Премини към съдържанието
_HAKERA_

Проблем с компилирането на zlib

Препоръчан отговор


Здравейте,

Изтеглих си сорса на злиб и опитах да го инсталирам, но ето какво се получи:

(извинявам се за големият лог, но нещо не ми се отвори pastebin.ca)

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ./configure

Checking for gcc...

Checking for shared library support...

Building shared library libz.so.1.2.5 with gcc.

Checking for off64_t... Yes.

Checking for fseeko... Yes.

Checking for unistd.h... Yes.

Checking whether to use vs[n]printf() or s[n]printf()... using vs[n]printf().

Checking for vsnprintf() in stdio.h... Yes.

Checking for return value of vsnprintf()... Yes.

Checking for attribute(visibility) support... Yes.

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# make

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o example.o example.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o adler32.o adler32.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o compress.o compress.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o crc32.o crc32.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o deflate.o deflate.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o gzclose.o gzclose.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o gzlib.o gzlib.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o gzread.o gzread.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o gzwrite.o gzwrite.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o infback.o infback.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o inffast.o inffast.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o inflate.o inflate.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o inftrees.o inftrees.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o trees.o trees.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o uncompr.o uncompr.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o zutil.o zutil.c

ar rc libz.a adler32.o compress.o crc32.o deflate.o gzclose.o gzlib.o gzread.o gzwrite.o infback.o inffast.o inflate.o inftrees.o trees.o uncompr.o zutil.o

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o example example.o -L. libz.a

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -c -o minigzip.o minigzip.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o minigzip minigzip.o -L. libz.a

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/adler32.o adler32.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/compress.o compress.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/crc32.o crc32.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/deflate.o deflate.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/gzclose.o gzclose.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/gzlib.o gzlib.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/gzread.o gzread.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/gzwrite.o gzwrite.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/infback.o infback.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/inffast.o inffast.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/inflate.o inflate.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/inftrees.o inftrees.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/trees.o trees.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/uncompr.o uncompr.c

gcc -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -DPIC -c -o objs/zutil.o zutil.c

gcc -shared -Wl,-soname,libz.so.1,--version-script,zlib.map -O3 -fPIC -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o libz.so.1.2.5 adler32.lo compress.lo crc32.lo deflate.lo gzclose.lo gzlib.lo gzread.lo gzwrite.lo infback.lo inffast.lo inflate.lo inftrees.lo trees.lo uncompr.lo zutil.lo -lc -L. libz.a

rm -f libz.so libz.so.1

ln -s libz.so.1.2.5 libz.so

ln -s libz.so.1.2.5 libz.so.1

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o examplesh example.o -L. libz.so.1.2.5

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o minigzipsh minigzip.o -L. libz.so.1.2.5

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c -o example64.o example.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o example64 example64.o -L. libz.a

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c -o minigzip64.o minigzip.c

gcc -O3 -D_LARGEFILE64_SOURCE=1 -o minigzip64 minigzip64.o -L. libz.a

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# checkinstall

checkinstall 1.6.2, Copyright 2009 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran

This software is released under the GNU GPL.

The checkinstallrc file was not found at:

/usr/local/sbin/../checkinstallrc

Assuming default values.

The package documentation directory ./doc-pak does not exist.

Should I create a default set of package docs? [y]:

Preparing package documentation...OK

Please choose the packaging method you want to use.

Slackware , RPM [R] or Debian [D]? S

Please write a description for the package. Remember that pkgtool shows

only the first one when listing packages so make that one descriptive.

End your description with an empty line or EOF.

>> update za zlib

>>

********************************************

**** Slackware package creation selected ***

********************************************

This package will be built according to these values:

1 - Summary: [ update za zlib ]

2 - Name: [ zlib ]

3 - Version: [ 1.2.5 ]

4 - Release: [ 1 ]

5 - License: [ GPL ]

6 - Group: [ Applications/System ]

7 - Architecture: [ i386 ]

8 - Source location: [ zlib-1.2.5 ]

9 - Alternate source location: [ ]

Enter a number to change any of them or press ENTER to continue:

Installing with make install...

========================= Installation results ===========================

cp libz.a /usr/local/lib

cp libz.so.1.2.5 /usr/local/lib

cd /usr/local/lib; chmod u=rw,go=r libz.a

cp zlib.3 /usr/local/share/man/man3

chmod 644 /usr/local/share/man/man3/zlib.3

cp zlib.pc /usr/local/lib/pkgconfig

chmod 644 /usr/local/lib/pkgconfig/zlib.pc

cp zlib.h zconf.h /usr/local/include

chmod 644 /usr/local/include/zlib.h /usr/local/include/zconf.h

======================== Installation successful ==========================

Copying documentation directory...

./

doc/

doc/txtvsbin.txt

doc/algorithm.txt

doc/rfc1952.txt

doc/rfc1951.txt

doc/rfc1950.txt

FAQ

README

ChangeLog

Copying files to the temporary directory...OK

Stripping ELF binaries...OK

Compressing man pages...OK

Building file list...OK

Preparing Slackware install directory...OK

Writing package description...OK

Creating package zlib-1.2.5-i386-1... FAILED!

mv: cannot stat `zlib-1.2.5-i386-1.tgz': No such file or directory

NOTE: The package will not be installed.

Erasing temporary files...OK

Deleting doc-pak directory...OK

Writing backup package...OK

OK

Deleting temp dir...OK

**********************************************************************

Done. The new package has been saved to

/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5/zlib-1.2.5-i386-1.tgz

You can install it in your system anytime using:

installpkg zlib-1.2.5-i386-1.tgz

**********************************************************************

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# upgradepkg zlib

zlib.3 zlib.3.pdf zlib.h zlib.map zlib.pc zlib.pc.in zlib2ansi

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# upgradepkg zlib

zlib.3 zlib.3.pdf zlib.h zlib.map zlib.pc zlib.pc.in zlib2ansi

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -ls .tgz

ls: cannot access .tgz: No such file or directory

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

Къде е грешката? Уж всичко си намираше....

Ползвам слак 13.0

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

публикувано (редактирано)

Ползвате най-лошата от гледна точка на крайния потребител дистрибуция, компилирате стандартна библитека, не знаете как да намерите един файл

find . -name "*.tgz -type f
w директорията, в която сте компилирали Редактирано от capnemo (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
:clap:)))) Е, няма такъв файл де :) 1- реда, който ми написахте явно има правописна грешка (в края съм го изписал) 2- ето какво излиза при буква "з" при ls -ls: 4 drwxr-xr-x 2 501 games 4096 2010-04-19 04:35 win32 16 -rw-r--r-- 1 root root 13357 2011-03-27 20:43 zconf.h 16 -rw-r--r-- 1 501 games 13426 2010-04-18 20:58 zconf.h.cmakein 16 -rw-r--r-- 1 501 games 13375 2010-04-18 20:58 zconf.h.in 8 -rw-r--r-- 1 501 games 4235 2010-04-20 07:12 zlib.3 12 -rw-r--r-- 1 501 games 8686 2010-04-20 07:12 zlib.3.pdf 80 -rw-r--r-- 1 501 games 79564 2010-04-20 07:12 zlib.h 4 -rw-r--r-- 1 501 games 978 2010-02-14 02:43 zlib.map 4 -rw-r--r-- 1 root root 258 2011-03-27 20:43 zlib.pc 4 -rw-r--r-- 1 501 games 254 2010-04-18 09:48 zlib.pc.in 4 -rwxr-xr-x 1 501 games 3895 2006-10-14 19:45 zlib2ansi 8 -rw-r--r-- 1 501 games 7313 2010-04-19 07:14 zutil.c 8 -rw-r--r-- 1 501 games 7153 2010-04-18 22:29 zutil.h 4 -rw-r--r-- 1 root root 1632 2011-03-27 20:43 zutil.lo 4 -rw-r--r-- 1 root root 1436 2011-03-27 20:43 zutil.o root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# find . -name "*.tgz -type f > root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# просто чекинстала не е създал такъв файл :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А ако опитате да инсталирате с make install (за проба може само make -n install за да видите какво всъщност се изпълнява)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ls -ls *.tgz


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ето и това :) root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -ls *.tgz 4 -rw-r--r-- 1 root root 181 2011-03-27 20:44 backup-032720112044-pre-zlib-1.2.5.tgz root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# make -n install if [ ! -d /usr/local ]; then mkdir -p /usr/local; fi if [ ! -d /usr/local/lib ]; then mkdir -p /usr/local/lib; fi if [ ! -d /usr/local/lib ]; then mkdir -p /usr/local/lib; fi if [ ! -d /usr/local/share/man/man3 ]; then mkdir -p /usr/local/share/man/man3; fi if [ ! -d /usr/local/lib/pkgconfig ]; then mkdir -p /usr/local/lib/pkgconfig; fi cp libz.a /usr/local/lib cp libz.so.1.2.5 /usr/local/lib cd /usr/local/lib; chmod u=rw,go=r libz.a (cd /usr/local/lib; ranlib libz.a || true) >/dev/null 2>&1 cd /usr/local/lib; if test "libz.so.1.2.5" -a -f libz.so.1.2.5; then \ chmod 755 libz.so.1.2.5; \ rm -f libz.so libz.so.1; \ ln -s libz.so.1.2.5 libz.so; \ ln -s libz.so.1.2.5 libz.so.1; \ (ldconfig || true) >/dev/null 2>&1; \ fi cp zlib.3 /usr/local/share/man/man3 chmod 644 /usr/local/share/man/man3/zlib.3 cp zlib.pc /usr/local/lib/pkgconfig chmod 644 /usr/local/lib/pkgconfig/zlib.pc if [ ! -d /usr/local/include ]; then mkdir -p /usr/local/include; fi cp zlib.h zconf.h /usr/local/include chmod 644 /usr/local/include/zlib.h /usr/local/include/zconf.h root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# май няма грешка :?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ето и това :)

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -ls *.tgz

4 -rw-r--r-- 1 root root 181 2011-03-27 20:44 backup-032720112044-pre-zlib-1.2.5.tgz

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# make -n install

if [ ! -d /usr/local ]; then mkdir -p /usr/local; fi

if [ ! -d /usr/local/lib ]; then mkdir -p /usr/local/lib; fi

if [ ! -d /usr/local/lib ]; then mkdir -p /usr/local/lib; fi

if [ ! -d /usr/local/share/man/man3 ]; then mkdir -p /usr/local/share/man/man3; fi

if [ ! -d /usr/local/lib/pkgconfig ]; then mkdir -p /usr/local/lib/pkgconfig; fi

cp libz.a /usr/local/lib

cp libz.so.1.2.5 /usr/local/lib

cd /usr/local/lib; chmod u=rw,go=r libz.a

(cd /usr/local/lib; ranlib libz.a || true) >/dev/null 2>&1

cd /usr/local/lib; if test "libz.so.1.2.5" -a -f libz.so.1.2.5; then \

chmod 755 libz.so.1.2.5; \

rm -f libz.so libz.so.1; \

ln -s libz.so.1.2.5 libz.so; \

ln -s libz.so.1.2.5 libz.so.1; \

(ldconfig || true) >/dev/null 2>&1; \

fi

cp zlib.3 /usr/local/share/man/man3

chmod 644 /usr/local/share/man/man3/zlib.3

cp zlib.pc /usr/local/lib/pkgconfig

chmod 644 /usr/local/lib/pkgconfig/zlib.pc

if [ ! -d /usr/local/include ]; then mkdir -p /usr/local/include; fi

cp zlib.h zconf.h /usr/local/include

chmod 644 /usr/local/include/zlib.h /usr/local/include/zconf.h

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

май няма грешка :?

какво връща

ls -l zlib.*

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

нищо интересно :angry: root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -l zlib.* -rw-r--r-- 1 501 games 4235 2010-04-20 07:12 zlib.3 -rw-r--r-- 1 501 games 8686 2010-04-20 07:12 zlib.3.pdf -rw-r--r-- 1 501 games 79564 2010-04-20 07:12 zlib.h -rw-r--r-- 1 501 games 978 2010-02-14 02:43 zlib.map -rw-r--r-- 1 root root 258 2011-03-27 20:43 zlib.pc -rw-r--r-- 1 501 games 254 2010-04-18 09:48 zlib.pc.in root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# (А какъв е този узър games? ако това е от значение де. моя е стоманата, както се вижда и от пътя до злиб)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

нищо интересно :angry:

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -l zlib.*

-rw-r--r-- 1 501 games 4235 2010-04-20 07:12 zlib.3

-rw-r--r-- 1 501 games 8686 2010-04-20 07:12 zlib.3.pdf

-rw-r--r-- 1 501 games 79564 2010-04-20 07:12 zlib.h

-rw-r--r-- 1 501 games 978 2010-02-14 02:43 zlib.map

-rw-r--r-- 1 root root 258 2011-03-27 20:43 zlib.pc

-rw-r--r-- 1 501 games 254 2010-04-18 09:48 zlib.pc.in

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

(А какъв е този узър games? ако това е от значение де. моя е стоманата, както се вижда и от пътя

до злиб)

това е името на групата, а потребителя е несъществуващ и за това се показва само UID (501)

Хм, а какво дава

ls -l libz.*
защото явно слекуер има различна идея за имената на библитеките

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

и тогава какво правим?

изпълнете командата, която цитирах по-горе и ще говорим. Но като за начало си помислете дали наистина имате много сериозна причина да ползвате точно тази дистрибуция!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Извинявам се, не видях разликата и помислих, че ми цитирате пак от преди малко. root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -l libz.* -rw-r--r-- 1 root root 104234 2011-03-27 20:43 libz.a lrwxrwxrwx 1 root root 13 2011-03-27 20:43 libz.so -> libz.so.1.2.5 lrwxrwxrwx 1 root root 13 2011-03-27 20:43 libz.so.1 -> libz.so.1.2.5 -rwxr-xr-x 1 root root 100696 2011-03-27 20:43 libz.so.1.2.5 root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# А иначе от 4г вече го ползвам слака и си ми е удобен.... рядко прави проблеми и други предимства.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Извинявам се, не видях разликата и помислих, че ми цитирате пак от преди малко.

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# ls -l libz.*

-rw-r--r-- 1 root root 104234 2011-03-27 20:43 libz.a

lrwxrwxrwx 1 root root 13 2011-03-27 20:43 libz.so -> libz.so.1.2.5

lrwxrwxrwx 1 root root 13 2011-03-27 20:43 libz.so.1 -> libz.so.1.2.5

-rwxr-xr-x 1 root root 100696 2011-03-27 20:43 libz.so.1.2.5

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

А иначе от 4г вече го ползвам слака и си ми е удобен.... рядко прави проблеми и други предимства.

значи библиотеките са създадени. Но да попитам имате ли основателна причина да инсталирате нова версия, защото това може да повлече ред проблеми след себе си

Моите уважения, но да ползвате линукс и то слекуер 4 години и да не знаете какво да правите с компилирането на пакет от сорс и кое какво е когато видите дълъг листинг на файлове ми се струва смешно, ако ползвате само графични среди то не бихте открили разлика с който и да е друг линукс. Слекуер е толкова любителско изпълнение че не виждам накъде повече. Помислете си пак...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами всичко започна заради google-chrome. Даваше ми разни грешки, аз ги търсех в гооглето и се оправих. Обаче в един момент стигнах до: root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# google-chrome /usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/bin/google-chrome) /usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/bin/google-chrome) /usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/lib/libpng12.so.0: no version information available (required by /usr/bin/google-chrome) /usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/libnss3.so.1d: version `NSS_3.12.3' not found (required by /usr/bin/google-chrome) /usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/libnss3.so.1d: version `NSS_3.12' not found (required by /usr/bin/google-chrome) root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# и май се оказва бъг в тази библиотека.... Иначе за слака съм инсталирвал от сорс (в последно време от слакбилдс или слаки.ит), компилирвал съм ядро, но не видях причината да не ми създаде пакета и пуснах темата.... Не разбирам и грам от програмиране, но като цяло мога да си моунтна цд или флашката и разни други елементарни неща, които ми стигат за ежедневната работа :biggrin: А уж преди се говореше, че слак е най-сложната, но и стабилна дистрибуция. Че който знаел слак, знаел линукс и разни такива и затова реших и аз да си сложа и да се уча на слак :biggrin:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами всичко започна заради google-chrome.

Даваше ми разни грешки, аз ги търсех в гооглето и се оправих. Обаче в един момент стигнах до:

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5# google-chrome

/usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/bin/google-chrome)

/usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/bin/google-chrome)

/usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/lib/libpng12.so.0: no version information available (required by /usr/bin/google-chrome)

/usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/libnss3.so.1d: version `NSS_3.12.3' not found (required by /usr/bin/google-chrome)

/usr/bin/google-chrome: /opt/google/chrome/libnss3.so.1d: version `NSS_3.12' not found (required by /usr/bin/google-chrome)

root@darkstar:/home/stomanata/Desktop/1/zlib-1.2.5#

и май се оказва бъг в тази библиотека....

Иначе за слака съм инсталирвал от сорс (в последно време от слакбилдс или слаки.ит), компилирвал съм ядро,

но не видях причината да не ми създаде пакета и пуснах темата....

Не разбирам и грам от програмиране, но като цяло мога да си моунтна цд или флашката и разни други елементарни неща, които ми стигат за ежедневната работа :biggrin:

А уж преди се говореше, че слак е най-сложната, но и стабилна дистрибуция. Че който знаел слак, знаел линукс и разни такива и затова реших и аз да си сложа и да се уча на слак :biggrin:

Хром няма ли статично компилиран пакет? И слекуер е добре за учене, само че след около година ако искате наистина да добиете широки знания трябва да минете на комерсиална дистрибуция. Слекуер е ужасен, 21 век, а няма даже и проста зависимост между пакети, поддържа се и е прави от един човек.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ами влизам на сайта на хромето, на download и после има едно друго място ако не е посочена моята ос. Давам там и зарежда това: http://code.google.com/p/chromium/wiki/LinuxChromiumPackages А хромиумът уж не е хром, т.е различни неща са. Но опитах и с него пакет (не слакбилда) и пак дава грешки. Обаче не знам и съществуващият хром как да го махна. Опитах в /opt/google/chrome# да изпълня make clean или make uninstall но нищо не стана :wors:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ами влизам на сайта на хромето, на download и после има едно друго място ако не е посочена моята ос.

Давам там и зарежда това:

http://code.google.c...hromiumPackages

А хромиумът уж не е хром, т.е различни неща са. Но опитах и с него пакет (не слакбилда) и пак дава грешки.

Обаче не знам и съществуващият хром как да го махна.

Опитах в /opt/google/chrome#

да изпълня make clean или make uninstall но нищо не стана :wors:

ТОй не е е от сорс за да го компилирате.

И се обърнете към човека, който го е компилирал и пакетирал, защото това не е Гугъл

http://repository.slacky.eu/slackware-13.0/network/google-chrome/5.0.375.53/

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да де. С готовият пакет опитах.... Ще се кара явно с мозилата ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да де. С готовият пакет опитах....

Ще се кара явно с мозилата ;)

Ако искате можете да се опитате сам да си го компилирате, но това може да се окаже мъчителен процес :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами аз съм стигнал до злиб и блокирах. Ако подкарам злиб може и друга грешка да даде. До сега на 2 или 3 пъти му удовлетворявах исканията и на злиб-а увиснах :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами аз съм стигнал до злиб и блокирах. Ако подкарам злиб може и друга грешка да даде.

До сега на 2 или 3 пъти му удовлетворявах исканията и на злиб-а увиснах :)

явно има неконсистентност из библиотеките, но за да се открие трябва много дълбаене....

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтегли файловете от този линк http://slackware.osuosl.org/slackware64-13.0/source/l/zlib/ Сложи ги в някоя директория. След което изпълни "chmod +x zlib.SlackBuild" "./zlib.SlackBuild" Без кавичките !!! След което автоматично ще го компилира и ще ти генерира .tgz пакет който инсталираш после с "installpkg zlib-ver.tgz" Успех Също има готов Google Chrome за 13.0 http://slackbuilds.org/repository/13.0/network/google-chrome/ Следваш същите стъпки които съм описал горе.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами то имаше 1 списък от 5-6 линка, които се оправяха ама не помогнаха :cool: Мерси колега. И аз гледах в слаки.ит и слакбилдса за злиб ама не видях... Ще го видя по-късно това. Но в случая май трябва да ползвам upgradepkg, понеже имам злиб-1.2.3......

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.