Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

0001

Столична община: организирана престъпност чрез наредбата за такса смет:

Препоръчан отговор


Столична община , представлява група /банда/ от длъжностни лица, извършваща  квалифицирано престъпление, измама и рекет, чрез събиране таксите за смет по "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
 
Ето пример:
Чрез ЧСИ беше запорирана сметка на фирма "VITO-03", за неплатени 30 хиляди лева такси смет, за неизползувато фирмено място, което не генерира отпадъци. Всяка година за това място са подавАни декларации, че мястото не е използувано и не генерира отпадък.
За да се работи и отблокира сметката, сумата беше преведена .
След юридическа консултаЦия и прочит на наредбата, се оказа следното:
 
чл.27 (2) (изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007; изм. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и лицата по чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” по местонахождение на имота. Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.
 
Видно от цитирания текст, за това място не следва да се събират такси за смет! 
Това е явно доказателство, че СО извършва рекет срежу гражданите и фирмите .
Предстоят разправии, докато парите се върнат, но едно да ви е ясно: СО е враг и чиновническа пиявица за гражданите.
 
Следват въпросите: 
1. Може ли да се иска чрез СРП наказателна отговорност, за извършено престъпление по служба от страна на лицата съставили и подписали документите свързани с тази такса?
2 Може ли да се предяви иск срещу общината, за неоснователно обогатяване по чл 534 от ТЗ?
 
Пиша за пореден път с информация, че СО е враг и рекетьор на софиянци!
 
"НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА" - не е закон! 
Наредбата /както и много други наредби на СО/  е инструмент за чиновнически рекет върху гражданите на София.
 
Припомням, че с наредбата чипосване за домашните животни, бяха събрани много хиляди лева глоби от граждани, неспособни и неподготвени да се защитят.
Наредбата беше отменена от съда, но парите ограбени незаконно от гражданите, не бяха върнати или отнети от общината.
Малко хора разбират, че СО община в този си вид, е враг на гражданите си.
Нима мисилте, че Фандъкова /която ми е симатична/ не знае и не разбира за какво става въпрос?
Не! Знае тя и разбира, но от събраните глоби се раздават заплати и прамиии и се издържа едно  звено от 430 паразита, наречено "Столичен инспекторат", което вместо да инспекТира общината, преследва гражданите на София.
Ще се радвам на коментар!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е едната гледна точка.

 

А и не разбрах кое точно да коментираме: СО, кмета, инспектората, ЧСИ-то, наредбите или кое точно?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е едната гледна точка.

 

А и не разбрах кое точно да коментираме: СО, кмета, инспектората, ЧСИ-то, наредбите или кое точно?

 

Предполагам че това:

 

 
Следват въпросите: 
1. Може ли да се иска чрез СРП наказателна отговорност, за извършено престъпление по служба от страна на лицата съставили и подписали документите свързани с тази такса?
2 Може ли да се предяви иск срещу общината, за неоснователно обогатяване по чл 534 от ТЗ?
 
 

 

Що да не може....Наемаш си адвокат и предявяваш. Както каза алгор, представяш едната гледна точка, какво очакваш от нас, да псуваме общинарите по домова книга ли? Не че няма да има и такива, те чакат някой да пише нещо и да почнат, ама все пак съда решава, кой е престъпник или се лъжа.....

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Предполагам че това:

 

Що да не може....Наемаш си адвокат и предявяваш. Както каза алгор, представяш едната гледна точка, какво очакваш от нас, да псуваме общинарите по домова книга ли? Не че няма да има и такива, те чакат някой да пише нещо и да почнат, ама все пак съда решава, кой е престъпник или се лъжа.....

 

 

Това е и юридически форум. Доколкото не съм юрист, търся мнения за или против! :)

Написаното е  инфо и предупреждение за други такива граждани и фирми.

Да не мислите че VITO 03 e единствената рекетирана фирма?

Все някой ще прочете и ще се окаже, че има много такива, които плащат и не си търсят правата. 

Юристи и адвокати много, като не всички са добри, нали?

Самия факт че наредбата не е атакувана и не е спряна е доказателство за това, което пишА и на което давам гласност.

Същото стана и е, с наредбата за синя и зелена зона.

Парите от тези зони, отиват не в общината, а в една общинска фирма, предмета на която е :" стопанисване на общински паркинги"... :no-no:

Улиците са публична общинска собственост, а не собственост на фирмата, събираща парите.

Те не са и частна общинска собственост.

Къде ли са новите изградени паркинги?

Няма такива!

Ако поитате и ви отговорят, ще разберете, че тези пари /много милиони/ не влизат в Общината!

Мога да бъда и по обстоятелствен, но не е нужно.

ОБЩИНАТА Е РЕКЕТЬОР, това нека е ясно и на слепите.

Поздрави!

Това е едната гледна точка.

 

А и не разбрах кое точно да коментираме: СО, кмета, инспектората, ЧСИ-то, наредбите или кое точно?

 

Целта е, да информирам и ако има компетентни мнения, да получа такива, за да пестя време и енергия. :)

Основното е казано с цифрата 30 хиляди и с цитирания текст от Наредбата. Другото са само щрихи, за потвърждание на констатацията изложена в заглавието на темата.

Благодаря все пак за това, че сте прочели все пак текста.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако мислиш, че си прав, заведи дело.Това мога да кажа само, фирмата в която работя е водила дела с  нашата община , някои сме печелили, други сме губили...


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако мислиш, че си прав, заведи дело.Това мога да кажа само, фирмата в която работя е водила дела с  нашата община , някои сме печелили, други сме губили...

 

 

Здравейте отново! :(

 

За юристите, пейсвам извадки от съдебна практика по подобен казус, представляващ светлина в "края на тунела":

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд ; гр.Варна, трети касационен състав, в публичното заседание на четвърти юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА НЕДЕВА

 

ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА РАЧЕВА

 

ЯНКА ГАНЧЕВА

 

при участието на прокурора Александър Атанасов и секретаря А.Г., като разгледа докладваното от съдия Ганчева адм.дело № 1082 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

.............................................................

С решение 4.5 от 16.12.2011 г. на ОС Аксаково е приета нова разпоредба  чл.17б от Наредбата, предмет на оспорване в настоящото производство. Като правно основание за приемането й наред с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА е вписана разпоредбата на чл. 8 ал.5 и чл.9 от ЗМДТ. 

Съгласно първия текст Общинският съвет определя с наредбата по чл.9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. 

Съгласно чл.9 от ЗМДТ общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Съдът намира, че разпоредба на чл.17б ал.1 от НОАМТЦУТОА в оспорената част приета с решение 4.5 от 16.12.2011 г., не съответства на чл.8, ал.5 на ЗМДТ и на целта на закона. 

От съдържанието на разпоредбата на чл.8 ал.5 от ЗМДТ се налага извода, че на общинския съвет е предоставено единствено правомощието да определи реда, по който лицата, неползващи услугата, се освобождават от заплащане на съответната такса. Правото на лицата да бъдат освободени от заплащане на такса за определена услуга, когато не ползват тази услуга през годината или през определена част от нея, е предвидено в самия закон, а на общинския съвет е делегирано само правомощието да определи реда, по който да бъде упражнено това право на освобождаване. 

На общинския съвет не е предоставено правомощието при приемане на наредбата по чл. 9 от ЗМДТ да прецени дали да освободи или не от заплащане на такса лицата, които не ползват услугата, тъй като такова право е предвидено в чл.8 ал.5 от ЗМДТ. 

Допълнителен аргумент в тази насока се съдържа в разпоредбата на чл.71 от ЗМДТ, съгласно който не се събира такса за: 1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината; 2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината; 3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива. Общинският съвет следва да се съобрази с предоставените му по делегация правомощия и да приеме съответния подзаконов нормативен акт в съответствие с разпоредбите на нормативните актове от по-висок ранг съгласно чл.15, ал.1 от ЗНА. След като с чл.8 ал.5 от ЗМДТ на общинския съвет е предоставено единствено правомощието да определи реда за освобождаване от заплащане на такса при неползване на услугата, а не самата възможност за освобождаване, то извън правомощията на общинския съвет е да въвежда допълнителни критерии и условия, различни от предвидените в ЗМДТ. Основанието за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци е неползването на съответната услуга съгласно чл.8, ал.5 от ЗМДТ. 

Таксата за битови отпадъци не се дължи и тогава, когато общината е създала необходимите нормативни и фактически условия за ползване на услугата, но лицето по чл. 64, ал. 1 ЗМДТ не я ползва през съответната година или през определен период от нея - чл. 8, ал. 5 ЗМДТ. 

В разпоредбата на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ законодателят е казал, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 ЗМДТ реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

Макар и да е налице неприцизност в употребения от законодателя израз bdquo;освобождаваrdquo;,следва да се вземе предвид, че в случай, че даден субект не дължи заплащане, то следва, че същия не може да бъде освободен от това си задължение.

...................................................................

Р Е Ш И:

ПРОГЛАСЯВА нищожността на 17б ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково, приета с решение №4.5 от Протокол № 004 от 16.12.2011 год. на Общински съвет Аксаково Наредбата в частта от алинея /1/; Към заявление декларация се прилагат служебни бележки или други документи имащи характер на удостоверение издадени от: - водоснабдяване ndash; за липса на движение по партидата на имота за 9 месеца назад или, че изобщо няма открита партида за отчитане на питейна вода, - електроснабдително дружество; за липса на движение по партидата на имота за 9 месеца назад, или, че изобщо няма открита партида за отчитане на ел.енергия, декларация свободен текст от собственика / собствениците на имота, че същите дават изричното си съгласие за извършване на проверки от общинската администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от НК, регламентиращ документално престъпление.

 

 

 

От решението на съда разбирам и става ясно, че наредбата в този смисъл /даже поставянето  на допълнителни условия за освобождаване от такса смет/,когато имота не се ползува, е в нарушение на ЗМТД .

Основанието за неплащане на такса смет  е "неползуването на услугата" : 

"Основанието за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци е неползването на съответната услуга съгласно чл.8, ал.5 от ЗМДТ. "

 

Когато Общината не извършва никакви разходи, когато ползувателят "не получава услуга" , за какво се плаща този рекет наречен "такса смет"?

Нима това не е скрит "общински данък", още повече, когато е свързан не с цената на постройката, каквато няма, а с цената на земята, която не генерира смет?

Защо тази такса, ще е свързана със стойността на земята , върху която се изгражда някъкъв обект, когато земята няма отношение към генерирането на смет.

 

Такива ми ви работи господа и госпожи юристи. Лошо за мен е , че не съм юрист......... :D

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от 0001
   Радвам се да публикувам този документ, който е сътворен и е факт.
   Той е посветен на Веска Георгиева- директора на Столичен инспекторат, с най добри чувства....
   Надявам се, да бъде сложен край на рекета, извършван от години, от страна на Столичен Инспекторат, Столична община София. Това не е изолиран случай.
   Хората в провинцията се страхуват даже да се защитават.
   Същото става във всяка една община, където чиновници от общината, рекетират гражданите си.
   Ще се радвам, ако документа ви хареса като смисъл, съдържание и правни основания.
   Ще се радвам интереса Ви, защото "чиновниците" по места, които прилагат законите изготвят АУАНН и наказателните постановления , са напаст.
   Написано с негативен личен опит, от сблъсъка с българския чиновник,който "много уважавам".


   ЧРЕЗ
   СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
   ДО
   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

   Ж А Л Б А

   От Любомир Димитров Мулетаров
   Зона Б-18; бл. 1; вх.А; София- 1309;
   GSM- 0888710202

   Чрез:

   9]Адвокат Минчо Викторов Спасов, , от АК – Ямбол, с адрес за съобщения гр. София 1309 ул. Перник 114 офис 6А

   95]СРЕЩУ: ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община
   95]
   95]Приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет   Уважаеми Дами и Господа Административни съдии,


   Обжалвам Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Столичен инспекторат” към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет (наричан по-долу за краткост „Правилника”) като нищожен в цялост и по изрично посочените по-долу текстове, тъй като СОС е действал в нарушение на материалната си компетенност, и незаконосъбразен поради текстовете, противоречащи на нормативни актове от по-висока степен.
   Имам правен интерес от подаване на настоящата жалба. Жертва съм на действия на предпирятие „Столичен Инспекторат”, чиито служители се позовават на „ правомощия”, дадени им от обжалвания Правилник, нищожни поради изложените по-долу съображения. Завел съм дело срещу Столична община за причинени ми вреди по реда на ЗОДОВ, въз основа на което беше образувано адм. дело № 1936/ 2010 г. по описа на Административен съд, 31 състав, ІІ отделение, което в момента е висящо пред Върховен административен съд, ІІІ-то отделение – адм. дело № 4770/2012 г.

   I СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА НИЩОЖНОСТ (ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ)

   Правилникът е приет без правно основание (законова дискреция).


   Съгласно § 1. Заключителните разпоредби от Правилника, той:
   е приет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания.
   Погледът върху тези текстове на ЗМСМА и ЗАНН показва, че такава дискреция за Общинският съвет липсва:
   8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
   23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2010 г.) решава и други въпроси от местно значение,които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител
   Съгласно чл. 44 ЗМСМА. Кметът на общината:
   4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
   Нито един от тези законови текстове не дават право на Общинския съвет да създава институция или орган и да му дава права, които са от изключителната компетентност на контролните органи по специалните закони.
   Нито един от тези законови текстове не дава генерална дискреция на тази създадена от Общинския съвет институция или орган да упражнява правата и задълженията на кмета по опазване на обществения ред. Напротив- чл. 44 ЗМСМА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧВА СПОСОБ И ПРОЦЕДУРА по които кметът изпълнява задълженията си по опазване на обществения ред, който по принцип е задължение на МВР. Това може да стане само и единствено чрез конкретна заповед, насочена към началниците на съответните полицейски служби. Тези полицейски служби са инструментът за прилагане на тези заповеди, а не инспекторати, интендантства, адютантства или други образувания, сътворени от Общинския съвет.
   Легалното и семантично съдържание на ИНСПЕКЦИЯТА (вътрешния контрол в системата) като иманентна функция на инспекторатите към ведомствата. Това е законово определено в чл. 46 и следващите от Закона за адмиистрацията, къдетпо изрично е посочено, че инспекторатите към министерствата и ведомствата следят за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията. Инспекторатът е вътрешно звено, което следи и контролира законосъобразността на действията на служителите вътре в системата. Той не може да има права за контрол върху граждани и юридически лица извън административната структура, която инспектира. Правилникът за организацията и дейността за всяко ведомство е административен акт, който може и следва да урежда вътрешно-организационните отношения в дадена административна структура, а не може да създава права и задължения извън тези, определени в законите, които дадената администрация трябва да изпълнява. Например не бива да дефинира нарушения и наказания, да създава правомощия и урежда ред за налагане на санкции върху физически и юридически лица в нарушение на чл. 2 от ЗМСМА.
   Това коренно се отличава от структурата, функциите и правомощията, които Общинският съвет е дал на инспектората на общината в атакувания Правилник.
   Считам и моля да обявите за нищожни разпоребите на:
   1.1.Чл.1.
   Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на дейността на Столичен инспекторат
   Инспекторатът е звено от общинската администрация. Уреждането на структура и организация на общинската администрация е извично правомощие на кмета (чл.44 ал.1 т.17 ЗМСМА). Като е навлязъл в компетентността на кмета, Общинският съвет е приел нищожен акт.
   1.2.Чл. 2 ал. (2)
   Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община, като е на негово пряко подчинение
   Всеки административен орган (в случая кмета) изпълнява законовите си задължения или лично, или чрез упълномощени със специална заповед лица и то само и доколкото конкретния закон му разрешава такова делегиране.
   Общинският съвет не може със свой Правилник да въведе генерална делегация и да промени и преуреди с подобна клауза разпоредбите на конкретните закони, вменяващи задължения на кмета и ред за упражняването им (напр. ЗУТ, ЗООС, ЗМВР, ЗМСМА и др.).

   1.3..Раздел II – ПРАВОМОЩИЯ – ЧЛ. 3 И 4

   В чл. 21 от ЗМСМА няма правомощия за Общинския съвет да съдава или отнема ПРАВОМОЩИЯ на администрацията или части от нея, а само и единствено да одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината.
   Произнасянето извън законово установената материална компетентност от страна на Общинския съвет е нищожно.
   1.4.Разделг III СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ – чл. 5 до 20 от Правилника
   Съгласно чл. 2 ал. 1 от Правилника:
   Столичен инспекторат, наричан по-нататък "Инспектората", е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства..
   „Звено” е организационна структура в дадена администрация – в случая общинската администрация.
   Съгласно чл. 44 т 17 ЗМСМА КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА утвърждава устройствения правилник на общинската администрация. В нарушения на материалната си компетентност, Общинският съвет е създал устройствен правилник за част от Общинската администрация. Актът му е нищожен.
   1.5. Глава IV КОНТРОЛНА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ чл. 25- 27
   Звено от общинската администрация не може да извършва административно-наказателна дейност извън предвиденият законов ред.
   Конкретни основания за незаконосъобразност на текстовете:
   1.5.1.Съгласно чл. 25 ал. 1 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да извършват проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Столичния общински съвет, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.
   Създаването на правомощия за инспекторите ERGA HOMNES противоречи на правилото, че инспекторатът във всяка структура или орган контролира служителите вътре в системата, а не ги замества при осъществяване на контролни или други правомощия „навън” от системата.
   1.5.2.Формулировката други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им. въздига инспекторите в универсални правоприлагащи и правоохранителни органи в нарушение на чл. 8 от Конституцията и множество други нормативни актове.
   1.5.3.Съгласно Чл. 25 ал. 3 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да се обръщат директно и да искат съдействието на поделенията на МВР на територията на контролираните от тях райони
   Общинският съвет дава на инспекторите правомощия , респ. вменява на полицейските органи задължения в нарушение на чл. 44 ал. 4 от ЗМСМА, който посочва кога полицейските органи са длъжни да изпълняват кметски разпореждания- при наличие на изрична кметска заповед.
   1.5.4.Съгласно Чл. 26. (1) При установяване на нарушения на нормативните актове служителите на Инспектората дават предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт, или съставят актове за установяване на административни нарушения.
   Всеки администриращ закон съдържа разпоредби, уреждащи административно-наказателната процедура по контрола и прилагането му и посочва кой издава актовете и наказателните постановления във връзка с това.Често това са кметовете.Чл. 44 от ЗМСМА задължава кмета да изпълнява функции, възложени му от централните органи на държавна власт и да следи за спазване на актовете на ОС, приети в изпълнение на правомощията им. Това очевидно включва и административно-наказателна дейност В общия закон- ЗМСМА липсва генерално оправомощаване на кметовете за административно-наказателна дейност, следователно тя е допустима само и доколкото е предвидена в съответния специален закон. Правото за препупълномощаване на други лица с аминистративно- наказтелни функции също трябва да е предвидено като възможност в специалните закони и да е съпроводено със специален акт на кмета- Заповед.
   Административно-наказващите органи и техните правомощия се посочват от конкретния закон (а не правилник на ОС).
   „Генералното упълномощаване” с кметски права, което Общинския съвет е направил в полза на инспекторите е нищожно.
   1.5.5.Съгласно чл. 26(2) Съставените актове за установяване на нарушения заедно с получените възражения и други доказателства се изпращат по реда и условията на ЗАНН на администратинонаказващия орган, на чиято територия е извършено нарушението, за произнасяне по образуваната административнонаказателна преписка
   Общинският съвет е създал в полза на инспекторите универсална и екстериториална компетентност да съставят актове , отнасящи се дори за нарушения в други териториални единици. Нарушен е чл. 38 от ЗМСМА, който ограничава правомощията на кмета – респ. администрацията му само върху територията на съответната община. Общинският съвет се е произнесъл с един нищожен по критерий териториална компетентност акт.
   II. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН
   Освен посочените по- горе закононарушения, правещи Правилника изцяло нищожен, са налице и ред нарушения на основни конституционно и законово уредени граждански права:
   2. 1.Нарушение на чл. 18 от КРБ
   Според Чл. 4. (2) от Правилника:
   При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската, районните администрации, общинските предприятия и търговските еднолични акционерни дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища и оказват всяко друго необходимо съдействие, като работят в тясно сътрудничество с тях. –
   Като въвежда специални задължения за общинските дружества, тази разпоредба противоречи на конституционата норма на чл. 18 КРБ, въвеждаща равнопоставеност между стопанските субекти, независимо от вида собственост- държавна , общинска или частна.
   2.2.Нарушение на Закона за защита на личните данни:
   Задължаването на общинската администрация и дружества да предоставят лични данни за гражданите на основание на ял.4 от Правилника, без спазване процедурата за достъп до лични данни по Закона за защита на личните данни е нарушение на последния.
   2.3. Нарушения на бюджетното законодателство

   Без да има властнически правомощия да осъществява административнонаказателна дейност Столичен инспекторат налага глоби и имуществени санкции в размер на милиони левове годишно, като прихадите от тази дейност постъпват не в Републиканския бюджет, а в бюджета на Столична община. От тази дейност звеното Столичен инспекторат, което не е стопанско предприятие, независимо от бюджетно финансираните си заплати реализира и „допълнително материално стимулиране” на служителите, в зависимост от
   резултати по санкциониране на нарушения и ефективно събиране на средства от глоби и имуществени санкции.
   По съображенията, изложени по-горе (т.1.5.4) административно-наказателната дейност на инспекторите е противозаконна,. Оказва се, че те черпят права (ДМС) от собствено неправомерно поведение.
   Предвидената възможност за кмета да отпуска ежемесечна бюджетна субсидия в полза на инспектората по свое усмотрение е нарушение на бюджетната дисциплина и нарушава правомощията на кмета, дадени му в чл. 41 ЗМСМА. Като орган на изпълнителната власт Кметът е изпълнител, а не творец на бюджета. Общинският бюджет се приема от Общинския съвет. Действията на кмета по прекрояване на бюджета биха били нищожни поради липса на компетентност.
   Предвид гореизложеното:

   МОЛЯ

   да отмените Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет, с което е приет Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат, като обявите Правилника за нищожен -приет извън компетентността на Общинския съвет и незаконосъобразен – противоречащ на нормативни актове от по-виска степен.

   Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски: 10 лв. за държавна такса и 2000 лв. – възнаграждение за адвокатска защита.

   325]1. ПРИЛОЖЕНИЯ:
   325]2. Текстът на Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет;
   325]3. Искова молба и допълнителни молби, въз основа на които е образувано адм.д. № 1936/2010г. по описа на Административен съд София-град, ІІ отделение, 31 състав;
   Прилагам квитанция за платена държавна такса и договор за правна защита и съдействие с адвокатско пълномощно.
   Прилагам препис от настоящата жалба и доказателствата към нея за противната страна – Столичен общински съвет.

   30.11.2012 г. С уважение: Любомир Мулетаров

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.