Премини към съдържанието
qnkov

Изваждане на разрешително за огнестрелно оръжие?

Препоръчан отговор


Изваждане на разрешително за огнестрелно оръжие?

Какво е нужно и какви пари като общо ще излезе тази делегация? Ориентеровачно?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

публикувано (редактирано)

Ако нямаш каса и оръжие в момента - около 500лв .

Редактирано от eminem_vr (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Първо ти трябва каса, която е неподвижно монтирана в стената, където ще държиш оръжието, за да мине съответната проверка. Няма и никаква гаранция, че ще те одобрят за разрешително, защото това е оставено на субективната преценка на КОС - дали имаш нужда от такова или нямаш. Няма и къде да обжалваш, ако не ти дадат разрешително, до колкото помня.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

...

На черно ако искаш и танк му препоръчай но човека пита за разрешително !

Редактирано от capnemo (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

....

А после понеже не си с дебел врат и връзки, направо ще ти отрежат главата и ще те вкарат в затвора. Найс, а? Тъпоо, Седларов, тъпо!

Редактирано от capnemo (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Касата я имам, но с разбит патрон. Всичко останало е около 500 лева и разправии и несигурно одобрение? Ясно.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Касата я имам, но с разбит патрон. Всичко останало е около 500 лева и разправии и несигурно одобрение? Ясно.

Попитай по-добре компетентните лица - някой инспектор от КОС например. Търсиш ги в Полицията.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Зависи от оръжието - бойно или въздушно като за въздушното няма почти никакви изисквания докато за бойното ти трябва каса която трябва да е неподвижна по възможност застопорена на стена.Проверката не нещо особено ще проверят дали касата е в изрядно състояние.

Лично за при мен когато дойде полицая да види касата само я погледна и това беше.

Редактирано от PsychoPatternz (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Psycho... Говоря за бойно оръжие. Нали, за да си вземеш бойно оръжие, първо трябва да получиш разрешително за тази работа и чак тогава с това разрешително да купуваш такова оръжие? Мен ме интересува самото разрешително колко пари е. До колкото знам има различни разрешителни. Да си седи у касата, да си го носиш с теб и т.н. Интересува ме просто да се сдобиеш с разрешителното да си седи в касата. Колко пари ще ти е едно такова разрешително за бойно оръжие, като не включвам самото оръжие към цената и т.н?

Редактирано от qnkov (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Списък на необходимите документи за издаване/подновяване на разрешително за носене и съхранение на КНО

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-приложение 10 от ЗОБВВПИ, в което се посочват исканите дейности на разрешението, обосновава се необходимостта от издаването му и се посочват видът на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

2.Удостоверение от ОСлС за неналичието на предварителни производства.

3.Свидетелство за съдимост.

4.Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания

5. Копие на удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

6. Копие на личната карта /и картата за сверяване/

7. Копие на разрешителното с което е закупено оръжието /приложение 1/

8. Копие на фактурата с която е закупено оръжието

9.Технически преглед на оръжието /оръжията/

10.Декларация за наличие на условия за съхранение

11.Декларация за наличие на маркировка на оръжията

12.Копие на диплома за завършено основно или следващо образование, или декларация за притежанието им.

13.Оригинал на разрешително за съхранение на оръжие/приложение 4/ издадено от служба КОС при предишното подновяване.

14.Държавни такси –носене-20лв. и  съхранение-20 лв.

15.Папка – обикновена, бяла, книжна, със машинка – 1 брой

16.Разрешително за носене на късо оръжие / със снимката/

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

Чл.  58.  (1)  Разрешения  за  придобиване  и/или  съхранение  на  взривни

вещества  и  пиротехнически  изделия,  разрешения  за  придобиване,  съхранение  и/или

носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице:  

1. което не е навършило 18 години и няма завършено основно образование;

2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу

него  е  образувано  наказателно  производство  за  умишлено  престъпление  от  общ

характер;

3. за което е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2, буква "б" или по

чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. което страда от психическо разстройство; 5. което през последните три години задължително е настанявано в лечебни

заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на

наркотични вещества;

6. което през последните три години два или повече пъти е настанявано в

заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните

работи;

7.  което  през  последните  три  години  три  или  повече  пъти  е  нарушавало

обществения ред, за което са му налагани административни наказания;

8. спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по

Закона за защита от домашното насилие;

9. което не е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, в

случаите  когато  то  кандидатства  за  издаване  на  разрешения  за  носене  и  употреба  на

огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

10.  което  няма  основателна  причина  -  самоотбрана,  ловни  цели,  спортни

цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването

на разрешение.

(2)  Малолетно  и  непълнолетно  лице  може  да  употребява  оръжия  и

боеприпаси само на стрелбище с учебна или спортна цел и само с писмено съгласие на

законните му представители и под ръководството на правоспособни инструктори или

треньори.

(3) Физическо лице може да употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси

за него без разрешение за носене и употреба само на стрелбище с учебна или спортна

цел под ръководството на правоспособен инструктор или треньор.

(4) Не се издава разрешение за употреба на лица, които нямат необходимата

квалификация  и  придобита  правоспособност  за  безопасност  на  труда  при  взривни

работи  и  при  работа  със  сценични  пиротехнически  изделия  от  категория  Т2,  други

пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория 4.

(5) Условията и редът за провеждане на курсовете по ал. 1, т. 9 се определят

с наредба на министъра на вътрешните работи. Когато курсовете за безопасно боравене

с  огнестрелно  оръжие  се  провеждат  от  МВР,  се  събира  такса  в  размер,  определен  с

тарифата по чл. 12.

(6)  Физически  лица,  които  не  са  навършили  18  години,  не  могат  да

придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

 

 

 

 

 

За издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие от физически лица

 • Заявление – приложение  № 10;
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата  държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия;
 • Ксерокопие на лична карта;
 • Документ за платена държавна такса придобиване  - 20 лева;
 • Джоб –1бр.

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

НСлС- 2 лв. Плащаш в клон на КТБ,иначе има такса превод.

Свидетелство за съдимост- 5 лв.

Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания- 30 лв.

Такса в РПУ-за съхранение- 22 лв.+ за притежание-22 лв.

Технически преглед на оръжието- 8 лв.

Курс за боравене с оръжие- от 40 лв. нагоре...стига до 100-115 лв.

 

П.П. Абсолютно излишни пари. Плащаш за да страдаш....По-добре да изядеш един бой,отколкото да извадиш оръжие където и да било,и срещу когото и да било... Или проблем с МВР,или проблем с едни други хора.

Не ти трябва !

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мерси на всички. Разрешителното без оръжието, касата и консумативите, е около 500 лева както казаха по-горе? Не е казано какво разрешително де, за съхранение или притежание, но е около тия пари? Мерси.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мерси на всички. Разрешителното без оръжието, касата и консумативите, е около 500 лева както казаха по-горе? Не е казано какво разрешително де, за съхранение или притежание, но е около тия пари? Мерси.

Около 500лв и малко над ще ти излезе с най-евтината каса (около 70лв) която сам трябва да захванеш някъде вкъщи и най-евтиното оръжие което ти предложат от КОС (най-вероятно Макаров). Изискването за касата е да е захваната на три от страните си, но мисля че няма да правят проблем ако е захваната здраво и да не е на 3. След като (ако) ти пуснат разрешително от КОС имаш срок за закупуване на оръжието. (мисля че беше 2 седмици) Ако вече имаш някакво оръжие в предвид (на познат или роднина) може да регистрираш него, след като са ти издали разрешителното. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ахм. Да питам, по принцип това разрешително е за някакво късо, пистолет някакъв? А за пушка е съвсем различно и по-скъпо ли? Ловна примерно някаква?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ахм. Да питам, по принцип това разрешително е за някакво късо, пистолет някакъв? А за пушка е съвсем различно и по-скъпо ли? Ловна примерно някаква?

 

 

за начало ти траат пари много 

след това , отиваш в кос на мвр и виждаш списъка за нешта нужни 

маи бяха 

Психо ,

следствена сужба

данаци

ловен билет 

за ловния билет траа да питаш в НУГ

ловна дружинка (не помна дали беше същото с ловния билет)

копие на лична карта 

и като земеш разпрешително за закупуване тогава даваш за прострелка и си готов

маи тва беше процедурата но може и да бъркам

но да знеш че поне месец или 2 ще се разправяш с тия институции в най добрия случаи

 

http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=4944

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ясно, но въпроса  с парите как е. Повече ли струва за ловно оръжие разрешителното от късо бойно за самозащита там, съхранение...?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ясно, но въпроса  с парите как е. Повече ли струва за ловно оръжие разрешителното от късо бойно за самозащита там, съхранение...?

За ловно се карат допълнителни курсове след като вече си взел за пистолет . Пък трябва да те приемат в някоя ловна дружина и там трябва стаж 2 години май беше... Много по-сложни са нещата. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Имам питане.През-2004г имам изкарано Удостоверение за завършен курс за длъжността -ОХРАНИТЕЛ-ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА.С това удостоверение мога ли да  кандидаствам за разрешително за закупуване на огнестрелно оръжие.Благодаря предварително за отговорите.

Процедура по издаване и подновяване на разрешения на физически лица

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

това го знам но въпроса ми е с това удостоверение мога ли да мина кос

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

това го знам но въпроса ми е с това удостоверение мога ли да мина кос

 

Попитай в КОС или в някой полицейски форум /например/:

http://police.ba4ka.com/

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.