Премини към съдържанието

ГОЛЯМАТА ПОЕТЕСА ПЕТЯ ДУБАРОВА! ЧОВЕКЪТ С ГОЛЯМО Ч .

Анита Х. Трифонова

164 прегледа

petya.jpg

 

 ПЕТЯ ДУБАРОВА

"Да литне между хората щастливи,
 за себе си и мен да им разказва
 и аз ще бъда жива, вечно жива,
 защото мойто слънце няма да залязва."
П.ДУБАРОВА

http://vbox7.com/play:fa096e3c6d

thumb_4121ce020f17b8da1ca514850fa1ac59.p


Поетесата Петя Дубарова

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПЕТЯ ДУБАРОВА

 Родена на 25.IV.1962 г. Майка й Мария Дубарова е прогимназиална учителка по литература. Баща й – Стайко Дубаров е работник - майстор в един бургаски завод. Учи най - напред в училище "Иван Вазов" - Бургас, след което - в английската гимназия в същия град.На 4.XII.1979 г. едва на 17 години тя поставя край на живота си. Поетичният й талант се изявява в най - ранните й години.Още не може да пише, когато съчинява стихове игрословици.Първите й публикации са в "Септемврийче" и "Родна реч". Открива я известният бургаски поет Христо Фотев. 

 Нейни духовни наставници и насърчители са и поетите Христо Фотев и Григор Ленков. Петя има и артистични изяви. През 1978 г. участва във филма на режисьора Георги Дюлгеров - "Трампа". 

 ХРИСТО ФОТЕВ ЗА ПЕТЯ 

 През краткия си живот Петя Дубарова създава оригинални поетични творби, импресии, приказки и разкази, които се открояват в литературния ни живот от 70 - те години със самородната си изразна лекота, с дързостта и свежестта на художественото виждане. Поетесата естетизира първозданните стихии и вечните човешки ценности - морето, лятото, дъжда, младостта, любовта, поезията. Всичките й творби разкриват ярък поетически талант - единствен и неповторим. Преди няколко години, в най - тежкия ноември в живота ми, след няколко безсловесни сезона на отчаяние от самия себе си (но трябва ли да говоря за това?), внезапно от щастливо попадналата тетрадка на деветгодишната Петя прозвънна ..."О, пчела - огнено око си ти!" И още десетина истински стихове, които не помня, но помня - няма да забравя никога - как детското доверие в думите изпълни душата ми, как потрепера асфалтът - долу там - от скока на първите кокичета. 

 Оттогава, където и да съм: към морето на моята надежда, към пристанището, ослепителната геометрия на нощните гларуси, към дърветата, изострени по посока на вятъра, към всичко, което е животът ми (и свободата да не ми принадлежи той), всичко, което е насочено срещу инертността и отчаянието ми, е и това малко, но извисено момиче,което "дъжда причаква на ъгъла" и мечтае за "дом, в който да се побере морето"... 

 Понякога трябва да се надигна на пръсти, за да го погледна в очите. (1976) 

 Почти непоносимо ми е да говоря за Петя Дубарова в минало време.И няма да говоря в минало време за нея - нейните прекрасни стихотворения и моето отчаяние във въздуха в който още вибрира крехкото дихание на устните й, ми забранява това. 

 В сегашно и бъдеще време ще говоря за нея аз - за да живея, за да се завърна отново в сърцето си, аз – отдавна емигриралия из собственото си сърце за разлика от нея, която не измени никога на своето,остана му вярна до края, не го прекрачи, за да се спаси, и го спаси, за да ни докаже, че все още има на света неща, които едно сърце не може да понесе. 

 Тя просто се ражда с чувството на съпричастна с "благородната вселена". С "Изкуството да говори с водата под дъжда"(как изрече тя - още дете "О, пчела – огнено око си ти"); със смелостта да се надвеси над "света на жабите, който мълчи, мълчи", да види как "извира радостта " самото водно конче, "И дори във блатото противно, заровено от тиня и листа, живее нещо хубаво и дивно, то има само своя красота". И отново дъждът, който я "причаква на ъгъла" на нейната улица, морето и майка й с "гласа на фея", баща й и първата тревога за морето - тя, слънчевата частица от плътта на благородната вселена, се чувства отговорна за живота...После "снега - бял като възглавница" (нейната още детска възглавница) и внезапното празнично откритие "Да си горещ и снежен е чудесно нещо, да си цяла снежна и гореща пак". 

 А скокът й от детството - към небето? "Защото като палава минута, внезапно грабната от дълъг ден, живея аз – от никого нечута, и цялото небе живее в мен".А изумлението от самата себе си? От тържествуващата вселена в цялото й същество? То още звучи в извисеността на нейната момичешка фигура, в свенливо - категоричното изящество на нейните жестове...Видяхме ли го ние това чудо? Заслужихме ли го? И наистина ли е възможно да го заслужим? "Защо не съм добър, среднощен влак? Тогава аз на всеки бих раздала завръщане...Но бих поела пак..." и внезапното - "Ще бъда най - безавторна - щастлива. Ще бъда просто малка тайна" - тя, която печати от дете - само кратките й стихотворения в "Септемврийче" са едно от най – чистите явления в детската ни поезия, поразяващи с автентичността си...А стихотворенията й в "Родна реч", които радваха редакторите на списанието и хилядите й връстници – немалко попаднаха (а можеше ли да бъде иначе) в орбитата на нейното празнично присъствие? Самият аз - и кой вече е в със тояние да ме накара да се засрамя, да се ужася от незаконното си понякога съжителство на думите? 

 "Плачи ти, лято, бъдещо сираче. Ела сега, спасителю - Поете". Само тя можеше да изрече това. Да ни призове с толкова болка, да ни тласне с крехките си ръце към онова, което е много повече от самите нас, и да остане завинаги, цяла и жива, в сърцето на своето поколение – прекрасното поколение на нашата Петя.

http://www.youtube.com/watch?v=NvPWEarZcYM

Защо не е налице клипът, а ,злоби, завистливи и дребни душици?!

Трампа (1978) с участието на Петя Дубарова (целия филм)
ТВОРЧЕСТВО 
ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ И В СБОРНИЦИ
1. ДО утрото:[Стихотворение].// Р о д н а р е ч, 1975, № 8, с.29. (Също и в: С т р а н д ж а н с к и з о в (Созопол), № 8, 31 март 1988) 
 2. НАСТРОЕНИЕ:Стихотворение.// С р е д н о ш к о л с к о з н а м е, № 39, 15 юли 1975. (Също и в: Р о д н а р е ч, 1979, № 4, с.28. )
 3. АМФОРА:[Стихотвороение].// С р е д н о ш к о л с к о з н а м е, № 2, 7 окт. 1975
 4. СБОГОМ, лято:[Стихотворение]. // Р о д н а р е ч, 1976, № 2, с. 26. (Също и в: М о р е (Бургас), 1980, б. н., с.151.)
 5. КАПКИТЕ са тежки...: [Стихотворение]. // Р о д н а р е ч, 1976, № 4, с. 30.
 6. АЗ и морето. - Ден. - Лунапарк. - Недосегната:[Стихотворения]. // Р о д н а р е ч, 1976, № 8, с. 26 - 27.
 7. БРЕЗИТЕ:[Стихотворение]. // Р о д н а р е ч, 1976, № 9 - 10, с.48.
 8. ДОБРОТА. - Зимна ваканция: [Стихотворения]. // Р о д н а р е ч, 1977, № 8, с.25. (Също и в: Е с т р а д а, 1985, № 5, с.7.; А к ц е н т и, № 61, 4 дек. 1992, с.5.)
 9. ЧАСОВНИК. - Понеделник: [Стихотворения]. // Р о д н а р е ч, 1977, № 9, с. 26 - 27.
 10. НОЕМВРИЙСКИ дни: [Стихотворение]. // С р е д н о ш к о л с к о з н а м е, № 11, 6 дек. 1977.
 11. НА петнайсетгодишните: [Стихотворение]. // М л а д е ж, 1978, № 5, с. 52. (Също и в: М о р е, 1980, б. №, с.147; Е с т р а д а, 1985, № 5, 5 - 12; Н о щ е м, 1993, № 3 - 4, с. 34.)
 12. ПЕТЯ на моята Петя: [Разказ]. // Р о д н а р е ч, 1979, № 9, с. 13- 15.
 13. МОРЕТО. - На петнайсетгодишните. - Невинна като детско своеволие. - Тъмни улици мрачно снагите си вият. - Момчета. - Сбогом, лято! - Там някъде в облаци, в луди лози.- Посвещение: [Стихотворения]. // М о р е (Бургас), 1980, б.н., с.146 - 153.
 14. ПРОЛЕТ: [Стихотворение]. // Р о д н а р е ч, 1980, № 1, с. 30.
 15. МОРЕТО. - Водно конче: [Стихотворения]. (Поетичен Бургас). // О т е ч. з о в ( Враца), № 93, 28 ноем. 1980.
 16. ПРЕЗ стъкло от лято. - В сърцевината. - Ноемврийски дни. - Пътуване. - На Хр. Фотев: [Стихотворения]. // С е п т е м в р и, 1982, № 1, с. 135 - 137
 17. СТИХОВЕ и миниатюри. // П л а м ъ к, 1982, № 10, с. 93 - 96. (Съдържа: Нощ.- Рай: [Стихотворения]. - Палтото. - Умората. [Миниатюри])
 18. ЖЕЛАНИЕ. - Зимна вечер. - Нестинарка: [Стихотворения]. // П у л с, № 51, 21 дек. 1982, с.6.
 19. ПЪТУВАНЕ: [Стихотворение]. // П о е з и я '82. (Алманах). - С., 1982, с.430. (Също и в: С е п т е м в р и, 1982, № 1, с.136.) 
 20. СЪН. - Влак: [Стихотворения]. // А н т о л о г и я на българската поезия: Т. 3. - С., 1982, с. 604 - 605.
 21. ПОД мене като грохнал мършав кон. - Моят ад. - Раздаване. - Убийство. - Благородство: [Стихотворения]. //С е п т е м в р и, 1983, № 11, с. 127 - 132
 22. ГРИМ и шепа фиби: Разказ. // П у л с, № 19, 10 май 1983, с.10. (Също и в: Р о м а н т и к а. Лит. сб. за млади творци. С., 1984.)
 23. ТАЙНА: [Разказ]. // Л и т. ф р о н т, № 28, 14 юли 1983, с.5 (Също и в: Е с т р а д а, 1986, № 1, с. 26 - 29; Р о м а н т и к а: Лит. сб. за млади творци. - С.,1984.)
 24. ПОЕЗИЯ: [Стихотворение]. // П о е з и я '83: [Алманах.]. - С., 1983, с. 11 - 12.
 25. СТРЪК трева и цвете. - Къде е щастието? - На бригадата: [Разкази]. // П л а м ъ к, 1984, № 1, с. 101 - 105.
 26. ИСТОРИЯ на едно изпитание. - Желание. – Звънецът: (Импресии). // Р о д н а р е ч, 1984, № 2, с. 59 - 60.
 27. СЛЪНЧОГЛЕДИ: (Разказ). // Л и т. ф р о н т, № 24, 14 юни 1984.
 28. ДЕН. - Радост: [Стихотворения]. // Б е т о н и нежност. - С., 1984, с. 249 - 250.
 29. СБОГОМ, лято. - Зимна ваканция. - Доброта. - Часовник. - Мисли в час. - Изгонени от час. - Събота. - Понеделник. – Изповед. - Звънецът. - На петнайсетгодишните. - Екскурзия: [Стихотворения]. // Е с т р а д а, 1985, № 5, с. 5 - 12.
 30. МАМО! - Радостта на мама: Стихотворения. // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13096, 9 март 1985.
 31. ЖЕЛАНИЕ. - Зимна вечер. - Нестинарка. - Нощ. -Рай. – С дъжда: [Стихотворения]. - Тайна. - Грим и шепа фиби: (Разкази). // Р о м а н т и к а: Лит. сб. за млади творци. - С., 1984.
 32. ЩАСТИЕ: [Стихотворение]. - Умората. - Моят огън: [Разкази]. // Е с т р а д а, 1986, № 1, с. 20-22.
 33. ОБИЧ. - Изповед. - На моята китара. - Влак Стихотворения). // С р е д н о ш к о л с к о з н а м е, № 18, 27 май 1986.
 34. ЗВЪНЕЦЪТ. - Желание: [Стихотворения]. - История на едно изпитване. - Ваканция. – Палтото: [Разкази, импресии]. // М о р е (Бургас), 1986, № 1, с. 17 - 20.
 35. ПЧЕЛА: [Стихотворение]. // Р о д о л ю б и е, 1987, № 3, с.54 (Също и в: Е с т р а д а, 1991, № 5 - 6, с.18)
 36. ЗИМЕН ден:[Стихотворение].- Пословици. // Р о д о л ю б и е, 1987, № 12, с.55.
 37. МОРЕТО. - Мои часове: (Стихотоворения). // С р е д н о ш к о л с к о з н а м е, № 6, 17 февр.1987.
 38. ДА съм слънчево момиче.- Нестинарка.- Сън: (Стихотворения). // А н т о л о г и я "Южна пролет". - Пловдив, 1987, с. 129 - 133. (Има и кратки биографични данни.)
 39. ИМА нещо велико в страданието. // А Б В, № 32, 9 авг. 1988. (Редове от последните записки в дневника на Петя Дубарова.)
 40. ИЗ дневниците на Петя Дубарова. // М о р е (Бургас), 1989, № 1, с. 5 - 19, 46 - 65.
 41. [СТИХОТВОРЕНИЯ]. // М о р е (Бургас), 1989, № 1, с. 35 - 45. (Съдържа: Със глезени крехки и вени прозрачни...- Нозете ми се сплитат изранени. - Заключваха ме - счупвах всяка брава...- Треперя ли?...- В сърцето ми като мрачен манастир. - Настръхнала от студ, недоверчива...- Изповед.- Дъжд и слънце. - Поет.- Альоша.-Настроение.- Житие и страдание 8 "г". – Любовно послание на...- Гърбът на плажа уморено.- Психиатрично настроение.- На Иван Вазов)
 42. УБИЙСТВО. - Лъжата:(Стихотворения). // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 49, 6 дек. 1989.
 43. ПОСВЕЩЕНИЕ: [Стихотворение]. // С т р а н д ж а (Малко Търново), № 45, 12 дек. 1989. (Също и в: М о р е (Бургас), 1980, б. н, с. 153.)
 44. УЧЕНИЧЕСКА тетрадка: [Стихотворения]. // Е с т р а д а, 1991, № 5 - 6, с. 17 - 22. (Съдържа: Снежинки. - Бяло зайче. - Пчела. - Пиленце. - Цветето. - Вечер. - Буря. - Вятър. - Облаче. - Залез. - Луната. - Морето. - Последен танц. - Лястовица.)
 45. ДОБРОТА: (Стихотворение). // А к ц е н т и, № 61, 4 дек.1992, с. 5 (Също и в: Р о д н а р е ч, 1977, № 8, с.25; Е с т р а д а, 1985, № 5, с. 7.)
 46. НА петнайсетгодишните. - Нозете ми се сплитат изранени: [Стихотворения]. // Н о щ е м, 1993, № 3 - 4, с. 34.
 47. ДОБРОТА: [Стихотворение]. // Л и т е р а т. ф о р у м, № 17, 26 апр. – 2 май 1995
 48. ДЕТСТВО: Стихотворение. // С л а в е й ч е, 1999, № 6, с. 2.
 49. НА един поет: [Стихотворение].( 1 октомври – Ден на поезията) // Б у р г а с д н е с, № 1923, 1 окт. 1999, с. 10.

 КНИГИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЕТЯ

"Аз и Морето"
 Автор: Петя Дубарова
 Издателство: "Георги Бакалов", Варна
 Съставител: Георги Константинов
 Година: 1980г. "Аз и Морето", второ издание
 Автор: Петя Дубарова
 Издателство: "Георги Бакалов", Варна
 Съставител: Георги Константинов
 Година: 1981г. "Поезия"
 (стихотворения и разкази от различни години)
 Автор: Петя Дубарова
 Издателство: "Георги Бакалов", Варна
 Съставители: Недялко Йорданов и Георги Константинов
 Година: 1984г.

 "Лястовица"
 (стихове и разкази)
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Георги Константинов
 Художник: Грозко Ангелов
 Издателство: "Отечество", София
 Година:> 1987г. "Най-синьото вълшебство"
 (стихове, импресии, разкази, писма, спомени)
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Веселин Андреев
 Издателство: "Български писател", София
 Година: 1988г. "Ученическа тетрадка"
 (стихотворения за начална училищна възраст)
 Автор: Петя Дубарова
 Художник: Елиана Йовчева-Търновска
 Издателство: "Български худжник", София
 Година: 1990г.

 "Из писмата, дневника, творчеството"
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Веселин Андреев
 Издателство: "Спектър", София
 Година: 1991г. "И светла и истинна"
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Мария Дубарова
 Издателство: "Нефтохимик", Бургас
 Година: 1993г. "На слънцето сестра"
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Мария Дубарова
 Издателство: "Нефтохимик", Бургас
 Година:1995г.

 "Песъчинка от Луната"
 (приказка за Петя Дубарова)
 Съставител и художник: Люба Маркова
 Издателство: "Вион", Пловдив
 Година: 2001г. "Петя Дубарова. Проза"
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Мария Дубарова
 Издателство: "Либра Скорп", Бургас
 Година: 2006г. "Петя Дубарова. Поезия"
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Мария Дубарова
 Издателство: "Либра Скорп", Бургас
 Година: 2007г.

 "Песъчинка от Луната", второ издание
 (приказка за Петя Дубарова)
 Съставител и художник: Люба Маркова
 Издателство: "Марк91", Пловдив
 Година: 2007г. "Петя Дубарова. Поезия"
 Съставител: Нектариус Ламбропулос
 Превод: Мая Гиола-Граховска 
 Издателство: Харамада, Патра
 Година: 2007г. "Четем и превеждаме Петя Дубарова"
 Автор: Петя Дубарова
 Съставител: Елица Дубарова
 Издателство: "Либра Скорп", Бургас
 Година: 2007г.


ТВОРБИ НА ЧУЖД ЕЗИК

 1. СТУПЕНИ. Молодьi поэтьi Болгарии: Сб. стихов. /Пер. О. Шестинский. - Москва, Мол.гвардия, 1983. – 80 с. с ил. (Прев. загл. Стъпала: Младите поети на България.; Творби от П. Дубарова и др. автори.) 
 2. ALLTAGSSCHMIEDE. Ausgew: Gedichte. / Hrsg. Rumjana Zacharieva; Vorm. Jan Turovski; Ubertr. Rumjana Zacharieva; Ill. Petko Antonov). – Bovenden: Graphikum, 1984. - 72 p. (Прев. загл. Ковачи на всекидневието; Творби от Петя Дубарова и др. автори.) 
 3. YONG poets of a new Bulgaria: (Petya Doubarova et al). / Ed by Belin Tonchev. - London: Forest, 1990. - 112 p. (Прев. загл. Млади поети на нова България.; Творби от Петя Дубарова и др. автори.)


Петя Дубарова /1962-1979/ – най-младата сред големите творци на България.
 Появата на Дом-музей “Петя Дубарова” се оказва естествена последица от желанието на хората да се докоснат до автентичния дух на атмосферата, в която е творила поетесата. Къщата, където е живяла /ул. “Гладстон”68/, с решение на местните ръководни органи от 1986, 1990г., с решение на Министерския съвет №58, т.4 от 20.02.1988г. и със съгласието на нейните родители е освободена и новоизградена като Дом-музей “Петя Дубарова” /открит на 7.08.1995г./
 Понастоящем музеят е научен и културно-просветен институт за издирване, изучаване, съхраняване, документиране и популяризиране на литературното наследство и творческата личност на българската поетеса Петя Дубарова. 
 Музеят е със статут на самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. 
 От 1995г. Къща музей “Петя Дубарова” отваря своите врати за посетители като предлага на вниманието им богат експозиционен материал от музейни предмети, комплектовани в няколко фонда: основен, научно-спомагателен, обменен и научен архив. Автентично е пресъздадена и личната стая на Петя Дубарова.
 Основна дейност: Проявите на музея търсят отворената реализация, която да провокира широк обществен резонанс в културното ни самоосъзнаване. Някои от мероприятията са с вече установени традиции.

Петя Дубарова - Завист

http://vbox7.com/play:d9c4b2da

Песните На Петя Дубарова

http://www.vbox7.com/play:db77f7c7


ТОЛКОВА ДОБРА,ЧЕ ЖЕРТВА СЕ САМА!
Петя Стойкова Дубарова (25.04.1962, Бургас - 04.12.1979, Бургас)

Щом на белотата ми посегнат

нощи като прилепно ято,

да не позволя да ме досегнат

и ме изгорят като листо.

ТОВА Е ПОЕЗИЯ-ИСТИНСКА ! Съвременните драскачи ряпа да ядат...

"Eдна жестока ножица със крясък отхапа злобно моите коси..." П.Дубарова,
а ето какви ги приказва певицата Ваня Костова-
"Петя Дубарова се самоуби заради клечка кибрит"
Да, ама не е вярно! Детето никога не е говорило за политика през онези години.Политизират и причината за нейната смърт,така им изнася на кои ли? Ами на тогавашните некадърни творци ,НЯКОИ ОТ ТЯХ ПОЧИНАХА,А НЯКОИ ОСТАНАЛИ И СЕГАШНИ…които уж и помагали….Ужас!!!

Да,ама Господ знае истината и горко им,виждате ,че след Петя Дубарова едва ли само за мене е вярно,че НЯМАМЕ ПО ДОБРИ ПОЕТИ,ПОЕТЕСИ! НЯМАМЕ! Аз затова и не чета съвременна поезия,да си натоварвам психиката и да се затормозявам,да ми пречи на моето…! Завистта към голямата млада поетеса,тази завист погуби този голям талант Петя Дубарова.Завистта на тези около нея,които и се пишеха приятели,че и помагали,ето на такива уж човешки същества,като днешният анонимен потребител –paveliada.blog.bg и вижте какви постове пуска посред нощите! И други такива като него!

01:25 - За кравата.Автор: paveliada Категория: Забавление Прочетен: 11 Коментари: 0 Гласове: 0
"Вярно ли е , че главата на кравата служи, за да излизат рога от нея и, освен това, защото устата трябва да стои някъде, а рогата са, за да се бие с тях?"

„Навремето сред писателите и поетите имаше голямо лицемерие и егоизъм, което не е изчезнало и днес. Всички казваха: „Нека да дадем път на младите“, но това бяха пълни глупости. Ако се беше дало път навремето на Петя в Бургас, тя щеше да е жива и да е фактор в българската поезия. Тя беше разочарована от всичко, което се случваше, защото приживе нямаше издадена дори стихосбирка“. А аз бих допълнила-ИМАЛО Е И ИМА ОЩЕ ПО ГОЛЯМА НЕКАДЪРНОСТ ИВРЪЗКАРСТВО!

На 25 април през 1962г., в крайморския град Бургас се ражда едно изключително момиче, което с лека ръка записва името си в родната история. Става въпрос именно за поетесата Петя Дубарова. Семейството на младата бургазлийка дава едно много добро начало на живота и. Майка и е преподавателка и всячески се старае да развие у своето момиче интереси към истински женните неща. Тя я запознава с красотата на литературното изкуство и изиграва важна роля в оформянето на вижданията на своето дете. Петя е изключително запалена и увлечена по естетиката на творческия свят. Във времената, в които Петя живее, са предоставени големи възможности за изява на младите таланти, особено в сферата на литературата. Бургазлийката прави своите първи творчески опити съвсем малка, но въпреки това те са публикувани във вестници като “Септемврийче” и “Народна младеж”, както и в няколко списания. В обкръжението и влизат други талантливи литературоведи катo поетът Христо Фотев, определян от някои като “най-чистата поезия в българската литература”. Те помагат много на Петя в нейната дейност. Младата българка прави силно впечатление на културните среди в родината. Едва на 16-годишна възраст тя е поканена да участва във филма “Трампа”, правен по произведения на Ивайло Петров.


През цялото това време изпълнено с работа обаче, поетесата не оставя на заден план образованието си. Дълги години тя си мечтае и в крайна сметка успява да влезе в бургаската английска езикова гимназия. Тя нееднократно изказва любовта си към английския език и приемането и в школото я прави изключително щастлива. Петя приема учението изключително сериозно и го съчетава прекрасно с литературната дейност, нееднократно изнася беседи и четения на своите съученици и приятели, които се радват на таланта и. За кратко време българката се нарежда сред големите имена на родното творчество и то на много крехка възраст. Младата поетеса прегръща живота с двете си ръце, тя е общителна и обича да контактува с хора, голямо удоволствие изпитва и от онези обикновени човешки преживявания като разходките в разцъфналите паркове, които могат да бъдат истински оценени от всеки човек на изкуството. Петя обожава лунапарка и морската градина в Бургас, където прекарва значителна част от времето си – там се събира с познати и приятели, пее и свири на китара. Подобно на много други хора на изкуството, природата е сред любимите неща на младата поетеса.

Стихосбирки на Петя Дубарова:

Лястовица

Аз и морето

Петя носи всички качества на един истински човек на културата, те обаче не винаги се оказват позитивни. По време на почивка в планината, тя среща своята първа и последна любов. Той се казва Пер и по националност е швед. Младото момиче е удивено от него и двамата дълго време контактуват помежду си. Внезапно обаче, чужденецът спира да отговаря на писмата на поетесата. Това изключително много я измъчва и я кара да прояви емоционалност типична за авторите и писателите. Близо година тя е изключително наранена и чувствата и кулминират в действия. Годината е 1979-та, а датата – 3ти декември. Младата и талантлива българка е намерена в дома си мъртва, като за причина се смята предозирането със сънотворни хапчета. Зад себе си тя оставя предсмъртна бележка, в която пише:

“Измамена

Младост

Прошка

Сън

Спомен

Зад стените на голямата къща

ТАЙНА”

Petia-Dubarova-1-208x300.jpg

НЕ ЧЕТА И НИКОГА НЯМА ДА ЧЕТА НЕЩА НА...УБИЙЦИ!
НЕ ЧЕТА ТВОРЦИ ПИСАЛИ, ЛАНСИРАЛИ СЕ СЛЕД СМЪРТТА НА ПЕТЯ ДУБАРОВА! НЕ ВИ ВЯРВАМ И НА ДНЕШНИТЕ....,НЕ ВИ ОБИЧАМ, НЕ ВИ ХАРЕСВАМ ВСИЧКИТЕ ,ПОЧТИ ВСИЧКИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПОЕТИ И ПОЕТЕСИ - ВРЪЗКАРИ, ЗАВИСТНИЦИ, УБИЙЦИ....ТЪРСЯ ОЩЕ СТРАШНИ ДУМИ ,НО И В НЕТА ИМА ЗАБРАНА...Е, КЪДЕ Е СВОБОДАТА,КЪДЕ Е ИСТИНАТА?!
Но Петя е била твърде млада и при този тормоз дълго време,крехката и психика с поетична, ранима душа не е могла да издържи. Ако беше не толкова чувствителна и ранима щеше да е жива,но трябвало да я няма , за да ГИ ИМА, ЗА ДАВИ ИМА ВСИЧКИ ДНЕШНИ ВРЪЗКАРИ, ОСОБЕНО ОНЕЗИ ОТ НЕЙНОТО ВРЕМЕ И СРЕДИТЕ И ...И стига с този швед,с тази клечка кибрит , с тази политика И СРЕДАТА, и с какво ли не такова-ОТВРАТЕНА СЪМ, КОГО ЛЪЖЕТЕ !
Това момиче приживе няма нито една стихосбирка,тази голяма поетеса Петя Дубарова, ЗА ДА ИМАТ, ЗА ДА ИМАТЕ ВСИЧКИ ВИЕ..."КАДЪРНИТЕ"!

НЕ СЕ ЛИ СРАМУВАТЕ ВИЕ ЖИВИТЕ -"ГОЛЕМИ" ПОЕТИ И ПОЕТЕСИ!

Сега разбрахте ли,ЗАЩО СЪМ SEKIRATA, защото съм отвратена и нямам никакво желание за разните му там книжки и награди,ЗАЩОТО КАКТО Е БИЛО ,ТАКА Е И СЕГА! ИСТИНАТА, ГОЛАТА ИСТИНА,НЯМА Я ! ИМА ПРАЗНА ГОЛОТА!

А.Х.Т. sekirata cekupama
Един творец няма ли свободата знаете коя свобода,не слободията ...смятайте го за умрял!!!!!!!
И досетете се сами, кои от обкръжението на Петя Дубарова, от онова време не можаха да починат,а жънат слава и от нейната слава?! И защо посещенията на клиповете за Петя Дубарова не достигат милиони, както чалгарските и чужди клипове с чужда музика дори?!


Доброта, Петя Дубарова / Goodness, Petya Dubarova

Плъзнали слухове за самоубийство на Петя Дубарова .От кои са слуховете за причината да посегне на живота си с хапчета,познайте? От Виновниците! От поетичните среди без значение тогава  били ли са  учащи или не. За тях ,някои от тях,които днес се кичат защо не и с нейни ръкописи има Господ, той всичко види. Но то си личи стилът и изказът,нали четете съвременниците ,повече от очевадно е ...

bad9a13d96a8.jpg

И като актриса и това дори не приехте,та досега...
Трампа - Филм с Петя Дубарова, поетеса, родена в гр.Бургас и самоубила се на 17 години. В ролята на Петя Дубарова - Петя Дубарова (25.04.1962 - 04.12.1979) Режисьор: Георги Дюлгеров

petia3-805x452.jpg

Стигнете я ,
не можете колкото и стихосборки да издавате,смешници!
Би  трябвало да се срамувате от детето поетесата Петя Дубарова
и от другите големи,много големи наши поети -мъже,
за съжаление от миналото!

sekirata  Gospodi prosti

песента е за Петя Дубарова от Ваня Костова изпята

 

Песента и клипа на посвещение за голямата наша поетеса Петя Дубарова посегнала на живота си преди Коледа -жертва на злобата и завистта в този грешен,беден,богат свят! У нас.?!
Годината е 1979-та, а датата – 3ти декември. Младата и талантлива българка е намерена в дома си мъртва, като за причина се смята предозирането със сънотворни хапчета. Зад себе си тя оставя предсмъртна бележка, в която пише:

Провокира ме въпросът ти защо има толкова самоубили се поети? И Петя е една от тях за съжаление. 
Поетите имат много фина чувственост, раними са. Те не могат да издържат в среда, където нямат да бъдат разбрани или са засегнати на чест. Те не пишат по поръчка, а това, което напира в душата им. 
От съдбата си човек не може да избяга ! Факт е, че България е погубила най-добрите си поети! 

ИЗПОВЕД

(след родителската среща)

Защо? От мен ли пак ти се оплака.
Но как? Та аз не пея вече в час.
Дори звънеца трепетно не чакам -
мълча и слушам. Мамо, вярвай, аз

през този срок съвсем не се разсмивам
във час, когато другите мълчат.
Не съм необуздана, бурна, дива
дори и в събота. Но някой път

така ми се приисква да избягам
от всички тези думи и числа
и вятър на гърба ми длан да слага,
да тичам с автобусни колела.

Тогава аз забравям за урока
и моите разтворени очи
се пълнят мигом с хиляди посоки...
Класът урока слуша и мълчи.

В такива часове аз тихо бликам
най-искрените свои стихове,
но чуя ли, че името ми викът,
ги скривам като малки грехове

в очите си. Как хубаво, горещо
е с тяхната червена светлина!
Но днеска - след родителската среща,
те всички се превръщат във вина.

Какво ли щеше да напише Петя Дубарова, 
ако беше достигнала да днешния си рожден ден?
Поклон, Петя!

09 май 2019.,Плевен

Анита Христова Трифонова

Ваня Костова твърди,че Петя Дубарова се самоубила заради една клечка кибрит!

Какво тесногръдие и пошлост!!

Трябваше да я изкарат ЛУДА, но лудите и тогава, и сега са всички поетеси и поети , певици! Да кой повече кой по малко.

Поразровете се в интернета и ще видите какви ги вършат и  какви ги пишат!0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от Анита Х. Трифонова
   За теб Българийо днес плача - авторово поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
  • от Анита Христова Трифонова
   Българийо, сълзите си изтрий , срамът измий - авторово поезия песен  музика текст изпълнение А.Х.Т. sekirata cekupama
  • от Анита Христова Трифонова
   Независимост - голяма лъжа за България - авторово поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
  • от Анита Христова Трифонова
   Измама - авторово поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
  • от Анита Х. Трифонова
   Гургулица 2018 Милко Бенд 
   САМОТНА "ГУРГУЛИЦА" :)) 
   Самотна „гургулица“
   възпява своите творения,

   на балкон в паница

   попара сърба, прави бдения.

   Пази си перата

   и проскубана в главата,

   слугува на нагона

   „цяло лято на балкона“.

   Самотна „гургулица“

   пера събира по балкона,

   горкичката женица

   гони я хормона.

   Любовница? Не става.

   И на онзи му не става,

   затуй задява се с жени

   красиви, със характер, силни.
   поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   ГУРГУЛИЦА 
   "Цяло лято на балкона идва
   и оставя по едно перо,
   за късмет навярно ми намигва
   и за щастие по зарево.
   Как не ме пропусна аз се чудя,
   сякаш се познаваше със мен,
   рано сутрин , щом от сън се будя,
   тя бе минала и този ден.
   Вероятно вече отпътува
   някъде за топлите страни,
   ала моето сърце будува
   и по нея то се заплени.
   Как е всичко преходно, сезонно!
   Привържеш се, а то пък отлети.
   Но перата, дето ги отрони,
   те са и щастливите следи"
   РК
   Хумористична  народна песен "Разсърдила се булката"  изпълнява Господин Колев
    
×
×
 • Добави ново...