Премини към съдържанието
smurfavr

Търся Javascript които да показва на потребителите времето прекарано в форума.

Препоръчан отговор


Търся  Javascript които да показва на потребителите времето прекарано в форума.

8779200F.jpg

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

публикувано (редактирано)
<script>

if (sessionStorage.c == undefined)
{
	d = new Date();
	sessionStorage.t = d.getTime();
	sessionStorage.c = "defined";
}
var myVar = setInterval(myTimer, 1000);

function myTimer()
{
	d = new Date();
	present = d.getTime();
	a = present - sessionStorage.t;
	d = new Date(a);
	txt = d.getUTCHours() + ":" + d.getUTCMinutes() + ":" + d.getUTCSeconds();
	document.getElementById("1").innerHTML = txt;
}
</script>

 

Този скрипт трябва да е във всички хтмл файлове, или във .js файла, който е инклуднат във всички.

В хтмл елемента, с айди "1" ти излиза електронен часовник отброяващ часовете минутите и секундите, които като потребител си прекарал във форума.

Часовника се нулира, когато потребителя затвори сесията. При ново отваряне променливата sessionStorage.c е отново undefined

Редактирано от Реджеп Иведик (преглед на промените)
 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Бях направил грешка. Сега я коригирах. Понеже използвам разликата с епохата е необходимо на последния ред да се използват UTC вариантите на методите, тъй като епохата  ни се дава в UTC време.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Трябва ми подобен джава като тоя които съм дал.В  този има  4-5 бъга и не ми върши работа.

 

/*******************************************************************************************************
 * Application: elapsedTime (Total Time Spent On Forums)
 * Description: Will show how much time each member spends logged into the site.
 * Version: RC1 - Beta tester only!
 * Made and Optimizations by JScript - 2015/02/18
 * Copyright (c) 2015 JScript <jscriptbrasil at live dot com>
 * This work is free. You can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the WTFPL, Version 2
********************************************************************************************************
-
Variables that can be changed by the user:
1- tTimeOut
2- checkTime
3- fieldName
Note: For those variables "tTimeout" and "checkTime" ->
   - to avoid the "Request Limit" the lowest value should be 10 seconds and 30 seconds respectively!
*/
var elapsedTime = {
  autor:   'JScript',
  version:  '1.02202015-jq1.9.1',
  codename:  'Narmer (Sheikh Muftah)',
 
  /**
  * Related to database.
  **/
  fieldName:    'Време онлайн',
  field_id:    0,
  fd_description: 'Will show how much time each member spends logged into the site.',
  db_field:    0,
  db_content:  '',
  db_description: 'Database to store the data of the module elapsedTime!',
  db_url:    '/admin/index.forum?part=users_groups&sub=users&mode=avatar_profil2&extended_admin=1&tid=',
  response:    '',
  evalTextarea:  'jQuery(\'label:contains("elapsedTime_DB"), span:contains("elapsedTime_DB"), dt:contains("elapsedTime_DB")\', response).closest("dl, tr").find("textarea")',
 
  db_default: {
   appInfo: {
     module:    'elapsedTime_DB',
     description: 'Database to store the data of the module elapsedTime!',
     author:   'JScript',
     version:   'RC1 b',
     release:   '2015/02/18'
   },
   userInfo: {
     isOnline:  1,
     dateOld:  Number(new Date()),
     dateNow:  Number(new Date()),
     dateSpent:  ''
   }
  },
 
  /**
  * Related to intervals.
  **/
  lInterval:  10,
  tTimeOut:  10000,
  checkTime:  30000,
  setLoop:  0,
 
  // other variables...
  evalTID: 'jQuery(\'a[href*="tid="]\').attr("href").split("tid=")[1].split("&")[0]',
  TID: 0,
 
  /**
  * JavaScript/jQuery functions
  */
  initialize: function() {
   $(function() {
     return (!_userdata.session_logged_in) ? false : elapsedTime.setup();
   });
  },
 
  setup: function() {
   elapsedTime.TID = eval(elapsedTime.evalTID);
   /**
   * First checks if the database exists!
   **/
   jQuery.get('/profile?mode=editprofile', function(response) {
     elapsedTime.response = eval(elapsedTime.evalTextarea);
 
     // If the database does not exist, then an administrator will create it now!
     if ((!elapsedTime.response.length) && (_userdata.user_level == 1)) {
      elapsedTime.async(false);
      jQuery.post(elapsedTime.db_url + elapsedTime.TID, { /* <- Parameters! */
        /* Post action */
        action:        'add_field',
        id:          0,
        type:          0,
        action:        'configuration_final',
        list_type_field:     2,
        field_name:       'elapsedTime_DB',
        field_desc:       elapsedTime.db_description + ' - Made by JScript, 2015/02/18',
        field_oblig:       0,
        field_display_profil:    1,
        list_field_type_view:    0,
        list_auth_field_himself:  1,
        list_field_view:     0,
        list_separator:      0,
        field_type_2_lng_max:   15000,
        submit:        1,
        field_type_11_max_before:  14,
        field_type_11_max_after:  6
      }).done(function() {
        jQuery.get('/profile?mode=editprofile', function(response) {
         elapsedTime.response = eval(elapsedTime.evalTextarea);
        });
      });
      jQuery.post(elapsedTime.db_url + elapsedTime.TID, { /* <- Parameters! */
        /* Post action */
        action:        'add_field',
        id:          0,
        type:          0,
        action:        'configuration_final',
        list_type_field:     13,
        field_name:       elapsedTime.fieldName,
        field_desc:       elapsedTime.fd_description + ' - Made by JScript, 2015/02/18',
        field_oblig:       0,
        field_display_message:    1,
        field_display_profil:    1,
        list_field_type_view:    0,
        list_auth_field_himself:  1,
        list_field_view:     -1,
        list_separator:     1,
        field_type_2_lng_max:    15000,
        submit:        1,
        field_type_11_max_before:  14,
        field_type_11_max_after:  6
      }).done(function(e) {
        console.log(e)
      });
      elapsedTime.async(true);
     }
 
     if (!elapsedTime.response.length) {
      return false;
     }
 
     elapsedTime.db_field = elapsedTime.response.attr('id');
 
     if (elapsedTime.response.val().length) {
      elapsedTime.db_content = JSON.parse(elapsedTime.response.val().replace(/'/g, '"'));
     }
 
     if ((!elapsedTime.response.val().length) || (!elapsedTime.db_content.userInfo.isOnline)) {
      elapsedTime.db_content = elapsedTime.db_default;
 
      elapsedTime.async(false);
        elapsedTime.dataSave(elapsedTime.db_field, JSON.stringify(elapsedTime.db_content).replace(/"/g, "'"));
      elapsedTime.async(true);
 
      elapsedTime.updateTime();
     }
 
     if (document.getElementById('fa_welcome') !== null) {
      jQuery('a[href$="logout=1"]').attr('href', jQuery('#logout').attr('href'));
     }
     jQuery('a[href*="logout=1"]').click(function(event) {
      elapsedTime.TID = eval(elapsedTime.evalTID);
      elapsedTime.db_content.userInfo.isOnline = 0;
 
      elapsedTime.async(false);
        elapsedTime.dataSave(elapsedTime.db_field, JSON.stringify(elapsedTime.db_content).replace(/"/g, "'"));
      elapsedTime.async(true);
     });
     /**
     * Writes the current time in the profile field...
     **/
     setTimeout(function() {
      setInterval(function() {
        elapsedTime.updateTime();
      }, elapsedTime.checkTime);
     }, elapsedTime.tTimeOut);
 
   }).fail(function(e) {
     console.log(e);
   });
  },
 
  async: function(mode) {
   jQuery.ajaxSetup({
     async: mode
   });
  },
 
  dataSave: function(field, content) {
   jQuery.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
     id: field.split("_")[3],
     user: _userdata.user_id,
     active: "1",
     content: '[["' + field + '", "' + content + '"]]',
     tid: elapsedTime.TID
   }, function(data) {
     // OK!
   }, "json").fail(function(e) {
     console.log(e);
   });
  },
 
  updateTime: function() {
   elapsedTime.TID = eval(elapsedTime.evalTID);
 
   jQuery.get('/profile?mode=editprofile', function(response) {
     elapsedTime.response = jQuery('label:contains("' + elapsedTime.fieldName + '"), span:contains("' + elapsedTime.fieldName + '"), dt:contains("' + elapsedTime.fieldName + '")', response).closest('dl, tr').find('input');
     elapsedTime.field_id = elapsedTime.response.attr('id');
 
     if (elapsedTime.response.length) {
      elapsedTime.response = eval(elapsedTime.evalTextarea);
      elapsedTime.db_content = JSON.parse(elapsedTime.response.val().replace(/'/g, '"'));
 
      elapsedTime.dataSave(elapsedTime.field_id, elapsedTime.getTime(elapsedTime.db_content.userInfo.dateOld));
     }
   }).fail(function(e) {
     console.log(e);
   });
  },
 
  getTime: function(date_old, date_now) {
   date_old = date_old || new Date(); //.toLocaleString('en-US', { hour12: false });
   date_now = date_now || new Date(); //.toLocaleString('en-US', { hour12: false });
   //date_old = date_old.split("/").swap(0, 1).join("/");
   //date_now = date_now.split("/").swap(0, 1).join("/");
   date_old = new Date(date_old);
   date_now = new Date(date_now);
 
   var seconds = Math.floor((date_now - (date_old)) / 1000),
     minutes = Math.floor(seconds / 60),
     hours = Math.floor(minutes / 60),
     days = Math.floor(hours / 24);
 
   hours = hours - (days * 24);
   minutes = minutes - (days * 24 * 60) - (hours * 60);
   seconds = seconds - (days * 24 * 60 * 60) - (hours * 60 * 60) - (minutes * 60);
   //console.log(days + "д " + hours + "ч " + minutes + "м " + seconds + "с ");
   return ((days) ? days + "д " : "") + ((hours) ? hours + "ч " : "") + ((minutes) ? minutes + "м " : "") + ((seconds) ? seconds + "с " : "");
  }
};
 
elapsedTime.initialize();

 

Редактирано от smurfavr (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не знам jquery,

Мога да ти дам примерен HTML документ заедно с моя код, за да го пробваш.

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script>

if (sessionStorage.c == undefined)
{
	d = new Date();
	sessionStorage.t = d.getTime();
	sessionStorage.c = "defined";
}
var myVar = setInterval(myTimer, 1000);

function myTimer()
{
	d = new Date();
	present = d.getTime();
	a = present - sessionStorage.t;
	d = new Date(a);
	txt = d.getUTCHours() + ":" + d.getUTCMinutes() + ":" + d.getUTCSeconds();
	document.getElementById("1").innerHTML = txt;
}
</script>
</head>
<body style="color:cyan; background-color:black; text-align:center">
 
 
<h1 id = "1">

</h1></body>
</html>

 


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Като го сложа  като JAVASCRIPT не работи.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.