Премини към съдържанието
Атанас Славов

Мисля, че лаптопа ми е заразен или все още има остатъци от зараза.

Препоръчан отговор


Здравейте! Направих сканиране с Microsot Security Essentials и откри някакви 2 зарази. Мисля, че може да има все още останало нещо. Понякога работи доста бавно системата и също така имам трудност с chrome браузъра, не мога да задам google търсачка, а само някаква wepageing. Не мога да изтрия от контрол панела McAfee, остава на това бяло прозорче, след като натисна uninstall и до там....  Имам проблем с прикачването на файл, за това Addition файла го качвам в dox.bg:

Addition.txt - http://dox.bg/files/dw?a=76248cba29

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14-05-2017
Ran by Vesi (administrator) on VESI-PC (16-05-2017 14:50:57)
Running from C:\Users\Vesi\Desktop
Loaded Profiles: Vesi (Available Profiles: Vesi)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(TMRG,  Inc.) C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(Safer Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\SSScheduler.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\hidfind.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\ApntEx.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Registry (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [Apoint] => C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe [609144 2011-04-12] (Alps Electric Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [QuickSet] => C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe [3668336 2011-03-24] (Dell Inc.)
HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1354712 2016-08-30] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [328056 2015-01-04] (BitTorrent, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\...\Run: [SpybotSD TeaTimer] => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2260480 2009-03-05] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\...\Run: [DellSystemDetect] => C:\Users\Vesi\AppData\Local\Apps\2.0\1O0V4VPR.HOC\AL1760X4.N4J\dell..tion_e30b47f5d4a30e9e_0005.000d_4ab2a66cfade09be\DellSystemDetect.exe [276776 2015-01-03] (Dell)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Digital Line Detect.lnk [2015-01-03]
ShortcutTarget: Digital Line Detect.lnk -> C:\Program Files (x86)\Digital Line Detect\DLG.exe (Avanquest Software )
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2017-05-02]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{DF408091-91BE-44AD-9492-1A51214C7FEE}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> {94DA53C8-180E-4FF8-9C9C-04A75763891C} URL = hxxp://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=CPUID&o=14654&src=kw&q={searchTerms}&locale=en_EU&apn_ptnrs=^CV&apn_dtid=^YYYYYY^YY^BG&apn_uid=46C0F435-98E6-4D8A-B405-17A27A379AD7&apn_sauid=FA384896-5A5D-474A-B0FD-4671F19BB5BC
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}
BHO-x32: Spybot-S&D IE Protection -> {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll [2009-01-26] (Safer Networking Limited)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> No Name - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} -  No File
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-05-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-05-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-03-28] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-05-16]
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-02-04]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-04]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-21]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-28]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-31]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-02-04]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-17]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-03-09]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-28]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-05-14]

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\McCHSvc.exe [404376 2017-04-18] (McAfee, Inc.)
R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [120888 2016-08-30] (Microsoft Corporation)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273136 2013-02-08] ()
R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [361816 2016-08-30] (Microsoft Corporation)
R2 RelevantKnowledge; C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe [186136 2013-08-17] (TMRG,  Inc.) <==== ATTENTION
R2 SBSDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [1153368 2009-01-26] (Safer Networking Ltd.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3386608 2013-02-08] (Intel® Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 cpuz133; C:\Windows\system32\drivers\cpuz133_x64.sys [20968 2010-05-11] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [295000 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [135928 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-05-16 14:50 - 2017-05-16 14:51 - 00012144 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\FRST.txt
2017-05-16 14:50 - 2017-05-16 14:50 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-05-16 14:48 - 2017-05-16 14:48 - 02429952 _____ (Farbar) C:\Users\Vesi\Desktop\FRST64.exe
2017-05-16 14:09 - 2017-05-16 14:09 - 03480040 _____ (McAfee, Inc.) C:\Users\Vesi\Downloads\MCPR.exe
2017-05-16 14:05 - 2017-05-16 14:05 - 22908888 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Vesi\Downloads\mbam-setup-2.2.0.1024.exe
2017-05-16 13:56 - 2017-05-16 14:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2017-05-16 11:13 - 2017-05-16 11:13 - 00391385 __RSH C:\VHIJQ
2017-05-16 11:00 - 2017-05-16 13:48 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\Downloads\Windows Loader 2.1.7
2017-05-16 10:57 - 2012-10-07 15:33 - 00001429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KJ_Starter.lnk
2017-05-16 10:57 - 2012-10-06 01:07 - 00405881 _____ C:\Windows\KJ.exe
2017-05-16 10:56 - 2017-05-16 10:57 - 00000000 ____D C:\Windows\KJ
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 05554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 02582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 05425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 02430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 01846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 00520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:40 - 00513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:01 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 04992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 01942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:19 - 00511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:18 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:17 - 00068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:16 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 04991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 01941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:04 - 00489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:03 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:00 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 04910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 01860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-02-05 23:07 - 00529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-22 03:40 - 00411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 05081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 02006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-02 09:56 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-07-20 00:57 - 00411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-10-22 03:37 - 00021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 01985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-06-20 20:49 - 00409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 04496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 01401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:55 - 00403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:54 - 00107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-15 16:57 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 04494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 01400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-05 12:42 - 00017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-01-24 15:27 - 00393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-12-08 12:00 - 00390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 00469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 00440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-09-28 16:04 - 00364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:31 - 00083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:30 - 00363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-05-31 07:22 - 00354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:40 - 00352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:39 - 00083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:43 - 03830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:42 - 00355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:41 - 00016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-12-05 18:09 - 03815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-07-22 19:59 - 03807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-05-26 15:34 - 03767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-03-18 17:19 - 03823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-02-05 19:45 - 03544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
2017-05-16 09:50 - 2017-05-16 09:53 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
2017-05-16 09:50 - 2017-05-16 09:50 - 00292184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Vesi\Downloads\dxwebsetup.exe
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00961192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00062304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00064352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:37 - 2017-05-16 09:37 - 00000780 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Start CSGO No Internet.lnk
2017-05-16 09:37 - 2017-05-16 09:37 - 00000777 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.lnk
2017-05-16 09:37 - 2017-05-16 09:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike Global Offensive
2017-05-16 08:43 - 2017-05-16 08:43 - 00014199 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\Counter-Strike Global Offensive v1.35.6.3 [Repack].torrent
2017-05-16 08:40 - 2017-05-16 09:01 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\Downloads\CSGO v1.35.6.3
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00760687 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6C3A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00505546 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6804.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00343456 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A7F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00305314 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5676.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00289788 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\57E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00282232 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\69E0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00251518 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C85.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00240803 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7B36.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00213208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FF3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00209280 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\541C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00191484 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6950.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00172989 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7F83.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00157981 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6CA9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00152853 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\70A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00148283 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5881.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00148123 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\69A0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00139041 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\56B5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00132319 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BA2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00131544 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\55A7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00129077 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\79EA.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00114513 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FD3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00113458 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\70E3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00112059 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00107143 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7113.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00106055 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8023.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00104816 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5753.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00103366 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\68D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00101136 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A710.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00097330 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\629E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00094880 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5714.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00092382 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\60CF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00091478 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\643F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00090226 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\54BA.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00087561 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\799A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00087080 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8183.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00084455 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5548.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00082714 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7AA9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00077441 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7D3E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00075364 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5831.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00074703 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00074629 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E36.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00070208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6ED5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00068647 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\630E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00066235 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7074.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00063956 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\52DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00062855 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59A1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00061942 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\65F9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00060402 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\67A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00059159 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5152.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00057911 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\55F6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00057211 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5220.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00056910 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8521.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00056541 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\62CE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00055417 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59C1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00055097 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D33.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00054443 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\641F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00053889 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\53EC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00052152 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5F93.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00051415 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B9B.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00051008 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\526F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00050616 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7532.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00049777 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B26.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00049622 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7730.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048842 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5792.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048566 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6BFB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048496 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048163 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\67D4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048104 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7242.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00047398 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7C03.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045770 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A83.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045717 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D97.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045646 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A62.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043929 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FA3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043283 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\51D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B01.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043049 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\50C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00040358 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\68B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039533 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5085.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039400 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6872.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00037779 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\57C2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00037060 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8FC0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00036569 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00035503 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7392.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00035375 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\82C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00034978 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\529E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00034533 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6970.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00033779 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5DCC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00033173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5646.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032751 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\546B.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032725 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\76A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032033 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BD2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031993 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7CB0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031961 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63FF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8163.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031063 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\634E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00030732 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\639E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00030372 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5852.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00029953 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\797A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00028868 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B62.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00028805 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7582.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027813 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\71A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027749 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\618F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027379 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C82.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027076 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A2F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026975 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5CA2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026957 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\614F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026947 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026269 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7153.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00025301 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\616F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023565 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73D3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6080.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\624E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00022508 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5FF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00022274 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\72B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021896 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C56.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021890 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7322.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021856 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7212.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021805 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\66A8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021740 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F04.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021147 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7483.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019964 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\61D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019832 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\781E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019814 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5EE6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019760 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8415.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019559 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B92.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018653 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\54F9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018406 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5AB2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018336 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\74A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017959 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017709 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\80A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017413 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5191.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8464.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017011 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\64DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016587 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8E71.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016578 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7F05.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016312 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016253 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7173.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016180 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8294.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016134 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\612F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016131 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63BE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7E49.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015833 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7B85.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015506 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7A39.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015290 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E75.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015176 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6BCB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015047 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7D9C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014765 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6060.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014385 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8254.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\636E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014080 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013723 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8102.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013318 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8364.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\532D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012673 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7A79.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012646 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73F3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012518 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5921.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012453 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\71E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012215 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6774.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7562.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011776 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7342.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011634 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A02.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011329 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\53AD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011225 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7C61.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00010672 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8274.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00010216 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\78EB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009449 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E06.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009125 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\632E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009050 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008905 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7612.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008541 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\792A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008323 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\901F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008144 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8143.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008086 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\76E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007987 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5942.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007963 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F64.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007929 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F34.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007764 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F70.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\647E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007732 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8EB0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007652 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5962.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007557 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\84E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007438 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\907E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6DC6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007203 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F90.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007178 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5626.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006999 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8FEF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006691 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6ADD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006509 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6619.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006297 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8204.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\90FC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006036 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B95.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005934 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6FB4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005437 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7642.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005244 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F40.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6901.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005217 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7443.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005114 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\627E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005097 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\77ED.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\621F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005030 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B2C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004882 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A5E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004675 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7662.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004673 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\72D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004460 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004459 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8EE0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004435 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\92B4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004415 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9189.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004257 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9275.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003972 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9304.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003921 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\83C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003918 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8394.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003892 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6EA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003891 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6679.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003882 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\92E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003849 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9394.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003810 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7372.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003727 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F00.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003725 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7463.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003655 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003616 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8063.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003601 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9364.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003524 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\535D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003510 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\93C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003411 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\91F7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003375 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003364 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9334.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8334.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003190 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7423.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003124 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8084.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002913 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\64AE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002875 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8DF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002850 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7024.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002793 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\89D7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002789 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\82E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002649 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002631 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\61BF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002308 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\779E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002251 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5CC2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AD5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002000 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\85FF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001971 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8123.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001900 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8BE5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001839 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\88A8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001827 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8234.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001824 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8987.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001797 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\65B9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001795 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\876D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001769 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A750.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001727 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8859.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001721 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A06.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001714 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8BB6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001685 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8907.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001671 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\85A1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001670 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7262.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001635 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\89A7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001597 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8314.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001589 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\87BC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001537 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86BD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001445 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\872D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001434 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A27.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001428 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A56.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001414 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B66.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001389 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7282.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001380 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\794A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001358 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C15.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001323 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86FD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001253 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9AAC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001241 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8E22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001238 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9630.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001226 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C9C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001221 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A1D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001219 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B4C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001218 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9581.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001210 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E84.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A3EC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001207 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A211.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001204 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A141.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001199 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9BDD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001198 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9801.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001196 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\98B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001189 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9721.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9542.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001185 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2C0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001183 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A4D8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001179 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9610.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001178 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A469.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001177 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\96E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001174 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A071.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A0B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9650.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001165 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001164 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2A0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001159 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001157 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A231.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001156 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9872.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A37D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A200.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E64.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001151 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B8D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001149 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9701.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9BBC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9751.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001147 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A0E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001144 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\97D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001141 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A190.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001140 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\95D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001139 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9D69.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001139 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\98E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001137 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D72.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001137 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D03.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001135 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9771.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001133 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A000.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001132 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\999F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001131 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A021.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A5F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A010.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001127 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9FE0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001127 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B1C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001125 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9AFC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001116 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A111.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A517.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9892.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9842.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001112 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C0C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001112 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001111 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A6A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001110 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A8C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001110 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9791.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001102 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A652.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C2D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9822.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\96C0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E44.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001093 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\97B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001090 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9691.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001087 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9EA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001086 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9FA0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001085 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A091.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001083 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A041.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001081 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9ACC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001067 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9D1A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001064 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8DC2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001063 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A622.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001061 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9522.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001052 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001048 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A1D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001042 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A672.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001040 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001037 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9F13.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001018 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9931.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001018 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9670.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001009 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A251.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000992 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D67.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D17.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000979 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8571.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000976 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9433.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000970 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A1B0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000925 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8937.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000880 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D93.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000862 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C5C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000860 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2F0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000858 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F84.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000783 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86DD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000768 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\866E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000726 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6649.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000702 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D47.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000682 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\538C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000614 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7512.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000574 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7004.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000529 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\874D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000522 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B16.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000500 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8053.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000489 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\610E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000458 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\93F3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000416 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000342 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8966.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000308 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7054.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000270 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000267 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AF5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000260 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7302.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000240 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6FE4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000235 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9472.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000219 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8404.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8560.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000183 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\83E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\78AB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000043 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C45.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000000 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A78F.tmp
2017-05-06 22:47 - 2017-05-06 22:49 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\Downloads\Training.Day.2001.DC.BDRip.XviD.AC3.BGAUDiO-HS0
2017-05-02 22:56 - 2017-05-02 22:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
2017-05-02 22:55 - 2017-05-02 22:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2017-04-18 22:27 - 2017-04-18 22:27 - 00003162 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{3828B88B-74ED-42B5-A0FB-1CB52D9143A8}
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:26 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\discord
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00002154 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Discord.lnk
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hammer & Chisel, Inc
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Local\SquirrelTemp
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Local\Discord
2017-04-18 22:22 - 2017-04-18 22:23 - 52553728 _____ (Hammer & Chisel, Inc.) C:\Users\Vesi\Downloads\DiscordSetup.exe
2017-04-18 22:20 - 2017-04-18 22:20 - 00000000 ____D C:\3a2771e5ad8a12e64c5c7a
2017-04-18 22:18 - 2017-04-18 22:19 - 01631704 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Vesi\Downloads\SkypeSetup (1).exe
2017-04-18 22:18 - 2017-04-18 22:18 - 01631704 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Vesi\Downloads\SkypeSetup.exe

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-05-16 14:23 - 2015-01-04 12:25 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\uTorrent
2017-05-16 14:03 - 2015-01-04 16:42 - 00002405 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-05-16 14:03 - 2015-01-04 16:42 - 00002393 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2017-05-16 13:55 - 2015-01-08 13:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-05-16 11:22 - 2009-07-14 07:45 - 00021072 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-05-16 11:22 - 2009-07-14 07:45 - 00021072 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-05-16 11:19 - 2009-07-14 08:13 - 00781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-05-16 11:19 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2017-05-16 11:14 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-05-16 09:50 - 2015-01-03 14:37 - 00000000 ____D C:\temp
2017-05-16 09:46 - 2015-01-03 14:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2017-05-07 05:25 - 2015-04-16 15:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3
2017-05-06 13:52 - 2015-01-13 10:07 - 00004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2017-05-02 22:56 - 2017-02-09 23:48 - 00001964 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
2017-05-02 22:56 - 2015-11-13 22:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
2017-05-02 22:56 - 2015-01-04 16:41 - 00003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-05-02 22:56 - 2015-01-04 16:41 - 00003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

Some files in TEMP:
====================
2016-10-10 16:02 - 2016-10-10 16:03 - 37642072 _____ (PandoraTV) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe
2016-10-10 16:05 - 2016-10-10 16:04 - 3971208 _____ (Ask) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\setup.exe
2016-06-24 00:21 - 2016-06-24 00:21 - 2133504 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\utt4E1F.tmp.exe
2017-04-18 22:19 - 2017-04-18 22:19 - 14456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-05-14 22:40

==================== End of FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!

Изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.
Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg  От списъка намерете и деинсталирайте всички програми които съм ви написал в карето:

Цитат

RelevantKnowledge (HKLM-x32\...\{d08d9f98-1c78-4704-87e6-368b0023d831}) (Version: 1.3.336.320 - TMRG,  Inc.) <==== ATTENTION

McAfee Security Scan Plus (HKLM\...\McAfee Security Scan) (Version: 3.11.551.2 - McAfee, Inc.)

 

Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
 
XhV2QLa.png
 
 
След края на всяка деинсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи).Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

 

За прмахване на  остатъци от McAfee ..:

 •  Моля, деинсталирате програмата по стандартния начин..!
 •  За да се уверете, че няма остатъци..:
 •  Моля, изтеглите MCPR.exe и го запишете на вашия Desktop.
 •  Затворете всички програми и щракнете двукратно върху MCPR.exe след това кликнете на Run
 •  Следвайте инструкциите на екрана.
 •  Когато процедурата приключи, ще се появи съобщение 'CLEANUP SUCCESSFUL'. и   Reboot required to remove all files. Would you like to reboot now?
 •  Кликнете върху ''Yes', за да рестартирате компютъра си.
 •  След това изтрийте MCPR.exe от вашия работен плот.

 

GfiJrQ9.png Malwarebytes Anti-Malware (MBAM)

Моля, изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.0.1024 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-bc.хххх-х.х.х.хххх.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категориятаDetection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинацияCtrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

BY4dvz9.png Сканиране с AdwCleaner

 
Моля, изтеглете и стартирайте програмата Malwarebytes AdwCleaner (by Xplode):

 • Затворете всички стартирани програми и браузъри
 • Кликнете два пъти върху adwcleaner.exe за да стартирате инструмента.
 • Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени.
 • Маркирайте A49sxPr.pngScan (провери).
 • След завършване, кликнете на 6cyn5v5.pngLogfile (дневник).Ще се отвори прозорец в който се намира дневника (AdwCleaner [S0] .txt).Кликнете два пъти върх реда и ще се отвори съдържанието на дневника.Публикувайте го в следващия си пост
 • Върнете се към основния прозорец на AdwCleaner .маркирайте MqHawIb.pngClean (Почисти)
 • Следвайте указанията и разрешете на компютъра да се рестартира.
 • След рестарта ще се отвори дневник AdwCleaner[C0].txt . Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

E3feWj5.png  Сканиране с Junkware Removal Tool
 
Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

.и последно...свежа проверка с..:

Сканиране с Farbar Recovery Scan

 • Моля изтеглете icon1337953436.pngFarbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете надесктопа.
 • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона YClYkft.jpg.
 • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt надесктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост.Прикачете Addition.txt в коментар си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • Дневник от Malwarebytes Anti -Malware
 • AdwCleaner.txt
 • JRT.txt
 • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
 • Addition.txt (прикачате..) 
 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отново не успях да изтрия и с geek.exe програмата McAfee (отново същия проблем, както и в контрол панела). Ето и дневниците: 

Addition.txt - http://dox.bg/files/dw?a=2273a2a25c

 

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 16.5.2017 г.
Scan Time: 17:04 ч.
Logfile: 
Administrator: Yes

Version: 2.2.0.1024
Malware Database: v2017.05.16.07
Rootkit Database: v2017.04.02.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
File System: NTFS
User: Vesi

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 265486
Time Elapsed: 19 min, 32 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 5
PUP.Optional.RelevantKnowledge, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\RelevantKnowledge, Quarantined, [25b2e92f66434bebd05035f47e85a15f], 
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{0633EE93-D776-472F-A0FF-E1416B8B2E3A}, Quarantined, [2cabca4ee0c911257cb9f5c650b00000], 
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}, Quarantined, [09cef325beebe84eff368c2fca364cb4], 
PUP.Optional.ASK, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{94DA53C8-180E-4FF8-9C9C-04A75763891C}, Quarantined, [dbfc2fe9505968ce8a6d3eb5659d768a], 
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C}, Quarantined, [0bcc1efa4960092d66cfbb008a76e41c], 

Registry Values: 10
PUP.Optional.ASK, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\TOOLBAR\WEBBROWSER\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}, Quarantined, [b522eb2da50401352c0d0d1038c8fb05], 
PUP.Optional.ASK, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\TOOLBAR\WEBBROWSER|{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440},  | ФJ f@Ў­BCШ t@, Quarantined, [b522eb2da50401352c0d0d1038c8fb05]
PUP.Optional.RelevantKnowledge, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SHAREDACCESS\PARAMETERS\FIREWALLPOLICY\FIREWALLRULES|{21F5E866-B44E-4B27-A7CF-91818BF4CA70}, v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Public|App=C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe|Name=rlvknlg.exe|, Quarantined, [33a43cdcbfead660a4c70ae8ca38ba46]
PUP.Optional.RelevantKnowledge, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SHAREDACCESS\PARAMETERS\FIREWALLPOLICY\FIREWALLRULES|{52D741F9-01DE-4547-964C-3C40FB7B7380}, v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Public|App=C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe|Name=rlvknlg.exe|, Quarantined, [eaedf523eebbd3635e0d7b77fd05cd33]
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}|URL, http://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}, Quarantined, [2cabca4ee0c911257cb9f5c650b00000]
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}|URL, http://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}, Quarantined, [09cef325beebe84eff368c2fca364cb4]
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}|FaviconURL, http://istart.webssearches.com//favicon.ico, Quarantined, [55829286d4d52b0be94c0ab1fa065ea2]
PUP.Optional.ASK, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{94DA53C8-180E-4FF8-9C9C-04A75763891C}|URL, http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=CPUID&o=14654&src=kw&q={searchTerms}&locale=en_EU&apn_ptnrs=^CV&apn_dtid=^YYYYYY^YY^BG&apn_uid=46C0F435-98E6-4D8A-B405-17A27A379AD7&apn_sauid=FA384896-5A5D-474A-B0FD-4671F19BB5BC, Quarantined, [dbfc2fe9505968ce8a6d3eb5659d768a]
PUP.Optional.WebsSearches.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C}|URL, http://istart.webssearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=kmp&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=kmp&uid=TOSHIBAXMK6475GSX_Z1CBT8W5TXXZ1CBT8W5T&ts=1422143907&type=default&q={searchTerms}, Quarantined, [0bcc1efa4960092d66cfbb008a76e41c]
PUP.Optional.VulnerableDellSystemDetect, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|DellSystemDetect, C:\Users\Vesi\AppData\Local\Apps\2.0\1O0V4VPR.HOC\AL1760X4.N4J\dell..tion_e30b47f5d4a30e9e_0005.000d_4ab2a66cfade09be\DellSystemDetect.exe, Quarantined, [f0e747d1149595a1f18c8b579171af51]

Registry Data: 1
PUP.Optional.HttpBreaker, HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Default_Page_URL, ?type=hppp, Good: (www.google.com), Bad: (?type=hppp),Replaced,[766115030f9a8bab9e900d2ae81b9d63]

Folders: 2
PUP.Optional.ASK, C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\APNLogs, Quarantined, [c80f4dcb6049b77f62d76ed4aa58926e], 
PUP.Optional.MarketScore, C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge, Quarantined, [af28d7418029a98df3b21df9778bbf41], 

Files: 4
PUP.Optional.RelevantKnowledge, C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe, Quarantined, [25b2e92f66434bebd05035f47e85a15f], 
PUP.Optional.ASK, C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\setup.exe, Quarantined, [fddaa177a1086ccac67ddbcd27dafb05], 
PUP.Optional.ASK, C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\APNLogs\ci.log, Quarantined, [c80f4dcb6049b77f62d76ed4aa58926e], 
PUP.Optional.ASK, C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\APNLogs\iw.log, Quarantined, [c80f4dcb6049b77f62d76ed4aa58926e], 

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

 

 

# AdwCleaner v6.046 - Logfile created 16/05/2017 at 17:53:56
# Updated on 24/04/2017 by Malwarebytes
# Database : 2017-05-15.1 [Server]
# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64)
# Username : Vesi - VESI-PC
# Running from : C:\Users\Vesi\Desktop\adwcleaner_6.046.exe
# Mode: Clean
# Support : https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

***** [ Folders ] *****

[-] Folder deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\RHEng
[-] Folder deleted: C:\Program Files (x86)\Settings Manager


***** [ Files ] *****

***** [ DLL ] *****

***** [ WMI ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Scheduled Tasks ] *****

***** [ Registry ] *****

[-] Key deleted: HKCU\Software\Classes\CLSID\{16C8C46E-C811-4977-BF0A-B5CC1FA78D95}
[-] Key deleted: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3CCC052E-BDEE-408A-BEA7-90914EF2964B}
[-] Key deleted: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{61F47056-E400-43D3-AF1E-AB7DFFD4C4AD}
[-] Key deleted: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E2B98EEA-EE55-4E9B-A8C1-6E5288DF785A}
[-] Key deleted: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\APN
[-] Key deleted: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\AskToolbar
[-] Key deleted: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\Linkey
[-] Key deleted: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar
[-] Key deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\AskToolbar
[#] Key deleted on reboot: HKCU\Software\APN
[#] Key deleted on reboot: HKCU\Software\AskToolbar
[#] Key deleted on reboot: HKCU\Software\Linkey
[#] Key deleted on reboot: HKCU\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar
[-] Key deleted: HKLM\SOFTWARE\SupDp
[#] Key deleted on reboot: HKLM\SOFTWARE\SUPDP
[#] Key deleted on reboot: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\AskToolbar
[#] Key deleted on reboot: [x64] HKCU\Software\APN
[#] Key deleted on reboot: [x64] HKCU\Software\AskToolbar
[#] Key deleted on reboot: [x64] HKCU\Software\Linkey
[#] Key deleted on reboot: [x64] HKCU\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar
[-] Key deleted: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
[#] Key deleted on reboot: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
[-] Value deleted: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DoNotAskAgain]
[#] Value deleted on reboot: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DoNotAskAgain]
[#] Value deleted on reboot: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DoNotAskAgain]


***** [ Web browsers ] *****

[-] [C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [extension] Deleted: bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh


*************************

:: "Tracing" keys deleted
:: Winsock settings cleared

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [3190 Bytes] - [16/05/2017 17:53:56]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [3249 Bytes] - [16/05/2017 17:50:15]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [3336 Bytes] ##########

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.3 (04.10.2017)
Operating System: Windows 7 Ultimate x64 
Ran by Vesi (Administrator) on ўв 16.05.2017 Ј. at 17:59:09,35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


File System: 17 

Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\PCDEventLauncherTask (Task)
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0AYG4XS7 (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4AEK5R6F (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4SWYQJ7U (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BQLXFFYA (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0AYG4XS7 (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4AEK5R6F (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4SWYQJ7U (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BQLXFFYA (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) 
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) 

Registry: 1 

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\\SearchAssistant (Registry Value) 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ўв 16.05.2017 Ј. at 18:01:55,35
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14-05-2017
Ran by Vesi (administrator) on VESI-PC (16-05-2017 18:07:55)
Running from C:\Users\Vesi\Desktop
Loaded Profiles: Vesi (Available Profiles: Vesi)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(Safer Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\hidfind.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\reader_sl.exe

==================== Registry (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [Apoint] => C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe [609144 2011-04-12] (Alps Electric Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [QuickSet] => C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe [3668336 2011-03-24] (Dell Inc.)
HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1354712 2016-08-30] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [328056 2015-01-04] (BitTorrent, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\...\Run: [SpybotSD TeaTimer] => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2260480 2009-03-05] (Safer-Networking Ltd.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Digital Line Detect.lnk [2017-05-16]
ShortcutTarget: Digital Line Detect.lnk -> C:\Program Files (x86)\Digital Line Detect\DLG.exe (Avanquest Software )
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2017-05-16]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{DF408091-91BE-44AD-9492-1A51214C7FEE}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
BHO-x32: Spybot-S&D IE Protection -> {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll [2009-01-26] (Safer Networking Limited)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-05-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-05-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-03-28] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-05-16]
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-02-04]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-04]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-21]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-28]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-31]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-02-04]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-17]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-03-09]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-28]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-05-14]

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\McCHSvc.exe [404376 2017-04-18] (McAfee, Inc.)
R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [120888 2016-08-30] (Microsoft Corporation)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273136 2013-02-08] ()
R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [361816 2016-08-30] (Microsoft Corporation)
R2 SBSDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [1153368 2009-01-26] (Safer Networking Ltd.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3386608 2013-02-08] (Intel® Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 cpuz133; C:\Windows\system32\drivers\cpuz133_x64.sys [20968 2010-05-11] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [295000 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [135928 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-05-16 18:07 - 2017-05-16 18:08 - 00009933 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\FRST.txt
2017-05-16 18:07 - 2017-05-16 18:07 - 02429952 _____ (Farbar) C:\Users\Vesi\Desktop\FRST64.exe
2017-05-16 18:01 - 2017-05-16 18:01 - 00003362 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\JRT.txt
2017-05-16 17:56 - 2017-05-16 18:05 - 00006823 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\New Text Document (2).txt
2017-05-16 17:48 - 2017-05-16 17:53 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-05-16 17:47 - 2017-05-16 17:47 - 04102600 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\adwcleaner_6.046.exe
2017-05-16 17:47 - 2017-05-16 17:47 - 01663672 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Vesi\Desktop\JRT.exe
2017-05-16 17:44 - 2017-05-16 17:53 - 00009649 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\New Text Document.txt
2017-05-16 17:35 - 2017-05-16 17:38 - 00000080 _____ C:\Users\Public\Desktop\чTorrent.lnk
2017-05-16 17:35 - 2017-05-16 17:37 - 00000080 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\чTorrent.lnk
2017-05-16 17:03 - 2017-05-16 17:43 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-05-16 17:02 - 2017-05-16 17:38 - 00001096 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2017-05-16 17:02 - 2017-05-16 17:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2017-05-16 17:02 - 2017-05-16 17:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2017-05-16 17:02 - 2015-10-05 09:50 - 00109272 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2017-05-16 17:02 - 2015-10-05 09:50 - 00063704 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-05-16 17:02 - 2015-10-05 09:50 - 00025816 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-05-16 17:00 - 2017-05-16 17:00 - 22908888 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Vesi\Desktop\mbam-setup-2.2.0.1024 (1).exe
2017-05-16 16:53 - 2017-05-16 16:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2017-05-16 16:45 - 2017-05-16 16:45 - 03480040 _____ (McAfee, Inc.) C:\Users\Vesi\Desktop\MCPR (1).exe
2017-05-16 16:41 - 2017-05-16 16:47 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\Geek Uninstaller
2017-05-16 16:41 - 2017-05-15 11:40 - 06914496 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\Vesi\Desktop\geek.exe
2017-05-16 16:39 - 2017-05-16 16:39 - 02777872 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\geek.zip
2017-05-16 14:50 - 2017-05-16 18:07 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-05-16 14:09 - 2017-05-16 14:09 - 03480040 _____ (McAfee, Inc.) C:\Users\Vesi\Downloads\MCPR.exe
2017-05-16 14:05 - 2017-05-16 14:05 - 22908888 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Vesi\Downloads\mbam-setup-2.2.0.1024.exe
2017-05-16 13:56 - 2017-05-16 14:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2017-05-16 11:13 - 2017-05-16 11:13 - 00391385 __RSH C:\VHIJQ
2017-05-16 11:00 - 2017-05-16 13:48 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\Downloads\Windows Loader 2.1.7
2017-05-16 10:57 - 2017-05-16 17:38 - 00001441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KJ_Starter.lnk
2017-05-16 10:57 - 2012-10-06 01:07 - 00405881 _____ C:\Windows\KJ.exe
2017-05-16 10:56 - 2017-05-16 10:57 - 00000000 ____D C:\Windows\KJ
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 05554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 02582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 05425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 02430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 01846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 00520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2009-03-09 15:27 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-10-10 04:52 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:40 - 00513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:01 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 04992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 01942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-07-10 11:00 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:19 - 00511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:18 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:17 - 00068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:16 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 04991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 01941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:04 - 00489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:03 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:00 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 04910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 01860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-02-05 23:07 - 00529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-22 03:40 - 00411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 05081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 02006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-02 09:56 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-07-20 00:57 - 00411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2017-05-16 09:53 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-10-22 03:37 - 00021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 01985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-06-20 20:49 - 00409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 04496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 01401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:55 - 00403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:54 - 00107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-15 16:57 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 04494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 01400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-05 12:42 - 00017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-01-24 15:27 - 00393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2017-05-16 09:52 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-12-08 12:00 - 00390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 00469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-11-29 13:06 - 00440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-09-28 16:04 - 00364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:31 - 00083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:30 - 00363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-05-31 07:22 - 00354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:40 - 00352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:39 - 00083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:43 - 03830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:42 - 00355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:41 - 00016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-12-05 18:09 - 03815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-07-22 19:59 - 03807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-05-26 15:34 - 03767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-03-18 17:19 - 03823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-02-05 19:45 - 03544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2017-05-16 09:52 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
2017-05-16 09:50 - 2017-05-16 09:53 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
2017-05-16 09:50 - 2017-05-16 09:50 - 00292184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Vesi\Downloads\dxwebsetup.exe
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00961192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00062304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:13 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00064352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2017-05-16 09:46 - 2015-06-07 02:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2017-05-16 09:37 - 2017-05-16 17:37 - 00000780 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Start CSGO No Internet.lnk
2017-05-16 09:37 - 2017-05-16 17:37 - 00000777 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.lnk
2017-05-16 09:37 - 2017-05-16 09:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike Global Offensive
2017-05-16 08:43 - 2017-05-16 08:43 - 00014199 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\Counter-Strike Global Offensive v1.35.6.3 [Repack].torrent
2017-05-16 08:40 - 2017-05-16 09:01 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\Downloads\CSGO v1.35.6.3
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00760687 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6C3A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00505546 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6804.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00343456 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A7F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00305314 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5676.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00289788 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\57E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00282232 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\69E0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00251518 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C85.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00240803 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7B36.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00213208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FF3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00209280 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\541C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00191484 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6950.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00172989 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7F83.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00157981 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6CA9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00152853 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\70A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00148283 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5881.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00148123 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\69A0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00139041 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\56B5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00132319 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BA2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00131544 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\55A7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00129077 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\79EA.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00114513 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FD3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00113458 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\70E3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00112059 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00107143 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7113.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00106055 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8023.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00104816 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5753.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00103366 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\68D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00101136 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A710.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00097330 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\629E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00094880 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5714.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00092382 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\60CF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00091478 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\643F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00090226 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\54BA.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00087561 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\799A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00087080 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8183.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00084455 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5548.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00082714 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7AA9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00077441 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7D3E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00075364 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5831.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00074703 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00074629 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E36.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00070208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6ED5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00068647 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\630E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00066235 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7074.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00063956 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\52DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00062855 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59A1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00061942 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\65F9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00060402 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\67A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00059159 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5152.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00057911 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\55F6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00057211 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5220.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00056910 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8521.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00056541 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\62CE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00055417 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59C1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00055097 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D33.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00054443 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\641F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00053889 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\53EC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00052152 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5F93.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00051415 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B9B.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00051008 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\526F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00050616 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7532.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00049777 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B26.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00049622 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7730.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048842 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5792.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048566 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6BFB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048496 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048163 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\67D4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048104 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7242.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00047398 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7C03.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045770 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A83.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045717 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D97.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045646 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A62.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043929 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FA3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043283 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\51D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B01.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043049 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\50C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00040358 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\68B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039533 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5085.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039400 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6872.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00037779 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\57C2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00037060 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8FC0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00036569 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00035503 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7392.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00035375 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\82C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00034978 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\529E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00034533 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6970.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00033779 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5DCC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00033173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5646.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032751 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\546B.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032725 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\76A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032033 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BD2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031993 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7CB0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031961 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63FF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8163.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031063 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\634E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00030732 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\639E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00030372 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5852.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00029953 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\797A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00028868 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B62.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00028805 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7582.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027813 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\71A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027749 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\618F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027379 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C82.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027076 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A2F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026975 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5CA2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026957 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\614F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026947 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026269 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7153.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00025301 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\616F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023565 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73D3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6080.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\624E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00022508 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5FF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00022274 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\72B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021896 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C56.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021890 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7322.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021856 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7212.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021805 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\66A8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021740 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F04.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021147 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7483.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019964 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\61D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019832 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\781E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019814 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5EE6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019760 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8415.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019559 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B92.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018653 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\54F9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018406 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5AB2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018336 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\74A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017959 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017709 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\80A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017413 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5191.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8464.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017011 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\64DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016587 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8E71.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016578 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7F05.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016312 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016253 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7173.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016180 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8294.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016134 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\612F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016131 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63BE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7E49.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015833 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7B85.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015506 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7A39.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015290 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E75.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015176 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6BCB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015047 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7D9C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014765 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6060.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014385 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8254.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\636E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014080 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013723 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8102.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013318 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8364.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\532D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012673 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7A79.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012646 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73F3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012518 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5921.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012453 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\71E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012215 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6774.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7562.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011776 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7342.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011634 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A02.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011329 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\53AD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011225 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7C61.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00010672 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8274.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00010216 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\78EB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009449 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E06.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009125 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\632E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009050 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008905 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7612.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008541 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\792A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008323 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\901F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008144 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8143.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008086 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\76E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007987 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5942.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007963 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F64.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007929 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F34.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007764 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F70.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\647E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007732 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8EB0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007652 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5962.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007557 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\84E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007438 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\907E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6DC6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007203 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F90.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007178 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5626.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006999 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8FEF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006691 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6ADD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006509 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6619.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006297 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8204.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\90FC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006036 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B95.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005934 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6FB4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005437 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7642.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005244 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F40.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6901.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005217 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7443.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005114 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\627E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005097 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\77ED.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\621F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005030 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B2C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004882 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A5E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004675 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7662.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004673 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\72D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004460 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004459 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8EE0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004435 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\92B4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004415 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9189.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004257 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9275.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003972 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9304.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003921 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\83C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003918 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8394.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003892 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6EA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003891 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6679.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003882 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\92E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003849 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9394.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003810 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7372.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003727 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F00.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003725 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7463.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003655 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003616 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8063.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003601 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9364.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003524 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\535D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003510 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\93C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003411 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\91F7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003375 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003364 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9334.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8334.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003190 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7423.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003124 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8084.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002913 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\64AE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002875 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8DF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002850 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7024.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002793 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\89D7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002789 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\82E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002649 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002631 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\61BF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002308 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\779E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002251 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5CC2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AD5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002000 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\85FF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001971 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8123.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001900 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8BE5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001839 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\88A8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001827 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8234.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001824 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8987.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001797 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\65B9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001795 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\876D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001769 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A750.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001727 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8859.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001721 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A06.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001714 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8BB6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001685 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8907.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001671 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\85A1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001670 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7262.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001635 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\89A7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001597 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8314.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001589 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\87BC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001537 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86BD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001445 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\872D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001434 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A27.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001428 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A56.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001414 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B66.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001389 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7282.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001380 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\794A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001358 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C15.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001323 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86FD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001253 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9AAC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001241 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8E22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001238 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9630.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001226 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C9C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001221 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A1D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001219 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B4C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001218 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9581.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001210 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E84.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A3EC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001207 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A211.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001204 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A141.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001199 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9BDD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001198 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9801.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001196 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\98B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001189 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9721.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9542.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001185 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2C0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001183 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A4D8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001179 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9610.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001178 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A469.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001177 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\96E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001174 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A071.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A0B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9650.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001165 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001164 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2A0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001159 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001157 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A231.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001156 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9872.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A37D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A200.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E64.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001151 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B8D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001149 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9701.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9BBC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9751.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001147 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A0E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001144 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\97D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001141 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A190.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001140 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\95D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001139 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9D69.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001139 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\98E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001137 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D72.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001137 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D03.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001135 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9771.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001133 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A000.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001132 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\999F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001131 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A021.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A5F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A010.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001127 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9FE0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001127 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B1C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001125 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9AFC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001116 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A111.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A517.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9892.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9842.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001112 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C0C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001112 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001111 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A6A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001110 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A8C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001110 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9791.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001102 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A652.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C2D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9822.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\96C0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E44.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001093 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\97B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001090 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9691.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001087 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9EA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001086 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9FA0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001085 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A091.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001083 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A041.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001081 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9ACC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001067 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9D1A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001064 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8DC2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001063 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A622.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001061 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9522.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001052 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001048 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A1D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001042 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A672.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001040 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001037 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9F13.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001018 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9931.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001018 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9670.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001009 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A251.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000992 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D67.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D17.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000979 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8571.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000976 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9433.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000970 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A1B0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000925 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8937.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000880 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D93.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000862 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C5C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000860 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2F0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000858 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F84.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000783 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86DD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000768 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\866E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000726 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6649.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000702 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D47.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000682 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\538C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000614 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7512.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000574 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7004.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000529 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\874D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000522 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B16.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000500 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8053.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000489 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\610E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000458 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\93F3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000416 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000342 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8966.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000308 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7054.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000270 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000267 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AF5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000260 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7302.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000240 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6FE4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000235 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9472.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000219 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8404.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8560.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000183 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\83E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\78AB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000043 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C45.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000000 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A78F.tmp
2017-05-06 22:47 - 2017-05-06 22:49 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\Downloads\Training.Day.2001.DC.BDRip.XviD.AC3.BGAUDiO-HS0
2017-05-02 22:56 - 2017-05-02 22:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
2017-05-02 22:55 - 2017-05-02 22:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2017-04-18 22:27 - 2017-04-18 22:27 - 00003162 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{3828B88B-74ED-42B5-A0FB-1CB52D9143A8}
2017-04-18 22:24 - 2017-05-16 17:37 - 00002154 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Discord.lnk
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:26 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\discord
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hammer & Chisel, Inc
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Local\SquirrelTemp
2017-04-18 22:24 - 2017-04-18 22:24 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Local\Discord
2017-04-18 22:22 - 2017-04-18 22:23 - 52553728 _____ (Hammer & Chisel, Inc.) C:\Users\Vesi\Downloads\DiscordSetup.exe
2017-04-18 22:20 - 2017-04-18 22:20 - 00000000 ____D C:\3a2771e5ad8a12e64c5c7a
2017-04-18 22:18 - 2017-04-18 22:19 - 01631704 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Vesi\Downloads\SkypeSetup (1).exe
2017-04-18 22:18 - 2017-04-18 22:18 - 01631704 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Vesi\Downloads\SkypeSetup.exe

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-05-16 18:02 - 2009-07-14 07:45 - 00021072 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-05-16 18:02 - 2009-07-14 07:45 - 00021072 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-05-16 17:59 - 2009-07-14 08:13 - 00781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-05-16 17:59 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2017-05-16 17:55 - 2015-01-04 12:25 - 00000000 ____D C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\uTorrent
2017-05-16 17:54 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-05-16 17:38 - 2015-10-04 11:15 - 00000977 _____ C:\Users\Public\Desktop\Free MP3 Cutter.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-04-16 15:26 - 00001100 _____ C:\Users\Public\Desktop\Picasa 3.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-12 14:22 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-12 14:22 - 00002013 _____ C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader XI.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 16:54 - 00000973 _____ C:\Users\Public\Desktop\Winamp.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 16:42 - 00002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 16:42 - 00002175 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 16:35 - 00000968 _____ C:\Users\Public\Desktop\CPUID HWMonitor.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 15:17 - 00002117 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 12:44 - 00001762 _____ C:\Users\Public\Desktop\Defraggler.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 12:43 - 00000860 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-04 12:27 - 00001103 _____ C:\Users\Public\Desktop\GOM Player.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-03 13:23 - 00001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
2017-05-16 17:38 - 2015-01-03 13:22 - 00001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
2017-05-16 17:38 - 2009-07-14 07:57 - 00001547 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2017-05-16 17:38 - 2009-07-14 07:57 - 00001330 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk
2017-05-16 17:38 - 2009-07-14 07:57 - 00001246 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk
2017-05-16 17:38 - 2009-07-14 07:54 - 00001210 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk
2017-05-16 17:37 - 2017-01-19 13:58 - 00001019 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Mp3 Knife.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-02-07 00:08 - 00001698 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Counter-Strike WaRzOnE.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-02-07 00:08 - 00000794 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Half-Life WaRzOnE.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-02-07 00:08 - 00000732 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\HLDS.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-01-08 18:48 - 00002721 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-01-08 18:48 - 00002675 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Microsoft Office Excel 2007.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-01-04 16:26 - 00001035 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\KMPlayer.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-01-04 12:46 - 00001258 _____ C:\Users\Vesi\Desktop\Spybot - Search & Destroy.lnk
2017-05-16 17:37 - 2015-01-04 12:27 - 00001133 _____ C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\GOM Player.lnk
2017-05-16 17:37 - 2009-07-14 08:01 - 00001282 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk
2017-05-16 17:37 - 2009-07-14 07:49 - 00001266 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk
2017-05-16 13:55 - 2015-01-08 13:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-05-16 09:50 - 2015-01-03 14:37 - 00000000 ____D C:\temp
2017-05-16 09:46 - 2015-01-03 14:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2017-05-07 05:25 - 2015-04-16 15:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3
2017-05-06 13:52 - 2015-01-13 10:07 - 00004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2017-05-02 22:56 - 2015-11-13 22:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
2017-05-02 22:56 - 2015-01-04 16:41 - 00003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-05-02 22:56 - 2015-01-04 16:41 - 00003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

Some files in TEMP:
====================
2017-05-16 16:41 - 2017-05-16 16:41 - 3932096 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\geek64.exe
2016-10-10 16:02 - 2016-10-10 16:03 - 37642072 _____ (PandoraTV) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe
2016-06-24 00:21 - 2016-06-24 00:21 - 2133504 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\utt4E1F.tmp.exe
2017-04-18 22:19 - 2017-04-18 22:19 - 14456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-05-14 22:40

==================== End of FRST.txt ============================

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 2 часа, Атанас Славов написа:

Отново не успях да изтрия и с geek.exe програмата McAfee (отново същия проблем, както и в контрол панела). Ето и дневниците: 

 

Опитайте с опцията Force Removal...но преди това:

Временно ще спрем TeaTimer на програмата Spybot - Search & Destroy  временно  и ще го стартираме по-късно:

 • Кликнете с десния бутон на иконката на програмата
 • Клик на Exit Spybot-S&D Resident
 • TeaTimer се спира

 

XhV2QLa.png

 

Ако не се получи  ще го премахнем ръчно..! А между другото как се държи системата ви след сакниранията до тук..?

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Цитат

Отново не се получава с деинсталирането. Браузъра се оправи, работи доста по-добре и търсачката си е гугъл. 

Edit: Грешката е моя. В бързината не избрах опция Force remove. Сега се получи. След това приложих и тази стъпка:

 

Цитат

 

За прмахване на  остатъци от McAfee ..:

 •  Моля, деинсталирате програмата по стандартния начин..!
 •  За да се уверете, че няма остатъци..:
 •  Моля, изтеглите MCPR.exe и го запишете на вашия Desktop.
 •  Затворете всички програми и щракнете двукратно върху MCPR.exe след това кликнете на Run
 •  Следвайте инструкциите на екрана.
 •  Когато процедурата приключи, ще се появи съобщение 'CLEANUP SUCCESSFUL'. и   Reboot required to remove all files. Would you like to reboot now?
 •  Кликнете върху ''Yes', за да рестартирате компютъра си.
 •  След това изтрийте MCPR.exe от вашия работен плот.

 

 •  

 

Редактирано от Атанас Славов (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е нищо де..Случва се....! :)

Фикс с Farbar Recovery Scan Tool

icon13.gif Изтеглете прикачения файл fixlist.txt и го запазете там, където сте свалили FRST.exe
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.

Press%20the%20FIX%20button_zpsdd5zi3mt.p


Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • FixLog.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Заповядайте!

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 14-05-2017
Ran by Vesi (16-05-2017 22:25:33) Run:1
Running from C:\Users\Vesi\Desktop
Loaded Profiles: Vesi (Available Profiles: Vesi)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2017-05-16]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.) 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\McCHSvc.exe [404376 2017-04-18] (McAfee, Inc.)
C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\McCHSvc.exe
2017-05-16 16:53 - 2017-05-16 16:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2017-05-16 16:45 - 2017-05-16 16:45 - 03480040 _____ (McAfee, Inc.) C:\Users\Vesi\Desktop\MCPR (1).exe
2017-05-16 14:09 - 2017-05-16 14:09 - 03480040 _____ (McAfee, Inc.) C:\Users\Vesi\Downloads\MCPR.exe
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00760687 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6C3A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00505546 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6804.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00343456 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A7F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00305314 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5676.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00289788 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\57E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00282232 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\69E0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00251518 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C85.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00240803 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7B36.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00213208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FF3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00209280 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\541C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00191484 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6950.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00172989 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7F83.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00157981 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6CA9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00152853 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\70A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00148283 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5881.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00148123 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\69A0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00139041 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\56B5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00132319 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BA2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00131544 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\55A7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00129077 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\79EA.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00114513 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FD3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00113458 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\70E3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00112059 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00107143 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7113.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00106055 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8023.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00104816 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5753.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00103366 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\68D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00101136 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A710.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00097330 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\629E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00094880 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5714.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00092382 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\60CF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00091478 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\643F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00090226 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\54BA.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00087561 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\799A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00087080 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8183.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00084455 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5548.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00082714 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7AA9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00077441 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7D3E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00075364 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5831.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00074703 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00074629 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E36.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00070208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6ED5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00068647 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\630E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00066235 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7074.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00063956 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\52DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00062855 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59A1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00061942 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\65F9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00060402 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\67A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00059159 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5152.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00057911 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\55F6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00057211 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5220.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00056910 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8521.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00056541 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\62CE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00055417 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59C1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00055097 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D33.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00054443 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\641F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00053889 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\53EC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00052152 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5F93.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00051415 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B9B.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00051008 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\526F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00050616 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7532.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00049777 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B26.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00049622 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7730.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048842 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5792.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048566 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6BFB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048496 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048163 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\67D4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00048104 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7242.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00047398 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7C03.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045770 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A83.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045717 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D97.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00045646 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A62.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043929 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7FA3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043283 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\51D1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B01.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00043049 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\50C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00040358 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\68B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039533 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5085.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00039400 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6872.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00037779 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\57C2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00037060 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8FC0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00036569 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\59E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00035503 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7392.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00035375 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\82C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00034978 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\529E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00034533 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6970.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00033779 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5DCC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00033173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5646.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032751 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\546B.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032725 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\76A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00032033 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5BD2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031993 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7CB0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031961 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63FF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8163.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00031063 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\634E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00030732 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\639E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00030372 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5852.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00029953 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\797A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00028868 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B62.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00028805 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7582.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027813 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\71A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027749 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\618F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027379 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C82.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00027076 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A2F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026975 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5CA2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026957 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\614F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026947 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00026269 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7153.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00025301 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\616F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023565 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73D3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6080.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00023045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\624E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00022508 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5FF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00022274 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\72B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021896 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C56.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021890 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7322.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021856 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7212.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021805 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\66A8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021740 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F04.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00021147 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7483.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019964 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\61D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019832 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\781E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019814 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5EE6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019760 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8415.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00019559 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B92.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018653 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\54F9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018406 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5AB2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00018336 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\74A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017959 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017709 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\80A4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017413 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5191.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8464.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00017011 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\64DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016587 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8E71.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016578 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7F05.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016312 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5B42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016253 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7173.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016180 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8294.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016134 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\612F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016131 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63DE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00016129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\63BE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7E49.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015833 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7B85.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015506 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7A39.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015290 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E75.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015176 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6BCB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00015047 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7D9C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014765 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6060.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014385 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8254.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\636E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00014080 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81A3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013723 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8102.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013318 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8364.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00013148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\532D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012673 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7A79.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012646 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\73F3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012518 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5921.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012453 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\71E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012215 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6774.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00012045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7562.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011776 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7342.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011634 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A02.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011329 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\53AD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00011225 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7C61.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00010672 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8274.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00010216 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\78EB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009449 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6E06.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009125 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\632E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00009050 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008905 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7612.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008541 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\792A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008323 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\901F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008144 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8143.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00008086 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\76E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007987 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5942.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007963 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F64.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007929 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F34.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007764 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F70.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\647E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007732 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8EB0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007652 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5962.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007557 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\84E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007438 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\907E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6DC6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007203 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F90.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00007178 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5626.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006999 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8FEF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006691 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6ADD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006509 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6619.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006297 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8204.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\90FC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00006036 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B95.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005934 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005738 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6FB4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005437 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7642.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005244 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F40.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005222 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6901.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005217 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7443.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005114 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\627E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005097 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\77ED.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005045 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\621F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00005030 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B2C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004882 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6A5E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004675 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7662.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004673 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\72D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004460 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004459 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8EE0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004435 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\92B4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004415 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9189.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00004257 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9275.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003972 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9304.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003921 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\83C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003918 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8394.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003892 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6EA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003891 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6679.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003882 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\92E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003849 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9394.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003810 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7372.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003727 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8F00.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003725 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7463.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003655 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\81C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003616 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8063.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003601 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9364.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003524 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\535D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003510 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\93C4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003411 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\91F7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003375 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5C22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003364 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9334.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8334.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003190 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7423.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00003124 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8084.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002913 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\64AE.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002875 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8DF2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002850 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7024.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002793 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\89D7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002789 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\82E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002649 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\58B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002631 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\61BF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002308 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\779E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002251 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5CC2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AD5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00002000 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\85FF.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001971 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8123.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001900 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8BE5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001839 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\88A8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001827 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8234.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001824 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8987.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001797 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\65B9.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001795 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\876D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001769 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A750.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001727 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8859.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001721 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A06.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001714 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8BB6.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001685 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8907.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001671 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\85A1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001670 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7262.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001635 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\89A7.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001597 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8314.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001589 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\87BC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001537 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\5A42.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86BD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001445 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\872D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001434 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A27.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001428 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8A56.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001414 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B66.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001389 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7282.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001380 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\794A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001358 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C15.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001323 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86FD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001253 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9AAC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001241 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8E22.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001238 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9630.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001226 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C9C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001221 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A1D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001219 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B4C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001218 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9581.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001210 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E84.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001208 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A3EC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001207 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A211.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001204 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A141.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001199 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9BDD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001198 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9801.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001196 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\98B2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001189 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9721.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9542.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001185 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2C0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001183 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A4D8.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001179 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9610.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001178 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A469.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001177 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\96E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001174 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A071.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A0B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001173 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9650.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001165 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001164 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2A0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001159 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001157 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A231.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001156 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9872.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A37D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A200.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001154 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E64.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001151 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B8D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001149 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9701.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9BBC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001148 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9751.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001147 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A0E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001144 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\97D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001141 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A190.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001140 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\95D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001139 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9D69.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001139 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\98E2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001137 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D72.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001137 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D03.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001135 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9771.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001133 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A000.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001132 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\999F.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001131 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A021.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A5F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001129 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A010.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001127 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9FE0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001127 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9B1C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001125 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9AFC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001116 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A111.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A517.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9892.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001115 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9842.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001112 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C0C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001112 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001111 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A6A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001110 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9A8C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001110 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9791.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001102 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A652.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C2D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9822.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001100 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\96C0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9E44.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001093 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\97B1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001090 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9691.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001087 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9EA5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001086 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9FA0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001085 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A091.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001083 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A041.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001081 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9ACC.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001067 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9D1A.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001064 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8DC2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001063 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A622.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001061 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9522.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001052 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\75E1.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001048 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A1D0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001042 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A672.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001040 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94F2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001037 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9F13.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001018 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9931.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001018 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9670.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00001009 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A251.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000992 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D67.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000991 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D17.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000979 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8571.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000976 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9433.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000970 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A1B0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000925 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8937.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000880 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8D93.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000862 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9C5C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000860 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A2F0.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000858 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6F84.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000783 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\86DD.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000768 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\866E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000726 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6649.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000702 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6D47.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000682 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\538C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000614 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7512.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000574 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7004.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000529 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\874D.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000522 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8B16.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000500 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8053.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000489 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\610E.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000487 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94D2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000458 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\93F3.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000416 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6B6C.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000342 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8966.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000308 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7054.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000270 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\94A2.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000267 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8AF5.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000260 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\7302.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000240 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\6FE4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000235 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\9472.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000219 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8404.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000187 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8560.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000183 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\83E4.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000095 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\78AB.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000043 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\8C45.tmp
2017-05-08 23:31 - 2017-05-08 23:31 - 00000000 _____ C:\Users\Vesi\Downloads\A78F.tmp
2017-05-02 22:56 - 2017-05-02 22:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
2017-05-02 22:55 - 2017-05-02 22:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2017-05-02 22:56 - 2015-11-13 22:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
2017-05-16 16:41 - 2017-05-16 16:41 - 3932096 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\geek64.exe
2016-10-10 16:02 - 2016-10-10 16:03 - 37642072 _____ (PandoraTV) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe
2016-06-24 00:21 - 2016-06-24 00:21 - 2133504 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\utt4E1F.tmp.exe
2017-04-18 22:19 - 2017-04-18 22:19 - 14456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe 
Hosts:
cmd: del %temp%\*.* /f /s /q
cmd: rd /s /q %temp%
cmd: bitsadmin /reset /allusers
cmd: ipconfig /flushdns
emptytemp:
reboot:
end

*****************

Restore point was successfully created.
Processes closed successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk => moved successfully
C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\SSScheduler.exe => moved successfully
HKU\S-1-5-21-1487217415-1589543797-577930275-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value removed successfully
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McComponentHostService => key removed successfully
McComponentHostService => service removed successfully
C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.551\McCHSvc.exe => moved successfully
C:\ProgramData\McAfee => moved successfully
"C:\Users\Vesi\Desktop\MCPR (1).exe" => not found.
C:\Users\Vesi\Downloads\MCPR.exe => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6C3A.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6804.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6A7F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5676.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\57E2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\69E0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8C85.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7B36.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7FF3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\541C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6950.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7F83.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6CA9.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\70A4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5881.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\69A0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\56B5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5BA2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\55A7.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\79EA.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7FD3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\70E3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\75A2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7113.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8023.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5753.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\68D1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A710.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\629E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5714.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\60CF.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\643F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\54BA.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\799A.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8183.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5548.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7AA9.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7D3E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5831.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5BF2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6E36.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6ED5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\630E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7074.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\52DE.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\59A1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\65F9.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\67A4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5152.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\55F6.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5220.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8521.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\62CE.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\59C1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8D33.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\641F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\53EC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5F93.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6B9B.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\526F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7532.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8B26.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7730.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5792.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6BFB.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\58D1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\67D4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7242.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7C03.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5A83.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6D97.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5A62.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7FA3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\51D1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5B01.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\50C4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5A22.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\68B1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5085.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6872.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\57C2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8FC0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\59E2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7392.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\82C4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\529E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6970.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5DCC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5B22.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5646.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\546B.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\76A2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5BD2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7CB0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\63FF.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8163.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\634E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\639E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5852.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\797A.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5B62.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7582.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\71A3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\618F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5C82.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6A2F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5CA2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\614F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\73B2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7153.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\616F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\73D3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6080.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\624E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5FF2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\72B2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8C56.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7322.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7212.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\66A8.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6F04.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7483.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\61D0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\781E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5EE6.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8415.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5B92.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\54F9.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5AB2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\74A3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5C42.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\80A4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5191.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8464.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\64DE.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8E71.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7F05.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5B42.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7173.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8294.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\612F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\63DE.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\63BE.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7E49.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7B85.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7A39.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6E75.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6BCB.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7D9C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6060.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8254.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\636E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\81A3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8102.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8364.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\532D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7A79.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\73F3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5921.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\71E2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6774.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7562.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7342.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5A02.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\53AD.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7C61.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8274.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\78EB.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6E06.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\632E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\58F2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7612.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\792A.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\901F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8143.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\76E1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5942.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6F64.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6F34.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8F70.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\647E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8EB0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5962.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\84E2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\907E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6DC6.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8F90.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5626.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8FEF.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6ADD.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6619.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8204.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\90FC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8B95.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\75F2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6FB4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7642.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8F40.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6901.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7443.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\627E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\77ED.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\621F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6B2C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6A5E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7662.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\72D2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\81E4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8EE0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\92B4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9189.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9275.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9304.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\83C4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8394.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6EA5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6679.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\92E4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9394.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7372.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8F00.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7463.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\81C4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8063.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9364.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\535D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\93C4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\91F7.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5C22.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9334.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8334.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7423.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8084.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\64AE.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8DF2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7024.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\89D7.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\82E4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\58B1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\61BF.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\779E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5CC2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8AD5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\85FF.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8123.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8BE5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\88A8.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8234.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8987.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\65B9.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\876D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A750.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8859.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8A06.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8BB6.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8907.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\85A1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7262.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\89A7.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8314.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\87BC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\5A42.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\86BD.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\872D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8A27.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8A56.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8B66.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7282.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\794A.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8C15.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\86FD.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9AAC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8E22.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9630.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9C9C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9A1D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9B4C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9581.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9E84.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A3EC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A211.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A141.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9BDD.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9801.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\98B2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9721.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9542.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A2C0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A4D8.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9610.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A469.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\96E1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A071.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A0B1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9650.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9B6C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A2A0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8AA5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A231.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9872.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A37D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A200.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9E64.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9B8D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9701.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9BBC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9751.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A0E1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\97D2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A190.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\95D0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9D69.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\98E2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8D72.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8D03.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9771.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A000.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\999F.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A021.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A5F2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A010.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9FE0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9B1C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9AFC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A111.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A517.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9892.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9842.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9C0C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9A6C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A6A2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9A8C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9791.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A652.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9C2D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9822.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\96C0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9E44.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\97B1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9691.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9EA5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9FA0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A091.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A041.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9ACC.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9D1A.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8DC2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A622.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9522.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\75E1.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A1D0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A672.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\94F2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9F13.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9931.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9670.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A251.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6D67.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6D17.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8571.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9433.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A1B0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8937.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8D93.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9C5C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A2F0.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6F84.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\86DD.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\866E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6649.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6D47.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\538C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7512.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7004.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\874D.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8B16.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8053.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\610E.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\94D2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\93F3.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6B6C.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8966.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7054.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\94A2.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8AF5.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\7302.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\6FE4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\9472.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8404.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8560.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\83E4.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\78AB.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\8C45.tmp => moved successfully
C:\Users\Vesi\Downloads\A78F.tmp => moved successfully
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus => moved successfully
C:\ProgramData\McAfee Security Scan => moved successfully
C:\Program Files\McAfee Security Scan => moved successfully
C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\geek64.exe => moved successfully
C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe => moved successfully
C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\utt4E1F.tmp.exe => moved successfully
C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe => moved successfully
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => moved successfully
Hosts restored successfully.

========= del %temp%\*.* /f /s /q =========

Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\11844875.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\13174440.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\131867005.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\21775181.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2301295.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2D92.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\32108812.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3948.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\5379.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\61DD.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\770754.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\91553726.od
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\A321.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\AdobeARM.log
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\AE96.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CC91.tmp.node
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVR1D6F.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVR217D.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVR434D.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVR6A8.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVRBCFB.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVRC2C2.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVRF10C.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\CVRFFAE.tmp.cvr
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\DeleteOnReboot.bat
C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt
The process cannot access the file because it is being used by another process.
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\gomtemp.smi
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MSI45f32.LOG
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MSI45f33.LOG
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\Setup Log 2017-05-16 #001.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\utt83C0.tmp.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\Vesi.bmp
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\~DF34D2D5DE2B323F5D.TMP
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1184_31525\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1184_31525\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1184_31525\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1416_19861\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1416_19861\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1416_19861\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1804_30174\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1804_30174\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\1804_30174\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2288_22776\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2288_22776\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2288_22776\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2336_22833\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2336_22833\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2336_22833\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2400_25476\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2400_25476\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2400_25476\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2468_135\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2468_135\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2468_135\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2468_9618\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2468_9618\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2468_9618\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2692_27525\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2692_27525\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2692_27525\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2784_4947\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2784_4947\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\2784_4947\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3168_12466\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3168_12466\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3168_12466\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3244_15365\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3244_15365\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3244_15365\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3312_111\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3312_111\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3312_111\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3532_27342\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3532_27342\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3532_27342\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3544_13473\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3544_13473\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3544_13473\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3636_11163\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3636_11163\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3636_11163\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3768_6118\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3768_6118\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3768_6118\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_13416\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_13416\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_13416\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_17036\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_17036\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_17036\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_7900\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_7900\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3828_7900\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3836_12385\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3836_12385\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3836_12385\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3860_3170\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3860_3170\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3860_3170\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3860_5119\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3860_5119\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3860_5119\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3872_26377\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3872_26377\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3872_26377\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3892_8722\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3892_8722\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3892_8722\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3956_21086\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3956_21086\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\3956_21086\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4044_13017\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4044_13017\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4044_13017\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4184_25349\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4184_25349\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4184_25349\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4796_23867\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4796_23867\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4796_23867\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4796_9743\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4796_9743\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\4796_9743\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\520_1127\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\520_1127\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\520_1127\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\6028_27139\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\6028_27139\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\6028_27139\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\6096_1539\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\6096_1539\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\6096_1539\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\616_17858\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\616_17858\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\616_17858\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\648_16001\crl-set
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\648_16001\manifest.fingerprint
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\648_16001\manifest.json
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\GNU utilities for Win32.url
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\grep-2.5.4-GnuWin32.README
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\NirCmd.chm
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\nircmdc.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\sed-4.2.1-GnuWin32.README
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\sed.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\shortcut.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\wget-1.11.4-1-GnuWin32.README
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\jrt\nfo\wget.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\mbam\qt-jl-icons\cd39c8.ico
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\mbam\qt-jl-icons\cd39d8.ico
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\mbam\qt-jl-icons\d11a40.ico
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\mbam\qt-jl-icons\d11a50.ico
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\EULA.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriverCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HWCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MasCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MBKCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\mccleanup.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\mccleanup.log
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McClnUI.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MCPRCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MpfCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPSCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSKCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Silent_VsCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\StartCleanup.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\StartCleanupDebug.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VsCleanUP.wse
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\APPSTATS\appstats.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\APPSTATS\appstats_1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\APPSTATS\RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\auth.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\auth1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\files_authcore.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\files_ffplg.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\files_ieplg.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Auth\reg.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\EMProxy\EmProxy.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\EMProxy\EmPrxy11.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\EMProxy\filelist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\EMProxy\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\EMProxy\reglist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriver\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriver\fwdriver.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriver\FWDriver1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriver\FWDriver2.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriver\FWDriver_RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\FWDriver\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HW\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HW\HW.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HW\HW1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HW\HW11.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HW\HW_RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\HW\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\Files_MAS11_Win9x.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\Files_MAS11_WinNT.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\Files_MAS20_Win9x.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\Files_MAS20_WinNT.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\mas.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\mas1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\mas2.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\RegKeys_MAS11_Win9x.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\RegKeys_MAS11_WinNT.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\RegKeys_MAS20_Win9x.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAS\RegKeys_MAS20_WinNT.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAT\Files_MAT1.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAT\mat.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAT\mat1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MAT\RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MBK\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MBK\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MBK\MBK.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MBK\MBK1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MBK\MBK_RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MCPR\cleanup.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MCPR\mcpr.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MCPR\regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\McProxy1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\McProxy4.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\McProxy_uninst.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\RegKeyList_McProxy1.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McProxy\RegKeyList_McProxy4.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McSvcHost\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McSvcHost\mcsvhost.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McSvcHost\mcsvhost10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McSvcHost\mcsvhost_10_files.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McSvcHost\mcsvhost_10_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\McSvcHost\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\filelist_MFP2.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\MFP.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\MFP2.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\mfputil_x64.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\mfputil_x86.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\regkeylist_MFP2.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\x64\sediag.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\x64\seinst.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\x86\sediag.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MFP\x86\seinst.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn12.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn_10_files.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn_10_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn_12_files.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\mhn_12_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MHN\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\McSHIns.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\mna.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\mna10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\mna_10_files.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\mna_10_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MNA\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MOBK\mobk.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MOBK\mobkc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MOCP\filelist_MOCP30.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MOCP\MOCP.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MOCP\MOCP30.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MOCP\regkeylist_MOCP30.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\firesvc.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\firesvc64.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpf11.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpf13.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpfp.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpfp1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpfp2.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpfpcu.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\mpfpcu1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\MPFP_FileList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\MPFP_RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\MPFP_RegKeyList11.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\MPFP_RegKeyList13.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\MPFP_RegKeyList_NetBTDependency.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\msc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\msc1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\Mpf\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Files_Win2K_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Files_Win2K_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Files_Win98_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Files_Win98_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps11.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps12.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps13.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps7.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps8.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps9.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mpscu.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mpscu1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mpsunins.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\mps_uninst.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\proxy1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\proxy_uninst.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\redirector1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\redirector_uninst.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\RegKeyList_mps9.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Regmps10.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Regmps11.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Regmps12.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Regmps13.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Reg_Win2K_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Reg_Win2K_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Reg_Win98_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\Reg_Win98_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\shr5.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\shred.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\shred6.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\shredder.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\shredder_uninst.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\unreglsp.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\unregproxysvc.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MPS\unregredirsvc.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\Depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\dummy.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mcpins.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc70.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc80.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqccu.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqccu1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqccu10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc_10_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc_70_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc_80_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc_files_70.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\mqc_files_80.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\msc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MQC\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSAD\msad.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSAD\msad1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSAD\RegKeyList.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\filelist70.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\mcmsc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\mcmsc7.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\McMSCIns.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\msc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\msc6.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\mscclnup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\reglist70.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\reglist7064.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\Reg_Win2K_MSC_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\Reg_Win98_MSC_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSC\ReleaseNotes.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Files_Win2K_SHRED_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Files_Win2K_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Files_Win2K_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Files_Win98_SHRED_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Files_Win98_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Files_Win98_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Reg_Win2K_SHRED_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Reg_Win2K_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Reg_Win2K_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Reg_Win98_SHRED_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Reg_Win98_SHRED_6_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\Reg_Win98_SHR_5_0.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\shr5.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\shred.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSHR\shred6.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\Depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\dummy.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk100.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk110.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk120.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk130.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk61.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk70.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk80.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk90.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\mskcu.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\mskcu1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_100_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_110_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_120_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_130_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_61_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_70_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_80_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_90_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_100.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_110.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_120.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_130.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_61.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_70.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_80.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\msk_files_90.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MSK\unregplg.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MWL\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MWL\mwl.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MWL\mwl20.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MWL\mwl_20_files.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MWL\mwl_20_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\MWL\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\NMC\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\NMC\nmc.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\NMC\nmc10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\NMC\nmc_10_files.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\NMC\nmc_10_regkeylist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\NMC\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\RedirSvc\depend.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\RedirSvc\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\RedirSvc\RedirSvc1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\RedirSvc\RedirSvc_uninst.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\RedirSvc\RegKeyList_RedirSvc1.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\casper_uninstall.log
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\filelist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\flist11.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\flist12.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\flist14.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\flist16.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\installer.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\installer64.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\lockdown.reg
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\master.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs10.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs11.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs12.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs13.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs14.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs16.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvs9.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mcvsoins.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mfeavsinst.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\mfeavsinst64.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\project.info
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\reglist.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\ReleaseNotes.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\rlist11.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\rlist12.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\rlist12_64.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\rlist13.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\rlist14.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\rlist16.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\SdOASMon.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64.bat
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\av.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\DAInstall.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\fw.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfeapfk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfeavfk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfebopk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfefirek.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfehidin.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfehidk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfendisk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfendisk_m.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfenlfk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mferkdet.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfetdi2k.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfetdik.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\mfewfpk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\vscore.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore\vscore.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\av64.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\DAInstall.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\fw64.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfeapfk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfeavfk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfebopk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfefirek.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfehidin.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfehidk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfendisk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfendisk_m.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfenlfk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mferkdet.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfetdi2k.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfetdik.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\mfewfpk.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\vscore.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\vscore64.inf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VS\vscore64\x86\DAInstall.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VUL\RegKeyList1.txt
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VUL\vul.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\MCPR\VUL\vul1.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsa7EF4.tmp-11435871\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsb8FE1.tmp-299069\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse22A2.tmp-12067582\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nse7502.tmp-685390\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nseC488.tmp-705764\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsg1F64.tmp-139230\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nshBAED.tmp-19839817\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsj33AF.tmp-603146\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nso7FCE.tmp-11239482\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsrBA9F.tmp-19774203\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\ftconfig.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\mcbrwsr2.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\McInstallerRes_LD.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\McInstallerStartup.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\McUICnt.exe
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\McUtil.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\SecurityScanner.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\nsxFFA7.tmp-11010129\MSS\3.11.551.2\uninstaller.ini
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\tmp51159.WMC\allservices.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\tmp67828.WMC\allservices.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\tmp73179.WMC\serviceinfo.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\BootstrapperApplicationData.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\logo.png
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\thm.xml
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\wixstdba.dll
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1036\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1040\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1040\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1041\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1041\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1042\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1042\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1045\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1045\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1046\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1046\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1049\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1049\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1055\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\1055\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\2052\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\2052\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\3082\license.rtf
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.ba1\3082\thm.wxl
Deleted file - C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\.be\VC_redist.x86.exe

========= End of CMD: =========


========= rd /s /q %temp% =========

C:\Users\Vesi\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt - The process cannot access the file because it is being used by another process.

========= End of CMD: =========


========= bitsadmin /reset /allusers =========


BITSADMIN version 3.0 [ 7.5.7601 ]
BITS administration utility.
(C) Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

BITSAdmin is deprecated and is not guaranteed to be available in future versions of Windows.
Administrative tools for the BITS service are now provided by BITS PowerShell cmdlets.

Unable to cancel {0552B873-97B0-4D3B-AA5E-5ACE0B7F2E5B}.
Unable to cancel {E25DE057-0A46-4C52-A128-17372EC47116}.
Unable to cancel {F41BEC89-3875-4AE1-BA73-1B4FB16375C1}.
Unable to cancel {7332C770-552E-46BD-92A0-1E4BFBEAD2C3}.
Unable to cancel {6C0C3C6E-6DAE-4554-987F-BDBB86CABB9C}.
Unable to cancel {91049C1D-CBBD-4E29-A3E9-458369305B5A}.
Unable to cancel {98E9836E-A5DD-41BB-A1CB-8A817729F3CF}.
0 out of 7 jobs canceled.

========= End of CMD: =========


========= ipconfig /flushdns =========


Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

========= End of CMD: =========


=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 8388608 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 198947605 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 0 B
Windows/system/drivers => 129835012 B
Edge => 0 B
Chrome => 564653704 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 117022064 B
systemprofile32 => 66088 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 9172014 B
Vesi => 1485193 B

RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 981.9 MB temporary data Removed.

================================


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 22:26:09 ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Каква е ситуацията с вашата система..? Наблюдавате ли някакви проблеми..?

Да направим една контролна проверка и приключваме..!

Сканиране с ESET Online Scan

 

 • Моля изтеглете и стартирайте изпълнимия файл от линка: ESET Online Scanner
 • Сложете отметката пред qy7AMI8.jpg (ако опцията е налична) и натиснете бутона ePL5oyv.jpg.
 • Добре е да изключите вашата антивирусна преди началото на проверката. За да видите списъка с инсталираната от вас антивирусна програма, която трябва да изключите натиснете бутона E5rfZI9.png.
 • Ще се появи списък с инсталираната от вас антивирусна програма:

c4VVzVO.png

 • Изключете антивирусната си програма.
 • Сложете отметката пред: Enable detection of potentially unwanted applications.
 • Сега кликнете на Advanced Settings и се уверете, че опцията Clean threats automatically не е маркирана, а следните са маркирани:

 

 • Enable detection of potentially unsafe applications
 • Enable detection of suspicious applications
 • Scan archives
 • Enable Anti-Stealth Technology

 

 • Изберете сега бутона Change и поставете отметки пред следните обектиOperating memory, Autostart locations и дял C:\

yKulboi.jpg

 • Натиснете бутона dtoGjAL.png за да започне проверката.
 • ESET ще започне да сваля и инсталира актуализации за вирусните дефиниции и след това ще започне да сканира компютъра. Бъдете търпеливи, защото процеса е бавен и може да отнеме доста време.

8L8IBHJ.png

 • След като проверката приключи списъка с намерените зарази ще се отвори автоматично (ако такива са намерени).

imxEgHt.png

 • Натиснете бутонаcRhRYZ8.png и запазете файла на десктопа с име по избор като например (ESETScan.txt). Копирайте резултата в следващия си коментар.
 • Натиснете бутона 9IjfdXq.png
 • Сложете отметка пред RHzfZB1.png за да почистите следите от приложението след затварянето му.
 • Натиснете бутона Vc3btaC.png и след това затворете приложението от хикса в горния десен ъгъл.

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проблеми със системата нямам за сега. Държи се добре. Забелязвам един проблем с някои копчета на клавиатурата, не хващат от първия път и не мога да установя от самите копчета ли е или системен проблем, защото дори да не натискам силно копчето, а леко пак хваща примерно след 3-ти 4-тия път.... , но пък винаги проблема е с едни и същи копчета, така че явно е от клавиатурата. Ето резултата от ESET-a:

C:\Games\Counter-Strike\steamclient.dll    a variant of Win32/GameHack.ANF potentially unsafe application    
C:\Users\Vesi\AppData\Roaming\GRETECH\GomPlayer\GrLauncherTempSetup.exe    a variant of Win32/FusionCore.I potentially unwanted application    
C:\Users\Vesi\Desktop\hwmonitor_1.16-setup.exe    a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask potentially unsafe application    
C:\Windows\KJ\BIOS.EXE    Win32/HackTool.SLICMod.C potentially unsafe application    
C:\Windows\KJ\K.J_12.exe    Win32/HackTool.SLICMod.C potentially unsafe application,a variant of Win32/HackKMS.T potentially unsafe application,a variant of MSIL/HackTool.WinActivator.A potentially unsafe application,a variant of Win32/HackTool.WinActivator.J potentially unsafe application,a variant of Win32/HackKMS.M potentially unsafe application    
C:\Windows\KJ\KMService.exe    a variant of Win32/HackKMS.T potentially unsafe application    
C:\Windows\KJ\BIOS_Emulator\royal32.sys    a variant of Win32/HackKMS.M potentially unsafe application    
C:\Windows\KJ\OEM_info\oem.exe    a variant of MSIL/HackTool.WinActivator.A potentially unsafe application    
C:\Windows\KJ\Pirate\WinRR.exe    a variant of Win32/HackTool.WinActivator.J potentially unsafe application    
 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 56 минути, Атанас Славов написа:

Проблеми със системата нямам за сега. Държи се добре.

Чудесно..! С клавиатурата няма как да ви помогна..! :)

Остана да премахнем всички програми които използвахме..!

 

7k2Zu73R.png.0a6a6ba63fa68fb3917cffc81bf0ccab.png Изтеглете DelFix и го стартирайте. Сложете отметка пред:

 • Remove disinfection tools <----- това ще премахне инструментите които сме използвали
 • Create registry backup <----- тази опция ще създадете резервно копие от регистъра на Windows
 • Purge system restore <---  това ще премахне всички предишни точки за възстановяване, ще бъде създадена нова точка  на състоянието на системата в момента.
 • Reset system settings <--- това ще нулира всички настройки на системата и по подразбиране, които са били променени или от нас по време на почистването или от зловреден софтуер / инфекция

DelFix.png.6f92057f93286acd2741e87aeb5876d9.png

..и след това натиснете бутона Run

 • След като операцията е завърши,ще се създаде дневник
 • Копирате го и го поставите в следващия си отговор

Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Ако има нещо което използвахме в лечението до тук и не се е премахнало след последните инструкции го премахнете ръчно ,по стандартните методи..!

i_arrow-r.gif Препоръчвам програмата Malwarebytes' Anti-Malware да остане на вашия компютър и периодично да сканирате системата си с нея (поне един -два пъти в седмицата),като не забравяйте да обновите дефинициите и преди всяко сканиране..както и да изключите защитата в реално време на програмата. Напомням че това не е антивирусна програма а едно изключително добро допълнение към нея..!

pfNZP4A.png Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • DelFix
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

# DelFix v1.013 - Logfile created 18/05/2017 at 11:33:41
# Updated 17/04/2016 by Xplode
# Username : Vesi - VESI-PC
# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)

~ Removing disinfection tools ...

Deleted : C:\FRST
Deleted : C:\AdwCleaner
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\Addition.txt
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\adwcleaner_6.046.exe
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\Fixlog.txt
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\FRST.txt
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\FRST64.exe
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\JRT.exe
Deleted : C:\Users\Vesi\Desktop\JRT.txt

~ Creating registry backup ... OK

~ Cleaning system restore ...

Deleted : RP #212 [Windows Update | 05/14/2017 13:22:37]
Deleted : RP #213 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 | 05/16/2017 06:41:20]
Deleted : RP #214 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 | 05/16/2017 06:41:48]
Deleted : RP #215 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610 | 05/16/2017 06:42:12]
Deleted : RP #216 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610 | 05/16/2017 06:42:36]
Deleted : RP #217 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.51106 | 05/16/2017 06:42:56]
Deleted : RP #218 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.51106 | 05/16/2017 06:43:17]
Deleted : RP #219 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 | 05/16/2017 06:43:43]
Deleted : RP #220 [Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 | 05/16/2017 06:44:07]
Deleted : RP #221 [Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 | 05/16/2017 06:44:39]
Deleted : RP #222 [Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 | 05/16/2017 06:44:59]
Deleted : RP #223 [Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 | 05/16/2017 06:45:19]
Deleted : RP #224 [Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 | 05/16/2017 06:45:40]
Deleted : RP #225 [Windows Update | 05/16/2017 06:46:19]
Deleted : RP #226 [Installed DirectX | 05/16/2017 06:51:57]
Deleted : RP #227 [JRT Pre-Junkware Removal | 05/16/2017 14:59:12]
Deleted : RP #229 [Restore Point Created by FRST | 05/16/2017 19:25:35]

New restore point created !

~ Resetting system settings ... OK

########## - EOF - ##########
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами това е от мен..! Ако нямате други проблеми и въпроси да приключваме...Маркирам случая за "Решен"...! Пожелавам лек ден и безопасен интернет..! :)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от rvp
   здравейте,
    
   Проблема е че след рестарт или изключване процесът отива на 100% и трябва да го спирам ръчно. ето логовете:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 01.09.2018 03
   Ran by kpacko (administrator) on KPACKO-MOBILEPC (07-09-2018 10:02:30)
   Running from C:\Users\kpacko\Desktop
   Loaded Profiles: kpacko (Available Profiles: kpacko)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   () C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   (Renesas Electronics Corporation) C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\WinRAR\Precomp\precomp.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6611048 2011-02-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2188904 2011-01-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [FreeFallProtection] => C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe [727664 2010-09-24] ()
   HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [298296 2018-07-06] (Apple Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [113288 2010-11-17] (Renesas Electronics Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   IFEO\LogTransport2.exe: [Debugger] 0
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows.vbs [2018-02-26] ()
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EDC66EE9-FC63-456B-9263-6FA1362BFECA}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{F056F4A9-7DE8-4608-90FE-D6F4B68785AC}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:NewsFeed
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik/newtab.html"
   CHR Session Restore: Default -> is enabled.
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-07]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-15]
   CHR Extension: (Auto Copy) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bijpdibkloghppkbmhcklkogpjaenfkg [2018-01-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-15]
   CHR Extension: (Forecastfox (fix version)) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\boljdehmejbffnfiiicckjhafabdepnd [2018-08-05]
   CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-08-27]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-17]
   CHR Extension: (Speed Dial 2 Нов раздел) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik [2018-03-28]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-15]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-07]
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-04-26]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2227312 2017-02-27] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-07-05] (Apple Inc.)
   S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268704 2016-04-04] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2017-07-17] (Microsoft Corporation)
   R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3833248 2016-04-04] (Intel® Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 CisUtMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\CisUtMonitor.sys [54192 2017-07-04] (CrystalIdea Software)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2017-09-16] (DT Soft Ltd)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28216 2012-12-11] (Intel Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-03-16] (NVIDIA Corporation)
   U4 AdobeARMservice; no ImagePath
   U3 SwitchBoard; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:03 - 000009284 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\FRST.txt
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-07 10:01 - 2018-09-07 10:01 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\kpacko\Desktop\FRST64.exe
   2018-09-06 22:25 - 2018-09-06 13:48 - 000083968 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\Working_Schedule_01-10_Sep_Update_4.xls
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-03 18:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:18 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:07 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:02 - 001665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 003959984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:43 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:25 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:22 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 02:53 - 000396936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 01:58 - 000350272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:48 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:47 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:35 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:34 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:32 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:30 - 005778432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:26 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:25 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:23 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:21 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:14 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:11 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:01 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:54 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:47 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:35 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:32 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:31 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:20 - 001554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:06 - 001329152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 001894080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:08 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:02 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:01 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:47 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:42 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 18:48 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 19:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-16 08:11 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:20 - 014185984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:19 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:55 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:54 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 19:19 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:57 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:49 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:34 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 00:19 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 19:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 18:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-23 02:40 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:41 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:38 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:36 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:34 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:33 - 001241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:32 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:48 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-07 19:41 - 000371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:16 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:07 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 002651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-03 18:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:20 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:06 - 000156256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:05 - 005553760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:00 - 000633080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 09:15 - 025745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 07:04 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:01 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-07 18:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 19:03 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 18:48 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-29 18:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:24 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:11 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:20 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 07:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-12 00:19 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-23 03:00 - 000876032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:38 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:36 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-10 19:35 - 001735168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2017-09-16 15:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 08:13 - 000772130 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-07 07:49 - 2017-09-15 22:54 - 000002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-16 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-15 18:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-07 07:45 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-07 00:19 - 2017-10-22 09:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-09-06 23:59 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-04 22:42 - 2017-09-17 23:54 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-09-04 00:58 - 2009-07-14 07:45 - 000295648 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-04 00:56 - 2017-09-16 19:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-09-04 00:56 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-09-04 00:51 - 2017-07-17 23:37 - 000756356 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-02 00:28 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-02 00:27 - 2018-07-02 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\Viber
   2018-09-02 00:26 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\Documents\ViberDownloads
   2018-08-19 17:49 - 2017-11-02 01:00 - 000001018 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-08 00:53 - 2017-10-02 09:30 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-08-08 00:53 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-05-04 13:56 - 2018-05-01 20:53 - 001527138 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccseetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-04-30 15:50 - 015816144 ____R (Piriform Ltd) C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:36 - 001371485 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542proo.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:34 - 000211375 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542prro.exe
   2017-11-30 16:35 - 2018-02-22 12:29 - 000007603 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-30 12:09 - 2018-04-30 12:09 - 011491456 _____ (Raxco Software, Inc.                                        ) C:\Users\kpacko\AppData\Local\Temp\PD140p_x64.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-06 23:52
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,сблъсках се със следния проблем-неизвестно лице или лица правят опити за проникване в мои акаунти в електронни  пощи и  сайтове където съм се регистрирал.Получих писмо от единия сайт че е правен опит за вписване с моето потребителско име,но с грешна парола,и аналогично съобщение от е-майл провайдър.Ползвам десктоп компютър и лаптоп и не знам дали някое от устройствата не е със зловреден софтуер.Видимо нямам проблеми с машините,освен че и на двата компютъра като исках да си сменя паролата на един сайт,ми излезе прозорец с искане да си напиша електронната поща с който съм регистриран в сайта и като я написах след това ми излезе втори прозорец с подкана да напиша и паролата си за съответната поща.Нищо не смених в крайна сметка докато не установя къде е проблема.Изпращам резултатите от сканиране с FRST на настолния компютър :
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 23.08.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (30-08-2018 15:49:50)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (BitTorrent, Inc.) C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2018-03-28]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-08-30]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{1524681E-CD57-4084-9846-709C0A2CC0ED}: [NameServer] 192.168.100.40,192.168.100.140
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 HPSLPSVC; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL [602112 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:49 - 2018-08-30 15:50 - 000014109 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-08-30 15:15 - 2018-08-30 15:15 - 001773568 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-08-10 12:36 - 2018-08-10 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\куче Анжело 0887999938
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:50 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-08-30 15:49 - 2018-03-26 11:31 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-30 15:48 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-08-30 15:31 - 2011-05-02 12:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-08-30 14:58 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   2018-08-30 14:58 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-30 14:57 - 2018-03-27 15:50 - 000032638 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-08-30 14:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-08-30 14:47 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-08-30 14:47 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-08-30 12:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-08-30 07:50 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-08-25 12:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-08-25 12:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-08-09 12:25 - 2011-05-16 16:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Recuva
   2018-08-02 14:29 - 2013-12-09 13:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\образци PDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-04-11 15:32 - 000021736 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от d1cho
   Привет преди два дни ми изпищя windows defender-a и антивируснта програма,пише, че гадината е Trojan:Win32/Killav.DR. Компютрите са в мрежа, единя е с vista business 64 bit, a другия с windows 10 32bit. Този с vistata не ми да ва да включа защитната стена и да инсталриам антивирусна. Мъчих компютъра с windows 10 с различни антивирусни понеже ми позволява да инсталриам,но само ги слага под карантина,а мен ме е страх да ги трия понеже имаме софтуер за работа и ме тревожи да не би да повредя нещо и да замине информацията.
   Моля за съдействие, понеже е почти невъзможно да се работи на компютрите.
   Ето тоша ми е от лог файла на компѝтъра с вистата FRST.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by DBPROTOOLS (administrator) on DBPROTOOLS-PC (17-08-2018 10:17:44)
   Running from C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop
   Loaded Profiles: DBPROTOOLS (Available Profiles: DBPROTOOLS)
   Platform: Windows Vista (TM) Business Service Pack 2 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 7 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [Windows Defender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1584184 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter4] => C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [139264 2013-01-23] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [4509184 2012-12-27] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsInd00] => C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe [1885184 2012-12-18] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [mqzelo] => C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKLM-x32\...\Run: [qapanwkyhpts] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM-x32\...\RunOnce: [zeoucgp] => mebupgcypfryjpcztshe.exe .
   HKLM-x32\...\RunOnce: [tcqamuhucjm] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [oufmvaku] => C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [bemqw] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [fmygqwhsy] => C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [mqzelo] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [ygtcnugszf] => fuoewkdwkxgksvfzq.exe .
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [zeoucgp] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Policies\system: [DisableRegistryTools] 1
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {175dbd82-9a45-11e8-861a-0019990d7d87} - E:\tyquftktfbz.bat
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {1b56a57f-9a44-11e8-a149-8748c642f7d2} - E:\setup.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{16F65250-913D-4F56-B2DA-49AF5C765191}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-17]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-07]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-07]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-07]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-07]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-07]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [383544 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 IpInIp; system32\DRIVERS\ipinip.sys [X]
   S3 NwlnkFlt; system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [X]
   S3 NwlnkFwd; system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 10:17 - 2018-08-17 10:18 - 000008964 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST.txt
   2018-08-17 10:16 - 2018-08-17 10:17 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-17 10:15 - 2018-08-17 10:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-17 09:35 - 2018-08-17 09:36 - 046625016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Windows-KB890830-x64-V5.63.exe
   2018-08-16 12:03 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2018-08-16 12:02 - 2018-08-16 11:36 - 007460520 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\avg_antivirus_free_setup.exe
   2018-08-15 16:13 - 2018-08-15 16:33 - 000038147 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Documents\ПРОТОКОЛ КОНСИГНАЦИЯ.odt
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\SysWOW64\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-15 10:03 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-08 19:55 - 2018-08-08 19:55 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control8.lnk
   2018-08-08 19:53 - 2018-08-08 19:54 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control7.lnk
   2018-08-08 10:50 - 2018-08-08 10:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
   2018-08-08 10:49 - 2018-08-08 10:49 - 020227746 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\FTS_RealtekHDAudio_6015911_1039707.zip
   2018-08-08 10:36 - 2018-08-08 10:36 - 000529696 _____ (Fujitsu) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\AutoDetect_CR.exe
   2018-08-08 10:19 - 2018-08-08 10:19 - 000870768 _____ (PDFLogic Corporation ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\pdfvista.exe
   2018-08-08 10:14 - 2018-08-08 10:14 - 000127389 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\received_1656658347796650.jpeg
   2018-08-08 09:51 - 2018-08-08 09:51 - 000131068 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\ACFrOgD5qMx8urBDsFoSA7F_JPxuDeiEhFOgmeQLIU44kuc2fxOLoZfY-xq9ebf1sM-mw4X0coR12Y2kOz69foLufsDyMtHGIiFwi_Ya2E4BRTKHCOlw-VxJoiTp7S8=
   2018-08-08 09:41 - 2018-08-08 09:41 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup (1).exe
   2018-08-08 09:40 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\YcanPDF
   2018-08-08 09:39 - 2018-08-08 09:39 - 003451040 _____ (PDFZilla, Inc. ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\freepdfreader.exe
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 17:15 - 000008192 ___RS C:\BOOTSECT.BAK
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-07 17:15 - 2009-04-11 19:22 - 000333257 __RSH C:\bootmgr
   2018-08-07 16:21 - 2018-08-07 16:21 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf
   2018-08-07 16:18 - 2018-08-07 16:18 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2018-08-07 12:34 - 2018-08-07 12:34 - 000044749 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\logo_db_protools.pdf
   2018-08-07 12:29 - 2018-08-07 12:29 - 001207800 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\readerdc_en_ha_install.exe
   2018-08-07 12:27 - 2018-08-07 12:27 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup.exe
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 12:19 - 2018-08-07 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Оферти Доставчици
   2018-08-07 12:16 - 2018-08-07 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\ControlCenter4
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000001975 _____ C:\Users\Public\Desktop\Brother Creative Center.lnk
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BrownyInd
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Browny02
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000180224 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BROSNMP.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000113744 _____ (Brother Industries Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRRBTOOL.EXE
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000077824 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000045056 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRTCPCON.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000025299 _____ (Brother Industries, Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRLM03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000000114 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.INI
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:29 - 000000050 _____ C:\Windows\system32\BRADM12A.DAT
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-13 19:00 - 000226816 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BRCOM12A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:07 - 001441792 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrWi212c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:03 - 000054272 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrUsi12c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-07-06 13:56 - 000012800 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\system32\BrCiImg.dll
   2018-08-07 12:11 - 2011-09-08 12:36 - 000279040 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrJDec.dll
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Brother
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2018-08-07 12:10 - 2012-11-02 18:15 - 000245760 ____N (brother) C:\Windows\SysWOW64\NSSearch.dll
   2018-08-07 12:10 - 2012-02-02 11:21 - 000002560 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2S.dll
   2018-08-07 12:10 - 2010-03-15 19:45 - 000073728 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2.dll
   2018-08-07 12:10 - 2007-12-13 22:16 - 000005120 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2L.dll
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Brother
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\install
   2018-08-07 12:08 - 2018-08-07 12:08 - 141297272 _____ (A.I.SOFT,INC.) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\DCP-1510-inst-A1-eeu.EXE
   2018-08-07 10:22 - 2018-08-07 10:22 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\OpenOffice
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000985 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.5.lnk
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.5
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:44 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 (bg) Installation Files
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 013057882 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_langpack_bg.exe
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 Language Pack (Bulgarian) Installation Files
   2018-08-07 09:39 - 2018-08-07 09:40 - 129515834 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_install_bg.exe
   2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Нова папка
   2018-08-07 09:34 - 2013-06-28 14:49 - 001732096 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athurx.sys
   2018-08-07 09:31 - 2018-08-07 09:32 - 245571584 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_5.4.7_Win_x64.msi
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-08 09:45 - 000054608 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000979 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000974 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000949 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-10 15:00 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 12:20 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:22 - 000000915 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mail.lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:21 - 000000020 ___SH C:\Users\DBPROTOOLS\ntuser.ini
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-16 17:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000882 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000870 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-07 00:52 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\TeamViewer
   2018-08-07 00:51 - 2018-08-07 00:51 - 020688888 _____ (TeamViewer GmbH) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\TeamViewer_Setup.exe
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002037 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002025 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Deployment
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003332 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003204 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-08-06 19:35 - 2018-08-06 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\TeamViewer
   2018-08-06 16:30 - 2018-08-06 16:30 - 000000693 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Downloads - Shortcut.lnk
   2018-08-06 16:29 - 2018-08-06 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM4368.tmp
   2018-08-06 14:37 - 2018-08-06 14:38 - 274317312 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_6.0.6_Win_x64.msi
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 15:46 - 000690960 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-16 17:01 - 2006-11-02 18:38 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-16 14:51 - 2006-11-02 18:38 - 000011762 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-08-08 09:44 - 2006-11-02 18:20 - 000256016 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-07 17:15 - 2006-11-02 18:05 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-07 09:44 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-08-07 09:43 - 2006-11-02 16:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   2018-08-07 07:21 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   Files to move or delete:
   ====================
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe .
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe .

   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000327680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\gegdhvgwcqz.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000708608 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-17 05:08
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от v3cko
   malwarbytes засече троянец и други гадинки
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (administrator) on BECKO-PC (12-08-2018 08:46:39)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Loaded Profiles: BECKO (Available Profiles: BECKO)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wuauclt.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1791272 2018-08-11] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\becko\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory="Default" --restore-last-session
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4447F6FC-1164-470A-9CC4-84A798333B40}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{566E0D37-D76E-44FA-984D-4A40BF15E2B7}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default [2018-08-12]
   FF user.js: detected! => C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default\user.js [2006-04-06]
   FF Homepage: K-Meleon\ignaeef5.default -> google.bg
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Program Files\K-Meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-08-11] ()
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-12]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-11]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-08-11]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-11]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2018-08-11]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-11]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-11]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-08-11]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BcmBtRSupport; C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe [1680088 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4753104 2018-05-09] (Malwarebytes)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAMSvc; C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [175320 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   S3 btwampfl; C:\Windows\System32\DRIVERS\btwampfl.sys [144600 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae.sys [129248 2018-06-19] (Malwarebytes)
   S3 hitmanpro37; C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [38224 2018-08-11] ()
   R0 iaStorA; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorA.sys [527344 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [26096 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 IFXTPM; C:\Windows\System32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [44800 2018-08-11] (Infineon Technologies AG)
   R3 KMWDFILTER; C:\Windows\System32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [17408 2018-08-11] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [165608 2018-08-11] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [95488 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [42728 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [73336 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 NETwNs32; C:\Windows\System32\DRIVERS\NETwNs32.sys [7523840 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 whfltr2k; C:\Windows\System32\DRIVERS\whfltr2k.sys [7424 2018-08-11] ()
   R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:47 - 000008916 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:46 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-12 08:44 - 2018-08-12 08:44 - 001773056 _____ (Farbar) C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000032169 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000011705 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000001892 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:06 - 2018-08-12 08:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Zemana
   2018-08-12 08:05 - 2018-08-12 08:05 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\BECKO\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
   2018-08-12 07:45 - 2018-08-12 07:45 - 007417040 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.2.2.exe
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:45 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:44 - 007277776 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.1.1.exe
   2018-08-12 07:12 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CrashDumps
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:16 - 000024688 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000001005 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2018-08-12 06:41 - 2018-08-12 06:41 - 036826200 _____ (Adlice Software ) C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2018-08-12 06:39 - 2018-08-12 06:39 - 000000000 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller.exe
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   2018-08-12 00:38 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-12 00:32 - 2018-08-12 00:32 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-08-12 00:20 - 2018-08-12 00:20 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000214312 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCtrl.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000173352 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000120104 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo4.dll
   2018-08-11 22:14 - 2018-08-11 22:14 - 000165160 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
   2018-08-11 22:11 - 2018-08-11 22:11 - 001303728 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
   2018-08-11 22:09 - 2018-08-11 22:09 - 000046592 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\risdptsk.sys
   2018-08-11 22:04 - 2018-08-11 22:04 - 000044800 _____ (Infineon Technologies AG) C:\Windows\system32\Drivers\ifxtpm.sys
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ATSwpWDF_01009.Wdf
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\AuthenTec
   2018-08-11 21:54 - 2018-08-11 21:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:53 - 000571904 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumdx32.dll
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:52 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
   2018-08-11 21:51 - 2018-08-11 21:52 - 004411392 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:51 - 011405312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000004096 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000000268 _____ C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:48 - 003157784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000189552 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000121173 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000120320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000104044 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000102883 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:47 - 000119360 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000178407 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000165395 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000139909 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000136401 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000133746 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000125558 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000123230 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122927 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122709 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120800 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120366 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119616 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119586 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119067 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118745 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118697 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118409 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118058 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114852 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114372 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114261 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000110214 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:45 - 008198936 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\TVWSetup.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000261632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000179480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000023552 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:43 - 000172824 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000828928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000268056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000228864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000208896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000195584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000171288 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000147456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000138008 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000130048 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000115200 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000095232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000057856 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:42 - 001921265 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000439308 _____ C:\Windows\system32\igcompkrng500.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000092356 _____ C:\Windows\system32\igfcg500m.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2555.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060254 _____ C:\Windows\system32\iglhxg32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060226 _____ C:\Windows\system32\iglhxc32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060015 _____ C:\Windows\system32\iglhxo32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000051628 _____ C:\Windows\system32\iglhxs32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000001090 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.vp
   2018-08-11 21:40 - 2018-08-11 21:41 - 000982240 _____ C:\Windows\system32\igkrng500.bin
   2018-08-11 21:37 - 2018-08-11 21:37 - 000017408 _____ (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider) C:\Windows\system32\Drivers\KMWDFILTER.sys
   2018-08-11 21:36 - 2018-08-11 21:36 - 000007424 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\whfltr2k.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000095488 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000073336 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000042728 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-11 20:30 - 000165608 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-08-11 20:27 - 2018-08-11 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2
   2018-08-11 20:26 - 2018-08-11 20:26 - 001768154 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2.zip
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 078989872 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\BECKO\Downloads\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.391-1.0.6237.exe
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-19 14:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-08-11 19:15 - 2018-08-11 19:15 - 000038224 _____ C:\Windows\system32\Drivers\hitmanpro37.sys
   2018-08-11 19:14 - 2018-08-11 19:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-08-11 18:56 - 2018-08-12 08:13 - 000001134 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-11 18:53 - 2018-08-12 06:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\41B13405-F6F9-0E07-41F8-1ED9F82C4739
   2018-08-11 18:52 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
   2018-08-11 18:51 - 2018-08-12 00:31 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\yiuxtdsr
   2018-08-11 18:50 - 2018-08-11 19:43 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Sound Volume Control
   2018-08-11 18:47 - 2018-08-11 18:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 017142784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 011220992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 004240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003969472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003914176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001926656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001156608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000610304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000454656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000238288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Temp
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 001294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000240496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000187752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 002284544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001247744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000906240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:23 - 2018-08-11 18:23 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
   2018-08-11 18:22 - 2018-08-11 18:22 - 031194832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\IE11-Windows6.1-x86-bg-bg.exe
   2018-08-11 17:59 - 2018-08-11 18:02 - 009037312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd32.sys
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:58 - 002760704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNr32.dll
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:57 - 000684032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNc32.dll
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:57 - 007523840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NETwNs32.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000527344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorA.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000026096 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorF.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000232664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\e1y6232.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000121440 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\e1000msg.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000081600 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicInstY.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000028792 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicCo36.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000003313 _____ C:\Windows\system32\e1y6232.din
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000144600 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000060120 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwdi.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:53 - 001680088 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 001640152 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BcmBtRSupport.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 000175320 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\bcbtums.sys
   2018-08-11 17:50 - 2018-08-11 17:50 - 000048128 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\rimmptsk.sys
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 001461992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoinstaller01009.dll
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 000015544 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\CPQBttn.sys
   2018-08-11 17:44 - 2018-08-11 17:44 - 000971752 _____ (AuthenTec, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000035896 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\Accelerometer.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000026168 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\hpservice.exe
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000025656 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\hpdskflt.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000016952 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\accelerometerdll.DLL
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000014392 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\HPMDPCoInst12.dll
   2018-08-11 17:40 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
   2018-08-11 17:39 - 2018-08-11 17:39 - 004107032 _____ (Easeware ) C:\Users\BECKO\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
   2018-08-11 16:22 - 2018-08-11 16:22 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Macromedia
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CEF
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 17:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001079 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001067 _____ C:\Users\Public\Desktop\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\k-meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Mozilla
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Meleon
   2018-08-11 16:14 - 2018-08-11 16:14 - 032875887 _____ (kmeleonbrowser.org) C:\Users\BECKO\Downloads\K-Meleon76RC.exe
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Coinstaller_Critical.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_avusbflt_01011.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000526952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000047720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 05:46 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
   2018-08-11 16:04 - 2012-06-02 17:34 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
   2018-08-11 14:20 - 2018-07-17 01:02 - 000480888 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2018-08-11 14:18 - 2018-08-11 14:18 - 000000492 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFS.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002244 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2018-08-11 14:02 - 2018-08-11 14:02 - 000057560 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-11 13:49 - 2018-08-11 13:49 - 000001417 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000581600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000036320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-12 08:13 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000020 ___SH C:\Users\BECKO\ntuser.ini
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-11 13:48 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2018-08-11 13:43 - 2018-08-11 13:43 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2018-08-11 13:42 - 2018-08-11 13:42 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2018-08-11 13:41 - 2018-08-11 13:41 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:56 - 2010-11-21 00:01 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-12 07:56 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-12 07:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-12 00:38 - 2009-07-14 07:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-11 21:57 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
   2018-08-11 21:40 - 2009-07-14 01:09 - 004967424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd32.dll
   2018-08-11 18:36 - 2009-07-14 07:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-11 18:34 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-08-11 17:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-08-11 17:24 - 2010-11-21 03:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
   2018-08-11 17:23 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-08-11 14:05 - 2017-10-21 15:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2018-08-11 13:48 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-08-11 13:43 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-08-11 13:39 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-11 13:38
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (12-08-2018 08:47:38)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) (2018-08-11 10:48:46)
   Boot Mode: Normal
   ==========================================================

   ==================== Accounts: =============================
   Administrator (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-500 - Administrator - Disabled)
   BECKO (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\BECKO
   Guest (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-501 - Limited - Disabled)
   HomeGroupUser$ (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1002 - Limited - Enabled)
   ==================== Security Center ========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
   AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
   AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
   AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
   ==================== Installed Programs ======================
   (Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)
   Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Adobe Flash Player 30 PPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Driver Easy 5.6.4 (HKLM\...\DriverEasy_is1) (Version: 5.6.4 - Easeware)
   Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 68.0.3440.106 - Google Inc.)
   Google Update Helper (HKLM\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
   K-Meleon 76.0 (x86 en-US) (HKLM\...\K-Meleon 76.0 (x86 en-US)) (Version: 76.0 - kmeleonbrowser.org)
   Malwarebytes, версия 3.5.1.2522 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.5.1.2522 - Malwarebytes)
   Microsoft .NET Framework 4.6.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
   RogueKiller version 12.12.31.0 (HKLM\...\8B3D7924-ED89-486B-8322-E8594065D5CB_is1) (Version: 12.12.31.0 - Adlice Software)
   Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 15.0.24.0 - Synaptics Incorporated)
   Zemana AntiMalware (HKLM\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)
   ==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001_Classes\CLSID\{d33c6260-dafc-4b90-bf39-8ad6a5f19b7d}\localserver32 -> "C:\Program Files\Avira\SoftwareUpdater\AviraSoftwareUpdaterToastNotificationsBridge.exe" -ToastActivated => No File
   ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:\Windows\system32\igfxpph.dll [2018-08-11] (Intel Corporation)
   ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   Task: {15D51586-5D78-42F1-9AC0-F11850F32BB2} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {4311FBF7-FF23-4B96-8A7A-7C848E6879A9} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {755ADDF9-F707-4126-9FD6-5EE5C09A6ED0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {87310821-94B6-4F2B-B233-805F8167F2AD} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {A663C5B5-F8F8-4769-83E9-A86545183E28} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_Plugin.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   (If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

   ==================== Shortcuts & WMI ========================
   (The entries could be listed to be restored or removed.)

   ==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============
   2018-08-11 19:36 - 2018-07-03 12:59 - 002077904 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-18 13:32 - 002169040 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\SelfProtectionSdk.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 004076888 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libglesv2.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 000096088 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libegl.dll
   ==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========
   (If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)
   AlternateDataStreams: C:\Windows\system32\config\systemprofile:.repos [6121592]
   ==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" value will be restored.)
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
   ==================== Association (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

   ==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

   ==================== Hosts content: ===============================
   (If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)
   2009-07-14 05:04 - 2009-06-11 00:39 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

   ==================== Other Areas ============================
   (Currently there is no automatic fix for this section.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
   DNS Servers: 192.168.0.1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
   Windows Firewall is enabled.
   ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

   ==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   FirewallRules: [{38F020BD-9D8B-47A7-BA58-523640743E70}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{73CDBD4B-E707-4433-90BB-0CA4D37853D5}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{43AE0B81-FBBA-40D9-9930-B10662946E5D}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [{EB2B59E7-24DC-4376-8CA5-5C73EB6B45AC}] => (Allow) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{3CA70832-11D6-43D6-996B-CE4FD0FFCA2F}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{A8FAE1F8-F48D-463D-9467-C469B6224C66}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [{C20D9306-3310-4603-955A-D8750AB02ABC}] => (Allow) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe
   ==================== Restore Points =========================
   11-08-2018 13:48:58 Windows Update
   11-08-2018 14:19:49 Windows Update
   11-08-2018 16:16:29 Windows Backup
   11-08-2018 16:53:14 Language Pack Installation
   11-08-2018 18:23:09 Програма за инсталиране на модули за Windows
   11-08-2018 18:41:57 Windows Update
   11-08-2018 18:46:40 Removed Avira Software Updater
   11-08-2018 19:18:13 Точка на възстановяване на HitmanPro
   11-08-2018 19:29:58 Точка на възстановяване на HitmanPro
   ==================== Faulty Device Manager Devices =============
   Name: RICOH Bay8Controller
   Description: RICOH Bay8Controller
   Class Guid: 
   Manufacturer: 
   Service: 
   Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
   Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.

   ==================== Event log errors: =========================
   Application errors:
   ==================
   Error: (08/12/2018 07:53:07 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:48:58 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:16:25 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:12:39 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
   Description: Име на приложение с грешки: rundll32.exe_rasapi32.dll, версия: 6.1.7600.16385, времево клеймо: 0x4a5bc637
   Име на модул с грешки: rasapi32.dll_unloaded, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x5b51fcfc
   Код на изключение: 0xc0000005
   Отместване на грешка: 0x5d2300fb
   ИД на процес на грешка: 0xc58
   Начален час на приложението с грешки: 0x01d431b9f55ad649
   Път на приложението с грешки: C:\Windows\System32\rundll32.exe
   Път на модула с грешки: rasapi32.dll
   ИД на доклад: f345bb24-9de5-11e8-8c5b-002713343a56
   Error: (08/12/2018 12:27:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 10:30:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 08:31:45 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 07:56:18 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

   System errors:
   =============
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Software Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:46:28 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service не може да бъде стартирана поради следната грешка: 
   Системата не може да намери указания път.
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.

   Windows Defender:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:49:37.775
   Description: 
   Windows Defender has detected spyware or other potentially unwanted software.
   For more information please see the following:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=SoftwareBundler:Win32/Prepscram&threatid=226289
   Name:SoftwareBundler:Win32/Prepscram
   ID:226289
   Severity:High
   Category:Software Bundler
   Path Found:file:C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final\WindowsLoader.exe;process:pid:1664
   Detection Type:Concrete
   Detection Source:Real-Time Protection
   Status:Unknown
   Process Name:
   CodeIntegrity:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:47:53.133
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:47:33.024
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:46:32.355
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:36:54.706
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:34:39.836
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:29:33.389
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:26:43.817
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:19:33.847
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   ==================== Memory info =========================== 
   Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
   Percentage of memory in use: 57%
   Total physical RAM: 3000.26 MB
   Available physical RAM: 1266.7 MB
   Total Virtual: 7094.55 MB
   Available Virtual: 5571.67 MB
   ==================== Drives ================================
   Drive c: () (Fixed) (Total:100.1 GB) (Free:34 GB) NTFS
   Drive d: () (Fixed) (Total:365.12 GB) (Free:278.48 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5893-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ (Резервирана за системата) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.06 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5896-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.16 GB) NTFS
   ==================== MBR & Partition Table ==================
   ========================================================
   Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0FD73A73)
   Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 2: (Not Active) - (Size=100.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 3: (Not Active) - (Size=365.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 4: (Not Active) - (Size=450 MB) - (Type=27)
   ==================== End of Addition.txt ============================
   това беше открито снощи 
   Malwarebytes
   www.malwarebytes.com
   -Детайли за регистъра-
   Дата на сканиране: 11.08.18 г.
   Час на сканиране: 19:39
   Файл на регистъра: 1355b5a2-9d85-11e8-97c9-002713343a56.json
   Администратор: Да
   -Информация за софтуера-
   Версия: 3.5.1.2522
   Версия на компонентите: 1.0.391
   Актуализирай версията на пакета: 1.0.6301
   Лиценз: Пробен период
   -Системна информация-
   OS: Windows 7 Service Pack 1
   CPU: x86
   Файлова система: NTFS
   Потребител: BECKO-PC\BECKO
   -Резюме на сканирането-
   Тип сканиране: Threat Scan
   Сканирането е стартирано от: Ръчно
   Резултат: Завършено
   Сканирани обекти: 158748
   Открити заплахи: 85
   Заплахи под карантина: 85
   Изтекло време: 3 мин, 55 сек
   -Опции за сканиране-
   Памет: Разрешено
   Стартиране: Разрешено
   Файлова система: Разрешено
   Архиви: Разрешено
   руткитове: Разрешено
   Евристика: Разрешено
   PUP: Открий
   PUM: Открий
   -Детайли за сканирането-
   Процес: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Модул: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Ключ на регистъра: 16
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\Multitimer_is1, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.FastDataX, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\FastDataX, Под карантина, [3932], [484533],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\campaign9961, Под карантина, [417], [518478],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\multitimercampaign84170, Под карантина, [417], [518476],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Speedycar, Под карантина, [417], [518473],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TechnologyDesktopnew, Под карантина, [417], [518479],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D2A33A63-8223-EBE3-33A3-9B63E32348E3}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Стойност на регистъра: 6
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|Multitimer, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.NotChromeRun, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|GOOGLECHROMEAUTOLAUNCH_A26881468A4EFB18BAF645F9B1FB72E9, Под карантина, [6940], [241243],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|QWTD433SW12, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   Adware.NeoBar, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|AwRWNQQxQn, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}|PATH, Под карантина, [103], [535907],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}|PATH, Под карантина, [3754], [483378],1.0.6301
   Данни на регистъра: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Поток данни: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Папка: 8
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   Adware.NeoBar, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\CYPJMERAKY, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Файл: 55
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0\BITAC33.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1\BIT96A0.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712\ic-0.9290ec7e4e043.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\845712\ic-0.ab640b600fd5f8.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\allradio_4.27_portable.exe, Под карантина, [103], [536191],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER\UNINS000.DAT, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\Multitimer.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\unins000.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\fado, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat1, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat2, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.Tuto4PC.Generic, C:\PROGRAM FILES\YUYFG\5138832.EXE, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   Adware.NeoBar, C:\Users\BECKO\AppData\Local\cypjMERAky\activation.exe, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.lnk, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HOWTOREMOVE\HOWTOREMOVE.HTML, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\chromium-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\control panel-min-min.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\down.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff menu.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff search engine-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ff.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ie.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\search engine.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\setup pages.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\sp-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\start-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\up.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lilacisa, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lonadel, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninst.exe, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninstp.dat, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Ransom.Crysis, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\REACSRHG\UIFBACFE.EXE, Под карантина, [7210], [551188],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\Sound Volume Control.lnk, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\SOUND VOLUME CONTROL\SNDVOL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\REGISTRY_ACTIVATION_2751393056.EXE, Под карантина, [407], [505351],1.0.6301
   Trojan.MalPack, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\WINDOWSLOADER.EXE, Под карантина, [4152], [500527],1.0.6301
   Backdoor.Bot, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\ACTIVATION.EXE, Под карантина, [806], [419768],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\IS-AT1Q7.TMP\ZRGVBV.DLL, Под карантина, [103], [539849],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP2_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP3_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP4_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\EYEKAZXXJYM.EXE, Под карантина, [2764], [474076],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\REFSUTIL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\BEAD.TMP.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Физически сектор: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   WMI: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)

   (end)
  • от Антон Ангелов
   Здравейте,
   Имам съмнения, че системата ми е заразена работи, бавно и първият път, като отворя нов таб във файрфокс се отварят още два прозореца с реклами.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by Anton (administrator) on DESKTOP-IRI1MIH (04-08-2018 17:20:24)
   Running from C:\Users\Anton\Desktop
   Loaded Profiles: Anton (Available Profiles: Anton)
   Platform: Windows 10 Enterprise Version 1709 16299.431 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Nero AG) C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HTC Sync\adb.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
   (Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.3_44494\utorrentie.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.3_44494\utorrentie.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\60145ScottBrogden.ditto-cp_3.21.223.0_x86__n6b029mg40na2\Ditto.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Lenovo Group Limited) C:\Users\Anton\AppData\Local\Programs\Lenovo\Lenovo Service Bridge\LSBUpdater.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AdobeGCClient.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1815.210.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   () C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Lavasoft) C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [5052120 2015-06-01] (Realtek semiconductor)
   HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [935104 2014-11-25] (Conexant Systems, Inc.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242904 2018-06-22] (AVAST Software)
   HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-07-01] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3944136 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [316392 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-06-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Creative Cloud] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe [2383040 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1984184 2018-06-22] (BitTorrent Inc.)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [Viber] => C:\Users\Anton\AppData\Local\Viber\Viber.exe [37338696 2018-04-24] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [5263040 2018-01-30] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [7368480 2018-08-04] (Lavasoft)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a097669a-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "I:\startme.exe"
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a09767e5-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "H:\SETUP.EXE"
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a0976fa4-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "I:\Setup.exe"
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
   Tcpip\..\Interfaces\{3dad8f67-5fb2-42f7-8404-142ac9dfe4b7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{7fd9a328-bcce-42f4-bd1c-45a1f2ee1e6c}: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10420__180523__yaie
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10420__180523__yaie&p={searchTerms}
   BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-05-15] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2017-09-12] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-05-15] (Microsoft Corporation)
   Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 6l09fpov.default-1519148072560
   FF ProfilePath: C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 [2018-08-04]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 -> about:home
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 -> hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10420__180523__yaff
   FF Extension: (Easy YouTube mp3) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\d.lehr@chello.at.xpi [2018-07-07]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-06-01]
   FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2018-07-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\searchplugins\yahoo-lavasoft-ff59.xml [2018-05-23]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_134.dll [2018-07-14] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-07-14] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-16] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-16] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2017-05-18] (Unity Technologies ApS)
   Chrome:
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com
   CHR Profile: C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-26]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-10-26]
   CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-02-18]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2017-10-26]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-10-26]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-01-23]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AdobeUpdateService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe [744640 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
   R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2321384 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2128872 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7780400 2018-06-22] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-06-22] (AVAST Software)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3480768 2018-01-30] (Disc Soft Ltd)
   R2 HTCMonitorService; C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe [87368 2016-09-20] (Nero AG)
   R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [365040 2017-10-20] (Intel Corporation)
   R2 PassThru Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-31] (Microsoft Corporation)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [249032 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11294448 2018-03-09] (TeamViewer GmbH)
   R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25888 2018-08-04] ()
   S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [355304 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [105944 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmpfd.sys [65248 2015-04-24] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [197160 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229392 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsha.sys [201328 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniva.sys [59592 2018-06-22] (AVAST Software)
   S3 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [15360 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [239680 2018-06-22] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [46976 2018-06-22] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [159640 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [111872 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [85968 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [1027728 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [467064 2018-07-25] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [211160 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [381584 2018-06-22] (AVAST Software)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
   R1 ISODrive; C:\Program Files (x86)\UltraISO\drivers\ISODrv64.sys [115448 2013-11-21] (EZB Systems, Inc.)
   S3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [410880 2015-07-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3059416 2015-06-11] (Realtek Semiconductor Corp.)
   R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [42696 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44608 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [309144 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119192 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-04 17:19 - 2018-08-04 17:20 - 000040238 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Addition.txt
   2018-08-04 17:16 - 2018-08-04 17:23 - 000018696 _____ C:\Users\Anton\Desktop\FRST.txt
   2018-08-04 17:16 - 2018-08-04 17:20 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-04 17:14 - 2018-08-04 17:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Anton\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-04 17:09 - 2018-08-04 17:09 - 000000000 ___HD C:\Users\Public\Documents\AdobeGC
   2018-07-25 15:13 - 2018-07-25 15:13 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
   2018-07-25 15:11 - 2018-07-25 15:11 - 000107310 _____ C:\Users\Anton\Desktop\FileZilla.xml
   2018-07-25 15:10 - 2018-07-25 15:11 - 007791072 _____ (Tim Kosse) C:\Users\Anton\Downloads\FileZilla_3.35.1_win64-setup.exe
   2018-07-19 13:01 - 2018-07-19 13:01 - 000000711 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tanki Online.lnk
   2018-07-19 12:59 - 2018-07-19 12:59 - 009644712 _____ (AlternativaGame Ltd ) C:\Users\Anton\Downloads\tankionline_eu.exe
   2018-07-19 09:44 - 2018-08-04 17:06 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\uTorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-04 17:22 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-08-04 17:22 - 2017-09-26 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-08-04 17:21 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-08-04 17:09 - 2017-09-26 00:28 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-08-04 17:08 - 2018-06-23 10:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\AVAST Software
   2018-08-04 17:06 - 2017-10-12 22:48 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\HTC MediaHub
   2018-08-04 17:05 - 2017-12-31 07:35 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-04 17:05 - 2017-10-23 19:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-04 17:05 - 2017-10-21 12:50 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
   2018-08-04 17:05 - 2017-09-26 00:39 - 000000000 __SHD C:\Users\Anton\IntelGraphicsProfiles
   2018-07-25 20:17 - 2017-09-29 11:45 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-07-25 20:00 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-07-25 19:52 - 2017-12-31 07:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-07-25 17:10 - 2017-12-31 07:18 - 000000000 ____D C:\Users\Anton
   2018-07-25 16:53 - 2017-09-26 19:10 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\vlc
   2018-07-25 16:51 - 2018-06-03 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-07-25 15:48 - 2018-06-03 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\FileZilla
   2018-07-25 15:13 - 2017-12-31 07:19 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\Packages
   2018-07-25 15:13 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-07-25 15:12 - 2018-06-03 23:12 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
   2018-07-25 15:12 - 2018-06-03 23:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\FileZilla FTP Client
   2018-07-25 14:51 - 2017-09-26 18:43 - 000467064 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-07-24 21:36 - 2017-12-31 07:35 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-07-22 16:34 - 2017-10-08 22:55 - 000000875 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Книги.txt
   2018-07-22 15:44 - 2017-09-29 16:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-07-18 23:21 - 2018-06-26 23:00 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\CrashDumps
   2018-07-18 23:19 - 2018-04-21 10:07 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-07-18 23:18 - 2015-10-30 10:24 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-07-15 13:29 - 2017-09-27 00:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-07-15 13:24 - 2017-09-27 00:48 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-07-15 13:17 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-07-15 12:58 - 2017-12-23 17:33 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-07-15 12:16 - 2017-12-31 07:34 - 000065683 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
   2018-07-15 12:16 - 2017-12-31 07:34 - 000062868 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
   2018-07-15 10:45 - 2017-10-21 13:22 - 000000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
   2018-07-15 10:43 - 2017-09-29 11:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-07-15 10:07 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-07-15 10:06 - 2018-04-12 20:30 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
   2018-07-14 11:11 - 2017-10-15 22:30 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\LenovoServiceBridge
   2018-07-14 11:05 - 2018-03-15 00:41 - 000004588 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-07-14 11:05 - 2017-12-31 07:35 - 000004422 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-07-14 11:05 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-07-14 11:05 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-07-10 23:51 - 2017-09-29 00:46 - 000000187 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Angliski.txt
   2018-07-10 20:48 - 2017-12-31 07:35 - 000004562 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-07-10 20:47 - 2017-09-26 18:59 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-07-10 08:13 - 2017-12-31 07:35 - 000003376 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001
   2018-07-10 08:13 - 2017-09-26 00:26 - 000002391 _____ C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-07-10 08:13 - 2017-09-26 00:26 - 000000000 ___RD C:\Users\Anton\OneDrive
   2018-07-08 23:05 - 2018-02-20 20:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-07-08 23:05 - 2018-02-20 20:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-07-07 15:25 - 2018-02-20 20:34 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-06-03 22:57 - 2018-06-03 23:09 - 000000600 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Roaming\winscp.rnd
   2018-02-25 19:38 - 2018-02-25 19:38 - 000001456 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
   2018-06-10 00:20 - 2018-06-10 00:20 - 000002031 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Local\recently-used.xbel
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-07-10 08:14 - 2018-08-04 17:09 - 000391024 _____ (adaware) C:\Users\Anton\AppData\Local\Temp\wcupdater.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-07-22 16:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.