Премини към съдържанието
yankod

BitComet - инсталация и конфигурация

  Препоръчан отговор


  BitComet - инсталация и конфигурация


  Представяне:

  BitComet е мощен и лесен за използване клиент за мрежата на BitTorrent. Той e абсолютно безплатен (с отворен код). Използва минимално количество от системните ресурси. Инструментът е богат на функции и има многоезичен интерфейс, включително и на български. Има система за подреждане на свалянията "на опашка", приоритети, старт/стоп на сиидването. Позволява даунлоудване на множество торенти едновременно. Има възможност за изпращане на съобщения (чат), механизъм за кеширане, планирани сваляния и други.

  Изтегляне:

  Официална страница: http://www.bitcomet.com
  Лиценз: Open Source (Отворен код)
  Линк за изтегляне: BitComet
  Размер: 4.64 MB
  Операционни системи: Windows NT/2000/XP/2003 Server/Vista

  Инсталация:

  (Installer Language) Език на инсталацията:
  След като изтеглите програмата натиснете два пъти върху инсталационния файл и ще видите следния прозорец:

  Публикувано изображение


  Изберете желаният от вас език и натиснете върху OK за да продължите.

  (Setup Wizard) Инсталационен прозорец:
  Влизате в инсталационния прозорец. Натиснете Next (Напред).

  Публикувано изображение


  (License Agreement) Лицензно споразумение:
  Прочетете лицензното споразумение и ако сте съгласни с него кликнете I agree (Приемам). Натиснете върху Cancel (Отказ) ако не приемате условията на лиценза.

  Публикувано изображение


  Бележка: Ако искате да инсталирате BitComet трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

  Privacy Policy (Политиката за защита на личната информация):

  Прочетете внимателно условията на политиката за защита на личната информация и ако го приемате кликнете върху I agree (Приемам). Ако не, щракнете Cancel (Отказ). Политиката за защита на личната информация трябва да бъде съобразен с Европейския регламент за защита на данните с личен характер, а именно за защита на частните лица при ползването на данни с личен характер от институциите и органите на Общността и за свободната динамика на данни с такъв характер.

  Публикувано изображение


  Бележка: Ако искате да инсталирате BitComet трябва задължително да приемете privacy policy (Политиката за защита на личната информация).

  Google Toolbar (Търсачка на Google):
  За да инсталирате търсачката на Google в Internet Explorer натиснете върху Install the free Google toolbar (Инсталирай безплатната търсачка на Google). А ако не желаете, щракнете Don’t install Google Toolbar (Не инсталирай търсачката на Google).

  Публикувано изображение


  Като сте готови с избора си, кликнете Next (Напред).

  (Choose components) Изберете компонентите:

  На следната картина вие може да изберете компонентите, които искате да инсталирате:

  Публикувано изображение


  Предлагам ви тук да си оставите всичко както си е по подразбиране и да натиснете Next (Напред).

  (Choose Install Location) Изберете мястото на инсталацията:

  Публикувано изображение


  Изберете мястото където ще инсталирате BitComet. По подразбиране програмата ще бъде инсталирана в C:\Program Files\BitComet. Ако искате да промените папката, натиснете върху Browse…(Преглед…).
  Когато сте готови натиснете Install (Инсталирай).

  Бележка: Където и да инсталирате BitComet, трябва да имате поне 21.7 MB свободно дисково пространство.

  (Installing) Инсталиране:

  Публикувано изображение


  Изчакайте, докато завърши процеса на инсталация (отнема около една минута).

  (Final) Финал:

  Ако се появи следната картина, значи вече сте инсталирали BitComet. Поздравления!

  Публикувано изображение


  Кликнете върху Finish(Финал), за да се стартира програмата.

  Публикувано изображение


  Конфигурация:

  За да отидете до конфигурацията на BitComet натиснете върху Options (Опции) -> Preferences (Настройки).

  Connection (Връзка)

  Публикувано изображение


  General Settings (Главни настройки):
  Global Max Download rate - Максимална скорост на сваляне
  Global Max Upload rate – Максимална скорост на качване

  Task Schedule (График на задача):
  Max simultaneous download tasks number – Максимален брой задачи, които да се свалят едновременно.
  Auto start new task if download rate less than… – Автоматично стартирай нова задача, ако скоростта на сваляне е по-малка от… Може да зададете скорост по ваше желание.

  Listen Port:
  Listen Port – Слушащ порт. За да имате оптимално даунлоадване, тази опция трябва да е включена.
  Без слушащ порт, критично ще намали вашата скорост на upload/download.

  Proxy (Прокси)

  Публикувано изображение


  Proxy Server Settings (Настройки на прокси сървъра):
  Proxy Type – Вид на прокси
  Proxy Server – Прокси сървър
  Proxy Port – Порт на прокси
  Proxy Authentication Settings (Настройки на автентикация):
  User Name – Потребителско име
  Password – Парола

  Task (Задача)

  Публикувано изображение


  Download (Сваляне):
  Default destination directory – Обикновения даунлоад път
  Allocate disk space before downloading – Запазвай място на диска за файловете преди изтеглянето
  Add .bc! file extension to unfinished file – Добавяй .bc! файлово разширение на незавършените файлове.
  Optimize download strategy for preview – Оптимизирай стратегията на даунлоад при преглед
  Auto-resume tasks at program startup – Автоматично започвай да сваляш задачите, кога се стартира програмата
  When Download Finished (Когато свалянето завърши):
  Shutdown computer when all tasks are auto-stopped – Изключи компютъра, когато всички задачи са завършени и автоматично спрени.
  Play sound when task finished – Сигнализирай със звук, когато задачата е готова.

  Bt Task (Торент задачи)

  Публикувано изображение


  BT task (Торент задача):
  Associate BitComet as default bittorent client – Асоциирай BitComet като торент клиент по подразбиране.
  Allow access to the server searching for HTTP/FTP resources – Разреши достъпа към сървъра за търсене на HTTP/FTP ресурси.
  Allow task access P2Pcache server while download (need ISP support) – Разреши достъпа на задачите към сървъра P2Pcache докато се свалят.
  Hash-check again when the task download finished – Направи хеш проверка, след като тегленето приключи.
  Set hash check thread to low priority – Направи проверката на хеша да е със слаб приоритет.
  Max peer users to display in the user list – Максимален брой пиъри, които да се извеждат на екрана
  Enable torrents share – Разреши споделянето на торенти
  Max peer shared torrents to display – Максимален брой пиъри, които споделят торенти.
  Auto Stop Task (Автоматично спиране на задача):
  Auto stop task when satisfying all the following conditions – Автоматично спри задачата ако:
  Share ratio equal to or more than – рейтинга на споделянето е равен или повече от…
  Seed number equal to or more than – Сийдърите са равни или повече от…
  Time of seeding equal to ot more than – Времето на сийдване е равен или повече от…
  Upload (Качване):
  Maximum upload rate per task – Максимална скорост на качване на задача
  Minimum upload rate per task – Минимална скорост на качване на задача

  ED task (Задачи от eDonkey)

  Публикувано изображение


  Мрежата на eDonkey се поддържа от BitComet чрез плугин. След инсталирането и включването му, програмата ще се опита да изтегли същия торент от мрежата на eDonkey амтоматично.
  За да изтеглите плугина натиснете върху Download plugin (Изтегли плугина).

  HTTP/FTP

  Публикувано изображение


  Add ”Download with BitComet” to IE Context Menu - Добави бутона „Изтегли с BitComet в Internet Explorer"
  Auto query file size and resume-supported ability of server when add new task – Автоматично провери файловия размер и поддържаната от резюмето способност на сървъра, когато прибавяте нова задача.
  Enable Clipboard Monitor – Разреши монитора на клипборда
  Set BitComet as default IE download tool – Настрой BitComet като торент даунлоад мениджър по подразбиране за Internet Explorer.
  Max retry number when error – Максимални опити при грешка
  Retry interval when error – Време между опитите при грешка
  Default connection number from original URL for each task: Брой на връзките от оригинален линк за определена задача
  Cache size for each connection – Големина на кеша за определена връзка

  Appearance (Изглед)

  Публикувано изображение


  When BitComet Starts (Когато BitComet се стартира):
  Auto start BitComet when login Windows – Автоматично стартиране на BitComet, когато Windows се стартира
  Default task related info pane – Обикновена задача в информационния панел
  When BitComet Running (Когато BitComet се пуска):
  Avoid system entering suspend/sleeping mode when any task running – Избягвай влизането в системата, когато работи задача
  Open URL inside BitComet – Отвори линк в BitComet
  Minimize to system tray – Минимизирай в системния трей при:
  Click main window’s close button - Натискане на бутона за затваряне
  Click main windows’s minimize button – Натиска на бутона за минимизиране
  Disable – Изключено
  Show confirm dialog for following operations (Показвай потвърждаващ прозорец за следните операции):
  Delete task only – Изтриване на задача
  Delete task and downloaded files – Изтриване на задачи и изтеглени файлове
  Exit when task running – Изход от програмата, когато е стартирана задача

  Virus scan (Сканиране за вируси)

  Публикувано изображение


  Scan virus upon task download finish - Сканирай за вируси, когато тегленето завърши
  Anti Virus program path – Пътя към антивирусната програма. От тук избирате антивирусната програма, която да проверява всеки изтеглен файл.
  Execute parameter – Изпълнителен параметър
  Extension name of files which will be scanned – Избирате файлови разширения, които трябва да бъдат сканирани.

  Advanced (Разширени):

  Публикувано изображение


  Check for updates at program startup – Проверявай за актуализации при стартиране на програмата
  Check network status automatically – Проверявай статуса на мрежата автоматично
  Submit task statistical info to help us improve service quality – Публикувай информация за статистиките на задачите, за да помогнете с развитието на услугите
  Submit video file snapshot after task download finish – Публикувай видео файл след като свалянето на задачата завърши
  Enable persistent seeding – Включи продължителността на сийдването
  Uploading rate limit for all for all persistent seeding – Лимит на качването за всички продължителни сийдвания.
  Set boss key – Клавиш за скриване на програмата
  Verify login password at program startup – Потвърждаваща парола при стартиране на програмата

  Connection (Връзка):

  Публикувано изображение


  Enable DHT network – Разреши DHT мрежа (DHT е наставка на протокола BitTorrent. Целите на използването на DHT са две: да позволи работа без тракер и да намали натоварването върху съществуващия такъв.)
  Enable NAT/Firewall configuration in ICS/ICF (Windows XP Only) – Разреши конфигурацията на NAT/Защитна стена в ICS/ICF (Само за Windows ХР). NAT (Network Address Translation) е технологията, при която адресите на получателя и подателя са пренаписани от машрутизатор или защитна стена.
  Enable UPnP port mapping (Windows XP Only) – Включи UPnP порт-мапване (Само при Windows XP). UPnP означава Universal Plug And Play. Това е плъгинът, който позволява автоматичното конфигуриране на портовете.
  Remove port on NAT/Firewall when exiting (Windows XP Only) – Премахни порта на NAT/Защитна стена (Важи за Windows XP)
  Server mode, support more connection but can’t set precise rate – Режим на сървъра, който поддържа повече връзки, но не може да зададе прецизен рейтинг.
  Protect against ARP cheating attack from LAN – Защита срещу ARP атаки от LAN мрежата
  Maximum connection per task – Максимум връзки на задача
  Global maximum connections – Максимум глобални връзки
  Socket start interval – Интервал за стартиране на сокета
  Max simultaneous half-open TCP connections – Максимален брой едновременни TCP връзки. ТСР (Transmission Control Protocol) е мрежов протокол за управление на обмена на информация.
  Use NAT traversal via UDP – Използвай NAT трансфер през UDP. (UDP - User Datagram Protocol е минимален транспортен пакетен протокол).
  Protocol encryption (avoid BT protocol blocked) – Криптиране на протокола

  Disk Cache (Дисков кеш):

  Публикувано изображение


  Minimum disk cache size – Минимален размер на дисковия кеш
  Maximum disk cache size – Максимален размер на дисковия кеш
  Shrink disk cache size if free physical memory lower than – Намали дисковия кеш, ако свободната физическа памет е по-малка от…Може да промените по ваше желание.
  Auto choose cache size in the given range – Автоматично избери размера на кеша в дадените граници

  TCP/IP Limit (Лимит на TCP/IP)

  Публикувано изображение


  Current OS version – Текуща версия на операционната система
  TCPIP.SYS Version – Версия на TCP/IP системата
  Current Half-Open Limit – Текущ полуотворен лимит
  New Half-Open Limit – Нов полуотворен лимит

  Scheduler (Графика)

  Публикувано изображение


  Enable Scheduler – Разреши графиката
  Scheduler Settings (Настройки на графиката):
  High speed download limit – Лимит на високата скорост за теглене
  High speed upload limit – Лимит на високата скорост за качване
  Low speed download limit – Лимит на ниската скорост за сваляне
  Low speed Upload limit – Лимит на ниската скорост за качване

  BitComet е един от най-популярните BitTorrent клиенти. Дано статията е полезна за всички, които ползват тази много лесна, стабилна и приятна за употреба програмка.


  Автор: Янко Димитров - (yankod) Редактирано от kal (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Видях, че имаш много публикувани уроци за инсталация на различни програми ;) Много са подробни и ясно обяснени :cheers: Заслужаваш похвала за труда и старанието ;)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  В BitComet долу вдясно имам едно жълто кръгче с надпис: "Вашият порт за слушане е блокиран. Все още можете да сваляте, но скоростта може да не е много висока. Проверете конфигурацията на вашата защитна стена и на NAT рутера". С Windows XP SP 3 съм. Защитната му стена е изключена. Изключих и тази на рутера, спрях и антивируса, но проблема не се оправя. Какъвто и порт да му дам, ефект нулев. Дали проблема е в портовете (тествах доста, но всички ми ги дава затворени, а интернет имам и свалям торенти)? С utorrent е същата работа. Моля помагайте.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Опита ли тук http://dox.bg/files/dw?a=fb938c6c1b?.

  Редактирано от ice_lion__01 (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.