Премини към съдържанието
  • публикации
    8
  • коментари
    13
  • прегледи
    7101

За този блог

В този блог се разглеждат теми, свързани с история, изкуство, политика, икономика, култура, религия и др.

Публикации в този блог

СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО – ТРИУМФ НА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА

„Изкуството – това е правене на пари”. Анди Уорхол Теорията за нищетата на съвременното изкуство, която ще бъде представена в това изложение, се основава на предпоставката, че в днешно време този феномен (изкуството), представляващ част от общочовешката култура, изживява дълбока криза на ценностите и критериите. Следите от тази разрушителна деградация могат да бъдат открити във всяка художествена галерия, театрален салон, музикална сцена, кинозала, музей, изложба на изящно или пл

Виктор Кордон

Виктор Кордон

ИСТИНА И ВЯРА – ВЕЧНИЯТ АНТАГОНИЗЪМ

Едва ли има съмнение, че науката и вярата са напълно различни материи. Първата изисква обективизъм, който се постига само с безпристрастен и лишен от емоции подход. Критичният анализ, едно от основните й оръжия, помага грешките и фалшификациите, които са неизбежен спътник на всяка човешка дейност, да бъдат рано или късно отстранени. На другия полюс е вярата, която предполага и налага безпрекословно доверие в определен авторитет, неизменност на задължителните постановки, потушаване на критичното

Виктор Кордон

Виктор Кордон

БОГ КАТО ЧАСОВНИКАР ИЛИ ГРЕШКАТА НА УИЛЯМ ПЕЙЛИ

Един от фундаменталните въпроси, който стои пред философи, учени и, навярно, пред всички хора, е този за съществуването на Бог. Неизброими са опитите да бъде доказана или отхвърлена неговата екзистенциалност. Някои от тях са доста груби и недодялани и имат по-скоро обратен ефект. Но други предлагат много по-фини и интелигентни тези. Едно от най-хитроумните и находчиви предложения, поставящо си за цел да потвърди божествения произход на света, принадлежи на английския теолог и философ, архидяк

Виктор Кордон

Виктор Кордон

ИМА ЛИ БОГ РАЗУМ

Най-големите проблеми, които крие в себе си Библията, са противоречието на редица нейни внушения със съвременните представи за структурата и функционирането на света, както и логическите несъответствия, иманентно съдържащи се в нейната религиозна концепция. Държа да подчертая, че това не са незначителни детайли и невзрачни подробности, а основни стълбове на библейската доктрина, без които тя би рухнала безнадеждно. Представяйки тази логическа дисхармония на общественото внимание, аз бях съв

Виктор Кордон

Виктор Кордон

КРИТИКА НА ИДЕЯТА ЗА БОГ – четвърта част

ЗЛО И ГРЯХ Бог е всемогъщ. Той може, знае и вижда всичко. Той е създател на Всемира, на живата и нежива материя, на законите по които те функционират, т.е. на абсолютно Всичко. Освен това Бог е сътворил и Човека. А щом Той е създател на всичко , включително и на хората, значи е създал също така и Злото и Греха, които са част от това всичко , и в частност от човешката природа. Но пък ако те не са Негов продукт, каквото е официалното становище на библейските тълкуватели, и Той не може да ги ко

Виктор Кордон

Виктор Кордон

КРИТИКА НА ИДЕЯТА ЗА БОГ - трета част

Парадоксът на "първородния грях" Библейската интерпретация на Греха и въведената чрез нея постановка за "първородния грях" създават един неразрешим парадокс. Той се състои в следното: ако Господ е създал всичко, значи е създал и Греха. Щом Той е създал Греха, значи отговорността за всички грехове лежи върху Него, по същия начин както и заслугата за всички добрини се приписва Нему. Следователно няма основание Адам и Ева да бъдат обвинявани за нещо, което изначално е заложено у тях. Както не

Виктор Кордон

Виктор Кордон

КРИТИКА НА ИДЕЯТА ЗА БОГ - втора част

Следващата логична стъпка в нашето библейско разследване е учението за т. нар. „първороден грях”, вината и последствията от който се прехвърлят автоматически на всички живели и живеещи на земята хора по силата на наследяването на осъдената от Бога и повредена от греха човешка природа. Според първата книга от Библията „Битие” гл. 2-3 Господ заповядва на първите хора Адам и Ева, създадени от Него, да не откъсват плод от Дървото на Познанието: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко д

Виктор Кордон

Виктор Кордон

КРИТИКА НА ИДЕЯТА ЗА БОГ

Искам да уточня, че тук не се подлага под съмнение самото съществувание на Бог, а единствено библейската представа за Него, разширена и допълнена от християнските теолози и превърната в непоклатима и неприкосновена догма от църковната институция. Фундаменталният въпрос "има или няма Бог" не е в компетенциите на автора, поради което и не се повдига и разглежда в настоящото критично изследване. Основните положения, залегнали в представата за Бога, изградена в библейските писания,

Виктор Кордон

Виктор Кордон

×
×
  • Добави ново...