Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Данък на новозакупен автомобил


AGD
 Сподели

Препоръчан отговор

Здравейте съфорумци!

Някои който скоро е регистрирал автомобил да каже - трябва ли да се ходи в общината да се подават някакви документи за заплащане на данъка на автомобила или автоматично информацията от кат отива в данъчното и може да се плати примерно в изипей или др. подобни. При мен минаха 10 дни от регистрацията и проверих в изипей където си плащам сметки и данъка на другата ми кола и нямаше нищо.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Колата с други номера ли е? Ако да, другата година, като излезат новите данъци, ще ти начислят от тая година, който ще е малък, защото тя е към края си. Април някъде излизаха данъците. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Нов внос е и не е плащан данъка. За месец и половина ще е за тази година. Въпроса е дали трябва да се прави нещо по подаване на документи някъде по общината или става автоматично предаването на информацията от КАТ към данъчното.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

КАТ са вързани към общината.  Регистрираш я в полицията, купуваш си гражданска, ЕКО такса. А дори и да излезе нещо сега, то за месец няма да е кой знае колко и направо другата година с новия данък ще платиш.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Деклариране /чл. 54 от ЗМДТ/

Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 2-месечен срок от придобиването им с подаване на декларация по образец за съответното превозно средства /пътно, плавателно и въздухоплавателно/ – чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ;

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларациите се подават пред общината по регистрация на превозното средство – чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ;

Когато превозното средство е собственост на повече от едно лице, достатъчно е един от собствениците да подаде декларация, като задължително вписва данните на другите съсобственици – чл. 54, ал. 8 от ЗМДТ;

Декларация се подава както при придобиване на превозното средство, така и при настъпване на всяко друго обстоятелство, относимо към облагането с данък за превозните следства.

 

Служебно деклариране  (чл. 54, ал. 1-3 от ЗМДТ)

Данните за всяко едно регистрирано в Пътна полиция превозно следство се получават в общината от регистъра на пътни превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи – чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ.

Декларация за пътното превозно средство се подава в случай, че е:

 • собственост на повече от едно лице;
 • придобито по наследство;
 • собственост на лице, което може да предяви право на освобождаване от данък;
 • собственост на лице или лица, които нямат постоянен адрес/седалище на територията на страната.

Плащане /чл. 60 от ЗМДТ/

Данък върху превозните средства се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на собственика;

Данъкът се заплаща в брой или безкасово по сметка на съответната община на две равни вноски до 30 юни до 31 октомври на годината, за която е дължим, като на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

За придобитите или регистрирани за движение през текущата година превозни средства, ДПС се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно от тази за регистрацията им за движение в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването им, респ. на регистрацията им за движение.

При промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ този на промяната – чл. 60, ал. 9 от ЗМДТ;

При прехвърляне на собствеността на превозно средство, новият собственик не заплаща данък за текущата година, ако предишният собственик го е платил до края на същата календарна година – чл. 58, ал. 3 от ЗМДТ;

ВАЖНО: Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания – чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ.

Превозни средства (nra.bg)

 

Заплащане на данъци и такси

След регистрация на закупения автомобил в КАТ, автоматично се изпраща информация до Данъчната служба за местни такси и данъци, затова не е необходимо да се подава лична декларация за придобиване на нов автомобил. Данъкът, който трябва да се заплати е със срок от деня на регистрация на автомобила до края на календарната година.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 27.11.2022 г. в 13:45, Joss Bomon написа:

Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 2-месечен срок от придобиването им

Този текст май не кореспондира с

на 27.11.2022 г. в 13:45, Joss Bomon написа:

След регистрация на закупения автомобил в КАТ, автоматично се изпраща информация до Данъчната служба за местни такси и данъци, затова не е необходимо да се подава лична декларация за придобиване на нов автомобил.

Нещо не мога да разбера. КАТ ли подава информация или трябва да се ходи в общината?

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 12 минути, AGD написа:

Този текст май не кореспондира с

Нещо не мога да разбера. КАТ ли подава информация или трябва да се ходи в общината?

К А Т !!!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

ВАЖНО!!!! След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене. След промени от преди 4 години в Закона за местните данъци и такси, информацията за данъчните служби се подава ежедневно по електронен път от Пътна полиция към Министерство на финансите, от където достига до данъчните служби.

ВАЖНО!!!!!

Цитат

Улеснена е процедурата по смяна на собственост на автомобил. От 28 февруари 2018 г. e налице връзката между регистрите на МВР и Нотариалната камара, която позволява обмен на информация по електронен път за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори за покупко-продажба.

 

Как реално се случват нещата

1

Първата стъпка е продавачът и купувачът да се явят пред нотариус.

Той задължително ще направи проверка дали върху пътното превозно средство има тежести (запори), дали автомобилът има платена застраховка, дали има валиден технически преглед, дали са платени данъците и др.


 

 

2Втората стъпка е подписване на договор за покупко-продажба.

Когато всичко е наред и няма причини сделката да не се осъществи, купувачът и продавачът полагат подписи, което се заверява от нотариуса. Липсата на застраховка и валиден технически преглед са за информация на купувача и не са пречка за изповядване на сделката.


 

3Третата стъпка е за купувача, който задължително трябва да регистрира колата на свое име и да получи свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (талон), в което да фигурира като собственик.

 

При положение, че продавачът и купувачът са от една и съща административна област на страната, поради което не се налага смяна на регистрационния номер, а новият собственик не възнамерява да прави конструктивни промени по превозното средство, това може да се случи още в същия ден на изповядване на сделката при нотариуса. Тогава купувачът само трябва да му каже, че иска да се възползва от новата административна услуга и да плати 11 лева държавна такса, която нотариусът ще преведе чрез портала на МВР за електронни административни услуги.

Четвъртата стъпка:

1.  Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавача и купувача са от една област и е заявена предварителна подготовка на документи, платена е таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция, където заявлението за промяна в регистрацията е подготвено с данните, получени от нотариуса, същото се отпечатва и се прави новото свидетелство за регистрация. Документите, които трябва да представи пред служителите там е копие на договора за покупко-продажба,  квитанция за платена такса (предоставена от нотариуса) и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност". При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

2.  Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавачът и купувачът са от една административна област, но не е заявена предварителна подготовка на документи и не е платена таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция, където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба, квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС-терминал) и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност". При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

3. В случаи, че се променя собствеността на ППС в различни области на Р България, информацията за договора за покупко-продажба се получава автоматично след изповядване на сделката при нотариуса. Задължението за купувача е да регистрира придобитото ППС в срок до един месец, като задължително представя превозното средство за идентификация и смяна на свидетелството за регистрация и регистрационните табели. Купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция (по постоянен адрес), където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба,  квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС терминал) и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност". При получаване на новото свидетелство за регистрация и новите регистрационни табели се връщат старите.

 

Какви са ползите за гражданите

Най-голямата полза е за продавачите на автомобили. За тях отпада нуждата да ходят в Пътна полиция, да регистрират договора за продажба и да искат заличаване на собствеността си. Сега това става автоматично в момента на изповядване на сделката при нотариуса.

За купувачите, които придобиват ППС с регистрация в същата област ползата е по-бързо издаване на свидетелството за регистрация на МПС. На гишетата на Пътна полиция реално те ще трябва да изчакат само за отпечатването на свидетелството за регистрация (талона).

 

 

ВАЖНО!!!! След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене. След промени от преди 4 години в Закона за местните данъци и такси, информацията за данъчните служби се подава ежедневно по електронен път от Пътна полиция към Министерство на финансите, от където достига до данъчните служби.

Нови задължения

46879Последните промени в Закона за движението по пътищата, които позволиха свързаност на системите на Пътна полиция и нотариусите, вменяват и нови задължения, най-вече за купувачите на коли. Сега те са ДЛЪЖНИ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ ДА РЕГИСТРИРАТ МПС НА СВОЕ ИМЕ в Пътна полиция. В случай, че не го сторят, регистрацията на МПС ще бъде служебно прекратена (свидетелството за регистрация и регистрационните табели ще бъдат обявени за „невалидни“). В закона са предвидени и съответните финасови санкции, а ако регистрацията не бъде осъществена до 2 месеца след придобиването, са предвидени и други наказания.

В случаи на служебно прекратена регистрация на МПС, същата може бъде възстановявана по реда на Наредба № I-45/2000 г., като задължително ще се подава заявление от собственика и ще се подменя свидетелството за регистрация и регистрационните табели на автомобила. Трябва да се има предвид, че ако се възстановява регистрацията на ППС, чиято регистрация е прекратена поради неспазване на двумесечния срок след промяна на собствеността и ППС не притежава валиден документ за техническа изправност, е необходимо и представяне на протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".

 

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 31 минути, Fay написа:

ВАЖНО!!!! След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене.

Много благодарности! Изключително коректен и изчерпателен отговор.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

току-що, AGD написа:

Много благодарности! Изключително коректен и изчерпателен отговор.

Моля! Няма за какво! Дано съм успокоила притеснението ви! :) 

пп: Преди доста години, изпуснах срока за регистрация на придобита собственост (движима) в данъчна служба и получих "честитка" по пощата. От тогава съм доста акуратна в тия срокове. Макар, че е трудно човек да ги следи, предвид постоянната им промяна. Но, когато човек иска да намери, винаги намира, необходимото инфо и помощ. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 28.11.2022 г. в 19:07, Fay написа:

ВАЖНО!!!! След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене. След промени от преди 4 години в Закона за местните данъци и такси, информацията за данъчните служби се подава ежедневно по електронен път от Пътна полиция към Министерство на финансите, от където достига до данъчните служби.

ВАЖНО!!!!!

 

Аз го написах по-горе на прост език.  Автора какво не разбра?!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 7 часа, S197 написа:

Аз го написах по-горе на прост език.  Автора какво не разбра?!

Разбрал те е много добре. Предполагам е искал цитат/линк от официален източник. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 30.11.2022 г. в 9:50, S197 написа:

Аз го написах по-горе на прост език.  Автора какво не разбра?!

Не ти омаловажавам мнението. Просто след теб имаше пост с противоречива информация и затова.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Вече данъка е платен в изипей. Информацията от КАТ пристига със закъснение от 15 дни към данъчните, след което може да се заплати навсякъде. Регистрацията на автомобила беше на 15.11.22 г. и се затлаща за пълни 2 месеца ноември и декември. Има санкции когато не се заплати в срок до 2 месеца след датата на регистрация.

Дано информацията е полезна и за други потребители. Още веднъж благодарности на всички включили се в темата.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Сподели

×
×
 • Добави ново...