Премини към съдържанието
 • публикации
  1217
 • коментари
  163
 • прегледи
  8824

ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ


ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ

spacer.png

 

 

 

Мнозина днес се кръщават и това е радостно, но мотивите, с които пристъпват към св. Кръщение, са различни. Липсата на познания за Христовото учение и тайнствата на Църквата са най-честата причина към св. Кръщение да се подхожда без нужната сериозност и подготовка. По-честа практика е на св. Кръщение да се гледа като на обикновен обред, който носи „здраве и късмет” на кръщавания, на народна традиция, но не и на велико, спасително тайнство, което дарява благата на вечния живот.

spacer.png

Защо св. Кръщение е тайнство?

Св. Кръщение е установено от Самия Господ Иисус Христос, Който изпратил апостолите Си на проповед с думите: “Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа”(Мат.28:19). То се нарича “врата” или “вход към Църквата”, защото е първото тайнство, което се извършва над вярващите в Господ Иисус Христос, като ги прави живи членове на Неговата Църква. Само кръстените, т.е. християните, могат да се ползват и от благодатта на останалите църковни тайнства – Миропомазване, Причащение, Покаяние (Изповед), Елеосвещение (Маслосвет), Венчание (Брак) и Свещенство. Всички те са предназначени да съпътстват и подпомагат християнина през целия му живот. Наричат се тайнства, защото при извършването им невидимо слиза и действа Св. Дух, Който дарява благодат и спасява.

Защо се нуждаем от св. Кръщение?

 

Преди всичко трябва да знаем, че възможността, която ни е дадена да пристъпваме към св. Кръщение, е велик дар на Божията любов към човека. Тя е плод на изкупителното дело на Господ Иисус Христос, Който чрез смъртта и Възкресението Си приведе човешкия род “от смърт към живот” като победи смъртта и отвори вратите на Божието царство. Колко важно и спасително е това тайнство за нас, разбираме от думите на Христос: “Ако някой не се роди от вода и Дух, (т.е ако не се кръсти) не може да влезе в царството Божие” (Иоан.3:5).

Чрез св. Кръщение, посредством умиването с вода, при невидимото действие на Светия Дух, човек се очиства от първородния грях, от извършените до момента лични грехове и се възражда за нов, духовен живот. Кръщението е обновяване на повредената от греха и подвластната на смъртта човешка природа. То е духовно раждане – “от вода и Дух” и подобно на телесното раждане е неповторимо в живота на човека.

Какво се изисква от желаещите да се кръстят?

За да се пристъпи към такова велико и спасително тайнство, е нужна подготовка. Тя не трябва да бъде само външна – да се избере храм, свещеник, кръстник и място за празнична трапеза, а и духовна – отнасяща се до душата на човека, до неговите мисли, чувства и воля.

От тези, които се кръщават в зряла възраст, се изисква да имат православна вяра, дълбоко разкаяние за извършените до този момент лични грехове и твърда решимост да заживеят нов живот, съобразен с Христовите заповеди. Недопустимо е желаещите да се кръстят да не знаят Символа на вярата и молитвата “Отче наш”.

Кое време е подходящо за св. Кръщение?

Предвид важността и спасителното значение на тайнството Кръщение, препоръчително е то да се извърши във възможно най-ранна възраст. Още в деня, когато се ражда човек на света, Църквата призовава над него Божията благодат и се моли той по-скоро да бъде удостоен и със св. Кръщение. До 7-годишната си възраст децата нямат лични грехове, но св. Кръщение им е нужно за очистване от първородния грях, унаследен чрез раждането, за придобиване на Божията благодат и благата на вечния живот. Христос призовава всички към спасение, но по думите Му, най-достойни за живот в Неговото царство са именно децата – “Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно”(Мат.19:14). При св. Кръщение всяко дете получава Ангел Пазител, който да го закриля и ръководи в доброто.

Според църковната традиция младенецът трябва да бъде кръстен още в 8-я ден от раждането му, а при опасност от смърт и по-рано. Неоснователни са страховете на родителите, които отлагат св. Кръщение на своите деца под предлог, че не са навършили една годинка от живота си, че не са укрепнали и има опасност да се разболеят, ако се кръщават през зимата например, или че не са в състояние да разбират защо се кръщават. Достатъчно основателни ли са тези причини за отлагане на св. Кръщение и не са ли много по-големи опасностите, на които се подлага некръстеното дете? Кръщението обновява и укрепва човешката природа – то не може да разболее детето. Известни са дори много случаи, при които след извършване на тайнството е настъпвало пълно излекуване от различни телесни и душевни болести на кръщаващите се. Недостигът на вяра и разбиране у детето също не е основателна причина за отлагане на Кръщението. Вярата на родителите и кръстника (духовния родител) възпълва недостигащото, а и те от своя страна поемат отговорността да възпитат детето в християнски дух. Важно е да се знае, че при внезапна смърт детето, което не е кръстено, остава лишено от надежда за вечен живот и над него не може да се извърши християнско погребение.

Кой може да бъде кръстник и какви са неговите задължения?

 

При избора на кръстник трябва да се спазват правилата на Църквата, а не светските обичаи. От кръстника се изисква да бъде наставник в християнския живот на новокръстения, а не просто негов приятел, довереник или покровител. Той трябва да е православен християнин, да има безукорен живот и да се ползва с доверието и уважението на кръщаващия се или на неговите родители, ако се кръщава малко дете. Кръстникът става духовен родител на новокръстения и това родство Църквата поставя по-високо от кръвното родство. Важно е да се знае, че църковните правила забраняват встъпването в брак между кръстник и кръщелник, както и между кръстник и родителите на кръщелника му. Родителите на детето и свещеникът, който извършва тайнството, не могат да бъдат кръстници. Съгласно църковните правила малолетни лица също не могат да станат кръстници.

Кои са по-важните моменти от тайнството Кръщение?

Тайнството Кръщение се предшества от подготвителна част, наречена оглашение. В древността това е бил дълъг период на подготовка и обучение в истините на вярата. Днес от него са запазени само няколко по-важни момента:

Най-напред на кръщавания се дава християнско име. Добре е това да бъде име на светец, който ще служи за пример и ще покровителства новопокръстения в живота му на християнин. След именуването кръщаваният бива призован да се отрече от сатаната. Обърнат на запад, той отговаря трикратно на запитванията на свещеника: “Отричаш ли се от сатаната?” и “Отрече ли се от сатаната?” Смисълът на тези въпроси е вярващият да заяви твърдата си решимост да скъса с предишния си начин на живот и с делата, извършени поради незнание на Христовите заповеди (т.е да отхвърли всичко извършено по внушение на сатаната, който е враг на човешкото спасение). При кръщение на малко дете вместо него отговаря кръстникът. След трикратното отричане от сатаната той обявява доброволното си съединяване с Христос. Следва т.нар. изповядване на вярата – прочита се Символа на вярата от кръщаващия се (или от неговия кръстник).

Същинската част на тайнството Кръщение започва с молитва, в която свещеникът призовава Светия Дух да освети водата и елея(1) за да станат очистващи греховете и обновяващи душата и тялото на човека. След това помазва с елея на радостта кръщавания.

Следва тайно извършителната част на св. Кръщение – трикратното потапяне в св. купел(2) при произнасяне на формулата: “Кръщава се Божият раб (Божията рабиня) … произнася се името на кръщавания … в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин”. След излизането си от св. купел новокръстеният, очистен от грехове и обновен от Св. Дух, се предава в ръцете на кръстника, наричан още възприемник.

Непосредствено след това над новокръстения се извършва тайнството Миропомазване. Свещеникът го помазва със св. миро(3), правейки кръстен знак върху челото, очите, ноздрите, устата, ушите, гърдите, ръцете и нозете. При всяко помазване той изрича тайно извършителните думи на св. Миропомазване: “Печат на дара на Светия Дух. Амин” Благодатните сили на Св. Дух, които се даряват в това тайнство, са необходими на вярващия за укрепване и израстване в духовния живот. Чистотата, придобита при Кръщението, и печатът на Св. Дух трябва да се пазят от християнина с голямо усърдие, както подобава на дарове получени по безкрайното Божие човеколюбие.

 

Новокръстеният се облича в бяла (светла) дреха, символизираща чистотата, придобита при Кръщението. На гърдите му се поставя кръст, който трябва да носи винаги като знак за принадлежността му към Христовата Църква и като свидетелство за готовността му да понася изпитанията, съпътстващи християнския живот. Дава му се да държи запалена свещ, която символизира горенето във вярата и светлината на добрите дела, които трябва да върши.

В израз на духовна радост новокръстеният и неговият кръстник обикалят св. купел трикратно със запалени свещи, при което се пее тържествения християнски химн – “Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуия”.

 

Прочитат се избрани четива от Новия Завет (от апостолските послания и св. Евангелие), които разясняват същността на извършените тайнства и благата, които новокръстеният придобива чрез тях. В знак на послушание към Христос и Църквата, косата на новокръстения се постригва кръстообразно.

По възможност в деня на св. Кръщение над новокръстения се извършва и тайнството Причащение, при което той приема Тялото и Кръвта Христови (във вид на хляб и вино), с което реално се съединява с Христос. Трите тайнства – Кръщение, Миропомазване и Причащение, заедно образуват чина на посвещаване в християнството.

Кръщение при опасност от смърт

 

Предвид важността на св. Кръщение по отношение спасението на човека, Църквата допуска то да се извършва по всяко време, на всяко място и при всякакви обстоятелства. И все пак правилата на Църквата изискват то да се извършва в храма, след общото богослужение – св. Литургия, тъй като св. Кръщение не е само личен или семеен празник, а тържество за цялата Църква. Тайнството Кръщение се извършва от православен епископ или свещеник, но при опасност от смърт то може да бъде извършено и от православен християнин – мъж или жена, при правилно произнасяне на тайно извършителната формула: “Кръщава се Божият раб (Божията рабиня)… (дава се християнско име) … в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин” като при всяко “амин” кръщаваният се потапя или полива с вода. При съществуващо и най-малко съмнение, че лицето може да е вече кръстено, Кръщение се извършва, но към тайно извършителната формула се добавят уточняващите думи – “ако не е кръстен”, за да не се поругае извършеното вече тайнство, но и да не се допусне някой да остане лишен от спасителната му сила. Ако новокръстеният остане жив, тайнството не се повтаря. Нужно е само свещеник да допълни пропуснатите молитви и да извърши над новокръстения второто по ред и значимост за спасението тайнство – св. Миропомазване.

Какво следва след св. Кръщение

 

След тържествения момент на своето духовно раждане новокръстеният започва нов живот като пълноправен член на Христовата Църква. Той може и трябва да се ползва според нуждите си и от останалите църковни тайнства.

Взаимоотношенията между него и кръстника му се развиват и обогатяват в условията на новия му християнски живот. Добре е новокръстеният да се допитва до своя кръстник и да се съветва с него в моменти на изпитания и колебания по важни духовни и житейски въпроси. Кръстникът от своя страна трябва да подкрепя кръщелника си във всичко и да спомага за неговото духовно израстване. С много любов и грижа, а най-вече с личния си пример, той трябва да го подтиква към участие в благодатния живот на Църквата – богослужението и тайнствата.

Важно е кръстникът и неговият кръщелник да знаят, че за поетите от тях задължения носят отговорност пред Бога – единият като духовен родител, а другият като духовен син (дъщеря).

То никой не пита малкото дете коя да му дадат за майка, та чак пък кръщене!

Бебето просто не може да се защити,но виж ти за защита точно от кръщавката ми говорят пак тези ДУШЕУБИЙЦИ. Нямам думи.Лили Иванова да ме извини за песента си-"Не всичко е пари, приятелю" Бих я изпяла на мелодия и в размер на траурен марш -"Всичко е пари,приятелю" Ако не малко то много пари, ако не много то още по по по пари до безкрайност!

"Европейски съд: от март 2016 г. кръщаването на бебетата е престъпление.Новината току-що дойде от Европейския съд по правата на човека и вече създава хаос. Според решение на съда, от март 2016 г. кръщаването на деца ще бъде престъпление в Европа.Ето и мотивите за скандалното решение:

"Кръщението на деца нарушава член 16 от Европейската конвенция във връзка с член 22: кърмачетата, в действителност, все още не са в състояние да разбират и да упражняват свободната си воля, и всъщност са в позиция да приемат дадена вяра, без да са наясно с това. Кръщението е акт, който трябва да бъде избран съзнателно и не може да бъде наложено отгоре от религиозна организация (в случая християнството), особено в момент като този, когато Европа се е озовала в същински възел от раси, култури и религии. Практиката на това тайнство е в противоречие с най-добрите интереси на детето, в съответствие с чл. 3 от Конвенцията за правата на детето, ратифицирана на 25-ти май 1992. Това право гарантира личната свобода.

Думите на Съда по правата на човека са много ясни и вече предизвикаха разгорещени спорове. Репортерът на "Таймс" Андрю МакФарел говори за мъдър избор: "Съдиите в Страсбург винаги са играли ключова роля за свободна, демократична и светска Европа. Днес е голям ден. Кръщелният обред вече няма да се налага на същества в несъзнание. Така всеки в зряла възраст може да се самоопредели и да избере религията или вярата, която харесва най-много".

 

Народът български е зле, реве,
а турчинът от нас рева краде,
на сапунки за нас прави,
дано с теглото наше се задави!

Няма Темида, няма съд,

прокурорът тесногръд,

полицията корумпирана

и от ромите дрогирана!

spacer.png

 

 

28 март 2020.,Плевен

Анита Христова Трифонова

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от Анита Христова Трифонова
   Прости ли сме слепи, глухи щом търпим таквиз тулупи?! -музика текст А.Х.Т. sekirata cekupama ДОГАН И  ПЕЕВСКИ УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ…и така е от заман време, няма кой да ги спре, дори Корнелия Нинова срещу тях не пише, не чете!
    Кой скара президент и премиер?
   Кой отвън гледа сеира?
   Кой пусна провокаторите зер
   и кой ни нарушава мира?
   Доган и  Шиши скрити в дупки миши
   управляват българския род,
   отвън подкрепяни от сили виши
   надянали ни турския хомот.
   Европа не и пука то се знае.
   България е бита карта вече
   и няма кой да я познае
   ограбена, опожарена вече!
   Европа не и пука то се знае.
   България е бита карта вече
   и няма кой да я познае
   ограбена, опожарена,  рече
   в сараите това Доган
   без скрупули, без страх, без срам
   обърна се към младите туркини:
   „Купувайте земя и раждайте,
   останалото оставете вий на мен!
   Манипулирам българите ката ден!
   Продават се и слаби са затуй
   ги скарвам, алчни са, онуй
   злато, пачки и пищов,
   от мен към българите зов,
   но прости са и слепи, глухи
   щом търпят таквиз тулупи.
   Ние с Шиши управляваме,
   турският народ задоволяваме.
   Нека да се бият,трепят българите и така
   България ще остане само пръст, земя.
    
    
  • от Анита Христова Трифонова
   Споделено  от А.Х.Т. sekirata cekupama
   ОЩЕ ТИ Е ЗЛОБНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ отговор мой на "ОЩЕ МИ Е ЛЯТНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ" -РК
   Моята нова песен , но на друго място ще я пусна.Тук толупите са на почит,

   а националистки като мене ги гонкат, пък нямало цензура?!    
   ОЩЕ ТИ Е ЗЛОБНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
    
    
   Още ти е злобно през септември
   и не ти се ходи на протести,
   била си птица, но не гургулица,
   бу-ху-уху… носиш грозни вести!
   Идеи, всичко вкарваш в твои рамки,
   от Банкя Гербови носиш презрамки,
   експресно в скорост  искаш да живееш,
   над шестдесет си, ку…..ш и момееш.
   Старите моми  в герб са на почит,
   особено когато са толупки,
   прегръщаш ти септември, прочит
   са твоите  напред лъжливи стъпки!
   Има дни, но твоите са свършени,
   слугуваш ти на сикаджии и мутри,
   късна ти е възрастта , прекършени
   мечтите твои са от твойте мутри!
   Още носят ти се рокли летни,
   вечер„шари” ти се по небето,
   но мечтите твои са безцветни,
    звездите ти тъмеят  при което
   Симеоново и Банкя  са едно
   за твойто алчно, зло око!
    
    
   стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
    
   ОЩЕ МИ Е ЛЯТНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
   "Още ми е лятно през септември
   и ми се пътува под небето,
   аз съм птица по душа, но ведра,
   дето се разбира с битието.
   Напред-назад, нагоре и надолу,
   всичко вкарвам в някаква идея,
   всеки ден набирам своя скорост
   и експресно искам да живея.
   Без да ме припират и напътстват,
   знам си път и време и порядък,
   в глупости небивали не хлътвам
   и тежа на място като камък.
   Та сега прегръщам го септември,
   с цялата си обич го прегръщам
   и в пространството ни триизмерно
   го деля на друмища и в къщи.
   Няма покрай мене да минава,
   аз пък само работа да гоня,
   има дни за радост и забава,
   има дни от лятото измолени.
   Та додето дойде късна есен
   нищо хубаво да не изпусна,
   винаги напред със стих и песен,
   възрастта ми също не е късна!
   Още ми се носят летни рокли,
   а пък вечер шаря по небето,
   гледам си звездите със бинокъл,
   ей така, по-близо да ми светят!"
   Росица Копукова
    
   ......ТАЗИ НЯМА ДА СПРЕ ДА ТЪРСИ ХАКЕРИ ДА МИ ПАКОСТЯТ И ДА ТЪРЧИ ПО МЕНЕ ПО САЙТОВЕТЕ 
    
    
  • от Анита Христова Трифонова
   Разсърдила се булка Роса, поетеса боса - текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama
   Росо, укроти си злобата и завистта и виж си драсканиците , суратя!
    
   Тя е журналист колкото аз съм калинка, а за поетеса пък хич не става, повтаря едно и също в творенията си с различни думи. Няма как да си признае как организира изтриване на моите профили и мои постове в интернета, тя си ги избира, както избира тайфата  с която действа.
    С какво право говори от името на другите, след като знае какви интриги и мръсотии прави с няколкото като нея в интернета , най-вече в блогбеге? Заради нея и една плевенчанка ме изтриха в два сайта  само за един месец - стиховете беге и откровения. Но тя остана там, не защото  е голямата личност, поетеса, знаете как става у нас в днешно време, просто си плаща…Плащат си на управата на сайта, нужни са средства за поддържане на сайтовете.Такива като нея злоупотребяват с такива като мене, които си търсят  правата и се защитават с всички средства. Вижте я как се шири в колко категории в блог беге, а мене и там ме спря като sekirata-засега не изцяло. Смут и потрес  предизвиква  ТЯ ,  дори нещо повече от гнусота ! Творец, а използва жаргони и цинизми свободно?! Използва и хакери. Платило си е бабето да си прави каквото иска в корумпиран български интернет. За да си човек не е достатъчно да имаш много книжки и награди, спечелени знаем как, не  е достатъчно и аз да съм една обикновена жена,че да не ми завижда и злобее.
   Нали именно затова!
   Коя съм аз …някоя си там, никоя та толкова се изхвърлям и си позволявам да говоря          истината , която не и харесва.
   Ами коя съм? Човек съм при това с главно  „Ч” и въпреки мафията около мене  оставям красива следа след мене, оставила съм живи същества след  мене, а тя и едно коте не е отгледала, чак пък да я заболи. Темерутщина и ограниченост,  душевна инвалидност и …лудост!

    
     „Нека си пише” –Коя сте Вие да нареждате кой да пише и кой не и какво да пише, кога? За Господ ли се имате,бабо Росо?! Ама не сте и един ден като Ви прибере, ще го разберете дали ще се бори с Дявола за Мен или за Вас.
   Бях длъжна пред себе си да отговоря на този измислен пост от тази , която си живеела добре ,забележете …с чиста съвест! О, Богове…какви лъжи!
   Пуснала съм доста материал и нейни обиди където трябва.
   Кой ще я спре ще се види и чуе рано или късно!
   Видяхте е какви атаки ми прави и си плаща на модове и хакери.
   12.08 22:32 - rosiela
   12.08 22:23 - rosiela
   12.08 22:16 - rosiela
   12.08 22:11 - rosiela
   12.08 22:08 - rosiela
   12.08 21:31 – apostapostoloff
   С ТОЗИ СТАРЕЦ АПОСТОЛ AПОСТОЛОВ СА УЖКИМ АСТРОЛОЗИ И СИ РАЗМЕНЯТ ПАРОЛИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ ЗА МИЗЕРИИ КАКВИТО ПРАВЯТ И НА МЕНЕ
    

   ОЩЕ ТИ Е ЗЛОБНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ отговор мой на "ОЩЕ МИ Е ЛЯТНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ" -РК
   Моята нова песен , но на друго място ще я пусна.Тук толупите са на почит,

   а националистки като мене ги гонкат, пък нямало цензура?!    
   ОЩЕ ТИ Е ЗЛОБНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
    
    
   Още ти е злобно през септември
   и не ти се ходи на протести,
   била си птица, но не гургулица,
   бу-ху-уху… носиш грозни вести!
   Идеи, всичко вкарваш в твои рамки,
   от Банкя Гербови носиш презрамки,
   експресно в скорост  искаш да живееш,
   над шестдесет си, ку…..ш и момееш.
   Старите моми  в герб са на почит,
   особено когато са толупки,
   прегръщаш ти септември, прочит
   са твоите  напред лъжливи стъпки!
   Има дни, но твоите са свършени,
   слугуваш ти на сикаджии и мутри,
   късна ти е възрастта , прекършени
   мечтите твои са от твойте мутри!
   Още носят ти се рокли летни,
   вечер„шари” ти се по небето,
   но мечтите твои са безцветни,
    звездите ти тъмеят  при което
   Симеоново и Банкя  са едно
   за твойто алчно, зло око!
    
    
   стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
    
   ОЩЕ МИ Е ЛЯТНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
   "Още ми е лятно през септември
   и ми се пътува под небето,
   аз съм птица по душа, но ведра,
   дето се разбира с битието.
   Напред-назад, нагоре и надолу,
   всичко вкарвам в някаква идея,
   всеки ден набирам своя скорост
   и експресно искам да живея.
   Без да ме припират и напътстват,
   знам си път и време и порядък,
   в глупости небивали не хлътвам
   и тежа на място като камък.
   Та сега прегръщам го септември,
   с цялата си обич го прегръщам
   и в пространството ни триизмерно
   го деля на друмища и в къщи.
   Няма покрай мене да минава,
   аз пък само работа да гоня,
   има дни за радост и забава,
   има дни от лятото измолени.
   Та додето дойде късна есен
   нищо хубаво да не изпусна,
   винаги напред със стих и песен,
   възрастта ми също не е късна!
   Още ми се носят летни рокли,
   а пък вечер шаря по небето,
   гледам си звездите със бинокъл,
   ей така, по-близо да ми светят!"
   Росица Копукова
  • от Анита Христова Трифонова
   Какво е да се имаш за красив,
   за здрав, добър и милостив,
   да лицемериш до безумие,
   с думи играеш, сладкодумие,
   да парадираш с доброта,
   а делата  – грозота!
   Убиваш радост във душите
   и се биеш във гърдите,
   а  депресия те гони,
   симптоми разни и хормони!
   Не намесвай  Господ Бог,
   вижда всичко - съдник строг,
   Всемира негов е , недей
   целува Дявола, не смей!
   стихове и клип А.Х.Т. sekirata 
    

      
  • от Anita Hristova Trifonova
   Майната му на ЕС и вещицата Меркел! И какво да седнем и да чакаме да ни довършат заедно с децата ни?! ЕС се кефят, унищожиха България.
   С чия помощ , познайте.Народът бил умен,та мозъците излезнаха навън, изкупиха ги, а територията  наша....разпродадена.На никоя държава не и пука за България,но въпросът е защо на голяма част от българите не им пука за България, а имат деца,внуци....
   На предателите народни е малко съд.
   България не е съюзник, а ПЛЕННИК в ЕС и НАТО.
   И населението планомерно се унищожава с МНОЖЕСТВО СРЕДСТВА,
   за да се присвои земята й.
   Битката САЩ - Китай ще се осъществи и на терена на Европа.
   МАЙНАТА МУ НА ЕС!
   и на тази вещица...


   Голубой огонёк 01.01.16 Сергей Лазарев, Николай Басков и "фрау Меркель"

    


   Бойко Борисов поздрави Меркел със своя версия на Шушана

    


   Сватбата на Бойко Борисов и Ангел Меркел - хем брак по сметка, хем хубава съседка
   А тук плешивата глава
   си турила перука,
   на мен посяга със ръка
   прокажена  и кука,
   никой няма го за жив,
   старец е самотен, миризлив!
   Какво е отвращение и гадост,
   за лешоядите той носи радост!

   автор А.Х.Т.sekirata cekupama 
    
   08 август 2020.,Плевен
   Анита Христова Трифонова 
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване