Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

tyrboman

Дайте помощ за един вирус (предполагам, че е вирус де)

Препоръчан отговор


Както си стои компа без да пипам нищо мозилата почва да се отваря сама със сайтове (един и същ, но с различни препратки в него).

Мога да си реинсталирам уйндоуса няма проблем, все пак се занимавам с това, но ми се ще да го оправя тоя проблем.

Ако няколко часа оставя компа се отварят десетики табове в браузера.Добре, че имам повечко RAM та не е крашнал до сега

Някой да предложи оправия?

 

P.S. Между другото искам да питам не е ли малко опасно да се публикува такава информация и може ли някой да злоупотреби с нея?Тук има инфо какъв браузър ползвам, каква ми е антивирусната и друг софтуер, който имам и

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64Internet Explorer: 9.10.9200.16721Run by Xakepa at 13:51:04 on 2013-11-07#Option Extended Search is enabled.Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.8139.5449 [GMT 2:00].AV: AVG Internet Security 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}SP: AVG Internet Security 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}FW: AVG Internet Security 2013 *Enabled* {36AFA1E1-4CDC-7EF8-11EE-C77C3581ABA2}.============== Running Processes ===============.C:Windowssystem32wininit.exeC:Windowssystem32lsm.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunchC:Windowssystem32nvvsvc.exeC:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D VisionnvSCPAPISvr.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSSC:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestrictedC:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestrictedC:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceC:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcsC:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroupC:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exeC:Windowssystem32nvvsvc.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceC:WindowsSystem32spoolsv.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkC:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2013avgfws.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2013avgwdsvc.exeC:Program FilesInteliCLS ClientHeciServer.exeC:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsDALjhi_service.exeC:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvnvstreamsvc.exeC:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exeC:Program Files (x86)SplashtopSplashtop ConnectBackService.exeC:Program Files (x86)SplashtopSplashtop Software UpdaterSSUService.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvcC:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exeC:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvnvstreamsvc.exeC:Windowssystem32taskeng.exeC:Windowssystem32taskhost.exeC:Windowssystem32conhost.exeC:Program Files (x86)AuslogicsAuslogics BoostSpeedBoostSpeed.exeC:Windowssystem32Dwm.exeC:WindowsExplorer.EXEC:WindowsSystem32rundll32.exeC:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exeC:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update CoreNvTmru.exeC:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exeC:Program FilesJavajre7binjavaw.exeC:Program Files (x86)SplashtopSplashtop ConnectZyngaGamesAgent.exeC:Program Files (x86)IntelIntel® USB 3.0 eXtensible Host Controller DriverApplicationiusb3mon.exeC:Program Files (x86)PowerISOPWRISOVM.EXEC:Windowssystem32wbemunsecapp.exeC:WindowssysWOW64wbemwmiprvse.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2013avgui.exeC:WindowsVM305_STI.EXEC:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exeC:WindowsSystem32WUDFHost.exeC:Windowssystem32SearchIndexer.exeC:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonationC:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNetC:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsIMSSPrivacyIconClient.exeC:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsLMSLMS.exeC:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exeC:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestrictedC:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exeC:Program Files (x86)Mozilla Firefoxplugin-container.exeC:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exeC:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exeC:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exeC:Windowssystem32wbemwmiprvse.exeC:Program Files (x86)AVGAVG2013avgcfgex.exeC:Windowssystem32taskeng.exeC:Windowssystem32conhost.exeC:WindowsSystem32cscript.exe.============== Pseudo HJT Report ===============.uURLSearchHooks: Splashtop Connect SearchHook: {0F3DC9E0-C459-4a40-BCF8-747BD9322E10} - C:Program Files (x86)SplashtopSplashtop Connect IEAddressBarSearch.dllmWinlogon: Userinit = userinit.exeBHO: Splashtop Connect VisualBookmark: {0E5680D1-BF44-4929-94AF-FD30D784AD1D} - C:Program Files (x86)SplashtopSplashtop Connect IESTC.dllBHO: BitComet Helper: {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dllBHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dllBHO: FlashGetBHO: {b070d3e3-fec0-47d9-8e8a-99d4eeb3d3b0} - C:UsersXakepaAppDataRoamingFlashGetBHOFlashGetBHO.dlluRun: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRunuRun: [universal Media Server] "C:Program Files (x86)Universal Media ServerUMS.exe"mRun: [ZyngaGamesAgent] "C:Program Files (x86)SplashtopSplashtop ConnectZyngaGamesAgent.exe"mRun: [sTCAgent] "C:Program Files (x86)SplashtopSplashtop Connect IESTCAgent.exe"mRun: [iMSS] "C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsIMSSPIconStartup.exe"mRun: [uSB3MON] "C:Program Files (x86)IntelIntel® USB 3.0 eXtensible Host Controller DriverApplicationiusb3mon.exe"mRun: [PWRISOVM.EXE] C:Program Files (x86)PowerISOPWRISOVM.EXE -startupmRun: [GrooveMonitor] "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"mRun: [Adobe ARM] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"mRun: [AVG_UI] "C:Program Files (x86)AVGAVG2013avgui.exe" /TRAYONLYmRun: [bigDog305] C:WindowsVM305_STI.EXE USB PC Camera VC305mRun: [switchBoard] C:Program Files (x86)Common FilesAdobeSwitchBoardSwitchBoard.exemRun: [AdobeCS6ServiceManager] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCS6ServiceManagerCS6ServiceManager.exe" -launchedbyloginmPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0IE: &С&валяне &с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe/AddLink.htmIE: &С&валяне на всички с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe/AddAllLink.htmIE: Add to Google Photos Screensa&ver - C:WindowsSystem32GPhotos.scr/200IE: Download all links by FlashGet3 - C:Program Files (x86)FlashGet NetworkFlashGet 3BHOfdgetallurl.htmIE: Download all videos by FlashGet3 - C:Program Files (x86)FlashGet NetworkFlashGet 3BHOfdgetallflvurl.htmIE: Download by FlashGet3 - C:Program Files (x86)FlashGet NetworkFlashGet 3BHOfdgeturl.htmIE: Download current video by FlashGet3 - C:Program Files (x86)FlashGet NetworkFlashGet 3BHOfdgetflvurl.htmIE: E&xport to Microsoft Excel - C:PROGRA~2MICROS~1Office12EXCEL.EXE/3000IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll/206TCP: NameServer = 192.168.1.1TCP: Interfaces{198229E7-321A-4BD7-A968-92D366F3D618} : DHCPNameServer = 192.168.42.129TCP: Interfaces{A734E91E-0200-4B63-B124-988DC4357DDC} : DHCPNameServer = 192.168.1.1Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dllHandler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dllSSODL: WebCheck - <orphaned>SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dllx64-BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dllx64-BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dllx64-Run: [RtHDVCpl] C:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exe -sx64-Run: [Nvtmru] "C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Corenvtmru.exe"x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeOOBEPDAppUWAUpdaterStartupUtility.exe"x64-Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - <orphaned>x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>Hosts: 127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com.================= FIREFOX ===================.FF - ProfilePath - C:UsersXakepaAppDataRoamingMozillaFirefoxProfileslhtzsy1h.defaultFF - prefs.js: network.proxy.type - 0FF - plugin: C:Program Files (x86)AdobeReader 11.0ReaderAIRnppdf32.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)GoogleGoogle Earthpluginnpgeplugin.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)GooglePicasa3npPicasa3.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsIPTnpIntelWebAPIIPT.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsIPTnpIntelWebAPIUpdater.dllFF - plugin: c:Program Files (x86)Microsoft Silverlight5.1.20913.0npctrlui.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)NokiaNokia SuitenpNokiaSuiteEnabler.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnpnv3dv.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnpnv3dvstreaming.dllFF - plugin: C:Program Files (x86)SonyMedia Gonpmediago.dllFF - plugin: C:UsersXakepaAppDataLocalFacebookVideoSkypenpFacebookVideoCalling.dllFF - plugin: C:UsersXakepaAppDataLocalGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dllFF - plugin: C:UsersXakepaAppDataLocalLowUnityWebPlayerloadernpUnity3D32.dllFF - plugin: C:WindowsSysWOW64MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dllFF - plugin: C:WindowsSysWOW64npDeployJava1.dllFF - plugin: C:WindowsSysWOW64npmproxy.dll.============= SERVICES / DRIVERS ===============.R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;C:WindowsSystem32driversavgidsha.sys [2013-7-20 71480]R0 Avgloga;AVG Logging Driver;C:WindowsSystem32driversavgloga.sys [2013-7-20 311608]R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;C:WindowsSystem32driversavgmfx64.sys [2013-7-1 116536]R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;C:WindowsSystem32driversavgrkx64.sys [2013-9-5 45880]R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver;C:WindowsSystem32driversiusb3hcs.sys [2013-2-7 16152]R1 AppleCharger;AppleCharger;C:WindowsSystem32driversAppleCharger.sys [2013-2-7 21616]R1 Avgfwfd;AVG network filter service;C:WindowsSystem32driversavgfwd6a.sys [2012-9-4 50296]R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;C:WindowsSystem32driversavgidsdrivera.sys [2013-7-20 246072]R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;C:WindowsSystem32driversavgldx64.sys [2013-7-20 206648]R1 Avgtdia;AVG TDI Driver;C:WindowsSystem32driversavgtdia.sys [2013-3-21 240952]R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe [2013-5-11 65640]R2 avgfws;AVG Firewall;C:Program Files (x86)AVGAVG2013avgfws.exe [2013-9-4 1432080]R2 avgwd;AVG WatchDog;C:Program Files (x86)AVGAVG2013avgwdsvc.exe [2013-7-23 283136]R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:Program FilesInteliCLS ClientHeciServer.exe [2011-12-8 607456]R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsDALJhi_service.exe [2013-2-7 161560]R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service;C:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvnvstreamsvc.exe [2013-8-7 14984480]R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe [2013-6-5 1889568]R2 SCBackService;Splashtop Connect Service;C:Program Files (x86)SplashtopSplashtop ConnectBackService.exe [2010-11-15 477000]R2 SSUService;Splashtop Software Updater Service;C:Program Files (x86)SplashtopSplashtop Software UpdaterSSUService.exe [2013-8-7 609056]R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D VisionnvSCPAPISvr.exe [2013-9-12 414496]R2 TeamViewer8;TeamViewer 8;C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe [2013-2-7 5087584]R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe [2013-2-7 363800]R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 Hub Driver;C:WindowsSystem32driversiusb3hub.sys [2013-2-7 356120]R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver;C:WindowsSystem32driversiusb3xhc.sys [2013-2-7 787736]R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ;C:WindowsSystem32driversHECIx64.sys [2012-7-17 62784]R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM);C:WindowsSystem32driversnvvad64v.sys [2013-8-7 39712]R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:WindowsSystem32driversRt64win7.sys [2013-2-7 646248]R3 vvftav;vvftav;C:WindowsSystem32driversvvftav.sys [2013-7-31 300800]R3 ZSMC0305;USB PC Camera VC305;C:WindowsSystem32driversusbVM305.sys [2013-7-31 1541120]S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;C:Program Files (x86)AVGAVG2013avgidsagent.exe [2013-7-4 4939312]S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-9-5 171680]S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-2-7 257416]S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver;C:WindowsSystem32driversssadadb.sys [2013-6-25 38080]S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv;system32AppleChargerSrv.exe --> system32AppleChargerSrv.exe [?]S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;C:Program FilesBitComettoolsBitCometService.exe -service --> C:Program FilesBitComettoolsBitCometService.exe -service [?]S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 71168]S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [2013-2-7 119408]S3 PsSdk41;PsSdk41;C:WindowsSystem32driverspssdk41.sys [2013-8-3 51776]S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-2-7 19456]S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:Program Files (x86)SonySony PC CompanionPCCService.exe [2013-4-16 155824]S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);C:WindowsSystem32driversssadbus.sys [2013-6-25 169288]S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);C:WindowsSystem32driversssadmdfl.sys [2013-6-25 21320]S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;C:WindowsSystem32driversssadmdm.sys [2013-6-25 188232]S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM);C:WindowsSystem32driversssadserd.sys [2013-6-25 158024]S3 SwitchBoard;SwitchBoard;C:Program Files (x86)Common FilesAdobeSwitchBoardSwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 88960]S3 teamviewervpn;TeamViewer VPN Adapter;C:WindowsSystem32driversteamviewervpn.sys [2013-2-7 35112]S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2013-2-7 29696]S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2013-2-7 57856]S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2013-2-7 30208]S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2012-7-13 1255736]S3 WMZuneComm;Zune Windows Mobile Connectivity Service;C:Program FilesZuneWMZuneComm.exe [2011-8-5 306400]SUnknown tsusbhub;tsusbhub; [x].=============== Created Last 60 ================.2013-11-04 06:25:16  --------  d-----w-  C:UsersXakepaAppDataLocalCrashDumps2013-10-30 12:46:36  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Audiggle2013-10-22 15:10:32  --------  d-----w-  C:UsersXakepaAppDataLocalTechSmith2013-10-22 15:10:09  --------  d-----w-  C:UsersXakepaAppDataRoamingTechSmith2013-10-22 15:06:40  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Common FilesTechSmith Shared2013-10-20 11:41:29  99840  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbccgp.sys2013-10-20 11:41:29  7808  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbd.sys2013-10-20 11:41:29  52736  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbehci.sys2013-10-20 11:41:29  343040  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbhub.sys2013-10-20 11:41:29  325120  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbport.sys2013-10-20 11:41:29  30720  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbuhci.sys2013-10-20 11:41:29  25600  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbohci.sys2013-10-16 23:32:32  --------  d-----w-  C:UsersXakepaAppDataRoamingAuslogics2013-10-16 23:32:27  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Auslogics2013-10-15 17:27:44  --------  d-----r-  C:Program Files (x86)Skype2013-10-14 17:29:17  --------  d-----w-  C:Program FilesHitmanPro2013-10-14 17:28:50  --------  d-----w-  C:ProgramDataHitmanPro2013-10-14 11:43:24  --------  d-----w-  C:ProgramDataregid.1986-12.com.adobe2013-10-09 10:51:06  17813896  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerInstaller.exe2013-10-07 08:31:20  973736  ----a-w-  C:WindowsSystem32deployJava1.dll2013-10-07 08:31:19  1095080  ----a-w-  C:WindowsSystem32npDeployJava1.dll2013-10-07 08:31:14  108968  ----a-w-  C:WindowsSystem32WindowsAccessBridge-64.dll2013-10-07 08:28:49  --------  d-----w-  C:Program FilesVideoLAN2013-10-01 13:41:59  --------  d-----w-  C:UsersXakepaAppDataLocalPokerStars.NET2013-10-01 13:41:52  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)PokerStars.NET2013-09-28 22:37:17  --------  d-----w-  C:UsersXakepaAppDataLocalAudiggle_LTD2013-09-26 18:00:39  208760  ----a-w-  C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxpluginsnppdf32.dll2013-09-19 11:29:01  --------  d-----w-  C:output2013-09-18 23:29:25  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Bruteforce Save Data2013-09-17 22:51:34  --------  d-----w-  C:ProgramDataAuslogics2013-09-13 08:04:46  --------  d-----w-  C:WindowsSystem32driversUMDFko-KR2013-09-13 08:03:58  --------  d-----w-  C:WindowsSystem32driversUMDFfr-FR2013-09-13 08:03:51  --------  d-----w-  C:WindowsSystem32driversUMDFes-ES2013-09-11 22:17:50  571168  ----a-w-  C:WindowsSysWow64nvStreaming.exe.==================== Find6M  ====================.2013-10-09 13:51:14  71048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl2013-10-09 13:51:14  692616  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe2013-09-22 23:28:06  1767936  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wininet.dll2013-09-22 23:27:49  2876928  ----a-w-  C:WindowsSysWow64jscript9.dll2013-09-22 23:27:48  61440  ----a-w-  C:WindowsSysWow64iesetup.dll2013-09-22 23:27:48  109056  ----a-w-  C:WindowsSysWow64iesysprep.dll2013-09-22 22:55:10  2241024  ----a-w-  C:WindowsSystem32wininet.dll2013-09-22 22:54:51  3959296  ----a-w-  C:WindowsSystem32jscript9.dll2013-09-22 22:54:50  67072  ----a-w-  C:WindowsSystem32iesetup.dll2013-09-22 22:54:50  136704  ----a-w-  C:WindowsSystem32iesysprep.dll2013-09-21 03:38:39  2706432  ----a-w-  C:WindowsSystem32mshtml.tlb2013-09-21 03:30:24  2706432  ----a-w-  C:WindowsSysWow64mshtml.tlb2013-09-21 02:48:36  89600  ----a-w-  C:WindowsSystem32RegisterIEPKEYs.exe2013-09-21 02:39:47  71680  ----a-w-  C:WindowsSysWow64RegisterIEPKEYs.exe2013-09-14 01:10:19  497152  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversafd.sys2013-09-12 07:25:43  6599968  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvcpl.dll2013-09-12 07:25:43  3452192  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvsvc64.dll2013-09-12 07:25:40  920864  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvvsvc.exe2013-09-12 07:25:40  63776  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvshext.dll2013-09-12 07:25:40  2559776  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvsvcr.dll2013-09-12 07:25:40  219424  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvmctray.dll2013-09-08 02:30:37  1903552  ----a-w-  C:WindowsSystem32driverstcpip.sys2013-09-08 02:27:14  327168  ----a-w-  C:WindowsSystem32mswsock.dll2013-09-08 02:03:58  231424  ----a-w-  C:WindowsSysWow64mswsock.dll2013-09-04 22:43:42  45880  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgrkx64.sys2013-08-29 02:17:48  5549504  ----a-w-  C:WindowsSystem32ntoskrnl.exe2013-08-29 02:16:35  1732032  ----a-w-  C:WindowsSystem32ntdll.dll2013-08-29 02:16:28  243712  ----a-w-  C:WindowsSystem32wow64.dll2013-08-29 02:16:14  859648  ----a-w-  C:WindowsSystem32tdh.dll2013-08-29 02:13:28  878080  ----a-w-  C:WindowsSystem32advapi32.dll2013-08-29 01:51:45  3969472  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntkrnlpa.exe2013-08-29 01:51:45  3914176  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntoskrnl.exe2013-08-29 01:50:31  5120  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wow32.dll2013-08-29 01:50:30  1292192  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntdll.dll2013-08-29 01:50:16  619520  ----a-w-  C:WindowsSysWow64tdh.dll2013-08-29 01:48:17  640512  ----a-w-  C:WindowsSysWow64advapi32.dll2013-08-29 01:48:15  44032  ----a-w-  C:Windowsapppatchacwow64.dll2013-08-29 01:29:52  33280  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbser.sys2013-08-29 00:49:53  25600  ----a-w-  C:WindowsSysWow64setup16.exe2013-08-29 00:49:52  7680  ----a-w-  C:WindowsSysWow64instnm.exe2013-08-29 00:49:52  14336  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntvdm64.dll2013-08-29 00:49:49  2048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64user.exe2013-08-28 01:21:06  3155968  ----a-w-  C:WindowsSystem32win32k.sys2013-08-28 01:12:33  461312  ----a-w-  C:WindowsSystem32scavengeui.dll2013-08-05 02:25:45  155584  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversataport.sys2013-08-03 08:13:31  51776  ----a-w-  C:WindowsSystem32driverspssdk41.sys2013-08-02 02:14:57  215040  ----a-w-  C:WindowsSystem32winsrv.dll2013-08-02 02:13:34  424448  ----a-w-  C:WindowsSystem32KernelBase.dll2013-08-02 01:50:42  274944  ----a-w-  C:WindowsSysWow64KernelBase.dll2013-08-02 01:09:17  338432  ----a-w-  C:WindowsSystem32conhost.exe2013-08-02 00:59:09  112640  ----a-w-  C:WindowsSystem32smss.exe2013-08-02 00:43:05  6144  ---ha-w-  C:WindowsSysWow64api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll2013-08-02 00:43:05  4608  ---ha-w-  C:WindowsSysWow64api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll2013-08-02 00:43:05  3584  ---ha-w-  C:WindowsSysWow64api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll2013-08-02 00:43:05  3072  ---ha-w-  C:WindowsSysWow64api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll2013-08-01 12:09:36  983488  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversdxgkrnl.sys2013-07-25 09:25:54  1888768  ----a-w-  C:WindowsSystem32WMVDECOD.DLL2013-07-25 08:57:27  1620992  ----a-w-  C:WindowsSysWow64WMVDECOD.DLL2013-07-20 10:33:12  102608  ----a-w-  C:WindowsSysWow64PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll2013-07-20 10:33:08  124112  ----a-w-  C:WindowsSystem32PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll2013-07-19 22:51:00  311608  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgloga.sys2013-07-19 22:50:56  71480  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgidsha.sys2013-07-19 22:50:56  246072  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgidsdrivera.sys2013-07-19 22:50:50  206648  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgldx64.sys2013-07-19 01:58:42  2048  ----a-w-  C:WindowsSystem32tzres.dll2013-07-19 01:41:01  2048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64tzres.dll2013-07-13 10:19:37  867240  ----a-w-  C:WindowsSysWow64npDeployJava1.dll2013-07-13 10:19:37  789416  ----a-w-  C:WindowsSysWow64deployJava1.dll2013-07-12 10:41:12  100864  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusbcir.sys2013-07-09 05:52:52  224256  ----a-w-  C:WindowsSystem32wintrust.dll2013-07-09 05:51:16  1217024  ----a-w-  C:WindowsSystem32rpcrt4.dll2013-07-09 05:46:20  184320  ----a-w-  C:WindowsSystem32cryptsvc.dll2013-07-09 05:46:20  1472512  ----a-w-  C:WindowsSystem32crypt32.dll2013-07-09 05:46:20  139776  ----a-w-  C:WindowsSystem32cryptnet.dll2013-07-09 04:52:33  663552  ----a-w-  C:WindowsSysWow64rpcrt4.dll2013-07-09 04:52:10  175104  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wintrust.dll2013-07-09 04:46:31  140288  ----a-w-  C:WindowsSysWow64cryptsvc.dll2013-07-09 04:46:31  1166848  ----a-w-  C:WindowsSysWow64crypt32.dll2013-07-09 04:46:31  103936  ----a-w-  C:WindowsSysWow64cryptnet.dll2013-07-04 12:57:22  259584  ----a-w-  C:WindowsSystem32WebClnt.dll2013-07-04 12:50:46  102400  ----a-w-  C:WindowsSystem32davclnt.dll2013-07-04 12:50:39  633856  ----a-w-  C:WindowsSystem32comctl32.dll2013-07-04 11:57:28  205824  ----a-w-  C:WindowsSysWow64WebClnt.dll2013-07-04 11:51:04  81920  ----a-w-  C:WindowsSysWow64davclnt.dll2013-07-04 11:50:56  530432  ----a-w-  C:WindowsSysWow64comctl32.dll2013-07-04 10:11:35  140800  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversmrxdav.sys2013-07-03 04:05:05  76800  ----a-w-  C:WindowsSystem32drivershidclass.sys2013-07-03 04:05:04  32896  ----a-w-  C:WindowsSystem32drivershidparse.sys2013-06-30 22:45:28  116536  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgmfx64.sys2013-06-25 22:55:52  785624  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversWdf01000.sys2013-06-21 12:06:36  61216  ----a-w-  C:WindowsSystem32OpenCL.dll2013-06-21 12:06:36  1832224  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvdispco6432049.dll2013-06-21 12:06:36  1511712  ----a-w-  C:WindowsSystem32nvdispgenco6432049.dll2013-06-15 04:32:16  39936  ----a-w-  C:WindowsSystem32driverstssecsrv.sys2013-06-06 05:50:51  41472  ----a-w-  C:WindowsSystem32lpk.dll2013-06-06 05:49:52  100864  ----a-w-  C:WindowsSystem32fontsub.dll2013-06-06 05:49:07  14336  ----a-w-  C:WindowsSystem32dciman32.dll2013-06-06 05:47:21  46080  ----a-w-  C:WindowsSystem32atmlib.dll2013-06-06 04:57:01  25600  ----a-w-  C:WindowsSysWow64lpk.dll2013-06-06 04:51:29  70656  ----a-w-  C:WindowsSysWow64fontsub.dll.============= FINISH: 13:51:18,08 =============== 

.UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT.DDS (Ver_2011-09-30.01).Microsoft Windows 7 UltimateBoot Device: DeviceHarddiskVolume1Install Date: 7.2.2013 г. 15:34:14System Uptime: 7.11.2013 г. 09:53:19 (4 hours ago).Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. |  | B75M-D3HProcessor: Intel® Core i5-2320 CPU @ 3.00GHz | Intel® Core i5-2320 CPU @ 3.00GHz | 2673/100mhz.==== Disk Partitions =========================.C: is FIXED (NTFS) - 153 GiB total, 62,669 GiB free.D: is CDROM ()E: is RemovableF: is RemovableG: is RemovableH: is Removable.==== Disabled Device Manager Items =============.==== System Restore Points ===================.No restore point in system..==== Installed Programs ======================.µTorrentAdobe Flash Player 11 ActiveXAdobe Flash Player 11 PluginAdobe Photoshop CS6Adobe Photoshop Lightroom 5 64-bitAdobe Reader XI (11.0.05)AMX Mod X Installer 1.8.1Audiggle version 3.0.0.2Auslogics BoostSpeedAVG 2013AviSynthBitComet 1.35 64-bitBruteforce Save DataCamtasia Studio 8Cheat Engine 6.3EVEREST Ultimate Edition v5.50Facebook Video Calling 1.2.0.287FileZilla Client 3.7.3FlashGet3.7Google ЗемяGoogle ChromeHotfix for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2461678)HxD Hex Editor version 1.7.7.0ImgBurnIntel® Control CenterIntel® Management Engine ComponentsIntel® USB 3.0 eXtensible Host Controller DriverIntel® Trusted Connect Service ClientJava 7 Update 40 (64-bit)K-Lite Codec Pack 9.7.5 (Full)Media GoMedia Go Video Playback Engine 1.116.101.02020Microsoft .NET Framework 4 Client ProfileMicrosoft .NET Framework 4 ExtendedMicrosoft Application Error ReportingMicrosoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)Microsoft Office Access MUI (English) 2007Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007Microsoft Office Enterprise 2007Microsoft Office Excel MUI (English) 2007Microsoft Office File Validation Add-InMicrosoft Office Groove MUI (English) 2007Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007Microsoft Office Office 64-bit Components 2007Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007Microsoft Office Proof (English) 2007Microsoft Office Proof (French) 2007Microsoft Office Proof (Spanish) 2007Microsoft Office Proofing (English) 2007Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007Microsoft Office Shared MUI (English) 2007Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007Microsoft Office Word MUI (English) 2007Microsoft SilverlightMicrosoft Visual C++ 2005 RedistributableMicrosoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.21022Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219Microsoft_VC100_CRT_SP1_x64Microsoft_VC100_CRT_SP1_x86Microsoft_VC80_CRT_x86Microsoft_VC90_CRT_x86Mozilla Firefox 25.0 (x86 bg)Mozilla Maintenance ServiceMSVC80_x64_v2MSVC80_x86_v2MSVC90_x64MSVC90_x86MSXML 4.0 SP2 (KB954430)MSXML 4.0 SP2 (KB973688)Nokia Connectivity Cable DriverNokia SuiteNVIDIA 3D Vision Controller Driver 320.49NVIDIA 3D Vision Driver 327.23NVIDIA Control Panel 327.23NVIDIA GeForce Experience 1.6NVIDIA Graphics Driver 327.23NVIDIA Install ApplicationNVIDIA PhysXNVIDIA PhysX System Software 9.13.0604NVIDIA Stereoscopic 3D DriverNVIDIA Update 7.2.17NVIDIA Update ComponentsNVIDIA Virtual Audio 1.2.1ON_OFF Charge B11.1102.1PC Connectivity SolutionPDF Settings CS6PhotoScapePicasa 3PlayStation®StorePokerStars.netPowerISOPS3 Cheats EditorRealtek Ethernet Controller DriverRealtek High Definition Audio DriverSamsung KiesSamsung Story Album ViewerSAMSUNG USB Driver for Mobile PhonesSecurity Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2736428)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628v2)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2858302v2)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2656351)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2736428)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2742595)Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2858302v2)Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596744) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596754) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596792) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596825) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596871) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597969) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597973) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687309) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687439) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760411) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760585) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760591) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2827326) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2827329) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2827324) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB2687440) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2825999) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB2597971) 32-Bit EditionSecurity Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2827330) 32-Bit EditionSHIELD StreamingShutterSkype™ 6.10Sony PC Companion 2.10.155SpeedFan (remove only)Splashtop Connect for FirefoxSplashtop Connect for IESplashtop Software UpdaterSystem Requirements Lab CYRITeamViewer 8The Game of LifeThe Game Of Life by HasbroTotal Video Converter 3.71 100812Unity Web PlayerUniversal Media ServerUpdate for 2007 Microsoft Office System (KB967642)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939)Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939v3)Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871)Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523)Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2600217)Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2836939)Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2836939v3)Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673)Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596620) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office 2007 suites (KB2687493) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office 2007 suites (KB2767849) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office 2007 suites (KB2767916) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663)Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662)Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670)Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2687404) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677)Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2827325) 32-Bit EditionUpdate for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667)Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671)Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)USB PC Camera VC305VirtualDJ PRO FullVisual Studio 2010 x64 RedistributablesVLC media player 2.1.0Weather Watcher LiveWinampWindows Driver Package - Nokia pccsmcfd LegacyDriver  (05/31/2012 7.1.2.0)Windows Media Player Firefox PluginWindows Mobile Device Updater ComponentWinPcap 4.1.1WinRAR 4.20 (64-битова версия)XLink KaiZuneZune Language Pack (CHS)Zune Language Pack (CHT)Zune Language Pack (CSY)Zune Language Pack (DAN)Zune Language Pack (DEU)Zune Language Pack (ELL)Zune Language Pack (ESP)Zune Language Pack (FIN)Zune Language Pack (FRA)Zune Language Pack (HUN)Zune Language Pack (IND)Zune Language Pack (ITA)Zune Language Pack (JPN)Zune Language Pack (KOR)Zune Language Pack (MSL)Zune Language Pack (NLD)Zune Language Pack (NOR)Zune Language Pack (PLK)Zune Language Pack (PTB)Zune Language Pack (PTG)Zune Language Pack (RUS)Zune Language Pack (SVE).==== Event Viewer Messages From Past Week ========.7.11.2013 г. 00:44:27, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.6.11.2013 г. 01:12:18, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.5.11.2013 г. 12:47:28, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.5.11.2013 г. 00:35:49, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.4.11.2013 г. 10:16:57, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.4.11.2013 г. 10:15:36, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.4.11.2013 г. 08:22:24, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.4.11.2013 г. 00:36:30, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.31.10.2013 г. 22:17:03, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.31.10.2013 г. 15:16:37, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.31.10.2013 г. 10:36:17, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.31.10.2013 г. 09:34:14, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга ShellHWDetection.31.10.2013 г. 09:30:46, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.31.10.2013 г. 01:46:37, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.3.11.2013 г. 17:32:11, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.3.11.2013 г. 15:32:15, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.3.11.2013 г. 01:28:30, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан.2.11.2013 г. 10:27:48, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk5DR5.2.11.2013 г. 10:27:47, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk5DR5.2.11.2013 г. 10:27:47, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk5DR5.2.11.2013 г. 10:27:46, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk5DR5.2.11.2013 г. 10:27:46, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk5DR5.2.11.2013 г. 00:21:29, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан..==== End Of File =========================== 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте! Моля изпълнете следните стъпки:

 

СТЪПКА 1

 

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

  • [*]Кликнете два пъти върху
mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки (ако няма на някои обекти ги поставете ръчно), и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

 

 

СТЪПКА 2

Публикувано изображение
Моля изтеглете AdwCleaner от Xplode и го запазете на вашия десктоп.

  • [*]Кликнете с двукратен клик на мишката върху
AdwCleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Натиснете бутона Scan. [*]Проверката ще започне...бъдете търпеливи докато тя завърши. [*]След като проверката приключи, натиснете бутона Clean. [*]Натиснете OK на диалоговия прозорец, който ще се появи подканвайки Ви да затворите всички активни приложения. [*]Натиснете OK отново за да позволите на AdwCleaner да рестартира компютъра и да довърши почистващия процес. [*]След рестарта ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[s0].txt). [*]Прикачете съдържанието му в следващия си коментар [*]Копие на лог файла можеш да намериш и в папката C:AdwCleaner.

 

 

СТЪПКА 3

 

Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.

  • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

СТЪПКА 4

 

Следвайте следната инструкция за работа с OTL:

  • [*]Изтеглете
OTL.exe или OTL.scr го запазете на десктопа. [*]Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката. [*]Направете следните настройки:

Публикувано изображение

  • [*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете
изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

netsvcsdrivers32 /all%SYSTEMDRIVE%*.*%systemroot%Fonts*.com%systemroot%Fonts*.dll%systemroot%Fonts*.ini%systemroot%Fonts*.ini2%systemroot%*.scr%systemroot%*._sy%systemroot%REPAIR*.bak1%systemroot%REPAIR*.ini%systemroot%system32*.wt%systemroot%system32*.ruy%systemroot%system32*.jpg%systemroot%system32spoolprtprocsw32x86*.*%APPDATA%Update*.*%APPDATA%Microsoft*.*%APPDATA%AdobeUpdate*.*%ALLUSERSPROFILE%Favorites*.*%PROGRAMFILES%*.*%systemroot%*. /mp /sCREATERESTOREPOINT%systemroot%system32*.dll /lockedfiles%systemroot%Tasks*.job /lockedfiles%systemroot%System32config*.sav%systemroot%system32user32.dll /md5%systemroot%system32ws2_32.dll /md5%systemroot%system32ws2help.dll /md5HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdateAUHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsUpdateAuto UpdateResultsInstall|LastSuccessTime /rs
  • [*]Натиснете маркираният в синьо бутон: Публикувано изображение. [*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла -
OTL.Txt и Extras.Txt. [*]Публикувайте или прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение) логовете от OTL: OTL.Txt, Extras.Txt. Може да качите файловете нa rapidshare.com и да дадете линк за изтегляне.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.