Премини към съдържанието
От 1-ви септември 2021 г., вход във форумите ще е възможен само с имейл адрес вместо потребителско име. Ако не помните имейла с който сте се регистрирали, вижте го в настройките на профила си. ×
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Евентуален зловреден софтуер...


Препоръчан отговор


Ето съдържанието на FRST.txt:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST.txt) (x64) Version: 23-10-2014
Ran by HP (administrator) on HP-PC on 24-10-2014 15:58:37
Running from C:\Users\HP\Desktop
Loaded Profile: HP (Available profiles: HP)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) OS Language: Български (България)
Internet Explorer Version 11
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Andrea Electronics Corporation) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe
(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe
() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
(Realsil Microelectronics Inc.) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
() C:\ProgramData\VIVACOM 3G USB Modem\OnlineUpdate\ouc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_15_0_0_152.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_15_0_0_152.exe


==================== Registry (Whitelisted) ==================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [7466600 2011-09-15] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2821416 2011-08-20] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe [5618456 2013-09-12] (ESET)
HKLM-x32\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-05-20] (Intel Corporation)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-1171251966-3388744601-1882926797-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3696912 2014-03-04] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-1171251966-3388744601-1882926797-1000\...\Run: [GarenaPlus] => "D:\Dimo\GarenaLoL\GameData\GarenaMessenger.exe" -autolaunch
HKU\S-1-5-21-1171251966-3388744601-1882926797-1000\...\MountPoints2: {b4e72f5c-bd07-11e1-a70c-74de2bc84dbe} - F:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1171251966-3388744601-1882926797-1000\...\MountPoints2: {df32efb7-bcfb-11e1-a7ab-74de2bc84dbe} - F:\AutoRun.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: IeCatch5 Class -> {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} -> C:\Program Files (x86)\FlashGet\Jccatch.dll (FlashGet)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {4DB74D06-491C-440D-305E-012400990F3E} -> C:\Windows\SysWOW64\D3DCCompiler_38.dll ()
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO-x32: CIESpeechBHO Class -> {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} -> C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll (Atheros Commnucations)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO-x32: gFlash Class -> {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} -> C:\Program Files (x86)\FlashGet\getflash.dll ()
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.2.1
Tcpip\..\Interfaces\{3CBE3D67-B377-47E3-A9FD-BB4746D039E7}: [NameServer] 212.39.90.42 212.39.90.43
Tcpip\..\Interfaces\{FA185AB3-25B3-49A1-B514-6AE905974DAB}: [NameServer] 85.11.144.71

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\HP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\94arguy1.default-1413958322360
FF NetworkProxy: "type", 0
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_15_0_0_152.dll ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll No File
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_15_0_0_152.dll ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll No File
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=10.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=10.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @t.garena.com/garenatalk -> D:\Dimo\GarenaLoL\GameData\bbtalk\plugins\npPlugin\npGarenaTalkPlugin.dll No File
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKCU: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\HP\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll (Unity Technologies ApS)
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\911bg.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\diribg.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\pe-bg.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\portalbgdict.xml
FF Extension: Language Pack Install Helper - C:\Users\HP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\94arguy1.default-1413958322360\Extensions\[email protected] [2014-10-22]
FF Extension: English (GB) Language Pack - C:\Users\HP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\94arguy1.default-1413958322360\Extensions\[email protected] [2014-10-22]
FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [[email protected]] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird
FF Extension: ESET Smart Security Extension - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird [2014-05-20]
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [[email protected]] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR DefaultSuggestURL: Default -> {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&gs_ri={google:suggestRid}&xssi=t&q={searchTerms}&{google:inputType}{google:cursorPosition}{google:currentPageUrl}{google:pageClassification}{google:searchVersion}{google:sessionToken}{google:prefetchQuery}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
CHR Profile: C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2014-10-21]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2013-05-13]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2013-05-13]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2013-05-13]
CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2014-06-25]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2013-05-13]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2014-10-21]
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2013-10-17]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2013-05-13]

==================== Services (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [146592 2011-05-09] (Atheros) [File not signed]
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [80032 2011-05-09] (Atheros Commnucations) [File not signed]
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe [1337752 2013-09-12] (ESET)
R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] ()
R2 IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [1817088 2010-12-27] (Realsil Microelectronics Inc.) [File not signed]
S2 VIVACOM 3G USB Modem. RunOuc; C:\Program Files (x86)\VIVACOM 3G USB Modem\UpdateDog\ouc.exe [655712 2012-06-23] ()
R2 W3SVC; C:\Windows\system32\inetsrv\iisw3adm.dll [453120 2010-11-21] (Microsoft Corporation)
S2 PanService; C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe [X]

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283064 2014-06-21] (Disc Soft Ltd)
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [239320 2013-09-17] (ESET)
U5 edevmon; C:\Windows\System32\Drivers\edevmon.sys [239296 2013-09-17] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [168256 2013-09-17] (ESET)
R2 epfwwfpr; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [157432 2013-09-17] (ESET)
S3 huawei_wwanecm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [224768 2012-06-23] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 Serial; C:\Windows\system32\drivers\serial.sys [94208 2009-07-14] (Brother Industries Ltd.)
S3 GGSAFERDriver; \??\D:\Dimo\GarenaLoL\GameData\Room\safedrv.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an item is included in the fixlist, it will be removed from the registry. Any associated file could be listed separately to be moved.)


==================== One Month Created Files and Folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2014-10-24 15:58 - 2014-10-24 15:59 - 00013502 _____ () C:\Users\HP\Desktop\FRST.txt
2014-10-24 15:58 - 2014-10-24 15:58 - 00000000 ____D () C:\FRST
2014-10-24 15:57 - 2014-10-24 15:58 - 02112000 _____ (Farbar) C:\Users\HP\Desktop\FRST64.exe
2014-10-24 11:41 - 2014-10-24 11:41 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NewFeature1
2014-10-24 11:34 - 2014-10-24 11:35 - 00073388 _____ () C:\Windows\system32\perfh002.dat
2014-10-24 11:34 - 2014-10-24 11:35 - 00031074 _____ () C:\Windows\iis7.log
2014-10-24 11:34 - 2014-10-24 11:35 - 00026056 _____ () C:\Windows\system32\perfc002.dat
2014-10-24 11:32 - 2014-10-24 11:32 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\BestPractices
2014-10-24 11:32 - 2014-10-24 11:32 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\BestPractices
2014-10-24 11:32 - 2014-10-24 11:32 - 00000000 ____D () C:\inetpub
2014-10-24 11:19 - 2014-10-24 11:35 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\Documents\LOLReplay
2014-10-24 11:19 - 2014-10-24 11:19 - 00000705 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LOL Recorder.lnk
2014-10-24 11:18 - 2014-10-24 11:18 - 01525854 _____ () C:\Users\HP\Downloads\LOLReplay-0.8.9.11.exe
2014-10-24 11:16 - 2014-10-24 11:31 - 19173313 _____ (Acresso Software Inc. ) C:\Users\HP\Downloads\LeagueOfLegendsBaseEUNE.exe.part
2014-10-23 21:23 - 2014-10-24 15:44 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
2014-10-23 14:37 - 2014-10-23 14:37 - 00002092 _____ () C:\Users\HP\Desktop\StartUp.txt
2014-10-23 14:37 - 2014-10-22 05:34 - 00138752 _____ () C:\Users\HP\Desktop\BasicNetLog.exe
2014-10-22 18:40 - 2008-07-12 08:18 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2014-10-22 18:40 - 2008-07-12 08:18 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2014-10-22 18:40 - 2008-07-12 08:18 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2014-10-22 18:25 - 2014-10-22 18:26 - 928514048 _____ () C:\Users\HP\Downloads\data2.cab
2014-10-22 18:13 - 2014-10-22 18:13 - 00000000 ____D () C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia
2014-10-22 18:13 - 2014-10-22 18:13 - 00000000 ____D () C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia
2014-10-22 18:12 - 2014-10-22 18:12 - 17703272 _____ (Adobe Systems Inc.) C:\Users\HP\Downloads\AdobeAIRInstaller.exe
2014-10-22 17:57 - 2014-10-22 17:57 - 00045270 _____ () C:\Users\HP\AppData\Roaming\room_v3.dat
2014-10-22 17:53 - 2014-10-23 21:29 - 00003448 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\gg_uac_daemon_HP
2014-10-22 17:52 - 2014-10-22 17:52 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\AppData\Roaming\GarenaPlus
2014-10-22 17:51 - 2014-10-22 19:08 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\AppData\Roaming\GarenaPlus_I
2014-10-22 17:51 - 2014-10-22 19:08 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\GarenaPlus_I
2014-10-22 17:51 - 2014-10-22 17:51 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\GarenaMessenger
2014-10-22 17:14 - 2014-10-22 17:14 - 03112296 _____ () C:\Users\HP\Downloads\LeagueofLegends.exe
2014-10-22 17:14 - 2014-10-22 17:14 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\.swt
2014-10-22 16:49 - 2014-10-22 16:49 - 00032768 _____ () C:\Users\HP\Downloads\config.bin
2014-10-22 13:59 - 2014-10-22 14:03 - 00001854 _____ () C:\tracert.txt
2014-10-22 12:24 - 2014-10-22 12:24 - 00055296 _____ (Blood Heaven) C:\Users\HP\Downloads\AION -Free Server-Launcher.exe
2014-10-22 12:22 - 2014-10-22 12:34 - 22788000 _____ () C:\Users\HP\Downloads\RuneScape.msi.part
2014-10-22 11:54 - 2014-10-22 12:02 - 866083840 _____ () C:\Users\HP\Downloads\EQEmu Akka's PEQ Repack.msi
2014-10-22 11:42 - 2014-10-22 11:42 - 22400174 _____ () C:\Users\HP\Downloads\Duxas All In One Installer v0.16.exe
2014-10-22 10:55 - 2014-10-22 10:55 - 00000333 _____ () C:\Users\HP\Downloads\options.ini
2014-10-22 10:41 - 2014-10-22 10:41 - 00441344 _____ () C:\Users\HP\Downloads\ipscan.exe
2014-10-22 10:41 - 2014-10-22 10:41 - 00441344 _____ () C:\Users\HP\Downloads\ipscan(1).exe
2014-10-22 10:15 - 2014-10-22 10:15 - 00699016 _____ (CNET Download.com) C:\Users\HP\Downloads\cbsidlm-cbsi213-Privatefirewall-SEO-10371057.exe
2014-10-22 09:24 - 2014-10-22 09:24 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2014-10-22 00:52 - 2014-10-22 00:52 - 00000000 _____ () C:\Users\HP\Downloads\All About Om - A TEDx talk by Khurshed Batliwala.mp4
2014-10-22 00:52 - 2014-10-22 00:52 - 00000000 _____ () C:\Users\HP\Downloads\All About Om - A TEDx talk by Khurshed Batliwala(1).mp4
2014-10-20 19:37 - 2014-10-24 15:42 - 00000998 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1cfec842fd7f86b.job
2014-10-20 19:37 - 2014-10-20 19:37 - 00003994 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1cfec842fd7f86b
2014-10-18 10:04 - 2014-10-18 10:09 - 719839135 _____ () C:\Users\HP\Desktop\Starcraft 2 - Heart of the Swarm
2014-10-12 11:16 - 2014-10-12 12:08 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\Desktop\Mavrov
2014-10-11 08:12 - 2014-10-11 08:12 - 00000000 ____D () C:\Program Files\VideoLAN
2014-10-07 19:07 - 2014-10-07 19:07 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\AMD APP
2014-10-07 19:06 - 2014-10-07 19:06 - 00000000 ____D () C:\Program Files\ATI Technologies
2014-10-07 19:05 - 2014-10-07 19:05 - 00000000 ____D () C:\Program Files\ATI
2014-10-07 18:56 - 2014-10-07 18:56 - 00000000 ____D () C:\swsetup
2014-10-07 18:52 - 2014-10-07 18:56 - 394824032 _____ (Hewlett-Packard ) C:\Users\HP\Downloads\sp61054.exe
2014-10-03 02:50 - 2014-10-03 02:50 - 00000000 ____H () C:\Users\HP\AppData\Local\BITA5EF.tmp
2014-10-03 02:50 - 2014-10-03 02:50 - 00000000 _____ () C:\Users\HP\AppData\Local\{58BA46B0-4127-4BFE-9B2C-6CBCCB47CA70}
2014-10-02 00:06 - 2014-10-02 00:06 - 00094806 _____ () C:\Users\HP\Downloads\klcp_update_1077_20140930.exe.part
2014-10-01 23:52 - 2014-10-02 00:03 - 00086167 _____ () C:\Users\HP\Downloads\K-Lite_Codec_Pack_1075_Full.exe.part
2014-10-01 19:57 - 2014-06-27 05:08 - 02777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-06-27 04:45 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 11:08 - 00340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 11:08 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 11:08 - 00307200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 11:08 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 11:08 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 11:08 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 10:52 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 10:52 - 00247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 10:52 - 00220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 10:52 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 10:52 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2014-10-01 19:57 - 2014-05-30 10:52 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2014-10-01 19:53 - 2014-08-01 14:53 - 01031168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
2014-10-01 19:53 - 2014-08-01 14:35 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 05:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDYAK.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 05:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDTAT.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 05:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU1.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 05:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDBASH.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 05:03 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 04:31 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDYAK.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 04:31 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDTAT.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 04:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDRU1.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 04:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDRU.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 04:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDBASH.DLL
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 01:38 - 00419992 _____ () C:\Windows\system32\locale.nls
2014-10-01 19:53 - 2014-07-09 01:30 - 00419992 _____ () C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2014-10-01 19:53 - 2014-06-24 06:29 - 02565120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
2014-10-01 19:53 - 2014-06-24 05:59 - 01987584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
2014-10-01 19:52 - 2014-09-25 05:08 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2014-10-01 19:52 - 2014-09-25 04:40 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2014-10-01 19:52 - 2014-09-10 01:11 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2014-10-01 19:52 - 2014-09-10 00:47 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2014-10-01 19:51 - 2014-06-25 05:05 - 14175744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2014-10-01 19:51 - 2014-06-25 04:41 - 12874240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2014-09-28 17:53 - 2005-04-15 19:58 - 01351392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.ocx
2014-09-28 09:10 - 2014-09-28 09:10 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\AppData\Local\Downloaded Installations
2014-09-28 08:55 - 2014-09-28 08:55 - 00000000 ____D () C:\Users\Malisa\Desktop\sp52420&524211
2014-09-28 08:55 - 2014-09-28 08:55 - 00000000 ____D () C:\Users\Malisa
2014-09-28 08:48 - 2014-09-28 08:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Intel
2014-09-28 08:48 - 2012-05-15 07:13 - 00144896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelOpenCL64.dll
2014-09-28 08:48 - 2012-05-15 06:20 - 00104448 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelOpenCL32.dll

==================== One Month Modified Files and Folders =======

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2014-10-24 15:52 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2014-10-24 15:52 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2014-10-24 15:50 - 2012-05-03 14:58 - 01272598 _____ () C:\Windows\WindowsUpdate.log
2014-10-24 15:49 - 2012-05-03 18:00 - 00000830 _____ () C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2014-10-24 15:45 - 2014-06-26 07:20 - 00349216 _____ () C:\Windows\PFRO.log
2014-10-24 15:45 - 2014-06-26 07:20 - 00021619 _____ () C:\Windows\setupact.log
2014-10-24 15:45 - 2012-07-14 19:37 - 00000994 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2014-10-24 15:45 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H () C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2014-10-24 15:42 - 2014-06-24 07:56 - 00000998 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1cf8f68b1a951e3.job
2014-10-24 13:41 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\rescache
2014-10-24 11:41 - 2012-05-03 15:50 - 00000000 ___HD () C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2014-10-24 11:35 - 2009-07-14 08:13 - 00955742 _____ () C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2014-10-24 11:34 - 2012-05-03 16:32 - 00868960 _____ () C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2014-10-24 11:32 - 2009-07-14 08:32 - 00000000 ___RD () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2014-10-24 11:32 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ___RD () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2014-10-24 11:32 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\inetsrv
2014-10-24 11:32 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\inetsrv
2014-10-24 11:32 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\bg-BG
2014-10-24 11:32 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\PolicyDefinitions
2014-10-24 11:31 - 2012-05-03 16:52 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\AppData\Roaming\uTorrent
2014-10-24 11:31 - 2012-05-03 16:47 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\FlashGet
2014-10-24 11:30 - 2010-11-21 18:37 - 00000000 ____D () C:\Windows\ShellNew
2014-10-24 11:10 - 2012-05-03 15:48 - 00000000 ____D () C:\Program Files\WinRAR
2014-10-24 11:10 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\spp
2014-10-24 11:07 - 2012-05-03 15:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2014-10-24 10:36 - 2014-06-25 11:43 - 00129752 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2014-10-24 10:35 - 2014-06-25 11:43 - 00001112 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2014-10-24 10:35 - 2014-06-25 11:43 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2014-10-24 10:35 - 2014-06-25 11:42 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2014-10-23 21:27 - 2013-05-13 11:58 - 00001294 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2014-10-23 21:27 - 2013-05-13 11:58 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome
2014-10-23 21:27 - 2012-05-03 16:48 - 00001071 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2014-10-23 21:27 - 2012-05-03 16:48 - 00001059 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2014-10-23 21:27 - 2012-05-03 15:01 - 00000971 _____ () C:\Users\HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2014-10-22 20:23 - 2012-05-03 16:37 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2014-10-22 19:03 - 2012-06-23 21:08 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2014-10-22 18:25 - 2014-08-18 08:57 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\Desktop\Chrome Download
2014-10-22 18:13 - 2012-05-03 16:54 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Adobe
2014-10-22 17:14 - 2012-05-03 15:00 - 00000000 ____D () C:\Users\HP
2014-10-22 12:50 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\Resources
2014-10-22 09:12 - 2014-09-04 08:14 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\Desktop\Стари данни Firefox
2014-10-20 19:37 - 2014-06-24 07:56 - 00003994 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1cf8f68b1a951e3
2014-10-20 19:37 - 2012-07-14 19:37 - 00003742 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2014-10-18 18:12 - 2014-06-21 19:43 - 00000426 _____ () C:\Windows\Tasks\At1.job
2014-10-18 17:39 - 2012-05-03 16:51 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\AppData\Roaming\Skype
2014-10-11 23:15 - 2012-05-03 16:10 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\Documents\Bluetooth Folder
2014-10-11 09:03 - 2013-04-30 17:49 - 00000000 ____D () C:\Users\HP\AppData\Local\CrashDumps
2014-10-03 02:49 - 2014-06-26 07:20 - 05042880 _____ () C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2014-10-02 01:00 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\Dism
2014-10-02 01:00 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\bg-BG
2014-10-02 01:00 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\Dism
2014-10-01 19:27 - 2009-07-14 05:34 - 00000580 _____ () C:\Windows\win.ini
2014-10-01 11:11 - 2014-06-25 11:42 - 00093400 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2014-10-01 11:11 - 2014-06-25 11:42 - 00063704 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2014-10-01 11:11 - 2014-06-25 11:42 - 00025816 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2014-09-28 18:05 - 2014-06-14 13:30 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Common Files\Adobe
2014-09-28 18:05 - 2012-05-03 16:53 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Adobe
2014-09-28 18:03 - 2009-07-14 05:34 - 00000344 _____ () C:\Windows\system.ini
2014-09-28 08:56 - 2012-05-03 15:50 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Realtek
2014-09-28 08:48 - 2012-05-03 15:49 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Intel
2014-09-24 01:49 - 2012-05-03 18:00 - 00701104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2014-09-24 01:49 - 2012-05-03 18:00 - 00071344 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2014-09-24 01:49 - 2012-05-03 18:00 - 00003768 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater

Files to move or delete:
====================
C:\Windows\Tasks\At1.job


Some content of TEMP:
====================
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\CloudBackup9805.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\KMP_3.9.0.126.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\KMP_3.9.0.128.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\KMP_3.9.1.129.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\mpsetup.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ppsetup.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\swt-win32-3740.dll
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\uttFA20.tmp.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe


==================== Bamital & volsnap Check =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2014-10-16 00:37

==================== End Of Log ============================

Прикачвам другия файл, както е препоръчано от тази тема.

 

Бях отворил друга тема по въпрос свързан с интернета в която предположиха, че е възможно да е вирус, за това отварям тема тук. Там е обяснен проблема.

Addition.txt

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте..! :)
 
icon13.gif Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => fixlist.txt
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.
Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система
 
 
icon1337954655.png

 • Изтеглете MiniToolBox.exe и го запазете на десктопа.
 • Сложете всички отметки и натиснете Go.
 • Прикачете лог файла Result.txt в следващия си пост.

   

   
  FRST.gif Сканиране с Farbar Recovery Scan Tool

  Повторете сканирането с Farbar Recovery Scan Tool....
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Извинявам се за късната реакция. Сега се включвам.

 

От иконата FRST64.exe тръгва да ми се ъпдейтва, когато стартирам вече готовия файл казва, че не е валидно Win32 приложение или нещо подобно.

Когато спрях нета и го подкарах отново изкара фикса и ето резултата.

 

"Изтеглете MiniToolBox.exe и го запазете на десктопа."

Тази част не мога да изипълня...

Не мога да дръпна програмката, но ако я има като торент мога да я изтегля.

 

Ето и резултата след повторното сканиране от FRST64.exe иконата при спрян интернет.

 

Благодаря за отговора и вече мога да бъда малко по-редовен в моя.

Fixlog.txt

FRST.txt

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Линка работи ..не разбирам какъв е проблема..!

 

http://www.bleepingcomputer.com/download/minitoolbox/

 

Освен това:

 

 

 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt на десктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост. Прикачете Addition.txt в коментар

 

Липсва файла Addition.txt..!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Ето файла "Addition.txt".

 

Не мога да го изтегля. Това е проблем с почти всеки файл, ако не е торент... Не знам на какво се дължи. Или стига до 90 и няколко процента и спира или изобщо не тръгва да се тегли. Това става с Firefox, Chrome, FlashGet.

Addition.txt


Линк към коментара
Сподели в други сайтове

kaspersky.gif  Моля, изтеглете последната версия на TDSSKiller оттук и я запазете на вашия декстоп (задължително).

 • Кликнете на TDSSKiller.exe за да стартирате приложението
 • Натиснете бутона Start Scan.
 •  Не използвайте компютъра по време на сканирането
 •  Ако сканирането завърши с нищо не е намерено, щракнете върху Затвори, за да излезете.
 • Проверката не би трябвало да отмене повече от 2 минути.
 • Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue.
 • Ако зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.
  Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

  Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова.

 

Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C: . Потърсете за лог с името "TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Не намери нищо. Ето лога.

 

 

Някаква промяна до тук...Имате ли все още проблеми..?

 

 

51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.png Сканиране с ComboFix

 

i_arrow-r.gif Изтеглете ComboFix combofix.gif от тук и го запазете на десктопа си.

How to use ComboFix

icon_exclaim.gif Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.

Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur

icon_arrow.gif Стартирайте Combo-Fix.com combofix.gif и следвайте инструкциите.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

i_exclaim.gif Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване