Премини към съдържанието

kobo1

Потребител
 • Публикации

  5
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Харесвания

0 Неутрална репутация

Всичко за kobo1

 • Титла
  Новобранец
 1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:17:24, on 19.7.2009 г. Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll R3 - URLSearchHook: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_1.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL R3 - URLSearchHook: 4shared.com Toolbar - {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} - C:\Program Files\4shared.com\tb4sh1.dll O2 - BHO: 4shared.com Toolbar - {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} - C:\Program Files\4shared.com\tb4sh1.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL O2 - BHO: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_1.dll O3 - Toolbar: BS Player Toolbar - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - C:\Program Files\BS_Player\tbBS_1.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL O3 - Toolbar: 4shared.com Toolbar - {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} - C:\Program Files\4shared.com\tb4sh1.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html O8 - Extra context menu item: &С&валяне &с BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: &С&валяне на всички с BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O8 - Extra context menu item: &С&валяне на всичкото видео с BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll/206 (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{271C54B9-2727-458F-973C-C2F8BFF80930}: NameServer = 95.169.200.3 95.169.200.4 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F22ABF64-D59A-458C-8F17-2E4C3BEB0E1C}: NameServer = 87.227.200.2,87.227.200.3 O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{271C54B9-2727-458F-973C-C2F8BFF80930}: NameServer = 95.169.200.3 95.169.200.4 O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Услуга Google Update (gupdate1c9c9388f66516e) (gupdate1c9c9388f66516e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe -- End of file - 8736 bytes Още малко инфо : System: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3 Registred to: user Computer: Pentium® Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GhZ 2.52GhZ, 3 GB of RAM
 2. И какво трябва да направя сега?
 3. Резултатът е почти същия но има и друга честитка ... The application or DLL C:/WINDOWS/system32/DSOUND.dll is not a valid Windows image.Please check this against your installation diskette. И после пак излиза, че неможе да отвори DSound
 4. Моля кажи какво да направя не ми давай линкове.Извинявай..
 5. Cannot load the DLL (DSound.dll) това се появява когато искам да пусна било то Скайп, игра или нещо подобно ... Някой ако може да помага защото няколко дена съм като без комп ... Благодаря предварително.
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.