Премини към съдържанието
15 години Kaldata.com – време е да почерпим! Прочети още... ×

Препоръчан отговор


Здравейте! Моля някои да ми помогне за блок схема по задача на C++. Спешно ми трябва за утре. Благодаря предварително!!!

А ето и задачата :

#include <iostream>

using namespace std;

 

int main(int argc, char** argv) {

int m=7;

int n=5;

int a[m][n];

// въвеждане на ст-стите на масива

for (int i=0; i<m; i++)

for (int j=0; j<n; j++)

{ cout << "input array element a[" <<i+1<<","<<j+1<&lt]:"<< endl;

cin >> a[j];

  }

// Контролно извеждане на не наредения масив

int i=0;

int j=0;

do

{ do

  {cout << "-> a[" <<i+1<<","<<j+1<&lt]= "<<a[j];

  j++;}

  while (j<n);

  i++;j=0;

  cout << endl;}

while (i<m);

 

//Размяна на редовете

cout << endl;

int t;

for (int i=0;i<=n-1;i++)   //for (int i=0;i<=m;i++)

{for (int j=0;j<(m-1)/2;j++) //{for (int j=0;j<=(n-1)/2;j++)

  {

  cout << "a[" <<m-1-j<<","<<i<&lt]= "<<a[m-1-j]<<" <-> "<< "a[" <<j<<","<<i<<"]= "<<a[j]; cout << endl;

  t=a[j];   //   t=a[j];

  a[j]=a[m-1-j];   //   a[j]=a[n-1-j];

  a[m-1-j]=t;   //   a[n-1-j]=t;

  cout << "a[" <<m-1-j<<","<<i<&lt]= "<<a[m-1-j]<<" >-< "<< "a[" <<j<<","<<i<<"]= "<<a[j];

  cout << endl; cout << endl;

  }

}

 

// Контролно извеждане на наредения масив

cout << endl;

i=0;

j=0;

do

{ do

  {cout << "-> a[" <<i+1<<","<<j+1<&lt]= "<<a[j];

  j++;}

  while (j<n);

  i++;j=0;

 

а условието е 

Условие:  Двумерен масив с N реда и M стълба да се наредят редовете в обратен ред, като се запази разположението на елементите в реда. Да се изведе пренаредения масив.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Доста е омазан този код - мега трудно се чете, отделно дето има компилационни грешки. Ти ли си го писал или някой колега ти го е пратил?  Ако сам си писал задачата, съставянето на блок-схемата изобщо не трябва да те затруднява.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
#include <iostream>using namespace std;// constantsconst int ROWS = 7;const int COLS = 5;// global variablesint sourceArray [ROWS][COLS];int reversedRowsArray[ROWS][COLS];int main(int argc, char** argv) {	// setting values for the source 2D array	for (int i = 0; i < ROWS; i++)	{		cout<<"Enter values for row "<<i<<"."<<endl;		for (int j = 0; j < COLS; j++)		{			cout<<"Enter the value of element No. "<<j<<" .> ";			cin>>sourceArray[i][j];		}	}	// displaying the source 2D array	cout<<"nThe source 2D array: "<<endl;	for (int i = 0; i < ROWS; i++)	{		for (int j = 0; j < COLS; j++)		{			cout<<sourceArray[i][j]<<" ";		}		cout<<endl;	}	// main program logic  for (int startIndex = 0, endIndex = ROWS - 1; // initializign loop variables		startIndex < ROWS, endIndex >= 0; // loop conditions		startIndex++, endIndex--) // incrementing/decrementing the loop variables	{		for (int j = 0; j < COLS; j++)		{			reversedRowsArray[startIndex][j] = sourceArray[endIndex][j];		}	}	// displaying the reversed rows 2D array	cout<<"nThe reversed rows 2D array: "<<endl;	for (int i = 0; i < ROWS; i++)	{		for (int j = 0; j < COLS; j++)		{			cout<<reversedRowsArray[i][j]<<" ";		}		cout<<endl;	}  system("pause");}

Компилирай тази програма и си я разцъкай. Написах ти няколко основни коментара. Според мен е доста по-разбираемо от това, което са ти пратили. Използвам два масива - оригинален и празен със същите размери, в който се записват стойностите на оригиналния, но с редове в обратен ред. Направил съм основната логика на програмата като сложен for цикъл с по две променливи и две условия. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А Блок схемата?


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте можете ли да  ми помогнете за блок схема


#include <iostream>

void main()
{
        int i; 
int m = 0;
static bool warning = false;
do
{
if (warning)
std::cout << "You entered a bad value. Give it another go." << std::endl;
std::cout << "Enter a value for m, where 10 < m < 50. " << std::endl;
std::cout << "m = ";
std::cin >> m;
warning = true;
} while ( !(m > 10 && m < 50) );


double * values = new double[m];


std::cout << "Your array of " << m << " elements is created. Please enter a value for each element:" << std::endl;


int imin = -1, imax = -1;
for ( i = 0; i < m; i++)
{
std::cout << "Element " << i << " = ";
std::cin >> values[i];


if (imin >= 0)
{
if (values[i] < values[imin]) imin = i;
} 
else imin = i;


if (imax >= 0)
{
if (values[i] > values[imax]) imax = i;
}
else imax = i;
}


if (imin < imax)
{
double average = (values[imin] + values[imax]) / 2;
std::cout << "The average of " << values[imin] << " and " << values[imax] << " is " << average << std::endl;
}
else if (imin > imax)
{
double ssum = values[imin] * values[imin] + values[imax] * values[imax];
std::cout << "The sum of the squares of " << values[imin] << " and " << values[imax] << " is " << ssum << std::endl;
}


double * pol = new double[m / 2 + 1];
int polsize = 0;
for ( i = 1; i < m; i += 2)
{
if (values[i] > 0)
{
pol[polsize] = values[i];
polsize++;
}
}


std::cout << "AL:" << std::endl;
for ( i = 0; i < m; i++)
{
std::cout << "Element " << i << ": " << values[i] << std::endl;
}


std::cout << "POL:" << std::endl;
for ( i = 0; i < polsize; i++)
{
std::cout << "Element " << i << ": " << pol[i] << std::endl;
}


delete values, pol;
}
Редактирано от capnemo (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Подобни теми

  • от eXXcal
   #include <iostream> #include <fstream> #include <map> #include <ctime> #include <string> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <vector> #include <list> #include <iterator> #include <algorithm> #include <utility> #include <time.h> using namespace std; class CPerson { private: string name; string EGN; public: CPerson() { name=" "; EGN=" "; } CPerson(const string n, const string e) { name=n; EGN=e; } string getname()const { return name; } string getEGN()const { return EGN; } void setname(const string n) { name=n; } void setEGN(const string e) { EGN=e; } virtual void print() = 0; //1.1 int getAge() const //1.2 { int age; time_t currentTime; struct tm * ltm; time( &currentTime ); ltm= localtime( &currentTime ); int year = atoi(getEGN().substr(0, 2).c_str()); int month = atoi(getEGN().substr(2, 2).c_str()); int day = atoi(getEGN().substr(4, 2).c_str()); int cyear = 1900 + ltm->tm_year; int cmonth = 1 + ltm->tm_mon; int cday = 1 + ltm->tm_mday; age = cyear - (year + 1900); if (cmonth < month) age--; if (cmonth == month && cday < day) age--; return age; } }; class CStudent: public CPerson { private: string FN; map<int, int> st_tests; public: CStudent() { FN=" "; } CStudent(const string n) { FN=n; } CStudent(const string o, const string p, const string n):CPerson(o,p) { FN=n; } void setFN(const string n) { FN=n; } void setst_tests(map<int, int> m) { st_tests=m; } string getFN() const { return FN; } bool operator () (CStudent a, CStudent b) const { return a.average() < b.average(); } map<int, int> getst_tests() { return st_tests; } void print() { cout<<"Ime: "<<getname()<<endl; cout<<"EGN: "<<getEGN()<<endl; cout<<"FN: "<<getFN()<<endl; map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); while(it!=st_tests.end()) { cout<<it->first<<" "<<it->second<<endl; it++; } } void add_st_tests(int a, int b) { map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); while(it!=st_tests.end()) { st_tests.insert(pair<int,int>(a,b)); } } double average() //2.1 { double sum=0; map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); for (it=st_tests.begin();it!=st_tests.end();it++) sum+=it->second; if(st_tests.size()!=0) return sum/st_tests.size(); return -1; } int search(const int a) //2.2 { return st_tests.find(a)->second; } }; class CGroup { private: string spec; int kurs; int grupa; vector<CStudent> students; public: string getspec() const { return spec; } int getkurs() const { return kurs; } int getgrupa() const { return grupa; } vector<CStudent> getstudents() { return students; } void setstudents(vector<CStudent> a) { students=a; } void setspec(const string n) { spec=n; } void setkurs(const int n) { kurs=n; } void setgrupa(const int n) { grupa=n; } CGroup(const string s, const int k, const int g) { spec=s; kurs=k; grupa=g; } void addstudent(CStudent &a) { students.push_back(a); } /* int ReadFile() //3.1 { ifstream st; st.open("students.txt",ios::in); if(!st) { cout<<"Cannot open students.txt or file does not exist."<<endl; return 0; } string a, b, c; int d, e, i=0; if (st.is_open()) { do { st >> a >> b >> c; students[i].setname(a); students[i].setEGN(b); students[i].setFN(c); do { st >> d >> e; students[i].add_st_tests(d,e); }while(st.peek() != '\n' || st.peek() != '\r'); i++; }while(!st.eof()); } st.close(); }*/ double averagetest(int a) //3.2 { double sum=0; int br=0; vector<CStudent>::iterator itt; for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { map<int, int>::iterator it=(*itt).getst_tests().find(a); while(itt!=students.end()) sum+=it->second; br++; } cout<<sum/br; return sum/br; } list<CStudent> averageparam(const int a, const int b) //3.3 { list<CStudent> l; int i=0; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { if((*itt).average() >= a && (*itt).average() <= b) l.push_back(*itt); i++; } cout<<"List ot studenti sus sreden broi tochki mejdu "<<a<<" - "<<b<<endl; list<CStudent>::iterator it=l.begin(); for (it=l.begin();it!=l.end();it++) (*it).print(); return l; } int averageabove(const int a) //3.4 { int br=0; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) if((*itt).average() > a) br++; cout<<"Broi studenti sus sreden broi tochki nad "<<a<<": "<<br<<endl; return br; } void averageage(const int a) //3.5 { cout<<"Sreden uspeh na "<<a<<" godishni studenti."<<endl; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { int b=(*itt).getAge(); if(a == b) cout<<(*itt).getname()<<" "<<(*itt).average()<<endl; } } void beststudent() //3.6 { cout<<"Student s nai-visoka uspevaemost."<<endl; CStudent temp; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) if ((*itt).average() > temp.average()) temp = (*itt); temp.print(); } void sortaverage() //3.7 { sort(students.begin(),students.end(),CStudent()); } void sortasc() //3.8 { } void averageage() //3.9 { } }; int main() { CStudent p1("Ivan","9711156070","61360140"); CStudent p2("Petar","9703041020","61360127"); CStudent p3("Mihail","9708032540","61360134"); p1.add_st_tests(1,55); p1.add_st_tests(2,80); p1.add_st_tests(3,69); p2.add_st_tests(1,98); p2.add_st_tests(2,25); p2.add_st_tests(3,56); p3.add_st_tests(1,32); p3.add_st_tests(2,87); p3.add_st_tests(3,57); CGroup g1 ("SIT",1,1); g1.addstudent(p1); g1.addstudent(p2); g1.addstudent(p3); g1.averagetest(2); }  
   Имам малък проблем с програмата .Успешно се  Build -ва , не изкарва грешки .А като се Run - не ми изписва map set iterator not dereferencable  също така и standard c++ libraries out of range && 0 .  Може ли някой да помогне ? Благодаря предварително
    
    Ето го и условието :
    
   1. Да се дефинира абстрактен клас CPerson, с член данни име и ЕГН, освен необходимите методи, да се напишат и следните:
   абстрактен метод за печат
    
   метод, който връща възрастта на човека на база на ЕГН-то
    
   2. Да се дефинира клас CStudent наследник на CPerson, съхраняващ информацията за факултетен номер на студента и контейнер съхраняващ резултатите на студента от различни тестове (код на теста и получения брой точки, напр. (map<unsigned, unsigned> st_tests). Освен необходимите конструктори, методи и оператори (сред които е функцията за печат) да се добавят:
    
   метод, който връща средния брой точки получени от студента
    
   метод, който връща брой точки по код на тест, подаден като параметър
    
   3. Да се дефинира клас група студенти CGroup, съхраняващ информацията за специалност, курс, група и контейнер от студентите в нея (напр. vector<CStudent>). Освен необходимите методи, да се реализират и следните член функции:
    
   да се дефинира конструктор с параметър име на файл, съдържащ необходимата информация за запълване на контейнера
    
   изчислява и връща средния брой точки за тест, подаден като параметър
    
   връща списък от студенти (list<CStudent*>) със среден брой точки принадлежащи на интервал [a;b] (a,b - параметри)
    
   изчислява и връща броя на студентите със среден брой точки, по-голям от числото подадено като параметър
    
   изчислява и връща средния брой точки на студентите на възраст, подадена като параметър
    
   намира студента с най-висока успеваемост на тестовете
    
   сортира студентите по среден брой точки
    
   сортира тестовете в низходящ ред по среден брой точки, получени от студентите в групата
    
   изчислява средната възраст на студентите от групата
    
   4. Да се създадат няколко обекта от класа CGroup и се демонстрира работоспособността на методите му като се направят различни справки и съпоставки между тях (напр. коя специалност има по-висока средна успеваемост на тестовете, коя по-висока средна възраст, коя повече студенти получили точки над зададена стойност). Да има обработка на изключения на необходимите места.
  • от barry
   Здравейте,
   имам един масив от цели числа
   int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; а израза
   (1 + 3)[a] - a[0] + (a + 1)[2] е равен на 8. По принцип i-тия елемент на масива е
   a[i] или *(a+i) но не разбирам другите две конструкции. Може ли някой да обясни как се изчисляват те?
   Благодаря предварително.
  • от martin stoqnov
   Здравейте!от скоро се занимавам с онлайн симулатор на ардуино "Tinkercad" ,но имам някой проблеми с логическото изпълнение на кодовете.
   ето и част от първият 
    if (digitalRead(Zaqvka2) == HIGH)
   {
   switch (i){
   case 0:
   digitalWrite(Up,HIGH);
   digitalWrite(Fast,HIGH);}
   }                                                     тук проблема идва от това, че без да е изпълнено условието за If (zaqvka da e HIGH)   се изпълнява оператора switch ?!?
   друг проблем който срещнах е  ,че когато не е изпълнено условие за if  не се изпълнява else частта. 
   Ще се радвам ако някой сподели дали е имал проблем с средата и да каже този код дали върви нормално в реални условия с контролер и др-те физически елементи.
   Започвам да си мисля, че средата е боза ?!?
    

  • от Pepi Litkov
   Здравейте колеги ! Спешно ми трябва една задача написана на C++ за понеделник . Много ми е труден този език и не мога да измисля никакъв код ..Ако е възможно погледнете условието : Да се напише програма,която за дадено естествено число N да намира такава тройка числа a,b,c (естествени и c<N), за която a2+b2=c2 (двойките са степен).. Благодаря ви много предварително ! 
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.