Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, мина доста време от както ползвах услугите ви и съм изключително доволен от това. Проблема е че възстанових един стар backup (от преди години) на системата и загубих защитата си. Като цяло системата ми работи добре и не мисля че има кой знае какво притеснително в нея но за всеки случай да я проверим.

Не съм сигурен но мисля че тук ми дадохте един файл (по скоро съдържание на host) в който бяха добавени много сайтове който да се блокирват при опит за посещение.

Примерно: 0.0.0.0 www.google.com

 

Другото за което също не съм сигурен е дали вие ми дадохте филтър на adblock за Мозила . От него също бях много доволен.

И последното което ме притеснява проблем със самата Мозила. Не знам дали е от вирус или от самата програма. Проблема се изразява в това че като натисна на падащото меню в адресната лента то не се отваря. Всъщност се отваря но не се вижда абсолютно нищо. Цялото е чисто бяло и не се виждат сайтовете. Същото е при всички падащи менюта от Мозила: Падащото меню за търсачките (какво сме търсили) както и падащото меню на запазените регистрации.

 

Общо взето това са ми притесненията а останалото те първа ще излезе на яве след сканиранията :)

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 18-10-2017 01
Ran by eclips (administrator) on ECLIPS-PC (19-10-2017 21:33:45)
Running from C:\Users\eclips\Desktop
Loaded Profiles: eclips (Available Profiles: eclips & Guest)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 10 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Samsung) C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkManagerDMS.exe
(Samsung) C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkDMS.exe
(Kaspersky Lab ZAO) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\avp.exe
() C:\Program Files (x86)\Common Files\Appkeys\yytool64.exe
() D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
() D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Transaction Software, D 81829 Munich) H:\TECDOC_CD\1_2014\db\tbmux32.exe
(TuneUp Software) C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2014\TuneUpUtilitiesService64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\itype.exe
(VIA Technologies, Inc.) C:\Windows\System32\ViakaraokeSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\ipoint.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(TuneUp Software) C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2014\TuneUpUtilitiesApp64.exe
(Kaspersky Lab ZAO) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\avpui.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [22041192 2014-08-27] (Skype Technologies S.A.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\..\Interfaces\{1E0F611B-DAE1-48B6-8208-5A38B3F56DB9}: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
Tcpip\..\Interfaces\{5A334197-46EE-4622-AD06-D1F2AE57959E}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129

Internet Explorer:
==================
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10181_1360_171019__yaie
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10181_1360_171019__yaie&p={searchTerms}
BHO: Content Blocker Plugin -> {5564CC73-EFA7-4CBF-918A-5CF7FBBFFF4F} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\x64\IEExt\ContentBlocker\ie_content_blocker_plugin.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO: Virtual Keyboard Plugin -> {73455575-E40C-433C-9784-C78DC7761455} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\x64\IEExt\VirtualKeyboard\ie_virtual_keyboard_plugin.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
BHO: Safe Money Plugin -> {9E6D0D23-3D72-4A94-AE1F-2D167624E3D9} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\x64\IEExt\OnlineBanking\online_banking_bho.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO: URL Advisor Plugin -> {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\x64\IEExt\UrlAdvisor\klwtbbho.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO-x32: MSS+ Identifier -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09] (McAfee, Inc.)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2011-09-05] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.4.11.9.dll [2010-11-09] (BitComet)
BHO-x32: Content Blocker Plugin -> {5564CC73-EFA7-4CBF-918A-5CF7FBBFFF4F} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\ContentBlocker\ie_content_blocker_plugin.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Virtual Keyboard Plugin -> {73455575-E40C-433C-9784-C78DC7761455} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\VirtualKeyboard\ie_virtual_keyboard_plugin.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Safe Money Plugin -> {9E6D0D23-3D72-4A94-AE1F-2D167624E3D9} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\OnlineBanking\online_banking_bho.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO-x32: URL Advisor Plugin -> {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\IEExt\UrlAdvisor\klwtbbho.dll [2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 7lwtatk8.default-1507842258539
FF ProfilePath: C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539 [2017-10-19]
FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539 -> hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10181_1360_171019__yaff
FF DefaultSearchEngine: Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539 -> Yahoo®
FF SelectedSearchEngine: Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539 -> Yahoo®
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539 -> hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10181_1360_171019__yaff
FF Extension: (Search Shield Study) - C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539\Extensions\@unified-urlbar-shield-study-opt-out-new-users.xpi [2017-10-13]
FF Extension: (AdBlock) - C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539\Extensions\jid1-NIfFY2CA8fy1tg@jetpack.xpi [2017-10-14]
FF Extension: (Safe Browsing Version 4 (temporary add-on)) - C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539\Extensions\sbv4-gradual-rollout@mozilla.com.xpi [2017-10-13]
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7lwtatk8.default-1507842258539\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-10-19]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [url_advisor@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\url_advisor@kaspersky.com
FF Extension: (Kaspersky URL Advisor) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\url_advisor@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [virtual_keyboard@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\virtual_keyboard@kaspersky.com
FF Extension: (Virtual Keyboard) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\virtual_keyboard@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [content_blocker@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\content_blocker@kaspersky.com
FF Extension: (Dangerous Websites Blocker) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\content_blocker@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [anti_banner@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\anti_banner@kaspersky.com
FF Extension: (Anti-Banner) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\anti_banner@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [online_banking@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\online_banking@kaspersky.com
FF Extension: (Safe Money) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\online_banking@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
FF Extension: (McAfee Security Scan Plus) - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04] [not signed]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_27_0_0_170.dll [2017-10-18] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=10.5.0 -> C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll [2013-12-10] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_170.dll [2017-10-18] ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2013-10-07] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.5\npGoogleUpdate3.dll [2014-02-14] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.5\npGoogleUpdate3.dll [2014-02-14] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.0.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2013-04-11] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2011-09-05] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: samsung.com/SamsungLinkPCPlugin -> C:\Program Files\Samsung\Samsung Link\utils\npSamsungLinkPCPlugin.dll [No File]
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npBitCometAgent.dll [2010-08-24] (BitComet)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\NPOFF12.DLL [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2011-09-05] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll [2013-04-09] (Nullsoft, Inc.)

Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [blbkdnmdcafmfhinpmnlhhddbepgkeaa] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/blbkdnmdcafmfhinpmnlhhddbepgkeaa
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [jagncdcchgajhfhijbbhecadmaiegcmh] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ChromeExt\virtkbd.crx [2013-06-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [blbkdnmdcafmfhinpmnlhhddbepgkeaa] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/blbkdnmdcafmfhinpmnlhhddbepgkeaa
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dchlnpcodkpfdpacogkljefecpegganj] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ChromeExt\urladvisor.crx [2013-06-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hakdifolhalapjijoafobooafbilfakh] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ChromeExt\online_banking_chrome.crx [2013-06-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hghkgaeecgjhjkannahfamoehjmkjail] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ChromeExt\content_blocker_chrome.crx [2013-06-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jagncdcchgajhfhijbbhecadmaiegcmh] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ChromeExt\virtkbd.crx [2013-06-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pjldcfjmnllhmgjclecdnfampinooman] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\ChromeExt\ab.crx [2013-06-17]
CHR crx: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\33.0.1750.154\default_apps\search.crx [2014-03-15]
CHR crx: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\33.0.1750.117\default_apps\search.crx [2014-02-20]

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AllShare Framework DMS; C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkManagerDMS.exe [404360 2013-12-21] (Samsung) [File not signed]
R2 AVP; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\avp.exe [214512 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2010-12-28] (www.BitComet.com)
S4 CyberLink PowerDVD 13 Media Server Monitor Service; D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD13.exe [77576 2013-05-03] (CyberLink)
S4 CyberLink PowerDVD 13 Media Server Service; D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD13.exe [323336 2013-05-03] (CyberLink)
R2 Leawo_service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Appkeys\yytool64.exe [1232880 2014-05-04] ()
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6058960 2017-08-07] (Malwarebytes)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
S4 Samsung Link Service; D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\Samsung Link.exe [604512 2014-05-19] (Copyright 2013 SAMSUNG)
R2 Serviio; D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe [413696 2016-10-17] () [File not signed]
S3 Sony PC Companion; C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [155824 2013-02-04] (Avanquest Software) [File not signed]
R2 Transbase TECDOC CD 1_2014 Service; H:\TECDOC_CD\1_2014\db\tbmux32.exe [360448 2013-02-25] (Transaction Software, D 81829 Munich) [File not signed]
R2 TuneUp.UtilitiesSvc; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2014\TuneUpUtilitiesService64.exe [2103096 2013-12-18] (TuneUp Software)
R2 VIAKaraokeService; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [27760 2011-06-14] (VIA Technologies, Inc.)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-10-16] (Microsoft Corporation)
S2 Hamachi2Svc; H:\Programki\Hamachi\hamachi-2.exe -s [X]

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 AtiHDAudioService; C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [96256 2012-11-06] (Advanced Micro Devices) [File not signed]
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2013-11-20] (DT Soft Ltd)
R3 ElbyCDFL; C:\Windows\System32\Drivers\ElbyCDFL.sys [40648 2007-02-16] (SlySoft, Inc.)
R3 ElbyCDFL; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\ElbyCDFL.sys [40648 2007-02-16] (SlySoft, Inc.)
R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [77440 2017-10-19] ()
R0 kl1; C:\Windows\System32\DRIVERS\kl1.sys [458336 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
S4 klflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\klflt.sys [115296 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 KLIF; C:\Windows\System32\DRIVERS\klif.sys [625248 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 KLIM6; C:\Windows\System32\DRIVERS\klim6.sys [29792 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R3 klkbdflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\klkbdflt.sys [29280 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R3 klmouflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\klmouflt.sys [29280 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 klpd; C:\Windows\System32\DRIVERS\klpd.sys [15456 2013-04-12] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 kltdi; C:\Windows\System32\DRIVERS\kltdi.sys [55904 2013-05-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R1 kneps; C:\Windows\System32\DRIVERS\kneps.sys [178272 2017-10-14] (Kaspersky Lab ZAO)
R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [192952 2017-10-19] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [110016 2017-10-19] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [45504 2017-10-19] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [252232 2017-10-19] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [84256 2017-10-19] (Malwarebytes)
R3 TuneUpUtilitiesDrv; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2014\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [14112 2013-08-21] (TuneUp Software)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [60416 2013-10-16] (Microsoft Corporation)
R2 {09F57980-3432-4AFC-957D-27AC45FAE1F5}; D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Common\NavFilter\000.fcl [130320 2013-05-03] (CyberLink Corp.)
S2 AODDriver4.2.0; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [X]
S1 ArcCtrl; system32\drivers\ArcCtrl.sys [X]
S3 catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 dgderdrv; System32\drivers\dgderdrv.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-10-19 21:33 - 2017-10-19 21:34 - 000021252 _____ C:\Users\eclips\Desktop\FRST.txt
2017-10-19 21:30 - 2017-10-19 21:30 - 002402816 _____ (Farbar) C:\Users\eclips\Desktop\FRST64.exe
2017-10-19 21:25 - 2017-10-19 21:25 - 019012622 _____ C:\Users\eclips\Desktop\unhackme.zip
2017-10-19 20:51 - 2017-10-19 20:51 - 000252232 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2017-10-19 20:51 - 2017-10-19 20:51 - 000192952 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
2017-10-19 20:51 - 2017-10-19 20:51 - 000084256 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-10-19 20:50 - 2017-10-19 20:50 - 000045504 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-10-19 20:07 - 2017-10-19 20:51 - 000110016 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-10-19 20:07 - 2017-10-19 20:50 - 000077440 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-10-19 20:07 - 2017-10-19 20:07 - 000001867 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-10-19 20:07 - 2017-10-19 20:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-10-19 20:05 - 2017-10-19 20:05 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\etc\BACKUP
2017-10-19 16:27 - 2017-10-19 20:41 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\bsplayer_pro271.1081
2017-10-19 16:20 - 2017-10-19 16:20 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\klcp_update
2017-10-19 16:20 - 2017-10-19 16:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
2017-10-19 16:20 - 2017-10-19 16:20 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
2017-10-19 16:20 - 2017-07-30 13:50 - 003850240 _____ (x264vfw project) C:\Windows\SysWOW64\x264vfw.dll
2017-10-19 16:20 - 2017-07-30 13:50 - 003799552 _____ (x264vfw project) C:\Windows\system32\x264vfw64.dll
2017-10-19 16:20 - 2015-12-18 12:00 - 000755200 _____ C:\Windows\system32\xvidcore.dll
2017-10-19 16:20 - 2015-12-18 12:00 - 000309248 _____ C:\Windows\system32\xvidvfw.dll
2017-10-19 16:20 - 2015-12-18 12:00 - 000282112 _____ C:\Windows\SysWOW64\xvidvfw.dll
2017-10-19 16:20 - 2015-10-24 19:00 - 000126976 _____ C:\Windows\system32\ff_vfw.dll
2017-10-19 16:20 - 2015-10-24 19:00 - 000112128 _____ C:\Windows\SysWOW64\ff_vfw.dll
2017-10-19 16:20 - 2012-07-21 13:55 - 000180736 _____ (fccHandler) C:\Windows\system32\ac3acm.acm
2017-10-19 16:20 - 2012-07-21 13:54 - 000122880 _____ (fccHandler) C:\Windows\SysWOW64\ac3acm.acm
2017-10-19 16:20 - 2011-12-07 20:37 - 000148992 _____ ( ) C:\Windows\system32\lagarith.dll
2017-10-19 16:20 - 2011-12-07 20:32 - 000216064 _____ ( ) C:\Windows\SysWOW64\lagarith.dll
2017-10-19 16:16 - 2017-10-19 16:18 - 052381992 _____ (KLCP ) C:\Users\eclips\Desktop\K-Lite_Codec_Pack_1359_Mega.exe
2017-10-19 15:58 - 2017-10-19 15:58 - 010563576 _____ C:\Users\eclips\Desktop\bsplayer271.setup.exe
2017-10-19 15:54 - 2017-10-19 15:58 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Lavasoft
2017-10-19 15:54 - 2017-10-19 15:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lavasoft
2017-10-19 15:54 - 2017-10-19 15:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lavasoft
2017-10-19 15:54 - 2017-10-19 15:54 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Lavasoft
2017-10-19 15:53 - 2017-10-19 15:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Lavasoft
2017-10-19 15:44 - 2017-10-19 16:29 - 000001153 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\BS.Player PRO.lnk
2017-10-19 15:44 - 2017-10-19 16:29 - 000001147 _____ C:\Users\Public\Desktop\BS.Player PRO.lnk
2017-10-19 15:44 - 2017-10-19 15:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Webteh
2017-10-19 15:37 - 2017-10-19 15:39 - 053285758 _____ (KLCP ) C:\Users\eclips\Desktop\K-Lite_Codec_Pack_1360_Mega.exe
2017-10-19 14:57 - 2017-10-19 14:57 - 000091280 _____ C:\Users\eclips\Desktop\WAR_2017.(subs.sab.bz).rar
2017-10-17 23:41 - 2013-12-10 14:50 - 000955888 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll
2017-10-17 23:41 - 2013-12-10 14:50 - 000839152 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\deployJava1.dll
2017-10-17 23:40 - 2017-10-17 23:40 - 000110144 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2017-10-17 23:39 - 2017-10-17 23:39 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Sun
2017-10-17 23:38 - 2017-10-17 23:38 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\LocalLow\Oracle
2017-10-14 20:33 - 2017-10-14 20:33 - 000032774 _____ C:\Users\eclips\Desktop\IT_2017_NEW_HD_TS_60FPS_x264_HQ_CPG.(subs.sab.bz).rar
2017-10-14 19:44 - 2017-10-17 23:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2017-10-14 19:44 - 2017-10-14 19:44 - 000003032 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Kaspersky_Upgrade_Launcher_{278ADC42-419D-4547-A6CA-5B74BE0AD901}
2017-10-14 19:16 - 2017-10-14 19:16 - 008250832 _____ (Malwarebytes) C:\Users\eclips\Downloads\adwcleaner_7.0.3.1.exe
2017-10-14 19:12 - 2017-10-17 23:33 - 000002334 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Safe Money.lnk
2017-10-14 19:12 - 2017-10-14 19:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security
2017-10-14 19:12 - 2017-10-14 19:11 - 000001124 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Internet Security.lnk
2017-10-14 19:11 - 2017-10-14 19:43 - 000625248 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\klif.sys
2017-10-14 19:11 - 2017-10-14 19:43 - 000115296 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\klflt.sys
2017-10-14 19:11 - 2017-10-14 19:11 - 000000000 ____D C:\Windows\ELAMBKUP
2017-10-14 19:11 - 2017-10-14 19:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab
2017-10-14 19:11 - 2013-05-06 09:13 - 000110176 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\klfphc.dll
2017-10-14 16:17 - 2017-10-19 20:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-10-14 16:17 - 2017-10-14 16:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2017-10-14 16:16 - 2009-07-10 07:01 - 000539168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NVUNINST.EXE
2017-10-14 16:15 - 2009-12-03 18:43 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Downloads\VGA_Win7-64(190.38)e
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 015005696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 011327776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 010854400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 009375232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 007565824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 002617856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 002258976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 002169376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 001983488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 001723424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 001706528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 001291776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 001044992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 000930272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpinst.exe
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 000539168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvudisp.exe
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 000167936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcod157.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 000167936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcod.dll
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 000011168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvBridge.kmd
2017-10-14 16:15 - 2009-07-14 11:54 - 000010161 _____ C:\Windows\system32\nvdisp.nvu
2017-10-14 16:14 - 2017-10-14 16:15 - 153992488 _____ C:\Users\eclips\Downloads\VGA_Win7-64(190.38)e.zip
2017-10-14 16:13 - 2017-10-19 21:13 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-10-13 22:03 - 2017-10-13 22:03 - 000033952 _____ C:\Users\eclips\Downloads\the.flash.2014.s04e01.hdtv.x264(subsunacs.net).rar
2017-10-13 01:17 - 2017-10-13 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MB2Migration
2017-10-13 01:17 - 2017-10-13 01:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-10-13 01:12 - 2017-10-14 15:37 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2017-10-13 00:34 - 2017-10-18 00:30 - 005818880 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerInstaller.exe
2017-10-13 00:04 - 2017-10-13 00:04 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\Стари данни Firefox
2017-10-13 00:01 - 2017-10-13 01:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2017-10-12 23:30 - 2017-10-13 00:35 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Dropbox
2017-10-12 23:30 - 2017-10-12 23:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Dropbox

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-10-19 21:33 - 2014-07-01 19:48 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-10-19 21:15 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
2017-10-19 20:49 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-10-19 20:49 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-10-19 20:43 - 2014-02-12 12:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
2017-10-19 20:41 - 2013-11-19 23:28 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
2017-10-19 20:41 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-10-19 20:40 - 2013-11-19 19:37 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\BitComet
2017-10-19 20:06 - 2013-12-07 21:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-10-19 19:14 - 2014-05-28 13:04 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-10-19 16:28 - 2013-11-19 23:49 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\BSplayer Pro
2017-10-19 16:27 - 2013-11-19 23:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Webteh
2017-10-19 16:23 - 2013-11-19 23:49 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\BSplayer
2017-10-18 19:40 - 2014-02-13 20:08 - 000000000 ____D C:\ADCDA2
2017-10-18 11:24 - 2013-12-18 22:51 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Skype
2017-10-18 00:30 - 2013-12-10 11:19 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2017-10-18 00:30 - 2013-11-20 11:44 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-10-18 00:30 - 2013-11-20 11:44 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-10-18 00:30 - 2013-11-20 11:44 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2017-10-18 00:30 - 2013-11-20 11:44 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2017-10-17 23:42 - 2014-01-21 17:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2017-10-17 23:41 - 2014-01-21 17:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2017-10-17 23:41 - 2013-12-10 14:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
2017-10-17 23:40 - 2013-12-10 14:50 - 000319552 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\javaws.exe
2017-10-17 23:40 - 2013-12-10 14:50 - 000206912 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\javaw.exe
2017-10-17 23:40 - 2013-12-10 14:50 - 000206912 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\java.exe
2017-10-17 23:39 - 2014-09-01 14:38 - 000270912 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe
2017-10-17 23:39 - 2014-09-01 14:38 - 000097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2017-10-17 23:39 - 2014-01-21 17:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2017-10-14 21:22 - 2013-12-04 16:02 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\vlc
2017-10-14 19:43 - 2013-06-10 12:27 - 000029792 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\klim6.sys
2017-10-14 19:43 - 2013-06-06 17:38 - 000178272 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\kneps.sys
2017-10-14 19:43 - 2013-05-06 09:22 - 000458336 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\kl1.sys
2017-10-14 19:43 - 2013-05-05 22:42 - 000029280 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\klmouflt.sys
2017-10-14 19:43 - 2013-05-05 22:42 - 000029280 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\klkbdflt.sys
2017-10-14 19:28 - 2013-11-20 17:22 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
2017-10-14 19:11 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2017-10-14 18:40 - 2014-01-05 21:34 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox
2017-10-14 16:24 - 2009-07-14 08:13 - 000785366 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-10-14 16:17 - 2014-05-12 23:13 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2017-10-14 16:17 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
2017-10-14 15:37 - 2013-12-10 11:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2017-10-13 22:40 - 2013-11-19 23:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-10-13 00:01 - 2013-12-07 21:44 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Malwarebytes
2017-10-13 00:01 - 2013-12-07 21:43 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
2017-10-13 00:00 - 2013-11-19 21:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TuneUp Software

==================== Files in the root of some directories =======

2014-01-04 21:14 - 2014-01-04 21:14 - 001615904 ____R () C:\Users\eclips\AppData\Local\ASbs.ac
2014-05-12 11:02 - 2014-05-12 11:02 - 000585728 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\file__0.localstorage
2013-11-19 22:07 - 2013-11-19 22:07 - 000000017 ____R () C:\Users\eclips\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2014-09-14 20:59 - 2014-09-15 21:08 - 010807116 _____ () C:\ProgramData\OfflineCatalogue_1_2014_TECDOC_CD.log
2014-09-14 21:05 - 2014-09-14 21:05 - 000006106 _____ () C:\ProgramData\UninstallOfflineCatalogue.log

Some files in TEMP:
====================
2014-09-15 19:44 - 2011-02-11 18:36 - 023454528 ____N (                  ) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\AdbeRdr_en_US.exe
2014-09-07 14:19 - 2014-09-07 14:19 - 007850088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\BingBarSetup-Partner.exe
2017-10-13 22:07 - 2017-10-13 22:07 - 016739360 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\BitBEFB.tmp.exe
2017-10-14 18:40 - 2017-10-14 18:40 - 000043008 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmprkbc9q.dll
2014-01-31 06:29 - 2014-01-31 06:29 - 000341120 _____ (Gretech Corporation) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\ExPromo.exe
2014-07-01 12:48 - 2014-09-29 20:15 - 000035224 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\i4jdel0.exe
2014-07-28 08:15 - 2014-07-28 08:15 - 000918440 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\jre-7u67-windows-i586-iftw.exe
2017-09-08 19:04 - 2017-09-08 19:04 - 001856576 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\jre-8u151-windows-au.exe
2014-07-29 18:48 - 2014-07-29 18:48 - 000021888 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\ochelper.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-10-18 20:24

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!

Изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.
Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg  От списъка намерете и деинсталирайте всички програми които съм ви написал в карето:

Цитат

Smileys We Love Toolbar for IE (HKLM-x32\...\{D19793B1-5583-40B1-BE98-4AF306CCF2F4}) (Version: 3.0.20 - SqueekyChocolate, LLC) <==== ATTENTION

Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
 
XhV2QLa.png
 
 
След края на всяка деинсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи).Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

 

След това продължете:

Фикс с Farbar Recovery Scan Tool
 
icon13.gif Изтеглете прикачения файл fixlist.txt и го запазете там, където сте свалили FRST.exe
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.

Press%20the%20FIX%20button_zpsdd5zi3mt.p


Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • FixLog.txt

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За сега я оставете тази програма и продължете със следващата стъпка ..! Благодаря..! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тази мисия е успешна :D

Fixlog.txt


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мдаа..така е ..Скрипта е сработил и е премахнал това което ме притесняваше от предоставените дневници...! Някакви промени по системата ...?

 

Относно Мозила проверете следните настройки:

 

1.JPG

2.JPG

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Mozilla все още се опъва :(   Падащите менюта си останаха бели.  Иначе промяна в системата не откривам. Не че не сме направили нищо ами просто аз и преди не откривах някакви кой знае какви дразнещи проблеми :)   То всъщност както споменах в първия си пост това е стар бекъп и все още го опознавам (едва от 3-4 дни го използвам) :D  Рано е да изказвам мнение но със сигурност сте свършили добра работа:wink12:  

До сега в повечето случай лично ти си ми чистил системата и винаги съм оставал доволен от резултата:beer11:

9195278g.jpg

Редактирано от doktorkartar (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Я да видим нещо тук:

 

25.jpg?1426074241   Сканиране с SecurityCheck by glax24

 • Изтеглете SecurityCheck by glax24 от тук и запомнете инструмента на десктопа .
 • Стартирате програмата (ако използвате Windows XP) или стартирате с десен бутон на мишката от името на администратор (ако използватеWindows Vista/7/8/10)
 • Изчакайте да приключи сканирането.Ще се отвори в текстов файл с имеSecurityCheck.txt. Копирайте съдържанието на  този файл  следващия си пост
 • Можете да намерите този файл в основната директория на системния диск в папка с име SecurityCheck, напр. C:\SecurityCheck\SecurityCheck.txt

 

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • SecurityCheck.txt (копирате съдържанието)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Както виждате този стар бекъп ...наистина е стар и системата е с много уязвимости..! Обновете всичко в червено..спазвайки указанията за всяка програма..! Не пропускайте и всички HotFix ...:)

 

Цитат

TuneUp Utilities 2014 v.14.0.1000.221 Warning! Suspected demo version of anti-spyware or optimization program - scareware or badware. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
TuneUp Utilities 2014 (en-US) v.14.0.1000.221 << Hidden Warning! Suspected demo version of anti-spyware or optimization program - scareware or badware. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
Smileys We Love Toolbar for IE v.3.0.20 Warning! Suspected Adware! If this program is not familiar to you it is recommended to uninstall it and execute PC scanning using Malwarebytes Anti-Malware and Malwarebytes AdwCleaner. Before uninstallation and scanning it is necessary to consult in the forum where cure is provided for you!!!

 

TuneUp Utilities 2014  - деинсталирате и забравяте за него..!

Smileys We Love Toolbar for IE  - е това което не успяхте да деинсталирате..за целта:

 

GfiJrQ9.png&key=c8330b952021a3c1e5ae3771  Сканиране с Malwarebytes Anti-Malware (MBAM)

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 3.2.2.2018 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mb3-setup-consumer-3.2.2.2018.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи програмата ще стартира автоматично.
 • Отидете до табът Settings => Protection > и под категорията Scan Options включете опцията "Scan for rootkits" като преместите плъзгача надясно.

xTvORSF.png

 • Отидете до табът Scan, и изберете Threat Scan и след това натиснете бутона Start Scan.

RUSrqgW.png

 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.

4CJ90KI.png

 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи ще се появи списъка с резултатите (ако има намерени обекти). Ако програмата е минимизирана докато сканира ще се появи следното съобщение ако има открити заплахи. Натиснете бутона View Scan Results.

37b.png

 • . Натиснете бутона Quarantine Selected.

2CfXEk1.png

 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.

8Jc9dl9.png

 • След рестарта, стартирайте отново Malwarebytes Anti-Malware.
 • Отидете то табът Reports и отворете лог файла с името Scan Report.

X0ha4sd.png

 • Натиснете бутона Export и след това =>  "Copy to Clipboard"

fE9qzai.png

 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

 

 

Моля, изтеглете  Zemana AntiMalware и го запишете на вашия работен плот.

 • Инсталирайте програмата и след като инсталацията приключи, тя ще се стартира автоматично.
 • Без да промените каквито и опции, натиснете Scan, за да започне проверката
 • След кратко сканирането приключи, ако са открити заплахи натиснете Nextза да ги премахнете.

Забележка: Ако се изиска рестартиране, за да завършите процеса на почистване, трябва да щракнете върху Reboot . Ако не се изисква рестартиране, моля рестартирайте компютъра ръчно.

 • Отворете  Zemana AntiMalware отново.
 • Кликнете върху  икона 4zu6vb.jpg%26hash=75480eb893db9c3a1688f7 и кликнете два пъти върху последния доклад.
 • Сега кликнете File > Save As  и изберете своя Desktop преди да натиснете Save.
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

BY4dvz9.png Сканиране с AdwCleaner

 
Моля, изтеглете и стартирайте програмата Malwarebytes AdwCleaner (by Xplode):

 • Затворете всички стартирани програми и браузъри
 • Кликнете два пъти върху adwcleaner.exe за да стартирате инструмента.
 • Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени.
 • Маркирайте A49sxPr.pngScan (провери).
 • След завършване, кликнете на 6cyn5v5.pngLogfile (дневник).Ще се отвори прозорец в който се намира дневника (AdwCleaner [S0] .txt).Кликнете два пъти върх реда и ще се отвори съдържанието на дневника.Публикувайте го в следващия си пост
 • Върнете се към основния прозорец на AdwCleaner .маркирайте MqHawIb.pngClean (Почисти)
 • Следвайте указанията и разрешете на компютъра да се рестартира.
 • След рестарта ще се отвори дневник AdwCleaner[C0].txt . Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

pfNZP4A.png&key=0a487e0a7cff89c690a32d13  Дневници 

В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • Дневник от Zemana AntiMalware
 • Дневник от Malwarebytes Anti -Malware
 • AdwCleaner.txt

 

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Четири ъпдеита за ОС не успяха да се инсталират:

HotFix KB3156013 Warning! Download Update
HotFix KB3178034 Warning! Download Update
HotFix KB3185911 Warning! Download Update
HotFix KB3184122 Warning! Download Update

 

Malwarebytes не откри нищо освен host файла но това е защото бях забравил да изключа сканирането на самия файл.

 

 

 

Zemana AntiMalware 2.74.2.150 (инсталираната версия)

-------------------------------------------------------
Scan Result      : Завършено
Scan Date       : 2017.10.26
Operating System    : Windows 7 64-bit
Processor       : 4X AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor
BIOS Mode       : Legacy
CUID          : 122C1C253FFDA1CA334052
Scan Type       : Проверка на системата
Duration        : 8m 36s
Scanned Objects    : 54238
Detected Objects    : 6
Excluded Objects    : 0
Read Level       : SCSI
Auto Upload      : Включен
Detect All Extensions : Изключен
Scan Documents     : Изключен
Domain Info      : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

Internet Explorer Search
Status       : Проверено
Object       : Yahoo! - http://search.yahoo.com
MD5        : -
Publisher     : -
Size        : -
Version      : -
Detection     : Подозрителна настройка на браузъра
Cleaning Action  : Поправи
Related Objects  :
        Настройка на браузъра - Internet Explorer Search

Internet Explorer Homepage
Status       : Проверено
Object       : https://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10181_1360_171019__yaie
MD5        : -
Publisher     : -
Size        : -
Version      : -
Detection     : Подозрителна настройка на браузъра
Cleaning Action  : Поправи
Related Objects  :
        Настройка на браузъра - Internet Explorer Homepage

Firefox Search
Status       : Проверено
Object       : Речник на Portal.BG - http://portal.bg
MD5        : -
Publisher     : -
Size        : -
Version      : -
Detection     : Подозрителна настройка на браузъра
Cleaning Action  : Поправи
Related Objects  :
        Настройка на браузъра - Firefox Search

Firefox Search
Status       : Проверено
Object       : Дири.бг - http://diri.bg
MD5        : -
Publisher     : -
Size        : -
Version      : -
Detection     : Подозрителна настройка на браузъра
Cleaning Action  : Поправи
Related Objects  :
        Настройка на браузъра - Firefox Search

Firefox Newtab
Status       : Проверено
Object       : https://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10181_1360_171019__yaff
MD5        : -
Publisher     : -
Size        : -
Version      : -
Detection     : Подозрителна настройка на браузъра
Cleaning Action  : Поправи
Related Objects  :
        Настройка на браузъра - Firefox Newtab

Файл Hosts
Status       : Проверено
Object       : %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
MD5        : 63C55103F6933CD46B5E9F66ABFCC755
Publisher     : -
Size        : 148
Version      : -
Detection     : Изменен е файла Hosts
Cleaning Action  : Поправи
Related Objects  :
        Файл hosts - 127.0.0.1 - ft.com
        Файл - %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts


Cleaning Result
-------------------------------------------------------
Cleaned        : 6
Reported as safe   : 0
Failed        : 0

 

 

# AdwCleaner 7.0.3.1 - Logfile created on Wed Oct 25 21:32:51 2017
# Updated on 2017/29/09 by Malwarebytes 
# Running on Windows 7 Ultimate (X64)
# Mode: clean
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services deleted.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders deleted.

***** [ Files ] *****

No malicious files deleted.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks deleted.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries deleted.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries deleted.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Plugin deleted: McAfee Security Scan+ - 
Plugin deleted: McAfee Security Scan+ - 


*************************

::Tracing keys deleted
::Winsock settings cleared
::Additional Actions: 0*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[C0].txt - [2402 B] - [2017/10/14 16:20:47]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[C1].txt - [2229 B] - [2017/10/19 14:53:16]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[C2].txt - [1592 B] - [2017/10/19 16:14:56]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [2634 B] - [2014/5/28 10:12:54]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S1].txt - [2650 B] - [2017/10/14 16:20:1]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S2].txt - [2670 B] - [2017/10/19 12:58:0]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S3].txt - [2356 B] - [2017/10/19 14:53:6]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S4].txt - [1587 B] - [2017/10/19 16:14:41]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S5].txt - [1725 B] - [2017/10/25 21:31:47]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C3].txt ##########

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудесно...всчко е нормално и в системата не се виждат активни зарази...! Има ли нещо което ви притесняа ..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Странно...а тия настройки които  ти писах в преден пост..проверихте ли...така ли са ....? Някоя добавка да не се "лигави"..? 

..и започнете с изключванетп първо на този  FF Extension:  Search Shield Study..! Чета доста противоричиви неща за тази добавка....!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да настройките са така и вече премахнах тази добавка но ...

Пробвах да изключа всички добавки но проблема си остава. Оправя се само ако пусна надеждния режим който всъщност е (Рестартиране с изключени добавки):ohmy:

Инсталирах Мозилата на ново без никакви добавки и пак си го прави това. Единственото спасение е надеждния режим.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хм....пак според мен ще се окаже добавка...! И то по скоро някои от добавките са в конфликт...! Защо не опитате по метода на изключването ...малко "галимация" е но...Например оставете само добавките на Касперски...!

https://support.mozilla.org/bg/kb/Безопасен режим

Нещо не съм в кондиция...започнах да се изчерпвам..!!!

 

Подгответе нова, свежа проверка с..:

Сканиране с Farbar Recovery Scan

 • Моля изтеглете icon1337953436.pngFarbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете надесктопа.
 • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона YClYkft.jpg.
 • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt надесктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост.Прикачете Addition.txt в коментар си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
 • Addition.txt (прикачате..) 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Опитвал съм с изключването на всички добавки включително и нова чиста инсталация на браузъра.

То нямам кой знае какви добавки (даже и на касперски нямам).

FRST.txt

Addition.txt

mozila.jpg

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Цитат

F HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [url_advisor@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\url_advisor@kaspersky.com
FF Extension: (Kaspersky URL Advisor) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\url_advisor@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [virtual_keyboard@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\virtual_keyboard@kaspersky.com
FF Extension: (Virtual Keyboard) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\virtual_keyboard@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [content_blocker@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\content_blocker@kaspersky.com
FF Extension: (Dangerous Websites Blocker) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\content_blocker@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [anti_banner@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\anti_banner@kaspersky.com
FF Extension: (Anti-Banner) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\anti_banner@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [online_banking@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\online_banking@kaspersky.com
FF Extension: (Safe Money) - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\FFExt\online_banking@kaspersky.com [2017-10-14] [not signed]

 

А....странно...дневниците показват друго...!

....използвате Kaspersky 2014 (version 14.0.0.4651)...струва ми се е версията е много стара....Официален лиценз ли ползвате ..?

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не. Използвам Reset trial.

Вслушах се в скрития ти "намек" и сложих Kaspersky 2016г. Проблема е че след премахването на стария KAS, мозилата се бъгна . Сега при всяко стартиране изписва по 2-3 пъти "Профилът на фф не може да бъде зареден. Липсва или е недостъпен." :)

Изтрих отново Мозила + всичките и файлове и регистри. Инсталирах я на ново и пак пише че липсва профила :ohmy:

Редактирано от doktorkartar (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Прочетете тази тема....дано да ви е полезна с възстановяване на профила..обърнете внимание на часта (папката на вашия профил....:

https://support.mozilla.org/bg/kb/Анулиране настройките на Firefox – лесно поправяне

..и още нещо ....как инсталирахте Kaspersky 2016г ...премахнахте старата версия или надградихте с новата...?

Мисля че по добрия вариант е да премахнете старата версия съгласно тази инстукция (това е правилния начин):

 

Как да премахнете остатъците от Касперски:
 
1.Проверете в Контрол панела => Програми =>Деинсталиране на програми дали Kaspersky фигурира в списъка с инсталираните програми.Ако е "да"..деинсталирайте по стандартния начин ,рестартирайте компютъра си и преминете към следващата точка.Ако е "не"..или деинсталацията не се стартира или се появява грешка преминете към следващата точка.
2.Изтеглете KAVremover и разархивирате.
3.Стартирайте файла kavremover.exe и следвайте инструкцията.
4.Въведете в полето защитния код ,в другото поле изберете програмата на Kaspersky която е инсталирана на вашия компютър:
 
Публикувано изображение
 
5.Процесът отнема известно време.Изчакайте да се появи прозорец със съобщение за успешно премахнат продукт:
 
Публикувано изображение
 
6.Рестартирайте вашия компютър.
 
 
Забележка: По подразбиране в папката на продукта ще се генерира лог - kavremvr xxxx-xx-xx xx-xx-xx (pid xxxx).log, публикувайте съдържанието му във следващия си пост.  

 

 

 

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Профила е възстановен :)  а Касперски го премахнах с Geek понеже ми хареса че почиства и регистрите след деинсталирането на програмите.

Обаче това с Мозилата май няма успеем да го оправим. Щом и след чиста инсталация пак прави проблема вероятно не е от добавка.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 13 часа, doktorkartar написа:

Профила е възстановен :)  а Касперски го премахнах с Geek понеже ми хареса че почиства и регистрите след деинсталирането на програмите.

Въпреки това горещо ви препоръчвам да пуснете и една проверка с KAVremover 

+ една свежа проверка отново с :

Сканиране с Farbar Recovery Scan

 • Моля изтеглете icon1337953436.pngFarbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете надесктопа.
 • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона YClYkft.jpg.
 • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt надесктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост.Прикачете Addition.txt в коментар си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
 • Addition.txt (прикачате..) 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Имате ли нужда все още от помоща ми..? Спряхте да отговаряте ..да считам ли че проблемът е решен..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, много се извинявам че отговарям с толкова голямо закъснение но просто не бях сядал на компютъра дълго време.

 

При първото стартиране на kavremover засече 3 различни версии на KAS Internet Security. Избрах една от трите и продължих по стъпките. След рестарта го пуснах отново и не засече другите 2 версии. Въпреки това аз избрах от менюто да премахне KAS TotalSecutity 2016 защото последно бях ъпгреиднал до нея.

Касперски създаде по два лог файла на всяко стартирана. За kavremvr-srvc xxxx-xx-xx xx-xx-xx (pid xxxx).log не бях сигурен дали трябва да го кача затова го прикачвам отделно!

 

 

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02-11-2017
Ran by eclips (administrator) on ECLIPS-PC (10-11-2017 19:34:16)
Running from C:\Users\eclips\Desktop
Loaded Profiles: eclips & UpdatusUser (Available Profiles: eclips & UpdatusUser & Guest)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 10 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Samsung) C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkManagerDMS.exe
(CyberLink) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD13.exe
(Samsung) C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkDMS.exe
(CyberLink) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD13.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\ipoint.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\itype.exe
() C:\Program Files (x86)\Common Files\Appkeys\yytool64.exe
(Copyright 2013 SAMSUNG) D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\Samsung Link.exe
(Copyright 2013 SAMSUNG) D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\Samsung Link.exe
() D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
() D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
(Transaction Software, D 81829 Munich) H:\TECDOC_CD\1_2014\db\tbmux32.exe
(VIA Technologies, Inc.) C:\Windows\System32\ViakaraokeSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Copyright 2017.) H:\Programki\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
(Malwarebytes) H:\Programki\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Malwarebytes) H:\Programki\Anti-Malware\mbamtray.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [22041192 2014-08-27] (Skype Technologies S.A.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\..\Interfaces\{1E0F611B-DAE1-48B6-8208-5A38B3F56DB9}: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
Tcpip\..\Interfaces\{5A334197-46EE-4622-AD06-D1F2AE57959E}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
Tcpip\..\Interfaces\{A3236531-A5CD-4450-8F87-65A07C468862}: [DhcpNameServer] 178.254.208.6 178.254.192.3

Internet Explorer:
==================
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = 
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.4.11.9.dll [2010-11-09] (BitComet)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mmmiox4p.default [2017-11-10]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\mmmiox4p.default -> hxxps://www.google.bg/
FF Extension: (Safe Browsing Version 4 (temporary add-on)) - C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mmmiox4p.default\Extensions\sbv4-gradual-rollout@mozilla.com.xpi [2017-10-31]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_27_0_0_183.dll [2017-10-25] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=10.5.0 -> C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll [2013-12-10] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_183.dll [2017-10-25] ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2013-10-07] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-10-22] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-10-22] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.0.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2013-04-11] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-08-01] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: samsung.com/SamsungLinkPCPlugin -> C:\Program Files\Samsung\Samsung Link\utils\npSamsungLinkPCPlugin.dll [No File]
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npBitCometAgent.dll [2010-08-24] (BitComet)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\NPOFF12.DLL [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2011-09-05] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll [2013-04-09] (Nullsoft, Inc.)

Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\eclips\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-11-01]
CHR Extension: (Kaspersky Protection) - C:\Users\eclips\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lpeeaghdjmhlakojjcgfdhgcejdaefmi [2017-11-01]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\eclips\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-10-31]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\eclips\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-10-31]

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AllShare Framework DMS; C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkManagerDMS.exe [404360 2013-12-21] (Samsung) [File not signed]
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2010-12-28] (www.BitComet.com)
R2 CyberLink PowerDVD 13 Media Server Monitor Service; D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD13.exe [77576 2013-05-03] (CyberLink)
R2 CyberLink PowerDVD 13 Media Server Service; D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD13.exe [323336 2013-05-03] (CyberLink)
R2 Leawo_service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Appkeys\yytool64.exe [1232880 2014-05-04] ()
R2 MBAMService; H:\Programki\Anti-Malware\mbamservice.exe [6058960 2017-08-07] (Malwarebytes)
R2 Samsung Link Service; D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\Samsung Link.exe [604512 2014-05-19] (Copyright 2013 SAMSUNG)
R2 Serviio; D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe [413696 2016-10-17] () [File not signed]
S3 Sony PC Companion; C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [155824 2013-02-04] (Avanquest Software) [File not signed]
R2 Transbase TECDOC CD 1_2014 Service; H:\TECDOC_CD\1_2014\db\tbmux32.exe [360448 2013-02-25] (Transaction Software, D 81829 Munich) [File not signed]
R2 VIAKaraokeService; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [27760 2011-06-14] (VIA Technologies, Inc.)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-10-16] (Microsoft Corporation)
R2 ZAMSvc; H:\Programki\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
S2 Hamachi2Svc; H:\Programki\Hamachi\hamachi-2.exe -s [X]

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 AtiHDAudioService; C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [96256 2012-11-06] (Advanced Micro Devices) [File not signed]
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2013-11-20] (DT Soft Ltd)
R3 ElbyCDFL; C:\Windows\System32\Drivers\ElbyCDFL.sys [40648 2007-02-16] (SlySoft, Inc.)
R3 ElbyCDFL; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\ElbyCDFL.sys [40648 2007-02-16] (SlySoft, Inc.)
R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [77440 2017-10-26] ()
R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [192952 2017-10-26] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [110016 2017-11-10] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [45504 2017-11-10] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [252232 2017-11-10] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [84256 2017-11-10] (Malwarebytes)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [60416 2013-10-15] (Microsoft Corporation)
R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [203680 2017-10-25] (Zemana Ltd.)
R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2017-10-25] (Zemana Ltd.)
R2 {09F57980-3432-4AFC-957D-27AC45FAE1F5}; D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Common\NavFilter\000.fcl [130320 2013-05-03] (CyberLink Corp.)
S2 AODDriver4.2.0; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [X]
S1 ArcCtrl; system32\drivers\ArcCtrl.sys [X]
S3 catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 dgderdrv; System32\drivers\dgderdrv.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-11-10 19:08 - 2017-11-10 19:08 - 000020594 _____ C:\Users\eclips\Downloads\the.flash.2014.s04e05.hdtv.x264(subsunacs.net).rar
2017-11-10 19:07 - 2017-11-10 19:07 - 014523712 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Users\eclips\Desktop\kavremvr.exe
2017-11-07 21:46 - 2017-11-07 21:46 - 000024593 _____ C:\Users\eclips\Downloads\TWD___08x03.(subs.sab.bz).zip
2017-11-05 22:38 - 2017-11-05 22:38 - 000015358 _____ C:\Users\eclips\Downloads\dcs_legends_of_tomorrow_-_03x04(subsunacs.net).rar
2017-11-02 21:22 - 2017-11-02 19:52 - 000047574 _____ C:\Users\eclips\Downloads\the.flash.2014.404.hdtv-lol.srt
2017-11-02 20:52 - 2017-11-02 20:52 - 000021008 _____ C:\Users\eclips\Downloads\the.flash.2014.s04e04.hdtv.x264_1(subsunacs.net).rar
2017-11-02 09:20 - 2017-11-02 09:20 - 000000020 ___SH C:\Users\UpdatusUser\ntuser.ini
2017-11-02 09:20 - 2017-11-02 09:20 - 000000000 ____D C:\Users\UpdatusUser
2017-11-02 09:20 - 2011-04-12 10:28 - 000000000 ____D C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Media Center Programs
2017-11-02 09:19 - 2017-11-02 09:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 026341704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 025255568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 019916432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 017559184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 013585736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 009185504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 007755632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 007639952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 006295288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 002748232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 002576200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 002220176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 001868104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 001801544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6430908.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 001510728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6430908.dll
2017-11-02 09:19 - 2015-01-31 04:52 - 000017616 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2017-11-02 09:18 - 2017-11-02 09:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2017-11-02 09:18 - 2017-11-02 09:18 - 000000000 ____D C:\NVIDIA
2017-11-02 09:16 - 2017-11-02 09:18 - 227763184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\eclips\Downloads\309.08-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe
2017-10-31 23:12 - 2017-10-31 23:12 - 000014847 _____ C:\Users\eclips\Downloads\dcs_legends_of_tomorrow_-_03x03(subsunacs.net).rar
2017-10-31 21:40 - 2017-11-01 09:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2017-10-31 21:40 - 2017-11-01 09:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2017-10-31 21:40 - 2017-10-31 21:40 - 000000936 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2017-10-31 21:40 - 2017-10-31 21:40 - 000000924 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2017-10-31 21:40 - 2017-10-31 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Mozilla
2017-10-31 21:26 - 2017-10-31 21:26 - 000207458 _____ C:\Users\eclips\Desktop\bookmarks-2017-10-31.json
2017-10-31 20:14 - 2017-10-31 20:10 - 166180312 _____ (Kaspersky Lab) C:\Users\eclips\Desktop\Kaspersky Total Security 2016 16.0.1.445 (c) MR1 Final
2017-10-31 18:26 - 2017-11-10 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\FRST-OlderVersion
2017-10-31 13:58 - 2017-10-31 13:58 - 000036120 _____ C:\Users\eclips\Desktop\TWD___08x02.(subs.sab.bz).zip
2017-10-31 13:58 - 2017-10-31 13:58 - 000020734 _____ C:\Users\eclips\Desktop\the.flash.2014.s04e04.hdtv.x264(subsunacs.net).rar
2017-10-26 22:10 - 2017-10-26 22:11 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\New folder
2017-10-26 00:06 - 2017-11-10 19:30 - 000252232 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2017-10-26 00:06 - 2017-11-10 19:30 - 000084256 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-10-26 00:06 - 2017-11-10 19:30 - 000045504 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-10-26 00:06 - 2017-10-26 00:06 - 000192952 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
2017-10-26 00:03 - 2017-11-10 19:30 - 000110016 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-10-26 00:03 - 2017-10-26 00:06 - 000077440 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-10-26 00:03 - 2017-10-26 00:03 - 000000746 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-10-26 00:03 - 2017-10-26 00:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-10-26 00:00 - 2017-10-26 00:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MB2Migration
2017-10-25 23:35 - 2017-10-25 23:35 - 000001730 _____ C:\Users\eclips\Desktop\AdwCleaner[C3].txt
2017-10-25 23:01 - 2017-10-25 23:20 - 000003934 _____ C:\Users\eclips\Desktop\2017.10.25-23.52.26-i0-t92-d6.txt
2017-10-25 22:51 - 2017-11-10 19:34 - 000047661 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
2017-10-25 22:51 - 2017-11-10 19:34 - 000020691 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2017-10-25 22:51 - 2017-10-25 22:51 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard64.sys
2017-10-25 22:51 - 2017-10-25 22:51 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam64.sys
2017-10-25 22:51 - 2017-10-25 22:51 - 000000789 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
2017-10-25 22:51 - 2017-10-25 22:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
2017-10-25 22:33 - 2017-10-25 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Zemana
2017-10-25 22:32 - 2017-10-25 22:32 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\eclips\Desktop\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
2017-10-25 22:31 - 2017-10-25 22:31 - 000002344 _____ C:\Users\eclips\Desktop\ascas.txt
2017-10-25 22:30 - 2017-10-25 22:30 - 000002344 _____ C:\Users\eclips\Desktop\am.txt
2017-10-25 22:19 - 2017-10-25 22:20 - 066347240 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\eclips\Desktop\mb3-setup-consumer-3.2.2.2018.exe
2017-10-25 22:10 - 2017-10-25 23:48 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2017-10-25 22:10 - 2017-10-25 23:48 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2017-10-25 22:10 - 2017-10-25 22:10 - 000002047 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
2017-10-25 22:09 - 2017-10-25 22:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2017-10-25 22:08 - 2017-10-25 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\jre1.8.0_152
2017-10-25 22:07 - 2017-10-25 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\jre1.8.0_151
2017-10-25 22:06 - 2017-10-25 22:07 - 071832128 _____ C:\Users\eclips\Desktop\jre-8u151-windows-x64.tar.gz
2017-10-25 22:05 - 2017-10-25 22:06 - 071870523 _____ C:\Users\eclips\Desktop\jre-8u152-windows-x64.tar.gz
2017-10-25 22:03 - 2017-10-25 22:04 - 039736072 _____ (Mozilla) C:\Users\eclips\Desktop\Firefox Setup 56.0.1.exe
2017-10-25 22:02 - 2017-10-25 22:03 - 020768256 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\eclips\Desktop\install_flash_player.exe
2017-10-25 21:53 - 2016-04-09 06:20 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2017-10-25 21:53 - 2016-04-09 05:52 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2017-10-25 21:52 - 2016-06-26 02:27 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
2017-10-25 21:52 - 2016-06-26 02:27 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
2017-10-25 21:52 - 2016-06-26 02:27 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetppui.dll
2017-10-25 21:52 - 2016-06-25 21:53 - 000297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
2017-10-25 21:52 - 2016-06-25 21:53 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.exe
2017-10-25 21:52 - 2016-06-25 21:53 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnpinst.exe
2017-10-25 21:52 - 2016-06-25 21:41 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
2017-10-25 21:45 - 2017-10-25 21:45 - 002007986 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3156019-x64_0b5a11f41322e7a835887b5fe5715bc4d1334333.msu
2017-10-25 21:45 - 2017-10-25 21:45 - 000526543 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3156013-x64_ff3e23fe222b35468c5d6a39ad131a62a7f856f3(1).msu
2017-10-25 21:44 - 2017-10-25 21:44 - 001762067 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3178034-x64_3b1fbfd4b03deca407de34bfa622742f5e83ca71.msu
2017-10-25 21:44 - 2017-10-25 21:44 - 001638010 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3170455-x64_99dc1d99451e7f2d23d088b78a424c14300a5d5b.msu
2017-10-25 21:43 - 2017-10-25 21:43 - 002362122 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3185911-x64_0622382f0525ffd278d83779c249be2b03edb67a.msu
2017-10-25 21:43 - 2017-10-25 21:43 - 000813217 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3184122-x64_900d8481499f63aca354ca127584cc231188c15e.msu
2017-10-25 21:42 - 2017-10-25 21:44 - 082997820 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3192391-x64_8acd94d8d268a6507c2852b0d9917f4ae1349b6c.msu
2017-10-25 21:42 - 2017-10-25 21:43 - 066045503 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3205394-x64_71d0c657d24bc852f074996c32987fb936c07774.msu
2017-10-25 13:55 - 2017-04-17 17:37 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
2017-10-25 13:55 - 2017-04-17 17:12 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-21 17:34 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-21 17:15 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 17:37 - 002065408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 17:37 - 000876544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 17:37 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 17:37 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 17:12 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 17:12 - 000581632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-17 16:54 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:32 - 001483776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:32 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:32 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:32 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:26 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:25 - 001176064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:25 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-12 17:25 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-07 17:34 - 000986856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-10-25 13:54 - 2017-04-07 17:34 - 000265448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-10-25 13:54 - 2017-04-07 17:30 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
2017-10-25 13:54 - 2017-04-04 16:53 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2017-10-25 13:52 - 2017-06-02 10:10 - 000733696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:26 - 000382696 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:22 - 000806912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:22 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:22 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:22 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:22 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:07 - 000308456 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:03 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:03 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:03 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 20:03 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 19:43 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 18:25 - 001251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 17:58 - 001648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-12 17:58 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:33 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MigAutoPlay.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:29 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:29 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:29 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:29 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:16 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MigAutoPlay.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:14 - 002651136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:13 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:13 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:13 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:13 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:12 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:12 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:00 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-10 17:00 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-09 17:30 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-09 17:29 - 000970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-09 17:15 - 000071680 _____ C:\Windows\system32\PrintBrmUi.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-05-09 17:11 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-05-07 17:33 - 000094440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2017-10-25 13:52 - 2017-05-07 17:29 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
2017-10-25 13:52 - 2017-03-30 17:03 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rundll32.exe
2017-10-25 13:52 - 2017-03-30 16:58 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
2017-10-25 13:47 - 2017-03-07 18:30 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2017-10-25 13:47 - 2017-03-07 18:17 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2017-10-25 13:47 - 2017-03-04 03:27 - 001574912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2017-10-25 13:47 - 2017-03-04 03:27 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmjpegdec.dll
2017-10-25 13:47 - 2017-03-04 03:14 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2017-10-25 13:47 - 2017-03-04 03:14 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-15 22:23 - 000753664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:49 - 001363456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:49 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wvc.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:49 - 000475136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:49 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdhui.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:29 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:29 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:29 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysmon.ocx
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdhui.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:14 - 000379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:14 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfmon.exe
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:14 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resmon.exe
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:06 - 000303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:06 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perfmon.exe
2017-10-25 13:40 - 2017-06-13 00:06 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resmon.exe
2017-10-25 13:40 - 2017-06-10 17:59 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-10 17:39 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-06 17:30 - 001867264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-06-06 17:12 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2017-10-25 13:40 - 2017-05-30 06:56 - 001895656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-10-25 13:40 - 2017-05-30 06:56 - 000377576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2017-10-25 13:40 - 2017-05-30 06:56 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2017-10-25 13:39 - 2017-07-29 16:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2017-10-25 13:39 - 2017-07-21 16:26 - 000518144 _____ C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-21 16:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexch40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-21 16:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-21 16:26 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-14 17:29 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-14 17:29 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-14 17:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-14 16:57 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
2017-10-25 13:39 - 2017-07-14 16:50 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2017-10-25 13:39 - 2017-07-14 16:50 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-08 17:34 - 000370920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
2017-10-25 13:39 - 2017-07-07 17:33 - 000363752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
2017-10-25 13:39 - 2017-07-01 15:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:33 - 000631176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:32 - 005547752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:32 - 000706792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:32 - 000154856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:32 - 000095464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:31 - 001732864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:28 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 001460736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:13 - 004001512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:13 - 003945704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:10 - 001314112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:09 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:08 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:00 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:00 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:00 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 17:00 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:57 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:56 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:53 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:53 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:53 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:52 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:52 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:50 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:47 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-13 16:46 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:34 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:14 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:13 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:13 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:10 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:10 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:10 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:10 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:09 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:00 - 003222016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:00 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 17:00 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 16:59 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 16:59 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 16:20 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 16:20 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-08 16:20 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-07 17:31 - 002851328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-07 17:12 - 002755072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-09-07 16:55 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-07 16:55 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-09-07 16:55 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2017-10-25 13:37 - 2017-07-01 15:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
2017-10-25 13:37 - 2017-07-01 15:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
2017-10-25 13:36 - 2017-10-25 13:36 - 000526543 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3156013-x64_ff3e23fe222b35468c5d6a39ad131a62a7f856f3.msu
2017-10-25 13:35 - 2017-10-25 13:35 - 049284629 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4022722-x64_ee5b5fae02d1c48dbd94beaff4d3ee4fe3cd2ac2.msu
2017-10-25 13:35 - 2017-10-25 13:35 - 032037488 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4019263-x64_d64d8b6f91434754fdd2a552d8732c95a6e64f30.msu
2017-10-25 13:35 - 2017-10-25 13:35 - 032037488 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4019263-x64_d64d8b6f91434754fdd2a552d8732c95a6e64f30(1).msu
2017-10-25 13:34 - 2017-10-25 13:34 - 039346614 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4015546-x64_4ff5653990d74c465d48adfba21aca6453be99aa.msu
2017-10-25 13:34 - 2017-10-25 13:34 - 027729400 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4025337-x64_c013b7fcf3486a0f71c4f58fc361bfdb715c4e94.msu
2017-10-25 13:33 - 2017-10-25 13:34 - 031719999 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4034679-x64_ccabab6aefd6c16454fac39163ae5abc2f4f1303.msu
2017-10-25 13:33 - 2017-10-25 13:33 - 033050297 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4041678-x64_f55123caaf35a98d2056dc81a5d4a185f148601a.msu
2017-10-25 13:12 - 2017-10-25 13:12 - 000526543 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3156013-x64(1).msu
2017-10-25 13:11 - 2017-10-25 13:11 - 000813217 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3184122-x64.msu
2017-10-25 13:10 - 2017-10-25 13:11 - 002362122 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3185911-x64.msu
2017-10-25 13:10 - 2017-10-25 13:10 - 034790450 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3(1).msu
2017-10-25 13:10 - 2017-10-25 13:10 - 001762067 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3178034-x64(1).msu
2017-10-25 13:08 - 2017-10-25 13:09 - 092294660 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb3197867-x64_6f8f45a5706eeee8ac05aa16fa91c984a9edb929.msu
2017-10-25 13:08 - 2017-10-25 13:09 - 082997820 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3192391-x64.msu
2017-10-25 12:54 - 2017-10-25 12:54 - 001762067 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3178034-x64.msu
2017-10-25 12:53 - 2017-10-25 12:53 - 002656864 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3155178-x64.msu
2017-10-25 12:53 - 2017-10-25 12:53 - 000526543 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3156013-x64.msu
2017-10-25 12:52 - 2017-10-25 12:53 - 034790450 _____ C:\Users\eclips\Desktop\windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu
2017-10-25 12:52 - 2017-10-25 12:53 - 021672828 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Windows6.1-KB3153171-x64.msu
2017-10-25 12:50 - 2016-04-14 15:49 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
2017-10-25 12:50 - 2016-04-14 15:21 - 000647680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
2017-10-25 10:43 - 2017-10-25 10:43 - 000015541 _____ C:\Users\eclips\Desktop\dcs_legends_of_tomorrow_-_03x02(subsunacs.net).rar
2017-10-24 17:27 - 2017-10-24 17:27 - 000017262 _____ C:\Users\eclips\Desktop\SecurityCheck2.txt
2017-10-24 17:11 - 2017-02-09 18:31 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
2017-10-24 17:11 - 2017-02-09 18:14 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
2017-10-24 17:11 - 2017-01-13 20:00 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
2017-10-24 17:11 - 2017-01-13 19:45 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-20 18:19 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 18:33 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 18:33 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 18:33 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 18:17 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 18:17 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 18:02 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
2017-10-24 17:11 - 2016-11-09 17:55 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2017-10-24 17:11 - 2016-10-11 17:32 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlsbres.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-10-11 17:31 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tintlgnt.ime
2017-10-24 17:11 - 2016-10-11 17:31 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pintlgnt.ime
2017-10-24 17:11 - 2016-10-11 17:18 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tintlgnt.ime
2017-10-24 17:11 - 2016-10-11 17:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pintlgnt.ime
2017-10-24 17:11 - 2016-10-11 17:18 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlsbres.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-09-08 22:34 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-09-08 22:34 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-09-08 16:55 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2017-10-24 17:11 - 2016-09-08 16:55 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2017-10-24 17:11 - 2016-08-12 19:02 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-08-06 17:31 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmplpxy.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-08-06 17:01 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmprovhost.exe
2017-10-24 17:11 - 2016-08-06 16:53 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 19:16 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 19:16 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 19:16 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 19:16 - 000037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 19:16 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 19:11 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 17:21 - 001005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 17:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe
2017-10-24 17:11 - 2016-06-14 17:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
2017-10-24 17:10 - 2017-02-09 18:32 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-02-09 18:31 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-02-09 18:14 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-02-09 17:51 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-01-13 20:00 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-01-13 19:45 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-01-11 20:01 - 001887744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-01-11 20:01 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-01-11 19:43 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2017-10-24 17:10 - 2017-01-11 19:43 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-21 20:12 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-20 16:07 - 000467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-10-24 17:10 - 2016-11-10 18:32 - 001009152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-10 18:19 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:41 - 000114408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:33 - 003244032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:33 - 001941504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:17 - 002365440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:17 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-11-09 18:17 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 001148416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10.IME
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imkr80.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000246784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quick.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qintlgnt.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\phon.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cintlgnt.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chajei.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 001027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10.IME
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imkr80.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\input.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quick.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qintlgnt.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\phon.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cintlgnt.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 17:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\chajei.ime
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 16:55 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 15:33 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 15:18 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 15:17 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2017-10-24 17:10 - 2016-10-11 15:06 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-08 15:06 - 000633296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-10-07 17:32 - 003649536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-07 17:12 - 002291712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-10-05 16:54 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
2017-10-24 17:10 - 2016-09-15 16:56 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-09-12 23:08 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-09-12 22:49 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-09-08 22:34 - 000263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-09-08 22:34 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-22 18:19 - 001386496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 19:02 - 014632960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 19:02 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 19:02 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 19:02 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 18:47 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 18:47 - 011410432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 18:31 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 18:31 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 18:31 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-12 18:26 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:31 - 002023424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:31 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:31 - 000310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:31 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:31 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmRes.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:15 - 001178112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:15 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:15 - 000214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:15 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:15 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 17:01 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 16:53 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-08-06 16:53 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 004121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 001202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 19:16 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 003209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:21 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:15 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:15 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:05 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-06-14 17:05 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2017-10-24 17:10 - 2016-05-12 15:05 - 000297984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2017-10-24 17:10 - 2016-05-12 15:04 - 000249352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2017-10-24 17:08 - 2016-03-24 00:43 - 000457400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2017-10-24 17:08 - 2016-03-24 00:40 - 000546656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2017-10-24 17:07 - 2016-04-06 17:27 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll
2017-10-24 16:30 - 2016-02-05 03:19 - 000381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
2017-10-24 16:30 - 2016-02-04 20:41 - 000296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2017-10-24 12:42 - 2017-10-24 12:42 - 000020627 _____ C:\Users\eclips\Desktop\TWD___08x01.(subs.sab.bz).zip
2017-10-22 20:32 - 2017-10-22 20:33 - 001921844 _____ C:\Users\eclips\Desktop\THG570.pdf
2017-10-21 21:43 - 2017-10-21 21:43 - 000000771 _____ C:\Users\eclips\AppData\Local\RT61_{A3236531-A5CD-4450-8F87-65A07C468862}_sta
2017-10-21 21:42 - 2017-10-21 21:43 - 000003061 _____ C:\Users\eclips\AppData\Local\RT61_{A3236531-A5CD-4450-8F87-65A07C468862}_prof
2017-10-21 20:14 - 2017-10-21 20:14 - 000015958 _____ C:\Users\eclips\Desktop\dcs_legends_of_tomorrow_-_03x01(subsunacs.net).rar
2017-10-20 22:13 - 2017-10-20 22:13 - 000000148 _____ C:\Users\eclips\Documents\host.txt
2017-10-20 21:41 - 2016-01-06 21:02 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2017-10-20 21:41 - 2016-01-06 20:41 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2017-10-20 21:01 - 2017-10-25 22:00 - 000013692 _____ C:\Users\eclips\Desktop\SecurityCheck.txt
2017-10-20 21:01 - 2017-10-25 21:58 - 000000000 ____D C:\SecurityCheck
2017-10-20 21:01 - 2017-10-20 21:01 - 000515639 _____ (glax24 (safezone.cc)) C:\Users\eclips\Desktop\SecurityCheck.exe
2017-10-20 20:06 - 2017-10-20 20:06 - 000019935 _____ C:\Users\eclips\Desktop\the.flash.2014.s04e02.hdtv.x264(subsunacs.net).rar
2017-10-20 19:51 - 2017-10-20 19:52 - 000005005 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Fixlog.txt
2017-10-20 19:34 - 2017-10-20 19:42 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Geek Uninstaller
2017-10-20 19:34 - 2017-10-16 17:36 - 007139264 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\eclips\Desktop\geek.exe
2017-10-19 20:34 - 2017-10-31 18:27 - 000057174 _____ C:\Users\eclips\Desktop\Addition.txt
2017-10-19 20:33 - 2017-11-10 19:34 - 000013363 _____ C:\Users\eclips\Desktop\FRST.txt
2017-10-19 20:30 - 2017-11-10 19:34 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\eclips\Desktop\FRST64.exe
2017-10-19 19:05 - 2017-10-19 19:05 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\etc\BACKUP
2017-10-19 15:27 - 2017-10-19 19:41 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\bsplayer_pro271.1081
2017-10-19 15:20 - 2017-10-19 15:20 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\klcp_update
2017-10-19 15:20 - 2017-10-19 15:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
2017-10-19 15:20 - 2017-10-19 15:20 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
2017-10-19 15:20 - 2017-07-30 12:50 - 003850240 _____ (x264vfw project) C:\Windows\SysWOW64\x264vfw.dll
2017-10-19 15:20 - 2017-07-30 12:50 - 003799552 _____ (x264vfw project) C:\Windows\system32\x264vfw64.dll
2017-10-19 15:20 - 2015-12-18 11:00 - 000755200 _____ C:\Windows\system32\xvidcore.dll
2017-10-19 15:20 - 2015-12-18 11:00 - 000309248 _____ C:\Windows\system32\xvidvfw.dll
2017-10-19 15:20 - 2015-12-18 11:00 - 000282112 _____ C:\Windows\SysWOW64\xvidvfw.dll
2017-10-19 15:20 - 2015-10-24 18:00 - 000126976 _____ C:\Windows\system32\ff_vfw.dll
2017-10-19 15:20 - 2015-10-24 18:00 - 000112128 _____ C:\Windows\SysWOW64\ff_vfw.dll
2017-10-19 15:20 - 2012-07-21 12:55 - 000180736 _____ (fccHandler) C:\Windows\system32\ac3acm.acm
2017-10-19 15:20 - 2012-07-21 12:54 - 000122880 _____ (fccHandler) C:\Windows\SysWOW64\ac3acm.acm
2017-10-19 15:20 - 2011-12-07 19:37 - 000148992 _____ ( ) C:\Windows\system32\lagarith.dll
2017-10-19 15:20 - 2011-12-07 19:32 - 000216064 _____ ( ) C:\Windows\SysWOW64\lagarith.dll
2017-10-19 15:16 - 2017-10-19 15:18 - 052381992 _____ (KLCP ) C:\Users\eclips\Desktop\K-Lite_Codec_Pack_1359_Mega.exe
2017-10-19 14:58 - 2017-10-19 14:58 - 010563576 _____ C:\Users\eclips\Desktop\bsplayer271.setup.exe
2017-10-19 14:54 - 2017-10-19 14:58 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Lavasoft
2017-10-19 14:54 - 2017-10-19 14:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lavasoft
2017-10-19 14:54 - 2017-10-19 14:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lavasoft
2017-10-19 14:54 - 2017-10-19 14:54 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Lavasoft
2017-10-19 14:53 - 2017-10-19 14:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Lavasoft
2017-10-19 14:44 - 2017-10-19 15:29 - 000001153 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\BS.Player PRO.lnk
2017-10-19 14:44 - 2017-10-19 15:29 - 000001147 _____ C:\Users\Public\Desktop\BS.Player PRO.lnk
2017-10-19 14:44 - 2017-10-19 14:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Webteh
2017-10-19 14:37 - 2017-10-19 14:39 - 053285758 _____ (KLCP ) C:\Users\eclips\Desktop\K-Lite_Codec_Pack_1360_Mega.exe
2017-10-19 13:57 - 2017-10-19 13:57 - 000091280 _____ C:\Users\eclips\Desktop\WAR_2017.(subs.sab.bz).rar
2017-10-17 22:41 - 2013-12-10 13:50 - 000955888 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll
2017-10-17 22:41 - 2013-12-10 13:50 - 000839152 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\deployJava1.dll
2017-10-17 22:40 - 2017-10-17 22:40 - 000110144 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2017-10-17 22:39 - 2017-10-17 22:39 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Sun
2017-10-17 22:38 - 2017-10-17 22:38 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\LocalLow\Oracle
2017-10-14 19:33 - 2017-10-14 19:33 - 000032774 _____ C:\Users\eclips\Desktop\IT_2017_NEW_HD_TS_60FPS_x264_HQ_CPG.(subs.sab.bz).rar
2017-10-14 18:44 - 2017-11-10 19:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2017-10-14 18:44 - 2017-11-01 14:48 - 000003032 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Kaspersky_Upgrade_Launcher_{278ADC42-419D-4547-A6CA-5B74BE0AD901}
2017-10-14 18:16 - 2017-10-14 18:16 - 008250832 _____ (Malwarebytes) C:\Users\eclips\Downloads\adwcleaner_7.0.3.1.exe
2017-10-14 15:17 - 2017-11-02 09:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-10-14 15:16 - 2009-07-10 06:01 - 000539168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NVUNINST.EXE
2017-10-14 15:15 - 2015-01-31 04:52 - 018320440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2017-10-14 15:15 - 2015-01-31 04:52 - 015373568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2017-10-14 15:15 - 2015-01-31 04:52 - 002753952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2017-10-14 15:15 - 2015-01-31 04:52 - 002447000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2017-10-14 15:15 - 2009-12-03 17:43 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Downloads\VGA_Win7-64(190.38)e
2017-10-14 15:15 - 2009-07-14 10:54 - 000930272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpinst.exe
2017-10-14 15:15 - 2009-07-14 10:54 - 000539168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvudisp.exe
2017-10-14 15:15 - 2009-07-14 10:54 - 000167936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcod157.dll
2017-10-14 15:15 - 2009-07-14 10:54 - 000167936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcod.dll
2017-10-14 15:15 - 2009-07-14 10:54 - 000011168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvBridge.kmd
2017-10-14 15:15 - 2009-07-14 10:54 - 000010161 _____ C:\Windows\system32\nvdisp.nvu
2017-10-14 15:14 - 2017-10-14 15:15 - 153992488 _____ C:\Users\eclips\Downloads\VGA_Win7-64(190.38)e.zip
2017-10-14 15:13 - 2017-11-10 19:15 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-10-13 21:03 - 2017-10-13 21:03 - 000033952 _____ C:\Users\eclips\Downloads\the.flash.2014.s04e01.hdtv.x264(subsunacs.net).rar
2017-10-13 00:17 - 2017-10-25 22:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-10-13 00:12 - 2017-10-31 21:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2017-10-12 23:04 - 2017-10-12 23:04 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\Desktop\Стари данни Firefox
2017-10-12 23:01 - 2017-10-13 00:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2017-10-12 22:30 - 2017-10-12 23:35 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Dropbox
2017-10-12 22:30 - 2017-10-12 22:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Dropbox

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-11-10 19:34 - 2014-07-01 18:48 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-11-10 19:30 - 2013-11-19 22:28 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
2017-11-10 19:30 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-11-10 19:28 - 2009-07-14 07:13 - 000785366 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-11-10 19:28 - 2009-07-14 06:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-11-10 19:28 - 2009-07-14 06:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-11-10 19:28 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2017-11-10 19:18 - 2014-02-12 11:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
2017-11-10 19:12 - 2013-11-19 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\BitComet
2017-11-10 19:07 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
2017-11-10 19:03 - 2013-12-18 21:51 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Skype
2017-11-02 09:20 - 2014-05-12 22:13 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2017-11-01 19:18 - 2013-11-30 19:46 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Google
2017-11-01 14:40 - 2013-11-30 19:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2017-11-01 14:39 - 2009-07-14 07:08 - 000032568 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2017-10-31 21:40 - 2013-11-19 21:42 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Mozilla
2017-10-31 18:22 - 2014-06-19 17:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2017-10-30 22:11 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2017-10-26 22:34 - 2014-01-05 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox
2017-10-26 00:03 - 2013-12-07 20:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-10-25 23:46 - 2013-12-10 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2017-10-25 23:32 - 2014-05-28 12:04 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-10-25 22:52 - 2013-11-19 01:52 - 000000000 ____D C:\Users\eclips
2017-10-25 22:11 - 2014-07-01 19:06 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Local\Adobe
2017-10-25 22:07 - 2013-12-10 10:19 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2017-10-25 22:07 - 2013-11-20 10:44 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-10-25 22:07 - 2013-11-20 10:44 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-10-25 22:06 - 2013-11-20 10:44 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2017-10-25 22:06 - 2013-11-20 10:44 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2017-10-25 13:59 - 2014-08-11 17:57 - 000410960 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-10-25 13:57 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz
2017-10-25 13:57 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
2017-10-25 13:57 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2017-10-24 17:14 - 2009-07-14 07:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
2017-10-24 17:14 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2017-10-24 17:14 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2017-10-24 17:08 - 2011-04-12 10:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2017-10-24 16:47 - 2009-07-14 07:09 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
2017-10-23 20:13 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2017-10-22 20:53 - 2013-12-16 22:50 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-10-22 20:53 - 2013-12-16 22:50 - 000002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2017-10-22 20:13 - 2013-11-30 19:46 - 000003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-10-22 20:13 - 2013-11-30 19:46 - 000003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2017-10-22 19:57 - 2013-12-18 17:58 - 000003694 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe online update program
2017-10-22 19:53 - 2013-12-04 15:02 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\vlc
2017-10-20 19:51 - 2014-04-09 13:35 - 000000035 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts2 0.0.0.0 keystone.mwbsys.com
2017-10-20 19:51 - 2013-12-10 16:52 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\LocalLow\Temp
2017-10-19 23:00 - 2014-02-13 19:08 - 000000000 ____D C:\ADCDA2
2017-10-19 15:28 - 2013-11-19 22:49 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\BSplayer Pro
2017-10-19 15:27 - 2013-11-19 22:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Webteh
2017-10-19 15:23 - 2013-11-19 22:49 - 000000000 ____D C:\Users\eclips\AppData\Roaming\BSplayer
2017-10-17 22:42 - 2014-01-21 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2017-10-17 22:41 - 2014-01-21 16:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2017-10-17 22:41 - 2013-12-10 13:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
2017-10-17 22:40 - 2013-12-10 13:50 - 000319552 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\javaws.exe
2017-10-17 22:40 - 2013-12-10 13:50 - 000206912 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\javaw.exe
2017-10-17 22:40 - 2013-12-10 13:50 - 000206912 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\java.exe
2017-10-17 22:39 - 2014-09-01 13:38 - 000270912 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe
2017-10-17 22:39 - 2014-09-01 13:38 - 000097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2017-10-17 22:39 - 2014-01-21 16:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2017-10-14 18:28 - 2013-11-20 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
2017-10-14 15:17 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
2017-10-13 21:40 - 2013-11-19 22:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-10-12 23:01 - 2013-12-07 20:43 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
2017-10-12 23:00 - 2013-11-19 20:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TuneUp Software

==================== Files in the root of some directories =======

2014-01-04 20:14 - 2014-01-04 20:14 - 001615904 ____R () C:\Users\eclips\AppData\Local\ASbs.ac
2014-05-12 10:02 - 2014-05-12 10:02 - 000585728 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\file__0.localstorage
2013-11-19 21:07 - 2013-11-19 21:07 - 000000017 ____R () C:\Users\eclips\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2017-10-21 21:42 - 2017-10-21 21:43 - 000003061 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\RT61_{A3236531-A5CD-4450-8F87-65A07C468862}_prof
2017-10-21 21:43 - 2017-10-21 21:43 - 000000771 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\RT61_{A3236531-A5CD-4450-8F87-65A07C468862}_sta
2014-09-14 19:59 - 2014-09-15 20:08 - 010807116 _____ () C:\ProgramData\OfflineCatalogue_1_2014_TECDOC_CD.log
2014-09-14 20:05 - 2014-09-14 20:05 - 000006106 _____ () C:\ProgramData\UninstallOfflineCatalogue.log

Some files in TEMP:
====================
2017-11-10 19:08 - 2017-11-10 19:08 - 016739360 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\Bit737A.tmp.exe
2017-10-21 20:34 - 2017-10-21 20:34 - 016739360 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\BitDF66.tmp.exe
2017-10-26 22:34 - 2017-10-26 22:34 - 000043008 _____ () C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpdz2ggf.dll
2013-12-18 11:01 - 2013-12-18 11:01 - 000026936 _____ (TuneUp Software) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\DseShExt-x64.dll
2013-12-18 11:01 - 2013-12-18 11:01 - 000028984 _____ (TuneUp Software) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\DseShExt-x86.dll
2017-10-25 22:13 - 2017-10-25 22:13 - 004044736 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\geek64.exe
2017-11-02 09:19 - 2009-07-14 11:29 - 000258592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
2013-12-18 11:01 - 2013-12-18 11:01 - 000032568 _____ (TuneUp Software) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\SDShelEx-win32.dll
2013-12-18 11:01 - 2013-12-18 11:01 - 000032056 _____ (TuneUp Software) C:\Users\eclips\AppData\Local\Temp\SDShelEx-x64.dll

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-10-30 22:03

==================== End of FRST.txt ============================

 

 

 

 

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 02-11-2017
Ran by eclips (10-11-2017 19:35:11)
Running from C:\Users\eclips\Desktop
Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) (2013-11-18 23:52:36)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-500 - Administrator - Disabled)
eclips (S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\eclips
Guest (S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-501 - Limited - Disabled) => C:\Users\Guest
UpdatusUser (S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1007 - Limited - Enabled) => C:\Users\UpdatusUser

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
AS: Windows Defender (Enabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\uTorrent) (Version: 3.3.2.30303 - BitTorrent Inc.)
Active@ Boot Disk 7.0 (HKLM-x32\...\{9770BCC6-C50D-41D7-AE07-5B796D630052}_is1) (Version: 7.0 - LSoft Technologies Inc)
Adobe Acrobat Reader DC (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 17.012.20098 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 27 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 27.0.0.183 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 27 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 27.0.0.183 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe SVG Viewer 3.0 (HKLM-x32\...\Adobe SVG Viewer) (Version: 3.0 - )
AllShare Framework DMS (HKLM\...\{83232C27-8C3F-44A5-9EB2-BB7161228ADD}) (Version: 1.3.23 - Samsung)
BitComet 1.24 (HKLM-x32\...\BitComet) (Version: 1.24 - CometNetwork)
BitComet 1.36 64-bit (HKLM-x32\...\BitComet_x64) (Version: 1.36 - CometNetwork)
BS.Player PRO (HKLM-x32\...\BSPlayerp) (Version: 2.71.1081 - AB Team, d.o.o.)
CloneCD (HKLM-x32\...\CloneCD) (Version: - SlySoft)
CyberLink PowerDVD 13 (HKLM-x32\...\InstallShield_{3CFDF154-7E60-4E98-A8DF-C693A4F8E6B6}) (Version: 13.0.2902.57 - CyberLink Corp.)
DAEMON Tools Lite (HKLM-x32\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 4.47.1.0333 - Disc Soft Ltd)
Dropbox (HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\Dropbox) (Version: 2.10.30 - Dropbox, Inc.)
Edimax Wireless LAN (HKLM-x32\...\{FAB1F336-1B7C-4057-A7BC-2922CD82A781}) (Version: 1.0.1.0 - Edimax)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 61.0.3163.100 - Google Inc.)
Google Earth Plug-in (HKLM-x32\...\{4AB54F11-2F8C-11E3-B09F-B8AC6F97B88E}) (Version: 7.1.2.2041 - Google)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.5 - Google Inc.) Hidden
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.22.5 - Google Inc.) Hidden
Grand Theft Auto IV (HKLM-x32\...\{5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8301}) (Version: 1.0.0013.131 - Rockstar Games Inc.) Hidden
Grand Theft Auto IV (HKLM-x32\...\{5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8302}) (Version: 1.0.0013.131 - Rockstar Games Inc.) Hidden
Hard Disk Sentinel PRO (HKLM-x32\...\Hard Disk Sentinel_is1) (Version: - HDS)
HD Tune Pro 5.50 (HKLM-x32\...\HD Tune Pro_is1) (Version: - EFD Software)
Heaven DX11 Benchmark version 3.0 (HKLM\...\Unigine Heaven DX11 Benchmark (Basic Edition)_is1) (Version: 3.0 - Unigine Corp.)
Java 8 Update 151 (64-bit) (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F64180151F0}) (Version: 8.0.1510.12 - Oracle Corporation)
Java 8 Update 151 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180151F0}) (Version: 8.0.1510.12 - Oracle Corporation)
K-Lite Mega Codec Pack 13.5.9 (HKLM-x32\...\KLiteCodecPack_is1) (Version: 13.5.9 - KLCP)
LogMeIn Hamachi (HKLM-x32\...\{70B1DA58-A2B9-4EA0-B83D-F03CBEEAE22D}) (Version: 2.2.0.236 - LogMeIn, Inc.) Hidden
LogMeIn Hamachi (HKLM-x32\...\LogMeIn Hamachi) (Version: 2.2.0.236 - LogMeIn, Inc.)
Malwarebytes version 3.2.2.2029 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.2.2.2029 - Malwarebytes)
Microsoft .NET Framework 4.5 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.5.50709 - Microsoft Corporation)
Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable (HKLM-x32\...\{832D9DE0-8AFC-4689-9819-4DBBDEBD3E4F}) (Version: 3.5.92.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Games for Windows Marketplace (HKLM-x32\...\{67F42018-F647-4D3C-BE62-F8CB4FE2FCD5}) (Version: 3.5.67.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Mouse and Keyboard Center (HKLM\...\Microsoft Mouse and Keyboard Center) (Version: 2.3.188.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}) (Version: - Microsoft)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.6612.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Proofing Tools Kit 2007 (HKLM-x32\...\PROOFKIT) (Version: 12.0.4518.1070 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}) (Version: 8.0.59193 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 (HKLM-x32\...\{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 56.0.2 (x64 bg) (HKLM\...\Mozilla Firefox 56.0.2 (x64 bg)) (Version: 56.0.2 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 56.0.1 - Mozilla)
Nero Burning ROM 11 (HKLM-x32\...\{E656D89A-8CBB-497F-918F-8361A4071C26}) (Version: 11.0.10400 - Nero AG)
NVIDIA Graphics Driver 309.08 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 309.08 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX (HKLM-x32\...\{8B922CF8-8A6C-41CE-A858-F1755D7F5D29}) (Version: 9.12.1031 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Update 1.10.8 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update) (Version: 1.10.8 - NVIDIA Corporation)
Origin (HKLM-x32\...\Origin) (Version: 9.3.10.4710 - Electronic Arts, Inc.)
Platform (HKLM-x32\...\{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}) (Version: 1.36 - VIA Technologies, Inc.) Hidden
SAMSUNG CDMA Modem Driver Set (HKLM-x32\...\SAMSUNG CDMA Modem) (Version: - )
Samsung Kies (HKLM-x32\...\{758C8301-2696-4855-AF45-534B1200980A}) (Version: 2.6.3.14044_15 - Samsung Electronics Co., Ltd.) Hidden
Samsung Kies (HKLM-x32\...\InstallShield_{758C8301-2696-4855-AF45-534B1200980A}) (Version: 2.6.3.14044_15 - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung Link 1.8.1.1405191947 (HKLM\...\8474-7877-9059-0204) (Version: 1.8.1.1405191947 - Copyright 2013 SAMSUNG)
Samsung New PC Studio (HKLM-x32\...\{F193FC0E-9E18-40FC-A974-509A1BDD240A}) (Version: 1.00.0000 - Samsung Electronics Co., Ltd.) Hidden
Samsung New PC Studio (HKLM-x32\...\InstallShield_{F193FC0E-9E18-40FC-A974-509A1BDD240A}) (Version: 1.00.0000 - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung Tool 16.7 (HKLM-x32\...\44676886-FD7F-4C53-B188-BC86EED9BBC1_is1) (Version: - z3x-team)
SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones (HKLM\...\{D0795B21-0CDA-4a92-AB9E-6E92D8111E44}) (Version: 1.3.650.0 - SAMSUNG Electronics Co., Ltd.)
Serviio (HKLM\...\Serviio) (Version: - )
Skype™ 6.20 (HKLM-x32\...\{24991BA0-F0EE-44AD-9CC8-5EC50AECF6B7}) (Version: 6.20.104 - Skype Technologies S.A.)
Smileys We Love Toolbar for IE (HKLM-x32\...\{D19793B1-5583-40B1-BE98-4AF306CCF2F4}) (Version: 3.0.20 - SqueekyChocolate, LLC) <==== ATTENTION
Sniper Elite III version 1.07 (HKLM-x32\...\Sniper Elite III_is1) (Version: 1.07 - GMT-MAX.ORG)
Sony Mobile Update Engine (HKLM-x32\...\Update Engine) (Version: 2.14.7.201405202226 - Sony Mobile Communications AB)
Sony Mobile Update Service (HKLM-x32\...\Update Service) (Version: 2.14.8.201405281228 - Sony Mobile Communications AB)
Sony PC Companion 2.10.211 (HKLM-x32\...\{F09EF8F2-0976-42C1-8D9D-8DF78337C6E3}) (Version: 2.10.211 - Sony)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: - Valve Corporation)
TECDOC CD (HKLM-x32\...\{6CF8F6A6-216D-4EC2-AFAC-F2752B1B397B}) (Version: 1.2014 - www.tecdoc.net) Hidden
TECDOC CD 1.2014 (HKLM-x32\...\InstallShield_{6CF8F6A6-216D-4EC2-AFAC-F2752B1B397B}) (Version: 1.2014 - www.tecdoc.net)
The KMPlayer (remove only) (HKLM-x32\...\The KMPlayer) (Version: 3.9.0.125 - PandoraTV)
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) (HKLM-x32\...\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}) (Version: - Microsoft)
VIA п»ї (HKLM-x32\...\InstallShield_{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}) (Version: 1.36 - VIA Technologies, Inc.)
VLC media player 2.0.6 (HKLM-x32\...\VLC media player) (Version: 2.0.6 - VideoLAN)
Web Companion (HKLM-x32\...\{7ab7dc7a-ea4f-43bc-ba0c-9a6433008add}) (Version: 3.2.1725.3256 - Lavasoft)
Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.7 Beta - Nullsoft, Inc)
Winamp Detector Plug-in (HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\Winamp Detect) (Version: 1.0.0.1 - Nullsoft, Inc)
Windows Live ID Sign-in Assistant (HKLM\...\{9B48B0AC-C813-4174-9042-476A887592C7}) (Version: 6.500.3165.0 - Microsoft Corporation)
WinRAR 5.01 (64-битова версия) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.01.0 - win.rar GmbH)
Zemana AntiMalware (HKLM-x32\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000_Classes\CLSID\{005A3A96-BAC4-4B0A-94EA-C0CE100EA736}\localserver32 -> C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000_Classes\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000_Classes\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000_Classes\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000_Classes\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => H:\Programki\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll [2017-10-25] ()
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2013-12-01] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2013-12-01] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => -> No File
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2015-01-31] (NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => H:\Programki\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll [2017-10-25] ()
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2013-12-01] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2013-12-01] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1_S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers4_S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)
ContextMenuHandlers5_S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000: [DropboxExt] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll [2013-09-11] (Dropbox, Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {05685187-5463-4EEA-8A8D-8BFB76C1CFA2} - System32\Tasks\{1894671E-6354-473B-8EC7-54D099E436C8} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\USB Vibration\7906\setup\setup.exe" -d "C:\Program Files (x86)\USB Vibration\7906\setup"
Task: {0775428E-6202-4927-BFA8-72A408D40728} - System32\Tasks\{A25E4948-70EE-45A2-928D-A816761BC657} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\eclips\Desktop\Skype 3.8.0.180.exe" -d C:\Users\eclips\Desktop
Task: {21952433-6C55-436B-8A30-7C42EB97E298} - System32\Tasks\{B2F132F3-13FE-4E53-A029-B957939897B8} => C:\Users\eclips\Desktop\Samsung Tool Free\samsung_tool_FREE_By_GohAnZ.exe
Task: {24351D23-C757-4730-8544-0D54022E1832} - System32\Tasks\{81CF0889-FFF9-4696-AC82-B984EEF945E3} => C:\Users\eclips\Desktop\Samsung Tool Free\samsung_tool_FREE_By_GohAnZ.exe
Task: {2864E69F-9ABB-48C7-9C05-E5FBAA60E62E} - System32\Tasks\{FC240B98-4A2D-4AB9-A9E5-B8B8DF1AF58B} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe" -d C:\Users\eclips\Desktop -c "C:\Users\eclips\Desktop\Avast! 8 2050 Activator [T3chDROiDTh3ory].rar"
Task: {2B1F8A69-30FB-4CB1-92B8-B46EEA8723A1} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-07-20] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {4088CB97-8887-4A6F-978B-B6460E7C3FE1} - System32\Tasks\Microsoft_Hardware_Launch_itype_exe => c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\itype.exe [2014-03-19] (Microsoft Corporation)
Task: {43B2329A-4503-47B9-8D16-A3566F65E3FC} - System32\Tasks\Microsoft_MKC_Logon_Task_itype.exe => c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\itype.exe [2014-03-19] (Microsoft Corporation)
Task: {4F93CE08-0326-4740-8FEF-4F4FE57324D2} - System32\Tasks\Kaspersky_Upgrade_Launcher_{278ADC42-419D-4547-A6CA-5B74BE0AD901} => C:\Program Files\Common Files\AV\Kaspersky Lab\upgrade_launcher.exe [2017-10-31] (AO Kaspersky Lab)
Task: {52A90172-8AF2-40C0-BC3C-B369940980C5} - System32\Tasks\{DEEF1128-337C-47BE-813C-B6AA03146603} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\eclips\Desktop\vcredist_x86.exe -d C:\Users\eclips\Desktop
Task: {575E392C-B59B-4E33-AF96-5B603F2C8B14} - System32\Tasks\{D1439E8B-F959-4DEC-A841-E4D65FAA8770} => F:\New Folder 3\Xpadder5-3\Xpadder.exe
Task: {7896C1C1-F771-423C-8C65-95B4FFC85A1C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-10-22] (Google Inc.)
Task: {7A8D9882-ECF4-42CC-BD77-A456F982118E} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [2017-10-05] ()
Task: {95B43ABC-BC8A-49D1-B1EB-F0FFE02B26E3} - System32\Tasks\Adobe online update program => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-07-20] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {9BD28E77-6B24-4C67-98CC-EF3FF5AB0AE8} - System32\Tasks\{6EE1B2A2-D8E8-4749-9246-88BF296AAFA0} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswRunDll.exe" -c "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Setup\setiface.dll" RunSetup
Task: {A00EF249-7786-4748-8A6C-5B8E160933A9} - System32\Tasks\{3C1188E3-ACB7-463B-95C5-8C91F0660AB6} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\eclips\Desktop\hamma Gamepad joistik\setup.exe" -d "C:\Users\eclips\Desktop\hamma Gamepad joistik"
Task: {BF80F48F-5F8E-46A4-A92C-668387A3EACD} - System32\Tasks\Java Update Scheduler => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2017-09-05] (Oracle Corporation)
Task: {D29E1D80-A485-46AB-9BEB-21DF2F67B085} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {E50FB93C-D577-498B-9DDC-D3FAA10C87EC} - System32\Tasks\{262BCC3E-65C1-47CD-A34D-C6691C48BE7F} => F:\New Folder 3\Xpadder5-3\Xpadder.exe
Task: {E5D05527-743C-49C7-B0A5-A6D92CFB4CAD} - System32\Tasks\{6245E149-DDED-4A8E-8AEE-8B433AF0E197} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "D:\-  MOI NE6TA\Steam\steamapps\common\Left 4 Dead 2\bin\addoninstaller.exe" -d "D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Left 4 Dead 2\left4dead2\addons\workshop" -c D:\-MOINE~1\Steam\STEAMA~1\common\LEFT4D~1\LEFT4D~1\addons\workshop\143565~1.VPK
Task: {E979B7F0-BE7E-4F51-A89D-4EA244234AAE} - System32\Tasks\Microsoft_MKC_Logon_Task_ipoint.exe => c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\ipoint.exe [2014-03-19] (Microsoft Corporation)
Task: {FD63EB8E-6EA5-4F69-AE35-30DA523BAEDC} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-10-22] (Google Inc.)
Task: {FDA06FB6-FBBF-447D-A52C-4201BC1BA642} - System32\Tasks\Microsoft_Hardware_Launch_ipoint_exe => c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\ipoint.exe [2014-03-19] (Microsoft Corporation)
Task: {FDCE1D58-F997-4E9E-965D-0B8E5E053897} - System32\Tasks\Microsoft_Hardware_Launch_mousekeyboardcenter_exe => c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\mousekeyboardcenter.exe [2014-03-19] (Microsoft)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


Shortcut: C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Какво е новото в последната версия.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WhatsNew.txt () <==== Cyrillic
Shortcut: C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Помощен файл на WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm () <==== Cyrillic
Shortcut: C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Ръководство за конзолната версия на RAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt () <==== Cyrillic

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2017-11-02 09:20 - 2015-01-31 02:57 - 000086160 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvSmartMax64.dll
2014-07-29 18:15 - 2014-05-04 09:02 - 001232880 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\Appkeys\yytool64.exe
2014-06-10 13:11 - 2014-05-19 18:47 - 000016896 _____ () D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\JniSys.dll
2014-06-10 13:12 - 2014-05-19 18:47 - 002149376 _____ () D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\scone_proxy.dll
2014-06-10 13:12 - 2014-05-19 18:47 - 001630720 _____ () D:\-  MOI NE6TA\Samsung Link\scone_stub.dll
2013-12-21 10:25 - 2013-12-21 10:25 - 000036864 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\64bit\JNIInterface.dll
2013-12-21 10:26 - 2013-12-21 10:26 - 000144384 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\64bit\ASFAPI.dll
2013-12-21 10:27 - 2013-12-21 10:27 - 000018944 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\64bit\MediaDB_Manager.dll
2013-10-22 08:52 - 2013-10-22 08:52 - 000030720 _____ () C:\Windows\system32\MediaDB64.dll
2013-10-22 08:52 - 2013-10-22 08:52 - 000908800 _____ () C:\Windows\system32\ContentDirectoryPresenter64.dll
2013-12-21 10:27 - 2013-12-21 10:27 - 000521728 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\64bit\DMS_Manager.dll
2013-07-23 18:19 - 2013-07-23 18:19 - 000049152 _____ () C:\Windows\system32\boost_date_time-vc90-mt-1_47.dll
2013-07-23 18:19 - 2013-07-23 18:19 - 000016896 _____ () C:\Windows\system32\boost_system-vc90-mt-1_47.dll
2013-07-23 18:19 - 2013-07-23 18:19 - 000058880 _____ () C:\Windows\system32\boost_thread-vc90-mt-1_47.dll
2013-07-23 18:19 - 2013-07-23 18:19 - 000299520 _____ () C:\Windows\system32\boost_serialization-vc90-mt-1_47.dll
2016-10-17 15:46 - 2016-10-17 15:46 - 000413696 _____ () D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
2017-10-26 00:03 - 2017-10-26 00:06 - 002358728 _____ () H:\PROGRAMKI\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
2017-10-26 00:03 - 2017-10-26 00:06 - 002289096 _____ () H:\PROGRAMKI\ANTI-MALWARE\SelfProtectionSdk.dll
2013-12-11 15:46 - 2013-12-11 15:46 - 001114624 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\DMSManager.dll
2013-10-22 08:48 - 2013-10-22 08:48 - 000707072 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\ContentDirectoryPresenter.dll
2013-10-24 15:53 - 2013-10-24 15:53 - 000107008 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\DCMCDP.dll
2013-12-11 15:46 - 2013-12-11 15:46 - 000102400 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\FolderCDP.dll
2013-12-11 15:46 - 2013-12-11 15:46 - 000077312 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\MetadataFramework.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000520234 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\sqlite3.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000450560 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\MoodExtractor.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 005717504 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\DCMImgExtractor.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000028672 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AutoChaptering.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000147456 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\libexpat.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000012288 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\VideoThumb.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 004671488 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\avcodec-52.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000070656 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\avutil-50.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000686080 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\avformat-52.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000152064 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\swscale-0.dll
2013-10-25 18:49 - 2013-10-25 18:49 - 000028160 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AudioExtractor.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000064000 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\ID3Driver.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000366592 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\tag.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000289792 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\libThumbnail.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000023040 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\RichInfoDriver.dll
2013-12-11 15:45 - 2013-12-11 15:45 - 000017920 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\VideoExtractor.dll
2013-10-25 18:53 - 2013-10-25 18:53 - 000117248 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\ThumbnailMaker.dll
2013-10-25 18:53 - 2013-10-25 18:53 - 001033728 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\ImageMagickWrapper.dll
2013-12-11 15:45 - 2013-12-11 15:45 - 000134144 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\VideoMetadataDriver.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000290816 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\libKeyFrame.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000024064 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\SECMetaDriver.dll
2013-10-25 18:53 - 2013-10-25 18:53 - 000012288 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\ImageExtractor.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000024064 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\photoDriver.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000399826 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\libexif-12.dll.dll
2013-10-25 18:48 - 2013-10-25 18:48 - 000013824 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\TextExtractor.dll
2013-10-24 15:53 - 2013-10-24 15:53 - 000032768 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\Autobackup.dll
2013-04-19 15:38 - 2013-04-19 15:38 - 000055808 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\RosettaAllShare.dll
2013-07-23 18:18 - 2013-07-23 18:18 - 000227840 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\boost_serialization-vc90-mt-1_47.dll
2013-07-23 18:18 - 2013-07-23 18:18 - 000038912 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\boost_date_time-vc90-mt-1_47.dll
2013-07-23 18:18 - 2013-07-23 18:18 - 000012800 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\boost_system-vc90-mt-1_47.dll
2013-07-23 18:18 - 2013-07-23 18:18 - 000046592 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\boost_thread-vc90-mt-1_47.dll
2013-02-14 18:42 - 2013-02-14 18:42 - 000044032 _____ () C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\us.dll
2014-04-09 22:51 - 2013-03-14 13:08 - 000541683 _____ () D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\sqlite3.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\88735092.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\88735092.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Hamachi2Svc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\procexp90.Sys => ""="Driver"

==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

IE trusted site: HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\...\localhost -> localhost

==================== Hosts content: ==========================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2017-10-25 23:28 - 2017-10-26 00:02 - 000000081 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

127.0.0.1    localhost
0.0.0.0 serius.mwbsys.com
0.0.0.0 keystone.mwbsys.com

==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-1144684173-3877916052-1330907298-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 178.254.208.6 - 178.254.192.3
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk => C:\Windows\pss\McAfee Security Scan Plus.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Wireless Utility.lnk => C:\Windows\pss\Wireless Utility.lnk.CommonStartup
MSCONFIG\startupfolder: C:^Users^eclips^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk => C:\Windows\pss\Dropbox.lnk.Startup
MSCONFIG\startupfolder: C:^Users^eclips^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Microsoft Office Outlook 2007.lnk => C:\Windows\pss\Microsoft Office Outlook 2007.lnk.Startup
MSCONFIG\startupfolder: C:^Users^eclips^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Serviio.lnk => C:\Windows\pss\Serviio.lnk.Startup
MSCONFIG\startupreg: CloneCDTray => "D:\PROGRAMKI\CloneCD2\CloneCDTray.exe" /s                                                                                                                
MSCONFIG\startupreg: DAEMON Tools Lite => "D:\PROGRAMKI\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
MSCONFIG\startupreg: GrooveMonitor => "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"                                                                                                   
MSCONFIG\startupreg: HDAudDeck => C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r
MSCONFIG\startupreg: IME JPN 2007 Migration => C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME12\IMEJP\IMJPKLMG.EXE /Preload
MSCONFIG\startupreg: KiesPreload => C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload                                                                                                          
MSCONFIG\startupreg: KiesTrayAgent => C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe                                                                                                          
MSCONFIG\startupreg: Korean IME Migration => C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME12\IMEKR\IMKRMIG.EXE
MSCONFIG\startupreg: LogMeIn Hamachi Ui => "H:\Programki\Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
MSCONFIG\startupreg: Microsoft Pinyin IME Migration => C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\IME12\IMESC\IMSCMIG.EXE /INSTALL
MSCONFIG\startupreg: PowerDVD13Agent => "D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\PowerDVD13Agent.exe"
MSCONFIG\startupreg: Samsung Link => "C:\Program Files\Samsung\Samsung Link\Samsung Link Tray Agent.exe"                                                                                                   
MSCONFIG\startupreg: Skype => "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
MSCONFIG\startupreg: StartCCC => "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
MSCONFIG\startupreg: ZAM => "H:\Programki\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" /minimized

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{3DE34234-DF77-41AD-A6C2-73EE9BB2AAAE}] => (Allow) C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe
FirewallRules: [{4626FA83-C160-4E97-A990-7A51AB7590E6}] => (Allow) C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe
FirewallRules: [{7EC907D1-3482-478E-99E5-A2B88EAF6A89}] => (Allow) LPort=7103
FirewallRules: [{E414245D-C55B-4AFA-BD38-F8019C634771}] => (Allow) LPort=7103
FirewallRules: [{8AE84EB1-DCD8-41CB-B45A-7B3FE752BFFB}] => (Allow) C:\Users\eclips\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{E4466F35-E214-483E-B3DE-E23A26DE2333}] => (Allow) C:\Users\eclips\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{AB793EC1-5984-4515-A885-A52B1C86677B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe
FirewallRules: [{6F99C2AD-75FC-4463-A78A-ADAD7FB59188}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe
FirewallRules: [{D5B6EA56-FD64-4183-A4D0-B013E896BB14}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{82D05431-72E5-4C94-B33B-53197D09F03F}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C304D65D-7E2B-484B-A4D8-56D9C2809EC0}C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe] => (Block) C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D5C90170-0F71-445A-8E4F-E7484A70E514}C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe] => (Block) C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe
FirewallRules: [{C34557FB-7182-4A48-BD25-A0675887CFB4}] => (Allow) LPort=8743
FirewallRules: [{DD7CDB62-3EE0-463E-B3AC-5EAFD363F7EC}] => (Allow) LPort=8643
FirewallRules: [{05774CB8-2B01-4D97-ABB3-69E6E82A466F}] => (Allow) LPort=7676
FirewallRules: [{0948D858-4F7F-4C7F-B696-53D2471A5809}] => (Allow) LPort=7679
FirewallRules: [{8B878BBC-AD5A-4B8C-9D6D-51BA8DC145F6}] => (Allow) LPort=24234
FirewallRules: [{8AFD58B7-AF70-4E76-9312-D3F23A096C70}] => (Allow) LPort=7900
FirewallRules: [{DFD904E8-0087-4370-A180-2DD03270892B}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{08A10507-D59A-4B0C-B904-4B2F8AFE81B1}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{769EB903-259A-4063-8B5F-4E31DF1A57AD}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{3A1C89AD-0BB9-4117-A756-45021D9728DA}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{FE52F03B-95E3-4992-ABDA-1ED3038DFEAE}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{A03AAFFD-9AF2-4D26-9C4E-6E26C7882F63}] => (Allow) C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.21\AllShareFrameworkDMS.exe
FirewallRules: [{FBC18F95-66C4-4073-B3DE-FD18C930A12E}] => (Allow) C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.21\AllShareFrameworkDMS.exe
FirewallRules: [{6344B9FA-69F0-4565-8053-8E971B0D0AB6}] => (Allow) C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
FirewallRules: [{AC691E0F-E105-498D-9D59-7FF189D76AEA}] => (Allow) C:\Users\eclips\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
FirewallRules: [{1E204848-46DD-417C-BAF4-A7B678C105E3}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{F191EEEC-8CF2-4094-8FCB-FF4A1097A690}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{D387B7AE-1675-4F53-8D43-28D204A989F2}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Source\hl2.exe
FirewallRules: [{84018E8A-0A8F-403B-9D19-C09826D04C98}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Source\hl2.exe
FirewallRules: [{563EB642-8A34-461A-A57C-E11E8FCAB48B}] => (Allow) LPort=16329
FirewallRules: [{BB65A500-5AE0-4D65-955E-644009EA3D36}] => (Allow) LPort=16329
FirewallRules: [{64C5EF66-F295-44A5-9687-52FF2A6690DD}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\KillingFloor\System\KillingFloor.exe
FirewallRules: [{A6BF92CB-6CEA-40DC-AA05-AA13CA90CE81}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\KillingFloor\System\KillingFloor.exe
FirewallRules: [TCP Query User{57F96F6F-58AF-4D4C-897C-76E48695B62D}C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
FirewallRules: [UDP Query User{616DB0A3-4D0E-47B5-BFED-C2B43F122622}C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
FirewallRules: [{6E473D40-D6A1-49E0-91F1-76BAD4F1C629}] => (Allow) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\PowerDVD13.exe
FirewallRules: [{BB7913D6-7848-4049-AB5D-DD7911061A58}] => (Allow) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD13.exe
FirewallRules: [{C01045DB-F2BF-4BCC-8B1E-B68F80CF95A4}] => (Allow) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\PowerDVD13Agent.exe
FirewallRules: [{802A7A8C-2363-4031-8EBB-01EB648A190D}] => (Allow) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\PowerDVD13ML.exe
FirewallRules: [{42936FC0-5B59-4736-8C1F-D0C40EDA1466}] => (Allow) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Movie\PowerDVD.exe
FirewallRules: [{5C420D04-97D9-4F2D-9DB0-EF5C9F7EDA70}] => (Allow) D:\PROGRAMKI\Power DVD\PowerDVD13\Movie\PowerDVD Cinema\PowerDVDCinema13.exe
FirewallRules: [{EAFED757-9481-4BE7-89B4-EEF08B7E62BE}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\BurnoutParadise.exe
FirewallRules: [{4347D6DC-9D56-4507-A99E-46C1EF347969}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\BurnoutParadise.exe
FirewallRules: [{164A6E60-31D5-4912-B0DB-2BB25BC33A3B}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\BurnoutConfigTool.exe
FirewallRules: [{EA1CFDF8-AC41-471E-90B8-5C2A958496FB}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\BurnoutConfigTool.exe
FirewallRules: [{02AB5CD0-F8A3-4336-937F-E242E8CF3AB3}] => (Allow) C:\Windows\SysWOW64\muzapp.exe
FirewallRules: [{4C03210B-35AA-4FD2-BA1F-E63BDA85DA04}] => (Allow) C:\Windows\SysWOW64\muzapp.exe
FirewallRules: [{F2F10ADA-82E0-4B1F-A918-B2DDFDB6A62A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\npsasvr.exe
FirewallRules: [{D91E5209-197C-490B-8D1D-66BF7C05DFD2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\npsasvr.exe
FirewallRules: [{34035EFC-42DE-437F-95C3-41E2758B66F0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\npsvsvr.exe
FirewallRules: [{B85E8487-16F7-437D-A720-4075B2BEFE2E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\npsvsvr.exe
FirewallRules: [{7EBA7FDD-E1A3-4C5C-970A-87DB8CDB0F59}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Sony Mobile\Update Engine\Sony Mobile Update Engine.exe
FirewallRules: [{EB669B5D-E5A6-4D3F-A585-AF8A7E10FD83}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Sony Mobile\Update Engine\Sony Mobile Update Engine.exe
FirewallRules: [{72A91274-731C-4014-B6C5-E804CBDE3381}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
FirewallRules: [{CC7CED2B-9A0E-4645-8885-ADA9A0663A07}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioService.exe
FirewallRules: [{03D95B07-C761-4E37-A616-00D26D043039}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\DLNA\Serviio\bin\ServiioConsole.exe
FirewallRules: [{5DBD66CB-4017-461E-8AD6-85A87D6BC6CC}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Sony Mobile Update Service\Update Service\Update Service.exe
FirewallRules: [{B9C9A7FC-91BC-4162-8E18-AB32794FF5EE}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Sony Mobile Update Service\Update Service\Update Service.exe
FirewallRules: [{24E06E0F-C1B5-4CEB-B387-8C95A67FE41F}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Left 4 Dead 2\left4dead2.exe
FirewallRules: [{5358FADE-1F9C-4441-A569-B43600B78FCF}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\SteamApps\common\Left 4 Dead 2\left4dead2.exe
FirewallRules: [{F76C4953-2BF7-4997-BC48-8180DF6BAFD5}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{0A7919E6-2B0E-4005-A1A3-91BEB82A120F}] => (Allow) D:\-  MOI NE6TA\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{403DCEFC-D643-44BB-8A2A-1FECE81A6AC1}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{9E97E789-A1E4-46FB-8384-D9C95765F05D}] => (Allow) H:\SteamLibrary\SteamApps\common\GarrysMod\hl2.exe
FirewallRules: [{0B4C5E65-9E7F-4DE5-B4E9-9B73454A8EB3}] => (Allow) H:\SteamLibrary\SteamApps\common\GarrysMod\hl2.exe
FirewallRules: [{BB69D718-9358-49C4-A3AC-7CCD95134BA3}] => (Allow) H:\SteamLibrary\SteamApps\common\Unturned\Unturned.exe
FirewallRules: [{6298F91A-93FF-4E4C-98CE-1C9D233E70AB}] => (Allow) H:\SteamLibrary\SteamApps\common\Unturned\Unturned.exe
FirewallRules: [{B3FAC3AF-E45A-4DFA-94B8-AE72C056E7A1}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{C7D87861-1A70-4EFF-8651-8F4E00CC417E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{BC615B3D-57E9-4AFA-8A7D-2D2182BB75CD}] => (Allow) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{53367D3D-B69D-46A6-81AC-07A5E36A4D3B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
FirewallRules: [{FACE15FB-FD10-405C-9BF2-056216F19C50}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

==================== Restore Points =========================


==================== Faulty Device Manager Devices =============

Name: AODDriver4.2.0
Description: AODDriver4.2.0
Class Guid: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}
Manufacturer: 
Service: AODDriver4.2.0
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.

Name: NVIDIA nForce Networking Controller
Description: NVIDIA nForce Networking Controller
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: NVIDIA
Service: NVENETFD
Problem: : This device is disabled. (Code 22)
Resolution: In Device Manager, click "Action", and then click "Enable Device". This starts the Enable Device wizard. Follow the instructions.

Name: ArcCtrl
Description: ArcCtrl
Class Guid: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}
Manufacturer: 
Service: ArcCtrl
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (11/10/2017 07:31:48 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/10/2017 07:25:06 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/10/2017 07:02:18 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/07/2017 08:51:42 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/06/2017 07:48:12 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/05/2017 10:13:54 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/03/2017 08:03:56 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/02/2017 08:47:48 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Faulting application name: mbam.exe, version: 3.0.0.1169, time stamp: 0x599723f1
Faulting module name: Qt5Core.dll, version: 5.6.2.0, time stamp: 0x59a63e00
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0018de83
Faulting process id: 0x154c
Faulting application start time: 0x01d3540b13494a20
Faulting application path: H:\Programki\Anti-Malware\mbam.exe
Faulting module path: H:\Programki\Anti-Malware\Qt5Core.dll
Report Id: 51a621d0-bffe-11e7-bf00-aef6d5e9b23a

Error: (11/02/2017 08:37:40 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (11/02/2017 08:59:09 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.


System errors:
=============
Error: (11/10/2017 07:30:45 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: 
ArcCtrl

Error: (11/10/2017 07:30:29 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service failed to start due to the following error: 
The system cannot find the file specified.

Error: (11/10/2017 07:30:09 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The AODDriver4.2.0 service failed to start due to the following error: 
The system cannot find the path specified.

Error: (11/10/2017 07:24:05 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: 
ArcCtrl

Error: (11/10/2017 07:23:49 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service failed to start due to the following error: 
The system cannot find the file specified.

Error: (11/10/2017 07:23:29 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The AODDriver4.2.0 service failed to start due to the following error: 
The system cannot find the path specified.

Error: (11/10/2017 07:16:38 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: The Kaspersky Anti-Virus Service 16.0.1 service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

Error: (11/10/2017 07:01:40 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: 
ArcCtrl

Error: (11/10/2017 07:01:31 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service failed to start due to the following error: 
The system cannot find the file specified.

Error: (11/10/2017 07:00:38 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The AODDriver4.2.0 service failed to start due to the following error: 
The system cannot find the path specified.


CodeIntegrity:
===================================
 Date: 2017-10-23 21:54:26.753
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Windows\ELAMBKUP\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-23 21:54:26.749
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Windows\ELAMBKUP\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-23 21:54:26.514
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Windows\ELAMBKUP\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-23 21:54:25.875
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\KLELAMX64\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-23 21:54:25.874
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\KLELAMX64\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-23 21:54:25.872
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\KLELAMX64\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-18 20:30:36.033
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Windows\ELAMBKUP\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-18 20:30:36.032
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Windows\ELAMBKUP\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-18 20:30:36.030
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Windows\ELAMBKUP\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2017-10-18 20:30:35.985
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0\KLELAMX64\klelam.sys because the set of per-page image hashes could not be found on the system.


==================== Memory info =========================== 

Processor: AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor 
Percentage of memory in use: 24%
Total physical RAM: 7919.24 MB
Available physical RAM: 5995.75 MB
Total Virtual: 15836.67 MB
Available Virtual: 13787.8 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:39.06 GB) (Free:3.47 GB) NTFS ==>[drive with boot components (obtained from BCD)]
Drive d: () (Fixed) (Total:114.32 GB) (Free:2.31 GB) NTFS
Drive f: (11111) (Fixed) (Total:156.25 GB) (Free:8.16 GB) NTFS
Drive h: (New Volume) (Fixed) (Total:775.26 GB) (Free:37.62 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 98DB7092)
Partition 1: (Active) - (Size=775.3 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=156.2 GB) - (Type=07 NTFS)

========================================================
Disk: 1 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 153.4 GB) (Disk ID: 23772376)
Partition 1: (Active) - (Size=39.1 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=114.3 GB) - (Type=OF Extended)

==================== End of Addition.txt ============================

 

 

 

6520:0fdc 19:15:53.381 KAVRemover tool version 1.0.1275
6520:0fdc 19:15:53.381 System language detected: langID=9, sublangID=1
6520:0fdc 19:15:53.381 User language detected: langID=9, sublangID=1
6520:0fdc 19:15:53.381 Setting UI language: langID=9, sublangID=2
6520:0fdc 19:15:53.381 Locale successfully set
6520:0fdc 19:15:53.397 dbghelp.dll dumped OK
6520:0fdc 19:15:56.802 Binary file dumped
6520:0fdc 19:15:59.021 ServiceHelper::WaitForServiceStatus
6520:0fdc 19:15:59.021 Still waiting for 4
6520:0fdc 19:16:00.021 Service start return code = 1
6520:0fdc 19:16:00.021 handle does init
6520:0fdc 19:16:00.022 Dumping user environment...
6520:0fdc 19:16:00.022 Dumping current environment...
6520:0fdc 19:16:00.022 CreateFileA () failed, error 3
6520:0fdc 19:16:00.022 Client malloc
6520:0fdc 19:16:00.022 Try to set user environment to server...
6520:0fdc 19:16:00.024 After call, error = 6, ret code = 0)
6520:0fdc 19:16:00.024 Client free
6520:1568 19:16:00.044 Searching for installed products...
6520:1568 19:16:00.045 Try to call some func on server...
6520:1568 19:16:00.050 Client malloc
6520:1568 19:16:00.050 After call, error = 0, ret code = 0)
6520:1568 19:16:00.051 Client free
6520:1568 19:16:00.051 Try to call detection...
6520:1568 19:16:00.900 Client malloc
6520:1568 19:16:00.900 After call detection, error = 0, ret code = 0)
6520:1568 19:16:00.901 Client free
6520:1568 19:16:00.901 Processing additional info...
6520:1568 19:16:00.901 Post message about detected products
6520:0fdc 19:16:36.580 Try to validate user input...
6520:0fdc 19:16:36.580 After call, error = 0, ret code = 0)
6520:0c74 19:16:36.583 Client malloc
6520:0c74 19:16:36.583 Client malloc
6520:0c74 19:16:36.583 Client malloc
6520:0c74 19:16:36.583 Client malloc
6520:0c74 19:16:36.583 Try to call removing...
6520:0c74 19:18:19.383 After call removing, error = 0, ret code = 0)
6520:0c74 19:18:19.383 Client free
6520:0c74 19:18:19.383 Client free
6520:0c74 19:18:19.383 Client free
6520:0c74 19:18:19.383 Client free
6520:0c74 19:18:19.383 Remove finished successfully
6520:0fdc 19:18:38.584 Try to restore system environment on server...
6520:0fdc 19:18:38.586 After call, error = 0, ret code = 0)
6520:0fdc 19:18:38.586 Current ServiceState is '4'
6520:0fdc 19:18:38.706 ServiceHelper::WaitForServiceStatus
6520:0fdc 19:18:38.707 Still waiting for 1
6520:0fdc 19:18:39.707 Stopped, try to remove

 

 

 

5012:1314 19:25:29.055 KAVRemover tool version 1.0.1275
5012:1314 19:25:29.055 System language detected: langID=9, sublangID=1
5012:1314 19:25:29.055 User language detected: langID=9, sublangID=1
5012:1314 19:25:29.056 Setting UI language: langID=9, sublangID=2
5012:1314 19:25:29.056 Locale successfully set
5012:1314 19:25:29.059 dbghelp.dll dumped OK
5012:1314 19:25:30.937 Binary file dumped
5012:1314 19:25:32.124 ServiceHelper::WaitForServiceStatus
5012:1314 19:25:32.124 Still waiting for 4
5012:1314 19:25:33.125 Service start return code = 1
5012:1314 19:25:33.125 handle does init
5012:1314 19:25:33.126 Dumping user environment...
5012:1314 19:25:33.126 Dumping current environment...
5012:1314 19:25:33.126 CreateFileA () failed, error 3
5012:1314 19:25:33.126 Client malloc
5012:1314 19:25:33.126 Try to set user environment to server...
5012:1314 19:25:33.127 After call, error = 6, ret code = 0)
5012:1314 19:25:33.127 Client free
5012:0aa8 19:25:33.134 Searching for installed products...
5012:0aa8 19:25:33.134 Try to call some func on server...
5012:0aa8 19:25:33.190 Client malloc
5012:0aa8 19:25:33.190 After call, error = 0, ret code = 0)
5012:0aa8 19:25:33.191 Client free
5012:0aa8 19:25:33.191 Try to call detection...
5012:0aa8 19:25:34.279 Client malloc
5012:0aa8 19:25:34.279 After call detection, error = 0, ret code = 0)
5012:0aa8 19:25:34.280 Client free
5012:0aa8 19:25:34.280 Processing additional info...
5012:0aa8 19:25:34.280 Post message about detected products. Nothing detected
5012:1314 19:27:24.812 Try to validate user input...
5012:1314 19:27:24.812 After call, error = 0, ret code = 0)
5012:0b18 19:27:24.813 Client malloc
5012:0b18 19:27:24.813 Client malloc
5012:0b18 19:27:24.813 Client malloc
5012:0b18 19:27:24.813 Client malloc
5012:0b18 19:27:24.813 Try to call removing...
5012:0b18 19:28:23.616 After call removing, error = 0, ret code = 0)
5012:0b18 19:28:23.616 Client free
5012:0b18 19:28:23.616 Client free
5012:0b18 19:28:23.616 Client free
5012:0b18 19:28:23.616 Client free
5012:0b18 19:28:23.616 Remove finished successfully
5012:1314 19:28:44.170 Try to restore system environment on server...
5012:1314 19:28:44.224 After call, error = 0, ret code = 0)
5012:1314 19:28:44.225 Current ServiceState is '4'
5012:1314 19:28:44.386 ServiceHelper::WaitForServiceStatus
5012:1314 19:28:44.386 Still waiting for 1
5012:1314 19:28:45.386 Stopped, try to remove

 

 

 

 

 

 

 

П.П: Сега съм без Касперски и без добавки в Мозилата но проблема все още съществува.

kavremvr-srvc 2017-11-10 19-15-59 (pid 5660).log

kavremvr-srvc 2017-11-10 19-25-32 (pid 5028).log

Редактирано от doktorkartar (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не знам за вас но аз лично започнах да губя надежда че ще решим проблема. По всичко личи че нямам вирус или нещо подобно.  Толкова време изгубихме заедно че по добре да си бях направил преинсталация:)

Благодаря ви за отделеното време!

 

 

Ако искате обявете темата за приключена и без това опитахме всичко срещу тази аномалия.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от B0rn T0 P0rN (Forest*)
   Нещо не схванах каква е цялата схема на раздела, но моето не е чак толкова голям проблем. Изтеглих си Bandicam от "някакъв" сайт, но когато тръгнах да го инсталирам ми изкара прозорче, в което искаше да му дам достъп като админ, за да продължи инсталацията. Направи ми впечатление, че искаше да инсталира някакъв друг software и направо му цъкнах Cancel, след това компютъра заби за около 1-2 секунди, отворих Task manager-a, поне над 6-7 процеса (непознати) работеха, както и да е, инсталира ми някакви програмки, премахнах ги, всичко ток ама без жицата. Остана един друг проблееем.. Сега от цялата история остана един AD който не намирам начин да го премахна.. Гледах, суках, струвах, изтеглих Junkware Removal Tool-a дето уж щял да помогне но уви, не помогна. Ето ей таз глупост не успявам да я премахна > ЦЪК < На антивирустни изобщо не се доверявам, хем компютъра цикли повече от тях, хем двойно повече вируси се бъкат.. Абе като дъвка са за вирусите. Ето и log-a след края на JRT; 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes Version: 8.1.4 (07.09.2017) Operating System: Windows 7 Ultimate x64 Ran by idk (Administrator) on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:38:08,89 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ File System: 17 Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Registry: 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:40:09,86 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Само ми направи впечатление ей това > "Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder)", нещо ми е много мерак да го изтрия ръчно?
  • от legolas69
   Здравейте, въпросният лаптоп се използва от майка ми за ежедневни дейности и то рядко. При стартирането на системата ESET засича PUP.Optional.Reimage, позволих си да сканирам с Malwarebytes, БЕЗ да предприемам действия. Каква е тази папка и има ли нещо притеснително ? Благодаря предварително. 
   Addition.txt
   FRST.txt
   malwarebytes.txt
  • от v3cko
   Здравейте и за много години,моят проблем хром бавно отваря забива и се срива- отварят се по няколко страници . В момента съм safe mode иначе забива
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 01-01-2019
   Ran by ВЕС (administrator) on WIN-SKFJ6HLGST2 (03-01-2019 20:43:32)
   Running from C:\Users\ВЕС\Downloads
   Loaded Profiles: ВЕС (Available Profiles: ВЕС)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [DHY0GM3ATCSFE7M] => "C:\Program Files\x0h1djdcnoe\3OQCH.exe"
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe --minimize 
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\MountPoints2: {41be252d-0f82-11e9-a624-002713343a56} - F:\Lenovo_Suite.exe
   HKLM\...\Drivers32: [MSVideo8] => C:\Windows\system32\VfWWDM32.dll [56832 2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] -> C:\Windows\System32\iedkcs32.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2019-01-03] (Google Inc.)
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{840DEA2A-8553-4D25-A5FB-7DB86C5BFBE5}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EE11610E-0BCC-42A7-A0AC-89B4A3B92BF1}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000 -> {BDF61FAE-9D19-40F0-8F34-688DEB334CA9} URL = hxxp://securedsearch.lavasoft.com/results.php?pr=vmn&id=webcompa&ent=ch_WCYID10477_754_190103&q={searchTerms}
   BHO: YoutubeAdBlock -> {984AFA40-4BEC-457F-AEDE-FE3404A646FA} -> C:\Program Files\VKkhWVSisIE\kwTiXoR.dll => No File
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default [2019-01-03]
   FF user.js: detected! => C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default\user.js [2006-04-06]
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR Profile: C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-03]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2019-01-03]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-01-03]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-01-03]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   "qamplvkj" => service was unlocked. <==== ATTENTION
   S3 GoogleChromeElevationService; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe [375776 2018-12-12] (Google Inc.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   S2 qamplvkj; C:\Windows\system32\qamplvkj\dfaricjc.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   S2 gupdate; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [172280 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [106144 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [63760 2019-01-03] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [230120 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [83648 2019-01-03] (Malwarebytes)
   U3 TrueSight; \??\C:\Windows\System32\drivers\truesight.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2019-01-04 03:14 - 2019-01-04 03:14 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   2019-01-04 03:10 - 2019-01-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2019-01-04 03:03 - 2019-01-04 03:03 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 001783808 _____ (Farbar) C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.exe
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000007564 _____ C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.txt
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000000000 ____D C:\FRST
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000106144 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000083648 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000063760 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2019-01-03 20:03 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbam
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:42 - 000172280 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000230120 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000002020 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbamtray
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2018-12-04 08:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2019-01-03 20:00 - 2019-01-03 20:01 - 081227760 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\ВЕС\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.508-1.0.8211.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 029162424 _____ (Adlice Software ) C:\Users\ВЕС\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000001001 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2019-01-03 19:34 - 2019-01-03 20:42 - 000265284 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
   2019-01-03 19:30 - 2019-01-03 19:30 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\teiqv2gvtfm
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\imgn0qmwmwh
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\acysy1vaoki
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 19:09 - 000000009 _____ C:\Users\ВЕС\rstr1.ini
   2019-01-03 19:08 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\3zxuksmazmq
   2019-01-03 19:07 - 2019-01-03 19:07 - 000000258 __RSH C:\Users\ВЕС\ntuser.pol
   2019-01-03 19:04 - 2019-01-03 19:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\qamplvkj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\vi5lm2mflim
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\sq0zlve2tqj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\qc1oa2vrskn
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\LocalLow\yHNPHHIzKpsCK
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\423viiu5lfu
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Michael
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ShopMore
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:07 - 000002964 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000493800 _____ (VideoDriver) C:\Windows\D04DE5140B2D.sys
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Python
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ezc3lfxnx4j
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{AC10FE2E-1A46-0496-3E07-15883EE04CD9}
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{59403C6F-D807-F1C6-7FC5-457D7F221C2C}
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\Users\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000000000 ____H C:\d85105b2d85102533b.lock
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HCRGWPOIZH4OHCKX91M2
   2019-01-03 18:56 - 2015-08-03 08:53 - 000384000 _____ (SafeIP) C:\Windows\system32\SafeIPs.dll
   2019-01-03 18:55 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final
   2019-01-03 18:53 - 2018-12-10 23:04 - 000499424 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2019-01-03 18:48 - 2019-01-03 18:48 - 001259736 _____ (Plarium) C:\Users\ВЕС\Downloads\PlariumPlaySetup (1).exe
   2019-01-03 18:46 - 2019-01-03 18:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Package Cache
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 19:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Mozilla
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\K-Meleon
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Plarium
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\CEF
   2019-01-03 18:39 - 2019-01-03 18:39 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Google
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002202 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002161 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000057560 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Deployment
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Apps\2.0
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:53 - 000001335 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:09 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000020 ___SH C:\Users\ВЕС\ntuser.ini
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\VirtualStore
   2019-01-03 18:33 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2019-01-03 16:27 - 2019-01-03 16:27 - 000000000 ____D C:\My Drivers
   2018-12-30 08:50 - 2018-12-30 08:50 - 005183296 _____ (Marcin Szeniak ) C:\Users\ВЕС\Downloads\BCUninstaller_4.12.1_setup.exe
   2018-12-29 13:35 - 2018-12-29 13:35 - 000000000 ____D C:\SWSetup
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 05:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2019-01-04 03:12 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2019-01-04 03:10 - 2009-07-14 05:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2019-01-03 20:30 - 2010-11-20 22:01 - 000713888 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2019-01-03 20:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2019-01-03 20:18 - 2009-07-14 05:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 19:01 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2019-01-03 18:57 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2019-01-03 18:57 - 2017-10-21 13:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2019-01-03 18:57 - 2017-09-25 20:50 - 000000000 ___RD C:\BECKO-PC
   2019-01-03 18:57 - 2017-04-14 15:10 - 000036892 ____H C:\iCS Source.suo.nybmyxmig
   2019-01-03 18:33 - 2009-07-14 05:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2019-01-03 18:31 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2019-01-03 17:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2019-01-03 15:34 - 2018-08-11 14:17 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon
   2019-01-01 13:09 - 2018-09-02 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Documents\TalkHelper
   ==================== Files in the root of some directories =======
   1601-01-03 21:26 - 1601-01-03 21:26 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\aIQEonJ.exe
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000710464 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\3.exe
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 001312696 _____ (                                                            ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\fastdatax.exe
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 20:19 - 000000000 ____D () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\IEShims.dll
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 003520512 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\installer_mi.exe
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 002715792 _____ (SafeIP, LLC.                                                ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\update.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2019-01-04 03:11
   ==================== End of FRST.txt ===========================
   Addition.txt

  • от Шабан Талипов
   Някой може ли дами помогне, тази грешка забранява достъпа на обновление на windows-a и не позволява включването на защитната стена. Пробвах с антивирусна програма bitdefender без успех
  • от Йорданка Т. Иванова
   Здравейте, при опит за възстановяване на системата към предишна дата, Avast направи пълно сканиране на компютъра и ми премести в клетка заразените файлове.
   Има ли възможност да се почисти компютъра от въпросните заплахи и съответно да си възстановя файловете, най-вече тези /ако има такива/, които са необходими за правилното функциониране на системата.
   П.П.: Пълен лаик съм на тема антивирусни програми.
   Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx


   Ето го резултата от файла FRST
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 24.10.2018
   Ran by Rosko (administrator) on ROSKO-PC (28-10-2018 14:36:09)
   Running from C:\Users\Rosko\Downloads
   Loaded Profiles: Rosko (Available Profiles: Rosko)
   Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BAVSvc.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe
   (Qualcomm®Atheros®) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSATray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   () C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\calendar.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\bavhm.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Baidu Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\bavadvtools2\8C8AEEC1-5166-4CE7-BBAD-7C37409D0C73\tool\bdMiniDownloaderGB_BAV-Mini_32_1002.exe
   (Baidu Inc.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   () C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778352 2014-01-24] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672304 2014-03-21] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-18] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Baidu Antivirus] => C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe [2553328 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DsaTray.exe [132856 2017-05-18] (Intel)
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [133760 2013-12-24] (Qualcomm®Atheros®)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe [36762184 2018-10-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\MountPoints2: {c4a92fbb-e173-11e7-9426-f8a963743fcb} - G:\LG_PC_Programs.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{2FB69C23-4CBD-4252-994A-27D31EDC0D6D}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 2csmqmsd.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default [2018-07-05]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default -> about:blank
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-08-18] (Sun Microsystems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\enpsysau.js [2017-09-10]
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-28]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-10-02]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-02]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-02]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-10-02]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-10-19]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-08]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-28]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-02]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-02]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-28]
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey [2018-10-28] <==== ATTENTION
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-23]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-02]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2015-11-25]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-11]
   CHR Extension: (Farmville2 X-Press) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gbgjpdhhnbgmnafojckjmjogcpoinlim [2018-10-24]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-12]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-01]
   CHR HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [8188768 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe [318592 2013-12-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 BavSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavSvc.exe [2805208 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandboxSrv; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdSandboxSrv64.exe [490480 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R2 BHipsSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe [544032 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BsrSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\BavAdvTools2\128B4BEC-5D89-43AD-BAA8-207084AA0E4F\tool\BsrSvc.exe [3503416 2015-07-08] (Baidu, Inc.)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe [21240 2017-05-18] (Intel)
   R2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 MiniService; C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe [103616 2018-10-28] (Baidu Inc.) [File not signed] <==== ATTENTION
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe [157456 2017-03-07] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-09-10] (TeamViewer GmbH)
   R2 TheCalendarService; C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe [152720 2017-08-09] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [201408 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [230512 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201928 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346760 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59664 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [185240 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47064 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42456 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163376 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111968 2018-10-18] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88112 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1028840 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467904 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [208640 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381144 2018-10-18] (AVAST Software)
   U3 BdApiUtil; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdApiUtil64.sys [116936 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 bdark64; C:\Windows\system32\drivers\bdark64.sys [78792 2015-04-20] ()
   U3 BdCameraProtect; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdCameraProtect64.sys [25000 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandbox; C:\Windows\System32\drivers\BdSandbox.sys [235976 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfilter; C:\Windows\System32\drivers\Bfilter.sys [62920 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfmon; C:\Windows\System32\drivers\Bfmon.sys [38344 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bnbase; C:\Windows\System32\drivers\bnbasex64.sys [62792 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bndef; C:\Windows\System32\drivers\bndef64.sys [487144 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 Bnmon; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\Bnmon64.sys [82376 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bprotect; C:\Windows\System32\drivers\Bprotect.sys [171464 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-12-24] (Qualcomm Atheros)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-08-08] (REALiX(tm))
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [466136 2014-01-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-10-18] ()
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   U0 Partizan; system32\drivers\Partizan.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:35 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Rosko\Downloads\FRST64.exe
   2018-10-28 14:28 - 2018-10-28 14:36 - 000021836 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\FRST.txt
   2018-10-28 14:26 - 2018-10-28 14:27 - 000020080 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Addition.txt
   2018-10-28 13:34 - 2018-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService
   2018-10-28 13:29 - 2018-10-28 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BsrSvc_exe
   2018-10-28 13:19 - 2018-10-28 13:20 - 000617400 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx
   2018-10-28 12:40 - 2018-10-28 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BavSvc_exe
   2018-10-28 12:37 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber
   2018-10-28 09:17 - 2018-10-28 11:16 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Desktop\официялни споразумения 2018-2019г
   2018-10-26 17:03 - 2018-10-26 17:03 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive (1).zip
   2018-10-24 10:41 - 2018-10-24 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-10-24 10:39 - 2018-10-24 10:39 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975 (1).pdf
   2018-10-24 10:32 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\AVAST Software
   2018-10-22 15:05 - 2018-10-22 15:06 - 000103383 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718185275-040-001_archive.zip
   2018-10-20 07:48 - 2018-10-20 07:48 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10 (1).pdf
   2018-10-20 07:40 - 2018-10-20 07:40 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10.pdf
   2018-10-19 08:51 - 2018-10-19 08:51 - 002437339 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec92_2016_1010_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-18 18:17 - 2018-10-18 18:17 - 000665976 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Re6enie_VAS_27.02.2018 (1).pdf
   2018-10-18 11:52 - 2018-10-18 11:52 - 000039854 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\nlnazadyljenia[1] (1).pdf
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-18 10:15 - 2018-10-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-10-18 10:14 - 2018-10-26 00:45 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000467904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000381144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000378584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000208640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000201408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000163376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000111968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000088112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000047064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001028840 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001001272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000346760 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000230512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000201928 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000185240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000059664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000042456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 11:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 16:40 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Documents\ViberDownloads
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 10:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber Media S.à r.l
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-28 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000956 _____ C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000954 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\cache
   2018-10-18 10:07 - 2018-10-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Package Cache
   2018-10-18 10:06 - 2018-10-18 10:07 - 089186064 _____ (Viber Media Inc.) C:\Users\Rosko\Downloads\ViberSetup.exe
   2018-10-17 22:33 - 2018-10-17 22:33 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (4).pdf
   2018-10-17 22:08 - 2018-10-17 22:09 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (2).pptx
   2018-10-17 21:41 - 2018-10-17 21:41 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (1).pptx
   2018-10-17 21:14 - 2018-10-17 21:14 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (3).pdf
   2018-10-17 16:19 - 2018-10-17 16:19 - 000289368 _____ C:\Windows\Minidump\101718-14539-01.dmp
   2018-10-17 15:07 - 2018-10-17 15:07 - 003833305 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2017_19.03.2018.rar
   2018-10-17 14:45 - 2018-10-17 14:45 - 004074946 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2016_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-17 12:55 - 2018-10-17 12:55 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (2).pdf
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000012846 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000000165 ____H C:\Users\Rosko\Downloads\~$Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-16 13:59 - 2018-10-16 13:59 - 070935933 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\wetransfer-a3a156.zip
   2018-10-16 12:10 - 2018-10-16 12:10 - 001266784 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (21).pdf
   2018-10-16 12:09 - 2018-10-16 12:09 - 001105420 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (20).pdf
   2018-10-16 10:58 - 2018-10-16 10:58 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (1).pdf
   2018-10-16 08:14 - 2018-10-16 08:14 - 001939889 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\95_09.pdf
   2018-10-15 16:01 - 2018-10-15 16:01 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint.pptx
   2018-10-15 15:57 - 2018-10-15 15:57 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive.zip
   2018-10-15 13:54 - 2018-10-15 13:54 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Ползване на данъчни облекчения и наличие на задължения.pdf
   2018-10-15 13:47 - 2018-10-15 13:47 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM.pdf
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000009969 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\РОСТИСЛАВ НЕДКОВ БОРИСОВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000001382 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:48 - 2018-10-12 13:48 - 000001499 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_БОЖУРОВО.ZIP
   2018-10-12 09:23 - 2018-10-12 09:23 - 000075048 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Crystal Reports - sp_invoice_text_only_2007_5_l.rpt (1).pdf
   2018-10-10 12:50 - 2018-10-10 12:50 - 004808921 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-004-001_archive.zip
   2018-10-06 15:09 - 2018-10-06 15:09 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975.pdf
   2018-10-04 13:28 - 2018-10-04 13:28 - 000156030 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-040-001_archive.zip
   2018-10-01 18:27 - 2018-10-01 18:27 - 000143428 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Информационна брошура за бъдещите майки.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:19 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-10-28 14:11 - 2017-08-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\CalendarTool
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-10-28 12:36 - 2017-06-10 14:47 - 000000000 __SHD C:\Users\Rosko\IntelGraphicsProfiles
   2018-10-28 12:36 - 2015-04-23 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-10-28 12:35 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-28 11:44 - 2016-08-08 17:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\m3yE3E0
   2018-10-28 10:43 - 2015-04-23 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-10-28 10:29 - 2017-01-10 10:04 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-27 19:48 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-10-24 07:25 - 2015-04-24 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Skype
   2018-10-23 08:18 - 2017-02-01 21:07 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2018-07-09 15:03 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2016-02-04 18:11 - 000002998 _____ C:\Windows\wininit.ini
   2018-10-17 16:19 - 2015-06-12 12:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-10-17 16:18 - 2015-06-12 12:20 - 375178840 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-10-15 10:59 - 2009-07-14 07:08 - 000032534 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-10-09 21:41 - 2018-03-14 11:33 - 000004462 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-10-04 13:28 - 2015-11-03 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-01 21:10 - 2015-04-23 13:18 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
   2018-10-01 08:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-10 07:33 - 2015-10-10 07:33 - 000229019 _____ () C:\ProgramData\KTLVGTHRCQSO.dat
   2017-06-08 17:31 - 2017-06-08 17:31 - 000000017 _____ () C:\Users\Rosko\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-26 08:40
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.