Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

denito_vikito

Системата ми работи много бавно...

Препоръчан отговор


Здравейте, компютъра ми зарежда много бавно. Като зареди Мозила и искам да вляза в даден сайт веднага почва да върти антивирусната програма /много често да не кажа постоянно/. Доста често ми дава съобщение за блокирани страници. Антивирусната доста често се обновява, така ли трябва да бъде, не знам? Както съм си в интернет и екрана става черен.

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 Run by User at 20:45:17 on 2013-10-18 Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.359.1033.18.447.36 [GMT 3:00] . AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D} FW: avast! Antivirus *Disabled* . ============== Running Processes ================ . C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:Program FilesPC SuiteJoinMEAssistantServices.exe C:Program FilesAnalog DevicesCoresmax4pnp.exe C:WINDOWSVM305_STI.EXE C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataSkypeToolbarsSkype C2C Servicec2c_service.exe C:Program FilesPC SuiteJoinMEUIExec.exe C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5avastUI.exe C:Program FilesAnalog DevicesSoundMAXSmax4.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:Program FilesSonySony Picture UtilityPMBCoreSPUVolumeWatcher.exe C:WINDOWSsystem32wdfmgr.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs . ============== Pseudo HJT Report =============== . uProxyServer = :0 BHO: avast! Online Security: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:program filesalwil softwareavast5aswWebRepIE.dll BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll TB: avast! Online Security: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:program filesalwil softwareavast5aswWebRepIE.dll uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun uRun: [GoogleChromeAutoLaunch_CB71CD92231E9EECFEEE72606F7F75DB] "c:program filesgooglechromeapplicationchrome.exe" --no-startup-window uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe mRun: [soundMAXPnP] c:program filesanalog devicescoresmax4pnp.exe mRun: [bigDog305] c:windowsVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305) mRun: [JoinMEUIExec] "c:program filespc suiteJoinMEUIExec.exe" mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe" mRun: [avast] "c:program filesalwil softwareavast5avastUI.exe" /nogui mRun: [soundMax] "c:program filesanalog devicessoundmaxSmax4.exe" /tray dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32CTFMON.EXE StartupFolder: c:docume~1userstartm~1programsstartuppmb~1.lnk - c:program filessonysony picture utilitypmbcoreSPUVolumeWatcher.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office11EXCEL.EXE/3000 IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe . INFO: HKCU has more than 50 listed domains. If you wish to scan all of them, select the 'Force scan all domains' option. . . INFO: HKLM has more than 50 listed domains. If you wish to scan all of them, select the 'Force scan all domains' option. . TCP: NameServer = 31.211.159.253 31.211.159.254 TCP: Interfaces{A530AFA4-A72A-4B98-ADA6-30E21F60D75F} : DHCPNameServer = 31.211.159.253 31.211.159.254 Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication30.0.1599.69installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesii70m0bc.default-1371115123578 FF - plugin: c:program filesadobereader 11.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_5_502_149.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_8_800_94.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 aswRvrt;aswRvrt;c:windowssystem32driversaswRvrt.sys [2002-1-1 49376] R0 aswVmm;aswVmm;c:windowssystem32driversaswVmm.sys [2002-1-1 177864] R1 aswKbd;aswKbd;c:windowssystem32driversaswKbd.sys [2013-9-14 21576] R1 aswSnx;aswSnx;c:windowssystem32driversaswSnx.sys [2012-4-1 770344] R1 aswSP;aswSP;c:windowssystem32driversaswSP.sys [2011-1-31 369584] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:windowssystem32driversaswFsBlk.sys [2011-1-31 29816] R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:windowssystem32driversaswMonFlt.sys [2002-1-1 66336] R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:program filesalwil softwareavast5AvastSvc.exe [2011-1-31 46808] R2 JoinMEUI Assistant Service;JoinMEUI Assistant Service;c:program filespc suiteJoinMEAssistantServices.exe [2012-2-2 242688] R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:documents and settingsall usersapplication dataskypetoolbarsskype c2c servicec2c_service.exe [2013-10-9 3275136] S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2012-2-15 136176] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-9-5 171680] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-11-3 257416] S3 cpuz134;cpuz134;??c:docume~1userlocals~1tempcpuz134cpuz134_x32.sys --> c:docume~1userlocals~1tempcpuz134cpuz134_x32.sys [?] S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2012-2-15 136176] S3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam;c:windowssystem32driversmcvidrv.sys [2012-1-11 32000] S3 massfilter_hs;ZTE HandSet Mass Storage Filter Driver;c:windowssystem32driversmassfilter_hs.sys [2012-2-2 9728] S3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone;c:windowssystem32driversmcaudrv.sys [2012-2-22 22400] S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2012-5-21 118680] S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:windowssystem32driversssadbus.sys [2011-5-13 121064] S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:windowssystem32driversssadmdfl.sys [2011-5-13 12776] S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:windowssystem32driversssadmdm.sys [2011-5-13 136808] S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM);c:windowssystem32driversssadserd.sys [2011-5-13 114280] S3 vvftav;vvftav;c:windowssystem32driversvvftav.sys [2012-1-7 474368] S3 zgwhsdiag;ZTE WCDMA Handset Diagnostic Port;c:windowssystem32driverszgwhsdiag.sys [2012-2-2 106752] S3 zgwhsmdm;ZTE WCDMA Handset USB Modem;c:windowssystem32driverszgwhsmdm.sys [2012-2-2 106752] S3 zgwhsnmea;WCDMA Handset NMEA Port;c:windowssystem32driverszgwhsnmea.sys [2012-2-2 106752] S3 ZSMC0305;USB PC Camera VC305;c:windowssystem32driversusbVM305.sys [2012-1-7 1466624] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-10-09 07:58:02  4879744  ----a-w-  c:program filesmozilla firefoxextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll 2013-10-09 07:58:02  4879744  ----a-w-  c:program filesmozilla firefoxbrowserextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll 2013-09-26 18:00:39  208760  ----a-w-  c:program filesmozilla firefoxpluginsnppdf32.dll . ==================== Find3M  ==================== . 2013-08-30 07:48:13  177864  ----a-w-  c:windowssystem32driversaswVmm.sys 2013-08-30 07:48:12  770344  ----a-w-  c:windowssystem32driversaswSnx.sys 2013-08-30 07:48:12  49376  ----a-w-  c:windowssystem32driversaswRvrt.sys 2013-08-30 07:48:11  66336  ----a-w-  c:windowssystem32driversaswMonFlt.sys 2013-08-30 07:48:11  21576  ----a-w-  c:windowssystem32driversaswKbd.sys 2013-08-30 07:47:40  41664  ----a-w-  c:windowsavastSS.scr 2013-07-21 13:03:09  1072544  ----a-w-  c:windowssystem32nvdrsdb0.bin 2013-07-21 13:03:09  1  ----a-w-  c:windowssystem32nvdrssel.bin 2013-07-21 13:02:22  1072544  ----a-w-  c:windowssystem32nvdrsdb1.bin . ============= FINISH: 20:46:08,93 ===============  

 

 

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 31.1.2011 г. 11:51:38 System Uptime: 18.10.2013 г. 17:45:41 (3 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. |  | K8N-VM Processor: AMD Sempron Processor 2800+ | CPU 1 | 1607/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 16 GiB total, 3,543 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 59 GiB total, 17,348 GiB free. E: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . ==== System Restore Points =================== . RP581: 13.10.2013 г. 09:25:56 - Контролна точка на системата RP582: 14.10.2013 г. 13:51:02 - Контролна точка на системата RP583: 15.10.2013 г. 14:06:57 - Контролна точка на системата RP584: 16.10.2013 г. 14:26:42 - Контролна точка на системата RP585: 17.10.2013 г. 14:38:46 - Контролна точка на системата RP586: 18.10.2013 г. 18:12:10 - Контролна точка на системата . ==== Installed Programs ====================== . Супер Крава Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader XI (11.0.05) avast! Free Antivirus FormatFactory 3.0.1 FromDocToPDF Toolbar GOM Player Google Chrome Google Update Helper GTA Vice City - Burn Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows XP (KB2779562) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Office Professional Edition 2003 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Mozilla Firefox 24.0 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) NVIDIA Drivers PC Suite PhotoScape PowerDVD Primo Runtime Security Update for Microsoft Windows (KB2564958) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2846071) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows Media Player (KB2378111) Security Update for Windows Media Player (KB2834903) Security Update for Windows Media Player (KB954155) Security Update for Windows Media Player (KB973540) Security Update for Windows Media Player (KB975558) Security Update for Windows Media Player (KB978695) Security Update for Windows XP (KB2115168) Security Update for Windows XP (KB2229593) Security Update for Windows XP (KB2296011) Security Update for Windows XP (KB2347290) Security Update for Windows XP (KB2360937) Security Update for Windows XP (KB2387149) Security Update for Windows XP (KB2393802) Security Update for Windows XP (KB2419632) Security Update for Windows XP (KB2423089) Security Update for Windows XP (KB2440591) Security Update for Windows XP (KB2443105) Security Update for Windows XP (KB2478960) Security Update for Windows XP (KB2478971) Security Update for Windows XP (KB2479943) Security Update for Windows XP (KB2481109) Security Update for Windows XP (KB2483185) Security Update for Windows XP (KB2485663) Security Update for Windows XP (KB2506212) Security Update for Windows XP (KB2507938) Security Update for Windows XP (KB2508429) Security Update for Windows XP (KB2509553) Security Update for Windows XP (KB2510581) Security Update for Windows XP (KB2535512) Security Update for Windows XP (KB2536276-v2) Security Update for Windows XP (KB2544893-v2) Security Update for Windows XP (KB2566454) Security Update for Windows XP (KB2570947) Security Update for Windows XP (KB2584146) Security Update for Windows XP (KB2585542) Security Update for Windows XP (KB2592799) Security Update for Windows XP (KB2598479) Security Update for Windows XP (KB2603381) Security Update for Windows XP (KB2618451) Security Update for Windows XP (KB2619339) Security Update for Windows XP (KB2620712) Security Update for Windows XP (KB2624667) Security Update for Windows XP (KB2631813) Security Update for Windows XP (KB2653956) Security Update for Windows XP (KB2655992) Security Update for Windows XP (KB2659262) Security Update for Windows XP (KB2661637) Security Update for Windows XP (KB2676562) Security Update for Windows XP (KB2686509) Security Update for Windows XP (KB2691442) Security Update for Windows XP (KB2698365) Security Update for Windows XP (KB2705219-v2) Security Update for Windows XP (KB2712808) Security Update for Windows XP (KB2719985) Security Update for Windows XP (KB2723135-v2) Security Update for Windows XP (KB2727528) Security Update for Windows XP (KB2753842-v2) Security Update for Windows XP (KB2757638) Security Update for Windows XP (KB2758857) Security Update for Windows XP (KB2770660) Security Update for Windows XP (KB2780091) Security Update for Windows XP (KB2802968) Security Update for Windows XP (KB2807986) Security Update for Windows XP (KB2813345) Security Update for Windows XP (KB2820197) Security Update for Windows XP (KB2820917) Security Update for Windows XP (KB2834886) Security Update for Windows XP (KB2839229) Security Update for Windows XP (KB2845187) Security Update for Windows XP (KB2846071) Security Update for Windows XP (KB2850851) Security Update for Windows XP (KB941569) Security Update for Windows XP (KB956844) Security Update for Windows XP (KB960859) Security Update for Windows XP (KB969059) Security Update for Windows XP (KB969898) Security Update for Windows XP (KB971657) Security Update for Windows XP (KB972270) Security Update for Windows XP (KB973507) Security Update for Windows XP (KB973869) Security Update for Windows XP (KB973904) Security Update for Windows XP (KB974112) Security Update for Windows XP (KB974318) Security Update for Windows XP (KB974392) Security Update for Windows XP (KB974571) Security Update for Windows XP (KB975025) Security Update for Windows XP (KB975467) Security Update for Windows XP (KB975560) Security Update for Windows XP (KB975713) Security Update for Windows XP (KB977816) Security Update for Windows XP (KB977914) Security Update for Windows XP (KB978338) Security Update for Windows XP (KB978542) Security Update for Windows XP (KB978706) Security Update for Windows XP (KB979309) Security Update for Windows XP (KB979482) Security Update for Windows XP (KB979687) Security Update for Windows XP (KB981322) Security Update for Windows XP (KB981997) Security Update for Windows XP (KB982132) Security Update for Windows XP (KB982665) Skype Click to Call Skype™ 6.9 Sony Picture Utility SoundMAX Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845) Update for Windows XP (KB2467659) Update for Windows XP (KB2661254-v2) Update for Windows XP (KB2749655) Update for Windows XP (KB955759) Update for Windows XP (KB955839) Update for Windows XP (KB968389) Update for Windows XP (KB971029) Update for Windows XP (KB973815) USB PC Camera VC305 WebFldrs XP Winamp (remove only) Windows Bulgarian Interface Pack Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format Runtime Windows Media Player 10 Windows PowerShell 1.0 WinRAR archiver . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 15.10.2013 г. 08:53:03, error: Service Control Manager [7000]  - The ScsiAccess service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified. 14.10.2013 г. 13:36:23, error: Service Control Manager [7000]  - The ScsiAccess service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified. 13.10.2013 г. 09:11:15, error: Service Control Manager [7000]  - The ScsiAccess service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified. 12.10.2013 г. 09:12:28, error: Service Control Manager [7000]  - The ScsiAccess service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified. 11.10.2013 г. 15:01:11, error: Service Control Manager [7000]  - The ScsiAccess service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Позволих си да направя първите две стъпки от предната ми тема. Сканирах с AdwCleaner и Junkware Removal

 

# AdwCleaner v3.008 - Report created 19/10/2013 at 12:17:48
# Updated 17/10/2013 by Xplode
# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Username : User - PRIVATE-7D45A86
# Running from : D:Моите документи vikiDownloadsadwcleaner(1).exe
# Option : Clean

***** [ Services ] *****


***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:Program Filesfree window registry repair
File Deleted : C:DOCUME~1UserLOCALS~1TempUninstall.exe

***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.DynamicBarButton
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.DynamicBarButton.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.FeedManager
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.FeedManager.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.HTMLMenu
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.HTMLMenu.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.HTMLPanel
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.HTMLPanel.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.MultipleButton
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.MultipleButton.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.PseudoTransparentPlugin
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.PseudoTransparentPlugin.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.Radio
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.Radio.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.RadioSettings
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.RadioSettings.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.ScriptButton
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.ScriptButton.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.SettingsPlugin
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.SettingsPlugin.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.SkinLauncher
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.SkinLauncher.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.SkinLauncherSettings
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.SkinLauncherSettings.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.ThirdPartyInstaller
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.ThirdPartyInstaller.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.ToolbarProtector
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.ToolbarProtector.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.UrlAlertButton
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.UrlAlertButton.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.XMLSessionPlugin
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesFromDocToPDF_65.XMLSessionPlugin.1
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{017D68F2-19B3-41AE-9D8A-8B09DBD25479}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{2BD4465D-669A-42E6-B449-636B0B10EBB8}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{2CE4D4CF-B278-4126-AD1E-B622DA2E8339}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3700B685-D795-4E17-9B78-73BCEE5D4086}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3E6260AC-BC6F-44B4-942B-1568C367543A}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{504B4AA9-9952-4490-B0E1-80A5321C35F7}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{72D05120-DF65-4C27-921E-899B5267FEF2}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{8AD40E5E-9FD9-4F5E-B4D1-DDF2C921DCE3}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A0CF6CB9-2276-4F30-B841-05A67067ACE0}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE84501A-2CB6-41D6-B3A7-9679BDBDFA0B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AFA196F4-80E5-47AD-B7BC-C671487D36FB}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{B7FD68F7-D28B-431E-9EE8-E45D915B7F17}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{BC7E25D7-4681-46A3-AF5A-9A1B865783ED}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{CBBEA4B9-B183-47AC-8B1F-FD526AC99A8D}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{CD1D181E-C654-4CA5-9D09-B3648537FD7D}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E0C3A839-0E5E-4EBC-9F8F-E56F8FC732CE}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E1C4699E-5E74-4F30-A4A2-378E45D44F07}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F96EE2EF-FE15-4878-AECD-BC367F12C70F}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{FC2B119B-2352-4E7A-9197-B9E1BBADE61B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{2CE4D4CF-B278-4126-AD1E-B622DA2E8339}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{36B445BF-1B84-466A-A623-A360A8CFF8C3}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{6CBF5C01-C876-481B-867E-111CB1D2A7D6}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{D97143C2-4282-496B-BDC4-7EC852F1497C}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{1747AE4D-0A83-4336-84D4-48500BF1554F}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{2C9D27D8-C81E-4968-8026-E725E01650C1}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{3BB1BA04-1B88-4690-9AD3-0D38412F5FF1}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{3EFEC319-72E8-42AA-AC38-8CF8A0661CDD}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{4D8AEB1D-4ED4-44AC-A039-4775B2575DB0}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{542EAC56-BF4B-46A7-943E-0A4C2CBA34EA}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{6191571E-F7EE-47C3-B229-2DFAC70DB5D2}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{74C02D12-FAEE-4834-80D2-5B7D2480AD61}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{840AE8AE-D547-433E-985C-6BF6C74F5084}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{A85ACA7E-5CD2-461B-877A-994CCCCF491C}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{BF6FDBB8-7CD5-402D-AB4F-E4F13D3490C8}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{E3CDDB72-3ADC-4920-B42B-68A8C29FA942}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{2BD4465D-669A-42E6-B449-636B0B10EBB8}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{8AD40E5E-9FD9-4F5E-B4D1-DDF2C921DCE3}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{BC7E25D7-4681-46A3-AF5A-9A1B865783ED}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{CBBEA4B9-B183-47AC-8B1F-FD526AC99A8D}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{E1C4699E-5E74-4F30-A4A2-378E45D44F07}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{FC2B119B-2352-4E7A-9197-B9E1BBADE61B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerExtensions{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{36B445BF-1B84-466A-A623-A360A8CFF8C3}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{6CBF5C01-C876-481B-867E-111CB1D2A7D6}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{701F5C41-BB30-46DA-A56B-68784B0B762B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{A3B975A0-F679-444E-9D94-6D292FA53140}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{D97143C2-4282-496B-BDC4-7EC852F1497C}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{E0C3A839-0E5E-4EBC-9F8F-E56F8FC732CE}
Key Deleted : HKCUSoftwareFromDocToPDF_65
Key Deleted : HKLMSoftwareFromDocToPDF_65

***** [ Browsers ] *****

- Internet Explorer v8.0.6001.18702


- Mozilla Firefox v24.0 (bg)

[ File : C:Documents and SettingsUserApplication DataMozillaFirefoxProfiles1rnh5ygc.defaultprefs.js ]

Line Deleted : user_pref("socialfixer.100001738276244/prefs", "{"installed_on_5":1354371638270,"sfx_donate_check_time2":1354976438278,"last_message_check":1354458038283,"show_message":false,"tip_show_after[...]

[ File : C:Documents and SettingsUserApplication DataMozillaFirefoxProfilesii70m0bc.default-1371115123578prefs.js ]


- Google Chrome v30.0.1599.101

[ File : C:Documents and SettingsUserLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultpreferences ]


*************************

AdwCleaner[R0].txt - [8765 octets] - [19/10/2013 12:06:37]
AdwCleaner[s0].txt - [8872 octets] - [19/10/2013 12:17:48]

########## EOF - C:AdwCleanerAdwCleaner[s0].txt - [8932 octets] ##########

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.0.7 (10.15.2013:3)
OS: Microsoft Windows XP x86
Ran by User on 19.10.2013 г. at 13:44:09,01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ Services~~~ Registry Values~~~ Registry Keys

Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerInternetRegistryREGISTRYUSERS-1-5-21-1177238915-562591055-1417001333-1003SoftwareSweetIM
Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_USERS.DEFAULTSoftwarebProtector~~~ Files~~~ Folders~~~ Chrome

Successfully deleted: [Folder] C:Documents and SettingsUserLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 19.10.2013 г. at 13:52:06,64
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е, момчета, чакам мнението и съветите ви.  :)

 

 

 

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2013.10.19.02 Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS Internet Explorer 8.0.6001.18702 User :: PRIVATE-7D45A86 [администратор] 19.10.2013 г. 14:24:30 mbam-log-2013-10-19 (14-24-30).txt Тип сканиране: Бързо сканиране Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 191086 Изминало време: 10 минута(и), 3 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) (край)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пробвахте ли да деинсталирате avast! и да видите дали проблема остава?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сега пуснах да я деинсталирам и заби ли какво се случи не знам, пише Прогрес на деинсталация, но няма никакво движение. А коя версия на програмата да инсталирам, може ли линк.

 

 

Нещо по дадените логове има ли ?  Благодаря.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Изтеглете следния инструмент - aswclear.exe и го запазете на десктопа.

Деинсталирайте avast! от Safe Mode, след това стартирайте изтегления по-нагоре инструмент и посочете папката: C:Program FilesAvast Software (а не целия C:Program Files) и натиснете Remove. След това рестартирайте в Normal Mode и инсталирайте последната версия на avast! отново.

 

Можете да пробвате направо последната версия:

Публикувано изображение Изтегли: avast! Free Antivirus 9.0.2006.159 Final | BG Mirror (54.2 MB)

 

По логовете не се виждат активни зарази.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не знам какво съм направила, деинсталирах програмата , но не през Safe Mode.

Стартирах инструмента и в празното поле с копи и пейст сложих C:Program FilesAvast Software и не съм имала бутонче Remove. Какъв трябва да е резултата не знам. В момента инсталирам avast .

 

Знам, че не съм много напред с компютрите, но не се отказвам лесно. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Инсталирах антивируснта,  като цало виждам съвсем малко да е станал по-бърз.

Но като заредя някой сайт и антивирусната веднага почва да върти. И пак дава блокирани страници през 5мин. Не мога да отворя два или три прозореца, защото просто забива.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Както споменах, не се виждат активни зарази, а тук не се занимаваме с поправянето на Windows ако нямаме свободно време.

Можете да отворите своя тема в този раздел и да опишете проблема си.

 

Като цяло е добре да се направи стандартна профилактика...почистване на временни файлове, дефрагментация, сканиране на дяловете за грешки, деинсталиране на ненужните програми, намаляване на броя на излишните програми стартиращи с Windows, изключване на визуалните ефекти и т.н. и ако нищо не помогне тогава е добре да се направи поправителна или пълна преинсталация на Операционната Система. :)

 

Като цяло и системната конфигурация е слабичка и подобно забавяне е очаквано:

 

Processor: AMD Sempron™ Processor 2800+ | CPU 1 | 1607/200mhz

 

 

Поздрави!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Разбирам. Благодаря отново.  :line dance: 

По важното е , че няма вируси. Успешна работа!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.