Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

oli_to

Проблем с драйверите на компютъра

Препоръчан отговор


Здравейте,

Компютърът ми няма звук, но никоя програма за търсене и ъпдейтване на драйвери не може да ги ъпдейтне, а ако се опитам да инсталирам сама драйвер инсталацията никога не може да завърши до края. Може ли да помогнете, моля :)

 

DDS.TXT

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 Run by oli at 10:14:00 on 2013-09-04 Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.359.1033.18.447.46 [GMT 3:00] . AV: AVG Internet Security 2013 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF} FW: AVG Internet Security 2013 *Enabled* . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:Program FilesAVGAVG2013avgfws.exe C:Program FilesAVGAVG2013avgidsagent.exe C:Program FilesAVGAVG2013avgui.exe C:Program FilesAVGAVG2013avgwdsvc.exe C:Program FilesAVG Secure Searchvprot.exe C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.4.0ToolbarUpdater.exe C:Program FilesInnovative SolutionsDriverMaxdrivermax.exe C:Program FilesInnovative SolutionsDriverMaxdrivermax.exe C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.4.0loggingserver.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationNetworkAccessManagerbin32nSvcAppFlt.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationNetworkAccessManagerbin32nSvcIp.exe C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: mixidj Helper Object: {4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} - c:program filesmixidjmixidj1.8.18.8bhmixidj.dll BHO: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - <orphaned> TB: MixiDJ Toolbar: {CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} - c:program filesmixidjmixidj1.8.18.8mixidjTlbr.dll uRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [uTorrent] "c:documents and settingsoliapplication datautorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun uRun: [DriverMax] "c:program filesinnovative solutionsdrivermaxdrivermax.exe" -agent uRun: [DriverMax_RESTART] "c:program filesinnovative solutionsdrivermaxdrivermax.exe" -RESTART mRun: [AVG_UI] "c:program filesavgavg2013avgui.exe" /TRAYONLY mRun: [vProt] "c:program filesavg secure searchvprot.exe" dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32CTFMON.EXE uExplorerRun: [2478] c:docume~1alluse~1dxuuocid.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{ACFBCFFF-5259-47C7-8370-80E2C981920B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:program filescommon filesavg secure searchviprotocolinstaller15.4.0ViProtocol.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll LSA: Authentication Packages =  msv1_0 nwprovau . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:documents and settingsoliapplication datamozillafirefoxprofilesdgl0r0s3.default FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - AVG Secure Search FF - prefs.js: keyword.URL - FF - plugin: c:program filescommon filesavg secure searchsitesafetyinstaller15.4.0npsitesafety.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_8_800_94.dll . ---- FIREFOX POLICIES ---- FF - user.js: extensions.mixidj.tlbrSrchUrl - FF - user.js: extensions.mixidj.id - b45909ae000000000000001966dc26f9 FF - user.js: extensions.mixidj.appId - {A2773ED4-83BD-488A-A186-73590706C916} FF - user.js: extensions.mixidj.instlDay - 15951 FF - user.js: extensions.mixidj.vrsn - 1.8.18.8 FF - user.js: extensions.mixidj.vrsni - 1.8.18.8 FF - user.js: extensions.mixidj.vrsnTs - 1.8.18.812:22:17 FF - user.js: extensions.mixidj.prtnrId - mixidj FF - user.js: extensions.mixidj.prdct - mixidj FF - user.js: extensions.mixidj.aflt - babsst FF - user.js: extensions.mixidj.smplGrp - none FF - user.js: extensions.mixidj.tlbrId - baseyh FF - user.js: extensions.mixidj.instlRef - sst FF - user.js: extensions.mixidj.dfltLng - en FF - user.js: extensions.mixidj.excTlbr - false FF - user.js: extensions.mixidj.ffxUnstlRst - false FF - user.js: extensions.mixidj.admin - false FF - user.js: extensions.mixidj.autoRvrt - false FF - user.js: extensions.mixidj.rvrt - false FF - user.js: extensions.mixidj.newTab - false . . . . . . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:windowssystem32driversavgidshx.sys [2013-7-20 60216] R0 Avglogx;AVG Logging Driver;c:windowssystem32driversavglogx.sys [2013-7-20 246072] R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:windowssystem32driversavgmfx86.sys [2013-7-1 96568] R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:windowssystem32driversavgrkx86.sys [2013-7-10 39224] R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:windowssystem32driversavgidsdriverx.sys [2013-7-20 208184] R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:windowssystem32driversavgidsshimx.sys [2013-3-1 22328] R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:windowssystem32driversavgldx86.sys [2013-7-20 171320] R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:windowssystem32driversavgtdix.sys [2013-3-21 182072] R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-9-4 37664] R2 avgfws;AVG Firewall;c:program filesavgavg2013avgfws.exe [2013-7-25 1432080] R2 avgwd;AVG WatchDog;c:program filesavgavg2013avgwdsvc.exe [2013-7-23 283136] R2 vToolbarUpdater15.4.0;vToolbarUpdater15.4.0;c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.4.0ToolbarUpdater.exe [2013-9-4 1616048] R3 Avgfwdx;Avgfwdx;c:windowssystem32driversavgfwdx.sys [2012-1-12 30944] S?2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:program filesavgavg2013avgidsagent.exe [2013-7-4 4939312] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-7-25 162672] S3 AMBFilt;AMBFilt;c:windowssystem32driversAmbfilt.sys [2013-7-31 1656960] S3 Avgfwfd;AVG network filter service;c:windowssystem32driversavgfwdx.sys [2012-1-12 30944] S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2013-7-31 117656] S3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:windowssystem32driversviahduaa.sys [2013-9-4 1846448] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-09-04 06:46:59  909824  ----a-w-  c:windowssystem32VMAPO232.DLL 2013-09-04 06:42:03  --------  d-----w-  c:documents and settingsolilocal settingsapplication dataInnovative Solutions 2013-09-04 06:42:02  --------  d-----w-  c:documents and settingsolilocal settingsapplication dataAVG Secure Search 2013-09-04 06:41:56  --------  d-----w-  c:program filesInnovative Solutions 2013-09-04 06:41:32  --------  d-----w-  c:documents and settingsoliapplication dataAVG Secure Search 2013-09-04 06:41:25  37664  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgtpx86.sys 2013-09-04 06:41:12  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataAVG Secure Search 2013-09-04 06:41:11  --------  d-----w-  c:program filescommon filesAVG Secure Search 2013-09-04 06:41:08  --------  d-----w-  c:program filesAVG Secure Search 2013-09-03 13:09:56  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataAPN 2013-09-03 12:56:22  208896  ----a-w-  c:windowssystem32nvunrm.exe 2013-09-03 12:56:22  110592  ----a-w-  c:windowssystem32driversnvtcp.sys 2013-09-03 12:55:33  356352  ----a-w-  c:windowssystem32NVUNINST.EXE 2013-09-03 12:41:31  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataSummerSoft 2013-09-03 12:40:47  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataInstallMate 2013-09-03 12:01:29  755200  ----a-w-  c:windowssystem32cohelper.dll 2013-09-03 12:01:29  10084  ----a-w-  c:windowssystem32driversnvphy.bin 2013-09-03 11:50:32  --------  d-----w-  c:program filesNVIDIA Corporation 2013-09-03 11:03:53  --------  d-----w-  c:program filesDriver-Soft 2013-09-03 09:22:05  --------  d-----w-  c:program filesmixidj 2013-09-03 09:21:49  --------  d-----w-  c:documents and settingsoliapplication datamixidj 2013-09-03 09:21:41  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataBrowserDefender 2013-09-03 09:18:31  --------  d--h--w-  c:windowssystem32GroupPolicy 2013-09-03 09:18:21  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataBabylon 2013-09-03 09:18:00  --------  d-----w-  c:documents and settingsoliapplication dataBabylon 2013-09-03 08:41:21  --------  d-----w-  c:documents and settingsolilocal settingsapplication dataIdentities 2013-09-03 07:36:49  319488  ----a-w-  c:windowsHideWin.exe 2013-09-03 07:00:01  --------  d-----w-  c:program filesRealtek AC97 2013-09-03 06:59:26  315392  ----a-w-  c:windowsalcupd.exe 2013-09-03 06:59:25  217088  ----a-w-  c:windowsalcrmv.exe 2013-08-31 19:25:20  --------  d-----w-  c:windowssystem32PreInstall 2013-08-31 08:36:01  --------  d-----w-  c:documents and settingsolilocal settingsapplication dataSkymonk2 2013-08-31 08:19:13  --------  d-----w-  c:program filesRealtek 2013-08-31 08:18:23  2079816  ----a-w-  c:windowsRtlExUpd.dll 2013-08-31 08:18:19  32768  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntimeObjectps.dll 2013-08-31 08:18:18  69715  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32ctor.dll 2013-08-31 08:18:18  274432  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32iscript.dll 2013-08-31 08:18:18  204800  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32iuser.dll 2013-08-31 08:18:17  757760  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32iKernel.dll 2013-08-31 08:18:17  5632  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32DotNetInstaller.exe 2013-08-31 08:18:13  200836  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32iGdi.dll 2013-08-31 08:18:12  331908  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldprofessionalruntime1150intel32setup.dll 2013-08-31 08:05:51  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataDriverGenius 2013-08-31 08:05:24  2192768  -c----w-  c:windowssystem32dllcachentoskrnl.exe 2013-08-31 08:05:24  2148864  -c----w-  c:windowssystem32dllcachentkrnlmp.exe 2013-08-31 08:05:24  2027008  -c----w-  c:windowssystem32dllcachentkrpamp.exe 2013-08-31 08:05:23  2069376  -c----w-  c:windowssystem32dllcachentkrnlpa.exe 2013-08-31 07:37:06  --------  d-----w-  c:documents and settingsolilocal settingsapplication dataTemp 2013-08-30 08:20:03  --------  d-----w-  c:program filesGRETECH 2013-08-30 08:20:03  --------  d-----w-  c:documents and settingsoliapplication dataOpenCandy 2013-08-30 08:06:37  --------  d-----w-  C:KMPlayer . ==================== Find3M  ==================== . 2013-07-31 14:22:34  466008  ----a-w-  c:windowssystem32driverssptd.sys 2013-07-31 12:49:07  692104  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-07-31 12:49:06  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-07-31 10:28:42  8992  ----a-w-  c:windowssystem32KBD_PHO.DLL 2013-07-31 10:28:42  5632  ----a-w-  c:windowssystem32KBD_BDS.DLL 2013-07-19 22:51:00  246072  ----a-w-  c:windowssystem32driversavglogx.sys 2013-07-19 22:50:56  60216  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgidshx.sys 2013-07-19 22:50:56  208184  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgidsdriverx.sys 2013-07-19 22:50:50  171320  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgldx86.sys 2013-07-09 22:32:40  39224  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgrkx86.sys . ============= FINISH: 10:14:30.64 ===============  

ATTACH.TXT

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 31.7.2013 г. 13:32:26 System Uptime: 04.9.2013 г. 10:07:20 (0 hours ago) . Motherboard: ASRock |  | N68-S Processor: AMD Athlon Processor LE-1600 | CPUSocket | 2210/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 29 GiB total, 17,141 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 157 GiB total, 141,618 GiB free. E: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Audio Device on High Definition Audio Bus Device ID: HDAUDIOFUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_18490397&REV_10004&1F7F6F18&0&0001 Manufacturer: Name: Audio Device on High Definition Audio Bus PNP Device ID: HDAUDIOFUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_18490397&REV_10004&1F7F6F18&0&0001 Service: . Class GUID: Description: Video Controller (VGA Compatible) Device ID: PCIVEN_10DE&DEV_03D6&SUBSYS_03D61849&REV_A23&267A616A&0&68 Manufacturer: Name: Video Controller (VGA Compatible) PNP Device ID: PCIVEN_10DE&DEV_03D6&SUBSYS_03D61849&REV_A23&267A616A&0&68 Service: . ==== System Restore Points =================== . RP4: 31.7.2013 г. 19:37:09 - Контролна точка на системата RP5: 31.7.2013 г. 19:37:17 - OTL Restore Point - 7/31/2013 7:37:16 PM RP6: 31.7.2013 г. 20:08:13 - Installed Windows XP KB957097. RP7: 31.7.2013 г. 20:08:31 - Installed Windows XP KB958687. RP8: 31.7.2013 г. 20:08:41 - Installed Windows XP KB958644. RP9: 01.8.2013 г. 08:46:23 - Software Distribution Service 3.0 RP10: 01.8.2013 г. 09:41:38 - Installed AVG 2013 RP11: 01.8.2013 г. 09:44:31 - Installed AVG 2013 RP12: 01.8.2013 г. 10:45:29 - Installed Windows Internet Explorer 8. RP13: 01.8.2013 г. 14:32:39 - Removed Skype Click to Call RP14: 01.8.2013 г. 14:32:54 - Премахнат Skype™ 6.7 RP15: 01.8.2013 г. 14:42:32 - Премахнат Skype™ 6.7 RP16: 02.8.2013 г. 14:46:00 - Контролна точка на системата RP17: 29.8.2013 г. 10:50:02 - Контролна точка на системата RP18: 30.8.2013 г. 11:37:17 - Контролна точка на системата RP19: 31.8.2013 г. 10:21:52 - Configured Platform RP20: 31.8.2013 г. 10:22:42 - Configured Platform RP21: 31.8.2013 г. 11:19:12 - Installed Realtek High Definition Audio Driver RP22: 31.8.2013 г. 22:25:13 - Software Distribution Service 3.0 RP23: 03.9.2013 г. 09:10:30 - Контролна точка на системата RP24: 03.9.2013 г. 09:59:17 - Installed Realtek AC'97 Audio RP25: 03.9.2013 г. 10:45:43 - Software Distribution Service 3.0 RP26: 03.9.2013 г. 11:25:58 - Configured NVIDIA ForceWare Network Access Manager RP27: 03.9.2013 г. 11:56:13 - Installed NVIDIA ForceWare Network Access Manager RP28: 03.9.2013 г. 12:53:33 - Software Distribution Service 3.0 RP29: 03.9.2013 г. 13:25:17 - Removed Skype Click to Call RP30: 03.9.2013 г. 14:11:45 - Before installing new drivers - 9/3/2013 2:11:37 PM RP31: 03.9.2013 г. 14:49:13 - Configured NVIDIA ForceWare Network Access Manager RP32: 03.9.2013 г. 14:59:06 - Before installing new drivers - 9/3/2013 2:56:09 PM RP33: 03.9.2013 г. 15:04:26 - Installed NVIDIA ForceWare Network Access Manager RP34: 03.9.2013 г. 15:43:41 - Installed Platform RP35: 03.9.2013 г. 16:04:58 - Операция за възстановяване RP36: 03.9.2013 г. 16:10:45 - Installed Driver Detective. RP37: 03.9.2013 г. 16:41:37 - Removed Driver Detective. RP38: 03.9.2013 г. 16:49:28 - Installed Driver Detective. RP39: 03.9.2013 г. 18:07:20 - Removed Driver Detective. RP40: 04.9.2013 г. 09:46:15 - DMX_DriverMax Driver Installation RP41: 04.9.2013 г. 10:03:13 - DMX_DriverMax Driver Installation . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent Adobe Flash Player 11 Plugin AVG 2013 AVG Security Toolbar BrowserDefender Driver Genius DriverMax 7 GOM Player High Definition Audio Driver Package - KB835221 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 MixiDJ Toolbar Mozilla Firefox 23.0.1 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service NVIDIA Drivers NVIDIA ForceWare Network Access Manager Realtek High Definition Audio Driver Security Update for Windows XP (KB2393802) Security Update for Windows XP (KB2698365) Security Update for Windows XP (KB2757638) Security Update for Windows XP (KB2820197) Security Update for Windows XP (KB956802) Security Update for Windows XP (KB957097) Security Update for Windows XP (KB958644) Security Update for Windows XP (KB958687) Security Update for Windows XP (KB978706) Skype™ 6.7 Update for Windows XP (KB898461) WebFldrs XP Windows Internet Explorer 7 Windows Internet Explorer 7 Language Interface Pack (BGR) Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 WinRAR 5.00 Бета 7 (32-битова версия) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 31.8.2013 г. 11:21:36, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied. 31.8.2013 г. 09:55:24, error: Service Control Manager [7009]  - Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Skype C2C Service service to connect. 30.8.2013 г. 12:00:17, error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume C:. 30.8.2013 г. 10:50:30, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied. 30.8.2013 г. 10:50:30, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied. 29.8.2013 г. 11:43:46, error: Service Control Manager [7009]  - Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Google Update Service (gupdate) service to connect. 29.8.2013 г. 11:43:46, error: Service Control Manager [7000]  - The Google Update Service (gupdate) service failed to start due to the following error:  The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. 29.8.2013 г. 11:43:34, error: DCOM [10005]  - DCOM got error "%1053" attempting to start the service gupdate with arguments "/comsvc" in order to run the server: {4EB61BAC-A3B6-4760-9581-655041EF4D69} 04.9.2013 г. 10:09:07, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 04.9.2013 г. 10:09:07, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchSiteSafetyInstaller15.4.0SiteSafety.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.9.2013 г. 10:09:07, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 04.9.2013 г. 09:59:32, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 04.9.2013 г. 09:59:32, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchSiteSafetyInstaller15.4.0SiteSafety.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.9.2013 г. 09:59:32, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 04.9.2013 г. 09:42:02, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 04.9.2013 г. 09:42:02, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchSiteSafetyInstaller15.4.0SiteSafety.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.9.2013 г. 09:42:02, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 03.9.2013 г. 15:57:37, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for Type with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 15:57:28, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for Type with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 15:01:45, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for Type with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 15:01:36, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for Type with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 13:32:32, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 03.9.2013 г. 13:32:32, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:DOCUME~1oliLOCALS~1Tempnsa17.tmpinetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.9.2013 г. 13:32:32, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 03.9.2013 г. 13:32:14, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 03.9.2013 г. 13:32:14, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:DOCUME~1oliLOCALS~1Tempnsa17.tmpinetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.9.2013 г. 13:32:14, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 03.9.2013 г. 13:32:09, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 03.9.2013 г. 13:32:09, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 03.9.2013 г. 13:32:09, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:DOCUME~1oliLOCALS~1Tempnsa17.tmpinetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.9.2013 г. 13:32:09, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:DOCUME~1oliLOCALS~1Tempnsa17.tmpinetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.9.2013 г. 13:32:09, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 03.9.2013 г. 13:32:09, error: SideBySide [32]  - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 03.9.2013 г. 12:56:22, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for Type with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 12:37:19, error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume C:. 03.9.2013 г. 12:35:05, error: sr [1]  - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000001' while processing the file '' on the volume 'HarddiskVolume1'.  It has stopped monitoring the volume. 03.9.2013 г. 11:48:22, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for Type with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 11:39:40, error: Cdrom [11]  - The driver detected a controller error on DeviceCdRom0. 03.9.2013 г. 11:18:02, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 10:57:48, error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume C:. 03.9.2013 г. 10:54:35, error: Service Control Manager [7009]  - Timeout (30000 milliseconds) waiting for the NVIDIA Display Driver Service service to connect. 03.9.2013 г. 10:54:35, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied. 03.9.2013 г. 10:54:35, error: Service Control Manager [7000]  - The NVIDIA Display Driver Service service failed to start due to the following error:  The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. . ==== End Of File ===========================  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Явно саунд картата ти не поддържа уиндоуса, който си сложил ? С кой уиндоус си бил преди, и с кой си сега ?

 

Ами Windows-a е XP, но преди си имаше и звук и всичко. Компютърът не е ползван от месец някъде и като го включих просто нямаше звук. Постепенно спря да отваря и клипчета в youtube и vbox, а това, че не ми позволява да инсталирам какъвто и да е драйвер или някоя програма да го направи вместо мен ме навежда на мисълта, че може да е прихванал вирус, тъй като и антивирусната беше изтекла.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами надявах се да не се стигне до там, тъй като е преинсталиран миналия месец, всичко си беше наред и от тогава не е ползвам. Но ако няма друг начин..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

@bgtechnologies => раздела ни си има правила. Спазвайте ги за да няма санкции!

Правила на форум: Премахване на зловреден софтуер - HiJackThis логове

 

@oli_to,

 

Според лога си мисля, че системата ви е заразена:

 

uExplorerRun: [2478] c:docume~1alluse~1dxuuocid.exe

 

 

 

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

[*]Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.

[*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.

[*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.

[*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan.

[*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.

[*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.

[*]Уверете се, че на всички редове има отметки (ако няма на някои обекти ги поставете ръчно), и кликнете на Remove Selected.

[*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.

[*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.