Премини към съдържанието
  • публикации
    5
  • коментари
    0
  • прегледи
    2973

За този блог

Публикации в този блог

BoReTo

Задачи

Зад.1 Едномерен масив

Декларирайте тип масив с име CLASS с 15 на брой елемента, които да са от целочислен тип. Декларирайте променливи А и В от този тип масив. Намерете и изведете сумата на елементите на масива A[15].

Program suma;

TYPE class=Array[1..15] OF Integer;

VAR A,B:class;I:Integer;S:Real;

Begin

FOR I:=1 TO 10 DO

Begin

Write('A[',I,']=');

Readln(A);

End;

S:=0;

FOR I:=1 TO 15 DO

S:=S+A;

Write('S=',S);

Readln

End.

Зад.2 Едномерен масив

Декларирайте тип масив с име Masiv с 50 на брой елемента, които да са от целочислен тип. Декларирайте променливa M тип масив. Намерете и изведете произведението на елементите на масива M[15].

Program TUPARABOTA;

Type Massiv=Array[1..50] Of Integer;

VAR M:Massiv;I:Integer;P:Real;

Begin

FOR I:=1 TO 50 DO

Begin

Write('M[',I,']=');

Readln(M);

End;

P:=1;

FOR I:=1 TO 50 DO

P:=P*M;

Write('P=',P);

Readln

End.

Зад.3 Двумерен Масив

Декларирайте тип двумерен масив с име Mas с 10 реда и 5 стълба.Елементите да са от целочислен тип. Декларирайте променливa MS този тип масив. Намерете и изведете произведението на елементите на масива MS[10,5].

Program TRALALA;

Type MAS=Array[1..10, 1..5] Of Integer;

VAR MS:MAS;I:Integer;P:real;J:Integer;

Begin

For I:=1 to 15 DO

FOR J:=1 to 5 DO

Write ('MS[',I,',',J,')=');

Readln(MS[i,J]);

End.

FOR I:=1 TO 10 DO

FOR J:=1 TO 5 DO

Writeln('MS[',I,',',J,']='MS[i,J]);

P:=1

FOR I:=1 to 15 DO

FOR J:=1 to 5 DO

P:=P*B[i,J];

Write('P=',P);

Readln

End.

BoReTo

* Deklarirane na tip masiw

Type <ime na tip>=Array[M..N, M1..N1] OF <tip na elementite>;

* Obqwqwane na promenliwi

Var <spisuk s promenliwi>:<ime na tip masiw>;

*Vuvejdane na elementi

For I:=1 TO 10 DO

FOR J:= 1 TO 20 DO

Begin

Write ('B[',I,',',J,']=');

Readln(B[i,J]);

End;

*Izwejdane na elementi

For I:=1 TO 10 DO

For J:=1 TO 20 DO

Writeln('B[',I,',',J,']=',B[i,J]);

*Sumirane

S:=O;

FOR I:=1 TO 10 DO

FOR J:=1 TO 20 DO

S:=S+B[i,J];

*Proizwedenie

P:=1;

FOR I:=1 TO 10 DO

FOR J:=1 TO 20 DO

P:=P*B[i,J];

*Broi na Elementi

BR:=0

FOR I:=1 TO 10 DO

FOR J:=1 TO 20 DO

IF B[i,J]=<uslovie> THEN

BR:=BR+1

*Maksimalen element na masiv

MAX:=B[i,J];

FOR I:=1 TO 10 DO

FOR J:=1 TO 20 DO

IF B[i,J]<Max Then

Max:=B[i,J];

*Minimalen element na masiw

Min:=B[i, J];

FOR I:=1 TO 10 DO

FOR J:=1 TO 20 DO

IF B[i,J]>MIN THEN

MIN:=B[i,J];

BoReTo

Едномерен масив

*Deklarirane na Tip Masiw

TYPE <ime na tip>=ARRAY[M..N] OF <tip na elementite>;

*Obqwqwane na promenlivi

VAR<spisuk s promenlivi>:<ime na tip masiv>;

*VUVEJDANE NA ELEMENTI

FOR I:=1 TO 10 DO

Begin

Write('A[',I,']=');

Readln(A);

End;

*Izvejdane na elementi

FOR I:=1 TO 10 DO

Writeln('A[',I,']=',A);

*Сумиране

S:=0

FOR I:=1 TO 10 DO

S:=S+A;

*Proizvedenie

P=1;

FOR I=1 TO 10 DO

P:=P*А;

*Broi na elementi

BR:=0

FOR I:=1 TO 10 DO

IF A=<uslovie> THEN

BR:=BR+1;

*Maksimalen element na masiw

MAX:=A[1];

FOR I:=2 TO 10 DO

IF A> Max Then

Max:=A;

*Minimalen Element Na masiw

Min:=A[1];

FOR I:=2 TO 10 DO

IF A<Min Then

Min:=A;

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.