Премини към съдържанието

Book Reviews

  • публикации
    286
  • коментари
    1587
  • прегледи
    1657633

История на книгата


ganinka

4890 прегледа

 Сподели

Един древен мъдрец изказал мисълта, че най-ценното на този свят е приятелството. Но има един вид приятелство, което е безценно - това е приятелството с хубавата книга. То започва от най-ранните години на човека – детството, и през целия му живот му помага да разпознава доброто и злото, красивото и грозното, истината и лъжата. Разширява знанията му за света, прави го по-добър, по-силен, по-мъдър. Сочи му чистия път към правдата и щастието.

Античен период

Писменият текст се появява някъде между 9-4 век пр. Хр. Първоначално под формата на рисунки, които по-късно се превъръщат в пиктограми чрез опростяване на изображенията в символи. На тази основа се зараждат и идеограмите, последвани от фонетичните знаци, обозначаващи определени звуци (по-известни като срички и букви).

По това време в Китай коприната е използвана като основа за писане. А самото изписване ставало с четки. Други материали, които влизали в ролята на много по-късно появилата се хартия, били също: кости, бронз, керамични изделия, миди и др. В Индия пък използвали изсушени палмови листа. Всяка повърхност, способна да задържи и пренася текст върху себе си, била добре дошла за изработката на "книга", включително и човешкото тяло – интересно интерпретирана гледна точка във филма на Питър Грийнуей "Записки под възглавката".

Книгата е свързана с желанието на хората да създават дълготрайни документи, които да ги увековечават. Ето защо, камъните, върху които първобитните хора са оставили своите символни рисунки, могат да се възприемат като първите книги. Думите библос (biblos) и либер (liber) първоначално означавали "фибра/жилка от дърво".

Глинените плочки

Глинените плочки са използвани в Месопотамия през третото хилядолетие пр. Хр. Каламусът (calamus) - инструмент с формата на триъгълник, се използвал за изработването на писмени знаци във влажна глина. Плочките със символите се изпичали на огън, за да се изсушат. В Ниневия са открити 22 000 плочки, датиращи от 7 век пр. Хр. - това била библиотеката на царете от Асирия, които притежавали работилници с преписвачи и съхранители на тяхно разположение.

Дървените плочки

Още един предшественик на книгата били дървените плочки (покрити с восък), използвани от римляните. Върху тях можело да се пише и изтрива с помощта на острие. Те били добро средство при обучението на деца.

Папирусът

Плочките били изместени от папирусът, който бил значително по-лек и лесен за пренасяне. Той бързо се превърнал в най-разпространеното средство, върху което се пишело през античността.

Книгите, изработени от папирус, имали формата на руло и съдържали няколко листа, закрепени един за друг с обща дължина около 10 метра. Някои книги, като историята за царуването на Рамзес III, надхвърляли 40 метра. Книгите се разгъвали хоризонтално, текстът бил изписван от едната страна на папируса, разделен на колонки. Заглавието стояло върху етикет, закрепен на цилиндъра (тубосът), в който се поставяла навитата книга.

Пергаментът

Пергаментът безкомпромисно изместил папируса. Според легендата той е творение на Евмен II, владетелят на Пергам (Pergamon) - от където идва и името на материала. Неговото производство датира от около 3 век пр. Хр. За изработката му използвали животински кожи (овце, магарета, антилопи, диви бикове и др.). Предимството на пергаментът била неговата дълготрайност, здравината му и възможността текстът да бъде изтриван. Но от друга страна - цената му била висока и времето, което отнемало изработката на документ върху него - също не било малко.

Нещо като книжна култура

Авторите от Античността не притежавали права върху творбите си. По това време не съществувало авторското право. Всеки имал свободата да копира чужд текст и дори да изменя съдържанието му. И докато "редакторите" печелели, единственото предимство за авторите била славата и задоволяването с "безсмъртието", което носела книгата.

От политическа и религиозна гледна точка книгите били цензурирани от рано: творбите на Протагор били изгорени, заради мнението му, че човек не би могъл да знае дали бог съществува или не. Културните различия довели до знаменателни и разрушителни за книгата събития: през 303 г. император Диоклециан заповядал изгарянето на огромен брой християнски текстове. Християните по-късно пък опожарили доста библиотеки.

Разпространение и съхранение на книгите в Гърция

Малко информация, засягаща книгите в Древна Гърция, е оцеляла до днес, освен няколко вази (от 6-5 век пр. Хр.) със символни изображения върху себе си.

Разпространението на книги, съставянето на каталози, съхраняването им, както и развитието на литературната критика, се появили в Гърция през епохата на Елинизма със създаването на големия брой библиотеки - отговор на жаждата за знание, прокарвана от Аристотел. Тези библиотеки били и демонстрация на политически престиж:

Библиотеката на Александрия, създадена от Птоломей Сотер, съхранявала 500 000 тома в храма на музите и 40 000 в храма на Серапис.

Библиотеката на Пергам съдържала 200 000 тома, които по-късно били преместени от Марк Антоний и Клеопатра в храма на Серапис, след като храма на музите бил разрушен.

Книгоиздаването в Рим

Книгоиздаването е основано в Рим през 1 век. Търговията с книги прогресивно се разрастнала по времето на Римската империя (в Лион вече имало магазини, в които се продавали книги – точно така, едни от първите книжарници). Разпространението на книгата нараствало успоредно с разрастването на империята.

Библиотеките по това време били частни или създавани специално по волята на по-значими личности. Юлий Цезар например пожелал библиотека в Рим, доказвайки, че тези институции са символ на политически престиж...

Книгата през Средновековието

В края на Античността, между 2 и 4 век, книгата се променила от пергаментен свитък в по-близко до днешния вид издание с отделни страници. Това позволявало по-лесно достигане до точно определено място в текста. Освен това поставянето на книгата върху маса било по-удобно и позволявало на четящия да си води записки, докато чете. А с появата на главните букви, пунктуацията и разделянето на думите една от друга, четенето станало по-лесно и вече не се налагало да се произнасят думите на глас. Въвеждането на съдържанието и индексирането пък улеснили директното достигане до необходимата информация. Тази форма е толкова ефективна, че и днес - 1500 години след появата си, все още се прилага в същия модел.

В Китай...

...книгата - било тя от кост, черупка, раковина, дърво или коприна, датирала от 2 век пр. Хр. Хартията е изобретена в същата тази страна някъде около 1 век. Откритието на техниката, използваща кората на къпиновия храст, се приписва на Тсай Лоуйен (Ts`ai Louen), но се допуска, че е открита дори по-рано. Текстовете били пресъздавани чрез релефно отпечатване. Книгата съществувала под няколко форми в Китай - свитък, гравиране върху дърво, спираловидна книга, страници с подвързани краища и т. нар. книги-пеперуди (близки до съвременните).

Книгата в арабската цивилизация

През 8 век арабите се научили да произвеждат хартия по метода на китайците и разпространили технологията в Европа. Те създали впечатляващи библиотеки, отразяващи богатата им култура. Арабите са и тези, които разпространяват в Стария континент творбите на гръцките мислители. Пример за това е преоткриването на трудовете на Аристотел, преиздадени от арабския учен Авицена.

Трансформацията на 12 век

През 12 век започнал възходът на европейските градове, а с това се променили и условията за производството на книги, както и тяхното влияние върху хората. Това съживяване е съпътствано от интелектуалния ренесанс, с който се характеризира периода. С появата на първите университети, се зародила и нуждата на студентите и преподавателите от специализирана литература. Развитието на търговията и буржоазията довело със себе си нуждата от специализирани и основни текстове (право, история, романи и др.). Професията на продавачите на книги ставала все по-важна.

Отпечатването

Изобретяването на технологията на принтирането от Гутенберг (около 1440 г.) бележи навлизането на книгата в индустриалната ера. Издаването на книга се преврнало в масово производство, изискващо голям капитал и също такъв пазар. Цената на всяка една отделна книга обаче се намалила в голяма степен, което спомогнало за дистрибуцията на формата като цяло. Печатната книга такава, каквато я познаваме днес, датира от 15 век. А книгите, отпечатани преди 1 януари 1505 г. се подвизават под определението старопечатни.

Кратък списък на най-забележителните събития по отношение на книгата дотук

1475 - Сборник с историята на Троя (Recuyell of the Historyes of Troye) е първата печатна книга в английския език.

1476 - Гръцката граматика (Grammatica Graeca, sive compendium octo orationis partium) на Константин Ласкарис е вероятно първата изцяло гръцка книга.

1485 - De Re Aedificatoria е първата печатна книга на тема архитектура.

1488 - Missale Aboense – първата печатна книга във Финландия.

1494 – Октоих (Осмогласие) е първата печатна славянска книга на кирилица.

1499 - Catholicon (бретанско-френско-латински речник) – първият отпечатан триезичен речник, същевременно и първата книга на бретански и първият френски речник.

1513 - Hortulus Animae, polonice се смята за първата книга отпечатана на полски език. Тя съдържала молитви, но последното копие от нея е загубено през Втората световна война.

1517 - Псалтир е първата книга на старобеларуски, отпечатана на 6 август от Франциск Скарина.

1541 - Bovo-Bukh е първата не-религиозна книга на идиш (идиш е езикът на евреите ашкенази).

1545 - Linguae Vasconum Primitiae е първата печатна книга на баски.

1547 - Мартинас Масвидас съставя и публикува първата печатна книга на литовски със заглавие Простите думи на катехизма.

1564 – Първата книга на ирландски е отпечатана в Единбург, в превод на Джон Нокс – Литургията (Liturgy) от Джон Карслуел, епископ на Хебридите.

1564 – Първата датирана книга на руски е Апостол на Иван Фьодоров (1 март 1564 г.)

1568 – Първата книга на ирландски, отпечатана в Ирландия е Протестантски катехизъм (Protestant catechism), съдържаща наръчник за произнасяне думи на ирландски.

1577 – Lekah Tov - Коментари по Книга Естир е първата книга, отпечатана на израелска земя.

1581 – Първата пълна славянска Библия (Острожская Библия), е отпечатана от Иван Фьодоров на стар църковен славянски в град Острог, днешна Украйна.

1593 - Християнската доктрина (Doctrina Christiana) е първата печатна книга във Филипините.

1640 – The Bay Psalm Book е първата книга, отпечатана в Северна Америка.

1651 – И най-после стигнахме до Абагар на Филип Станиславов (български римокатолически епископ от Никопол) - първата печатна книга за България. Абагар е отпечатана в Рим през 1651 г. и е написана на кирилица и съвременен за времето си български език.

1802 - New South Wales General Standing Orders е първата печатна книга в Австралия, включваща правителствени и общи наредби, издадени межу 1751 и 1802 година.

1908 - 1909 - Aurora Australis е първата книга, издадена в Антарктида по времето на експедицията, водена от Ърнест Шекълтън. Членовете на експедицията написват, оформят и отпечатват книгата на малка ръчна преса, около 120 страници.

Малко по-нова история

Нуждите на библейски организации като: British and Foreign Bible Society (основано 1804), American Bible Society (основано 1816), и някои други не-религиозни издатели от огромни количества текстове с малки разходи, довели до многобройни нововъведения. За две от най-значимите постижения в сферата се смятат изобретяването на парната печатна машина (малко преди 1820 г.) и появата на фабриката за хартия. Именно тези две творения довели до спадането на цените на книгите и същевременно до увеличението на техния брой. Многобройни библиографски способи като позиционирането и формулирането на заглавието и подзаглавието, са повлияни от появата на този нов производствен метод.

Серия от нови открития се появява през 1990 г. Такова е разпространението на цифровата мултимедия, която съхранява текстове, снимки, анимации и звуци в уникална и проста форма. Хипертекстът е друг фактор, подобрил достъпа до информация. Естествено, революционно откритие е и средството, което в момента ви позволява да четете този текст – точно така, Интернет. Или още – технологията, която значително намали производствените и дистрибуторски разходи, подобно на това, което е сторила печатната преса в края на Средновековието.

По пътя на логиката би трябвало сега да споменем и електронната книга, смятана за бъдещето на книгите. Но дали? До момента този "феномен" все още не е осъществил своята революция и едва ли някога ще измести чара на това да вземеш в ръце едно литературно произведение, да усетиш хартията между пръстите си и да започнеш да разлистваш страница по страница докато не стигнеш до корицата, нали...

Но знае ли човек, може би съдбата на книгите да се окаже близка до тази на музиката – mp3 форматът стана популярен с появата на удобния му носител...

Източник: Книготека

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...