Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Малкия стар войник

Мисля, че съм сериозно заразен

Препоръчан отговор


Добър вечер, колеги. До днес нямах проблеми с уиндоус/а преди малко го включвам и ми пише, че не е активиран. Изтеглих някакви си активатори, но след като пробвах всеки един по един, нещо стана с компютъра. Когато го изключа/рестартирам ми излиза едно лого на "Asrock , с някакъв човек и всичко е в зелено". След като искам да го включа ми излиза надписа "Добре дошли" , и така стой 5/10 мин. А преди да пробвам дадените активатори, този проблем го нямаше.? Сега забелязах, че компютъра много мудно работи? DDS:  

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.10.9200.16635 Run by Georgi at 22:27:39 on 2013-07-15 #Option MBR scan is disabled. Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.2047.1140 [GMT 3:00] . AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508} . ============== Running Processes ================ . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Windowssystem32nvvsvc.exe C:Program FilesNVIDIA Corporation3D VisionnvSCPAPISvr.exe C:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe C:Program FilesWinZipperwinzipersvc.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe C:Windowssystem32nvvsvc.exe C:ProgramDataeSafeeGdpSvc.exe C:Windowssystem32taskhost.exe C:Windowssystem32taskeng.exe C:ProgramDataBetterSoftOptimizerProOptimizerPro.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe C:Windowssystem32viakaraokesrv.exe C:Windowssystem32sppsvc.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe C:Program FilesVIAVIAudioiVDeckVDeck.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA Update CoreNvTmru.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe C:Program FilesOperaopera.exe C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe C:Windowssystem32wuauclt.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32AUDIODG.EXE C:Windowssystem32conhost.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: syafyey savie: {C37B8FB5-8CED-22C4-CD66-688EFA2701BA} - c:programdatasyafyey savie51e448dedd064.dll uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:program filesdaemon tools liteDTLite.exe" -autorun uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun uRun: [Optimizer Pro] c:program filesoptimizer proOptProLauncher.exe mRun: [MSC] "c:program filesmicrosoft security clientmsseces.exe" -hide -runkey mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe" mRun: [HDAudDeck] c:program filesviaviaudioivdeckVDeck.exe -r mRun: [Nvtmru] "c:program filesnvidia corporationnvidia update corenvtmru.exe" mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 TCP: Interfaces{6EEA642D-CA71-45B8-A5B0-0161E97371C3} : NameServer = 195.24.92.1 195.24.88.1 Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> Hosts: 127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com Hosts: 127.0.0.1 sls.microsoft.com Hosts: 127.0.0.1 genuine.microsoft.com . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:usersgeorgiappdataroamingmozillafirefoxprofiles13mxaujl.default FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - qvo6 FF - plugin: c:program filesadobereader 11.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesnvidia corporation3d visionnpnv3dv.dll FF - plugin: c:program filesnvidia corporation3d visionnpnv3dvstreaming.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:windowssystem32driversMpFilter.sys [2013-1-20 195296] R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-6-15 242240] R1 HWiNFO32;HWiNFO32/64 Kernel Driver;c:windowssystem32driversHWiNFO32.SYS [2013-6-28 22560] R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:program filescommon filesadobearm1.0armsvc.exe [2013-5-11 65640] R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:program filesnvidia corporationnvidia update coredaemonu.exe [2013-6-18 1826592] R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:program filesnvidia corporation3d visionnvSCPAPISvr.exe [2013-5-12 413472] R2 VIAKaraokeService;VIA Karaoke digital mixer Service;c:windowssystem32ViakaraokeSrv.exe [2013-6-15 27760] R2 winzipersvc;WinZiper service;c:program fileswinzipperwinzipersvc.exe [2013-7-15 424104] R2 WsysSvc;Wsys Service;c:programdataesafeeGdpSvc.exe [2013-7-15 386112] R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:windowssystem32driversnvhda32v.sys [2013-6-18 154400] R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:windowssystem32driversviahduaa.sys [2013-6-15 1806448] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-21 162408] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-6-15 256904] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 62464] S3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:windowssystem32driversNisDrvWFP.sys [2013-1-20 100328] S3 NisSrv;Мрежова проверка на Microsoft;c:program filesmicrosoft security clientNisSrv.exe [2013-1-27 295232] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 15872] S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 77184] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2010-11-21 25600] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 52224] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 27264] S3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [2010-11-21 112640] S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:windowssystem32watWatAdminSvc.exe [2013-6-15 1343400] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-07-15 19:11:37 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingWinZipper 2013-07-15 19:11:37 -------- d-----w- c:program filesWinZipper 2013-07-15 19:10:48 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingEZDownloader 2013-07-15 19:10:34 -------- d-----w- c:programdataStarApp 2013-07-15 19:10:29 -------- d-----w- c:programdataBetterSoft 2013-07-15 19:10:24 -------- d-----w- c:programdataeSafe 2013-07-15 19:10:23 -------- d-----w- c:program filesOptimizer Pro 2013-07-15 19:10:18 -------- d-----w- c:program filesSafeSaver 2013-07-15 19:10:17 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingDesk 365 2013-07-15 19:10:17 -------- d-----w- c:program filesDesk 365 2013-07-15 19:10:15 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalGoogle 2013-07-15 19:10:15 -------- d-----w- c:programdatasyafyey savie 2013-07-15 19:10:07 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingeIntaller 2013-07-15 19:09:57 -------- d-----w- c:programdataInstallMate 2013-07-15 17:53:10 7068072 ----a-w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{b3bb546a-8c45-4ce0-932f-6fced2db2a6e}mpengine.dll 2013-07-14 08:06:56 7068072 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesbackupmpengine.dll 2013-07-13 18:48:15 -------- d-----r- c:program filesSkype 2013-07-11 18:00:36 680960 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpSvc.dll 2013-07-11 18:00:36 392704 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpClient.dll 2013-07-11 18:00:35 224768 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpCommu.dll 2013-07-11 18:00:25 1247744 ----a-w- c:windowssystem32DWrite.dll 2013-07-11 18:00:24 509440 ----a-w- c:windowssystem32qedit.dll 2013-07-11 18:00:24 1620480 ----a-w- c:windowssystem32WMVDECOD.DLL 2013-07-11 18:00:23 2347520 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2013-07-11 18:00:21 988672 ----a-w- c:program fileswindows journalJNTFiltr.dll 2013-07-11 18:00:21 969216 ----a-w- c:program fileswindows journalJNWDRV.dll 2013-07-11 18:00:21 936448 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll 2013-07-11 18:00:20 1221632 ----a-w- c:program fileswindows journalNBDoc.DLL 2013-07-09 06:41:14 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalBabylon 2013-07-09 06:41:13 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingBabylon 2013-07-09 06:41:13 -------- d-----w- c:programdataBabylon 2013-07-08 21:44:25 -------- d-----w- c:program filesSpeccy 2013-07-06 21:39:26 -------- d-----w- c:program filesCCleaner 2013-07-03 08:57:57 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalNVIDIA 2013-06-30 20:49:09 -------- d-----w- c:program filesCounter-Strike 2013-06-30 20:26:27 89360 ----a-w- c:windowssystem32VB5DB.DLL 2013-06-29 09:13:21 -------- d-----w- c:program filesEvisoft 2013-06-28 10:17:37 22560 ----a-w- c:windowssystem32driversHWiNFO32.SYS 2013-06-28 10:17:30 -------- d-----w- c:program filesHWiNFO32 2013-06-27 17:33:13 -------- d-----w- c:program filesSniper Ghost Warrior 2 2013-06-26 18:44:10 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalAdobe 2013-06-25 12:23:59 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingAnvSoft 2013-06-22 13:35:50 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalSKIDROW 2013-06-21 07:04:38 724464 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesnisbackupgapaengine.dll 2013-06-21 07:04:38 724464 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{744b8b52-426a-4ccd-913c-d02026e93bac}gapaengine.dll 2013-06-19 15:11:42 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalMacromedia 2013-06-19 14:33:57 -------- d-----w- c:program filesHD Tune 2013-06-18 18:04:22 640288 ----a-w- c:windowssystem32nvvsvc.exe 2013-06-18 18:04:22 62752 ----a-w- c:windowssystem32nvshext.dll 2013-06-18 18:04:22 4188960 ----a-w- c:windowssystem32nvcpl.dll 2013-06-18 18:04:22 3045664 ----a-w- c:windowssystem32nvsvc.dll 2013-06-18 18:04:22 223008 ----a-w- c:windowssystem32nvmctray.dll 2013-06-18 18:00:45 892704 ----a-w- c:windowssystem32nvhdagenco3220103.dll 2013-06-18 18:00:45 28448 ----a-w- c:windowssystem32nvhdap32.dll 2013-06-18 18:00:45 154400 ----a-w- c:windowssystem32driversnvhda32v.sys 2013-06-18 15:21:38 -------- d-----w- C:TokensBackup 2013-06-18 09:03:41 1230336 ----a-w- c:windowssystem32WindowsCodecs.dll 2013-06-18 02:16:58 9728 ---ha-w- c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll 2013-06-17 17:33:11 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingBSplayer Pro 2013-06-17 17:33:11 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingBSplayer 2013-06-17 17:33:04 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalConduit 2013-06-17 17:33:02 -------- d-----w- c:program filesWebteh 2013-06-17 10:04:46 -------- d-----w- c:programdataSimply Super Software 2013-06-16 21:23:10 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalUbisoft Game Launcher 2013-06-16 20:50:04 -------- d-----w- c:windowssystem32directx 2013-06-16 20:19:15 -------- d--h--w- c:usersgeorgiInstallAnywhere 2013-06-16 13:01:49 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingMalwarebytes 2013-06-16 13:01:25 -------- d-----w- c:programdataMalwarebytes 2013-06-16 13:01:14 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalPrograms 2013-06-16 12:05:49 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingBitTorrent 2013-06-16 00:41:26 -------- d-----w- c:windowsPanther 2013-06-16 00:41:13 -------- d-sh--w- C:Boot 2013-06-15 21:30:03 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdatalocalMozilla 2013-06-15 21:07:47 -------- d-----w- c:windowssystem32appmgmt 2013-06-15 21:06:22 704512 ----a-w- c:windowssystem32cohelper.dll 2013-06-15 21:06:22 5940 ----a-w- c:windowssystem32driversnvphy.bin 2013-06-15 21:06:01 287008 ----a-w- c:windowssystem32driversnvmf6232.sys 2013-06-15 19:58:29 -------- d-----w- c:usersgeorgiappdataroamingNVIDIA . ==================== Find3M ==================== . 2013-07-15 19:11:37 773800 ----a-w- c:windowssystem32msvcr100.dll 2013-07-15 19:11:37 421032 ----a-w- c:windowssystem32msvcp100.dll 2013-06-18 02:16:58 5632 ---ha-w- c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll 2013-06-15 16:14:14 242240 ----a-w- c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys 2013-06-15 15:54:45 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-06-15 15:54:45 692104 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-06-11 23:43:37 1767936 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll 2013-06-11 23:43:00 2877440 ----a-w- c:windowssystem32jscript9.dll 2013-06-11 23:42:58 61440 ----a-w- c:windowssystem32iesetup.dll 2013-06-11 23:42:58 109056 ----a-w- c:windowssystem32iesysprep.dll 2013-06-11 22:51:45 71680 ----a-w- c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe 2013-06-07 02:37:52 2706432 ----a-w- c:windowssystem32mshtml.tlb 2013-05-13 04:45:55 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll 2013-05-13 04:45:55 1160192 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll 2013-05-13 04:45:55 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll 2013-05-13 03:08:10 903168 ----a-w- c:windowssystem32certutil.exe 2013-05-13 03:08:06 43008 ----a-w- c:windowssystem32certenc.dll 2013-05-12 12:43:36 566048 ----a-w- c:windowssystem32nvStreaming.exe 2013-05-10 03:20:54 24576 ----a-w- c:windowssystem32cryptdlg.dll 2013-05-08 05:38:00 1293672 ----a-w- c:windowssystem32driverstcpip.sys 2013-05-06 05:06:47 3968872 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe 2013-05-06 05:06:47 3913576 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe 2013-05-02 15:28:50 238872 ------w- c:windowssystem32MpSigStub.exe 2013-04-26 04:55:21 492544 ----a-w- c:windowssystem32win32spl.dll 2013-04-25 23:30:32 1505280 ----a-w- c:windowssystem32d3d11.dll . ============= FINISH: 22:28:03,04 =============== Attach:  

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 15.6.2013 г. 16:49:15 System Uptime: 15.7.2013 г. 22:17:53 (0 hours ago) . Motherboard: ASRock | | N68C-GS FX Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | CPUSocket | 2611/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 49 GiB total, 30,511 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 417 GiB total, 289,678 GiB free. E: is CDROM () F: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . ==== System Restore Points =================== . RP50: 13.7.2013 г. 21:08:00 - Планирана контролна точка RP51: 13.7.2013 г. 21:44:31 - Removed Skype™ 6.5 RP52: 15.7.2013 г. 12:24:35 - Windows Update RP53: 15.7.2013 г. 20:56:09 - Windows Update . ==== Installed Programs ====================== . Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader XI (11.0.03) AIDA64 Business Edition v3.00 Any Video Converter 3.5.8 BitTorrent BS.Player FREE CCleaner Counter-Strike 1.6: New Era DAEMON Tools Lite HD Tune 2.55 HWiNFO32 Version 4.20 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft .NET Framework 4 Extended Microsoft Security Client Microsoft Security Essentials Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Mozilla Firefox 21.0 (x86 bg) NVIDIA 3D Vision Controller Driver 320.18 NVIDIA 3D Vision Driver 320.18 NVIDIA Control Panel 320.18 NVIDIA GeForce Experience 1.5 NVIDIA Graphics Driver 320.18 NVIDIA HD Audio Driver 1.3.24.2 NVIDIA Install Application NVIDIA PhysX NVIDIA PhysX System Software 9.12.1031 NVIDIA Stereoscopic 3D Driver NVIDIA Update 4.11.9 NVIDIA Update Components Opera 12.15 Optimizer Pro v3.2 OptimizerPro Platform SafeSaver 1.74 Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2736428) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2736428) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2742595) Skype™ 6.6 Speccy syafyey savie The KMPlayer (remove only) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2600217) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2836939) VIA п»ї Winamp WinRAR 4.20 (32-bit) WinZipper Wsys Control 1.0.0.2539 . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 15.7.2013 г. 22:19:42, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга Wsys Service увисна при стартиране. 15.7.2013 г. 20:51:50, Error: Microsoft Antimalware [1119] - Microsoft Antimalware се натъкна на грешка от критична важност при опит да предприеме действие по отношение на злонамерен или друг потенциално нежелан софтуер. За повече информация вж.: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=TrojanDropper:Win32/Dunik!rts&threatid=2147625310 Име: TrojanDropper:Win32/Dunik!rts ИД: 2147625310 Критичност: Високо Категория: Програма за инсталиране на троянски коне Път: file:_C:UsersGeorgiAppDataLocalTempir_ext_temp_1AutoPlayScriptsbanish.exe;file:_C:UsersGeorgiAppDataLocalTempir_ext_temp_1AutoPlayScriptshosts.exe Произход на откриване: Локална машина Тип на откриване: Устойчиво Източник на откриване: Защита в реално време Потребител: NT AUTHORITYSYSTEM Име на процес: C:UsersGeorgiAppDataLocalTempir_ext_temp_1autorun.exe Действие: Карантина Състояние на действие: No additional actions required Код на грешка: 0x80070490 Описание на грешката: Елементът не е намерен. Версия на сигнатурата: AV: 1.153.2000.0, AS: 1.153.2000.0, NIS: 0.0.0.0 Версия на ядрото: AM: 1.1.9607.0, NIS: 0.0.0.0 12.7.2013 г. 20:09:05, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Според мен удряй една преинсталация на целия хард (пък ако искаш само на Системния дял ти решаваш) и да се управя не се мъчи часове да оправяш проблема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Преинсталацията е най-лесното решение, въпроса е ако може да се мине и без нея, защо да не се пробва, ако нестане тогава ще го преинсталирам в краен случай. Благодаря все пак, за споделеното мнение. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

1. Логовете са чисти поне от зловреден софтуер, но пак сте си "нашили" един тол тулбари и адуер в системата и може причината за забавянето да е в тях.

 

2. Ако сте използвали някой бъгав активатор и проблема е от него ние няма как да помогнем, защото той презаписва MBR секторите в повечето случаи и ще се наложи от инсталационния диск на Windows да използвате bootrec /fixmbr, bootrec /fixboot командите и след това докато сте още там да използвате и командата sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=c: /OFFWINDIR=c:windows, но тогава Windows-a най-вероятно отново ще стане триал версия и ако имате Recovery Partition ще загубите достъп до него заради презаписването на MBR и ако след почистването на adware-a системата не се оправи най-удачно е да преинсталирате с формат. Тук активатори не се толерират и според правилата на форума съм длъжен да затворя темета ви. Съжалявам!

 

3. Доколкото си спомням вашата система имаше и хардуерни проблеми и ако не са решени е възможно да е от тях.

 

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение Изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode).

  • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Този път маркирайте Delete [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.


  • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.