Премини към съдържанието
vicid

Помощ за търсачка

  Препоръчан отговор


  Ето кода ми.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-88">
  <title>Търсене</title>
  <form name='search' method='GET'>
  Търсене: <input type='text' name='duma' />
  <select name='table'>
  <option value="program">program</option>
  <option value="news">news</option>
  </select>
  <br /><input type='submit' name='submit' value='Търси' /><br />
  <form>
  <<?
  include("conf.php");
  $button = $_GET ['submit'];
  
  $duma = $_GET['duma'];
  $table = $_GET['table'];
  
  
  
  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  }
  else {
  	$constructs ="SELECT * FROM '$table' namepr, name LIKE'%$duma%'";
  $run = $conn->query($constructs);
    
  $foundnum = $run->num_rows; 
    
  
   
  $per_page = 1;
  $start = isset($_GET['start']) ? $_GET['start']: '';
  $max_pages = ceil($foundnum / $per_page);
  if(!$start)
  $start=0; 
  $sql = "LIMIT $start, $per_page" ;
  $result = $conn->query($sql);
  
  if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
      echo "Name: " . $row["namepr"]. "<br>";
  		    echo "Name: " . $row["name"]. "<br>";
  
  		
    }
  } else {
    echo "0 results";
  }
  

  Но търсачката не работи. Искам да мога да търсия и в двете таблици , но да избирам в коя таблица да търся.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Как да направя търсачка която да търси в два таблици? С опция за избор на таблица в която да търси

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Как да направя търсачка която да търси в два таблици? С опция за избор на таблица в която да търси

   

  Не работи, защото имаш елементарни грешки в кода.

  Виж как отваряш php кода ?

  А къде го затваряш ?

  Търси си грешките, които се извеждат в браузъра поне !

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Проблема не е от това По надоло го затварям, че имам странициране а в браузъра не дава грешка. А това пише на адрес бара search.php?duma=test&table=program&submit=Търси

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  А на първия if, къде затваряш скобата след else ?


  И тя ли някъде надолу в кода ?


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  За този ли.

  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  }
  

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Де да знам. Брой в показания от теб по-горе код if-овете и гледай първия.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Значи трябва да е така ли?

  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  
  else {
  }
  

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

   

  Значи трябва да е така ли?

  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  
  else {
  }
  

   

  Не знам. Кодът е твой. Ти не показваш целия файл, а само част от него.

  Възможно е да се затваря и някъде по-надолу.

  Но пак ти казвам - оправи си първо грешките из кода и обясни какво означава "търсачката не работи".

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ето целя код!

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-88">
  <title>Търсене</title>
  <form name='search' method='GET'>
  Търсене: <input type='text' name='duma' />
  <select name='table'>
  <option value="program">program</option>
  <option value="news">news</option>
  </select>
  <br /><input type='submit' name='submit' value='Търси' /><br />
  <form>
  <?
  include("conf.php");
  $button = $_GET ['submit'];
  
  $duma = $_GET['duma'];
  $table = $_GET['table'];
  
  
  
  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  }
  else {
  	$constructs ="SELECT * FROM '$table' namepr, name LIKE'%$duma%'";
  $run = $conn->query($constructs);
    
  $foundnum = $run->num_rows; 
    
  
   
  $per_page = 1;
  $start = isset($_GET['start']) ? $_GET['start']: '';
  $max_pages = ceil($foundnum / $per_page);
  if(!$start)
  $start=0; 
  $sql = "SELECT * FROM '$table' namepr, name LIKE'%$duma%' LIMIT $start, $per_page" ;
  result = $conn->query($sql);
  
  if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
      echo "Name: " . $row["namepr"]. "<br>";
  		    echo "Name: " . $row["name"]. "<br>";
  
  		
    }
  } else {
    echo "0 results";
  }
  echo "<center>";
   
  $prev = $start - $per_page;
  $next = $start + $per_page;
              
  $adjacents = 3;
  $last = $max_pages - 1;
   
  if($max_pages > 1)
  {  
  //previous button
  if (!($start<=0)) 
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$prev'>Prev</a> ";  
       
  //pages 
  if ($max_pages < 7 + ($adjacents * 2))  //not enough pages to bother breaking it up
  {
  $i = 0;  
  for ($counter = 1; $counter <= $max_pages; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  } 
  $i = $i + $per_page;         
  }
  }
  elseif($max_pages > 5 + ($adjacents * 2))  //enough pages to hide some
  {
  //close to beginning; only hide later pages
  if(($start/$per_page) < 1 + ($adjacents * 2))    
  {
  $i = 0;
  for ($counter = 1; $counter < 4 + ($adjacents * 2); $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  } 
  $i = $i + $per_page;                    
  }
               
  }
  //in middle; hide some front and some back
  elseif($max_pages - ($adjacents * 2) > ($start / $per_page) && ($start / $per_page) > ($adjacents * 2))
  {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=0'>1</a> ";
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$per_page'>2</a> .... ";
   
  $i = $start;         
  for ($counter = ($start/$per_page)+1; $counter < ($start / $per_page) + $adjacents + 2; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  }  
  $i = $i + $per_page;        
  }
                   
  }
  //close to end; only hide early pages
  else
  {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=0'>1</a> ";
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$per_page'>2</a> .... ";
   
  $i = $start;        
  for ($counter = ($start / $per_page) + 1; $counter <= $max_pages; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";  
  } 
  $i = $i + $per_page;       
  }
  }
  }
       
  //next button
  if (!($start >=$foundnum-$per_page))
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&Търси&start=$next'>Next</a> ";  
  }  
  echo "</center>";
  } 
  
  
  
  
  ?>
  

  "търсачката не работи"  означава, че като напиша нещо в търсачката и избера таблица и дам търсене ми дава това 0 results.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  А защо не използваш WHERE в SQL заявките ?

   

  $sql = "SELECT * FROM '$table' namepr, name where (namepr LIKE'%$duma%') or (name LIKE'%$duma%') LIMIT $start, $per_page" ;

   

  Малко по-нагоре имаш още една подобна заявка.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  $sql = "SELECT * FROM '$table' namepr, name where (namepr LIKE'%$duma%') or (name LIKE'%$duma%') LIMIT $start, $per_page" ;
  
  

  Промених го така и пак не търси

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  $sql = "SELECT * FROM '$table' namepr, name where (namepr LIKE'%$duma%') or (name LIKE'%$duma%') LIMIT $start, $per_page" ;
  
  

  Промених го така и пак не търси

   

   

  Хайде промени го тогава така :

   

  $sql = "SELECT * FROM '$table' where (namepr LIKE'%$duma%') or (name LIKE'%$duma%') LIMIT $start, $per_page" ;

  Научи се да пишеш сам кода си.

  Не се доверявай сляпо на всичко, което ти дадат.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ето целя код!

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-88">
  <title>Търсене</title>
  <form name='search' method='GET'>
  Търсене: <input type='text' name='duma' />
  <select name='table'>
  <option value="program">program</option>
  <option value="news">news</option>
  </select>
  <br /><input type='submit' name='submit' value='Търси' /><br />
  <form>
  <?
  include("conf.php");
  $button = $_GET ['submit'];
  
  $duma = $_GET['duma'];
  $table = $_GET['table'];
  
  
  
  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  }
  else {
  	$constructs ="SELECT * FROM '$table' namepr, name LIKE'%$duma%'";
  $run = $conn->query($constructs);
    
  $foundnum = $run->num_rows; 
    
  
   
  $per_page = 1;
  $start = isset($_GET['start']) ? $_GET['start']: '';
  $max_pages = ceil($foundnum / $per_page);
  if(!$start)
  $start=0; 
  $sql = "SELECT * FROM '$table' namepr, name LIKE'%$duma%' LIMIT $start, $per_page" ;
  result = $conn->query($sql);
  
  if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
      echo "Name: " . $row["namepr"]. "<br>";
  		    echo "Name: " . $row["name"]. "<br>";
  
  		
    }
  } else {
    echo "0 results";
  }
  echo "<center>";
   
  $prev = $start - $per_page;
  $next = $start + $per_page;
              
  $adjacents = 3;
  $last = $max_pages - 1;
   
  if($max_pages > 1)
  {  
  //previous button
  if (!($start<=0)) 
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$prev'>Prev</a> ";  
       
  //pages 
  if ($max_pages < 7 + ($adjacents * 2))  //not enough pages to bother breaking it up
  {
  $i = 0;  
  for ($counter = 1; $counter <= $max_pages; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  } 
  $i = $i + $per_page;         
  }
  }
  elseif($max_pages > 5 + ($adjacents * 2))  //enough pages to hide some
  {
  //close to beginning; only hide later pages
  if(($start/$per_page) < 1 + ($adjacents * 2))    
  {
  $i = 0;
  for ($counter = 1; $counter < 4 + ($adjacents * 2); $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  } 
  $i = $i + $per_page;                    
  }
               
  }
  //in middle; hide some front and some back
  elseif($max_pages - ($adjacents * 2) > ($start / $per_page) && ($start / $per_page) > ($adjacents * 2))
  {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=0'>1</a> ";
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$per_page'>2</a> .... ";
   
  $i = $start;         
  for ($counter = ($start/$per_page)+1; $counter < ($start / $per_page) + $adjacents + 2; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  }  
  $i = $i + $per_page;        
  }
                   
  }
  //close to end; only hide early pages
  else
  {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=0'>1</a> ";
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$per_page'>2</a> .... ";
   
  $i = $start;        
  for ($counter = ($start / $per_page) + 1; $counter <= $max_pages; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";  
  } 
  $i = $i + $per_page;       
  }
  }
  }
       
  //next button
  if (!($start >=$foundnum-$per_page))
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&Търси&start=$next'>Next</a> ";  
  }  
  echo "</center>";
  } 
  
  
  
  
  ?>
  

  "търсачката не работи"  означава, че като напиша нещо в търсачката и избера таблица и дам търсене ми дава това 0 results.

  Ето ми кода

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Но ти нищо не си променил !

  Нито грешките си поправил, нито SQL заявките са променени.

  Как искаш да работи ?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-88">
  <title>Търсене</title>
  <form name='search' method='GET'>
  Търсене: <input type='text' name='duma' />
  <select name='table'>
  <option value="program">program</option>
  <option value="news">news</option>
  </select>
  <br /><input type='submit' name='submit' value='Търси' /><br />
  <form>
  <?
  include("conf.php");
  $button = $_GET ['submit'];
  
  $duma = $_GET['duma'];
  $table = $_GET['table'];
  
  
  
  if (strlen($duma) < 4) {
  echo "Трябва да въведете повече от 4 символа.";
  }
  else {
  	$constructs ="SELECT * FROM $table where (namepr LIKE'%$duma%')or (name LIKE'%$duma%')  ";
  $run = $conn->query($constructs);
    
  $foundnum = $run->num_rows; 
    
  
   
  $per_page = 1;
  $start = isset($_GET['start']) ? $_GET['start']: '';
  $max_pages = ceil($foundnum / $per_page);
  if(!$start)
  $start=0; 
  $sql = "SELECT * FROM $table where (namepr LIKE'%$duma%')or (name LIKE'%$duma%') LIMIT $start, $per_page" ;
  $result = $conn->query($sql);
  
  if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
      echo "Name: " . $row["namepr"]. "<br>";
  		    echo "Name: " . $row["name"]. "<br>";
  
  		
    }
  } else {
    echo "0 results";
  }
  echo "<center>";
   
  $prev = $start - $per_page;
  $next = $start + $per_page;
              
  $adjacents = 3;
  $last = $max_pages - 1;
   
  if($max_pages > 1)
  {  
  //previous button
  if (!($start<=0)) 
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$prev'>Prev</a> ";  
       
  //pages 
  if ($max_pages < 7 + ($adjacents * 2))  //not enough pages to bother breaking it up
  {
  $i = 0;  
  for ($counter = 1; $counter <= $max_pages; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  } 
  $i = $i + $per_page;         
  }
  }
  elseif($max_pages > 5 + ($adjacents * 2))  //enough pages to hide some
  {
  //close to beginning; only hide later pages
  if(($start/$per_page) < 1 + ($adjacents * 2))    
  {
  $i = 0;
  for ($counter = 1; $counter < 4 + ($adjacents * 2); $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  } 
  $i = $i + $per_page;                    
  }
               
  }
  //in middle; hide some front and some back
  elseif($max_pages - ($adjacents * 2) > ($start / $per_page) && ($start / $per_page) > ($adjacents * 2))
  {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=0'>1</a> ";
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$per_page'>2</a> .... ";
   
  $i = $start;         
  for ($counter = ($start/$per_page)+1; $counter < ($start / $per_page) + $adjacents + 2; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";
  }  
  $i = $i + $per_page;        
  }
                   
  }
  //close to end; only hide early pages
  else
  {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=0'>1</a> ";
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$per_page'>2</a> .... ";
   
  $i = $start;        
  for ($counter = ($start / $per_page) + 1; $counter <= $max_pages; $counter++)
  {
  if ($i == $start){
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'><b>$counter</b></a> ";
  }
  else {
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&submit=Search+source+code&start=$i'>$counter</a> ";  
  } 
  $i = $i + $per_page;       
  }
  }
  }
       
  //next button
  if (!($start >=$foundnum-$per_page))
  echo " <a href='search.php?search=$search&duma=$duma&table=$table&Търси&start=$next'>Next</a> ";  
  }  
  echo "</center>";
  } 
  
  
  
  
  ?>
  

  Ето ми кода. Ако променя заявките така търси $sql = "SELECT * FROM $table  where (namepr LIKE'%$duma%')  LIMIT $start, $per_page" ; Само в таблица програми, но ако променя това namepr на name търси в таблица новини. Как да оправя заявката та да търси в поле на таблица новини.

   

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Пробах заявките така.

   $constructs ="SELECT * FROM $table  where (namepr OR name LIKE'%$duma%')   ";

  $sql = "SELECT * FROM $table  where (namepr OR name LIKE'%$duma%')  LIMIT $start, $per_page" ;

  И така.

   $constructs ="SELECT * FROM $table  where (namepr LIKE'%$duma%') OR  (name LIKE'%$duma%')";
  $sql = "SELECT * FROM $table  where (namepr  LIKE'%$duma%') OR  (name LIKE'%$duma%') LIMIT $start, $per_page" ;


  И по двата начина не търси.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  В съответствие с избраната таблица променяш името и в заявката.

  Променяй и името на полето, по което ще търсиш, ако е необходимо.

  Нали си съгласен, че няма как да знам коя твоя таблица, какви полета има ?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ай-ай-ай...

  Този сайтец плаче за хакване с този кодец:

  $duma = $_GET['duma'];
  $table = $_GET['table'];
  

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ще сложа защита щом търсачката я завърша. 

  Търсачката трябва да търси в две таблици. Едната таблица е news  колона за търсене е name тип на полето varchar(255).

  Втората таблица е program  колона за търсене е namepr тип на полето varchar(255).

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ще сложа защита щом търсачката я завърша. 

  Търсачката трябва да търси в две таблици. Едната таблица е news  колона за търсене е name тип на полето varchar(255).

  Втората таблица е program  колона за търсене е namepr тип на полето varchar(255).

   

  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/union.html

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Пробвах и с UNION заявките и пак не намира нищо. Ето как пробвах заявките.

   $constructs ="(SELECT namepr FROM $table  where (namepr LIKE'%$duma%'))  UNION  (SELECT name FROM $table  where (name LIKE'%$duma%'))";

   

  $sql = "(SELECT namepr FROM $table  where (namepr LIKE'%$duma%') ) UNION  (SELECT name FROM $table  where (name LIKE'%$duma%')) LIMIT $start, $per_page" ;

   

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  UNION заявката е ако ще търсиш едновременно в двете таблици. Тогава ще е нещо такова:

  (SELECT namepr as name FROM table1  where (namepr LIKE'%$duma%'))  UNION  (SELECT name FROM table2  where (name LIKE'%$duma%'))

  Таблиците трябва да са указани със съответните си имена, а не с $table. Ти реално гледаш в една таблица за несъществуващо име.

   

  Ако ще търсиш само в една, като заместваш името на таблицата, замествай и името на полето. И нямаш нужда от UNION

   

  Когато е избрана едната таблица ще имаш:

  SELECT namepr as name FROM $table  where (namepr LIKE'%$duma%')

  А когато е другата :

  SELECT name as name FROM $table  where (namepr LIKE'%$duma%')
  Редактирано от Ken (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.