Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Препоръчан отговор

Някой може ли да ми помогне за курсова работа в Ексел,значи имаме за задача следните неща : 

Става въпрос за произволен многоъгълник,бяха ни дадени примери с 5 (x,y) , аз съм си избрал 13 (x,y)

 
1.Извеждане на координати
 
2.Смятане на лице
 
3.Смятане на обиколка
 
4.Смятане на произволен диагонал
 
Първите две ги имам,но си нямам на идея за обиколката и произволния диагонал,надявам се тук някой да е вещ в тази сфера и да даде едно рамо.
:no-no:  :shy11:
 
 
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 

Някой може ли да ми помогне за курсова работа в Ексел,значи имаме за задача следните неща : 

Става въпрос за произволен многоъгълник,бяха ни дадени примери с 5 (x,y) , аз съм си избрал 13 (x,y)

 
1.Извеждане на координати
 
2.Смятане на лице
 
3.Смятане на обиколка
 
4.Смятане на произволен диагонал
 
Първите две ги имам,но си нямам на идея за обиколката и произволния диагонал,надявам се тук някой да е вещ в тази сфера и да даде едно рамо.
:no-no:  :shy11:

 

Е ти формула за разстояние между две точки представени с декартови координати не знаеш ли? От нея 4то излиза директно, а 3то правиш цикъл с който обхождаш всички точки поред, намираш разстоянието между всяка и предната и ги сумираш.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добре,ето какво имам за периметъра и получавам грешка,няква двусмислица ли..кво.

Ако някой има желание,да помогне. :)

Option Explicit
Option Base 0

'Ïðåñìÿòàíå îáèêîëêàòà íà ìíîãîúãúëíèêà
Private Sub CommandButton3_Click()
  Dim n As Integer '×èñëà
  Dim x() As Double, y() As Double 'Êîîðäèíàòè
  Dim p As Double 'Îáèêîëêà íà ìíîãîúãúëíêà
  Dim i As Integer
  Dim a As Integer
  Dim p1 As Double
'Êîîðäèíàòè
    Call InputCoor(n, x, y)
  'Ïðåñìÿòàíå íà îáèêîëêàòà
  x(0) = x(n): y(0) = y(n)
  x(n + 1) = x(1): y(n + 1) = y(1)
  
  p = 0
  For i = 1 To n
  p = p + Sqr(((x(i + 1) - x(i)) ^ 2 + (y(i + 1) - y(i)) ^ 2))
  
  Next
  p = Abs(p)
'Èçâåæäàíå íà îáèêîëêàòà
  With Cells(n + 4, 1)
  .Value = ("Polygon perimeter")
  .Font.Bold = True
  .Font.Size = 14
  End With
  
  With Cells(n + 5, 1)
  .Value = p
  .NumberFormat = "0.0000"
  .Font.Bold = True
  End With

End Sub

'Îáèêîëêà íà ìíîãîúãúëíèê
Private Sub CommandButton3_Click()

  Dim FName As String 'Filename
  Dim i As Integer
  Dim a As Integer
  
  'File preparation
  FName = InputBox("Browse File", , "C:\Users\gogata\Desktop\PIIS-VBA\point13(this file).txt")
  If Dir(FName) = "" Then
    MsgBox ("File not found")
    End
  End If
  Close #1
  Open FName For Input As #1
  
  'Input coord.
  Input #1, n
  ReDim x(n + 1), y(n + 1)
  
  For i = 1 To n
    Input #1, x(i), y(i)
  Next i
  Close #1
  a = InputBox("Number of polygon points", , "3")
  If a > n Then
  MsgBox ("No such polygon point")
  End If
  
  'Export coord.
  Cells.Clear
  Cells(1, 1).Value = "Point data"
  Cells(1, 1).Font.Size = 14
  Cells(1, 1).Font.Bold = True
    
  Cells(2, 1).Value = "N"
  Cells(2, 2).Value = "X"
  Cells(2, 3).Value = "Y"
  
  With Range("A2:C2")
    .Font.Bold = True
    .HorizontalAlignment = xlRight
  End With
  
    For i = 1 To n
    Cells(i + 2, 1).Value = i
    Cells(i + 2, 2).Value = x(i)
    Cells(i + 2, 2).NumberFormat = "0.000"
    Cells(i + 2, 3).Value = y(i)
    Cells(i + 2, 3).NumberFormat = "0.000"
    Next i
End Sub
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Текста,които е излязал на шльокавица е общо взето заглавията,нямат кой знае какво значение,а пък и то се подразбира кое за какво е.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

×
×
 • Добави ново...