Премини към съдържанието
Kristian Panov

C++ Най-често срещана комбинация

Препоръчан отговор


Здравейте!
Искам помощ със еднин проблем.
Ето това е кодът: 

 

#include <fstream>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <math.h>
using namespace std;

void setcolor(unsigned short color)
{
    HANDLE hcon = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    SetConsoleTextAttribute(hcon,color);
}

static void getSix (int *dst)
{
    int sz, pos, i, src[47];
    for (i = 0; i < sizeof(src) / sizeof(*src); i++)
        src = i + 1;
    sz = 47;
    for (i = 0; i < 6; i++)
    {
        pos = rand() % sz;
        dst = src[pos];
        src[pos] = src[sz - 1];
        sz--;
    }
}

int main()
{

    system("title LotteryWin");

    ofstream myfile("Data.dat", ios::app);
    string date;
    string line;

    int choice;
    cout << "1.Generate Ticket Numbers" << endl;
    cout << "2.List Previous Ticket Numbers" << endl;
    cout << "3.Most Common Winning Numbers" << endl;
    cout << "4.Enter Winning Numbers" << endl;
    cout << "5.Exit" << endl << endl;
    cout << "Please, enter your choice: ";
    cin >> choice;

    if(choice == 1)
    {
        system("cls");

        cout << "Please, enter the date." << endl;
        cout << "Date: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(0xffff, '\n');
        getline(cin, date);

        system("cls");

        srand (time (NULL));
        int i, numbers[6];
        getSix (numbers);

        setcolor(10);
        cout << "Numbers are:" << endl;
        setcolor(7);

        for (i = 0; i < sizeof(numbers) / sizeof(*numbers); i++)
        {
            cout << numbers << " ";
        }

        myfile << "[" << date << "]" << "\n";
        myfile << "Numbers: ";
        for (i = 0; i < 6; i++) myfile << numbers << " ";
        myfile << "\n";
        myfile << "------------------------------" << "\n";
        myfile.close();
    }
    if(choice == 2)
    {

        system("cls");
        setcolor(15);

        ifstream myfile ("Data.dat");
        if(myfile.is_open())
        {
            while(getline(myfile, line))
            {
                cout << line << '\n';
            }
            myfile.close();
        }
        else
        {

            setcolor(12);
            cout << "Unable to open file";

        }


    }
    if(choice == 3)
    {

        system("cls");
        ifstream in("AllWinningNumbers.dat");

        if(!in)
        {
            cerr << "Could not open file";
            return EXIT_FAILURE;
        }

        string str, str2, strn, tab[10000], tab2[10000];
        int i, k, j, n, l, tabl;
        char c = 179;
        vector<int> tabs;
        vector<string> stringi;

        while(getline(in, str2))
        {
            str += str2;
            str += ' ';
        }
        k = 0;
        for(i = 0; i < str.length(); i++)
        {
            if(str != ' ' && str != '.' && str != '\t' && str != ','
                    && str != ';' && str != ':' && str != '}' && str != '{')
            {
                tab[k] += tolower(str);
            }
            else
            {
                k++;
            }
            if(str == '.' || str == '\t' || str == ',' || str == ';'
                    || str == ':' || str == '}' || str == '{')
            {
                k--;
            }
        }
        tabl = k;

        k = 0;
        for(i = 0; i < tabl; i++)
        {
            for(j = 0; j < tabl; j++)
            {
                if(tab == tab[j])
                {
                    k++;
                }
            }
            tabs.push_back(k);
            k = 0;
        }
        for(i = 0; i < tabl; i++)
        {
            for(j = 0; j < tabl-1; j++)
            {
                if(tab[j] < tab[j+1])
                {
                    n = tabs.at(j);
                    tabs.at(j) = tabs.at(j+1);
                    tabs.at(j+1) = n;
                    strn = tab[j];
                    tab[j] = tab[j+1];
                    tab[j+1] = strn;
                }
            }
        }
        for(i = 0; i < tabl; i++)
        {
            for(j = 0; j < tabl-1; j++)
            {
                if(tabs.at(j) < tabs.at(j+1))
                {
                    n = tabs.at(j);
                    tabs.at(j) = tabs.at(j+1);
                    tabs.at(j+1) = n;
                    strn = tab[j];
                    tab[j] = tab[j+1];
                    tab[j+1] = strn;
                }
            }
        }
        tab2[0] = tab[0];
        for(i = 0; i < tabl; i++)
        {
            if(tab != tab[i+1])
            {
                tab2 = tab[i+1];
            }
        }
        k = 1;
        l++;
        for(i = 0; i < tabl; i++)
        {
            if(!tab2.empty())
            {
                l++;
            }
        }
        cout << "------------------------------------" << endl;
        cout << "|--->TABLE OF MOST COMMON NUMBERS<---|" << endl;
        cout << "------------------------------------" << endl;
        for(i = 0; i < tabl; i++)
        {
            if(!tab2.empty() && k <= 25 )
            {
                cout << c << k++ << "." << '\t' << c << tab2 << '\t' << c << "*" <<
                     tabs.at(i+1)
                     << '\t'  << c << roundf(((float)tabs.at(i+1)*100/l)*100)/100 << "%" <<
                     endl;
            }
        }

    }

    if(choice == 4)
    {

        system("cls");
        ofstream out("AllWinningNumbers.dat", ios::app);

        int wN1, wN2, wN3, wN4, wN5, wN6;

        cout << "Winning Numbers:" << endl;
        cin >> wN1 >> wN2 >> wN3 >> wN4 >> wN5 >> wN6;

        out << wN1 << "\n";
        out << wN2 << "\n";
        out << wN3 << "\n";
        out << wN4 << "\n";
        out << wN5 << "\n";
        out << wN6 << "\n";
        out.close();
        return 0;

    }
    if(choice == 5)
    {

        return 0;

    }

    system("pause > nul");
    return 0;
}


Та идеята ми е, да се намира най-често срещана комбинация от числа, като числата са 6.
Абе имам предвид следното:
Въвеждаш:
 

9, 30, 31, 37,  46, 47

9, 21, 28, 43, 46, 47

 

И да ти изведе: 9, 46, 47


И тн.
Тоест от еди еди колко си комбинации от числа, като числата във всякак комбинация са 6,
да изведе най-често срещаната комбинация от числа.

Редактирано от Kristian Panov (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Прави се с масив. Ако числата са от 1 до 47, може да направиш броенето с масив от 48 елемента като не ползваш нулевия индекс за удобство.

Когато изследваш входните данни, ползваш всяко зададено число, като индекс към този масив, като увеличаваш съответната позиция в масива с 1.

Накрая ще имаш за всеки индекс от масива стойност равна на честотата на случване на числото на индекса във въведените комбинации.

Хеш таблица, ама без хеш функция. Самото число си е хеш функция.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 3 минути, Реджеп Иведик написа:

Прави се с масив. Ако числата са от 1 до 47, може да направиш броенето с масив от 48 елемента като не ползваш нулевия индекс за удобство.

Когато изследваш входните данни, ползваш всяко зададено число, като индекс към този масив, като увеличаваш съответната позиция в масива с 1.

Накрая ще имаш за всеки индекс от масива стойност равна на честотата на случване на числото на индекса във въведените комбинации.

Хеш таблица, ама без хеш функция. Самото число си е хеш функция.

Ще дадеш ли накакъв пример, че не разбирам.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
int a[48];
for (i = 1; i < 48; i++) a[i] = 0;
.........
.........
В цикъла дето изброяваш случилите се числа е необходим само следния ред
Ако да речем като ги изброяваш ги вкарваш в променливата "x"
a[x]++;

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
току-що, Реджеп Иведик написа:

int a[48];
for (i = 1; i < 48; i++) a[i] = 0;
.........
.........
В цикъла дето изброяваш случилите се числа е необходим само следния ред
Ако да речем като ги изброяваш ги вкарваш в променливата "x"
a[x]++;

 

Ама защо печаташ 47 числа?

 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Май трябва да поясня.
Програмата си генерира едни 6 случайни числа, но това нас не ни бърка.
Имам предвид, като отидеш на  cout << "4.Enter Winning Numbers" << endl;

Ти въвеждаш едни 6 числа.
И ще има опция "View Most Common Combinations"
И това ще ти извежда най-често срещаните комбинации, а като въвеждаш ти 6-те числа, те се записват във един файл.

Оф чакай, да бе, извинявай, схванах.
Само че, там дето ги изброявам не го направих с цикъл а по мързелиявия начин:

system("cls");
        ofstream out("AllWinningNumbers.dat", ios::app);

        int wN1, wN2, wN3, wN4, wN5, wN6;

        cout << "Winning Numbers:" << endl;
        cin >> wN1 >> wN2 >> wN3 >> wN4 >> wN5 >> wN6;

        out << wN1 << "\n";
        out << wN2 << "\n";
        out << wN3 << "\n";
        out << wN4 << "\n";
        out << wN5 << "\n";
        out << wN6 << "\n";
        out.close();
        return 0;

Но е така, защото искам да е по един по-специфичен начин, но няма значение.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Най често срещаните комбинации не е смислено. Те са безброй. Я се случат две еднакви, я не. Пък и ти си показал да се извеждат най често случилите се числа.

Това става най лесно чрез масив от 48 елемента, който първо трябва да нулираш.

Изброяването е много просто. Само един ред вътре в цикъла за изброяване. Написал съм ти го.

Накрая, в зависимост от това, колко от най често случилите се числа искаш да изведеш, извеждаш индексите на първите толкова най големи числа от масива.

Редактирано от Реджеп Иведик (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 16 минути, Реджеп Иведик написа:

Най често срещаните комбинации не е смислено. Те са безброй. Я се случат две еднакви, я не. Пък и ти си показал да се извеждат най често случилите се числа.

Това става най лесно чрез масив от 48 елемента, който първо трябва да нулираш.

Изброяването е много просто. Само един ред вътре в цикъла за изброяване. Написал съм ти го.

Накрая, в зависимост от това, колко от най често случилите се числа искаш да изведеш, извеждаш индексите на първите толкова най големи числа от масива.

Чакай, чакай, май не говорим за едно и също.
Виж за пример :  3.Most Common Winning Numbers" << endl;
А първо си сложи този файл. там където ти се намира еxe-то на програмата.
Файлът е със числа.
И от тях ти показва най-често срещаните.
Та, искам да се получи същото:
Да си чете от файл комбинациите, като всяка комбинация е на нов ред, комбинацията е от по 6 числа, разделени без запетайки а със спейсове.
И като ги чете, да извежда най-често срещаните комбинации от числа.
ПРИМЕР :

Въвежда се:

1-ва комбинация: 12, 33, 42, 44, 45, 46

2-ра комбинация: 9, 33, 35, 38, 44, 46

3-та комбинация: 9, 13,  34, 35, 38, 46

 

И да ти извежда:

Най-често срещани комбинации:
 

1| 33, 44, 46

2|  9, 35, 38, 46

И тн.

 

AllWinningNumbers.dat

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За най често срещани отделни числа, става така както съм ти написал. Можеш да ми вярваш, аз програмирането съм го измислил.

Обаче за най често срещани комбинации от по три или четири числа, освен за брут форс за друго не се сещам. Не съм го измислил чак толкоз.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

три и повече числа брут форс ще е доста грозна гледка. Комбинации от две числа не толкова. За 509 тиража

от 1.април.2015 до 22.август.2016 - има комбинации като 1,7 които се срещат само един път, а други са над 10 пъти

 1 2 6  1 3 6  1 4 4  1 5 5  1 6 7  1 7 1  1 8 10  1 9 5
 1 10 7  1 11 8  1 12 4  1 13 3  1 14 9  1 15 5  1 16 7  1 17 8
 1 18 1  1 19 6  1 20 7  1 21 5  1 22 4  1 23 9  1 24 8  1 25 7
 1 26 6  1 27 4  1 28 7  1 29 8  1 30 6  1 31 4  1 32 9  1 33 5
 1 34 10  1 35 6  1 36 4  1 37 5  1 38 3  1 39 4  1 40 3  1 41 7
 1 42 7  1 43 6  1 44 6  1 45 10  1 46 10  1 47 8  2 3 4  2 4 4
 2 5 7  2 6 5  2 7 1  2 8 4  2 9 5  2 10 5  2 11 10  2 12 4
 2 13 5  2 14 8  2 15 3  2 16 8  2 17 10  2 18 3  2 19 5  2 20 10
 2 21 4  2 22 4  2 23 5  2 24 9  2 25 5  2 26 10  2 27 6  2 28 7
 2 29 7  2 30 8  2 31 8  2 32 4  2 33 2  2 34 6  2 35 12  2 36 6
 2 37 4  2 38 6  2 39 2  2 40 7  2 41 5  2 42 10  2 43 5  2 44 1
 2 45 9  2 46 9  2 47 7  3 4 9  3 5 7  3 6 7  3 7 8  3 8 8
 3 9 9  3 10 9  3 11 3  3 12 9  3 13 7  3 14 9  3 15 4  3 16 9
 3 17 5  3 18 7  3 19 5  3 20 12  3 21 7  3 22 9  3 23 6  3 24 10
 3 25 5  3 26 13  3 27 5  3 28 6  3 29 8  3 30 8  3 31 7  3 32 4
 3 33 4  3 34 10  3 35 10  3 36 6  3 37 10  3 38 6  3 39 8  3 40 7
 3 41 4  3 42 12  3 43 13  3 44 6  3 45 5  3 46 4  3 47 10  4 5 5
 4 6 7  4 7 10  4 8 10  4 9 2  4 10 7  4 11 7  4 12 6  4 13 7
 4 14 6  4 15 11  4 16 6  4 17 6  4 18 7  4 19 7  4 20 6  4 21 10
 4 22 9  4 23 11  4 24 4  4 25 5  4 26 8  4 27 6  4 28 5  4 29 8
 4 30 3  4 31 6  4 32 5  4 33 7  4 34 8  4 35 6  4 36 9  4 37 11
 4 38 8  4 39 9  4 40 8  4 41 3  4 42 11  4 43 6  4 44 6  4 45 10
 4 46 5  4 47 6  5 6 9  5 7 6  5 8 6  5 9 9  5 10 4  5 11 9
 5 12 3  5 13 5  5 14 6  5 15 8  5 16 4  5 17 4  5 18 6  5 19 6
 5 20 6  5 21 5  5 22 4  5 23 5  5 24 9  5 25 2  5 26 8  5 27 6
 5 28 7  5 29 13  5 30 8  5 31 5  5 32 7  5 33 6  5 34 5  5 35 3
 5 36 8  5 37 10  5 38 10  5 39 13  5 40 10  5 41 4  5 42 7  5 43 7
 5 44 7  5 45 9  5 46 10  5 47 7  6 7 5  6 8 8  6 9 7  6 10 5
 6 11 7  6 12 1  6 13 7  6 14 8  6 15 6  6 16 6  6 17 3  6 18 7
 6 19 6  6 20 1  6 21 5  6 22 6  6 23 2  6 24 4  6 25 10  6 26 3
 6 27 6  6 28 12  6 29 7  6 30 5  6 31 9  6 32 6  6 33 2  6 34 9
 6 35 8  6 36 5  6 37 4  6 38 8  6 39 5  6 40 4  6 41 8  6 42 13
 6 43 5  6 44 8  6 45 12  6 46 6  6 47 6  7 8 8  7 9 10  7 10 8
 7 11 1  7 12 6  7 13 4  7 14 6  7 15 4  7 16 4  7 17 5  7 18 14
 7 19 3  7 20 3  7 21 5  7 22 11  7 23 9  7 24 10  7 25 5  7 26 7
 7 27 9  7 28 4  7 29 6  7 30 5  7 31 7  7 32 5  7 33 2  7 34 7
 7 35 6  7 36 11  7 37 14  7 38 11  7 39 10  7 40 12  7 41 7  7 42 10
 7 43 10  7 44 8  7 45 6  7 46 10  7 47 11  8 9 7  8 10 11  8 11 3
 8 12 9  8 13 8  8 14 12  8 15 6  8 16 9  8 17 10  8 18 10  8 19 9
 8 20 6  8 21 7  8 22 10  8 23 6  8 24 7  8 25 6  8 26 4  8 27 8
 8 28 11  8 29 12  8 30 6  8 31 6  8 32 7  8 33 7  8 34 6  8 35 11
 8 36 7  8 37 14  8 38 6  8 39 7  8 40 5  8 41 4  8 42 12  8 43 11
 8 44 9  8 45 12  8 46 11  8 47 9  9 10 8  9 11 3  9 12 6  9 13 5
 9 14 8  9 15 6  9 16 8  9 17 6  9 18 8  9 19 6  9 20 3  9 21 9
 9 22 7  9 23 1  9 24 6  9 25 8  9 26 8  9 27 9  9 28 7  9 29 8
 9 30 10  9 31 6  9 32 8  9 33 4  9 34 6  9 35 7  9 36 11  9 37 14
 9 38 8  9 39 8  9 40 6  9 41 5  9 42 8  9 43 12  9 44 10  9 45 6
 9 46 10  9 47 7 10 11 4 10 12 5 10 13 4 10 14 5 10 15 9 10 16 7
10 17 10 10 18 8 10 19 7 10 20 6 10 21 10 10 22 6 10 23 6 10 24 6
10 25 7 10 26 6 10 27 3 10 28 8 10 29 5 10 30 8 10 31 11 10 32 5
10 33 8 10 34 4 10 35 9 10 36 8 10 37 6 10 38 8 10 39 13 10 40 5
10 41 5 10 42 10 10 43 6 10 44 8 10 45 10 10 46 14 10 47 11 11 12 4
11 13 11 11 14 11 11 15 7 11 16 10 11 17 6 11 18 3 11 19 12 11 20 7
11 21 16 11 22 4 11 23 6 11 24 4 11 25 8 11 26 11 11 27 7 11 28 8
11 29 10 11 30 6 11 31 12 11 32 6 11 33 8 11 34 8 11 35 11 11 36 5
11 37 6 11 38 9 11 39 9 11 40 8 11 41 4 11 42 3 11 43 9 11 44 4
11 45 7 11 46 6 11 47 4 12 13 8 12 14 7 12 15 6 12 16 7 12 17 7
12 18 8 12 19 3 12 20 4 12 21 4 12 22 9 12 23 9 12 24 5 12 25 4
12 26 7 12 27 7 12 28 5 12 29 4 12 30 10 12 31 4 12 32 4 12 33 6
12 34 5 12 35 8 12 36 8 12 37 6 12 38 4 12 39 9 12 40 6 12 41 9
12 42 4 12 43 9 12 44 9 12 45 11 12 46 10 12 47 7 13 14 10 13 15 4
13 16 6 13 17 2 13 18 4 13 19 11 13 20 5 13 21 7 13 22 9 13 23 5
13 24 10 13 25 6 13 26 7 13 27 9 13 28 7 13 29 10 13 30 7 13 31 6
13 32 3 13 33 3 13 34 6 13 35 9 13 36 8 13 37 11 13 38 7 13 39 4
13 40 4 13 41 7 13 42 9 13 43 5 13 44 8 13 45 8 13 46 5 13 47 4
14 15 7 14 16 8 14 17 4 14 18 7 14 19 7 14 20 5 14 21 9 14 22 13
14 23 7 14 24 5 14 25 9 14 26 12 14 27 11 14 28 4 14 29 12 14 30 10
14 31 6 14 32 2 14 33 6 14 34 4 14 35 10 14 36 7 14 37 6 14 38 9
14 39 9 14 40 9 14 41 6 14 42 16 14 43 8 14 44 8 14 45 10 14 46 8
14 47 6 15 16 6 15 17 5 15 18 8 15 19 2 15 20 6 15 21 10 15 22 9
15 23 2 15 24 3 15 25 9 15 26 9 15 27 9 15 28 10 15 29 4 15 30 6
15 31 8 15 32 9 15 33 5 15 34 7 15 35 8 15 36 11 15 37 7 15 38 4
15 39 5 15 40 5 15 41 5 15 42 7 15 43 9 15 44 13 15 45 6 15 46 9
15 47 3 16 17 6 16 18 4 16 19 6 16 20 4 16 21 10 16 22 5 16 23 3
16 24 9 16 25 8 16 26 6 16 27 6 16 28 6 16 29 9 16 30 5 16 31 10
16 32 6 16 33 4 16 34 10 16 35 9 16 36 3 16 37 13 16 38 7 16 39 5
16 40 7 16 41 8 16 42 10 16 43 9 16 44 8 16 45 7 16 46 7 16 47 5
17 18 5 17 19 6 17 20 6 17 21 8 17 22 8 17 23 6 17 24 3 17 25 7
17 26 7 17 27 3 17 28 7 17 29 4 17 30 3 17 31 11 17 32 10 17 33 3
17 34 7 17 35 7 17 36 6 17 37 7 17 38 7 17 39 2 17 40 3 17 41 6
17 42 7 17 43 8 17 44 10 17 45 4 17 46 9 17 47 8 18 19 2 18 20 2
18 21 5 18 22 14 18 23 5 18 24 2 18 25 6 18 26 10 18 27 7 18 28 7
18 29 0 18 30 5 18 31 7 18 32 6 18 33 2 18 34 3 18 35 7 18 36 12
18 37 9 18 38 7 18 39 6 18 40 6 18 41 8 18 42 10 18 43 11 18 44 11
18 45 9 18 46 9 18 47 7 19 20 4 19 21 9 19 22 6 19 23 6 19 24 3
19 25 4 19 26 7 19 27 3 19 28 7 19 29 7 19 30 7 19 31 8 19 32 8
19 33 5 19 34 3 19 35 10 19 36 5 19 37 5 19 38 6 19 39 7 19 40 5
19 41 5 19 42 6 19 43 2 19 44 7 19 45 11 19 46 10 19 47 10 20 21 8
20 22 3 20 23 3 20 24 7 20 25 4 20 26 9 20 27 4 20 28 6 20 29 7
20 30 3 20 31 2 20 32 4 20 33 2 20 34 6 20 35 5 20 36 8 20 37 9
20 38 4 20 39 6 20 40 7 20 41 7 20 42 7 20 43 5 20 44 5 20 45 9
20 46 7 20 47 5 21 22 3 21 23 8 21 24 6 21 25 12 21 26 9 21 27 15
21 28 10 21 29 11 21 30 9 21 31 9 21 32 11 21 33 8 21 34 10 21 35 11
21 36 6 21 37 8 21 38 9 21 39 5 21 40 8 21 41 6 21 42 6 21 43 14
21 44 13 21 45 8 21 46 6 21 47 6 22 23 4 22 24 4 22 25 9 22 26 6
22 27 6 22 28 3 22 29 7 22 30 9 22 31 4 22 32 12 22 33 6 22 34 8
22 35 6 22 36 10 22 37 9 22 38 8 22 39 8 22 40 3 22 41 7 22 42 5
22 43 4 22 44 7 22 45 9 22 46 4 22 47 9 23 24 8 23 25 8 23 26 8
23 27 5 23 28 6 23 29 5 23 30 8 23 31 4 23 32 6 23 33 3 23 34 5
23 35 11 23 36 3 23 37 8 23 38 3 23 39 8 23 40 8 23 41 5 23 42 7
23 43 9 23 44 5 23 45 9 23 46 12 23 47 7 24 25 5 24 26 10 24 27 5
24 28 3 24 29 5 24 30 4 24 31 5 24 32 4 24 33 4 24 34 7 24 35 13
24 36 4 24 37 7 24 38 4 24 39 8 24 40 6 24 41 6 24 42 14 24 43 9
24 44 6 24 45 7 24 46 6 24 47 11 25 26 4 25 27 3 25 28 6 25 29 8
25 30 8 25 31 8 25 32 9 25 33 5 25 34 12 25 35 9 25 36 7 25 37 10
25 38 7 25 39 5 25 40 4 25 41 8 25 42 10 25 43 6 25 44 8 25 45 9
25 46 8 25 47 7 26 27 7 26 28 5 26 29 7 26 30 10 26 31 8 26 32 5
26 33 6 26 34 7 26 35 10 26 36 10 26 37 8 26 38 12 26 39 10 26 40 8
26 41 3 26 42 12 26 43 12 26 44 5 26 45 3 26 46 5 26 47 2 27 28 4
27 29 7 27 30 7 27 31 5 27 32 5 27 33 7 27 34 8 27 35 9 27 36 10
27 37 10 27 38 11 27 39 5 27 40 5 27 41 7 27 42 7 27 43 5 27 44 7
27 45 7 27 46 10 27 47 5 28 29 8 28 30 8 28 31 7 28 32 8 28 33 4
28 34 6 28 35 3 28 36 4 28 37 9 28 38 2 28 39 6 28 40 5 28 41 7
28 42 5 28 43 9 28 44 9 28 45 8 28 46 10 28 47 4 29 30 8 29 31 12
29 32 6 29 33 12 29 34 9 29 35 5 29 36 6 29 37 6 29 38 11 29 39 9
29 40 9 29 41 0 29 42 4 29 43 12 29 44 12 29 45 11 29 46 11 29 47 10
30 31 8 30 32 4 30 33 6 30 34 9 30 35 5 30 36 9 30 37 7 30 38 12
30 39 9 30 40 5 30 41 11 30 42 10 30 43 9 30 44 7 30 45 11 30 46 15
30 47 3 31 32 4 31 33 0 31 34 4 31 35 7 31 36 4 31 37 8 31 38 8
31 39 4 31 40 10 31 41 7 31 42 8 31 43 3 31 44 9 31 45 7 31 46 6
31 47 8 32 33 7 32 34 11 32 35 7 32 36 8 32 37 6 32 38 5 32 39 6
32 40 3 32 41 5 32 42 5 32 43 5 32 44 7 32 45 5 32 46 8 32 47 5
33 34 8 33 35 11 33 36 9 33 37 4 33 38 8 33 39 6 33 40 5 33 41 3
33 42 5 33 43 9 33 44 4 33 45 6 33 46 5 33 47 8 34 35 4 34 36 10
34 37 17 34 38 7 34 39 6 34 40 6 34 41 12 34 42 7 34 43 6 34 44 6
34 45 14 34 46 2 34 47 9 35 36 9 35 37 7 35 38 8 35 39 6 35 40 3
35 41 7 35 42 7 35 43 7 35 44 11 35 45 11 35 46 6 35 47 10 36 37 12
36 38 9 36 39 5 36 40 8 36 41 11 36 42 8 36 43 4 36 44 9 36 45 7
36 46 7 36 47 8 37 38 10 37 39 14 37 40 5 37 41 12 37 42 11 37 43 5
37 44 10 37 45 12 37 46 10 37 47 9 38 39 12 38 40 5 38 41 10 38 42 8
38 43 7 38 44 2 38 45 5 38 46 10 38 47 9 39 40 5 39 41 7 39 42 9
39 43 5 39 44 6 39 45 5 39 46 11 39 47 9 40 41 3 40 42 9 40 43 8
40 44 5 40 45 6 40 46 8 40 47 8 41 42 9 41 43 6 41 44 9 41 45 11
41 46 5 41 47 11 42 43 13 42 44 8 42 45 15 42 46 11 42 47 8 43 44 11
43 45 11 43 46 11 43 47 9 44 45 12 44 46 5 44 47 5 45 46 10 45 47 10
46 47 9

 

Редактирано от ined (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, ined написа:

три и повече числа брут форс ще е доста грозна гледка. Комбинации от две числа не толкова. За 509 тиража

от 1.април.2015 до 22.август.2016 - има комбинации като 1,7 които се срещат само един път, а други са над 10 пъти


 1 2 6  1 3 6  1 4 4  1 5 5  1 6 7  1 7 1  1 8 10  1 9 5
 1 10 7  1 11 8  1 12 4  1 13 3  1 14 9  1 15 5  1 16 7  1 17 8
 1 18 1  1 19 6  1 20 7  1 21 5  1 22 4  1 23 9  1 24 8  1 25 7
 1 26 6  1 27 4  1 28 7  1 29 8  1 30 6  1 31 4  1 32 9  1 33 5
 1 34 10  1 35 6  1 36 4  1 37 5  1 38 3  1 39 4  1 40 3  1 41 7
 1 42 7  1 43 6  1 44 6  1 45 10  1 46 10  1 47 8  2 3 4  2 4 4
 2 5 7  2 6 5  2 7 1  2 8 4  2 9 5  2 10 5  2 11 10  2 12 4
 2 13 5  2 14 8  2 15 3  2 16 8  2 17 10  2 18 3  2 19 5  2 20 10
 2 21 4  2 22 4  2 23 5  2 24 9  2 25 5  2 26 10  2 27 6  2 28 7
 2 29 7  2 30 8  2 31 8  2 32 4  2 33 2  2 34 6  2 35 12  2 36 6
 2 37 4  2 38 6  2 39 2  2 40 7  2 41 5  2 42 10  2 43 5  2 44 1
 2 45 9  2 46 9  2 47 7  3 4 9  3 5 7  3 6 7  3 7 8  3 8 8
 3 9 9  3 10 9  3 11 3  3 12 9  3 13 7  3 14 9  3 15 4  3 16 9
 3 17 5  3 18 7  3 19 5  3 20 12  3 21 7  3 22 9  3 23 6  3 24 10
 3 25 5  3 26 13  3 27 5  3 28 6  3 29 8  3 30 8  3 31 7  3 32 4
 3 33 4  3 34 10  3 35 10  3 36 6  3 37 10  3 38 6  3 39 8  3 40 7
 3 41 4  3 42 12  3 43 13  3 44 6  3 45 5  3 46 4  3 47 10  4 5 5
 4 6 7  4 7 10  4 8 10  4 9 2  4 10 7  4 11 7  4 12 6  4 13 7
 4 14 6  4 15 11  4 16 6  4 17 6  4 18 7  4 19 7  4 20 6  4 21 10
 4 22 9  4 23 11  4 24 4  4 25 5  4 26 8  4 27 6  4 28 5  4 29 8
 4 30 3  4 31 6  4 32 5  4 33 7  4 34 8  4 35 6  4 36 9  4 37 11
 4 38 8  4 39 9  4 40 8  4 41 3  4 42 11  4 43 6  4 44 6  4 45 10
 4 46 5  4 47 6  5 6 9  5 7 6  5 8 6  5 9 9  5 10 4  5 11 9
 5 12 3  5 13 5  5 14 6  5 15 8  5 16 4  5 17 4  5 18 6  5 19 6
 5 20 6  5 21 5  5 22 4  5 23 5  5 24 9  5 25 2  5 26 8  5 27 6
 5 28 7  5 29 13  5 30 8  5 31 5  5 32 7  5 33 6  5 34 5  5 35 3
 5 36 8  5 37 10  5 38 10  5 39 13  5 40 10  5 41 4  5 42 7  5 43 7
 5 44 7  5 45 9  5 46 10  5 47 7  6 7 5  6 8 8  6 9 7  6 10 5
 6 11 7  6 12 1  6 13 7  6 14 8  6 15 6  6 16 6  6 17 3  6 18 7
 6 19 6  6 20 1  6 21 5  6 22 6  6 23 2  6 24 4  6 25 10  6 26 3
 6 27 6  6 28 12  6 29 7  6 30 5  6 31 9  6 32 6  6 33 2  6 34 9
 6 35 8  6 36 5  6 37 4  6 38 8  6 39 5  6 40 4  6 41 8  6 42 13
 6 43 5  6 44 8  6 45 12  6 46 6  6 47 6  7 8 8  7 9 10  7 10 8
 7 11 1  7 12 6  7 13 4  7 14 6  7 15 4  7 16 4  7 17 5  7 18 14
 7 19 3  7 20 3  7 21 5  7 22 11  7 23 9  7 24 10  7 25 5  7 26 7
 7 27 9  7 28 4  7 29 6  7 30 5  7 31 7  7 32 5  7 33 2  7 34 7
 7 35 6  7 36 11  7 37 14  7 38 11  7 39 10  7 40 12  7 41 7  7 42 10
 7 43 10  7 44 8  7 45 6  7 46 10  7 47 11  8 9 7  8 10 11  8 11 3
 8 12 9  8 13 8  8 14 12  8 15 6  8 16 9  8 17 10  8 18 10  8 19 9
 8 20 6  8 21 7  8 22 10  8 23 6  8 24 7  8 25 6  8 26 4  8 27 8
 8 28 11  8 29 12  8 30 6  8 31 6  8 32 7  8 33 7  8 34 6  8 35 11
 8 36 7  8 37 14  8 38 6  8 39 7  8 40 5  8 41 4  8 42 12  8 43 11
 8 44 9  8 45 12  8 46 11  8 47 9  9 10 8  9 11 3  9 12 6  9 13 5
 9 14 8  9 15 6  9 16 8  9 17 6  9 18 8  9 19 6  9 20 3  9 21 9
 9 22 7  9 23 1  9 24 6  9 25 8  9 26 8  9 27 9  9 28 7  9 29 8
 9 30 10  9 31 6  9 32 8  9 33 4  9 34 6  9 35 7  9 36 11  9 37 14
 9 38 8  9 39 8  9 40 6  9 41 5  9 42 8  9 43 12  9 44 10  9 45 6
 9 46 10  9 47 7 10 11 4 10 12 5 10 13 4 10 14 5 10 15 9 10 16 7
10 17 10 10 18 8 10 19 7 10 20 6 10 21 10 10 22 6 10 23 6 10 24 6
10 25 7 10 26 6 10 27 3 10 28 8 10 29 5 10 30 8 10 31 11 10 32 5
10 33 8 10 34 4 10 35 9 10 36 8 10 37 6 10 38 8 10 39 13 10 40 5
10 41 5 10 42 10 10 43 6 10 44 8 10 45 10 10 46 14 10 47 11 11 12 4
11 13 11 11 14 11 11 15 7 11 16 10 11 17 6 11 18 3 11 19 12 11 20 7
11 21 16 11 22 4 11 23 6 11 24 4 11 25 8 11 26 11 11 27 7 11 28 8
11 29 10 11 30 6 11 31 12 11 32 6 11 33 8 11 34 8 11 35 11 11 36 5
11 37 6 11 38 9 11 39 9 11 40 8 11 41 4 11 42 3 11 43 9 11 44 4
11 45 7 11 46 6 11 47 4 12 13 8 12 14 7 12 15 6 12 16 7 12 17 7
12 18 8 12 19 3 12 20 4 12 21 4 12 22 9 12 23 9 12 24 5 12 25 4
12 26 7 12 27 7 12 28 5 12 29 4 12 30 10 12 31 4 12 32 4 12 33 6
12 34 5 12 35 8 12 36 8 12 37 6 12 38 4 12 39 9 12 40 6 12 41 9
12 42 4 12 43 9 12 44 9 12 45 11 12 46 10 12 47 7 13 14 10 13 15 4
13 16 6 13 17 2 13 18 4 13 19 11 13 20 5 13 21 7 13 22 9 13 23 5
13 24 10 13 25 6 13 26 7 13 27 9 13 28 7 13 29 10 13 30 7 13 31 6
13 32 3 13 33 3 13 34 6 13 35 9 13 36 8 13 37 11 13 38 7 13 39 4
13 40 4 13 41 7 13 42 9 13 43 5 13 44 8 13 45 8 13 46 5 13 47 4
14 15 7 14 16 8 14 17 4 14 18 7 14 19 7 14 20 5 14 21 9 14 22 13
14 23 7 14 24 5 14 25 9 14 26 12 14 27 11 14 28 4 14 29 12 14 30 10
14 31 6 14 32 2 14 33 6 14 34 4 14 35 10 14 36 7 14 37 6 14 38 9
14 39 9 14 40 9 14 41 6 14 42 16 14 43 8 14 44 8 14 45 10 14 46 8
14 47 6 15 16 6 15 17 5 15 18 8 15 19 2 15 20 6 15 21 10 15 22 9
15 23 2 15 24 3 15 25 9 15 26 9 15 27 9 15 28 10 15 29 4 15 30 6
15 31 8 15 32 9 15 33 5 15 34 7 15 35 8 15 36 11 15 37 7 15 38 4
15 39 5 15 40 5 15 41 5 15 42 7 15 43 9 15 44 13 15 45 6 15 46 9
15 47 3 16 17 6 16 18 4 16 19 6 16 20 4 16 21 10 16 22 5 16 23 3
16 24 9 16 25 8 16 26 6 16 27 6 16 28 6 16 29 9 16 30 5 16 31 10
16 32 6 16 33 4 16 34 10 16 35 9 16 36 3 16 37 13 16 38 7 16 39 5
16 40 7 16 41 8 16 42 10 16 43 9 16 44 8 16 45 7 16 46 7 16 47 5
17 18 5 17 19 6 17 20 6 17 21 8 17 22 8 17 23 6 17 24 3 17 25 7
17 26 7 17 27 3 17 28 7 17 29 4 17 30 3 17 31 11 17 32 10 17 33 3
17 34 7 17 35 7 17 36 6 17 37 7 17 38 7 17 39 2 17 40 3 17 41 6
17 42 7 17 43 8 17 44 10 17 45 4 17 46 9 17 47 8 18 19 2 18 20 2
18 21 5 18 22 14 18 23 5 18 24 2 18 25 6 18 26 10 18 27 7 18 28 7
18 29 0 18 30 5 18 31 7 18 32 6 18 33 2 18 34 3 18 35 7 18 36 12
18 37 9 18 38 7 18 39 6 18 40 6 18 41 8 18 42 10 18 43 11 18 44 11
18 45 9 18 46 9 18 47 7 19 20 4 19 21 9 19 22 6 19 23 6 19 24 3
19 25 4 19 26 7 19 27 3 19 28 7 19 29 7 19 30 7 19 31 8 19 32 8
19 33 5 19 34 3 19 35 10 19 36 5 19 37 5 19 38 6 19 39 7 19 40 5
19 41 5 19 42 6 19 43 2 19 44 7 19 45 11 19 46 10 19 47 10 20 21 8
20 22 3 20 23 3 20 24 7 20 25 4 20 26 9 20 27 4 20 28 6 20 29 7
20 30 3 20 31 2 20 32 4 20 33 2 20 34 6 20 35 5 20 36 8 20 37 9
20 38 4 20 39 6 20 40 7 20 41 7 20 42 7 20 43 5 20 44 5 20 45 9
20 46 7 20 47 5 21 22 3 21 23 8 21 24 6 21 25 12 21 26 9 21 27 15
21 28 10 21 29 11 21 30 9 21 31 9 21 32 11 21 33 8 21 34 10 21 35 11
21 36 6 21 37 8 21 38 9 21 39 5 21 40 8 21 41 6 21 42 6 21 43 14
21 44 13 21 45 8 21 46 6 21 47 6 22 23 4 22 24 4 22 25 9 22 26 6
22 27 6 22 28 3 22 29 7 22 30 9 22 31 4 22 32 12 22 33 6 22 34 8
22 35 6 22 36 10 22 37 9 22 38 8 22 39 8 22 40 3 22 41 7 22 42 5
22 43 4 22 44 7 22 45 9 22 46 4 22 47 9 23 24 8 23 25 8 23 26 8
23 27 5 23 28 6 23 29 5 23 30 8 23 31 4 23 32 6 23 33 3 23 34 5
23 35 11 23 36 3 23 37 8 23 38 3 23 39 8 23 40 8 23 41 5 23 42 7
23 43 9 23 44 5 23 45 9 23 46 12 23 47 7 24 25 5 24 26 10 24 27 5
24 28 3 24 29 5 24 30 4 24 31 5 24 32 4 24 33 4 24 34 7 24 35 13
24 36 4 24 37 7 24 38 4 24 39 8 24 40 6 24 41 6 24 42 14 24 43 9
24 44 6 24 45 7 24 46 6 24 47 11 25 26 4 25 27 3 25 28 6 25 29 8
25 30 8 25 31 8 25 32 9 25 33 5 25 34 12 25 35 9 25 36 7 25 37 10
25 38 7 25 39 5 25 40 4 25 41 8 25 42 10 25 43 6 25 44 8 25 45 9
25 46 8 25 47 7 26 27 7 26 28 5 26 29 7 26 30 10 26 31 8 26 32 5
26 33 6 26 34 7 26 35 10 26 36 10 26 37 8 26 38 12 26 39 10 26 40 8
26 41 3 26 42 12 26 43 12 26 44 5 26 45 3 26 46 5 26 47 2 27 28 4
27 29 7 27 30 7 27 31 5 27 32 5 27 33 7 27 34 8 27 35 9 27 36 10
27 37 10 27 38 11 27 39 5 27 40 5 27 41 7 27 42 7 27 43 5 27 44 7
27 45 7 27 46 10 27 47 5 28 29 8 28 30 8 28 31 7 28 32 8 28 33 4
28 34 6 28 35 3 28 36 4 28 37 9 28 38 2 28 39 6 28 40 5 28 41 7
28 42 5 28 43 9 28 44 9 28 45 8 28 46 10 28 47 4 29 30 8 29 31 12
29 32 6 29 33 12 29 34 9 29 35 5 29 36 6 29 37 6 29 38 11 29 39 9
29 40 9 29 41 0 29 42 4 29 43 12 29 44 12 29 45 11 29 46 11 29 47 10
30 31 8 30 32 4 30 33 6 30 34 9 30 35 5 30 36 9 30 37 7 30 38 12
30 39 9 30 40 5 30 41 11 30 42 10 30 43 9 30 44 7 30 45 11 30 46 15
30 47 3 31 32 4 31 33 0 31 34 4 31 35 7 31 36 4 31 37 8 31 38 8
31 39 4 31 40 10 31 41 7 31 42 8 31 43 3 31 44 9 31 45 7 31 46 6
31 47 8 32 33 7 32 34 11 32 35 7 32 36 8 32 37 6 32 38 5 32 39 6
32 40 3 32 41 5 32 42 5 32 43 5 32 44 7 32 45 5 32 46 8 32 47 5
33 34 8 33 35 11 33 36 9 33 37 4 33 38 8 33 39 6 33 40 5 33 41 3
33 42 5 33 43 9 33 44 4 33 45 6 33 46 5 33 47 8 34 35 4 34 36 10
34 37 17 34 38 7 34 39 6 34 40 6 34 41 12 34 42 7 34 43 6 34 44 6
34 45 14 34 46 2 34 47 9 35 36 9 35 37 7 35 38 8 35 39 6 35 40 3
35 41 7 35 42 7 35 43 7 35 44 11 35 45 11 35 46 6 35 47 10 36 37 12
36 38 9 36 39 5 36 40 8 36 41 11 36 42 8 36 43 4 36 44 9 36 45 7
36 46 7 36 47 8 37 38 10 37 39 14 37 40 5 37 41 12 37 42 11 37 43 5
37 44 10 37 45 12 37 46 10 37 47 9 38 39 12 38 40 5 38 41 10 38 42 8
38 43 7 38 44 2 38 45 5 38 46 10 38 47 9 39 40 5 39 41 7 39 42 9
39 43 5 39 44 6 39 45 5 39 46 11 39 47 9 40 41 3 40 42 9 40 43 8
40 44 5 40 45 6 40 46 8 40 47 8 41 42 9 41 43 6 41 44 9 41 45 11
41 46 5 41 47 11 42 43 13 42 44 8 42 45 15 42 46 11 42 47 8 43 44 11
43 45 11 43 46 11 43 47 9 44 45 12 44 46 5 44 47 5 45 46 10 45 47 10
46 47 9

 

Да де, ама трябва да се проверяват 6 числа.
От които, примерно най-срещаната комбинация е 1, 9, 27, или 2, 34 или 25, 35, 43 и тн.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
 5,37,39 5   7,18,26 5   7,22,37 5   9,36,37 5   11,14,26 5
18,22,32 5   27,36,38 5   37,44,45 5
include <stdio.h>

char total[48][48][48]={};
  
int main()
{
  char msg[100];
  int i,j,k,t[6];
  FILE *f;
  
  f=fopen("loto6ot47.txt","r");
  while(1)
  {
    fgets(msg,100,f);
    if (msg[0]=='#') break;
    for (i=0; i<6; ++i)
    {
      fscanf(f,"%d",&t[i]);
      for (j=0; j<i; ++j)
        for (k=0; k<j; ++k)
          total[t[k]][t[j]][t[i]]++;
    }
    fgets(msg,100,f);
  }
  fclose(f);
  for (i=1; i<48; ++i)
    for (j=i+1; j<48; ++j)
      for (k=j+1; k<48; ++k)
         if (total[i][j][k]>4) 
           printf("%2d,%2d,%2d %d   ",i,j,k,(int)total[i][j][k]);
  printf("\n");
  system("pause");
}

 

loto6ot47.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <fstream>
#include <algorithm>
using namespace std;

vector<vector<int>> vvint;
vector<int> vint;
int a[48];
struct singles
{
	int number;
	int cases;
};
vector <singles> b(48);
vector <singles> b2;
vector <singles> b3;
vector <singles> b4;

bool operator < (singles a, singles b)
{
	if (a.cases < b.cases) return true;
	return false;
}


void readinput()
{
	ifstream ifs("AllWinningNumbers.dat");
	int mint;
	vint.erase(vint.begin(), vint.end());
	while (ifs >> mint)
	{
		vint.push_back(mint);
		if (vint.size() == 6)
		{
			vvint.push_back(vint);
			vint.erase(vint.begin(), vint.end());
		}
	}
	ifs.close();
}

void checksingles()
{
	int i, j;
	for (i = 0; i < 48; i++) a[i] = 0;
	for (i = 0; i < vvint.size(); i++)
	{
		for (j = 0; j < vvint[i].size(); j++)
		{
			a[vvint[i][j]]++;
		}
	}
	for (i = 1; i < 48; i++)
	{
		b[i].number = i;
		b[i].cases = a[i];
	}
	sort(b.begin() + 1, b.end());
	ofstream ofs("singles.txt");
	ofs << "Single number cases:\n\n";
	for (i = 47; i > 0; i--)
	{
		ofs << b[i].number << "\t" << b[i].cases << endl;
	}
	ofs.close();
}

void checktwos()
{
	singles s;
	int i, j, k;
	int mint;
	unordered_map<int, int> twos;
	for (i = 0; i < vvint.size(); i++)
	{
		for (j = 0; j < vvint[i].size() - 1; j++)
		{
			for (k = j + 1; k < vvint[i].size(); k++)
			{
				mint = vvint[i][j] * 100 + vvint[i][k];
				if (twos.count(mint) > 0) twos[mint]++;
				else twos.emplace(mint, 1);
			}
		}
	}
	b2.erase(b2.begin(), b2.end());
	for (auto x : twos)
	{
		s.number = x.first;
		s.cases = x.second;
		b2.push_back(s);
	}
	sort(b2.begin(), b2.end());
	ofstream ofs("twos.txt");
	ofs << "Combinations of 2 numbers:\n\n";
	for (i = b2.size() - 1; i >= 0; i--)
	{
		ofs << b2[i].number / 100 << "\t" << b2[i].number % 100 << "\t\t" << b2[i].cases << endl;
	}
	ofs.close();
}

void checkthrees()
{
	singles s;
	int i, j, k, l;
	int mint;
	unordered_map<int, int> threes;
	for (i = 0; i < vvint.size(); i++)
	{
		for (j = 0; j < vvint[i].size() - 2; j++)
		{
			for (k = j + 1; k < vvint[i].size() - 1; k++)
			{
				for (l = k + 1; l < vvint[i].size(); l++)
				{
					mint = vvint[i][j] * 10000 + vvint[i][k] * 100 + vvint[i][l];
					if (threes.count(mint) > 0) threes[mint]++;
					else threes.emplace(mint, 1);
				}
			}
		}
	}
	b3.erase(b3.begin(), b3.end());
	for (auto x : threes)
	{
		s.number = x.first;
		s.cases = x.second;
		b3.push_back(s);
	}
	sort(b3.begin(), b3.end());
	ofstream ofs("threes.txt");
	ofs << "Combinations of 3 numbers:\n\n";
	for (i = b3.size() - 1; i >= 0; i--)
	{
		ofs << b3[i].number / 10000 << "\t" << b3[i].number / 100 % 100 
			<< "\t" << b3[i].number % 100 << "\t\t" << b3[i].cases << endl;
	}
	ofs.close();
}

void checkfours()
{
	singles s;
	int i, j, k, l, m;
	int mint;
	unordered_map<int, int> fours;
	for (i = 0; i < vvint.size(); i++)
	{
		for (j = 0; j < vvint[i].size() - 3; j++)
		{
			for (k = j + 1; k < vvint[i].size() - 2; k++)
			{
				for (l = k + 1; l < vvint[i].size() - 1; l++)
				{
					for (m = l + 1; m < vvint[i].size(); m++)
					{
						mint = vvint[i][j] * 1000000 + vvint[i][k] * 10000 + vvint[i][l] * 100 + vvint[i][m];
						if (fours.count(mint) > 0) fours[mint]++;
						else fours.emplace(mint, 1);
					}
				}
			}
		}
	}
	b4.erase(b4.begin(), b4.end());
	for (auto x : fours)
	{
		s.number = x.first;
		s.cases = x.second;
		b4.push_back(s);
	}
	sort(b4.begin(), b4.end());
	ofstream ofs("fours.txt");
	ofs << "Combinations of 4 numbers:\n\n";
	for (i = b4.size() - 1; i >= 0; i--)
	{
		ofs << b4[i].number / 1000000 << "\t" << b4[i].number / 10000 % 100
			<< "\t" << b4[i].number / 100 % 100 << "\t" << b4[i].number % 100 << "\t\t" << b4[i].cases << endl;
	}
	ofs.close();
}

int main()
{
	readinput();
	checksingles();
	checktwos();
	checkthrees();
	checkfours();
	return 0;
}

// Програмата създава 4 текстови файла показващи честотата на всички случили се
// единици, двойки, тройки и четворки, съгласно входните данни
// Имената на файловете са съответно "singles.txt", "twos.txt", "threes.txt", "fours.txt"

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря на всички много!
Ако спечеля ще черпя :)

 

A, ined, може ли само да преведеш на c++, че това май си е C.

Редактирано от Kristian Panov (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Chris Panov
   Здравейте, 
   В момента пиша една програма, в която в една от функциите ми се налага да излезна по-рано при определено условие. Функцията връща string впрочем.
   Ето кодът:
    
   #include "stdafx.h" #include <iostream> #include <string> #include <sstream> #include <vector> #define CONSOLE_LOG(x) std::cout << x #define COMMAND_END command[0] #define COMMAND_SUM command[1] #define COMMAND_SUBTRACT command[2] #define COMMAND_CONCAT command[3] #define COMMAND_DISCARD command[4] #define COMMAND_DISPSEQ command[5] template <typename T> void top_back(std::vector<T>& v) {     v.erase(v.end() - 1); } std::string sum(std::string& x, std::string& y, std::vector<std::string>& vec) {     int xInt = atoi(x.c_str());     int yInt = atoi(y.c_str());     int result = xInt + yInt;     std::ostringstream os;     std::string strResult;     os << result;     strResult = os.str();     top_back(vec);     top_back(vec);     return strResult; } std::string subtract(std::string& x, std::string& y, std::vector<std::string>& vec) {     int xInt = atoi(x.c_str());     int yInt = atoi(y.c_str());     int result = xInt - yInt;     std::ostringstream os;     std::string strResult;     os << result;     strResult = os.str();     top_back(vec);     top_back(vec);     return strResult; } std::string concat(std::string& x, std::string& y, std::vector<std::string>& vec) {     if (atoi(x.c_str()) < 0)     {         return;     }     else {         std::string concatStr = y + x;         top_back(vec);         top_back(vec);         return concatStr;     } } void dispseq(std::vector<std::string>& vec) {     std::vector<std::string>::const_iterator iter;     for (iter = vec.begin(); iter != vec.end(); iter++)     {         std::cout << *iter << std::endl;     } } void enterSequence() {     std::vector<std::string> command =     {         "end",         "sum",         "subtract",         "concat",         "discard",         "dispseq"     };     std::vector<std::string> sequence;     std::string input;     std::string a;     std::string b;     do     {         std::cin >> input;         sequence.emplace_back(input);         if (input == COMMAND_END)         {              top_back(sequence);         }         if (input == COMMAND_SUM)         {             top_back(sequence);             a = sequence[sequence.size() - 1];             b = sequence[sequence.size() - 2];             sequence.emplace_back(sum(a, b, sequence));         }         if (input == COMMAND_SUBTRACT)         {             top_back(sequence);             a = sequence[sequence.size() - 1];             b = sequence[sequence.size() - 2];             sequence.emplace_back(subtract(a, b, sequence));         }         if (input == COMMAND_CONCAT)         {             top_back(sequence);             a = sequence[sequence.size() - 1];             b = sequence[sequence.size() - 2];             sequence.emplace_back(concat(a, b, sequence));         }         if (input == COMMAND_DISCARD)         {             top_back(sequence);             top_back(sequence);         }         if (input == COMMAND_DISPSEQ)         {             top_back(sequence);             dispseq(sequence);         }     } while (input != COMMAND_END); } int main() {     enterSequence();     std::cin.get();     std::cin.get();     return 0; } И ето проблемната функция:
    
   std::string concat(std::string& x, std::string& y, std::vector<std::string>& vec) {     if (atoi(x.c_str()) < 0)     {         return;     }     else {         std::string concatStr = y + x;         top_back(vec);         top_back(vec);         return concatStr;     } }  
   Както виждате ако стрингът x(който естествено го превръщам в интиджър) е по-малък от 0, теоритично трябва да излезна от функцията, и това е единственият начин за който се сетих, с return;, обаче пък компилаторът иска функцията да връща стойност, понеже е от тип стринг.
   Как да съчетая двете? - да връща стринг ако всичко е по план, и да излиза ако е по-малко от 0.
  • от Chris Panov
   Здравейте,
   В момента имам сериозен проблем със взимането на броят на елементи в даден вектор.
   vec.size(); и  
   sizeof(vec) / sizeof(vec[0]); не работят. Програмата те пита за брой ключове за даден тест, въвеждаш ключовете, после въвеждаш и отговорите, които са били дадени, и програмата ги сравнява и в зависимост от това колко верни отговори имаш ти дава точки. Ключовете и дадените отговори са тип char. ("A", "B", "C" etc.)
   Ето го и кода, като повечето съм го направил на коментар за да си тествам само функцията която извежда броя на елементите.
   #include "stdafx.h" #include <iostream> #include <vector> #define CONSOLE_LOG(x) std::cout << x; std::vector<char> keys = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'}; std::vector<char> studentAnswers; int n, points = 0; char key, answer; template <typename T> T vecSize(std::vector<T>& vec) { T size = vec.size(); return size; } /* template <typename T1> void enterKeys(std::vector<T1>& k) { CONSOLE_LOG("Please enter the number of keys: "); std::cin >> n; for (int i = 0, counter = 1; i < n, counter <= n; i++, counter++) { CONSOLE_LOG("Key " << counter << ": "); std::cin >> key; k.emplace_back(key); } } template <typename T2> void enterAnswers(std::vector<T2>& stAns) { for (int i = 0, counter = 1; i < n, counter <= n; i++, counter++) { CONSOLE_LOG("Answer " << counter << ": "); std::cin >> answer; stAns.emplace_back(answer); } } template <typename T3> void getGrade(std::vector<T3>& x, std::vector<T3>& y) { for (int i = 0; i < n; i++) { if (x[i] == y[i]) { points++; } } CONSOLE_LOG("Points: " << points); } */ int main() { /* enterKeys(keys); enterAnswers(studentAnswers); getGrade(studentAnswers, keys); */ std::cout << keys.size() << std::endl; std::cout << vecSize(keys) << std::endl; std::cin.get(); std::cin.get(); std::cin.get(); return 0; } Опитах всевъзможни начини, и пак не става. Идеята е да заместя n променливата със броя на елементите от вектора. Програмата върви по един и същи начин, защото все пак в n променливата запазваме големината на вектора, но бих искал да си го направя с функция.
   Както виждате на края на програмата си извеждам тестове. Първият, който си е по конвенционалният метод си работи сам по себе си, но пък във for цикъл не бачка.
   А вторият е функцията която съм направил. Проблемът е че ми извежда непознат символ - "�"
   Проблемът е че типът на елементите във вектора е char, защото като го направих с int тип си работеше както трябва.
   Бих бил изключително благодарен ако някой може да ме насочи и да ми бутне едно рамо :)
  • от Goshko
   Да се напише програма, която създава структура "Book" като имате следните полета - Title(заглавието на книгата), Автор(Author), Цена(Price) и уникален номер на книгата(ISBN-num). Да се ваведе цяло число n и след него n на брой данни за ученика. Да се изведе на монитора данните за книгата с цена по-висока от предварително зададена.
  • от Нели Николова
   Здравейте, имам две готови задачи, но не мога да ги компилирам. Дали може да ги проверите?
   зад.1 Да се състави програма, която да сортира едномерен масив от цели числа тип short  с име X състоящ се от 19 елемента. Сортирането да се извърши във възходящ ред чрез метода пряка селекция.
   #include <iostream>
   using namespace std;
   void sortAsc(short[]);
   int main() {
       short x[] = {123,13,23,31,1,55,36,17,8,9,10,11,6,12,14,15,16,35,184,19};
        
       sortAsc(x);
       
       return 0;
   }
   void sortAsc(short x[]){
       for(short i = 0; i < 19 ; i++) {
           for(short j = i; j < 19; j++) {
               if(x[j] < x) {
                   swap(x[j], x);
               }
           }    
       }
       
       for(int i=0; i<19; i++)
       {
           cout << x << endl;
       }
   }
   зад. 2 Да се състави програма,която реализира динамичен стек от реални числа тип float. Стекът да се преобразува в два нови стека, един стек P за четните и един стек O за нечетните числа от стек едно. Стековете да се извеждат на екрана.
   int main() {
       stack<float>numbers;
       stack<float>p;
       stack<float>o;
       
       for(short i = 1; i <= 200; i++) {
           numbers.push(i);
       }  
       
       numbers.push(200.64);
       numbers.push(203.34);
       
       while(!numbers.empty()) {
           int number = numbers.top();
           
           if (number % 2 == 0) {
               p.push(number);
           } else {
               o.push(number);
           }
           numbers.pop();
       }
       
       cout << "EVEN NUMBERS:" << endl;
       
       while(!p.empty()) {
           cout << p.top() << endl;
           p.pop();
       }
       
       cout << "ODD NUMBERS:" << endl;
       
       while(!o.empty()) {
           cout << o.top() << endl;
           o.pop();
       }
       
   }
   Много Ви благодаря :)
    
  • от Georgi Kirchev
   Здравейте имам да предам курсова работа утре ,но не мога да я реша , ще бъда изключително благодарен ако може някой да ми помогне.

   Дефинирайте клас Телевизор, който да е родител на клас Самсунг и клас Сони. Клас Телевизор да има цена и брой продадени за година в сектор private. Класовете Самсунг и Сони да имат в сектор public функции за определяне на общата сума от продажби за година (цена * брой продадени за година). Всички класове да имат конструктори по подразбиране.
    
   Благодаря предварително !
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.