Премини към съдържанието
efficeon

CCproxy - инсталиране, конфигуриране, работа.

Препоръчан отговор


1. Кратка информация за програмата:

CCproxy е програма, позволяваща споделянето на интернет достъп в дадена мрежа (като споделянето може да е с всяко устройство поддържащо proxy server и мрежова връзка с компютър - GSM, PDA, PC). Програмата изобилства от опции, свързани с ограничаване достъпа до определени страници, до определено съдържание, а също и достъпа до интернет като цяло. Също има и възможност за ограничаване скоростта на достъпа.

Официална страница:http://www.youngzsoft.net/

Лиценз:Shareware

Изтегли

Размер:2.15 MB

2. Инсталация:

Инсталирането протича без никакви особености - няма опции за различни видове инсталации. Трябва да се обърне внимание, че програмата по подразбиране не се инсталира в папка Program Files, а винаги и независимо на кой дял е вашият Windows, в c:\CCproxy. Можете да промените това в инсталацията. Ако не отдавате особено значение на мястото на програмата може да минете и само с 5 кликания върху Next и след това Finish.

3. Интерфейс, конфигурация:

Описаните от тук нататък настройки не са задължителни и просто демонстрират възможностите на програмата да филтрира съдържанието на интернет достъпа. Ще имате напълно функциониращ proxy server ако просто стартирате програмата на PC-то, което сте избрали за сървър.

nachalo.JPG

Интерфейсът е изключително лесен и интуитивен. Бутоните, които ще разгледаме са Options, Accounts и Hide. Останалите говорят сами за себе си.

Options

options.JPG

В лявата част на менюто можем да изберем различните услуги, които нашият porxy server ще предлага:

Mail - за работа на различни mail-клиенти с proxy servera. Ако смятате да ползвате например Outlook отметнете.

DNS - тази опция обикновено не е нужна, защото вашият интернет доставчик ви дава DNS(domain name server). Ако бъде включена, CCproxy ще преобразува сам интернет адресите, които въвеждате в browsera си, в IPта.

Web Cached - тази услуга запазва посетените с proxy server-а страници на вашия харддиск за по-нататъчно отваряне.

Remote Dial-up - ползва се, когато вашият интернет е с dial-up връзка( пример: Sofianet ползват dial-up връзка и ако искате тя да се стартира автоматично или да се разкача след определен период от време отбележете услугата)

Аuto Startup - ако отметнете това, CCproxy ще стартира автоматично с Windows

Auto Hide - автоматично скриване на програмата в Tray зоната(малките иконки до часовника)

Port Map - услугата позволява препредаване на портове от сървър към клиент(пример: Вие ползвате Gmail и сваляте пощата си, чрез e-mail клиент. POP сървърът на Gmail има специфични портове, които трябва да се ползват за изпращане и получаване на поща. За да ползвате Outlook на компютър от локалната мрежа трябва CCproxy да бъде настроен да отваря портовете на сървъра към локалната ви мрежа и да направи връзка между портовете на сървъра и реалните портове на Gmail. С по-прости думи proxy server-a създава тунел от вашия локален компютър през сървъра до Gmail). Конфигурацията на портовете става от бутона E до полето Port Map.

В централната част на менюто Options са различните типове протоколи за предаване на информацията и портът, който отговаря за съответния протокол. Най-често се използва HTTP протокол, а и повечето съвременни програми, ползващи интернет, поддържат няколко протокола. Портът представлява "вратичката", която сървърът отваря за да допусне компютрите от локалната ви мрежа до интернет.

В долната част на менюто е полето Local IP Addres. От тук се избира IP адресът на вашия proxy server. С инсталирането е зададено на програмата автоматично да избира адрес според вашата мрежа. Не изключвайте тази опция, освен ако не сте в няколко домашни мрежи с различни IP адреси.

Можем да отметнем и NT Service. По този начин CCproxy се добавя в услугите на windows(Control Pannel -> Administrative Tools -> Services).

Подменю Advanced

options-advanced.JPG

Сега преминаваме към допълнителните опции на програмата. Достъп до тях имаме от бутона Advanced в менюто Options.

Тук има 4 полета:

1)Dial-up

dial-up.JPG

Това са настройките на Remote Dial-up услугата описана по-горе. Ако имате Dial-up интернет може да зададете на CCproxy да го задейства автоматично и дори да изберете при поискване от какъв тип програми или протоколи да се задейства - Web, Mail, Socks и тн.. Т.е. ако вие сте на компютър(част от локалната мрежа, свързана за сървър с CCproxy) и сте разрешили автоматичното пускане на интернет при HTTP заявка, когато вие напишете някакъв адрес в browser-a си, връзката ще се задейства. Има и опция интернетът да се спира, когато за определен период от време няма трафик(това би било подходящо, ако ползвате интернет например през домашен телефон).

2)Cache

Cache.JPG

ВНИМАНИЕ: Тази услуга е достъпна, само ако ползвате Internet Explorer.

Тук можете да зададете на CCproxy да презарежда определени страници в даден интервал от време(пример: Често разглеждате новините в Dir.bg, но интернета ви е нестабилен или нямате възможност за постоянна връзка). Опцията Always load from cache позволява CCproxy винаги да праща на компютрите от локалната мрежа кеширани страници.

3)Cascading Proxy -

cascading.JPG

Тази функция се ползва, ако вие се свързвате към интернет през прокси. От тук задавате CCproxy да се свърже към другия proxy server, който доставя интернета ви и да предостави достъп на компютрите от локалната ви мрежа до външния proxy server(отново CCproxy изпълнява ролята на "тунел" от PC от локалната ви мрежа, през сървъра ви, до външния proxy server). Този случай е много рядко срещан.

4)Log

log.JPG

CCproxy поддържа журнал за целия интернет трафик, генериран от локалната ви мрежа към интернет - отваряни уеб-страници, заявки към IP адрес, дори отваряни картинки и снимки. Този журнал се води всекидневно и автоматично със стартиране на програмата. От менюто Log се избира мястото на log-файловете и каква информация да се включва в тях(заглавия на отваряни страници, адреси на страниците, графични файлове), а също и каква да е максималната дължина на log-а(измерва се в редове, като 1 ред отговаря на 1 отворен сайт, изображение или връзка със сървър). От тук log-овете могат да се трият, експортират и отварят.

5)Miscellaneous

miscellaneous.JPG

Това са всички други опции, които не се класифицират при по-горните, а именно:

-защита на CCproxy с парола;

-забрана за ползването на вашия интернет от външни потребители(те не са част от вашата локална мрежа. Тази опция може да бъде махната, ако искате да влезете в сайт, достъпен само за вашия доставчик или вашето IP, през който и да е компютър, имащ достъп до интернет. Пример: ваш приятел живее в чужбина и има проблем с влизането в data.bg, ако махнете забраната за външни потребители и му дадете адреса на proxy servera - вашето външно РЕАЛНО IP, предоставено ви от доставчика на интернет, той ще може да влиза в data.bg). Тази опция действа само, ако имате реален Ip адрес;

-Language - промяна на езика на интерфейса;

-Hide All - пълно скриване на програмата. Ако отметнете това, CCproxy ще изчезне от Tray зоната(малките иконки до часовника) и когато натиснете бутона Hide в програмата тя напълно ще изчезне, но ще продължи работата си. Единственият начин отново да е извикате е от иконата на десктопа или в старт менюто;

-Enable Socks4 - отметнете, за да разрешите протокола Socks4;

-Web sites for on-line checking - тук са записани няколко сайта, чрез които програмата ще проверява състоянието на интернет връзката ви;

-Socket Idle Disconnect Minutes - оказва колко време да се държи отворен даден слот за връзка, преди тя да бъде прекъсната.

Account

account.JPG

С натискане на бутона Account се отваря Account Manager. Чрез него можем да задаваме достъп до proxy server-a на определени IP-та, потребители с пароли, а дори и MAC адреси. Тази функция е много полезна, ако не искате всички в локалната ви мрежа да имат достъп до интернет. Освено цялостния достъп до интернет, можем да ограничим достъпа до определени сайтове - Web Filter - (те могат да се дефинират като цял домейн -*.data.bg;*.yahoo.com, или чрез ключови думи - sex, porn, money, adult и тн.) и до определени файлове за сваляне(*.exe,*.cab).

Как да ограничимм достъпа до интернет за определени компютри от нашата локална мрежа?

- По подразбиране CCporxy изпълнява заявките към интернет, идващи от всички локални IP-та. Имаме две възможности за ограничение - 1. Разреши на всички освен.... и 2. Разреши само на .... Това се избира от Permit Category. И в двата случая се активира долната част на менюто:

active.JPG

Сега трябва да създадем Account , който съотвенто има или няма достъп в зависимост от посоченат горе опция. Избираме бутона New и излиза следното меню:

newaccount.JPG

В полето User/Group Name посочваме името на потребителя или групата потребители. По избор можем да зададем и множество опции към съответната група/потребител:

-парола

-IP Addres/IP Range - в това поле се вкава определен обсег от IPта, имащи достъп (пример: Вашият сървър е свързан към 2 домашни мрежи. Първата е с адреси от типа 192.168.000.ххх, а втората с адреси 192.168.ххх.ххх и вие искате само първата да има достъп до интернет. В полето IP range трябва да се напише следното - 192.168.000.001-192.168.000.255. В случай, че искате само един IP адрес да има достъп, въведете само него (пример - 192.168.000.005)

-MAC addres - ограничаване достъпа, чрез MAC адресите на потребителите.

As Group и Belogns to Group се ползват при вече създадени Account-и.

-Maximum Connections - Колко броя връзки най-много искате да има от определената група/потребител. При -1 връзките са неограничени. Съветвам ви да не променяте.

-Bandwidth - Ограничаване на скоростта на предоставения от proxy server-a интернет достъп за дадената група/потребител. Отново при -1 няма ограничение.

Следват услугите, предоставени на групата/потребителя.

-Web Filter - ограничаване на достъпа до определени сайтове, до сайтове с определено съдържание и до определени файлове. За да активирате опцията отметнете и натиснете бутона Е, за да създадете нов филтър:

webfilter.JPG

Web Filter Name - името на филтъра ( пример - съдържание за възрастни)

Site Filter - Филтриране на цели сайтове ( пример - *.sex.bg)

Forbidden URL - забрана за сваляне на определени видове файлове ( пример - *.mpeg)

Forbidden Content - забрана за отваряне на сайтове съдържащи определени думи, фрази(пример - секс, за възрастни, забранено за деца)

За да запазим филтъра - Save. За да го добавим в Accoun-a - ОК.

-Time Schedule - разписание за активността на даден Account ( пример - Accoun-a User 001 може да бъде активен в определени дни от седмицата и определени часове от денонощието)

-Аuto Disable at - дата, на която Account-a ще бъде изключен.

След като сме приключили с Account-a - OK. Потвърждаваме и в Account Manager-a отново с OK и ограничението влиза в сила.

4. Наблюдаване на мрежовия трафик

В началния екран на програмата, под бутоните, има зелено разграфено поле. То представлява графика на мрежовия трафик. Под това поле вляво има и едно съотношение - х/х. Първото число показва броя на връзките, а второто броя на свързаните към proxy server-a потребители (компютри).

5. Заключение

CCproxy е удобна, малка програма, предлагаща обширен набор от функции. Подходяща е както за потребителите, които просто искат да споделят интернета в къщи между няколко PC-та, така и за фирмите, нуждаещи се от мониторинг на интернет достъпа. Програмата би намерила и много добро приложение в училищата. Пробната версия поддържа само 3 потребителя и е идеална за домашна употреба.

Редактирано от kal (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

на колко Kbyte/s се рявнява 1 kb/s ?!!?!?!?!

1 килобайт = 8 килобита т.е. например 1 мегабит скорост всъщност е 128 кб/с

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

пробвай да си отвориш линка :rolleyes:. Това го има в един друг сайт, но нещо скрипта на форума не ми дава да сложа линка.....

Редактирано от efficeon (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А как да подкарам това под VISTA ?

Или самата Виста не подържа прокси или какво?

Свикнал съм с този посредник, но пробвах и с други - нищо не стана....

Просто Виста отказва да работи с тях, или изобщо да ги инсталира?

Какво да правя?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
А как да подкарам това под VISTA ?

Или самата Виста не подържа прокси или какво?

Свикнал съм с този посредник, но пробвах и с други - нищо не стана....

Просто Виста отказва да работи с тях, или изобщо да ги инсталира?

Какво да правя?

Честно казано, не знам за какви проблеми говориш... И аз съм с Vista и дори в момента пробвах програмата, само Firewall-а ме попита дали да е отблокира...

Опиши по-подробно какви проблеми имаш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има ли начин да се играе Counter Strike през proxy? Пробвах със Sockscap и Proxifier, но без успех.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само на мен ли ми пише че е троянец??? това ccproxy?

Редактирано от momchildenev (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Много се извинявам ама не разбрах всичко. Значи мой приятел като стартира тази програма се стартира проксито - а аз как мога да използвам това негово прокси... става въпрос като разглеждам интернет страници да ми показва че все едно ги отварям от неговото IP ???

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Много се извинявам ама не разбрах всичко. Значи мой приятел като стартира тази програма се стартира проксито - а аз как мога да използвам това негово прокси... става въпрос като разглеждам интернет страници да ми показва че все едно ги отварям от неговото IP ???

И аз искам да питам съшият въпрос. По-принцип я разбрах програмата, само това не разбрах, как някой да ползва от нея интернет.?

Edit: Ахх много съм зле, има си опция всяка една програма за за работа с прокси сървър, само дето не всички поддържат прокси :rolleyes:

Редактирано от MapTuH (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.