Премини към съдържанието
questions

Свързан списък - динамична реализация

Препоръчан отговор


Здравейте. Чета по темата със свързаните списъци и имам нещо, което не ми е ясно. Взел съм примера от книга, която чета. Мястото, което не разбирам е там където добавяме елемент. Този списък освен, че трябва да пази сойността на елемента, трябва да пази и референция към следващия елемент. Но като погледнах метода add като параметри в конструктора на Node класа се добавят новия елемент и tail-а, който е последния елемент, което значи че последния сочи към предпоследния (1<-2<-3<-4<-5 ), а би трябвало да е обратно (1->2->3->4->5 ). Моля някой да ми обясни правилно ли разбирам сегашния пример и като цяло концепцията дали е тази.

public class DynamicList {

  private class Node {

   Object element;
   Node next;

   Node(Object element, Node next) {
        this.element = element;
        this.next = next;
   }

   Node(Object element) {
      this.element = element;
      this.next = null;
   }

  }

  private Node head;
  private Node tail;
  private int count;

  public DynamicList() {
    this.head = null;
    this.tail = null;
    this.count = 0;
  }

  /**
   * Add element at the end of the list
   * @param item - the element you want to add
   */
  public void add(Object item) {
    if (head == null) {
      // We have empty list
      head = new Node(item);
      tail = head;
    } else {
      // We have non-empty list
      Node newNode = new Node(item, tail);
      tail = newNode;
    }
    count++;
  }

  /**
   * Removes and returns element on the specific index
   * @param index - the index of the element you want to remove
   * @return the removed element
   * @exception IndexOutOfBoundsException - when index is invalid
   */

  public Object remove(int index) {
    if (index >= count || index < 0) {
      throw new IndexOutOfBoundsException(
          "Invalid index: " + index);
    }

    // Find the element at the specified index
    int currentIndex = 0;
    Node currentNode = head;
    Node prevNode = null;
    while (currentIndex < index) {
      prevNode = currentNode;
      currentNode = currentNode.next;
      currentIndex++;
    }

    // Remove the element
    count--;
    if (count == 0) {
      head = null;
      tail = null;
    } else if (prevNode == null) {
      head = currentNode.next;
    } else {
      prevNode.next = currentNode.next;
    }

    return currentNode.element;
  }

  /**
   * Removes the specified item and return its index
   * @param item – the item for removal
   * @return the index of the element or -1 if does not exist
   */

  public int remove(Object item) {
    // Find the element containing searched item
    int currentIndex = 0;
    Node currentNode = head;
    Node prevNode = null;
    while (currentNode != null) {
      if ((currentNode.element != null &&
          currentNode.element.equals(item)) ||
          (currentNode.element == null) && (item == null)) {
        break;
      }
      prevNode = currentNode;
      currentNode = currentNode.next;
      currentIndex++;
    }

    if (currentNode != null) {
      // Element is found in the list. Remove it
      count--;
      if (count == 0) {
        head = null;
        tail = null;
      } else if (prevNode == null) {
        head = currentNode.next;
      } else {
        prevNode.next = currentNode.next;
      }

      return currentIndex;
    } else {
      // Element is not found in the list
      return -1;
    }
  }

  /**
   * Searches for given element in the list
   * @param item - the item you are searching for
   * @return the index of the first occurrence of
   * the element in the list or -1 when not found
   */

  public int indexOf(Object item) {
    int index = 0;
    Node current = head;
    while (current != null) {
      if ((current.element!=null && current.element.equals(item))
          || (current.element==null) && (item==null)) {
        return index;
      }
      current = current.next;
      index++;
    }
    return -1;
  }

  /**
   * Check if the specified element exist in the list
   * @param item - the item you are searching for
   * @return true if the element exist or false otherwise
   */

  public boolean contains(Object item) {
    int index = indexOf(item);
    boolean found = (index != -1);
    return found;
  }

  /**
   * @param index – the position of the element [0 ... count-1]
   * @return the object at the specified index
   * @exception IndexOutOfBoundsException - when index is invalid
   */

  public Object elementAt(int index) {
    if (index>=count || index<0) {
      throw new IndexOutOfBoundsException(
          "Invalid index: " + index);
    }
    Node currentNode = this.head;
    for (int i = 0; i < index; i++) {
      currentNode = currentNode.next;
    }
    return currentNode.element;
  }

  /**
   * @return the actual list length
   */
  public int getLength() {
    return count;
  }

}

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

преди 8 часа, questions написа:

Здравейте. Чета по темата със свързаните списъци и имам нещо, което не ми е ясно. Взел съм примера от книга, която чета. Мястото, което не разбирам е там където добавяме елемент. Този списък освен, че трябва да пази сойността на елемента, трябва да пази и референция към следващия елемент. Но като погледнах метода add като параметри в конструктора на Node класа се добавят новия елемент и tail-а, който е последния елемент, което значи че последния сочи към предпоследния (1<-2<-3<-4<-5 ), а би трябвало да е обратно (1->2->3->4->5 ). Моля някой да ми обясни правилно ли разбирам сегашния пример и като цяло концепцията дали е тази.

Здравейте !
Проблем съществува в кода и той се намира в този конструктор:

 Node(Object element, Node next) {
   this.element = element;
   this.next = next; // <--- Тука става проблема. Трябва да се замени със следното: next.next = this;
 }

Правилно сте разбрали концепцията и много точно отбелязвате, че посоката на chain-ване (т.е. на закачане на елементи) трябва да сочи надясно. 

Tail елемента единствено спомага в случая да се спести търсене на последния елемент, за да се добави нов, което има резон. Освен това, друга функция, той не изпълнява.

Ще приложа малко по-разширен вариант на класа с принтиране, което да помогне за тестване и наблюдения :) (възможно е да се наложи да промените името на пакета на файла).

DynamicList.java

P.S. В реалната реализация на LinkedList-а, посоката е двупосочна - фактически се ползва Deque (Deck) вместо Queue (Deque = Double-Ended Queue). Там наистина се правят манипулации от двете страни и се поддържа основно с цел да се подобри търсенето и прекия достъп по индекс (които са основните минуси на LinkedList-а спрямо ArrayList-а). Реализацията му е доста дебела, поради което Ви препоръчвам добре да се запознаете и с двата вида най-често използвани списъка, преди да задълбавате в JRE имплементациите им :) .

Поздрави !

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да сера разбрах. Със next.next = this, оказваме че новия елемент, който добавяме (this или this.element) ще отговаря на next полето от Node класа.
Като стана на дума за имплементацията на LinkedList, да наистина е доста дебела и не мисля, че я разбирам, чисто като имплементация след като отворя самия клас, иначе знам как работи, но дали е достатъчно не знам.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пробвах се да резлизирам двусвързан списък, на който елементите да сочат към предходния и към следващия. Дебъгвам го и виждам, че се така са записани, но като се пробвам да ги принтирам получавам nullpointer-и. Добавям и една снимка, по която съдя, че елементите са добавени в желания ред. 

public class MultiDynamicList {

  public static void main(String[] args) {

    MultiDynamicList d = new MultiDynamicList();
    d.add(1);d.add(2);d.add(3);d.add(4);
    d.printItems();

  }

  private class Node {

    Object element;
    Node previous;
    Node next;

    public Node(Object element, Node previous, Node next) {
      this.element = element;
      this.previous = previous;
      next.next = this;
    }

    public Node(Object element) {
      this.element = element;
      this.previous = null;
      this.next = null;
    }

  }

  private Node head;
  private Node tail;
  private int count;

  public MultiDynamicList() {
    this.head = null;
    this.tail = null;
    this.count = 0;
  }


  public void add(Object element) {

    if(head == null) {
      head = new Node(element);
      head.previous = null;
      head.next = null;
      tail = head;
    } else {
      Node node = new Node(element, tail, tail);
      tail = node;
    }
    count ++;
  }

  public void printItems() {
    MultiDynamicList.Node iterator = head;
    if (iterator == null) {
      System.out.println("[]");
    } else {
      while (iterator != null) {
        System.out.println();
        System.out.print("[ previous: " + iterator.previous.previous.element + "] [ element: " + iterator.element + "] [ next: " + iterator.next.next.element);
        iterator = iterator.next;
      }
      System.out.print("NULL");
      System.out.println();
    }
  }


}

 

list.png

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 3 часа, questions написа:

System.out.print("[ previous: " + iterator.previous.previous.element + "] [ element: " + iterator.element + "] [ next: " + iterator.next.next.element);

Този подход е опасен - в случай, че нямаме предишен (т.е. iterator е първия елемент) или нямаме следващ (т.е. iterator е на последния елемент), как ще имаме iterator.next или iterator.previous ?
В случая, преди приниране, ще трябва да се направи проверка - дали реално имаме предишен и следващ елемент спрямо текущия. 

В текущия си код, iterator.next е следващия, докато iterator.next.next е по-следващия - това означава, че принтираните стойности за previous и next ще са всъщност по-предходен и по-следващ ... няма логика в това ...

Променете следния код:

преди 3 часа, questions написа:

while (iterator != null) { 
  System.out.println(); 
  System.out.print("[ previous: " + iterator.previous.previous.element + "] [ element: " + iterator.element + "] [ next: " + iterator.next.next.element); 
  iterator = iterator.next; }

 

по този начин (Малко повече System.out.print() обръщения, за да се разбира какво става :) ):

while (iterator != null) {
	Node previous = iterator.previous;
	Node next = iterator.next;
	System.out.print("[previous: " + (previous != null ? previous.element : "NULL") + "]");
	System.out.print("[element: " + iterator.element + "] ");
	System.out.print("[next: " + (next != null ? next.element : "NULL") + "]");
	System.out.println();
	iterator = iterator.next;
}

Поздрави !


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте отново!

Този път показвам кода малко по-различно, за да е по четим поста(поне така се надявам)

Може ли да погледнете имплементациите, които направих и ако имам неточности или пък не съм се справил изобщо да коментирате. Благодаря предварително!
статичен стек - https://pastebin.com/zHEAW2JD

свързан стек - https://pastebin.com/R0MXF2ii

 

Добавих и имплементация на опашка
статична опашка - https://pastebin.com/LVxwZwcu

свързана опашка - https://pastebin.com/uBUVcYqK

 

Имам проблем със метода за премахване на елемент както и не можах да напиша метод за зануляване на структурата.

Редактирано от questions (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте !

Прикачавам коментари по нещата за стековите имплементации. 

След като прегледах и опашките, нещата важат и за тях.

Утре, ако успея да намеря малко време, ще Ви разпиша няколко версии на стековете и опашките, по отношение на коментарите, които да ползвате като референции.

Поздрави !

DynamicStack.java

StatickStack.java

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Супер ! Благодаря за отделеното време. Дано имате време, за да видя какво пропускам в имплементациите.

Редактирано от questions (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.