Премини към съдържанието
keglata

1by1 Player - ръководство за работа

Препоръчан отговор


Кратко описание:

1by1 е малък плейър възпроизвеждащ повечето от най-известните аудио формати. Той не се нуждае от плейлист, а просто възпроизвежда файловете от дадена директория. Този плейър е фокусиран върху лесното намиране и бързото възпроизвеждане на песни, затова и интерфейсът му много прилича на този на Windows Explorer, но за сметка на това пък няма да откриете никакви визуализации или теми (скинове) при него. Той е бърз, мощен и компактен като работи изключително добре на по-стари компютри. При него ще откриете перфектно ниво на работа дори ако процесорът ви е 200MHz. Той също разполага с възможността за използване на Winamp 2.x плъгини (plugins) за възпроизвеждане на различни аудио формати. В настоящата си версия 1.62 плейърът е безплатен (Freeware) като лиценза позволява свободното му изтегляне, използване и разпространяване.

Официална страница: http://mpesch3.de1.cc/

Линк за изтегляне: 1by1 Player

Размер: 161 KB

Лиценз: Безплатен (Freeware)

Работа с плейъра:

glprozorecel4.jpg

Главен прозорец на програмата.

Най-отгоре на плейъра са разположени бутоните. Ще ги разгледаме един по един:

Play (възпроизвеждане): този бутон е за възпроизвеждането на песен; ако в момента обаче дадена песен е на пауза чрез натискането на този бутон тя ще започне от начало.

Stop/Resume (Стоп/Продължение): Ако натиснем този бутон песента ще спре, но при повторно натискане тя не започва от начало, а от мястото, до което е стигнала.

Play previous track (пусни предишната песен)

Play next track (пусни следващата песен)

Search a directory/List backwards: Този бутон претърсва и показва песните от предишната на избраната от нас директория.

Search a directory/List forwards: Чрез натискането ще претърсим и покажем песните от избраната и следващите директории.

Repeat (повтаряне): Чрез този бутон избираме режима на повтаряне. Той може да бъде изключен, да повтаря всички песни, да повтаря само избраната песен, или да възпроизведе само една песен.

Settings (опции): Това са главните настройки на програмата.

Toggle compact view (компактен режим): При натискането плейъра ще приеме по-компактна форма. Тя ще съдържа само бутоните изброени по-горе.

compactviewsh4.jpg

Compact view (компактен режим)

Toggle tree view: Чрез този бутон ще скрием папките, които се показват отляво и ще остане само плейлиста.

Next: move track to be played after current: Ако натиснем този бутон плейърът ще изпълни маркираната от нас песен след приключването на тази, която се възпроизвежда в момента.

Skip: remove track from current list: Този бутон премахва селектираната песен от плейлиста, НО НЕ Я изтрива от нашият hard disk

Shuffle: Това са три различни опции за подреждане на списъка от песни.

Toggle playlist view: Тук се появява едно ново правоъгълниче, което представлява същинският ни плейлист. Можете да добавяте песните чрез drag and drop или казано с други думи като ги натиснете и придвижите към полето.

Reload file list: Чрез натискането ще презаредите песните от избраната категория.

Go to current track: Така курсорът ви ще се премести до песента, която се възпрозвежда в момента.

Scan files for times: Така вместо да се показва големината на песните ще бъде показана тяхната дължина.

Под менюто с бутоните ще видим две лентички. Първата показва докъде е стигнала песента в момента, а чрез втората контролираме нивото на звука.

Оттук надолу програмата се разделя на две колонки. В първата са изобразени папките намиращи се върху нашият твърд диск, а в тази отдясно песните намиращи се в селектираните папки.

Опции при кликане с десен бутон върху папките:

Search (търсене): Това е търсачката на песни върху нашият твърд диск. Можем да намираме песни като въвеждаме името, избираме датата на създаване на файла или избираме големина на файла.

Explore/Edit: Този бутон ще отвори папката в прозорец на Windows Explorer.

Add folder/list to favorites: Така ще добавим папката във "любими" на нашият плейър и ще можем да зареждаме песните от папката по-бързо.

Set as Base folder: Чрез натискането, този бутон ще направи селектираната папка главна. Така при всяко ново стартиране на програмата ще се показва тя.

Base: Така ще се придвижим до главната папка.

Auto (insert): Този бутон извежда песните от папката и ние можем да изберем коя да сложим в плейлиста. Тук за наше удобство отново фигурира бутона Shuffle, чрез който можем да подредим песните по три различни начина.

Опции при натискане с десен бутон върху песен:

Copy file(s): Копира избраната песен (песни)

Delete file: Изтрива песента от плейлиста и твърдия диск.

Rename/Move file: Преименува песента или я премества в избрана директория.

Date and time of file: Чрез натискането ще можем да променим датата на създаването на файла, т.е. ако той е бил създаден на 07.08.2007 (примерно) може да промените, така че да изглежда, че е създаден на 09.08.2007.

Track info: Пълна информация за песента плюс възможност за промяна на ID3 таговете.

Add to Favorites: Добавя песента в любими.

Create playlist file with selection(s): Създава плейлист с избраната (избраните) песни.

Append selection(s) to playlist file: Добавя избраната (избраните) песни в съществуващ плейлист.

Skip: Пропуска избраната песен.

Next: Възпроизвежда следващата песен.

Select All: Избира всички песни от директорията.

Най-отдолу под всички песни виждаме техният общ брой, големина и времетраене.

Като отидем върху менюто с главните бутони и натиснем с десен бутон ще се появи още едно меню, в което са включени някои много важни опцци.

Options (опции): Това са опции за изпълнението на самата песен.От опцци изкача още едно меню. В него Audio Enchance и Gapeless (първия и третия бутон) са за регулиране на звука и се настройват от Settings. Eqalizer (еквалайзер) като натиснем избираме да е включен или изключен. Самите настройки на еквалайзера можем да настроим в Settings --> Enhancer. След това имаме бутона Auto search dirs, чрез който програмата автоматично претърсва всички директорри на PC-то при стартиране. Бутона Quit after current track ще изключи програмата след приключването на песента. След това виждаме някои опцци за показване:

Show elapsed: Показва изминалото време.

Show remaining: Показва оставащото време.

Show upcoming track: Показва следващата песен.

Always scan for times: Винаги показва дължината на песните вместо размера и.

Това бяха опциите, които се показват след като задържим мишката върху Options, но можем да видим, че в това меню има още четири бутона. Първият е Settings (настройки) - това са главните настройки на програмата, които ще опиша по-надолу. После виждаме бутон Big title View, който при натискане показва голям прозорец с изписани на него името на песента, колко е изминало, общото времетраене и часът в момента. Следва бутонът Intro scan. При него можем да избираме кога да започва дадена песен (в проценти) и колко време да трае възпроизвеждането и. Например да започва от 20 секунда и да се възпроизвежда 15 секунди, т.е. до 35-та секунда. Последният бутон е Add current position to Favorites, той добава песента изпълнявана в момента в любими.

bigtitleviewnu0.jpg

Big title view

Сега ще разгледаме най-важните неща за работа с програмата, а именно настройките (settings). Първо ни се показват Audio настройките, които включват настройки на буферите и настройки на Gapless. По-нагоре обясних откъде да включим Gapless режима на изпълнение. Второто меню ни е Decoder, то се използва за настройване на аудио декодерите. Следва Enhancer - именно от там се настройва еквалайзера, също така намираме един много приятен VU метър. След това виждаме менюто Control, където можем да направим някои главни настройки като автоматично претърсване на директориите, показване на иконка в статус бара и други. Също можем да настроим така наречените "горещи клавиши" (global hotkeys). Display меню-то е за настройки за различни нещо по облика на програмата. В предпоследното меню (big view) настройваме какво да се показва, когато използваме Big title view режим на показване. Има някои доста интересни неща като показване на VU метър, RSS Feeds от сайт и други. Последното меню е About. Там виждаме информация за програмата и можем да посетим официалната страница, както и ръководството за ползване.

settingsmq8.jpg

Settings (настройки)

"Бързи" бутони на клавиатурата:

Up/Down, Page Up/Down, Home/End, Tab (или Ctrl+PgDown) - Навигация по прозореца с песните.

Return - Възпроизвеждане

Space - Стоп/Продължаване

Left/Right - Превъртане на песента или контролиране на прозореца с папките (ако е избран).

Ctrl+Up/Down или Numpad [+] / [-] - Увеличаване/Намаляване на звука.

Ctrl+Left/Right или Numpad [/] / [*] - Изпълнение на Предишна/Следваща песен.

Shift+Left/Right или [,] / [.] - Претърсване на Преишната/Следващата папка.

Shift+(Pg)Up/Down - Местене на песента Нагоре/Надолу.

Ins - Преместване на маркираната песен след тази, която се възпроизвежда в момента.

Del - Пропускане на маркираната песен.

Alt+Return или Ctrl+I - Отваря прозорец с информация за песента.

Ctrl+A - Маркира всички песни.

Ctrl+B - Пуска големия екран (big title view).

Ctrl+D - Автоматично претърсване на директориите Включване/Изключване.

Ctrl+E - Еквалайзер Включване/Изклчване.

Ctrl+G - Gapless режим Включване/Изклчване.

Ctrl+H или Ctrl+Home - Отива до песента, която се изпълнява в момента.

Ctrl+L - Line In панел.

Ctrl+N - Включва опцията Intro Scan, която обясних по-горе.

Ctrl+O или Ctrl+PgUp - Опции за подреждане на песните.

Ctrl+P - Отново опции за подреждане на песните.

Ctrl+Q - Затваря програмата след приключването на песента, която се изпълнява в момента.

Ctrl+R - Опции за повтаряне.

Ctrl+T - Показва Оставащо/Изминало/Цялото време на песента или не показва нищо.

Ctrl+U - Показва следващата песен.

Ctrl+V - Добавя настоящата песен в любими.

Ctrl+W - Еквалайзер Включване/Изключване.

Ctrl+X - "Разтваря" папката за редактиране на плейлиста.

Ctrl+Y - Вкарва маркираните песни в съществуващ плеълист файл.

F1 - Меню любими (Favorites)

F2 - Преименуване/Преместване на селектирания файл.

F3 или Ctrl+F - Търсачка за песни.

F4 - Дървовиден режим на показване.

F5 или Ctrl+End - Сканиране отново за файлове.

F6 или Ctrl+S - Отваря прозореца за настройки (settings).

F7 или Ctrl+C - Показване на плейъра в комактен режим.

Shift+F5 - Показване/Скриване на плейлиста.

App key - Меню

"Горещи" клавиши (global hotkeys):

( Ctrl/Alt/Win + ) F8 - Стоп/Продължение.

( Ctrl/Alt/Win + ) F9 - Предишна песен.

( Ctrl/Alt/Win + ) F10 - Следваща песен.

( Ctrl/Alt/Win + ) F11 - Намаляване на звука.

( Ctrl/Alt/Win + ) F12 - Увеличаване на звука.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове


×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.