Ето как може да се хоства пълноценен сайт на Raspberry Pi

Оригиналът е на Maisha Mahmood

7
2725

Raspberry Pi е съвсем евтин едноплатков компютър, характерен с изключително високата си икономичност от гледна точка консумация на електрическа енергия. Устройството е много подходящо да играе ролята на платформа, на базата на която се създават компютърни устройства, които трябва да бъдат включени постоянно. Сред многобройните начини за употреба на Raspberry Pi може да се види честото използване на този мини компютър в качеството на уеб сървър. И наистина, хостването на сайтове с помощта на Raspberry Pi, е съвсем лесно. Ако сравним с цената на услугата на обикновения хостинг провайдър, ще видим, че тя е доста по-скъпа.

Алтернативата на провайдъра може да бъде собственият хостинг с помощта на Raspberry Pi, като обслужването на една подобна система на практика нищо не струва. Освен това Raspberry Pi платформата непрекъснато се развива и този, който реши да я използва, може да не се безпокои за това, че в бъдеще ще му се наложи да работи с остарели хардуер и софтуер.

Силните страни на Raspberry Pi хостинга

Хостингът на сайтове с помощта на Raspberry Pi има немалко преимущества в сравнение с използването на традиционни сървъри за тази цел. Ето някои от тях:

  • Обикновеният хостинг е скъп
  • Raspberry Pi е изключително икономичен от гледна точка на консумация на електрическа енергия
  • Raspberry Pi лесно се пренася и може да бъде включен на практика навсякъде
  • Денонощната работа на един обикновен сървър означава доста голяма консумация на електроенергия

Освен това, започването на хостинг с помощта на Raspberry Pi може да стане за броени минути. Подходяща е всяка версия на Raspberry Pi. В крайна сметка се получава така, че всеки който има Raspberry Pi и добра интернет връзка, може без проблеми да хоства собствен сайт и за нищо да не се безпокои.

Хостване на сайт с помощта на Raspberry Pi

Тази статия е всъщност едно ръководство от типа стъпка по стъпка за създаването и организирането на хостинг на сайтове с помощта на Raspberry Pi. Ако наистина имате нужда от подобен хостинг, препоръчва се да прочетете този материал без да пропускате каквото и да било и веднага да правите това, за което става дума в статията. Но преди началото на работата е добре и да прегледате този материал – това ще ви даде обща представа за това, какво точно ще трябва да правите и какво ще Ви е необходимо.

Хардуерът

За започване на хостинг с помощта на Raspberry Pi ще ви е необходимо следното:

  1. Raspberry Pi. Ясно е че преди започването на този проект е необходим едноплатковия Raspberry Pi. Но все пак да уточня, че е по-добре да се използва възможно най съвременната версия на Raspberry Pi, понеже тя ще осигури най-висока производителност.
  2. Рутер или модем. Те са нужни за свързването на Raspberry Pi с интернет. Понякога интернет провайдърите дават на потребителите устройства, даващи възможност за включване към интернет на ограничен брой потребителски устройства. Ако ситуацията е по-различна, за да се улесни включването на множество устройства към интернет, ще се наложи използването на рутер.
  3. Ethernet кабел. Най-добре е включването на Raspberry Pi към интернет да става с помощта именно на кабел. По този начин може да се получи връзка с високо качество. Разбира се може да се използва и Wi-Fi адаптер – както вграден, така и външен.
Първа стъпка: настройка на операционната система за Raspberry Pi

Поставете някоя MicroSD карта памет към компютъра и е форматирайте. Изтеглете NOOBS (New Out Of Box Software). Това е инсталаторът на операционни системи, специално създаден за начинаещи. След като изтеглите компресирания файл, разкомпресирайте го и го копирайте в току-що форматираната MicroSD карта.

Поставете тази карта в Raspberry Pi, съединете към платката клавиатурата, монитора и мишката, и включете захранването. Raspberry Pi ще започне да зарежда и ще се види екрана за избор на операционната система, която да бъде инсталирана. Ако тук нещо не е наред, най-вероятно има проблем със захранването или HDMI кабела не е добре включен. Добре е да се провери как е осъществено включването на кабелите към Raspberry Pi.

Ако нямате опит в работата с Raspberry Pi, то на излезлият програмен прозорец за избор на операционната система препоръчвам да се избере Raspbian. Другият доста добър вариант е Adafruit. Инсталирането на операционната система ще отнеме известно време. Обърнете внимание, че през това време Raspberry Pi не бива да бъде изключван.

След като видите съобщението Image applied successfully, можете да натиснете Return и Raspberry Pi ще се рестартира. След рестартирането ще видите графичния интерфейс на инсталираната операционна система.

Втора стъпка: взаимодействие с Raspberry Pi сървъра чрез SSH

При тази стъпка ще настроим включването на Raspberry Pi по SSH. Протоколът SSH позволява организирането на безопасна връзка между компютъра и Raspberry Pi, която ще се използва за обмен на данни. Освен това, с помощта на тази връзка е възможно управлението на Raspberry Pi от командния ред.

Сега вече, след като разполагате с операционната система Raspbian, инсталирана с помощта на най-новата версия на NOOBS, със сигурност имате всичко необходимо за работа с SSH. За да може да бъде осъществена връзката между компютъра и Raspberry Pi ще ви трябва IP адресът на платката. Това може да се разбере с помощта на следната команда:

sudo ifconfig

Необходимата информация се намира в горната част на екрана. Ако сте включили Raspberry Pi към интернет с помощта на Ethernet кабел, то в началото на блока, съдържащ необходимия ви IP адрес, ще се вижда eth0. А ако използвате Wi-Fi, то там ще се вижда wlan0. И в двата случая, това което ни е необходимо се намира след inet addr:. Именно този адрес трябва да се използва за съединяването на Raspberry Pi с компютъра.

Ако вашият компютър работи под управлението на операционната система Windows, ще ви трябва SSH клиент. Един от най-добрите е PuTTY. За настройка на връзката е необходимо в полето Host Name да бъде указан IP адресът, а в полето за порта да се остави значението 22. Ако сега се натисне Enter, то PuTTY ще отвори терминал, в който ще трябва да се въведе името на потребителя. Това име по подразбиране е pi, а паролата по подразбиране е raspberry. Въведете ги и сте готови за отдалечен работа с вашия нов сървър.

Ако използвате Mac или някоя Linux дистрибуция, то навярно всичко необходимо за осъществяването на SSH връзка вече е готово. В този случай, за свързването с Raspberry Pi е необходимо в терминала да бъде въведена следната команда:

ssh [email protected] ADDRESS

Ако IP адресът на Raspberry Pi платката е 192.167.2.2, то по горната команда ще изглежда по следния начин:

ssh [email protected]

След това ще бъде зададен въпрос за паролата. Паролата по подразбиране raspberry и винаги може да бъде сменена с нещо по-подходящо и по-надеждно.

Трета стъпка: обновяване софтуера на Raspberry Pi

След като свържете Raspberry Pi с компютъра чрез SSH преди инсталирането на Apache, операционната система трябва да бъде обновена до най-актуалното към днешен ден състояние. Това може да стане с помощта на следните две команди:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Системата ще се обнови и вие ще бъдете готови да инсталирате Apache.

Четвърта стъпка: инсталиране на Apache

Ако възнамерявате да превърнете Raspberry Pi в нещо което може да хоства сайтове, то ще ви трябва специален софтуер. Като например Apache. Това е безплатен HTTP сървър с отворен код, който дава възможност от Raspberry Pi да бъде направен уеб-сървър.

След зареждането на инсталационните файлове на Apache е достатъчно да се въведе само една команда за неговото инсталиране:

sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

Виждаме, че тази команда инсталира не само Apache. С нейна помощ се инсталират и някои други пакети, включително PHP и PHP-библиотеките за Apache. Възможностите на PHP ще ни потрябват за използването на база данни в сайта.

След като инсталацията приключи, активирането на програмата и нейното рестартиране става с помощта на следната команда:

sudo service apache2 restart

А след това, за да се убедим че Apache работи нормално, можем да използваме следната команда:

sudo service apache2 status

Ако в изведеният текст след въвеждането на горната команда се появи зеленият текст active (running), то това означава, че всичко работи както трябва. Ако сървърът поради някаква причина е бил изключен, може да се включи отново чрез:

sudo service apache2 start

След това вече можете да се обръщате към Raspberry Pi от своя компютър. Можете например да отворите любимия си браузър и в неговия адресен ред да въведете IP адреса на платката, който се използваше за осъществяване на SSH връзка:

http:// 192.167.2.2

В браузъра ще се покаже страницата, съобщаваща че сървърът Apache успешно инсталиран и работи.

Пета стъпка: създаване на съвсем опростен уеб сайт

След като инсталирането на Apache в Raspberry Pi приключи, при въвеждане адреса на сървъра в адресния ред на браузъра, той подава една съвсем опростена стандартна HTML страница, която съобщава че сървърът наистина работи:

Ако искате да смените тази страница с нещо свое, oтидете в папката /var/www/ и въведете във файла index.html свой собствен код. В терминала това може да стане по следния начин:

cd /var/www/
sudo nano index.html

Да се провери какво е станало може както и преди, като се набере адреса на сървъра от адресния ред на браузъра на персоналния компютър.

Шеста стъпка: настройване на FTP

Може би вече си имате уеб сайт, който искате да хоствате с помощта на Raspberry Pi. Достатъчно е той само да бъде прехвърлен на сървъра. За тази цел е удобно да се използва FTP протокола. Да инсталираме vsftpd (Very Secure FTP Daemon):

sudo chown -R pi /var/www
sudo apt install vsftpd

След инсталирането на vsftpd е необходимо да се извършат някои настройки.

Да отворим файла с настройките на vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

В началото трябва да променим значението на anonymous_enable от YES на NO. За тази цел  следните редове трябва да станат коментари:

#local_enable=YES
#write_enable=YES

В края на файла трябва да се добави следното:

force_dot_files=YES

Благодарение на всичко това става възможно да се виждат файловете, имената на които започват с точка. Като например .htaccess.

След като приключите с редактирането на файла vsftpd.conf е необходимо да се натиснат CTRL+X за запис на файла и за излизането от терминала, като потвърждаването на всички тези операции става с Y и Enter. Накрая е необходимо рестартирането на vsftpd:

sudo service vsftpd restart

Сега вече стана възможно свързването с Raspberry Pi и поставянето в директорията /var/www/html на всички файлове и материали на вашия предварително подготвен уеб сайт.


Край на първа част. Във втората част ще се спрем на получаването на име на домейн, ще видим колко лесно става посещаването на този уеб-сайт, ще се спрем върху подобряването на производителността и безопасността на току що изградения уеб сървър.


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!

Абонирай се
Извести ме за
guest

7 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари