Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте !

Имам съмнения, че имам вирус на лаптопа ми преди два дена антивирусната ми програма ( AVG ) ми показа, че имам някакъв вирус с наименование controller.exe или нещо подобно беше уж беше премахнат успешно, но от вчера имам проблем когато се опитвам да напиша някакъв текст или някои от бутоните изобщо не реагират или се появяват някакви символи или пък когато се опитвам да изтрия текста се появява ето това 0-7=0=. Също когато си изключа системата и когато я включвам отново започва да издава звуци докато не се включи лаптопа. Опитах се да преинсталирам системата, но не успешно защото тъкмо се включи програмата и ми я затваря.

 

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64Internet Explorer: 9.11.9600.16428  BrowserJavaVersion: 10.25.2Run by tugitu at 15:53:00 on 2013-12-29Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.3067.1123 [GMT 2:00].AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}.============== Running Processes ===============.C:PROGRA~2AVGAVG2012avgrsa.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2012avgcsrva.exeC:Windowssystem32wininit.exeC:Windowssystem32lsm.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunchC:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSSC:Windowssystem32atiesrxx.exeC:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestrictedC:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestrictedC:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceC:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcsC:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceC:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkC:Windowssystem32WLANExt.exeC:Windowssystem32conhost.exeC:WindowsSystem32spoolsv.exeC:Program Files (x86)Application UpdaterApplicationUpdater.exeC:Windowssystem32atieclxx.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2012avgwdsvc.exeC:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtwdins.exeC:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerSvc.exeC:ProgramDataGLOBUL Connection ManagerOnlineUpdateouc.exeC:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService64.exeC:Program Files (x86)RealNetworksRealDownloaderrndlresolversvc.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvcC:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exec:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLIDSVC.EXEC:Program Files (x86)IntelIntel Matrix Storage ManagerIAANTMon.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2012avgnsa.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2012AVGIDSAgent.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2012avgemca.exeC:Windowssystem32taskhost.exeC:Windowssystem32taskeng.exeC:Windowssystem32Dwm.exeC:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0loggingserver.exeC:Windowssystem32conhost.exeC:WindowsExplorer.EXEc:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLIDSvcM.exeC:Windowssystem32SearchIndexer.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestrictedC:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exeC:Program Files (x86)IntelIntel Matrix Storage ManagerIAAnotif.exeC:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exeC:Windowssystem32wbemwmiprvse.exeC:Windowsvsnpstd3.exeC:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerTray.exeC:Program Files (x86)DAEMON Tools LiteDTLite.exeC:Windowssystem32taskeng.exeC:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exeC:Program Files (x86)NokiaNokia PC Suite 7PCSuite.exeC:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exeC:Program Files (x86)SamsungKiesKies.exeC:Program Files (x86)SamsungKiesKiesAirMessage.exeC:Program Files (x86)SamsungKiesExternalFirmwareUpdateKiesPDLR.exeC:Windowssystem32wbemunsecapp.exeC:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exeC:Windowssystem32wbemwmiprvse.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonationC:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNetC:Program Files (x86)Launch ManagerLManager.exeC:Program Files (x86)Winampwinampa.exeC:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerEvent.exeC:Program Files (x86)Launch ManagerMMDx64Fx.exeC:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2012avgtray.exeC:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticMOM.exeC:Program Files (x86)AVG Secure Searchvprot.exeC:Program Files (x86)SamsungKiesKiesTrayAgent.exeC:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exeC:Program Files (x86)Common FilesSpigotSearch SettingsSearchSettings.exeC:Windowssystem32DllHost.exeC:Program Files (x86)PC Connectivity SolutionServiceLayer.exeC:Program Files (x86)PC Connectivity SolutionTransportsNclUSBSrv64.exeC:Program Files (x86)PC Connectivity SolutionTransportsNclRSSrv.exeC:Program Files (x86)NeroUpdateNASvc.exeC:Windowssystem32taskeng.exeC:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exeC:Program Files (x86)LG SoftwareLG Smart ShareUpdateSmartShareTray.exeC:WindowsMicrosoft.NetFramework64v3.0WPFPresentationFontCache.exeC:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exeC:Program Files (x86)Mozilla Firefoxplugin-container.exeC:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exeC:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exeC:Program Files (x86)LG SoftwareLG Smart ShareDMSSmartShareDMS.exeC:Program Files (x86)LG SoftwareLG Smart ShareDMCAggregation.exeC:Program Files (x86)LG SoftwareLG Smart ShareDMRSmartShareDMR.exeC:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejucheck.exeC:UserstugituDesktopmsert.exeC:UserstugituDesktopmsert.exeC:Windowssystem32taskhost.exeC:Windowssystem32SearchProtocolHost.exeC:Windowssystem32SearchFilterHost.exeC:Windowssystem32conhost.exeC:WindowsSystem32cscript.exe.============== Pseudo HJT Report ===============.uStart Page = hxxp://www.myhoome.com/uDefault_Page_URL = hxxp://www.myhoome.com/mStart Page = hxxp://www.myhoome.com/mDefault_Page_URL = hxxp://www.myhoome.com/uURLSearchHooks: YTD Toolbar: {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:Program Files (x86)YTD ToolbarIE8.5ytdToolbarIE.dllmWinlogon: Userinit = userinit.exeBHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program Files (x86)Common FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dllBHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:Program Files (x86)RealNetworksRealDownloaderBrowserPluginsIErndlbrowserrecordplugin.dllBHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgssie.dllBHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dllBHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program Files (x86)Javajre7binssv.dllBHO: {7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9} - <orphaned>BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dllBHO: AVG Security Toolbar: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:Program Files (x86)AVG Secure Search17.2.0.38AVG Secure Search_toolbar.dllBHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dllBHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program Files (x86)Javajre7binjp2ssv.dllBHO: YTD Toolbar: {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:Program Files (x86)YTD ToolbarIE8.5ytdToolbarIE.dllTB: <No Name>: {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - LocalServer32 - <no file>TB: AVG Security Toolbar: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:Program Files (x86)AVG Secure Search17.2.0.38AVG Secure Search_toolbar.dllTB: YTD Toolbar: {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:Program Files (x86)YTD ToolbarIE8.5ytdToolbarIE.dlluRun: [DAEMON Tools Lite] "C:Program Files (x86)DAEMON Tools LiteDTLite.exe" -autorunuRun: [Facebook Update] "C:UserstugituAppDataLocalFacebookUpdateFacebookUpdate.exe" /c /nocrashserveruRun: [skype] "C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe" /minimized /regrunuRun: [PC Suite Tray] "C:Program Files (x86)NokiaNokia PC Suite 7PCSuite.exe" -onlytrayuRun: [KiesPreload] C:Program Files (x86)SamsungKiesKies.exe /preloaduRun: [KiesAirMessage] C:Program Files (x86)SamsungKiesKiesAirMessage.exe -startupuRun: [] C:Program Files (x86)SamsungKiesExternalFirmwareUpdateKiesPDLR.exemRun: [LManager] C:Program Files (x86)Launch ManagerLManager.exemRun: [WinampAgent] "C:Program Files (x86)Winampwinampa.exe"mRun: [AVG_TRAY] "C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgtray.exe"mRun: [GrooveMonitor] "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"mRun: [startCCC] "C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" MSRunmRun: [amd_dc_opt] C:Program Files (x86)AMDDual-Core Optimizeramd_dc_opt.exemRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:Program Files (x86)AdobeReader 9.0ReaderReader_sl.exe"mRun: [Adobe ARM] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"mRun: [vProt] "C:Program Files (x86)AVG Secure Searchvprot.exe"mRun: [KiesTrayAgent] C:Program Files (x86)SamsungKiesKiesTrayAgent.exemRun: [sunJavaUpdateSched] "C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe"mRun: [searchSettings] "C:Program Files (x86)Common FilesSpigotSearch SettingsSearchSettings.exe"StartupFolder: C:PROGRA~3MICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupBLUETO~1.LNK - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exeuPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0IE: &Експортиране към Microsoft Excel - C:PROGRA~2MICROS~1Office12EXCEL.EXE/3000IE: Send image to &Bluetooth Device... - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie_ctx.htmIE: Send page to &Bluetooth Device... - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie.htmIE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12ONBttnIE.dllIE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dllIE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie.htmTCP: NameServer = 46.40.72.18 46.40.72.17TCP: Interfaces{31DFC8CA-807A-4C13-B71E-0673436F197B} : DHCPNameServer = 172.18.7.1TCP: Interfaces{487AA30F-5CF8-4EA6-9035-13B4B045523D} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA} : DHCPNameServer = 46.40.72.18 46.40.72.17TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA}244534D2144435C4 : DHCPNameServer = 192.168.1.1TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA}26A7 : DHCPNameServer = 192.168.137.1TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA}4556E64616F5439354433383 : DHCPNameServer = 46.40.72.9 46.40.72.13TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA}469676379737F5671627E6164343 : DHCPNameServer = 192.92.129.1 193.68.3.252TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA}53533303F5A4F696B6573507F647F5148373543333035443535464 : DHCPNameServer = 192.168.88.12 192.168.88.13TCP: Interfaces{686DDA22-64D1-4642-B913-E00D1A9C78DA}6594651434F4D4 : DHCPNameServer = 192.168.1.1TCP: Interfaces{8364FC9E-DF42-48EE-B01F-B14F36C76A3F} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43TCP: Interfaces{95688F61-1B7A-40C7-A1CE-10F714073ADE} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43TCP: Interfaces{B5978AD0-756E-4B61-AF97-DBDD6961F78B} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dllHandler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgpp.dllHandler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dllHandler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dllHandler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchViProtocolInstaller17.2.0ViProtocol.dllSSODL: WebCheck - <orphaned>SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dllLSA: Security Packages =  kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livesspmASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication27.0.1453.110Installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chromex64-BHO: AVG Do Not Track: {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgdtiea.dllx64-BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgssiea.dllx64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dllx64-BHO: Skype add-on for Internet Explorer: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dllx64-TB: YTD Toolbar: {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:Program Files (x86)YTD ToolbarIE8.5ytdToolbarIE64.dllx64-Run: [synTPEnh] C:Program Files (x86)SynapticsSynTPSynTPEnh.exex64-Run: [iAAnotif] C:Program Files (x86)IntelIntel Matrix Storage Manageriaanotif.exex64-Run: [RtHDVCpl] C:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exe -sx64-Run: [snpstd3] C:Windowsvsnpstd3.exex64-Run: [Acer ePower Management] C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerTray.exex64-IE: {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgdtiea.dllx64-IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dllx64-IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie.htmx64-Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - <orphaned>x64-Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgppa.dllx64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dllx64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>x64-Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - <orphaned>x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>.================= FIREFOX ===================.FF - ProfilePath - C:UserstugituAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilese01mfjp0.defaultFF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - GoogleFF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://start.search.us.com/v/2/?guid={8A458AF3-23DC-4B04-8316-D800BE2A8BC1}&serpv=5FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://isearch.avg.com/search?cid={59775CA5-22FC-47AC-AED5-C20ED1ED2E8A}&mid=555d2ab1f30847d1933ad15756fb903a-608ad677041917f3e6870910ad6832c7a13e713c&lang=en&ds=ft011&pr=sa&d=2012-04-18 19:46:24&pid=avg&sg=0&v=15.3.0.11&sap=ku&q=FF - plugin: C:PROGRA~2COMMON~1NeroBROWSE~1npBrowserPlugin.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)AdobeReader 9.0ReaderAIRnppdf32.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchSiteSafetyInstaller17.2.0npsitesafety.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)GoogleGoogle Earthpluginnpgeplugin.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.22.3npGoogleUpdate3.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)Javajre7binplugin2npjp2.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)RealNetworksRealDownloaderBrowserPluginsMozillaPluginsnprndlchromebrowserrecordext.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)RealNetworksRealDownloaderBrowserPluginsMozillaPluginsnprndlhtml5videoshim.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)UbisoftUbisoft Game Launchernpuplaypc.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)UbisoftUbisoft Game Launchernpuplaypchub.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)VideoDownloadConverter_4zEIInstallr1.binNP4zEISb.dllFF - plugin: C:UserstugituAppDataLocalFacebookVideoSkypenpFacebookVideoCalling.dllFF - plugin: C:WindowsSysWOW64MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_170.dllFF - plugin: C:WindowsSysWOW64npDeployJava1.dllFF - plugin: C:WindowsSysWOW64npmproxy.dll.---- FIREFOX POLICIES ----user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0);user_pref('extensions.blocklist.enabled', false);FF - user.js: browser.startup.homepage - hxxp://start.search.us.com/v/2/?guid={8A458AF3-23DC-4B04-8316-D800BE2A8BC1}&serpv=5FF - user.js: browser.startup.page - 1FF - user.js: browser.newtab.url - file:///C:UserstugituAppDataLocalTNT2CommonpinnedSearch.htmFF - user.js: browser.newtab.url -.============= SERVICES / DRIVERS ===============.R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;C:WindowsSystem32driversavgidsha.sys [2012-4-19 28480]R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;C:WindowsSystem32driversavgrkx64.sys [2012-1-31 36944]R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;C:WindowsSystem32driversavgldx64.sys [2012-11-8 307040]R1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;C:WindowsSystem32driversavgmfx64.sys [2011-12-23 47696]R1 Avgtdia;AVG TDI Driver;C:WindowsSystem32driversavgtdia.sys [2013-4-11 384800]R1 avgtp;avgtp;C:WindowsSystem32driversavgtpx64.sys [2012-8-30 46368]R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:WindowsSystem32driversdtsoftbus01.sys [2011-8-2 254528]R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:WindowsSystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 59904]R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:WindowsSystem32atiesrxx.exe [2011-10-3 204288]R2 Application Updater;Application Updater;C:Program Files (x86)Application UpdaterApplicationUpdater.exe [2013-12-13 807800]R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgidsagent.exe [2013-10-16 5175856]R2 avgwd;AVG WatchDog;C:Program Files (x86)AVGAVG2012avgwdsvc.exe [2012-2-14 193288]R2 ePowerSvc;Acer ePower Service;C:Program FilesAcerAcer ePower ManagementePowerSvc.exe [2012-1-10 844320]R2 HWDeviceService64.exe;HWDeviceService64.exe;C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService64.exe [2011-3-14 346976]R2 NAUpdate;Nero Update;C:Program Files (x86)NeroUpdateNASvc.exe [2011-11-25 687400]R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service;C:Program Files (x86)RealNetworksRealDownloaderrndlresolversvc.exe [2011-12-2 31408]R2 vToolbarUpdater17.2.0;vToolbarUpdater17.2.0;C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exe [2013-12-9 1771544]R3 amdkmdag;amdkmdag;C:WindowsSystem32driversatikmdag.sys [2011-10-3 10203648]R3 amdkmdap;amdkmdap;C:WindowsSystem32driversatikmpag.sys [2011-10-3 310784]R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:WindowsSystem32driversAtihdW76.sys [2013-2-14 96768]R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;C:WindowsSystem32driversavgidsdrivera.sys [2012-12-10 127328]R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;C:WindowsSystem32driversavgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;C:WindowsSystem32driversew_jubusenum.sys [2012-7-19 86016]R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;C:WindowsSystem32driversk57nd60a.sys [2009-6-10 270848]R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;C:WindowsSystem32driversvwifimp.sys [2009-7-14 17920]S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]S2 GLOBUL Connection Manager. RunOuc;GLOBUL Connection Manager. OUC;C:Program Files (x86)GLOBUL Connection ManagerUpdateDogouc.exe [2012-7-19 655712]S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2011-9-21 136176]S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-9-5 171680]S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-1 257416]S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);C:WindowsSystem32driversssudbus.sys [2013-6-4 103448]S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;C:WindowsSystem32driversew_hwusbdev.sys [2012-7-19 117248]S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;C:WindowsSystem32driversewusbwwan.sys [2012-7-19 415744]S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2011-9-21 136176]S3 huawei_cdcacm;huawei_cdcacm;C:WindowsSystem32driversew_jucdcacm.sys [2012-7-19 98816]S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;C:WindowsSystem32ieetwcollector.exe [2013-12-13 111616]S3 lvpepf64;Volume Adapter;C:WindowsSystem32driverslv302a64.sys [2008-7-26 15768]S3 LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver;C:WindowsSystem32driverslvrs64.sys [2008-7-26 790424]S3 LVUSBS64;Logitech USB Monitor Filter;C:WindowsSystem32driversLVUSBS64.sys [2008-7-26 50072]S3 McAfee ScanAndRepair Svc;McAfee ScanAndRepair Svc;C:Program Files (x86)McAfeeScanAndRepairMcAfeeScanRepairSvc.exe [2012-1-12 695640]S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [2012-5-6 119408]S3 nmwcdnsucx64;Nokia USB Flashing Generic;C:WindowsSystem32driversnmwcdnsucx64.sys [2012-1-9 12800]S3 nmwcdnsux64;Nokia USB Flashing Phone Parent;C:WindowsSystem32driversnmwcdnsux64.sys [2012-1-9 171008]S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2011-8-4 20992]S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:WindowsSystem32driversRtsUStor.sys [2011-8-2 216064]S3 ssudmdm;SAMSUNG  Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);C:WindowsSystem32driversssudmdm.sys [2013-6-4 203672]S3 ssudserd;SAMSUNG Mobile USB Diagnostic Serial Port(DEVGURU Ver.);C:WindowsSystem32driversssudserd.sys [2013-6-4 203672]S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2011-8-4 59392]S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2011-8-4 1255736].=============== Created Last 30 ================.2013-12-27 16:58:34  --------  d-----w-  C:UserstugituAppDataLocalGCC2013-12-26 08:49:19  --------  d-----w-  C:UserstugituAppDataLocalOxy2013-12-26 08:48:17  --------  d-----w-  C:UserstugituAppDataRoamingOxy2013-12-22 14:54:56  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Black Flag2013-12-17 17:34:39  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Application Updater2013-12-17 17:34:38  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)YTD Toolbar2013-12-17 17:34:38  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Common FilesSpigot2013-12-14 19:56:28  151552  ----a-w-  C:WindowsSysWow64MSOSS.DLL2013-12-14 19:56:16  212992  ----a-w-  C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldEngine6Intel 32ILog.dll2013-12-13 17:07:12  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)McAfeeScanAndRepair2013-12-13 16:38:54  167424  ----a-w-  C:Program FilesWindows Media Playerwmplayer.exe2013-12-13 16:38:54  164864  ----a-w-  C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmplayer.exe2013-12-13 16:38:53  12625920  ----a-w-  C:WindowsSystem32wmploc.DLL2013-12-13 16:38:52  12625408  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wmploc.DLL2013-12-12 18:19:32  --------  d-----w-  C:Program FilesCommon FilesMcAfee2013-12-12 16:15:51  230400  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversportcls.sys2013-12-12 16:15:51  116736  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversdrmk.sys2013-12-11 19:03:59  9272200  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerInstaller.exe2013-12-02 18:03:05  940032  ----a-w-  C:WindowsSystem32MsSpellCheckingFacility.exe2013-12-02 18:03:05  194048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64elshyph.dll.==================== Find3M  ====================.2013-12-12 16:15:16  71048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl2013-12-12 16:15:16  692616  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe2013-11-26 10:19:07  2724864  ----a-w-  C:WindowsSystem32mshtml.tlb2013-11-26 10:18:23  4096  ----a-w-  C:WindowsSystem32ieetwcollectorres.dll2013-11-26 09:48:07  66048  ----a-w-  C:WindowsSystem32iesetup.dll2013-11-26 09:46:25  48640  ----a-w-  C:WindowsSystem32ieetwproxystub.dll2013-11-26 09:23:02  2724864  ----a-w-  C:WindowsSysWow64mshtml.tlb2013-11-26 09:18:39  139264  ----a-w-  C:WindowsSystem32ieUnatt.exe2013-11-26 09:18:09  111616  ----a-w-  C:WindowsSystem32ieetwcollector.exe2013-11-26 09:16:57  708608  ----a-w-  C:WindowsSystem32jscript9diag.dll2013-11-26 08:35:02  5769216  ----a-w-  C:WindowsSystem32jscript9.dll2013-11-26 08:28:16  553472  ----a-w-  C:WindowsSysWow64jscript9diag.dll2013-11-26 08:16:12  4243968  ----a-w-  C:WindowsSysWow64jscript9.dll2013-11-26 08:02:16  1995264  ----a-w-  C:WindowsSystem32inetcpl.cpl2013-11-26 07:32:06  1928192  ----a-w-  C:WindowsSysWow64inetcpl.cpl2013-11-26 07:07:57  2334208  ----a-w-  C:WindowsSystem32wininet.dll2013-11-26 06:33:33  1820160  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wininet.dll2013-11-23 18:26:20  417792  ----a-w-  C:WindowsSysWow64WMPhoto.dll2013-11-23 17:47:34  465920  ----a-w-  C:WindowsSystem32WMPhoto.dll2013-11-12 02:23:09  2048  ----a-w-  C:WindowsSystem32tzres.dll2013-11-12 02:07:29  2048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64tzres.dll2013-11-11 14:27:06  46368  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgtpx64.sys2013-10-30 02:32:01  335360  ----a-w-  C:WindowsSystem32msieftp.dll2013-10-30 02:19:52  301568  ----a-w-  C:WindowsSysWow64msieftp.dll2013-10-30 01:24:31  3155968  ----a-w-  C:WindowsSystem32win32k.sys2013-10-19 02:18:57  81408  ----a-w-  C:WindowsSystem32imagehlp.dll2013-10-19 01:36:59  159232  ----a-w-  C:WindowsSysWow64imagehlp.dll2013-10-12 02:32:04  150016  ----a-w-  C:WindowsSystem32wshom.ocx2013-10-12 02:31:04  202752  ----a-w-  C:WindowsSystem32scrrun.dll2013-10-12 02:30:42  830464  ----a-w-  C:WindowsSystem32nshwfp.dll2013-10-12 02:29:21  859648  ----a-w-  C:WindowsSystem32IKEEXT.DLL2013-10-12 02:29:08  324096  ----a-w-  C:WindowsSystem32FWPUCLNT.DLL2013-10-12 02:04:36  121856  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wshom.ocx2013-10-12 02:03:31  163840  ----a-w-  C:WindowsSysWow64scrrun.dll2013-10-12 02:03:08  656896  ----a-w-  C:WindowsSysWow64nshwfp.dll2013-10-12 02:01:25  216576  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FWPUCLNT.DLL2013-10-12 01:33:39  156160  ----a-w-  C:WindowsSystem32cscript.exe2013-10-12 01:33:26  168960  ----a-w-  C:WindowsSystem32wscript.exe2013-10-12 01:15:48  141824  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wscript.exe2013-10-12 01:15:48  126976  ----a-w-  C:WindowsSysWow64cscript.exe2013-10-05 20:25:35  1474048  ----a-w-  C:WindowsSystem32crypt32.dll2013-10-05 19:57:25  1168384  ----a-w-  C:WindowsSysWow64crypt32.dll2013-10-04 02:28:31  190464  ----a-w-  C:WindowsSystem32SmartcardCredentialProvider.dll2013-10-04 02:25:17  197120  ----a-w-  C:WindowsSystem32credui.dll2013-10-04 02:24:49  1930752  ----a-w-  C:WindowsSystem32authui.dll2013-10-04 01:58:50  152576  ----a-w-  C:WindowsSysWow64SmartcardCredentialProvider.dll2013-10-04 01:56:25  168960  ----a-w-  C:WindowsSysWow64credui.dll2013-10-04 01:56:00  1796096  ----a-w-  C:WindowsSysWow64authui.dll2013-10-03 02:23:48  404480  ----a-w-  C:WindowsSystem32gdi32.dll2013-10-03 02:00:44  311808  ----a-w-  C:WindowsSysWow64gdi32.dll.============= FINISH: 15:55:32,02 =============== 

 

 

.UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT.DDS (Ver_2011-09-30.01).Microsoft Windows 7 UltimateBoot Device: DeviceHarddiskVolume3Install Date: 2.8.2011 г. 13:24:32System Uptime: 29.12.2013 г. 15:30:02 (0 hours ago).Motherboard: Acer   |  | JV50    Processor: Pentium® Dual-Core CPU T4500  @ 2.30GHz | U2E1 | 2300/200mhz.==== Disk Partitions =========================.C: is FIXED (NTFS) - 303 GiB total, 105,862 GiB free.D: is FIXED (NTFS) - 146 GiB total, 45,766 GiB free.E: is FIXED (NTFS) - 146 GiB total, 47,525 GiB free.F: is CDROM ()G: is CDROM (CDFS)H: is CDROM ().==== Disabled Device Manager Items =============.==== System Restore Points ===================.RP251: 29.12.2013 г. 12:33:53 - Планирана контролна точкаRP252: 29.12.2013 г. 15:25:09 - Операция за възстановяване.==== Installed Programs ======================. Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958)µTorrentРусская Рыбалка Installsoft Edition 3.11.17 SinsAC3Filter 1.63bAcer ePower ManagementAdobe Flash Player 11 ActiveXAdobe Flash Player 11 PluginAdobe Reader 9.5.5 - BulgarianAMD APP SDK RuntimeAMD AVIVO64 CodecsAMD Catalyst Install ManagerAMD Drag and Drop TranscodingAMD Media Foundation DecodersAny Video Converter 3.3.3Ashampoo Burning Studio 6 FREE v.6.83Ashampoo Burning Studio 6 FREE v.6.84AVG 2012AVG Security ToolbarBigasoft Total Video Converter 3.4.14.4261Broadcom 802.11 Network AdapterBroadcom Gigabit Integrated ControllerBtwMfcMMBurnout Paradise The Ultimate BoxCatalyst Control Center - BrandingCatalyst Control Center Graphics Previews CommonCatalyst Control Center Localization AllCatalyst Pro Control Centerccc-utility64CCC Help Chinese StandardCCC Help Chinese TraditionalCCC Help CzechCCC Help DanishCCC Help DutchCCC Help EnglishCCC Help FinnishCCC Help FrenchCCC Help GermanCCC Help GreekCCC Help HungarianCCC Help ItalianCCC Help JapaneseCCC Help KoreanCCC Help NorwegianCCC Help PolishCCC Help PortugueseCCC Help RussianCCC Help SpanishCCC Help SwedishCCC Help ThaiCCC Help TurkishCisco EAP-FAST ModuleCisco LEAP ModuleCisco PEAP ModuleCoJ3Colin McRae Rally 2Counter-Strike 1.6: New EraDAEMON Tools LiteDeer Hunter TournamentDriver San FranciscoDual-Core OptimizerEVEREST Ultimate Edition v5.50F1 2011Facebook Video Calling 1.2.0.287Fast And Furious Showdown © Activision version 1Favorite-Games 5.21FIFA 11FIFA 12 © EA version 1GameRangerGigaClicks CrawlerGLOBUL Connection ManagerGOM AudioGOM PlayerGOM Video ConverterGoogle ChromeGoogle Earth Plug-inGoogle Update HelperGrand Theft Auto SofiaGT Interactive - DriverHigh-Definition Video PlaybackHotfix for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2461678)HydraVisionIcy Tower v1.3.1Intel® Matrix Storage ManagerJAF SetupJava 7 Update 25Java Auto UpdaterLaunch ManagerMac Blu-ray PlayerMcAfee Scan and Repair 1.5.121Microsoft .NET Framework 4 Client ProfileMicrosoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 (KB2500170)Microsoft Games for Windows - LIVE RedistributableMicrosoft Games for Windows MarketplaceMicrosoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Enterprise 2007Microsoft Office Excel 2007 Help Актуализация (KB963678)Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office File Validation Add-InMicrosoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Office 64-bit Components 2007Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Актуализация (KB963669)Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007Microsoft Office Proof (English) 2007Microsoft Office Proof (German) 2007Microsoft Office Proof (Russian) 2007Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Office Word 2007 Help Актуализация (KB963665)Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053Microsoft Visual C++ 2005 RedistributableMicrosoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219Mozilla Firefox 26.0 (x86 bg)Mozilla Maintenance ServiceMp3 Knife 3.2MPEG2 Codec(libmpeg2/mad)MSVC90_x64MSVC90_x86MyFreeCodecNeed for Speed Most WantedNeed for Speed™ Most WantedNeighbours From HellNero 11 Kwik Themes BasicNero Audio Pack 1Nero Burning ROM 11Nero Burning ROM 11 Help (CHM)Nero ControlCenter 11Nero ControlCenter 11 Help (CHM)Nero Core Components 11Nero Kwik MediaNero Kwik Media Help (CHM)Nero RescueAgent 11Nero RescueAgent 11 Help (CHM)Nero SharedVideoCodecsNero Updatenero.prerequisites.msiNokia Connectivity Cable DriverNokia PC SuiteNVIDIA PhysXOff-Road DriveOpenALOpera 11.61PC Connectivity SolutionPhotoScapePolice ForcePro Evolution Soccer 2012Pro Evolution Soccer 2014PX Profile UpdateRealDownloaderRealtek High Definition Audio DriverRealtek USB 2.0 Card ReaderSamsung KiesSAMSUNG USB Driver for Mobile PhonesSecurity Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628v2)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2858302v2)Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596744) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596754) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596792) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596825) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596871) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597969) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597973) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687439) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760411) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760415) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760585) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760591) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2817641) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2827326) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2827329) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2850022) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2827324) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB2687440) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2825644) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB2597971) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2827330) 32-Bit EditionSkype Click to CallSkype LauncherSkype™ 6.11SmartShareSynaptics Pointing Device DriverThe KMPlayer (remove only)theHunter (remove only)Tolerance DataUbisoft Game LauncherUnlocker 1.9.1-x64Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939v3)Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596620) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office 2007 suites (KB2687493) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office 2007 suites (KB2767849) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office 2007 suites (KB2767916) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2687404) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2850085) 32-Bit EditionUplayUSB PC CAM-168USB Vibration JoystickVirtua Tennis 4™Visual Studio 2008 x64 RedistributablesVIVACOM 3G USB Modemvloader-bgWheelmanWIDCOMM Bluetooth SoftwareWinampWinamp Detector Plug-inWindows 7 USB/DVD Download ToolWindows Driver Package - Broadcom Bluetooth  (07/30/2009 6.2.0.9405)Windows Driver Package - Broadcom Bluetooth  (09/11/2009 6.2.0.9407)Windows Driver Package - Broadcom HIDClass  (07/28/2009 6.2.0.9800)Windows Driver Package - Nokia Modem  (02/25/2011 4.7)Windows Driver Package - Nokia Modem  (02/25/2011 7.01.0.9)Windows Driver Package - Nokia pccsmcfd LegacyDriver  (05/31/2012 7.1.2.0)Windows Live ID Sign-in AssistantWindows Media Player Firefox PluginWinOLS 1.500WinRAR 4.01 (64-битова версия)WinRAR archiverYouTube Downloader 3.4YTD Toolbar v8.5.==== Event Viewer Messages From Past Week ========.29.12.2013 г. 15:32:51, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга GLOBUL Connection Manager. OUC да се свърже.29.12.2013 г. 15:32:51, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга GLOBUL Connection Manager. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.29.12.2013 г. 15:16:14, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга GLOBUL Connection Manager. OUC да се свърже.29.12.2013 г. 15:16:14, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга GLOBUL Connection Manager. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.29.12.2013 г. 15:16:05, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001]  - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0xc000021a (0xfffff8a006169ce0, 0x00000000c0000189, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Разтоварването е записано в: C:WindowsMEMORY.DMP. ИД на доклада: 122913-130853-01.29.12.2013 г. 14:46:42, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:41, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:41, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:40, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:40, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 11:14:54, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR7.29.12.2013 г. 11:14:54, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR7.29.12.2013 г. 11:14:53, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR7.29.12.2013 г. 11:14:53, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR7.29.12.2013 г. 03:17:05, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга wlidsvc.28.12.2013 г. 23:51:26, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR6.28.12.2013 г. 23:06:46, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR5.28.12.2013 г. 23:06:45, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR5.28.12.2013 г. 23:06:45, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR5.28.12.2013 г. 22:21:02, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR4.28.12.2013 г. 22:21:01, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR4.28.12.2013 г. 22:21:01, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR4.28.12.2013 г. 22:21:00, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR4.28.12.2013 г. 22:10:08, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR3.28.12.2013 г. 20:17:18, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.28.12.2013 г. 20:17:18, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.28.12.2013 г. 20:17:17, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.28.12.2013 г. 20:17:17, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.28.12.2013 г. 18:52:37, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга GLOBUL Connection Manager. OUC да се свърже.28.12.2013 г. 18:52:37, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга GLOBUL Connection Manager. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.27.12.2013 г. 19:59:50, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10016]  - The machine-default permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID  {3EEF301F-B596-4C0B-BD92-013BEAFCE793}  and APPID  {3EEF301F-B596-4C0B-BD92-013BEAFCE793}  to the user tugitu-PCtugitu SID (S-1-5-21-3057652441-2642448158-808579487-1000) from address LocalHost (Using LRPC). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.27.12.2013 г. 19:53:47, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга GLOBUL Connection Manager. OUC да се свърже.27.12.2013 г. 19:53:47, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга GLOBUL Connection Manager. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.27.12.2013 г. 19:44:56, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10016]  - The machine-default permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID  {3EEF301F-B596-4C0B-BD92-013BEAFCE793}  and APPID  {3EEF301F-B596-4C0B-BD92-013BEAFCE793}  to the user tugitu-PCtugitu SID (S-1-5-21-3057652441-2642448158-808579487-1000) from address LocalHost (Using LRPC). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.26.12.2013 г. 10:39:52, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.26.12.2013 г. 10:39:51, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.24.12.2013 г. 09:55:17, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга GLOBUL Connection Manager. OUC да се свърже.24.12.2013 г. 09:55:17, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга GLOBUL Connection Manager. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление..==== End Of File =========================== 

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! :)

 

Публикувано изображениеМоля, изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner(by Xplode):

  • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени. [*]Маркирайте Clean [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s0].txt

Публикувано изображение
Публикувано изображение Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

  • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

Публикувано изображение


Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран


...и последно..за сега :


Публикувано изображение

  • [*]Моля изтеглете
Farbar Recovery Scan Tool и го запазете на десктопа. [*]Стартирайте файла FRST.exe. [*]Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение. [*]Сложете всички отметки. [*]Натиснете бутона SCAN. [*]Ще се създадат два лог файл с името - FRST.txt и Addition.txt на десктопа. [*]Файлът FRST.txt копирайте в следващия си пост. Addition.txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

# AdwCleaner v3.016 - Report created 29/12/2013 at 18:21:14# Updated 23/12/2013 by Xplode# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)# Username : tugitu - TUGITU-PC# Running from : C:UserstugituDesktopadwcleaner.exe# Option : Clean***** [ Services ] *****Service Deleted : Application Updater***** [ Files / Folders ] *****Folder Deleted : C:ProgramDataAVG Secure SearchFolder Deleted : C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsmyfree codecFolder Deleted : C:Program Files (x86)Application UpdaterFolder Deleted : C:Program Files (x86)AVG Secure SearchFolder Deleted : C:Program Files (x86)myfree codecFolder Deleted : C:Program Files (x86)MyPC BackupFolder Deleted : C:Program Files (x86)OAppsFolder Deleted : C:Program Files (x86)YTD ToolbarFolder Deleted : C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchFolder Deleted : C:Program Files (x86)Common FilesSpigotFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalAVG Secure SearchFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalOxyFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalLowAskToolbarFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalLowAVG Secure SearchFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalLowSearch SettingsFolder Deleted : C:UserstugituAppDataRoamingOxyFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsjmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahlaFolder Deleted : C:UserstugituAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblofFile Deleted : C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxsearchpluginsavg-secure-search.xmlFile Deleted : C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxbrowsersearchpluginsavg-secure-search.xmlFile Deleted : C:UserstugituAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilese01mfjp0.defaultuser.js***** [ Shortcuts ] ********** [ Registry ] *****Value Deleted : HKLMSOFTWAREMozillaFirefoxExtensions [Avg@toolbar]Key Deleted : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionsjmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahlaKey Deleted : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblofKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppIDScriptHelper.EXEKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppIDsecman.DLLKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppIDViProtocol.DLLKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAVG Secure Search.BrowserWndAPIKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAVG Secure Search.BrowserWndAPI.1Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAVG Secure Search.PugiObjKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAVG Secure Search.PugiObj.1Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesprotocolshandlerviprotocolKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesSKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApiKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi.1Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassessecman.OutlookSecurityManagerKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassessecman.OutlookSecurityManager.1Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLEKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE.1Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingapnstub_RASAPI32Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingapnstub_RASMANCSKey Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingaskpartnercobrandingtool_rasapi32Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingaskpartnercobrandingtool_rasmancsKey Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingAskSLib_RASAPI32Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingAskSLib_RASMANCSKey Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingBingBar_RASMANCSValue Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun [searchSettings]Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun [vProt]Key Deleted : HKLMSOFTWAREMozillaPlugins@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-pluginKey Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingSoftonicDownloader_for_kmplayer_RASAPI32Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingSoftonicDownloader_for_kmplayer_RASMANCSKey Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingSoftonicDownloader_for_steam_RASAPI32Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingSoftonicDownloader_for_steam_RASMANCSKey Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppID{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppID{4D076AB4-7562-427A-B5D2-BD96E19DEE56}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppID{72D89EBF-0C5D-4190-91FD-398E45F1D007}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppID{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{00000001-4FEF-40D3-B3FA-E0531B897F98}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{408CFAD9-8F13-4747-8EC7-770A339C7237}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{5C3B5DAA-0AFF-4808-90FB-0F2F2D760E36}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{FD501041-8EBE-11CE-8183-00AA00577DA2}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{07CAC314-E962-4F78-89AB-DD002F2490EE}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}]Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}]Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}Value Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}]Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}Key Deleted : HKCUSoftwareAPN PIPKey Deleted : HKCUSoftwareAVG Secure SearchKey Deleted : HKCUSoftwareEscoladeKey Deleted : HKCUSoftwareIGearSettingsKey Deleted : HKCUSoftwareMyfree CodecKey Deleted : HKCUSoftwareSearch SettingsKey Deleted : HKCUSoftwareSoftonicKey Deleted : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareSearch SettingsKey Deleted : HKLMSoftwareApplication UpdaterKey Deleted : HKLMSoftwareAVG Secure SearchKey Deleted : HKLMSoftwareAVG Security ToolbarKey Deleted : HKLMSoftwareMyfree CodecKey Deleted : HKLMSoftwarePIPKey Deleted : HKLMSoftwareSearch SettingsKey Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMyFreeCodecKey Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG Secure Search***** [ Browsers ] *****- Internet Explorer v11.0.9600.16428- Mozilla Firefox v26.0 (bg)[ File : C:UserstugituAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilese01mfjp0.defaultprefs.js ]Line Deleted : user_pref("avg.install.installDirPath", "C:ProgramDataAVG Secure Search11.0.0.9");Line Deleted : user_pref("keyword.URL", "hxxp://isearch.avg.com/search?cid={59775CA5-22FC-47AC-AED5-C20ED1ED2E8A}&mid=555d2ab1f30847d1933ad15756fb903a-608ad677041917f3e6870910ad6832c7a13e713c&lang=en&ds=ft011&pr=sa&[...]- Google Chrome v27.0.1453.110[ File : C:UserstugituAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultpreferences ]Deleted : homepageDeleted : icon_urlDeleted : search_urlDeleted : keywordDeleted : urls_to_restore_on_startup*************************AdwCleaner[R0].txt - [13475 octets] - [29/12/2013 18:20:05]AdwCleaner[s0].txt - [13248 octets] - [29/12/2013 18:21:14]########## EOF - C:AdwCleanerAdwCleaner[s0].txt - [13309 octets] ########## 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Junkware Removal Tool (JRT) by ThisisuVersion: 6.0.8 (11.05.2013:1)OS: Windows 7 Ultimate x64Ran by tugitu on ­Ґ¤ 29.12.2013 Ј. at 18:28:20,72~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Services~~~ Registry Values~~~ Registry Keys~~~ Files~~~ FoldersSuccessfully deleted: [Folder] "C:Userstugituappdatalocallowytd"~~~ FireFoxSuccessfully deleted the following from C:UserstugituAppDataRoamingmozillafirefoxprofilese01mfjp0.defaultprefs.jsuser_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://start.search.us.com/v/2/?guid={8A458AF3-23DC-4B04-8316-D800BE2A8BC1}&serpv=5");Emptied folder: C:UserstugituAppDataRoamingmozillafirefoxprofilese01mfjp0.defaultminidumps [590 files]~~~ ChromeSuccessfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesGoogle [blacklisted Policy]~~~ Event Viewer Logs were cleared~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Scan was completed on ­Ґ¤ 29.12.2013 Ј. at 18:38:33,56End of JRT log~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware (Пробна версия) 1.75.0.1300www.malwarebytes.orgВерсия на базата от данни: v2013.12.29.04Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFSInternet Explorer 11.0.9600.16476tugitu :: TUGITU-PC [администратор]Защита: включена29.12.2013 г. 18:44:14 ч.mbam-log-2013-12-29 (18-44-14).txtТип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|G:|H:|)Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUMИзключени опции за сканиране: P2PСканирани обекти: 457866Изминало време: 2 час(а), 2 минута(и), 28 секунда(и)Открити процеси в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити модули в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити ключове в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити стойности в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити информационни обекти в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити папки: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити файлове: 19C:ADCDA2ADBCD.exe (Spyware.PWS) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:Program Files (x86)Fast And Furious Showdownsteam_api.dll (Trojan.VirTool) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempCSM3ED4.tmp (PUP.Adware.RelevantKnowledge) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempKMP_3.3.0.33.exe (PUP.Optional.Softonic.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempKMP_3.5.0.77.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempKMP_3.6.0.87.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempsetup.exe (PUP.Optional.InstallMonetizer) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp15CE.exe (PUP.Optional.Amonetize.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp243B.exe (PUP.Optional.Amonetize.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp3C44.exe (PUP.Optional.Amonetize.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp6707.exe (PUP.Optional.Amonetize.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempAmd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rarDownload_10CDAmd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rar_Downloader.exe (PUP.Optional.FilePile.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempAmd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rarDownload_1EECAmd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rar_Downloader.exe (PUP.Optional.FilePile.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempDownload_1396Amd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rar_Downloader.exe (PUP.Optional.FilePile.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempDownload_181Amd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rar_Downloader.exe (PUP.Optional.FilePile.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempDownload_527EAmd-Hammer-Ddr2-Imc-Driver.rar_Downloader.exe (PUP.Optional.FilePile.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempDownload_A67oxyinst.exe (PUP.Optional.FilePile.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataLocalTempis1598539481MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.C:UserstugituAppDataRoamingwinsvcns.sys (Malware.Trace) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.(край) 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 29-12-2013 01Ran by tugitu at 2014-01-01 17:39:40 Run:1Running from C:UserstugituDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startHKLM-x32...Run: [] - [x]MountPoints2: I - I:AutoRun.exeMountPoints2: {0abe135a-d7ee-11e0-94c1-001e101fabdd} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {0bbeaa66-d1b5-11e1-979c-206a8a1edc42} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {0bbeaa76-d1b5-11e1-979c-206a8a1edc42} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {15c1502a-4d24-11e2-8da4-18f46a77d242} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {8612f0e4-bcf0-11e0-a4e3-806e6f6e6963} - F:autorun.exeMountPoints2: {86d96395-f1f6-11e1-b94a-001e101f8ed0} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {8a2cd5ed-4f0e-11e1-b5b7-001e101fb681} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {8f2587e8-d63f-11e0-aafc-18f46a77d242} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {9a2ac310-4dd3-11e2-b93d-18f46a77d242} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {a8771468-d6d1-11e0-ab10-18f46a77d242} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {a98495a6-bcf3-11e0-b080-001e101f79c9} - G:Launcher.exeMountPoints2: {b442ed67-bcf1-11e0-af7c-206a8a1edc42} - G:AutoRun.exeMountPoints2: {b442ed75-bcf1-11e0-af7c-206a8a1edc42} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {c3010e7c-3bf6-11e2-bf54-206a8a1edc42} - I:AutoRun.exeMountPoints2: {f1fefcaa-e824-11e1-9390-18f46a77d242} - I:AutoRun.exeFF Extension: AVG Safe Search - C:Program Files (x86)AVGAVG2012Firefox4CHR Plugin: (AVG Internet Security) - C:UserstugituAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsjmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla12.0.0.2210_0plugins/avgnpss.dll No FileCHR Plugin: (AVG SiteSafety plugin) - C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchSiteSafetyInstaller13.2.0npsitesafety.dll No FileCHR HKLMSOFTWAREPoliciesGoogle: Policy restriction <======= ATTENTIONS2 vToolbarUpdater17.2.0; C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exe [x] C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp144.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp251C.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp2C1A.tmp.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp43A8.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp5215.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp64FA.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp6731.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp67A9.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp85F2.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp9378.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp982B.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmp985E.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmpA4C6.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmpB49E.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmpCA54.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmpD9EA.exeC:UserstugituAppDataLocalTemptmpE61A.exeC:UserstugituAppDataLocalTempToolbarInstaller.exeC:UserstugituAppDataLocalTempvr5d1j3b.dllC:UserstugituAppDataLocalTempx21zvh4b.dllC:UserstugituAppDataLocalTempy4j2bbqz.dllC:UserstugituAppDataLocalTempzfwhetyc.dllTask: {53D36F91-CA4E-4A36-BFF3-9B03B2B27D91} - System32TasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv => C:WindowsTEMP{CA89ADDE-9C26-48E2-BEBB-D7161EB0089E}.exeTask: {9A6F091D-F241-4A04-A736-5B8EC498869A} - System32TasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv => C:WindowsTEMP{2FD4755B-F504-46A8-B3E6-534A208847EE}.exeTask: C:WindowsTasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv.job => C:WindowsTEMP{2FD4755B-F504-46A8-B3E6-534A208847EE}.exeTask: C:WindowsTasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job => C:WindowsTEMP{CA89ADDE-9C26-48E2-BEBB-D7161EB0089E}.exeAlternateDataStreams: C:ProgramDataTEMP:7CB86D39AlternateDataStreams: C:ProgramDataTEMP:BF040455end*****************HKLMSoftwareWOW6432NodeMicrosoftWindowsCurrentVersionRun => Value deleted successfully.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2I => Key deleted successfully.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{0abe135a-d7ee-11e0-94c1-001e101fabdd} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{0abe135a-d7ee-11e0-94c1-001e101fabdd} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{0bbeaa66-d1b5-11e1-979c-206a8a1edc42} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{0bbeaa66-d1b5-11e1-979c-206a8a1edc42} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{0bbeaa76-d1b5-11e1-979c-206a8a1edc42} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{0bbeaa76-d1b5-11e1-979c-206a8a1edc42} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{15c1502a-4d24-11e2-8da4-18f46a77d242} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{15c1502a-4d24-11e2-8da4-18f46a77d242} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{8612f0e4-bcf0-11e0-a4e3-806e6f6e6963} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{8612f0e4-bcf0-11e0-a4e3-806e6f6e6963} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{86d96395-f1f6-11e1-b94a-001e101f8ed0} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{86d96395-f1f6-11e1-b94a-001e101f8ed0} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{8a2cd5ed-4f0e-11e1-b5b7-001e101fb681} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{8a2cd5ed-4f0e-11e1-b5b7-001e101fb681} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{8f2587e8-d63f-11e0-aafc-18f46a77d242} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{8f2587e8-d63f-11e0-aafc-18f46a77d242} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{9a2ac310-4dd3-11e2-b93d-18f46a77d242} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{9a2ac310-4dd3-11e2-b93d-18f46a77d242} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{a8771468-d6d1-11e0-ab10-18f46a77d242} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{a8771468-d6d1-11e0-ab10-18f46a77d242} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{a98495a6-bcf3-11e0-b080-001e101f79c9} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{a98495a6-bcf3-11e0-b080-001e101f79c9} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{b442ed67-bcf1-11e0-af7c-206a8a1edc42} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{b442ed67-bcf1-11e0-af7c-206a8a1edc42} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{b442ed75-bcf1-11e0-af7c-206a8a1edc42} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{b442ed75-bcf1-11e0-af7c-206a8a1edc42} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{c3010e7c-3bf6-11e2-bf54-206a8a1edc42} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{c3010e7c-3bf6-11e2-bf54-206a8a1edc42} => Key not found.HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{f1fefcaa-e824-11e1-9390-18f46a77d242} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{f1fefcaa-e824-11e1-9390-18f46a77d242} => Key not found.C:Program Files (x86)AVGAVG2012Firefox4 => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsjmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla12.0.0.2210_0plugins/avgnpss.dll not found.C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchSiteSafetyInstaller13.2.0npsitesafety.dll not found.HKLMSOFTWAREPoliciesGoogle => Key deleted successfully.vToolbarUpdater17.2.0 => Service deleted successfully."C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exe" => File/Directory not found.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp144.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp251C.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp2C1A.tmp.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp43A8.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp5215.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp64FA.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp6731.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp67A9.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp85F2.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp9378.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp982B.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmp985E.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmpA4C6.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmpB49E.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmpCA54.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmpD9EA.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTemptmpE61A.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTempToolbarInstaller.exe => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTempvr5d1j3b.dll => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTempx21zvh4b.dll => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTempy4j2bbqz.dll => Moved successfully.C:UserstugituAppDataLocalTempzfwhetyc.dll => Moved successfully.HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheLogon{53D36F91-CA4E-4A36-BFF3-9B03B2B27D91} => Key deleted successfully.HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheTasks{53D36F91-CA4E-4A36-BFF3-9B03B2B27D91} => Key deleted successfully.C:WindowsSystem32TasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv => Moved successfully.HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheTreeAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv => Key deleted successfully.HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheLogon{9A6F091D-F241-4A04-A736-5B8EC498869A} => Key deleted successfully.HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheTasks{9A6F091D-F241-4A04-A736-5B8EC498869A} => Key deleted successfully.C:WindowsSystem32TasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv => Moved successfully.HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionScheduleTaskCacheTreeAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv => Key deleted successfully.C:WindowsTasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv.job => Moved successfully.C:WindowsTasksAVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job => Moved successfully.C:ProgramDataTEMP => ":7CB86D39" ADS removed successfully.C:ProgramDataTEMP => ":BF040455" ADS removed successfully.==== End of Fixlog ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте и Честита Нова Година..! :)

 

Какво е положението на системата ви след процедурите до тук..? Първоначалния ви проблем все още актуален ли е..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте ! Проблемът все още съществува, даже и по зле тъч пада на лаптопа не работи, обаче ме съмнява едно дали проблема не е хардуерен да има нещо на клавиатурата на лаптопа (както казах и ми отказа и тъч пада вече ) може ли да е софтуерен...  ако има още варианти може да ги пробваме, ако не Ви затрудявам, ако ли не ще трябва да го карам на сервиз.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нека да разчистим системата ви и после ще видим какво ще предприемем..най -вероятно да се консултирате в хардуерния раздел.
 
 
Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си.
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur
Стартирайте Combo-Fix.com  Публикувано изображение  и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

  • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.

 

Публикувано изображение

 

След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:

 

Публикувано изображение

 

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.
Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Копирайте текста в карето на notepad и го запазвате с име CFScript.txt на десктопа си:
 

KILLALL::ClearJavaCache:: 

След съхранението преместете  CFScript.txt на иконата на ComboFix.exe

Публикувано изображение

Генерирания рапорт копирайте  и го поставете в следващия си коментар...!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Освен това: 

29.12.2013 г. 14:46:42, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:41, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:41, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:40, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.29.12.2013 г. 14:46:40, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR9.

 

Description: Windows is unable to verify the image integrity of the file DeviceHarddiskVolume3WindowsSystem32driverssnpstd3.sys because file hash could not be found on the system. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.

във връзка с тези съобщения,препоръчвам да направите следните проверки: 1. chkdsk c: /x /f /r => натиснете EnterСъгласи се с Y на диалоговия прозорец.Рестартирайте компютъра и би трябвало проверката да започне.След това вижте какви са били резултатите. Рапорта от проверката ще намерите тук:Start => в полето за търсене въведете eventvwr.msc => applications => събитие WinInit Event ID 1001Kопирайте рапорта в следващия си пост. Check a drive for errors 2. Отворете Start => в полето за търсене въведете cmd.exe => кликнете с десен бутон върху файла CMD.exe и изберете Run as administrator => след това въвевдете командата sfc /scannow => натиснете Enter и изчакайте тя да завърши => рестартирайте компютъра като приключи Run the System File Checker tool (SFC.exe)How to view details of the System File Checker process

 

3.Драйверът snpstd3.sys е на USB PC Camera на компанията Sonix Co. Преинсталирайте този драйвер но задължително го изтеглете от сайта на компанията.

  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.