избирате файловия тип, в който искате да запишете файла. От Folder трябва да изберете папката, в която ще запишете файла.
След като направите всичко натиснете Start и записването ще започне. Когато искате то да спре, просто натиснете Stop и записът ще спре.

Burn

С JetAudio може да записвате дискове! Просто от Add files добавете файловете, които желаете да запишете и натиснете върху Start. Може да ги разбъркате(подредите по ваш избор) или да ги изслушате преди да ги запишете. Имате също и възможност да изтривате CD-RW дискове.

Заключение

Мисля, че бях полезен с тази статия. Като цяло смея да кажа, че много трудно ще намерите безплатна програма, която съдържа всички тези инструменти, които съм описал. JetAudio е един от най-добрите плеъри, за който може да се кажат много неща и никога да не са достатъчни. Освен това използва минимално количество системни ресурси.

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари