Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

sheva07

проблем с google chrome

Препоръчан отговор


проблем с google chrome,както си работи и спира работа. Излиза ми съобщение google chrome has stoped worked.

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 
Internet Explorer: 9.10.9200.16635
Run by vania at 11:40:13 on 2013-11-01
Microsoft Windows 7 Home Premium   6.1.7601.1.1251.359.1033.18.1884.703 [GMT 2:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5}
SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508}
.
============== Running Processes ===============
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
c:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup
C:WindowsSysWOW64fsproflt2.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32WLANExt.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Program FilesHide Folders 2012 4.0 Build 4.0.8.785 FinalHide Folders 2012hf.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
C:Program Files (x86)lsmaus.exe
C:Program Files (x86)AcerAcer CloudCCDMonitorService.exe
C:WindowsSystem32hkcmd.exe
C:WindowsSystem32igfxpers.exe
C:Windowssystem32igfxsrvc.exe
C:Program Files (x86)Launch Managerdsiwmis.exe
C:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exe
C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerSvc.exe
C:Program Files (x86)Launch ManagerLMworker.exe
C:Program Files (x86)Launch ManagerLMutilps32.exe
C:Program Files (x86)AcerRegistrationGREGsvc.exe
C:Program FilesElantechETDCtrl.exe
C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerTray.exe
C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
C:Program FilesInteliCLS ClientHeciServer.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsDALjhi_service.exe
C:Program FilesAcerAcer UpdaterUpdaterService.exe
C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe
C:Program Files (x86)lsmlsm.exe
C:Program Files (x86)AcerAcer VCMAcerVCM.exe
C:WindowsSysWOW64rpcnet.exe
C:Program FilesElantechETDCtrlHelper.exe
C:Program Files (x86)Launch ManagerLManager.exe
C:Program Files (x86)Launch ManagerMMDx64Fx.exe
C:Windowssystem32igfxext.exe
C:Program Files (x86)AcerAcer VCMRS_Service.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvc
C:Program Files (x86)AtherosAth_WlanAgent.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Program Files (x86)lsmlsm.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe
C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerEvent.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Program Files (x86)IntelIntel® Rapid Storage TechnologyIAStorDataMgrSvc.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsLMSLMS.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:WindowsSystem32cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
mWinlogon: Userinit = userinit.exe
BHO: DowNload, kEeper: {5C3988E0-2B86-2D56-DE2F-974BA8D6B5E7} - C:ProgramDataDowNload, kEeperhr.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll
EB: Developer Tools: {1A6FE369-F28C-4AD9-A3E6-2BCB50807CF1} - C:Program Files (x86)Internet Exploreriedvtool.dll
uRun: [skype] "C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe" /minimized /regrun
mRun: [LManager] C:Program Files (x86)Launch ManagerLManager.exe
mRun: [switchBoard] C:Program Files (x86)Common FilesAdobeSwitchBoardSwitchBoard.exe
mRun: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCS5.5ServiceManagerCS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [GrooveMonitor] "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"
mRun: [Adobe ARM] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"
dRunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid}
StartupFolder: C:UsersvaniaAppDataRoamingMICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupONENOT~1.LNK - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12ONENOTEM.EXE
StartupFolder: C:PROGRA~3MICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupACERVC~1.LNK - C:Program Files (x86)AcerAcer VCMAcerVCM.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - C:PROGRA~2MIF5BA~1Office12EXCEL.EXE/3000
IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:Program Files (x86)Windows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12ONBttnIE.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
IE: {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:Program Files (x86)EvernoteEvernoteEvernoteIE.dll/204
TCP: NameServer = 85.14.32.242 85.14.32.2
TCP: Interfaces{A232CD97-08F8-469D-B6A3-E2FC5BC9DFE3} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{EEF87CF2-4213-4E87-934A-34751A818D09} : DHCPNameServer = 85.14.32.242 85.14.32.2
TCP: Interfaces{EEF87CF2-4213-4E87-934A-34751A818D09}14A747563686535303F524832303 : DHCPNameServer = 192.168.2.1
TCP: Interfaces{EEF87CF2-4213-4E87-934A-34751A818D09}452716E63753F513330373 : DHCPNameServer = 192.168.2.1
TCP: Interfaces{EEF87CF2-4213-4E87-934A-34751A818D09}6594651434F4D4F5E45445 : DHCPNameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll
Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:Program Files (x86)Windows LivePhoto GalleryAlbumDownloadProtocolHandler.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll
LSA: Security Packages =  kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication30.0.1599.101Installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll
x64-Run: [igfxTray] C:WindowsSystem32igfxtray.exe
x64-Run: [HotKeysCmds] C:WindowsSystem32hkcmd.exe
x64-Run: [Persistence] C:WindowsSystem32igfxpers.exe
x64-Run: [RTHDVCPL] C:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exe -s
x64-Run: [ETDCtrl] C:Program Files (x86)ElantechETDCtrl.exe
x64-Run: [Power Management] C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerTray.exe
x64-Run: [MSC] "c:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe" -hide -runkey
x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeOOBEPDAppUWAUpdaterStartupUtility.exe"
x64-Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - <orphaned>
x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>
x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>
x64-Notify: igfxcui - igfxdev.dll
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 FSProFilter2;FSPro File Filter 2;C:WindowsSystem32driversFSPFltd2.sys [2013-7-10 57648]
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:WindowsSystem32driversMpFilter.sys [2013-1-20 230320]
R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;C:WindowsSystem32driversmwlPSDFilter.sys [2012-4-20 22648]
R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;C:WindowsSystem32driversmwlPSDNserv.sys [2012-4-20 20520]
R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;C:WindowsSystem32driversmwlPSDVDisk.sys [2012-4-20 62776]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:WindowsSystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 59904]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe [2013-5-10 65640]
R2 AUS;Auto Update Service;C:Program Files (x86)lsmaus.exe [2012-11-26 225280]
R2 CCDMonitorService;CCDMonitorService;C:Program Files (x86)AcerAcer CloudCCDMonitorService.exe [2013-1-24 2615368]
R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;C:Program Files (x86)Launch Managerdsiwmis.exe [2012-4-26 355920]
R2 ePowerSvc;ePower Service;C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerSvc.exe [2012-6-20 871296]
R2 fsproflt2;FSPro Filter Service 2;C:WindowsSysWOW64fsproflt2.exe [2013-7-10 49512]
R2 GREGService;GREGService;C:Program Files (x86)AcerRegistrationGREGsvc.exe [2012-2-29 28264]
R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:Program Files (x86)IntelIntel® Rapid Storage TechnologyIAStorDataMgrSvc.exe [2012-4-20 13592]
R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:Program FilesInteliCLS ClientHeciServer.exe [2012-2-2 628448]
R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsDALJhi_service.exe [2012-6-20 161560]
R2 Live Updater Service;Live Updater Service;C:Program FilesAcerAcer UpdaterUpdaterService.exe [2012-4-20 255376]
R2 LSM;Login Session Manager;C:Program Files (x86)lsmLSM.exe [2012-11-26 425984]
R2 RS_Service;Raw Socket Service;C:Program Files (x86)AcerAcer VCMRS_Service.exe [2012-4-20 260640]
R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe [2012-6-20 363800]
R2 ZAtheros Wlan Agent;ZAtheros Wlan Agent;C:Program Files (x86)AtherosAth_WlanAgent.exe [2012-6-20 72864]
R3 bScsiSDa;bScsiSDa;C:WindowsSystem32driversbScsiSDa.sys [2012-5-3 81928]
R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;C:WindowsSystem32driversETD.sys [2012-4-20 251696]
R3 IntcDAud;Audio schermo Intel®;C:WindowsSystem32driversIntcDAud.sys [2012-4-26 331264]
R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;C:WindowsSystem32driversk57nd60a.sys [2012-2-9 440360]
R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ;C:WindowsSystem32driversHECIx64.sys [2012-7-17 62784]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-10-29 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-7-25 162672]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-20 257416]
S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service;C:WindowsSysWOW64IntelCpHeciSvc.exe [2012-4-26 276248]
S3 GamesAppService;GamesAppService;C:Program Files (x86)WildTangent GamesAppGamesAppService.exe [2010-10-12 206072]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-10-29 116648]
S3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:WindowsSystem32driversNisDrvWFP.sys [2012-8-30 130008]
S3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;C:Program FilesMicrosoft Security ClientNisSrv.exe [2013-1-27 379360]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2012-11-26 19456]
S3 SwitchBoard;Adobe SwitchBoard;C:Program Files (x86)Common FilesAdobeSwitchBoardSwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2012-11-26 57856]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2012-11-26 30208]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2012-11-26 1255736]
S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;C:Program FilesWindows LiveMeshwlcrasvc.exe [2010-9-23 57184]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-10-31 21:25:00 10280728 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{055CBEE5-F35B-46D9-8B7A-D83C6236712D}mpengine.dll
2013-10-30 20:02:58 10280728 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition UpdatesBackupmpengine.dll
2013-10-29 14:15:26 -------- d-----w- C:UsersvaniaAppDataLocalGoogle
2013-10-22 08:54:01 -------- d-----w- C:Program FilesCCleaner
2013-10-22 08:49:11 -------- d-----w- C:Program FilesCCleaner 4.00.4064 Free & Business & Professional + Portable
2013-10-18 20:10:12 965000 ------w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{78F3E534-9EC4-43BE-8589-D9D02F5430D3}gapaengine.dll
2013-10-09 19:36:22 -------- d-----w- C:UsersvaniaAppDataRoamingEZDownloader
2013-10-09 19:34:56 -------- d-----w- C:ProgramDataSummerSoft
2013-10-09 19:34:15 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Ss-Helper
2013-10-09 19:33:48 -------- d-----w- C:ProgramDataDowNload keepEr
2013-10-09 19:33:37 -------- d-----w- C:Program Files (x86)WebSearch
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-11-01 08:51:58 17920 ----a-w- C:WindowsSystem32rpcnetp.exe
2013-11-01 08:51:46 58288 ----a-w- C:WindowsSysWow64rpcnet.dll
2013-10-28 10:45:21 17920 ----a-w- C:WindowsSysWow64rpcnetp.dll
2013-10-28 10:44:20 17920 ----a-w- C:WindowsSysWow64rpcnetp.exe
2013-10-09 19:14:39 692616 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe
2013-10-09 19:14:38 71048 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-05-22 14:03:11 22948790 ----a-w- C:Program Files (x86)vlc-2.0.6-win32.exe
2012-11-26 15:31:01 13541352 ----a-w- C:Program Files (x86)mseinstall.exe
.
============= FINISH: 11:40:36,74 ===============
 
 
 
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Home Premium 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume2
Install Date: 10.9.2012 г. 00:08:30
System Uptime: 1.11.2013 г. 10:51:03 (1 hours ago)
.
Motherboard: Acer |  | Mimic          
Processor: Intel® Celeron® CPU 877 @ 1.40GHz | U3E1 | 1288/100mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 282 GiB total, 201,047 GiB free.
D: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
==== System Restore Points ===================
.
RP145: 10.10.2013 г. 17:03:34 - Removed Skype Click to Call
RP146: 10.10.2013 г. 20:54:41 - Windows Update
RP147: 10.10.2013 г. 21:20:57 - Windows Update
RP148: 15.10.2013 г. 10:15:34 - Windows Update
RP149: 18.10.2013 г. 22:07:59 - Windows Update
RP150: 22.10.2013 г. 19:05:21 - Windows Update
RP151: 26.10.2013 г. 12:32:41 - Windows Update
RP152: 30.10.2013 г. 22:01:26 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
???? ??? Windows Live
???? Windows Live
?????? ??????? ?? Windows Live
??????? ??????????? ??? Windows Live
Фотоальбом Windows Live
Фотогалерия на Windows Live
µTorrent
Почта Windows Live
Основные компоненты Windows Live
7-Zip 9.20 (x64 edition)
Acer Crystal Eye Webcam
Acer ePower Management
Acer eRecovery Management
Acer Games
Acer Registration
Acer Updater
Acer VCM
AcerCloud Docs
AcerCloud Portal
ActiveX контрола на Windows Live Mesh за отдалечени връзки
Adobe AIR
Adobe Community Help
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Photoshop CS5.1
Adobe Reader X (10.1.8) MUI
Agatha Christie - Death on the Nile
Bejeweled 3
Broadcom Card Reader Driver Installer
Broadcom NetLink Controller
BS.Player PRO
Bundled software uninstaller
CCleaner
Chuzzle Deluxe
D3DX10
ETDWare PS/2-X64 10.6.12.4_WHQL
Evernote v. 4.5.2
FATE
Final Drive: Nitro
Formant ActiveX programu Windows Live Mesh odpowiedzialny za obsluge polaczen zdalnych
Fotogalerija Windows Live
Galeria de Fotografias do Windows Live
Galeria fotografica de Windows Live
Galeria fotografica del Windows Live
Galeria fotografii uslugi Windows Live
Galerie de photos Windows Live
Galerie foto Windows Live
Google Chrome
Google Update Helper
Identity Card
Insaniquarium Deluxe
Intel® Control Center
Intel® Management Engine Components
Intel® OpenCL CPU Runtime
Intel® Processor Graphics
Intel® Rapid Storage Technology
Intel® Trusted Connect Service Client
Junk Mail filter update
Launch Manager
Mesh Runtime
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
Microsoft Application Error Reporting
Microsoft Office Access MUI (English) 2007
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office Excel MUI (English) 2007
Microsoft Office Groove MUI (English) 2007
Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007
Microsoft Office Office 64-bit Components 2007
Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (French) 2007
Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
Microsoft Office Proofing (English) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Word MUI (English) 2007
Microsoft Security Client
Microsoft Security Essentials
Microsoft Silverlight
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.30319
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.30319
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Runtime
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
Microsoft_VC80_CRT_x86
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
Microsoft_VC80_MFC_x86
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
Microsoft_VC90_ATL_x86
Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
Microsoft_VC90_CRT_x86
Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
Microsoft_VC90_MFC_x86
Microsoft_VC90_MFC_x86_x64
Microsoft_VC90_MFCLOC_x86
Microsoft_VC90_MFCLOC_x86_x64
MSVCRT
MSVCRT_amd64
newsXpresso
Office Addin
Office Addin 2003
PDF Settings CS5
Plants vs. Zombies - Game of the Year
Poczta uslugi Windows Live
Podstawowe programy Windows Live
Polar Bowler
Posta Windows Live
Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation
Raccolta foto di Windows Live
Realtek High Definition Audio Driver
Search Assistant WebSearch 1.74
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628)
Skip-Bo - Castaway Caper
Skype™ 6.7
Slingo Deluxe
Ss-Helper 1.74
ss helper 1.74
Torchlight
Tradewinds Legends
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939)
Update Installer for WildTangent Games App
Virtual Villagers 4 - The Tree of Life
Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime
Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime
Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime Service Pack 1 (KB949258)
Wedding Dash
Welcome Center
WildTangent Games App
Windows Live
Windows Live ???
Windows Live ????
Windows Live Argazki Galeria
Windows Live Communications Platform
Windows Live Essentials
Windows Live Fotogaleria
Windows Live Fotogalerie
Windows Live Fotogalleri
Windows Live Fotograf Galerisi
Windows Live Fototar
Windows Live Galeria de Fotos
Windows Live Galerija fotografija
Windows Live ID Sign-in Assistant
Windows Live Installer
Windows Live Language Selector
Windows Live Mail
Windows Live Mesh
Windows Live Mesh - ActiveX-besturingselement voor externe verbindingen
Windows Live Mesh ActiveX-kontroll for eksterne tilkoblinger
Windows Live Mesh ActiveX-objekt til fjernforbindelser
Windows Live Mesh ActiveX control for remote connections
Windows Live Meshin etayhteyksien ActiveX-komponentti
Windows Live MIME IFilter
Windows Live Movie Maker
Windows Live Photo Common
Windows Live Photo Gallery
Windows Live PIMT Platform
Windows Live Remote Client
Windows Live Remote Client Resources
Windows Live Remote Service
Windows Live Remote Service Resources
Windows Live SOXE
Windows Live SOXE Definitions
Windows Live Temel Parcalar
Windows Live UX Platform
Windows Live UX Platform Language Pack
Windows Live Writer
Windows Live Writer Resources
Windows Liven asennustyokalu
Windows Liven sahkoposti
Windows Liven valokuvavalikoima
Windows Media Player Firefox Plugin
Zuma Deluxe
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
31.10.2013 г. 11:56:45, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the Netman service.
30.10.2013 г. 19:02:47, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the ShellHWDetection service.
29.10.2013 г. 22:11:40, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the GREGService service.
29.10.2013 г. 14:42:49, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the fsproflt2 service.
26.10.2013 г. 22:31:13, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the Netman service.
26.10.2013 г. 22:31:13, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the fsproflt2 service.
26.10.2013 г. 18:38:49, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the ZAtheros Wlan Agent service.
26.10.2013 г. 18:38:49, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the fsproflt2 service.
25.10.2013 г. 19:36:00, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the DsiWMIService service.
25.10.2013 г. 06:09:40, Error: Service Control Manager [7034]  - The Updater Service service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).
25.10.2013 г. 05:56:08, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the Wlansvc service.
25.10.2013 г. 05:56:08, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the EapHost service.
.
==== End Of File ===========================
 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Results of screen317's Security Check version 0.99.76  
 Windows 7 Service Pack 1 x64 (UAC is disabled!)  
 Internet Explorer 10  
``````````````Antivirus/Firewall Check:`````````````` 
 Windows Firewall Enabled!  
Microsoft Security Essentials
 Antivirus up to date!  
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:````````` 
 Adobe Flash Player 11.9.900.117  
 Adobe Reader 10.1.8 Adobe Reader out of Date!  
 Google Chrome 30.0.1599.101  
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````  
 Microsoft Security Essentials MSMpEng.exe 
 Microsoft Security Essentials msseces.exe 
 vania Downloads virus SecurityCheck.exe 
`````````````````System Health check````````````````` 
 Total Fragmentation on Drive C: 0% 
````````````````````End of Log`````````````````````` 
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
www.malwarebytes.org
 
Версия на базата от данни: v2013.11.02.06
 
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16635
vania :: SHEVA-PC [администратор]
 
Защита: изключена
 
2.11.2013 г. 18:57:39 ч.
mbam-log-2013-11-02 (18-57-39).txt
 
Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|)
Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM
Изключени опции за сканиране: P2P
Сканирани обекти: 384951
Изминало време: 1 час(а), 43 минута(и), 28 секунда(и)
 
Открити процеси в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)
 
Открити модули в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)
 
Открити ключове в системния регистър: 19
HKCRCLSID{5C3988E0-2B86-2D56-DE2F-974BA8D6B5E7} (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{5C3988E0-2B86-2D56-DE2F-974BA8D6B5E7} (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{5C3988E0-2B86-2D56-DE2F-974BA8D6B5E7} (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{5C3988E0-2B86-2D56-DE2F-974BA8D6B5E7} (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{5C3988E0-2B86-2D56-DE2F-974BA8D6B5E7} (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCRAppID{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{18DBB6CE-3148-4FEC-B481-103CB3290427} (PUP.Optional.SpeedAnalysis.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWARE{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C} (PUP.Optional.OptimzerPro.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{97D51208-27E3-4EC3-2611-BA4EB63219A1} (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallSP_289822ec (Trojan.Dropper.NS) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{2427C69D-31DE-C887-617B-F9F68B4FE973} (PUP.Optional.Tarma.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREBabylonToolbar (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSoftwareDataMngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSoftwareAppDataLowSProtector (PUP.Optional.SProtector.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREBI (PUP.Optional.FilesFrog.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREINSTALLCORE (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREqvo6Software (PUP.Optional.qvo6.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREDATAMNGR (PUP.Optional.MoviesToolbar.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionsdgjkhjdcljddbedokogakmmdjgnbeanf (PUP.Optional.SpeedAnalysis2.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
Открити стойности в системния регистър: 3
HKCUSoftwareBI|ui_path_filesfrog (PUP.Optional.FilesFrog.A) -> Данни: HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallFilesFrog Update Checker -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSoftwareInstallCore|tb (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Данни: 0L1S1H2V1S1I1TtI0OtHzt -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKLMSOFTWAREDatamngr|uninstallstring (PUP.Optional.MoviesToolbar.A) -> Данни: C:Program Files (x86)Movies ToolbarSafetyNutuninstall.exe -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
Открити информационни обекти в системния регистър: 5
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows|AppInit_DLLs (PUP.Optional.SProtect.A) -> Лош: (c:progra~2sshelp~1sprote~1.dll) Добър: () -> Поставен под карантина и поправен успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows|AppInit_DLLs (PUP.Optional.SProtect.A) -> Лош: (c:progra~2websea~1sprote~1.dll) Добър: () -> Поставен под карантина и поправен успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows|AppInit_DLLs (PUP.Optional.SProtect.A) -> Лош: (c:progra~2ss-hel~1psupport.dll) Добър: () -> Поставен под карантина и поправен успешно.
HKCUSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain|Default_Page_URL (Hijack.StartPage) -> Лош: (http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=wpc&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=wpc&uid=HitachiXHTS543232A7A384_E2P3123329UBWP29UBWPX&ts=1381346315) Добър: (http://www.google.com) -> Поставен под карантина и поправен успешно.
HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain|Default_Page_URL (Hijack.StartPage) -> Лош: (http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=wpc&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=wpc&uid=HitachiXHTS543232A7A384_E2P3123329UBWP29UBWPX&ts=1381346315) Добър: (http://www.google.com) -> Поставен под карантина и поправен успешно.
 
Открити папки: 3
C:ProgramDataIBUpdaterService (Adware.InstallBrain) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:ProgramDataBeeMP3 (PUP.Optional.Multiplug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:UsersvaniaAppDataRoamingFile Scout (PUP.Optional.FileScout.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
Открити файлове: 12
C:Program Files (x86)ss helpersprotector.dll (PUP.Optional.SProtect.A) -> Ще бъде изтрит при рестартиране.
C:Program Files (x86)WebSearchsprotector.dll (PUP.Optional.SProtect.A) -> Ще бъде изтрит при рестартиране.
C:Program Files (x86)Ss-Helperpsupport.dll (PUP.Optional.SProtect.A) -> Ще бъде изтрит при рестартиране.
C:ProgramDataDowNload, kEeperhr.dll (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:Program Files (x86)BSPlayer Pro 2.56 Build 1043keygen.rar (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:Program Files (x86)Ss-Helperuninstall.exe (Trojan.Dropper.NS) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:ProgramDataDowNload, kEeperOnR.exe (PUP.Optional.MultiPlug.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:ProgramDataInstallMate{1F244DCF-209F-47DC-A537-68BDC4C76F39}Setup.exe (PUP.Optional.Tarma.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:ProgramDataInstallMate{1F244DCF-209F-47DC-A537-68BDC4C76F39}TsuDll.dll (PUP.Optional.Tarma.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:UsersvaniaAppDataRoamingFile Scoutfilescout.exe (PUP.Optional.FileScout.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:ProgramDataIBUpdaterServicerepository.xml (Adware.InstallBrain) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
C:UsersvaniaAppDataRoamingFile Scoutuninst.exe (PUP.Optional.FileScout.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
(край)
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

БЛАГОДАРЯ ВИ,мисля че сега всичко е наред.  :clap: Вече почти втори ден няма проблем. Само искам да попитам,за чий.... аджеба го правите това.Да помагате на този или онзи,да следите тема,да отговаряте и т.н. В GOOGLE ли работите?Няма значение все пак. Благодаря Ви още веднъж. Пожелавам Ви успех. :wors:  :wors:  :wors:

 

 

Благодаря..но още не сме свършили...Много бързо искате да се отървете от мен..! ;)

 

Стъпка 1:

 

Публикувано изображение

[*]Отворете следния сайт и изтеглете RKill.exe и ги запазете на вашия десктоп.

[*]Стартирате програмата с двоен клик върху файла и изчакайте търпеливо.

[*]След приключване на проверката ще се генерира лог файл с извършените процедури.

[*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

Стъпка 2:

 

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe =>

Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.

Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 

 

 

Стъпка 3:

 

Публикувано изображениеМоля, изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode):

[*]Затворете всички стартирани програми и браузъри

[*]Кликнете два пъти върху adwcleaner.exe за да стартирате инструмента.

[*]Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени.

[*]Маркирайте Clean

[*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта.

[*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си

[*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s0].txt

Публикувано изображение

 

 

Стъпка 4:

 

Публикувано изображение Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

[*]Спрете временно работата на защитните програми.

[*]Стартирайте инструмента JRT.exe

[*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата.

[*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.

[*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).

[*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.