Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

yankod

BitComet - инсталация и конфигурация

Препоръчан отговор


BitComet - инсталация и конфигурация


Представяне:

BitComet е мощен и лесен за използване клиент за мрежата на BitTorrent. Той e абсолютно безплатен (с отворен код). Използва минимално количество от системните ресурси. Инструментът е богат на функции и има многоезичен интерфейс, включително и на български. Има система за подреждане на свалянията "на опашка", приоритети, старт/стоп на сиидването. Позволява даунлоудване на множество торенти едновременно. Има възможност за изпращане на съобщения (чат), механизъм за кеширане, планирани сваляния и други.

Изтегляне:

Официална страница: http://www.bitcomet.com
Лиценз: Open Source (Отворен код)
Линк за изтегляне: BitComet
Размер: 4.64 MB
Операционни системи: Windows NT/2000/XP/2003 Server/Vista

Инсталация:

(Installer Language) Език на инсталацията:
След като изтеглите програмата натиснете два пъти върху инсталационния файл и ще видите следния прозорец:

Публикувано изображение


Изберете желаният от вас език и натиснете върху OK за да продължите.

(Setup Wizard) Инсталационен прозорец:
Влизате в инсталационния прозорец. Натиснете Next (Напред).

Публикувано изображение


(License Agreement) Лицензно споразумение:
Прочетете лицензното споразумение и ако сте съгласни с него кликнете I agree (Приемам). Натиснете върху Cancel (Отказ) ако не приемате условията на лиценза.

Публикувано изображение


Бележка: Ако искате да инсталирате BitComet трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Privacy Policy (Политиката за защита на личната информация):

Прочетете внимателно условията на политиката за защита на личната информация и ако го приемате кликнете върху I agree (Приемам). Ако не, щракнете Cancel (Отказ). Политиката за защита на личната информация трябва да бъде съобразен с Европейския регламент за защита на данните с личен характер, а именно за защита на частните лица при ползването на данни с личен характер от институциите и органите на Общността и за свободната динамика на данни с такъв характер.

Публикувано изображение


Бележка: Ако искате да инсталирате BitComet трябва задължително да приемете privacy policy (Политиката за защита на личната информация).

Google Toolbar (Търсачка на Google):
За да инсталирате търсачката на Google в Internet Explorer натиснете върху Install the free Google toolbar (Инсталирай безплатната търсачка на Google). А ако не желаете, щракнете Don’t install Google Toolbar (Не инсталирай търсачката на Google).

Публикувано изображение


Като сте готови с избора си, кликнете Next (Напред).

(Choose components) Изберете компонентите:

На следната картина вие може да изберете компонентите, които искате да инсталирате:

Публикувано изображение


Предлагам ви тук да си оставите всичко както си е по подразбиране и да натиснете Next (Напред).

(Choose Install Location) Изберете мястото на инсталацията:

Публикувано изображение


Изберете мястото където ще инсталирате BitComet. По подразбиране програмата ще бъде инсталирана в C:\Program Files\BitComet. Ако искате да промените папката, натиснете върху Browse…(Преглед…).
Когато сте готови натиснете Install (Инсталирай).

Бележка: Където и да инсталирате BitComet, трябва да имате поне 21.7 MB свободно дисково пространство.

(Installing) Инсталиране:

Публикувано изображение


Изчакайте, докато завърши процеса на инсталация (отнема около една минута).

(Final) Финал:

Ако се появи следната картина, значи вече сте инсталирали BitComet. Поздравления!

Публикувано изображение


Кликнете върху Finish(Финал), за да се стартира програмата.

Публикувано изображение


Конфигурация:

За да отидете до конфигурацията на BitComet натиснете върху Options (Опции) -> Preferences (Настройки).

Connection (Връзка)

Публикувано изображение


General Settings (Главни настройки):
Global Max Download rate - Максимална скорост на сваляне
Global Max Upload rate – Максимална скорост на качване

Task Schedule (График на задача):
Max simultaneous download tasks number – Максимален брой задачи, които да се свалят едновременно.
Auto start new task if download rate less than… – Автоматично стартирай нова задача, ако скоростта на сваляне е по-малка от… Може да зададете скорост по ваше желание.

Listen Port:
Listen Port – Слушащ порт. За да имате оптимално даунлоадване, тази опция трябва да е включена.
Без слушащ порт, критично ще намали вашата скорост на upload/download.

Proxy (Прокси)

Публикувано изображение


Proxy Server Settings (Настройки на прокси сървъра):
Proxy Type – Вид на прокси
Proxy Server – Прокси сървър
Proxy Port – Порт на прокси
Proxy Authentication Settings (Настройки на автентикация):
User Name – Потребителско име
Password – Парола

Task (Задача)

Публикувано изображение


Download (Сваляне):
Default destination directory – Обикновения даунлоад път
Allocate disk space before downloading – Запазвай място на диска за файловете преди изтеглянето
Add .bc! file extension to unfinished file – Добавяй .bc! файлово разширение на незавършените файлове.
Optimize download strategy for preview – Оптимизирай стратегията на даунлоад при преглед
Auto-resume tasks at program startup – Автоматично започвай да сваляш задачите, кога се стартира програмата
When Download Finished (Когато свалянето завърши):
Shutdown computer when all tasks are auto-stopped – Изключи компютъра, когато всички задачи са завършени и автоматично спрени.
Play sound when task finished – Сигнализирай със звук, когато задачата е готова.

Bt Task (Торент задачи)

Публикувано изображение


BT task (Торент задача):
Associate BitComet as default bittorent client – Асоциирай BitComet като торент клиент по подразбиране.
Allow access to the server searching for HTTP/FTP resources – Разреши достъпа към сървъра за търсене на HTTP/FTP ресурси.
Allow task access P2Pcache server while download (need ISP support) – Разреши достъпа на задачите към сървъра P2Pcache докато се свалят.
Hash-check again when the task download finished – Направи хеш проверка, след като тегленето приключи.
Set hash check thread to low priority – Направи проверката на хеша да е със слаб приоритет.
Max peer users to display in the user list – Максимален брой пиъри, които да се извеждат на екрана
Enable torrents share – Разреши споделянето на торенти
Max peer shared torrents to display – Максимален брой пиъри, които споделят торенти.
Auto Stop Task (Автоматично спиране на задача):
Auto stop task when satisfying all the following conditions – Автоматично спри задачата ако:
Share ratio equal to or more than – рейтинга на споделянето е равен или повече от…
Seed number equal to or more than – Сийдърите са равни или повече от…
Time of seeding equal to ot more than – Времето на сийдване е равен или повече от…
Upload (Качване):
Maximum upload rate per task – Максимална скорост на качване на задача
Minimum upload rate per task – Минимална скорост на качване на задача

ED task (Задачи от eDonkey)

Публикувано изображение


Мрежата на eDonkey се поддържа от BitComet чрез плугин. След инсталирането и включването му, програмата ще се опита да изтегли същия торент от мрежата на eDonkey амтоматично.
За да изтеглите плугина натиснете върху Download plugin (Изтегли плугина).

HTTP/FTP

Публикувано изображение


Add ”Download with BitComet” to IE Context Menu - Добави бутона „Изтегли с BitComet в Internet Explorer"
Auto query file size and resume-supported ability of server when add new task – Автоматично провери файловия размер и поддържаната от резюмето способност на сървъра, когато прибавяте нова задача.
Enable Clipboard Monitor – Разреши монитора на клипборда
Set BitComet as default IE download tool – Настрой BitComet като торент даунлоад мениджър по подразбиране за Internet Explorer.
Max retry number when error – Максимални опити при грешка
Retry interval when error – Време между опитите при грешка
Default connection number from original URL for each task: Брой на връзките от оригинален линк за определена задача
Cache size for each connection – Големина на кеша за определена връзка

Appearance (Изглед)

Публикувано изображение


When BitComet Starts (Когато BitComet се стартира):
Auto start BitComet when login Windows – Автоматично стартиране на BitComet, когато Windows се стартира
Default task related info pane – Обикновена задача в информационния панел
When BitComet Running (Когато BitComet се пуска):
Avoid system entering suspend/sleeping mode when any task running – Избягвай влизането в системата, когато работи задача
Open URL inside BitComet – Отвори линк в BitComet
Minimize to system tray – Минимизирай в системния трей при:
Click main window’s close button - Натискане на бутона за затваряне
Click main windows’s minimize button – Натиска на бутона за минимизиране
Disable – Изключено
Show confirm dialog for following operations (Показвай потвърждаващ прозорец за следните операции):
Delete task only – Изтриване на задача
Delete task and downloaded files – Изтриване на задачи и изтеглени файлове
Exit when task running – Изход от програмата, когато е стартирана задача

Virus scan (Сканиране за вируси)

Публикувано изображение


Scan virus upon task download finish - Сканирай за вируси, когато тегленето завърши
Anti Virus program path – Пътя към антивирусната програма. От тук избирате антивирусната програма, която да проверява всеки изтеглен файл.
Execute parameter – Изпълнителен параметър
Extension name of files which will be scanned – Избирате файлови разширения, които трябва да бъдат сканирани.

Advanced (Разширени):

Публикувано изображение


Check for updates at program startup – Проверявай за актуализации при стартиране на програмата
Check network status automatically – Проверявай статуса на мрежата автоматично
Submit task statistical info to help us improve service quality – Публикувай информация за статистиките на задачите, за да помогнете с развитието на услугите
Submit video file snapshot after task download finish – Публикувай видео файл след като свалянето на задачата завърши
Enable persistent seeding – Включи продължителността на сийдването
Uploading rate limit for all for all persistent seeding – Лимит на качването за всички продължителни сийдвания.
Set boss key – Клавиш за скриване на програмата
Verify login password at program startup – Потвърждаваща парола при стартиране на програмата

Connection (Връзка):

Публикувано изображение


Enable DHT network – Разреши DHT мрежа (DHT е наставка на протокола BitTorrent. Целите на използването на DHT са две: да позволи работа без тракер и да намали натоварването върху съществуващия такъв.)
Enable NAT/Firewall configuration in ICS/ICF (Windows XP Only) – Разреши конфигурацията на NAT/Защитна стена в ICS/ICF (Само за Windows ХР). NAT (Network Address Translation) е технологията, при която адресите на получателя и подателя са пренаписани от машрутизатор или защитна стена.
Enable UPnP port mapping (Windows XP Only) – Включи UPnP порт-мапване (Само при Windows XP). UPnP означава Universal Plug And Play. Това е плъгинът, който позволява автоматичното конфигуриране на портовете.
Remove port on NAT/Firewall when exiting (Windows XP Only) – Премахни порта на NAT/Защитна стена (Важи за Windows XP)
Server mode, support more connection but can’t set precise rate – Режим на сървъра, който поддържа повече връзки, но не може да зададе прецизен рейтинг.
Protect against ARP cheating attack from LAN – Защита срещу ARP атаки от LAN мрежата
Maximum connection per task – Максимум връзки на задача
Global maximum connections – Максимум глобални връзки
Socket start interval – Интервал за стартиране на сокета
Max simultaneous half-open TCP connections – Максимален брой едновременни TCP връзки. ТСР (Transmission Control Protocol) е мрежов протокол за управление на обмена на информация.
Use NAT traversal via UDP – Използвай NAT трансфер през UDP. (UDP - User Datagram Protocol е минимален транспортен пакетен протокол).
Protocol encryption (avoid BT protocol blocked) – Криптиране на протокола

Disk Cache (Дисков кеш):

Публикувано изображение


Minimum disk cache size – Минимален размер на дисковия кеш
Maximum disk cache size – Максимален размер на дисковия кеш
Shrink disk cache size if free physical memory lower than – Намали дисковия кеш, ако свободната физическа памет е по-малка от…Може да промените по ваше желание.
Auto choose cache size in the given range – Автоматично избери размера на кеша в дадените граници

TCP/IP Limit (Лимит на TCP/IP)

Публикувано изображение


Current OS version – Текуща версия на операционната система
TCPIP.SYS Version – Версия на TCP/IP системата
Current Half-Open Limit – Текущ полуотворен лимит
New Half-Open Limit – Нов полуотворен лимит

Scheduler (Графика)

Публикувано изображение


Enable Scheduler – Разреши графиката
Scheduler Settings (Настройки на графиката):
High speed download limit – Лимит на високата скорост за теглене
High speed upload limit – Лимит на високата скорост за качване
Low speed download limit – Лимит на ниската скорост за сваляне
Low speed Upload limit – Лимит на ниската скорост за качване

BitComet е един от най-популярните BitTorrent клиенти. Дано статията е полезна за всички, които ползват тази много лесна, стабилна и приятна за употреба програмка.


Автор: Янко Димитров - (yankod)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Видях, че имаш много публикувани уроци за инсталация на различни програми ;) Много са подробни и ясно обяснени :cheers: Заслужаваш похвала за труда и старанието ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

В BitComet долу вдясно имам едно жълто кръгче с надпис: "Вашият порт за слушане е блокиран. Все още можете да сваляте, но скоростта може да не е много висока. Проверете конфигурацията на вашата защитна стена и на NAT рутера". С Windows XP SP 3 съм. Защитната му стена е изключена. Изключих и тази на рутера, спрях и антивируса, но проблема не се оправя. Какъвто и порт да му дам, ефект нулев. Дали проблема е в портовете (тествах доста, но всички ми ги дава затворени, а интернет имам и свалям торенти)? С utorrent е същата работа. Моля помагайте.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.