Премини към съдържанието
  • публикации
    18
  • коментари
    10
  • прегледи
    1264

Западните медии лъжат, че Русия отправя ядрени заплахи, че Моди отказал среща с Путин заради това


PigMan9GolqmotoPrase

182 прегледа

Западните медии лъжат, че Русия отправя ядрени заплахи, че Моди отказал среща с Путин заради това. Путин отново бе цитиран извън контекста, а казаното от него отново е предоставено по подвеждащ начин. Дари е вярно, че Путин отправя ядрени заплахи, предстои да разберем в следния текст:

"Indian Prime Minister Narendra Modi won't be holding an annual in-person summit with Vladimir Putin.
 
Bloomberg as well at the whole lot of Western mainstream media reported that it was a sudden decision made as the result of new nuclear threats made by Russian president on December 7th. 

Did Vladimir Putin really come up with nuclear threats or anything that can be interpreted as that? No. He specifically stated that Russian nuclear strategy has defensive purpose and Russian nuclear weapons are going to be used only as response to attacks. 
 
“We are not crazy, we understand what nuclear weapons are. We have them, and they are more advanced and innovative than those of any other country. It is an obvious fact.” — said Vladimir Putin at the meeting with President’s Human Rights Council adding that nuclear weapons are “not a factor that provokes escalation but a restrictive factor”. 
 
Western campaign of lies continues and they are doing everything in their power to slander Russia and its President presenting them as some maniacs threatening the whole world with nuclear weapons. In last four months Russian President has not voiced any direct threats about potential use of nuclear weapons, he even said that directly as response to numerous false accusations that came in September and October.

Their lies are not sophisticated and can be easily debunked by simply checking on actual transcripts of speeches and interviews of Russian President, Kremlin’s public relations office and statements of senior officials. All this information is available and moreover, most of it is translated into English, so audience of the global media can easily verify it.
 
The problem is that a huge part of this audience does not want to verify anything. They just read information and believe it. They are not doing fact-checking, they are not reading debunks, they are not doubting “reputable media”. 
 
This works not only in the West, but also in the third world, where “progressive” people are proud of learning to speak English and read English-language news. Many of them are as blind to numerous flaws of the Western media that appeared and grown like a cancer within the course of past two-three decades. 

Of course, Narendra Modi cancelled his meeting with Russian leader for a different reason. They have recently met in person in September, they had a lot of phone calls this year and next year India is hosting G20 summit and Modi has personally invited Vladimir Putin to visit New Delhi. 
 
Modi does support Russia in its conflict with the West, which is already a big surprise and another achievement of Russian diplomacy. In fact, India is now extending support by supplying Russia with more equipment and raw materials and increasing volumes of oil import from Russia.
 
Western media deliberately created lies in an attempt to deteriorate relations between Russia and India. Indian media have already publicly debunked this fake story and Russian media space largely ignored that matter altogether. It’s so surprising that Bloomberg and the rest can openly lie with the intention to impact global political matters and get away with it — no multi-million fines, no lawsuits, just nothing."

Автоматичен превод на български език:

"Индийският премиер Нарендра Моди няма да проведе годишна лична среща на върха с Владимир Путин.

Bloomberg, както и много западни мейнстрийм медии съобщиха, че това е внезапно взето решение в резултат на нови ядрени заплахи, отправени от руския президент на 7 декември.

Наистина ли Владимир Путин излезе с ядрени заплахи или нещо, което може да се тълкува като това? Не. Той конкретно заяви, че руската ядрена стратегия има отбранителна цел и руските ядрени оръжия ще бъдат използвани само като отговор на атаки.

„Ние не сме луди, ние разбираме какво представляват ядрените оръжия. Имаме ги и те са по-напреднали и иновативни от тези на която и да е друга страна. Това е очевиден факт.” — каза Владимир Путин на срещата с Президентския съвет по правата на човека, като добави, че ядрените оръжия „не са фактор, който провокира ескалация, а ограничителен фактор“.

Западната кампания на лъжи продължава и те правят всичко по силите си, за да клеветят Русия и нейния президент, представяйки ги като някакви маниаци, заплашващи целия свят с ядрено оръжие. През последните четири месеца руският президент не е изразил никакви директни заплахи за потенциално използване на ядрени оръжия, той дори каза това директно в отговор на многобройните фалшиви обвинения, които дойдоха през септември и октомври.

Техните лъжи не са сложни и могат лесно да бъдат развенчани чрез просто проверка на действителни стенограми на речи и интервюта на руския президент, службата за връзки с обществеността на Кремъл и изявления на висши служители. Цялата тази информация е достъпна и освен това по-голямата част от нея е преведена на английски, така че публиката на световните медии може лесно да я провери.

Проблемът е, че голяма част от тази публика не иска да проверява нищо. Те просто четат информация и й вярват. Те не правят проверка на фактите, не четат развенчания, не се съмняват в „уважаваните медии“.

Това работи не само на Запад, но и в третия свят, където „прогресивните“ хора се гордеят, че са се научили да говорят английски и да четат англоезични новини. Много от тях са също толкова слепи за многобройните недостатъци на западните медии, които се появиха и разраснаха като рак през последните две-три десетилетия.

Разбира се, Нарендра Моди отмени срещата си с руския лидер по друга причина. Те наскоро се срещнаха лично през септември, имаха много телефонни разговори тази година, а следващата година Индия е домакин на срещата на Г-20 и Моди лично покани Владимир Путин да посети Ню Делхи.

Моди наистина подкрепя Русия в конфликта й със Запада, което вече е голяма изненада и поредното постижение на руската дипломация. Всъщност Индия сега разширява подкрепата, като доставя на Русия повече оборудване и суровини и увеличава обема на вноса на петрол от Русия.

Западните медии съзнателно създаваха лъжи в опит да влошат отношенията между Русия и Индия. Индийските медии вече публично развенчаха тази фалшива история, а руското медийно пространство до голяма степен игнорира този въпрос. Толкова е изненадващо, че Блумбърг и останалите могат открито да лъжат с намерението да повлияят на глобалните политически въпроси и да им се размине – без многомилионни глоби, без съдебни дела, просто нищо."

Източник: Независим анализ от Telegram: https://t.me/grigoriev_maxim

pvklNeN.png

5 Коментара


Препоръчани коментари

Ще ти оставя видеото тук пък ти ми кажи за какво говори Путин:

Има го по дати, така че ти ми кажи за какво говори - за заплаха или за ходене по к.рви примерно. Само предполагам каква ти  идеята и какво искаш да вмениш ама я питам кой иска да се види с него в момента. Китай (сещаш ли се една самотна снимка от олимпийските игри - показателна е), Индия - че те се отказаха от руско оружие още преди Украйна, . Остава единствено Иран (ОК), Венециела (леки съмнения) и остава единствено Беларус - там няма да се лети над други държави така че това са му опциите. Буквално се самоизолира с действията си .

Това ми хареса и съм съгласен с теб:

Проблемът е, че голяма част от тази публика не иска да проверява нищо. Те просто четат информация и й вярват. Те не правят проверка на фактите, не четат развенчания, не се съмняват в „уважаваните медии“.

Но това важи и за теб - пляснал си поредната статия без да дадеш линк към оригинала. Как да ти проверя фактите като трябва да ровя а знаеш мнението ми за теб като източник на ценни знания.

Като цяло пропускаш и факта че цялата кохорта журналисти край него заплашват всекидневно (предимно за вътрешна употреба са тия работи ама ти им кълвеш) другите държави с поредното чудо оръжие и анимация. Ей вчера за това и ги награди с правителствени награди.

Че като цяло статията не струва - няма линк към оригинала, няма друга гледна точка - обикновена про-руска пропаганда при това от най тъпата предназначена за човек който не може да направи елементарна логическа връзка

 

 

Линк към коментара
преди 39 минути, kosyo написа:

Ще ти оставя видеото тук пък ти ми кажи за какво говори Путин:

Има го по дати, така че ти ми кажи за какво говори - за заплаха или за ходене по к.рви примерно. Само предполагам каква ти  идеята и какво искаш да вмениш ама я питам кой иска да се види с него в момента. Китай (сещаш ли се една самотна снимка от олимпийските игри - показателна е), Индия - че те се отказаха от руско оружие още преди Украйна, . Остава единствено Иран (ОК), Венециела (леки съмнения) и остава единствено Беларус - там няма да се лети над други държави така че това са му опциите. Буквално се самоизолира с действията си .

Това ми хареса и съм съгласен с теб:

Проблемът е, че голяма част от тази публика не иска да проверява нищо. Те просто четат информация и й вярват. Те не правят проверка на фактите, не четат развенчания, не се съмняват в „уважаваните медии“.

Но това важи и за теб - пляснал си поредната статия без да дадеш линк към оригинала. Как да ти проверя фактите като трябва да ровя а знаеш мнението ми за теб като източник на ценни знания.

Като цяло пропускаш и факта че цялата кохорта журналисти край него заплашват всекидневно (предимно за вътрешна употреба са тия работи ама ти им кълвеш) другите държави с поредното чудо оръжие и анимация. Ей вчера за това и ги награди с правителствени награди.

Че като цяло статията не струва - няма линк към оригинала, няма друга гледна точка - обикновена про-руска пропаганда при това от най тъпата предназначена за човек който не може да направи елементарна логическа връзка

Путин отправя предупреждения, а не заплахи. Колективният Запад, който е част от корпоративния елит на САЩ, е много опасно и смъртоносно нещо. Много държави, включително и Сърбия и Югославия, нямаха с какво да се защитават срещу американската хегемония. За да не се случи това и с Русия, руските управляващи предупреждават, че имат ядрени оръжия и могат да ги използват.

Путин повтори за пореден път, че ядрени оръжия ще се използват само в отговор на атака. Тъй като обстановката стана напрегната в последните 10-15 години, трябва ясно да се знае какви ще бъдат последиците, ако Колективния Запад реши да прави ненормални неща без причина, като инвазия срещу Русия, примерно. Ето тук можеш да видиш това, което е казал, а не това, което някой друг го е "накарал" да каже чрез cherry-pick-нати кадри и думи, извадени от контекста:

 

Линк към коментара

Супер малоумен аргумент - "Всем сдохним" е заплаха за самоубийствени действия . Добре в твоя измислен свят това може да е така - моя не. Той запада е малоумен като руските пропагадатори и не ги знае тия неща че им се налага да му ги промнят - това ли е тезата? Че те знаеха точно кога ще нападнат, дето се вика с подробности ама, не ги знаят нещата които са от стратегическа важност за тях. Доста слаб аргумент не мислиш ли ?

И хайде да не ме разкраваш по конспекта за Югославия - може ли . Знам че трябва да ме отвлечеш от темата и да се разходим по света ама ти неща ги пробвай върху някой друг.

 

Линк към коментара
преди 12 часа, kosyo написа:

Супер малоумен аргумент - "Всем сдохним" е заплаха за самоубийствени действия . Добре в твоя измислен свят това може да е така - моя не. Той запада е малоумен като руските пропагадатори и не ги знае тия неща че им се налага да му ги промнят - това ли е тезата? Че те знаеха точно кога ще нападнат, дето се вика с подробности ама, не ги знаят нещата които са от стратегическа важност за тях. Доста слаб аргумент не мислиш ли ?

И хайде да не ме разкраваш по конспекта за Югославия - може ли . Знам че трябва да ме отвлечеш от темата и да се разходим по света ама ти неща ги пробвай върху някой друг.

 

Аргументът ми не е "малоумен".

Обясних ти в какъв контекст се използват тези "заплахи", които всъщност не са заплахи. Показах ти и официалното изявление, а не някакви интерпретации и компилации направени така, ме да звучи така, все едно Путин ще "взриви света, ако не получи това, което иска".

Ко като се отнася до това, ме Колективния Запад знаеше кога точно Русия ще атакува, да, това е така. Те знаеха, че това, което правят ще доведе до провокация и отговор. Те знаеха, ме разширяването на НАТО към Русия ще предизвика отговор; знаеха го още преди десетилетия:

 gwzIklr.jpeg

...и въпреки това съвсем СЪЗНАТЕЛНО натискаха украинското прокси да влиза в НАТО. Като имаш това предвид, и сам можеш да си отговориш на въпроса кой е виновен за тази "война", която реално е прокси война на САЩ срещу Русия.

И недей забравя, че Путин беше този, който доброволно призна границите на Украйна. С други думи, няма как да лъжеш, че Путин нападна Украйна без причина, тъй като иска "власт и контрол" над Украйна.

CG3ag9m.jpg

Военните конфликти започнаха след преврата през 2014г, но не и преди това. Ако беше видял официалното изявление на Русия, щеше да знаеш, че войната има смислени цели, и не е безсмислена, както твъ.дят Западните медии за фалшиви новини.

Ако руската страна грешеше и истината беше на страната на запада, нямаше да се налагат всичките тези агресивни цензури и преследвания на хора, които не подкрепят либералния режим в Запада.

Ако истината беше на страната на запада, нямаше да се налага либералните медии да пускат дезинформация и фалшиви новини срещу Русия. Повече съм обяснил в средната публикация:

Ако искаш на разбереш истинските намерения на Колективния Запад относно Русия, прочети това, което е описано в средните изображения - после сравни прочетеното с действията на Колективния Запад спрямо Русия. Така ще разбереш истинските намерения на Колективния Запад спрямо Русия.

tliak7Z.jpg

Xwrllwq.jpg

Имам няколко блога тук, където съм публикувал няколко големи публикации. Ако можеш да ги осмислиш, не само да ги прочетеш, но и да ги осмислиш, това е добра. Ако не можеш да ги разбереш, няма смисъл да се води дебат по темата. Няма смисъл да споря с някой, който не ме разбира.

И така и не разбрах какво имаш предвид като казваш, че Колективния Запад знаеше кога точно Русия ще атакува? Нали ТОЧНО Колективния Запад бяха тези, които организираха прокси войната чрез опити за разширяване на НАТО към Русия... Много ясно, че ще знаят кога точно Русия ще атакува. Както стана ясно от видеото по-горе, още преди десетилетия знаеха, че разширяване на НАТО към Русия ще предизвика отговор. Като се има това предвид, не е трудно и да се предвиди кога Русия ще атакува; щом разширяване на НАТО към Русия ще предизвика отговор, ясно е, че този отговор ще е в годината, в която има опити за разширяване на НАТО към Русия.

Линк към коментара

Аз тебе не те ли помолих да не ме разкарваш по конспекта. Знам че те влече ама в момента темата е съвсем друга. Тезите са ти е че няма ядрени заплахи от страна на Русия и че индиеца не бил  бил отказал среща заради тези отправени заплахи нали? Къде се ръгна пак да обикаляш света. Защити си тезата читаво. Аз не виждам да са му писали речите на Путин американците нали?

Дадох ти клип ти сега ми говориш че това не било заплаха а напомянен. Нарочно ти даох клип в който не са изрязани думи а са по-дълги клиповете. Ти поне направи ли опит да го изгледаш?

Под това че знаеха кога ще е - имам в предвид дата около която това ще стане +- няколко дена. Обаче тия същите трябвало да им се напомни какво ги чакало ако нападнели. Ти как го виждап това?

 

 

Линк към коментара
Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...