Премини към съдържанието
spont4e

Помощ за PHP Easy Download

Препоръчан отговор

публикувано (редактирано)

<?

#################################################################

#                                                               #

#                  PHP Easy Downloader V1.5                     #

#                                                               #

#                       By Paul Alger                           #

#                   webmaster@ironclad.net                      #

#                     February 20, 2006                         #

#                                                               #

#################################################################


# Configure the following variables:

#--------------------------------------------------------------------------

# List the extentions of the files that you want to be displayed.

# If the file extention is not listed below (not in $display_list), 

# IT WON'T BE LISTED BY THIS SCRIPT!!

# The script ignores files with file extentions that are not listed here...

#--------------------------------------------------------------------------


$display_list = "ace avi bmp doc exe gif jpg mid mp3 mpg pdf png ppt rar txt ttf wav xls zip";


#--------------------------------------------------------------------------

# Path to downloads.  This path can be outside of the server path insuring no leaching!

# Must use a trailing slash "/"

#

# Here are some examples.

# $path = "./"; Downloads live where this file (index.php) lives (Default)

# $path = "../../";  Up 2 directories (relative to index.php)

# $path = "c:/downloads/public/applications/";  Absolute location.

#--------------------------------------------------------------------------


$path = "C:/";

Както виждате променливата $path се задава директорията в която са файловете за Download ... до тук добре... но аз имам един проблем

Като задам $path = "C:/downloads/movies/";

е добре ..., но като задам $path = "E:/MP3/"; ... не ми изкарва фаиловете...

Явно проблема е там ... 4е това е друг дял на твърдия диск :nono:

някои да има идея как да го оправя... както и ако някой има идея как да направя така 4е да ми изкарва примерно на друг компютър фаиловете

Благодаря Ви Предварително !

Редактирано от spont4e (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отговорът се крие в конфигурационния файл на сървъра ... т.е. ако ползваш Апачи трябва да се зададе пътя до файловете в командния ред DocumentRoot:

#

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.

#

<Directory "E:\пътя до файловете\">

Можеш да посочиш които си поискаш дял или папка на твоя компютър, а за друг компютър е малко по-сложно.

ENJOY !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Отговорът се крие в конфигурационния файл на сървъра ... т.е. ако ползваш Апачи трябва да се зададе пътя до файловете в командния ред DocumentRoot:

#

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.

#

<Directory "E:\пътя до файловете\">
Можеш да посочиш които си поискаш дял или папка на твоя компютър, а за друг компютър е малко по-сложно. ENJOY !
<{POST_SNAPBACK}>
Това е скрипта който ми изкарва фаиловете в посочената директория..., някой знае ли подобен скрипт само че да изкарва и директориите ... аве с дже думи накратко да мойе да се Browse-ва :) Ако някой има такъв PHP скрипт ... да даде някои линк ... ако е възможно
<?

#################################################################

#                                                               #

#                  PHP Easy Downloader V1.5                     #

#                                                               #

#                       By Paul Alger                           #

#                   webmaster@ironclad.net                      #

#                     February 20, 2006                         #

#                                                               #

#################################################################


# Configure the following variables:

#--------------------------------------------------------------------------

# List the extentions of the files that you want to be displayed.

# If the file extention is not listed below (not in $display_list), 

# IT WON'T BE LISTED BY THIS SCRIPT!!

# The script ignores files with file extentions that are not listed here...

#--------------------------------------------------------------------------


$display_list = "ace avi bmp doc exe gif jpg mid mp3 mpg pdf png ppt rar txt ttf wav xls zip";


#--------------------------------------------------------------------------

# Path to downloads.  This path can be outside of the server path insuring no leaching!

# Must use a trailing slash "/"

#

# Here are some examples.

# $path = "./"; Downloads live where this file (index.php) lives (Default)

# $path = "../../";  Up 2 directories (relative to index.php)

# $path = "c:/downloads/public/applications/";  Absolute location.

#--------------------------------------------------------------------------


$path = "e:/";


#--------------------------------------------------------------------------

# Path to Header and Footer files.

#--------------------------------------------------------------------------


$header = "file_info/header.htm";

$footer = "file_info/footer.htm";


#--------------------------------------------------------------------------

# Default number of records per page:

# Changing this variable will modify the number of downloads

# listed on one page before pagination starts.

#--------------------------------------------------------------------------


$defaultrpp = 10;


#--------------------------------------------------------------------------

# Enable JPG Thumbnailing.

# 0 if GD library is NOT available.

# 1 if GD library is available.

# $thumbsize is the horizontal size of the thumb nail in pixels.

#--------------------------------------------------------------------------


$gdlib = 1;

$thumbsize = "50";


#--------------------------------------------------------------------------

# Background Color set - Alternates background color of download entries.

# If you don't want it to alternate colors, make both colors the same value.

# For light backgrounds suggested values are:

# $color1 = "#efefef";

# $color2 = "#ffffff";

# For dark back grounds suggested values are:

# $color1 = "#484848";

# $color2 = "#010101";

# or use your own custom colors.

#--------------------------------------------------------------------------


$color1 = "#484848";

$color2 = "#010101";


#--------------------------------------------------------------------------

# Customize html at top of form 

#

# Width of table.  

# Can be in percent like "100%"

# Or can be in pixels like "800"

#--------------------------------------------------------------------------


$table_width = "640";


#--------------------------------------------------------------------------

# "Search Box Description" attributes:

# You can change the way the "Search Box Description" link looks

# with the following variables

#--------------------------------------------------------------------------


$display_search_tag = "<b><i><font color=#FFFFFF>";  # html on tags for "Search Box Description"

$display_search_tag_end = "</font></i></b>";  #------- html "off" tags for "Search Box Description"

$display_search_font = "tahoma";  #------------------- Font for "Search Box Description"

$display_search_size = "1";  #------------------------ Font size for "Search Box Description"


#--------------------------------------------------------------------------

# "Top 10 Downloads" attributes:

# You can change the way the "Top 10 Downloads" link looks

# with the following variables

#--------------------------------------------------------------------------


$display_top10 = 1;  #------------------- Display the "Top 10 Downloads" link? 0 = no 1 = yes

$display_top10_tag = "<b>";  #----------- html on tags for "Top 10 Downloads"

$display_top10_tag_end = "</b>";  #------ html "off" tags for "Top 10 Downloads"

$display_top10_font = "tahoma";  #------- Font for "Top 10 Downloads"

$display_top10_size = "3";  #------------ Font size for "Top 10 Downloads"


#--------------------------------------------------------------------------

# when search results are displayed, show the 

# original search term in this color and size.

#--------------------------------------------------------------------------


$search_color = "yellow";

$search_size = "2";


#--------------------------------------------------------------------------

# Customize html for download entry

#

# Display the "Download Icon"?

# 0 = no 1 = yes

#--------------------------------------------------------------------------


$display_download_icon = 1;


#--------------------------------------------------------------------------

# Which icon set do you want to display?

# icons1 or icons2 or icons3?

# (More icon sets are in the works.)

#--------------------------------------------------------------------------


$icons = "icons1";


#--------------------------------------------------------------------------

# "File Name" attributes:

# You can change the way the "file name" link looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_filename = 1;  #------------------- Display the "File Name" link? 0 = no 1 = yes

$display_filename_tag = "<b>";  #----------- html on tags for "File Name"

$display_filename_tag_end = "</b>";  #------ html "off" tags for "File Name"

$display_filename_font = "tahoma";  #------- Font for "File Name"

$display_filename_size = "2";  #------------ Font size for "File Name"


#--------------------------------------------------------------------------

# "Description" attributes:

# You can change the way the "Description" looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_description = 1;  #------------------- Display the "Description"? 0 = no 1 = yes

$display_description_tag = "<b>";  #----------- html on tags for "Description"

$display_description_tag_end = "</b>";  #------ html "off" tags for "Description"

$display_description_font = "tahoma";  #------- Font for "Description"

$display_description_size = "1";  #------------ Font size for "Description"


#--------------------------------------------------------------------------

# "More Info" attributes:

# You can change the way the "More Info" link looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_moreinfo = 0;  #------------------- Display the "More Info" link? 0 = no 1 = yes

$display_moreinfo_tag = "<b>";  #----------- html on tags for "More Info"

$display_moreinfo_tag_end = "</b>";  #------ html "off" tags for "More Info"

$display_moreinfo_font = "tahoma";  #------- Font for "More Info"

$display_moreinfo_size = "1";  #------------ Font size for "More Info"


#--------------------------------------------------------------------------

# "File Type" attributes:

# You can change the way the "File Type" looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_filetype = 1;  #------------------- Display the "File Type"? 0 = no 1 = yes

$display_filetype_tag = "<b><i>";  #-------- html on tags for "File Type"

$display_filetype_tag_end = "</i></b>";  #-- html "off" tags for "File Type"

$display_filetype_font = "tahoma";  #------- Font for "File Type"

$display_filetype_size = "1";  #------------ Font size for "File Type"

$display_filetype_color = "yellow";  #------ Font Color for "File type"


#--------------------------------------------------------------------------

# "File Size" attributes:

# You can change the way the "File Size" looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_filesize = 1;  #------------------- Display the "File Size"? 0 = no 1 = yes

$display_filesize_tag = "<b>";  #----------- html on tags for "File Size"

$display_filesize_tag_end = "</b>";  #------ html "off" tags for "File Size"

$display_filesize_font = "tahoma";  #------- Font for "File Size"

$display_filesize_size = "1";  #------------ Font size for "File Size"


#--------------------------------------------------------------------------

# "Accessed" attributes:

# You can change the way the "Accessed" looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_accessed = 1;  #--------------- Display the "Accessed"? 0 = no 1 = yes

$display_accessed_tag = "<b>";  #------- html on tags for "Accessed"

$display_accessed_tag_end = "</b>";  #-- html "off" tags for "Accessed"

$display_accessed_font = "tahoma";  #--- Font for "Accessed"

$display_accessed_size = "1";  #-------- Font size for "Accessed"


#--------------------------------------------------------------------------

# "File Dated" attributes:

# You can change the way the "File Dated" looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_filedate = 1;  #--------------- Display the "File Date"? 0 = no 1 = yes

$display_filedate_tag = "<b>";  #------- html on tags for "File Date"

$display_filedate_tag_end = "</b>";  #-- html "off" tags for "File Date"

$display_filedate_font = "tahoma";  #--- Font for "File Date"

$display_filedate_size = "1";  #-------- Font size for "File Date"


#--------------------------------------------------------------------------

# "Pagination" attributes:

# You can change the way the "Pagination" looks

# with the following variables.

#--------------------------------------------------------------------------


$display_pagination_tag = "<b>";  #------- html on tags for "Pagination"

$display_pagination_tag_end = "</b>";  #-- html "off" tags for "Pagination"

$display_pagination_font = "tahoma";  #--- Font for "Pagination"

$display_pagination_size = "1";  #-------- Font size for "Pagination"

$display_selected_size = "2";  #---------- Font size for current page in "Pagination"


#---------------------------------------------------------------------------

# ---- Do not edit below here -------
# Start timing code.

#-------------------

$t_start = array_sum(explode(' ', microtime()));


# If a download has already been selected,

#----------------------------------------- 

If ($_GET["file"]){


	# Get the filename to be downloaded

	#----------------------------------

	$file = $_GET["file"];

	$file = stripslashes($file);

	$file = htmlspecialchars($file);

	$mainpath = "$path$file";


	# Increment download count

	#-------------------------

	$filename = "./file_info/descriptions/$file.0";

	$newfile = fopen($filename,"r");

	$content = fread($newfile, filesize($filename));

	fclose($newfile);

	$fileinfo = explode ("|",$content);

	$fileinfo[0] ++;


	# Save the new file count

	#------------------------

	$content = implode("|", $fileinfo);

	$newfile = fopen($filename,"w");

	fwrite($newfile, $content);

	fclose($newfile);


	# Translate file name properly for Internet Explorer

	#---------------------------------------------------

	if (strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], "MSIE")){

  $file = preg_replace('/\./', '%2e', $file, substr_count($file, '.') - 1);

	}


	# Make sure the file exists before sending headers

	#-------------------------------------------------

	if(!$fdl=@fopen($mainpath,'r')){

    die("Cannot Open File!");

	} else {


	# Send the headers then send the file

	#------------------------------------

	header("Cache-Control: ");# leave blank to avoid IE errors

	header("Pragma: ");# leave blank to avoid IE errors

	header("Content-type: application/octet-stream");

	header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$file."\"");

	header("Content-length:".(string)(filesize($mainpath)));

	sleep(1);

	fpassthru($fdl);

	}


}else{


	# GD Library thumbnail function.

	#-------------------------------

	function thumbnail($i,$nw,$p,$nn) {


      $img=imagecreatefromjpeg("$i");

      $ow=imagesx($img);

      $oh=imagesy($img);

      $scale=$nw/$ow;

      $nh=ceil($oh*$scale);

      $newimg=imagecreateTrueColor($nw,$nh);

      imagecopyresized($newimg,$img,0,0,0,0,$nw,$nh,$ow,$oh);

      imagejpeg($newimg, $p.$nn);

      $heigth = $nh;

      return ($heigth);

	}


	# Get input from user.

	#---------------------

	$admin = $_GET["admin"];

	$rpp1 = $_POST["D2"]; #records per page

	$rpp2 = $_GET["rpp"]; #records per page

	$sortorder1 = $_GET["so"]; #sort order

	$sortorder2 = $_POST["D1"]; #sort order

	$search = $_POST["T1"]; #search term

	$c1 = $_POST["C1"]; #Checkbox to search thru both filename and description.

	$match = 0;


	# Open header file (if it exsists) and display it.

	#-------------------------------------------------

	if (file_exists($header)){

  $newfile = fopen($header,"r");

  $content = fread($newfile, filesize($header));

  fclose($newfile);

  print $content;

	}


	$sortorder1 = (ucfirst($sortorder1));

	$sortorder2 = (ucfirst($sortorder2));


	# Set sort order depending on user input.

	#----------------------------------------


	# Default sort order is Alphabetical.

	#------------------------------------

	if ((!$sortorder1) && (!$sortorder2)){

  $sortorder = "Alphabetical";

  $so = "&so=Alphabetical";

	}


	# Sort by filesize and date.

	#---------------------------

	if ($sortorder2){

  $sortorder = $sortorder2;

  $so = "&so=$sortorder";

	}


	# Sort by # of times the file has been Accessed.

	#-----------------------------------------------

	If ($sortorder1){

  $sortorder = $sortorder1;

  $so = "&so=$sortorder";

	}


	# Get current page to be displayed.

	#----------------------------------

	$currentpage = $_GET["page"];

	if ($currentpage < 1){

  $currentpage = 1;

	}


	# If no records per page is selected, set the default.

	#-----------------------------------------------------

	if ((!$rpp1) && (!$rpp2)){

  $records_per_page = $defaultrpp;

  $rpp3 = "&rpp=$records_per_page";

	}


	# Otherwise, set the user defined record per page.

	#--------------------------------------------------

	If ($rpp2){

  $records_per_page = $rpp2;

  $rpp3 = "&rpp=$records_per_page";

	}

	If ($rpp1){

  $records_per_page = $rpp1;

  $rpp3 = "&rpp=$records_per_page";

	}


	# Read current directory.

	#------------------------

	$d = dir($path);

	while (false !== ($file = $d->read())) {

  if ($file != "." && $file != "..") {


 	 # Get all the file attributes.

 	 #-----------------------------

 	 $size = filesize("$path$file");

       	 $type = filetype("$path$file");

       	 $ext = strrchr("$path$file",'.');

 	 $modified = stat("$path$file");

 	 $displayname = str_replace (strrchr ($file, "."), "", $file);


 	 # If it is a file (not a directory) and the file extention is in $display_list..

 	 #-------------------------------------------------------------------------------

 	 if (($type == file) && (preg_match ("/$ext/i", $display_list))) {


    # Format the Dispayed filename.. replace underscore with a space

    # and Change each word to start with an upper case letter.

    #---------------------------------------------------------------

    $displayname = str_replace("_"," ",$displayname);

    $displayname = strtolower($displayname);

    $displayname = ucwords($displayname);

    $filedate = date("m-d-y",$modified[9]);


    # See if description file exsists. If not, create it.

    #---------------------------------------------------------------------------

    $filedescription = "./file_info/descriptions/$file.0";

    if (!file_exists($filedescription)) {

   	 $newfile = fopen($filedescription,"w");

   	 $content = "0|No Description Available|http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=$displayname &btnI=I%27m+Feeling+Lucky|".time();

   	 fwrite($newfile, $content);

   	 fclose($newfile);

   	 $data = explode("|", $content);

   	 # RSS Feed goes here.  We want to add any new files to the feed

    }

    ELSE

    {

   	 # If the file does exist, read its data.

   	 #---------------------------------------

   	 $newfile = fopen($filedescription,"r");

   	 $content = fread($newfile, filesize($filedescription));

   	 fclose($newfile);

    }

       	 $data = explode("|", $content);

    $accesses = $data[0];

    $upload_date = $data[3];

    

    # Format the output depending on sort order and search criteria.

    #---------------------------------------------------------------

    if ((!$search) && ($sortorder == "Alphabetical")){

   	 $filename[$totalfiles] = "$displayname|$displayname|$file|$ext|$size|$filedate|$content|$upload_date";

    }

    if ((!$search) && ($sortorder == "File Size")){

   	 $filename[$totalfiles] = "$size|$displayname|$file|$ext|$size|$filedate|$content|$upload_date";

    }

    if ((!$search) && ($sortorder == "Accesses")){

   	 $filename[$totalfiles] = "$accesses|$displayname|$file|$ext|$size|$filedate|$content|$upload_date";

    }

    if ((!$search) && ($sortorder == "Latest Files")){

   	 $filename[$totalfiles] = "$upload_date|$displayname|$file|$ext|$size|$filedate|$content|$upload_date";

    }


    # Search both File Name and Description.

    #---------------------------------------

    if (($search) && ($C1)){

   	 #$searchtext = "Your search for <b><font color= $search_color size = $search_size >\"$search\"</font></b> yielded these results:";

   	 $records_per_page = 0;

   	 $currentpage = 1;

   	 $pos = preg_match ("/$search/i", "$displayname$content");

   	 if ($pos){

      $filename[$totalfiles] = "$accesses|$displayname|$file|$ext|$size|$filedate|$content|$upload_date";

      $match++;

   	 }

   	 $searchtext = "Your search for <b><font color= $search_color size = $search_size >\"$search\"</font></b> yielded $match results:";

    }


    # Search File Name Only.

    #-----------------------

    if ($search){

   	 #$searchtext = "Your search for <b><font color= $search_color size = $search_size >\"$search\"</font></b> yielded these results:";

   	 $records_per_page = 0;

   	 $currentpage = 1;

   	 $pos = preg_match ("/$search/i", "$displayname");

   	 if ($pos){

      $filename[$totalfiles] = "$accesses|$displayname|$file|$ext|$size|$filedate|$content|$upload_date";

      $match++;

   	 }

   	 $searchtext = "Your search for <b><font color= $search_color size = $search_size >\"$search\"</font></b> yielded $match results:";

    }

    $totalbytes = $totalbytes + $size;

    $totalfiles++;

 	 }

  }

	}


	# Sort by filename.

	#------------------

	if (($filename) && ($sortorder == "Alphabetical")){

  sort ($filename,SORT_REGULAR);

  reset ($filename);

  $select1 = "selected";

  $select2 = "";

  $select3 = "";

  $select4 = "";

  $match = 1;

	}


	# Sort by file Size.

	#-------------------

	if (($filename) && ($sortorder == "File Size")){

  rsort ($filename,SORT_NUMERIC);

  reset ($filename);

  $select1 = "";

  $select2 = "selected";

  $select3 = "";

  $select4 = "";

  $match = 1;

	}


	# Sort by accesses.

	#------------------

	if (($filename) && ($sortorder == "Accesses")){

  rsort ($filename,SORT_NUMERIC);

  reset ($filename);

  $select1 = "";

  $select2 = "";

  $select3 = "selected";

  $select4 = "";

  $match = 1;

	}


	# Sort by Date.

	#--------------

	if (($filename) && ($sortorder == "Latest Files")){

  rsort ($filename,SORT_NUMERIC);

  reset ($filename);

  $select1 = "";

  $select2 = "";

  $select3 = "";

  $select4 = "selected";

  $match = 1;

	}


	# Pagination Start.

	#------------------

	if ($records_per_page < 1){

  $records_per_page = $totalfiles + 1;

	}

	If ($totalfiles > $records_per_page){

  $totalpages = ceil($totalfiles/$records_per_page);

  $flag = 0;

  if ($currentpage > $totalpages){

 	 $currentpage = 1;

  }

	}ELSE{

  $flag = 1;

	}


	# Print out the top of the form and search criteria boxes.

	#---------------------------------------------------------

	?>


	<table border="0" width="<? echo "$table_width"; ?>" align = "center">

	<form method="POST" action="<? echo "$PHP_SELF?page=$currentpage"; ?>"

   <tr>

   	 <td width="33%"><font size="<? echo $display_search_size; ?>" face="<? echo $display_search_font; ?>"><? echo $display_search_tag; ?>Sorting Order:<? echo $display_search_tag_end; ?></font>

  <select size="1" name="D1">

   	 <option <? echo $select1; ?>>Alphabetical</option>

   	 <option <? echo $select2; ?>>File Size</option>

   	 <option <? echo $select3; ?>>Accesses</option>

   	 <option <? echo $select4; ?>>Latest Files</option>

 	 </select>

 	 <br><font size="<? echo $display_search_size; ?>" face="<? echo $display_search_font; ?>"><? echo $display_search_tag; ?> Files per Page:<? echo $display_search_tag_end; ?></font>&nbsp;<input type="text" name="D2"

     	 size="7" value="<? echo $records_per_page; ?>">&nbsp;<input type="submit" value="Go!" name="B1">

 	 </td>

 	 <td width="33%">

	<? 

	if ($display_top10 == 1){

        print "<p align=\"center\"><a href=\"$PHP_SELF?page=1&rpp=10&so=Accesses\">$display_top10_tag<font size=\"$display_top10_size\" face=\"$display_top10_font\">Top

        10 Downloads!</font>$display_top10_tag_end</a></p>";

	}

	?>

 	 </td>

   	 <td width="34%">

     	 <p align="right"><font face="<? echo $display_search_font; ?>" size="<? echo $display_search_size; ?>"><? echo $display_search_tag; ?> Search for a File Name <? echo $display_search_tag_end; ?></font><br>

     	 <input type="text" name="T1" size="22"><br>

     	 <input type="checkbox" name="C1" value="ON"><b><font size="<? echo $display_search_size; ?>" face="<? echo $display_search_font; ?>"><? echo $display_search_tag; ?>Search Description. <? echo $display_search_tag_end; ?></font></p>

   	 </td>

	</form>

	</table>

	<center><font size="2" face="Tahoma"><?echo $searchtext; ?></font></center>


	<?


	# Start main loop.

	#-----------------


	if ($match > 0){

   	 while (list ($key, $val) = each ($filename)) {

 	 if ($key >= ($records_per_page-$records_per_page)+(($currentpage-1)*$records_per_page) && $key <= ($records_per_page-1)+(($currentpage-1)*$records_per_page)){

    $fileattr = explode("|", $val);


    # Fix and format Byte Length

    #---------------------------

    if ($fileattr[4] < pow(2,10)){

   	 $size = "$fileattr[4] B";

    }

    if ($fileattr[4] >= pow(2,10) && $fileattr[4] < pow(2,20)) {

   	 $size = round($fileattr[4] / pow(2,10), 2)." KB";

    }

    if ($fileattr[4] >= pow(2,20) && $fileattr[4] < pow(2,30)) {

   	 $size = round($fileattr[4] / pow(2,20), 2)." MB";

    }

    if ($fileattr[3] > pow(2,30)) {

   	 $size = round($fileattr[4] / pow(2,30), 2)." GB";

    }


    # Alternate colors between white and grey (or black and grey) on table entries.

    #------------------------------------------------------------------------------

    if ($color == $color1){

   	 $color = $color2;

    }ELSE{

   	 $color = $color1;

    }


    # Get correct icon file depending on file extention.

    #---------------------------------------------------

    $ext = substr ($fileattr[3], 1, 3);

    $ext = (strtolower($ext));

    $iconfile = "./file_info/thumbs/th_$fileattr[2]";

    $nw = 100;

    $nh = 64;

    $xtrainfo = "Jpeg image ";

    if (($ext == "jpg") && (!file_exists($iconfile)) && ($gdlib == 1)){

   	 $ht = thumbnail("$path$fileattr[2]",$thumbsize,"./file_info/thumbs/","th_$fileattr[2]");

    }


    # Get the correct icon file if image exists with same name as filename.

    #----------------------------------------------------------------------

    if (($ext <> "jpg") or ($gdlib == 0)){

   	 $xtrainfo = "$ext file";

   	 $iconfile = "file_info/icons/$icons/x.gif";

   	 $iconfile1 = "file_info/icons/$icons/$ext.gif";

   	 $iconfile2 = "file_info/thumbs/th_$fileattr[1].jpg";

   	 $nw = 64;

   	 $nh = 64;

   	 

   	 if (file_exists($iconfile1)) {

      $iconfile = $iconfile1;

   	 }

   	 if (file_exists($iconfile2)) {

      $iconfile = $iconfile2;

   	 }

    }

    if ($admin){

   	 $admininfo = "<a href=\"./file_info/admin/edit.php?file=$fileattr[2]\" onClick=\"popup = window.open('./file_info/admin/edit.php?file=$fileattr[2]', 'PopupPage', 'height=350,width=520,scrollbars=yes,resizable=yes'); return false\" target=\"_blank\">Click Here to edit this entry</a><br>";

    }


    # Print html results.

    #--------------------

    ?>


    <table cellSpacing="0" cellPadding="3" width="<? echo "$table_width"; ?>" bgColor="<? echo $color ?>" border="0" align="center">

   	 <tbody>

        <tr vAlign="top">


    <?

    # Display Download Icon.

    #-----------------------

    if ($display_download_icon == 1){

   	 print "<td align=\"middle\" width=\"12%\">";

   	 print "<a href=\"./index.php?file=$fileattr[2]\"  >";

            print "<img border=\"0\" src=\"";

            print "$iconfile \" ></a></td>";

    }

         	 print "<td width=\"50%\" valign=\"top\" align=\"left\">";

 	 

    # Display the File Name.

    #-----------------------

    if ($display_filename == 1){

   	 print "$display_filename_tag<font size=\"$display_filename_size\" face=\"$display_filename_font\">\n";

   	 print "<a href=\"./index.php?file=$fileattr[2]\">\n";

            print "$fileattr[1]</a>$display_filename_tag_end<br>\n";

    }


    # Display File Description.

    #--------------------------

    if ($display_description == 1){

   	 print "<font size=\"$display_description_size\" face=\"$display_description_font\">$display_description_tag $fileattr[7] $display_description_tag_end</font><br>\n";

    }


    # Display the "More Info" link.

    #------------------------------

    if ($display_moreinfo == 1){

   	 print "<a href=\"$fileattr[8]\" onClick=\"popup = window.open('$fileattr[8]', 'PopupPage', 'height=480,width=640,scrollbars=yes,resizable=yes'); return false\" target=\"_blank\">$display_moreinfo_tag<font face=\"$display_moreinfo_font\" size=\"$display_moreinfo_size\">More Info</font>$display_moreinfo_tag_end</a><br>\n";

    }


    # Display the File Type.

    #-----------------------

    if ($display_filetype == 1){

   	 print "<font face=\"$display_filetype_font\" color=\"$display_filetype_color\" size=\"$display_filetype_size\">$display_filetype_tag$xtrainfo$display_filetype_tag_end</font>\n";

    }	


    # If admin flag is set, Print the link to edit entries.

    #------------------------------------------------------

    if ($admin){

   	 print "<font face=\"$display_filetype_font\" size=\"$display_filetype_size\">$display_filetype_tag$admininfo$display_filetype_tag_end</font>\n";

    }

    print "</td>";


    # Display the File Size.

    #-----------------------

    if ($display_filesize == 1){

            print "<td align=\"right\" width=\"12%\" valign=\"middle\"><font size=\"$display_filesize_size\" face=\"$display_filesize_font\">$display_filesize_tag Size<br>$size</font>$display_filesize_tag_end</td>\n";

    }


    # Display Accessed.

    #------------------

    if ($display_accessed == 1){

            print "<td align=\"right\" width=\"12%\" valign=\"middle\"><font size=\"$display_accessed_size\" face=\"$display_accessed_font\">$display_accessed_tag Accesses<br>$fileattr[6] $display_accessed_tag_end</font></td>\n";

    }


    # Display File Date.

    #-------------------


    $file_time = date("m-d-y", $fileattr[9]);

    if ($display_filedate == 1){

            print "<td align=\"right\" width=\"12%\" valign=\"middle\"><font size=\"$display_filedate_size\" face=\"$display_filedate_font\">$display_filedate_tag File Dated<br>$file_time</font>$display_filedate_tag_end</td>\n";

    }

    print "</tr></tbody></table>\n";

 	 }

   	 }

	}

	#-------------------------------------------------------------------------------------

	# End main loop.


	# Generate page number links.

	#----------------------------

	print "<table border=\"0\" width=\"$table_width\" align =\"center\"><tr><td>";

	if ($flag == 0){

  $previouspage = $currentpage-1;

  if ($previouspage < 1){

 	 $previouspage = 1;

  }

  $nextpage = $currentpage+1;

  if ($nextpage > $totalpages){

 	 $nextpage = $totalpages;

  }

  print "<center><p><font face=\"$display_pagination_font\" size=\"2\">$display_pagination_tag <a href=\"$PHP_SELF?page=$previouspage$rpp3$so\">Back</a> | ";

  $z = 1;

  while ($z <= $totalpages){

 	 if ($z == $currentpage){

    $size = $display_selected_size;

 	 }ELSE{

    $size = $display_pagination_size;

 	 }

 	 print "<font face=\"$display_pagination_font\" size=\"$size\"><b><a href=\"$PHP_SELP?page=$z$rpp3$so\">$z</a><font face=\"$display_pagination_font\" size=\"$display_pagination_size \"> | ";

 	 $z++;

  }

  print "<font face=\"Tahoma\" size=\"2\"><a href=\"$PHP_SELF?page=$nextpage$rpp3$so\">Next</a>";

  print "$display_pagination_tag_end </font></p></center></td></tr><tr><td>";

	}


	#.Fix and format Byte Length.

	#----------------------------

	if ($totalbytes < pow(2,10)){

  $totalsize = "$totalbytes B";

	}

	if ($totalbytes >= pow(2,10) && $totalbytes < pow(2,20)) {

  $totalsize = round($totalbytes / pow(2,10), 2)." KB";

	}

	if ($totalbytes >= pow(2,20) && $totalbytes < pow(2,30)) {

  $totalsize = round($totalbytes / pow(2,20), 2)." MB";

	}

	if ($totalbytes > pow(2,30)) {

  $totalsize = round($totalbytes / pow(2,30), 2)." GB";

	}


	?>


	<p><br><font size="1" face="Tahoma"><a href="http://www.ironclad.net/scripts/">PHP Easy Downloader<a></b></font><br>

	<font size="1" face="Tahoma"><b>Total Files Available: <? echo $totalfiles; ?></b></font><br>

	<font size="1" face="Tahoma"><b>Total Bytes: <? echo $totalsize; ?></b></font><br>


	<?


	# End of timed code here.

	#------------------------

	$exec_time = array_sum(explode(' ', microtime())) - $t_start;

	$exec_time1 = (ceil($exec_time * 10000))/10000;

	print"<font size=\"1\" face=\"Tahoma\"><b>Execution time: $exec_time1 sec.</b></font><br>";

	print "<font size=\"1\" face=\"Tahoma\"><b><a href=\"$PHP_SELF?page=$currentpage$rpp3$so&admin=1\">Admin</a></b></font></td></tr></table>";


	# Open footer file and display it (if it exists).

	#------------------------------------------------

	if (file_exists($footer)){

  $newfile = fopen($footer,"r");

  $content = fread($newfile, filesize($footer));

  fclose($newfile);

  print $content;

	}

}

?>

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.