Премини към съдържанието
От 1-ви септември 2021 г., вход във форумите ще е възможен само с имейл адрес вместо потребителско име. Ако не помните имейла с който сте се регистрирали, вижте го в настройките на профила си. ×
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

криптирани фаилове след CTB locker


Препоръчан отговор


Здравейте.

Приложим съм логовете както е описано. На компа имам 3 операционни системи win 7/ 32 и 64/ и Xp. Преди един ден ми си криптираха файловете след зараза с CTB locker. Успях да почистя компа с есет нод он-лайн скенер и spyhunter.Деинсталирах старата антивирусна Panda и инсталирах Аvira. Освен това с kaspersky rescue disk също се опитах най първо да почистя PC но не стана.

 

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST.txt) (x64) Version: 07-12-2014 02
Ran by petargani (administrator) on PETARGANI-PC on 08-12-2014 21:18:24
Running from C:\Users\petargani\Desktop
Loaded Profile: petargani (Available profiles: petargani)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) OS Language: English (United States)
Internet Explorer Version 9
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtsCM64.exe
(IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
(IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.Systray.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
() C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.ServiceHost.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
(IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

==================== Registry (Whitelisted) ==================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtsCM] => C:\Windows\RTSCM64.EXE [153816 2013-11-14] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [sysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-11-06] (IDT, Inc.)
HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2804976 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [uSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-20] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [safePCRepair AppIntegrator 64-bit] => C:\PROGRA~2\SAFEPC~2\bar\1.bin\AppIntegrator64.exe
HKLM-x32\...\Run: [Avira Systray] => C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.Systray.exe [126200 2014-11-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM-x32\...\Run: [avgnt] => C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [702768 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-509082093-3467205270-1909939526-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3514176 2011-11-10] (DT Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-509082093-3467205270-1909939526-1000\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-509082093-3467205270-1909939526-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bg
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} -  No File
DPF: HKLM-x32 {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yag1aACX.default
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: Avira Browser Safety - C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yag1aACX.default\Extensions\[email protected] [2014-12-07]

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR DefaultSuggestURL: Default -> {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&gs_ri={google:suggestRid}&xssi=t&q={searchTerms}&{google:inputType}{google:cursorPosition}{google:currentPageUrl}{google:pageClassification}{google:searchVersion}{google:sessionToken}{google:prefetchQuery}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
CHR Profile: C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2014-10-04]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2014-10-04]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2014-10-04]
CHR Extension: (Google Voice Search Hotword (Beta)) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bepbmhgboaologfdajaanbcjmnhjmhfn [2014-12-07]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2014-10-04]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2014-10-04]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2014-10-04]
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2014-10-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\petargani\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2014-10-04]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - No Path
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - No Path

==================== Services (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [431920 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [431920 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 Avira.OE.ServiceHost; C:\Program Files (x86)\Avira\My Avira\Avira.OE.ServiceHost.exe [166192 2014-11-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1626872 2013-01-31] (IVT Corporation)
R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [138752 2013-01-10] (IVT Corporation) [File not signed]
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1390176 2014-07-14] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1767520 2014-07-14] (Microsoft Corporation)
R2 hpHotkeyMonitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe [681760 2013-10-16] (Hewlett-Packard Company)
R3 hpqwmiex; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [1006424 2013-01-23] (Hewlett-Packard Company) [File not signed]
R2 Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [130592 2012-10-21] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [166432 2012-10-21] (Intel Corporation)
R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [66872 2014-11-05] ()
R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [340480 2013-11-06] (IDT, Inc.) [File not signed]
S2 panda_url_filteringService; C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filteringb.exe -- [X]

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [36520 2012-09-14] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [119272 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [131608 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
U5 BlueletAudio; C:\Windows\System32\Drivers\BlueletAudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
R3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [56904 2012-07-19] (Ralink Corporation)
R3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [49632 2012-12-05] (Ralink Corporation)
R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [279616 2014-09-11] (DT Soft Ltd)
S3 esgiguard; C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [14872 2014-01-07] ()
S3 RSP2STOR; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [290520 2013-08-18] (Realtek Semiconductor Corp.)
R3 rtbth; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtbth.sys [692832 2012-10-09] (Ralink Technology, Corp.)
U5 RTSPER; C:\Windows\System32\Drivers\RTSPER.sys [429272 2013-08-21] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 rtsuvc; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtsuvc.sys [8876248 2013-11-14] (Realtek Semiconductor Corp.)
R0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [530488 2014-10-02] () [File not signed]
U3 awix9yoz; C:\Windows\System32\Drivers\awix9yoz.sys [0 ] (Advanced Micro Devices)
U5 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\BlueletAudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
S3 panda_url_filteringd; \??\C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\panda_url_filteringd.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an item is included in the fixlist, it will be removed from the registry. Any associated file could be listed separately to be moved.)

==================== One Month Created Files and Folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2014-12-08 21:18 - 2014-12-08 21:19 - 00013308 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\FRST.txt
2014-12-08 21:18 - 2014-12-08 21:18 - 00000000 ____D () C:\FRST
2014-12-08 21:16 - 2014-12-08 21:16 - 02119680 _____ (Farbar) C:\Users\petargani\Desktop\FRST64.exe
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 18:23 - 02477536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 18:23 - 00058336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 18:23 - 00044512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 18:21 - 02620928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 09:23 - 00198600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 09:23 - 00179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 09:20 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2014-12-08 21:06 - 2014-05-14 09:17 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00490040 _____ (NCH Software) C:\Users\petargani\Desktop\meofreesetup.exe
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00001088 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEO Encryption Software.lnk
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00001076 _____ () C:\Users\Public\Desktop\MEO Encryption Software.lnk
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\NCH Software
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\NCH Software
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Utilities
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NCH Software Suite
2014-12-08 19:49 - 2014-12-08 19:49 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\NCH Software
2014-12-08 19:17 - 2014-12-08 19:17 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Doctor Web
2014-12-08 19:06 - 2014-12-08 19:06 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\Doctor Web
2014-12-07 23:56 - 2014-12-07 23:56 - 00620232 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Users\petargani\Desktop\xoristdecryptor.exe
2014-12-07 23:21 - 2014-12-07 23:21 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Avira
2014-12-07 23:16 - 2014-12-07 23:16 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Mozilla
2014-12-07 23:16 - 2014-11-24 10:23 - 00131608 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avipbb.sys
2014-12-07 23:16 - 2014-11-24 10:23 - 00119272 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avgntflt.sys
2014-12-07 23:16 - 2014-11-24 10:23 - 00028600 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avkmgr.sys
2014-12-07 23:15 - 2014-12-08 01:03 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\Desktop\Nikiti_2014
2014-12-07 23:14 - 2014-12-07 23:16 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira
2014-12-07 23:14 - 2014-12-07 23:16 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Avira
2014-12-07 23:14 - 2014-12-07 23:14 - 00001133 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Avira.lnk
2014-12-07 23:04 - 2014-12-08 00:57 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Recuva
2014-12-07 23:04 - 2014-12-07 23:04 - 00001618 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Recuva.lnk
2014-12-07 23:04 - 2014-12-07 23:04 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recuva
2014-12-07 22:00 - 2014-12-07 23:16 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Avira
2014-12-07 21:40 - 2014-12-07 21:40 - 04549888 _____ (Avira Operations & Co. KG) C:\Users\petargani\Desktop\avira_en_av_5697363724__ws.exe
2014-12-07 20:57 - 2014-12-07 20:58 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
2014-12-07 20:57 - 2014-12-07 20:57 - 00000055 _____ () C:\AdwCleanerDebug.txt
2014-12-07 20:43 - 2014-12-07 20:43 - 00002292 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\SpyHunter.lnk
2014-12-07 20:43 - 2014-12-07 20:43 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpyHunter
2014-12-07 19:52 - 2014-12-07 19:52 - 00000105 _____ () C:\prefs.js
2014-12-07 18:52 - 2014-12-07 18:52 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group
2014-12-07 18:51 - 2014-12-07 20:46 - 00000000 ____D () C:\Windows\AF54923662584AC6A0435B5B89C6EB61.TMP
2014-12-07 18:51 - 2014-12-07 18:51 - 00011348 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\SafeMSI.zip
2014-12-07 18:36 - 2014-12-07 18:36 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\ESET
2014-12-07 18:35 - 2014-12-07 21:48 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\Desktop\Patch
2014-12-07 18:35 - 2014-12-07 18:28 - 46175312 ____R () C:\Users\petargani\Desktop\spyhunterS4.exe
2014-12-07 18:18 - 2014-12-07 18:21 - 00010240 ___SH () C:\Users\petargani\Documents\Thumbs.db
2014-12-07 18:03 - 2014-12-07 18:03 - 01754248 _____ () C:\Users\petargani\Downloads\Adaware_Installer.exe
2014-12-07 18:03 - 2014-12-07 18:03 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Lavasoft
2014-12-07 16:58 - 2014-12-07 19:41 - 00000000 ____D () C:\Kaspersky Rescue Disk 10.0
2014-12-07 14:53 - 2014-12-07 14:53 - 00003152 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{5D41422A-2F01-4D5E-9FCA-B752A52FD595}
2014-12-07 14:53 - 2014-12-07 14:53 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\Desktop\Kaspersky Rescue2Usb
2014-12-07 14:45 - 2014-12-07 14:45 - 00000440 __RSH () C:\Users\petargani\ntuser.pol
2014-12-07 14:38 - 2014-12-07 14:38 - 00387584 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\rescue2usb.exe
2014-12-07 14:37 - 2014-12-07 14:40 - 308926464 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\kav_rescue_10.iso
2014-12-06 12:22 - 2014-12-07 19:28 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\PETARGANI-PC
2014-11-16 17:11 - 2011-08-24 10:53 - 00194560 _____ (NSSI) C:\Users\petargani\Downloads\IZBOR.exe
2014-11-16 16:59 - 2014-11-16 17:01 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\Desktop\Interik

==================== One Month Modified Files and Folders =======

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2014-12-08 21:15 - 2014-09-11 22:05 - 01147713 _____ () C:\Windows\WindowsUpdate.log
2014-12-08 21:07 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\bg-BG
2014-12-08 20:31 - 2014-10-19 14:20 - 00000998 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2014-12-08 19:06 - 2014-09-11 22:10 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani
2014-12-08 19:04 - 2009-07-14 06:45 - 00021072 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2014-12-08 19:04 - 2009-07-14 06:45 - 00021072 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2014-12-08 19:01 - 2009-07-14 07:13 - 00782154 _____ () C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2014-12-08 19:00 - 2013-02-22 12:59 - 00000983 _____ () C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
2014-12-08 18:56 - 2014-10-19 14:20 - 00000994 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2014-12-08 18:56 - 2014-09-12 01:26 - 00003620 _____ () C:\Windows\SysWOW64\LOCALSERVICE.INI
2014-12-08 18:56 - 2014-09-12 01:26 - 00000043 _____ () C:\Windows\SysWOW64\LOCALDEVICE.INI
2014-12-08 18:56 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H () C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2014-12-08 18:55 - 2009-07-14 06:51 - 00006506 _____ () C:\Windows\setupact.log
2014-12-08 00:35 - 2010-11-21 05:47 - 00146674 _____ () C:\Windows\PFRO.log
2014-12-07 23:14 - 2014-09-12 00:18 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Package Cache
2014-12-07 23:03 - 2014-10-21 17:53 - 00003958 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{179DD86F-A325-4443-9938-246106148463}
2014-12-07 21:01 - 2014-09-12 00:28 - 00108840 _____ () C:\Users\petargani\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2014-12-07 20:59 - 2014-09-12 01:05 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Panda Security
2014-12-07 20:59 - 2009-07-14 06:45 - 00416024 _____ () C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2014-12-07 20:58 - 2014-10-21 18:05 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\log
2014-12-07 20:43 - 2014-09-27 14:07 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\appmgmt
2014-12-07 19:51 - 2014-09-12 01:05 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Panda Security
2014-12-07 19:51 - 2014-09-12 01:01 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Panda Security
2014-12-07 14:42 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ___HD () C:\Windows\system32\GroupPolicy
2014-12-06 18:10 - 2014-11-05 21:15 - 00000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Games
2014-12-06 17:14 - 2014-09-12 01:21 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\uTorrent
2014-12-06 17:14 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\AppCompat
2014-12-06 17:13 - 2014-10-19 14:30 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\Documents\PP2000-22.14
2014-12-06 17:13 - 2014-09-12 00:32 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\AppData\Roaming\Skype
2014-12-06 17:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\registration
2014-12-06 17:12 - 2014-10-22 22:52 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Synaptics
2014-12-06 17:12 - 2014-09-11 23:48 - 00000000 __RHD () C:\MSOCache
2014-12-06 12:30 - 2014-10-04 21:48 - 00167728 _____ () C:\Users\petargani\Downloads\1427_7AL.rar.ftelhdd
2014-12-06 12:28 - 2014-10-01 22:49 - 00000000 ____D () C:\Users\petargani\.VirtualBox
2014-12-06 12:25 - 2014-09-12 00:00 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\AMD
2014-12-06 12:25 - 2014-09-11 23:55 - 00000000 ____D () C:\Program Files\ATI Technologies
2014-12-06 00:01 - 2014-10-04 21:48 - 01032832 ____H () C:\Users\petargani\AppData\Local\IconCache.db.ftelhdd
2014-12-04 21:39 - 2014-10-04 21:48 - 00010640 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\Dogovor motoped sapruzi.doc.ftelhdd
2014-12-04 21:26 - 2014-10-04 21:48 - 00010384 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\Dogovor motoped.doc.ftelhdd
2014-12-03 19:51 - 2014-10-04 21:48 - 00008000 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\549_Dogovor_prodajba_mps.doc.ftelhdd
2014-12-02 23:54 - 2014-10-04 21:48 - 00210192 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\GaniTatko.docx.ftelhdd
2014-11-28 21:48 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\NDF
2014-11-26 19:33 - 2014-09-27 14:11 - 00002183 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2014-11-24 14:04 - 2010-11-21 05:27 - 00275080 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2014-11-16 16:56 - 2014-10-04 21:48 - 00061184 _____ () C:\Users\petargani\Downloads\IZBOR.zip.ftelhdd
2014-11-16 12:36 - 2014-10-04 21:48 - 00014256 _____ () C:\Users\petargani\Downloads\ReportEGN.xls.ftelhdd
2014-11-14 23:29 - 2014-10-04 21:48 - 977828320 _____ () C:\Users\petargani\Desktop\iGO9.6.7.281004_Nexus7.zip.ftelhdd
2014-11-13 22:26 - 2014-10-19 14:20 - 00003994 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2014-11-13 22:26 - 2014-10-19 14:20 - 00003742 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

Some content of TEMP:
====================
C:\Users\petargani\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
C:\Users\petargani\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
C:\Users\petargani\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
C:\Users\petargani\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\petargani\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll

==================== Bamital & volsnap Check =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2014-12-06 11:28

==================== End Of Log ============================

Addition.txt

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

За съжаление колегите от чужбина не са чували за този нов криптор. Ако имате изпълним файл откъдето е тръгнала инфекцията го изпратете на линка по-горе. Ако ли не, просто се лишавате от файловете или плащате на злосторниците за декриптиращ ключ (нещо, което аз не препоръчвам, освен ако файлове не са жизнено важни). Ако все пак сте готови да ги прежалите и да изчистим поне системата от бацилите (ако вече не сте преинсталира разбира се, пишете и ще го направим).

 

Поздрави!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

За съжаление колегите от чужбина не са чували за този нов криптор. Ако имате изпълним файл откъдето е тръгнала инфекцията го изпратете на линка по-горе. Ако ли не, просто се лишавате от файловете или плащате на злосторниците за декриптиращ ключ (нещо, което аз не препоръчвам, освен ако файлове не са жизнено важни). Ако все пак сте готови да ги прежалите и да изчистим поне системата от бацилите (ако вече не сте преинсталира разбира се, пишете и ще го направим).

 

Поздрави!

Здравей.

Благодаря, за отговора.Очаквам още от едно място да ги погледнат и ще пиша какво е станало.И може след това да изчистим системата .

ще пиша.


Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Всъщност изглежда не е нов, просто сменя разширенията в тази си версия.

Пробвайте да спасите файловете си така:

CTB Locker and Critroni Ransomware Information Guide and FAQ

Статията е обновена за да включи разширенията на файловете от вашата версия на заразата.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Всъщност изглежда не е нов, просто сменя разширенията в тази си версия.

Пробвайте да спасите файловете си така:

CTB Locker and Critroni Ransomware Information Guide and FAQ

Статията е обновена за да включи разширенията на файловете от вашата версия на заразата.

Здравейте, все още не съм преинсталирал, но успях да възстановя всички файлове които бяха на C. След един back up всичко си дойде на мястото за C:, но за другите дискове не бях направил back up, а и бях изключил recovery за тях, и файловете на тях са все още криптирани/снимки и документи/. Но открих нещо друга докато се рових на PC прикачам го като файл. След като ги разгледате, можели все нещо да се направи.мисла че единия е някакъв ключ.

Doc1.doc

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 3 седмици по-късно...

Здравейте, 

 

 Намерихте ли решение за декриптиране на файловете? Имам този проблем и ми е трудно да се разделя с всичките снимки и документи.

 

Благодаря предварително!

 

Поздрави!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Вижте този коментар. За съжаление ще се наложи да пиете една студена вода и да забравите за файловете си.

В момента се подготвя статия за превенция срещу тези гадини, но възстановяването на файловете е невъзможно поне засега..

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 година по-късно...

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от stef000
   Здравейте. Тези съобщения (от снимките) се отварят (всеки път) при пускането на services.msc. Системата е инсталирана преди няколко месеца и е използвана предимно за интернет. Не ми е създавала проблеми. Също така сканирах с няколко програми включително Malwarebyates и KVRT и всичко излиза чисто!
    


   Addition.txt FRST.txt
  • от [email protected]
   Днес си пускам компютъра и ми прави впечатление, че зарежда бавно някой страници а други като например калдата изобщо не зарежда, реших че може да е вирус и се опитах да пусна он лайн скенера на ESET, обаче казва, че не може да зареди базата със сигнатурите. Опитах да дръпна някаква антивирусна от нета и навсякъде нямам достъп. Гледам, че и Уиндоус ъпдейтите са недосръпни. Другото което прави впечатление, че Дефендъра е недостъпен, като кликна на Уиндоус сикюрите прозореца е празен. Като го пуснах някакси гледам че сканира офлайн. Какво мога да направя като не мога да сваля антивирусна ? И нещо друго ако Тубата работи нормално и влизам в др. форуми например, няма как да е от нета?
  • от サムライオートバイ
   Последните няколко дни се интересувах малко от chia и как мога да копам/фармя тази нова валута и посещавах редица сайтове свързани с темата и pool фарминга. На няколко пъти ми пропещяваше антивирусната, но не й обръщах внимание. Предполагам че от там съм лепнал някоя зараза. Ако има значение интернета на PC-то идва от стар андроид телефон с операционна система андроид 8 и хотспот. 

   Addition.txt
   Дава ми: За съжаление при качването на този файл възникна неизвестна грешка в сървъра.
   (Error code: -200)    когато се пробвам да кача Frst.txt FRST.txt
  • от The_Nomad
   Здравейте,
   имах неблагоразумието да кликна на един от модерните линкове, дето разпращат във фейса, като мислех че Касперски ще го спре, но съм забравил че е изключен за малко 😁 Отвори се празна страница и седеше бяла. После включих Касперски и кликнах пак, като този път страницата беше блокирана. Съмнява ме, да не са източили пароли от Операта или нещо друго. В стартъпа нямам нови процеси. Прикачам логовете и снимка от Касперски, ще съм благодарен за помощ. (САМО ДА СПОМЕНА ЧЕ ЪПДЕЙТИТЕ НА УИН СА ИЗКЛЮЧЕНИ НАРОЧНО ОТ МЕН)
   FRST.txtAddition.txt

 • Дарение

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване