Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

doktorra

Съмнение за вирус/и на работното PC

Препоръчан отговор


Привет на всички от екипа на HJT Тeam!

 

Имам проблем с компютъра на работа - рестартира се по няколко пъти на ден без причина, като понякога ми излиза син екран, какъвто съм настроил да ми показва, но по често се рестартира без син екран.

Преди 10-тина дена смених антивирусната програма от KIS 2013 на Microsoft Security Essentials, тъй като имах съмнения че съм вкарал вирус при опитите ми да ресетна пробния период на Касперски. Новата антивирусна програма откри 2 вируса, но проблема си остана. Malwarebytes Anti-Malware не открива нищо.

 

Разполагам с инсталационен диск за операционната система Windows XP

 

Ето и резултатите от DDS:

 

DDS.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_33 Run by user at 13:21:01 on 2013-08-05 #Option Extended Search is enabled. Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1251.359.1033.18.2543.1937 [GMT 3:00] . AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095} . ============== Running Processes ================ . c:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSSOUNDMAN.EXE C:Program FilesHewlett-PackardOrderReminderOrderReminder.exe C:Program FilesVIVACOM 3G USB MODEMModemListener.exe C:Program FilesHPDigital ImagingbinhpqSRMon.exe C:Program FilesHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:Program FileszepsoftWallpaper CalendarWallCal3.exe C:Documents and SettingsuserLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.153GoogleCrashHandler.exe C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilBlueSoleilCS.exe C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilBsMobileCS.exe C:Program FilesCommon FilesDeviceHelperDeviceManager.exe C:Program FilesJavajre6binjqs.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe C:Program FilesNitro PDFProfessionalNitroPDFDriverService.exe C:WINDOWSsystem32NLSSRV32.EXE C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilBsHelpCS.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesETKASKODAProg1etka7.exe C:Program FilesOperaopera.exe C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = about:blank BHO: BitComet Helper: {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre6binssv.dll BHO: Помощ за влизане на Windows Live: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedwindows liveWindowsLiveLogin.dll BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre6binjp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - c:program filesjavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll uRun: [TClockEx] e:arhivs_programstclocTCLOCKEX.EXE uRun: [Google Update] "c:documents and settingsuserlocal settingsapplication datagoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c uRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE mRun: [Resume copy] copyfstq.exe /startup mRun: [PRONoMgr.exe] c:program filesintelncsprosetPRONoMgr.exe mRun: [OrderReminder] c:program fileshewlett-packardorderreminderOrderReminder.exe mRun: [NeroCheck] c:windowssystem32NeroCheck.exe mRun: [ModemListener] c:program filesvivacom 3g usb modemModemListener.exe start mRun: [igfxTray] c:windowssystem32igfxtray.exe mRun: [hpqSRMon] c:program fileshpdigital imagingbinhpqSRMon.exe mRun: [HP Software Update] c:program fileshphp software updateHPWuSchd2.exe mRun: [HotKeysCmds] c:windowssystem32hkcmd.exe mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe" mRun: [APSDaemon] "c:program filescommon filesappleapple application supportAPSDaemon.exe" mRun: [QuickTime Task] "c:program filesquicktimeQTTask.exe" -atboottime mRun: [MSC] "c:program filesmicrosoft security clientmsseces.exe" -hide -runkey mRun: [KernelFaultCheck] c:windowssystem32dumprep 0 -k dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32CTFMON.EXE dRunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 StartupFolder: c:docume~1userstartm~1programsstartupwallca~1.lnk - c:program fileszepsoftwallpaper calendarWallCal3.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office12EXCEL.EXE/3000 IE: &С&валяне &с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddLink.htm IE: &С&валяне на всички с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddAllLink.htm IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office10EXCEL.EXE/3000 IE: Е&кспортирай в Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office10EXCEL.EXE/3000 IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{69833378-3AC8-45B3-A192-9B058915C45C} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll LSA: Authentication Packages = msv1_0 nwprovau . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesf2i0jv90.default FF - component: c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesf2i0jv90.defaultextensions{7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822}componentsFFExternalAlert.dll FF - component: c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesf2i0jv90.defaultextensions{7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822}componentsRadioWMPCore.dll FF - component: c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesf2i0jv90.defaultextensions{b042753d-f57e-4e8e-a01b-7379a6d4cefb}componentsIBitCometExtension.dll FF - component: c:program filesmozilla firefoxextensionslinkfilter@kaspersky.rucomponentsKavLinkFilter.dll FF - plugin: c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesf2i0jv90.defaultextensions{7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822}pluginsnp-mswmp.dll FF - plugin: c:documents and settingsuserlocal settingsapplication datagoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:program filesadobereader 10.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesjavajre6binplugin2npjp2.dll FF - plugin: c:program filesmicrosoft silverlight5.1.20513.0npctrlui.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_8_800_94.dll FF - plugin: c:windowssystem32npdeployJava1.dll FF - plugin: c:windowssystem32npptools.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service;c:windowssystem32driversBtHidBus.sys [2010-4-6 20104] R0 d347bus;d347bus;c:windowssystem32driversd347bus.sys [2011-10-11 155136] R0 d347prt;d347prt;c:windowssystem32driversd347prt.sys [2011-10-11 5248] R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:windowssystem32driversMpFilter.sys [2013-6-18 211560] R2 BsMobileCS;BsMobileCS;c:program filesivt corporationbluesoleilBsMobileCS.exe [2010-4-27 147563] R2 DeviceManager;DeviceManager;c:program filescommon filesdevicehelperdevicemanager.exe -start --> c:program filescommon filesdevicehelperDeviceManager.exe -start [?] R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamscheduler.exe [2012-10-11 398184] R2 NitroDriverReadSpool;NitroPDFDriverCreatorReadSpool;c:program filesnitro pdfprofessionalNitroPDFDriverService.exe [2010-10-1 196928] R2 nlsX86cc;NLS Service;c:windowssystem32NLSSRV32.EXE [2010-10-1 67904] R3 BTCOM;Bluetooth Serial port driver;c:windowssystem32driversbtcomport.sys [2010-4-6 25992] R3 BTCOMBUS;Bluetooth Serial Port Bus Service;c:windowssystem32driversbtcombus.sys [2010-4-6 22024] R3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service;c:windowssystem32driversbtnetBus.sys [2010-4-6 25864] R3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service;c:windowssystem32driversIvtBtBus.sys [2010-4-6 23048] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:windowssystem32driversmbam.sys [2011-12-20 21104] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamservice.exe [2011-12-20 682344] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-21 162408] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-2 257416] S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:windowssystem32driversggflt.sys [2012-10-10 12400] S3 jrdusbser;Modem Interface Device for Legacy Serial Communication;c:windowssystem32driversjrdusbser.sys [2012-12-28 106112] S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2012-11-29 117144] S3 PROCEXP150;PROCEXP150;??c:windowssystem32driversprocexp150.sys --> c:windowssystem32driversPROCEXP150.SYS [?] S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:program filessonysony pc companionPCCService.exe [2013-3-11 155824] . =============== File Associations =============== . ShellExec: BitComet.exe: open="c:program filesbitcometBitComet.exe" . =============== Created Last 60 ================ . 2013-08-05 06:30:38 7143960 ----a-w- c:documents and settingsall usersapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{c6eeef71-af83-492d-9e55-c3459efab4f7}mpengine.dll 2013-08-02 10:30:27 7143960 ----a-w- c:documents and settingsall usersapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesbackupmpengine.dll 2013-07-24 12:29:02 238872 ------w- c:windowssystem32MpSigStub.exe 2013-07-24 12:26:27 -------- d-----w- c:program filesMicrosoft Security Client 2013-07-24 11:24:21 -------- d-----w- c:program filesESET 2013-07-19 08:44:26 -------- d-----w- c:program filesPanda Security 2013-07-08 10:58:11 -------- d-----w- c:windowssystem32wbemrepositoryFS 2013-07-08 10:58:11 -------- d-----w- c:windowssystem32wbemRepository 2013-07-05 07:00:01 -------- d-----w- c:documents and settingsuserapplication dataKW 2013-06-18 18:50:08 211560 ----a-w- c:windowssystem32driversMpFilter.sys 2013-06-11 09:02:40 -------- d-----w- c:documents and settingsuserapplication dataDropbox . ==================== Find6M ==================== . 2013-08-05 07:59:27 4 ----a-w- c:windowsWCal.tmp 2013-07-11 06:10:36 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-07-11 06:10:36 692104 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-06-07 21:56:06 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll 2013-06-07 21:56:06 43520 ------w- c:windowssystem32licmgr10.dll 2013-06-07 21:56:05 1469440 ------w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2013-06-07 20:55:44 385024 ------w- c:windowssystem32html.iec 2013-06-04 07:23:02 562688 ----a-w- c:windowssystem32qedit.dll 2013-06-04 01:40:45 1876736 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2013-05-08 21:28:02 1543680 ------w- c:windowssystem32wmvdecod.dll 2013-05-03 01:26:26 2193536 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe 2013-05-03 00:38:18 2070144 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe 2013-03-08 08:36:22 293376 ----a-w- c:windowssystem32winsrv.dll 2013-02-27 07:56:51 2067456 ----a-w- c:windowssystem32mstscax.dll 2013-02-27 07:36:58 922225 ----a-w- c:windowsetskun.EXE 2013-02-12 00:32:23 12928 ----a-w- c:windowssystem32driversusb8023.sys 2013-02-12 00:32:23 12928 ------w- c:windowssystem32driversusb8023x.sys 2002-04-14 23:26:16 122880 -c--a-w- c:program filesCOPYFSTQ.EXE . ============= FINISH: 13:22:05,81 ===============

 

 

Attach.txt

 

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 29.3.2011 г. 09:21:18 System Uptime: 05.8.2013 г. 10:58:45 (3 hours ago) . Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. | | 8I865GVMK Processor: Intel® Celeron® CPU 2.40GHz | Socket 478 | 2412/133mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 35 GiB total, 17,217 GiB free. D: is CDROM () E: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 15,007 GiB free. F: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Bluetooth PAN Network Adapter Device ID: {F12D3CF8-B11D-457E-8641-BE2AF2D6D204}IVTBTPAN1&1EC31360&0&0000 Manufacturer: IVT Corporation Name: Bluetooth PAN Network Adapter PNP Device ID: {F12D3CF8-B11D-457E-8641-BE2AF2D6D204}IVTBTPAN1&1EC31360&0&0000 Service: BT . ==== System Restore Points =================== . RP410: 17.7.2013 г. 16:31:16 - System Checkpoint RP411: 19.7.2013 г. 09:21:22 - System Checkpoint RP412: 22.7.2013 г. 09:24:12 - System Checkpoint RP413: 23.7.2013 г. 09:42:01 - System Checkpoint RP414: 24.7.2013 г. 11:38:08 - Restore Operation RP415: 24.7.2013 г. 12:13:15 - Restore Operation RP416: 24.7.2013 г. 12:29:15 - Removed Kaspersky Internet Security 2013. RP417: 24.7.2013 г. 13:12:09 - Restore Operation RP418: 24.7.2013 г. 15:29:02 - Software Distribution Service 3.0 RP419: 24.7.2013 г. 15:31:28 - Software Distribution Service 3.0 RP420: 25.7.2013 г. 15:50:43 - Software Distribution Service 3.0 RP421: 26.7.2013 г. 16:30:27 - System Checkpoint RP422: 29.7.2013 г. 09:15:54 - Software Distribution Service 3.0 RP423: 30.7.2013 г. 10:36:13 - System Checkpoint RP424: 30.7.2013 г. 13:03:46 - Software Distribution Service 3.0 RP425: 31.7.2013 г. 16:30:36 - Software Distribution Service 3.0 RP426: 02.8.2013 г. 09:37:06 - Software Distribution Service 3.0 RP427: 02.8.2013 г. 11:23:01 - Software Distribution Service 3.0 RP428: 02.8.2013 г. 12:27:03 - Software Distribution Service 3.0 RP429: 02.8.2013 г. 13:30:23 - Software Distribution Service 3.0 RP430: 05.8.2013 г. 09:10:15 - Software Distribution Service 3.0 RP431: 05.8.2013 г. 09:30:31 - Software Distribution Service 3.0 . ==== Installed Programs ====================== . Архиватор WinRAR Асистент за влизане на Windows Live Инструмент за качване на Windows Live 7-Zip 9.20 AC3Filter (remove only) ACDSee Trial Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader X (10.1.7) Ahead Nero Burning ROM Android SDK Tools Apple Application Support Apple Software Update BDE BitComet 1.29 BlueSoleil 6.4.314.3 BSPlayer BufferChm Bulgarian Keyboards XP by G. Atanasov Corel Graphics Suite 11 DAEMON Tools DC++ 0.674 Destinations DivX Pro Codec DocProc EasyBits GO Elecard MPEG2 Decoder Package 2.0 ESET Online Scanner v3 EVEREST Ultimate Edition v5.30 GOM Player Google Chrome GPBaseService2 Hardlock Device Drivers Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix for Windows Media Player 11 (KB939683) Hotfix for Windows XP (KB2443685) Hotfix for Windows XP (KB2570791) Hotfix for Windows XP (KB2633952) Hotfix for Windows XP (KB2756822) Hotfix for Windows XP (KB2779562) Hotfix for Windows XP (KB915865) Hotfix for Windows XP (KB952287) Hotfix for Windows XP (KB961118) HP Imaging Device Functions 13.0 HP Photosmart Essential 3.5 HP Scanjet G2410 and 2400 HP Solution Center 13.0 HP Update hpg2410 HPPhotosmartEssential HPProductAssistant Image Resizer Powertoy Clone for Windows Intel® Extreme Graphics 2 Driver Intel® PRO Network Adapters and Drivers Intel® PROSet J2SE Runtime Environment 5.0 Update 2 Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_04 Java Auto Updater Java 6 Update 33 LaserJet 1020 series Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.70.0.1100 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Choice Guard Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.9 Microsoft Office XP Professional Microsoft Security Client Microsoft Security Essentials Microsoft Silverlight Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft WinUsb 1.0 Microsoft WinUsb 2.0 Microsoft_VC100_CRT_SP1_x86 Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service MSN MSVC80_x86_v2 MSVC90_x86 MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Nitro PDF Professional Nokia Connectivity Cable Driver OCR Software by I.R.I.S. 13.0 OpenOffice.org 3.2 Opera 12.16 OrderReminder HP LaserJet 1020 Panda Cloud Cleaner PC Connectivity Solution PDF-Viewer QuickTime Realtek AC'97 Audio SA Dictionary 2004 Datacenter Scan Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2840629) Security Update for Microsoft Windows (KB2564958) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2497640) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2530548) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2559049) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2586448) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2675157) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2817183) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2829530) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2838727) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2846071) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2847204) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows Media Player (KB2834904) Security Update for Windows Media Player 11 (KB954154) Security Update for Windows XP (KB2079403) Security Update for Windows XP (KB2115168) Security Update for Windows XP (KB2121546) Security Update for Windows XP (KB2229593) Security Update for Windows XP (KB2259922) Security Update for Windows XP (KB2296011) Security Update for Windows XP (KB2347290) Security Update for Windows XP (KB2360937) Security Update for Windows XP (KB2387149) Security Update for Windows XP (KB2393802) Security Update for Windows XP (KB2412687) Security Update for Windows XP (KB2419632) Security Update for Windows XP (KB2423089) Security Update for Windows XP (KB2440591) Security Update for Windows XP (KB2443105) Security Update for Windows XP (KB2476490) Security Update for Windows XP (KB2476687) Security Update for Windows XP (KB2478960) Security Update for Windows XP (KB2478971) Security Update for Windows XP (KB2479628) Security Update for Windows XP (KB2479943) Security Update for Windows XP (KB2481109) Security Update for Windows XP (KB2483185) Security Update for Windows XP (KB2485376) Security Update for Windows XP (KB2485663) Security Update for Windows XP (KB2503658) Security Update for Windows XP (KB2503665) Security Update for Windows XP (KB2506212) Security Update for Windows XP (KB2506223) Security Update for Windows XP (KB2507618) Security Update for Windows XP (KB2507938) Security Update for Windows XP (KB2508272) Security Update for Windows XP (KB2508429) Security Update for Windows XP (KB2509553) Security Update for Windows XP (KB2511455) Security Update for Windows XP (KB2524375) Security Update for Windows XP (KB2535512) Security Update for Windows XP (KB2536276-v2) Security Update for Windows XP (KB2536276) Security Update for Windows XP (KB2544893-v2) Security Update for Windows XP (KB2544893) Security Update for Windows XP (KB2555917) Security Update for Windows XP (KB2562937) Security Update for Windows XP (KB2566454) Security Update for Windows XP (KB2567053) Security Update for Windows XP (KB2567680) Security Update for Windows XP (KB2570222) Security Update for Windows XP (KB2570947) Security Update for Windows XP (KB2584146) Security Update for Windows XP (KB2585542) Security Update for Windows XP (KB2592799) Security Update for Windows XP (KB2598479) Security Update for Windows XP (KB2603381) Security Update for Windows XP (KB2618451) Security Update for Windows XP (KB2619339) Security Update for Windows XP (KB2620712) Security Update for Windows XP (KB2621440) Security Update for Windows XP (KB2624667) Security Update for Windows XP (KB2631813) Security Update for Windows XP (KB2633171) Security Update for Windows XP (KB2639417) Security Update for Windows XP (KB2641653) Security Update for Windows XP (KB2646524) Security Update for Windows XP (KB2647518) Security Update for Windows XP (KB2653956) Security Update for Windows XP (KB2655992) Security Update for Windows XP (KB2659262) Security Update for Windows XP (KB2660465) Security Update for Windows XP (KB2661637) Security Update for Windows XP (KB2676562) Security Update for Windows XP (KB2685939) Security Update for Windows XP (KB2686509) Security Update for Windows XP (KB2691442) Security Update for Windows XP (KB2695962) Security Update for Windows XP (KB2698365) Security Update for Windows XP (KB2705219) Security Update for Windows XP (KB2707511) Security Update for Windows XP (KB2709162) Security Update for Windows XP (KB2712808) Security Update for Windows XP (KB2718523) Security Update for Windows XP (KB2719985) Security Update for Windows XP (KB2723135) Security Update for Windows XP (KB2724197) Security Update for Windows XP (KB2727528) Security Update for Windows XP (KB2731847) Security Update for Windows XP (KB2753842-v2) Security Update for Windows XP (KB2753842) Security Update for Windows XP (KB2757638) Security Update for Windows XP (KB2758857) Security Update for Windows XP (KB2761226) Security Update for Windows XP (KB2770660) Security Update for Windows XP (KB2778344) Security Update for Windows XP (KB2779030) Security Update for Windows XP (KB2780091) Security Update for Windows XP (KB2799494) Security Update for Windows XP (KB2802968) Security Update for Windows XP (KB2807986) Security Update for Windows XP (KB2808735) Security Update for Windows XP (KB2813170) Security Update for Windows XP (KB2813345) Security Update for Windows XP (KB2820197) Security Update for Windows XP (KB2820917) Security Update for Windows XP (KB2829361) Security Update for Windows XP (KB2834886) Security Update for Windows XP (KB2839229) Security Update for Windows XP (KB2845187) Security Update for Windows XP (KB2850851) Security Update for Windows XP (KB923561) Security Update for Windows XP (KB923789) Security Update for Windows XP (KB941569) Security Update for Windows XP (KB950762) Security Update for Windows XP (KB950974) Security Update for Windows XP (KB951376-v2) Security Update for Windows XP (KB951748) Security Update for Windows XP (KB952004) Security Update for Windows XP (KB952954) Security Update for Windows XP (KB954459) Security Update for Windows XP (KB956572) Security Update for Windows XP (KB956744) Security Update for Windows XP (KB956802) Security Update for Windows XP (KB956803) Security Update for Windows XP (KB956844) Security Update for Windows XP (KB958644) Security Update for Windows XP (KB958869) Security Update for Windows XP (KB959426) Security Update for Windows XP (KB960803) Security Update for Windows XP (KB960859) Security Update for Windows XP (KB961501) Security Update for Windows XP (KB969059) Security Update for Windows XP (KB970430) Security Update for Windows XP (KB971657) Security Update for Windows XP (KB971961) Security Update for Windows XP (KB972270) Security Update for Windows XP (KB973507) Security Update for Windows XP (KB973869) Security Update for Windows XP (KB973904) Security Update for Windows XP (KB974112) Security Update for Windows XP (KB974318) Security Update for Windows XP (KB974392) Security Update for Windows XP (KB974571) Security Update for Windows XP (KB975025) Security Update for Windows XP (KB975467) Security Update for Windows XP (KB975560) Security Update for Windows XP (KB975562) Security Update for Windows XP (KB975713) Security Update for Windows XP (KB977816) Security Update for Windows XP (KB977914) Security Update for Windows XP (KB978338) Security Update for Windows XP (KB978542) Security Update for Windows XP (KB978601) Security Update for Windows XP (KB978706) Security Update for Windows XP (KB979309) Security Update for Windows XP (KB979482) Security Update for Windows XP (KB979687) Security Update for Windows XP (KB980195) Security Update for Windows XP (KB980232) Security Update for Windows XP (KB980436) Security Update for Windows XP (KB981322) Security Update for Windows XP (KB981349) Security Update for Windows XP (KB981997) Security Update for Windows XP (KB982132) Security Update for Windows XP (KB982214) Security Update for Windows XP (KB982665) Segoe UI Skoda Fonts Package SKODA7 Skype Click to Call Skype™ 6.6 SolutionCenter Sonarca Sound Recorder Free 3.7.8 Sony Ericsson Update Engine Sony PC Companion 2.10.136 TeamViewer 7 Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2447568) Update for Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Update for Windows XP (KB2141007) Update for Windows XP (KB2345886) Update for Windows XP (KB2467659) Update for Windows XP (KB2541763) Update for Windows XP (KB2607712) Update for Windows XP (KB2616676) Update for Windows XP (KB2641690) Update for Windows XP (KB2661254-v2) Update for Windows XP (KB2718704) Update for Windows XP (KB2736233) Update for Windows XP (KB2749655) Update for Windows XP (KB951978) Update for Windows XP (KB955759) Update for Windows XP (KB961503) Update for Windows XP (KB967715) Update for Windows XP (KB968389) Update for Windows XP (KB971029) Update for Windows XP (KB971737) Update for Windows XP (KB973687) Update for Windows XP (KB973815) VBA (2627.01) VIVACOM 3G USB MODEM Wallpaper Calendar WebFldrs XP WebReg Winamp (remove only) Windows Driver Package - Nokia pccsmcfd “LegacyDriver” (05/31/2012 7.1.2.0) Windows Installer Clean Up Windows Internet Explorer 8 Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Messenger Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0 XviD MPEG-4 Video Codec . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 31.7.2013 г. 16:51:41, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 31.7.2013 г. 16:51:37, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: Система за мрежова проверка Код на грешка: 0x80070006 Описание на грешката: The handle is invalid. Причина: Филтърният драйвер наново стартира сканирането на елементи и излезе от транзитния режим. 31.7.2013 г. 16:51:28, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: При достъп Код на грешка: 0x80004005 Описание на грешката: Unspecified error Причина: Филтърният драйвер прескочи сканирането на елементи и се намира в транзитен режим. Причината за това може да е липсата на достатъчно ресурси. 31.7.2013 г. 16:51:28, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: Система за мрежова проверка Код на грешка: 0x80070006 Описание на грешката: The handle is invalid. Причина: Филтърният драйвер прескочи сканирането на елементи и се намира в транзитен режим. Причината за това може да е липсата на достатъчно ресурси. 31.7.2013 г. 16:31:27, error: Microsoft Antimalware [5008] - Работата на ядрото на Microsoft Antimalware бе прекратена поради неизвестна грешка. Тип на проблема: Срив Код на изключение: 0xc0000005 Ресурс: file:C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilBlueSoleilCS.exe 31.7.2013 г. 16:31:27, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: При достъп Код на грешка: 0x80070006 Описание на грешката: The handle is invalid. Причина: Филтърният драйвер неочаквано се изключи. 31.7.2013 г. 16:31:27, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: Следене на поведение Код на грешка: 0x80070006 Описание на грешката: The handle is invalid. Причина: Филтърният драйвер неочаквано се изключи. 31.7.2013 г. 16:31:27, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: Система за мрежова проверка Код на грешка: 0x80070006 Описание на грешката: The handle is invalid. Причина: Филтърният драйвер неочаквано се изключи. 31.7.2013 г. 12:22:35, error: Service Control Manager [7032] - The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Microsoft Antimalware Service service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running. 31.7.2013 г. 12:22:20, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 31.7.2013 г. 12:22:08, error: Microsoft Antimalware [5008] - Работата на ядрото на Microsoft Antimalware бе прекратена поради неизвестна грешка. Тип на проблема: Срив Код на изключение: 0xc0000096 Ресурс: file:C:Program FilesETKASKODAProg1HARDLOCK.EXE 30.7.2013 г. 16:44:52, error: System Error [1003] - Error code 00000024, parameter1 001902fe, parameter2 b00e6444, parameter3 b00e6140, parameter4 804e832c. 30.7.2013 г. 16:44:49, error: System Error [1003] - Error code 10000050, parameter1 ffe8e8e8, parameter2 00000000, parameter3 804e68fc, parameter4 00000000. 30.7.2013 г. 16:44:17, error: System Error [1003] - Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 80564d35, parameter3 afe6c804, parameter4 00000000. 30.7.2013 г. 13:55:04, error: System Error [1003] - Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 8054c08f, parameter3 af5858d4, parameter4 00000000. 30.7.2013 г. 13:54:49, error: System Error [1003] - Error code 10000050, parameter1 fff2f2f5, parameter2 00000000, parameter3 804f7a53, parameter4 00000000. 30.7.2013 г. 11:58:28, error: System Error [1003] - Error code 100000d1, parameter1 ffeff011, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 b9bf2359. 30.7.2013 г. 11:03:59, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.2 for the Network Card with network address 000FEAF0FD6A has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 29.7.2013 г. 17:30:30, error: System Error [1003] - Error code 1000000a, parameter1 ffffff93, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 804fe482. 29.7.2013 г. 17:30:22, error: System Error [1003] - Error code 10000050, parameter1 ff559509, parameter2 00000000, parameter3 80569c14, parameter4 00000000. 29.7.2013 г. 14:55:17, error: System Error [1003] - Error code 1000000a, parameter1 ffe1e1dd, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 804dbe7b. 29.7.2013 г. 14:12:14, error: System Error [1003] - Error code 1000000a, parameter1 00ddde4a, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 804ed80f. 05.8.2013 г. 10:56:35, error: System Error [1003] - Error code 1000000a, parameter1 00ffffdf, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 804e636f. 05.8.2013 г. 10:53:23, error: System Error [1003] - Error code 1000000a, parameter1 00ffffdf, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 804e636f. 05.8.2013 г. 10:53:17, error: System Error [1003] - Error code 1000007f, parameter1 00000008, parameter2 80042000, parameter3 00000000, parameter4 00000000. 05.8.2013 г. 10:53:04, error: System Error [1003] - Error code 100000d1, parameter1 01000013, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 f785e6d4. 05.8.2013 г. 09:19:39, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 05.8.2013 г. 09:14:32, error: Microsoft Antimalware [5008] - Работата на ядрото на Microsoft Antimalware бе прекратена поради неизвестна грешка. Тип на проблема: Срив Код на изключение: 0xc0000005 Ресурс: file:C:Program FilesAdobeReader 10.0Readerplug_insReadOutLoud.api 05.8.2013 г. 09:13:51, error: System Error [1003] - Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 bf80a5d9, parameter3 b131c9b0, parameter4 00000000. 02.8.2013 г. 11:33:05, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 2 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 02.8.2013 г. 11:31:49, error: Windows Update Agent [20] - Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070643: Definition Update for Microsoft Security Essentials - KB2310138 (Definition 1.155.1361.0). 02.8.2013 г. 11:31:29, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 02.8.2013 г. 11:31:28, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: При достъп Код на грешка: 0x80004005 Описание на грешката: Unspecified error Причина: Филтърният драйвер прескочи сканирането на елементи и се намира в транзитен режим. Причината за това може да е липсата на достатъчно ресурси. 02.8.2013 г. 11:12:42, error: System Error [1003] - Error code 00000024, parameter1 001902fe, parameter2 b0963444, parameter3 b0963140, parameter4 804e832c. 02.8.2013 г. 09:55:54, error: Service Control Manager [7034] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 3 time(s). 02.8.2013 г. 09:55:50, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: При достъп Код на грешка: 0x80004005 Описание на грешката: Unspecified error Причина: Филтърният драйвер прескочи сканирането на елементи и се намира в транзитен режим. Причината за това може да е липсата на достатъчно ресурси. 02.8.2013 г. 09:46:58, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 2 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 02.8.2013 г. 09:46:16, error: Windows Update Agent [20] - Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070643: Definition Update for Microsoft Security Essentials - KB2310138 (Definition 1.155.1346.0). 02.8.2013 г. 09:45:38, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 02.8.2013 г. 09:45:19, error: Microsoft Antimalware [3002] - Функцията на Microsoft Antimalware за защита в реално време се натъкна на грешка и спря да работи. Функция: При достъп Код на грешка: 0x80004005 Описание на грешката: Unspecified error Причина: Филтърният драйвер прескочи сканирането на елементи и се намира в транзитен режим. Причината за това може да е липсата на достатъчно ресурси. 02.8.2013 г. 09:30:06, error: System Error [1003] - Error code 0000004e, parameter1 00000099, parameter2 00000000, parameter3 00000000, parameter4 00000000. 01.8.2013 г. 11:17:20, error: System Error [1003] - Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 bf8060a9, parameter3 afa1e62c, parameter4 00000000. 01.8.2013 г. 11:17:16, error: System Error [1003] - Error code 000000c2, parameter1 00000007, parameter2 00000cd4, parameter3 00c80400, parameter4 e4422008. 01.8.2013 г. 11:17:09, error: System Error [1003] - Error code 1000007f, parameter1 00000008, parameter2 80042000, parameter3 00000000, parameter4 00000000. . ==== End Of File ===========================

 

 

Благодаря Ви предварително за вниманието и отделеното време!

 

Поздрави,

Тодор Тодоров

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Те колегите от HJT ще прегледат за вируси, но правена ли е скоро профилактика на компютъра? Може ли да кажеш каква грешка ти излиза когато ти излезе син екран?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравей!

 

Преди около 1 година е почистван компютъра, но не съм слагал термопаста на процесора.

Преди около 6 месеца беше добавена 1 плочка RAM памет 1 гб., но проблема се появи от преди 10-13 дена.

 

Относно сините екрани - успях да направя 3 снимки с телефона, които можете да видите ТУК --> https://www.dropbox.com/sh/lyuhhy6f0gdgr9m/Ttn8PSsXx4

Последните сини екрани са като на снимка DSC_0347.jpg Новата антивирусна беше открила тези вируси --> https://www.dropbox.com/s/ga0bkf5d3jp1xxl/virusi.JPG

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Според мен проблемът ти е хардуерен, прочети статията, която ти давам на ЛС

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

От MSE тръпки ме побиват! :D


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравей!

 

Преди около 1 година е почистван компютъра, но не съм слагал термопаста на процесора.

Преди около 6 месеца беше добавена 1 плочка RAM памет 1 гб., но проблема се появи от преди 10-13 дена.

 

Относно сините екрани - успях да направя 3 снимки с телефона, които можете да видите ТУК --> https://www.dropbox.com/sh/lyuhhy6f0gdgr9m/Ttn8PSsXx4

Последните сини екрани са като на снимка DSC_0347.jpg Новата антивирусна беше открила тези вируси --> https://www.dropbox.com/s/ga0bkf5d3jp1xxl/virusi.JPG

Ако си свалял радиатора на процесора , задължително трябва да смениш термопастата. Как е почистван компютъра от прах? 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако си свалял радиатора на процесора , задължително трябва да смениш термопастата. Как е почистван компютъра от прах? 

 

Не съм свалял радиатора. Компютъра е почистван с четка за боядисване, с мек косъм. Искам да заостря вниманието ви, че сините екрани се появяват защото аз така съм задал в настройките. Преди това компютъра се рестартираше без сини екрани.

 

Имах възможност да сканирам RAM паметта чрез програма от Hirens Boot CD, всичко е ОК

 

Продължавам да мисля че компютъра е заразен със зловреден софтуер.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

С мека четка нищо не си почистил. Трябва да се продуха с компресор и ако се налага да се напръскат елементите с контактен спрей. Може ли да кажеш, точно номера на грешката при син екран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

С мека четка нищо не си почистил. Трябва да се продуха с компресор и ако се налага да се напръскат елементите с контактен спрей. Може ли да кажеш, точно номера на грешката при син екран.

 

Нямам възможност на работа за продухване с компресор. Ето и грешката при последния син екран:

 

STOP: 0X0000008E (0XC0000005, 0XF787C797, 0XB042BBAC, 0X00000000)

MpFilter.sys - Address F787C797 base at F7868000, DateStamp 51b23640

 

Beginning dump of physical memory

Physical memory dump complete

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Доколкото виждам, тази грешка показва, проблем с РАМ паметта. Затова е хубаво да се почисти компютъра както трябва ( продухване, след това почистване на елементите с контактен спрей и после пак да тестваш). 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Доколкото виждам, тази грешка показва, проблем с РАМ паметта. Затова е хубаво да се почисти компютъра както трябва ( продухване, след това почистване на елементите с контактен спрей и после пак да тестваш). 

 

2 пъти сканирах паметта и нямаше никакви грешки.

А този MpFilter.sys ? Между другото деинсталирах Malwarebytes' Anti-Malware и вече час и половина компютъра не се е рестартирал. Четох в интернет, че тази програма е била несъвместима със старата антивирусна програма KIS 2013. Та в този ред на мисли да не би тогава да е станало някакво мазало, макар рестартирванията да продължиха и след деинсталацията на KIS 2013?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Колегите от HJT Team ще кажат дали това е така. Аз проблеми с Mlaware никога не съм имал.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.